đại số hkii đầy đủ 4 cột

35 54 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 22:55

giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột,giáo án đại số 11 cơ bản đầy đủ 4 cột ĐS> 11 CB Trường THPT số An Nhơn Chương IV GIỚI HẠN GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ Ngày soạn 03/01/2017 Tiết 49 : I Mục tiêu : Qua học HS cần : Về kiến thức : -Khái niệm giới hạn dãy số thơng qua ví dụ cụ thể, định nghĩa vài giới hạn đặc biệt -Biết không chứng minh : limun  L, un �0 v� i m� i n th�L �0 v�lim un  L + Nếu ; Về kỹ : 1 lim  0; lim  0; limqn  v� i q 1 n n -Biết vận dụng - Hiểu nắm cách giải dạng toán Về thái độ: - Phát triển tư trừu tượng, khái qt hóa, tư lơgic,… - Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê học tập, biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen II Chuẩn bị : GV: Giáo án, dụng cụ học tập,… HS: Soạn trước đến lớp, chuẩn bị bảng phụ (nếu cần), … III Tiến trình học: Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số (1p) Kiểm tra cũ: (4p) Cho dãy số (un) với un = Viết số hạng u10, u20, u30, u40, u50,u60 u70, u80,u90, u100? Bài mới: * Giới thiệu bài: Chúng ta làm quen với khái niệm dãy số, hơm tìm hiểu khái niệm giới hạn dãy số TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung HĐ1: Hình thành khái niệm HS nhóm xem đề thảo I GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA giới hạn dãy số luận để tìm lời giải sau cử DÃY SỐ HĐTP1: đại diện lên bảng trình bày lời 1) Định nghĩa: 20 GV yêu cầu HS nhóm giải HĐ1: p xem nội dung ví dụ hoạt động Cho dãy số (un) với un = SGK gọi HS đại HS nhận xét, bổ sung sửa a) Nhận xét xem khoảng cách từ diện lên bảng trình bày lời chữa ghi chép un tới thay đổi giải Gọi HS nhận xét bổ trở nên lớn sung (nếu cần) b) Bắt đầu từ số hạng u n n 10 20 30 Lập bảng giá trị un n un 0,1 dãy số khoảng cách từ un 0,05 0,033 nhận giá trị 10, 20, 30, đến nhỏ 0,01? 0,001? 40, 50, 60, 70, 80, 90 (viết un n TLời 40 50 60 dạng số thập phân, lấy uu 0,02 0,02 a) Khoảng cách từ un tới 0,016 bốn chữ số thập phân) nhỏ GV: Treo bảng phụ hình biểu n b) Bắt đầu từ số hạng u100 trở 70 80 90 diễn (un) trục số (như un 0,01 0,0125 0,0111 khoảng cách từ un đến nhỏ GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB SGK) Cho học sinh thảo luận trả lời câu a) ? Ta chứng minh nhỏ số dương bé tuỳ ý, kể từ số hạng trở đi, nghĩa nhỏ miễn chọn n đủ lớn Khi ta nói dãy số (un) với un = có giới hạn n dần tới dương vô cực Từ cho học sinh nêu đ/n dãy số có giới hạn G/v chốt lại đ/n Giải thích thêm để học sinh hiểu VD1 Và nhấn mạnh: “ số dương bé tuỳ ý, kể từ số hạng trở Có nhận xét tính tăng, giảm bị chặn dãy số HĐ1 VD1? HĐTP2: Cho dãy số (un) với Dãy số có giới hạn nào? Để giải toán ta nghiên cứu ĐN2 15 p GV giải thích thêm vận dụng Đ/n c/m ví dụ Cho dãy số (un) với un = , Dãy số có giới hạn ntn? Nếu un = c (c số)? Trường THPT số An Nhơn 0,01 Bắt đầu từ số hạng u1000 trở Khi n trở nên lớn khoảng cách từ un đến nhỏ khoảng cách từ un tới 0,001 nhỏ Bắt đầu từ số hạng u100 trở khoảng cách từ un đến nhỏ 0,01 Tương tự H/s trả lời thiếu xác Đọc hiểu Ví dụ (SGK) Dãy số HĐ1 dãy giảm bị chặn, dãy số VD1 dãy không tăng, không giảm bị chặn Dãy số có giới hạn Đọc hiểu Ví dụ (SGK) Ta có: Do dãy số có giới hạn GV: Hồ Đức Tây *ĐỊNH NGHĨA 1: Ta nói dãy số (un) có giới hạn n dần tới dương vơ cực số dương bé tuỳ ý, kể từ số hạng trở Kí hiệu: hay *ĐỊNH NGHĨA 2: Ta nói dãy số (vn) có giới hạn số a (hay dần tới a) , Kí hiệu: hay Một vài giới hạn đặc biệt a) b) c) Nếu un = c (c số) CHÚ Ý Từ sau thay cho , ta viết tắt lim un = a ĐS> 11 CB Trường THPT số An Nhơn Lúc dãy có giới hạn c Vì Củng cố hướng dẫn học nhà:5p Định nghĩa giới hạn hữu hạn dãy số: “|un| nhỏ số dương tuỳ ý, kể từ số hạng trở đi” Nắm tính chất giới hạn hữu hạn Ôn tập kiến thức làm tập SGK Hướng dẫn học nhà : xem tiếp phần lại IV-RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - -Ngày soạn 03/01/2017 Tiết 50 : GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ (tt) I Mục tiêu : Qua học , học sinh cần nắm : Về kiến thức : - Một số định lí giới hạn dãy số hữu hạn Tính tổng cấp nhân lùi vô hạn -Biết không chứng minh định lí: �u � lim(un �vn ), lim(un.vn ), lim�n � �vn � Về kỹ : - Cách tính giới hạn dãy số , tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn Về thái độ - Tư chứng minh , tư lập luận chặt chẽ lơgic khả phân tích , tổng hợp : Đảm bảo tính xác , tính khoa học II Chuẩn bị : GV: Giáo án , phiếu học tập HS: Chuẫn bị học cũ , tập , tham khảo học III Tiến trình học : Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số lớp (1p) Kiểm tra cũ (4p) : Định nghĩa giới hạn dãy số , công thức giới hạn đặc biệt 2n   n �� 3n  Chứng minh : lim Bài : *Giới thiệu bài: Tiết trước tiếp cận khái niệm giới hạn dãy số, hôm tiếp tục tính số giới hạn TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 5p HĐ1 :tiếp cận định lý HS nắm định lí II Định lí giới hạn hữu hạn GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB GV giới thiệu định lí 15p 10p HĐ2 : Hoạt động nhóm GV cho học sinh thảo luận ,trao đổi ví dụ sgk GV phát phiếu học tập số GV cho học sinh thực hành theo nhóm sởdụ sgk Phương pháp giải : + Chia tử mẫu cho n2 + Áp dụng định lí suy kết Tương tự ta có cách giải câu b HĐ 3:tổng CSN lùi vô hạn GV giới thiệu ví dụ , em có nhận xét cơng bội q Các dãy số Từ GV cho HS nắm định nghĩa + GV cho tính lim  u1  u2  u3   un  n �� 5p + GV cho học nhắc công thức cần áp dụng HĐ :Hoạt động nhóm + GV phát phiếu học tập cho học sinh thảo luận theo nhóm + GV hướng dẫn : Tham khảo ví dụ sgk , cần xác định u1 công bội q Trường THPT số An Nhơn Định lí 1:( Sgk ) Ví dụ :Tính giới hạn HS trao đổi nhóm trình sau bày giải 2n  n  lim 2n  n  a/ n��  n lim a/ n��  n  3n  5n b/ n �� ( Phiếu học tập số ) b/ Chia tử mẫu cho n :  3n lim n ��  5n 3  n lim  n �� 5 n = + Phuơng pháp giải : + Dãy số thứ có cơng bội 1 q 2 + Dãy số thứ hai có công bội q + Cả hai dãy số có cơng 1�� q bội q thoả : + HS thảo luận theo nhóm III Tổng cấp số nhân lùi vô hạn Định nghĩa (sgk ) Các ví dụ : + Dãy số 1 1 , , , , n , + Dãy số 1 1 1,  , ,  , , (  ) n1 , 27 3 Tổng cấp nhân lùi vô hạn : + Tổng cấp nhân Sn  S u1 (1  q ) 1 q n u1 ,( q � 1) 1 q lim q n  0, q � + Tính : S  lim Sn  u1 1 q + Các nhóm hoạt động trao đổi , trình bày giải 1 u1  , q  3 Câu a GV: Hồ Đức Tây lim 2  n n 2 lim n �� 1 n2 = 4.Ví dụ : Tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn a/ un  3n ĐS> 11 CB S Nên 1 Trường THPT số An Nhơn b/ Tính tổng  u1  1, q   Câu b S 1  n1 1 � 1�      �  � � 2� ( Phiếu học tập số ) Nên Củng cố : (5p) - GV dùng bảng phụ máy chiếu (nếu có ) để tóm tắt học - Các tập trắc nghiệm để tóm tắc học ( tự biên soạn ) để kiểm tra học sinh Hướng dẫn học nhà -Xem lại học lí thuyết theo SGK -Làm tập SGK trang 121 IV-RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - -Ngày soạn 10/01/2017 Tiết 51 : GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ I Mục tiêu : Qua học , học sinh cần nắm : Về kiến thức : - Định nghĩa, giới hạn đặc biệt, số định lí giới hạn dãy số hữu hạn Tính tổng cấp nhân lùi vô hạn,… Về kỹ : - Vận dụng lý thuyết vào giải tập SGK, biết cách tính giới hạn dãy số , tính tổng cấp số nhân lùi vơ hạn,… Về thái độ : - Tư chứng minh , tư lập luận chặt chẽ lôgic khả phân tích , tổng hợp - Đảm bảo tính xác , tính khoa học , cẩn thận tính tốn,… II Chuẩn bị : GV: Giáo án , phiếu học tập HS: Chuẫn bị học cũ , tập , tham khảo học III Tiến trình học : Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số (1p) Kiểm tra cũ (4p): Định lí giới hạn hữu hạn , giới hạn đặc biệt, công thức giới hạn đặc biệt, cơng thức tính tổng cấp số nhân lùi vơ hạn 2n  3n  lim n �� 3n  Tính : Bài : *Giới thiệu bài: Hôm tiếp tục tìm hiểu số định lý giới hạn dãy số, có tổng CSN lùi vơ hạn GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB TG Hoạt động GV HĐ1: Giới hạn vô cực: 10p HĐTP1: GV cho HS nhóm xem nội dung ví dụ hoạt động SGK cho HS nhóm thảo luận để tìm lời giải, gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) GV : Ta chứng minh n un  10 lớn số dương bất kì, kể từ số hạn trở Khi đó, dãy số (un) nói gọi dần tới dương vô cực, n � �) GV nêu định nghĩa yêu cầu HS xem SGK HĐTP2: GV cho HS xem ví dụ SGK GV 5p phân tích để tìm lời giải tương tự SGK HĐTP3: (Một vài giới hạn đặc biệt) GV nêu giới hạn đặc biệt ghi lên 10p bảng… GV lấy ví dụ minh họa tập áp dụng, cho HS nhóm thảo luận để tìm lời giải, gọi HS đại diện lên bảng trình bày Gọi HS nhận xét, bổ Trường THPT số An Nhơn Hoạt động HS Nội dung IV Giới hạn vơ cực: HS nhóm thảo luận để tìn lời Ví dụ HĐ2: (xem SGK) giải cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích) Định nghĩa: (Xem SGK) Dãy số (un) có giới hạn �khi n � �, un lớn số dương bất kì, kể từ số hạng trở HS nhận xét, bổ sung sửa chữa Kí hiệu: ghi chép limun  �hay un � �khi n � +� HS trao đổi rút kết quả: Dãy số (un) gọi có giới a)Khi n tăng lên vơ hạn un n � �n�u lim(-un)  � hạn � tăng lên vơ hạn Kí hiệu: b)n > 384.1010 limun  �hay un � �khi n � +� Nhận xét: SGK HS ý theo dõi để lĩnh hội kiến thức… HS ý theo dõi bảng … HS nhóm thảo luận để tìm lời giải cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung sửa chữa ghi chép HS trao đổi để rút kết quả: GV: Hồ Đức Tây Vài giới hạn đặc biệt: a)lim nk= �với k nguyên dương; b)lim qn= � q>1 Ví dụ: Tìm: lim n2  3n    ĐS> 11 CB sung (nếu cần) GV nhận xét nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) 10p HĐ2: HĐTP1:Bài tập ứng dụng thực tế: GV gọi HS nêu đề tập SGK GV cho HS nhóm thảo luận nhận xét để tìm lời giải gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày lời giải Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) HĐTP2: GV nêu chiếu lên bảng nội dung định lí GV lấy ví dụ minh họa(bài tập 8b) cho HS nhóm thảo luận để tìm lời giải, gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) Trường THPT số An Nhơn Bài tập 1: (SGK) HS nhóm thảo luận để tìm lời giải cử đại diện lên bảng trình bày lời giải (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung sửa chữa ghi chép HS nhóm trao đổi đưa kết quả: ĐS: 1 a)u1  ;u2  ; u3  ; B� ng quy n� p ta ch� ng minh � � � c: un  n n �1 � b)limun  lim� � �2 � 1 1 c)  g   kg   kg 10 10 10 10 HS ý theo dõi bảng… HS nhóm thảo luận để tìm lời giải cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung sửa chữa ghi chép HS trao đổi để rút kết quả: v 2 lim n2  lim   1 1 lim  limvn  lim 0 GV: Hồ Đức Tây Định lí: Định lí 2: (SGK) a)Nếu lim un = a lim vn= �� u lim n  b)Nếu lim un=a>0, lim vn=0 u lim n  � vn>0 với n c)Nếu lim un= � lim vn=a>0 lim unvn= � Ví dụ: (Bài tập 8b SGK).Cho dãy số (vn) Biết lim vn= � Tính giới hạn: v 2 lim n2  Bài tập 8a): (SGK) Cho dãy số (un) Biết lim un=3 ĐS> 11 CB 8a)lim HĐTP3: Ví dụ áp dụng: GV cho HS nhóm xem nội dung tập 8a) cho HS thảo luận theo nhoma để tìm lời giải, gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) 3un  3.limun   2 un  limun  Trường THPT số An Nhơn Tính giới hạn: 3u  lim n un  Củng cố -Hướng dẫn học nhà:5p -Nhắc lại định lí giới hạn đặc biệt -Áp dụng : Giải tập 7a) c) SGK trang 122 GV cho HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải gọi đại diện lên bảng trình bày GV gọi HS nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) 5-Hướng dẫn học nhà -Xem lại học lí thuyết theo SGK -Xem lại ví dụ tập giải -làm thêm tập lại SGK trang 121 122 IV-RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… - -Ngày soạn 10/01/2017 Tiết 52 : BÀI TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ I Mục tiêu : Qua học, học sinh cần nắm : Về kiến thức : - Củng cố lại định nghĩa, giới hạn đặc biệt, số định lí giới hạn dãy số hữu hạn Tính tổng cấp nhân lùi vô hạn,… Về kỹ : - Vận dụng lý thuyết vào giải tập SGK, biết cách tính giới hạn dãy số , tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn,… Về thái độ : - Tư chứng minh , tư lập luận chặt chẽ lơgic khả phân tích , tổng hợp - Đảm bảo tính xác , tính khoa học , cẩn thận tính tốn,… II Chuẩn bị : GV: Giáo án , phiếu học tập GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB HS: Chuẫn bị học cũ , tập , tham khảo học III Tiến trình học : Ổn định tổ chức lớp: (1p) kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ:(5p) lim Tính : Trường THPT số An Nhơn 3n  3n3  Bài : *Giới thiệu bài: Chúng ta tìm hiểu khái niệm số định lí, phương pháp tìm giới hạn dãy số, hơm luyện tập giải số tập TIẾT TRÌNH TIẾT DẠY TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 10p HĐ1: Giải tập HS nhóm thảo luận để tìm Bài tập 2: (SGK) GV cho HS nhóm thảo lời giải cử đại diện lên bảng Biết dãy số (un) thỏa mãn luận tìm lời giải tập trình bày lời giải (có giải thích) un   SGK gọi đại diện nhóm HS nhận xét, bổ sung sửa n với n lên bảng trình bày lời giải chữa ghi chép Chứng minh rằng: lim un = GV gọi HS nhận xét, bổ HS trao đổi rút kết quả: sung (nếu cần) 1 lim  GV nhận xét, bổ sung nêu n3 n Vì nên lời giải (nếu HS không nhỏ số dương bé tùy ý, trình bày lời giải ) kể từ số hạng trở đi, nghĩa lim (un-1)=0 Do đó, lim un=1 10p HĐ2: Giải tập Bài tập 3: (xem SGK) GV phân cơng nhiệm vụ cho HS nhóm xem đề tập nhóm cho nhóm thảo luận tìm lời giải thảo luận để tìm lời giải, gọi phân công, cử đại diện lên bảng HS đại diện lên bảng trình trình bày lời giải (có giải thích) bày lời giải HS nhận xét, bổ sung sửa Gọi HS nhận xét, bổ sung chữa ghi chép (nếu cần) HS trao đổi để rút kết quả: GV nhận xét, bổ sung nêu KQ: lời giải (nếu HS khơng 3 trình bày lời giải ) a)2; b) ; c)5; d) 15p HĐ3: Giải tập Bài tập 7: (SGK) GV yêu cầu HS thảo luận HS thảo luận để tìm lời giải theo nhóm để tìm lời giải cử đại diện lên bảng trình bày tập 7, gọi HS đại diện lên (có giải thích) bảng trình bày lời giải HS nhận xét, bổ sung sửa Gọi HS nhận xét, bổ sung chữa ghi chép (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung nêu HS trao đổi để rút kết quả: lời giải (nếu HS khơng KQ: trình bày lời giải)  a) �; b) �; c) ; d) � Củng cố:3p GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB Trường THPT số An Nhơn -Gọi HS nhắc lại tổng cấp số nhân lùi vô hạn -Áp dụng : Giải tập GV cho HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải gọi đại diện lên bảng trình bày GV gọi HS nhận xét, bổ sung nêu lời giải (nếu HS khơng trình bày lời giải) Hướng dẫn học nhà:2p -Xem lại học lí thuyết theo SGK -Xem lại ví dụ tập -Chuẩn bị tiết sau luyện tập IV-RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………… - -Ngày soạn 17/01/2017 Tiết 53 : BÀI TẬP GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ (tt) I Mục tiêu : Qua học, học sinh cần nắm : Về kiến thức : - Củng cố lại định nghĩa, giới hạn đặc biệt, số định lí giới hạn dãy số hữu hạn Tính tổng cấp nhân lùi vơ hạn,… Về kỹ : - Vận dụng lý thuyết vào giải tập SGK, biết cách tính giới hạn dãy số , tính tổng cấp số nhân lùi vô hạn,… Về thái độ : - Tư chứng minh , tư lập luận chặt chẽ lơgic khả phân tích , tổng hợp - Đảm bảo tính xác , tính khoa học , cẩn thận tính tốn,… II Chuẩn bị : GV: Giáo án , phiếu học tập HS: Chuẫn bị học cũ , tập , tham khảo học III Tiến trình học : Ổn định tổ chức lớp: (1p) kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ:(4p) Tính : Bài : *Giới thiệu bài: Chúng ta tìm hiểu khái niệm số định lí, phương pháp tìm giới hạn dãy số, hôm tiếp tục luyện tập giải số tập TIẾT TRÌNH TIẾT DẠY TL Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi Bảng Hoạt động 1: Hệ thống lại lý thuyết giới hạn dãy số 10 Cho HS nhắc lại Nhớ lại kiến thức học, hệ thống lại  Dãy số có giới hạn p kiến thức trả lời câu hỏi GV  Dãy số có giới hạn L giới hạn dãy sốDãy số có giới hạn vơ cực - Nêu lại tính * Nêu lại ĐL & giới hạn hữu (Tóm tắt lý thuyết bảng phụ) chất dãy số có giới hạn hạn 0? Một vài giới * GV trình chiếu đèn chiếu bảng hạn đặc biệt? * Các QT 1, 2, tóm tắt lý thuyết - Nêu lại định lý 10 GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB Trường THPT số An Nhơn - cẩn thận, xác, nghiêm túc, tích cực họat động II Chuẩn Bị: GV: - Hệ thống tập, tập trắc nghiệm phiếu học tập, bút lông - bảng phụ hệ thống định nghĩa tính chất giới hạn hàm số HS: Nắm vững định nghĩa tính chất giới hạn hàm số, làm tập nhà,vở tập III Tiến Trình Bài Học: 1.Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số (1p) Kiểm tra cũ:kết hợp trình luyện tập Bài mới: *Giới thiệu bài:hôm luyện tập giải số tập giới hạn hàm số TG 5p 15 p TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung HĐ1: hệ thống kiến thức học gọi HS nêu định nghĩa giới hạn hữu hạn hàm số điểm, giới hạn bên định lý giới hạn hữu hạn hàm số - Gv hệ thống lại kiến thức treo bảng phụ lên vào HĐ2 áp dụng định nghĩa tìm giới hạn hàm số: - Chia nhóm HS ( nhóm) - Phát phiếu học tập cho HS - Quan sát hoạt động học sinh, hướng dẫn cần thiết Lưu ý cho HS: - sử dụng định nghĩa giới hạn hạn hữu hạn hàm số điểm - Gọi đại diện nhóm trình bày - Gọi nhóm lại nhận xét - HS lắng nghe tìm hiểu nhiệm vụ - HS nhận phiếu học tập tìm phương án trả lời - thơng báo kết hồn thành Xét tính giới hạn hàm số Đáp án: 1a/ TXĐ: - Đại diện nhóm lên trình bày - HS nhận xét - GV nhận xét, sữa sai ( có) đưa đáp án - HS ghi nhận đáp án a/ xét hai dãy số: Ta có: Suy ra: hàm số cho khơng có giới hạn b/ Tương tự: hàm số khơng có giới hạn 21 GV: Hồ Đức Tây Phiếu học tập số 1: Áp dụng định nghĩa tìm giới hạn hàm số sau: a/ b/ phiếu học tập số 2: cho hàm số: giả sử (xn) dãy số bất kì, Ta có: Vậy b/ TXĐ: , Giả sử {xn } dãy số bất kì, Ta có: ĐS> 11 CB Trường THPT số An Nhơn 15 p HĐ3: Áp dụng định lý tìm giới hạn hàm số - Chia nhóm HS ( nhóm) - Phát phiếu học tập cho HS - Quan sát hoạt động học sinh, hướng dẫn cần thiết Lưu ý cho HS: - sử dụng định nghĩa giới hạn hạn hữu hạn hàm số điểm - Gọi đại diện nhóm trình bày - Gọi nhóm lại nhận xét - HS lắng nghe tìm hiểu nhiệm vụ - HS nhận phiếu học tập tìm phương án trả lời - thơng báo kết hồn thành - Đại diện nhóm lên trình bày - HS nhận xét - HS ghi nhận đáp án - GV nhận xét, sữa sai ( có) đưa đáp án Củng Cố: Bài tập trắc nghiệm (8p) Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1/ bằng: 2/ Có giá trị bao nhiêu? A B 3/ Có giá trị bao nhiêu? C D 22 GV: Hồ Đức Tây Phiếu học tập số 3: Tìm giới hạn hàm số sau: a/ b/ c/ d/ Đáp án: a/ c/Ta có: , x -1 < với x : f(x) = ax + Hàm số liên tục (1 ; + + x< 1: f(x) = x Hàm số liên tục (+ x > : f(x) = ? kết luận tính liên tục hàm số? + x< : f(x) = ? kết luận tính liên tục hàm số? + Xét tính liên tục hàm số x = 1? Tính f(1)? lim f ( x) ? x f(1) = a +2 a =-1thì hàm số liên tục R a -1 hàm số liên tục (- 25 GV: Hồ Đức Tây * ĐL 2: SGK Ví dụ: Xét tính liên tục hàm số y= TXĐ : D = R \{ 2; ,k } Vậy hàm số liên tục điểm x x( k Ví dụ: Cho hàm số f(x) = Xét tính liên tục hàm số toàn trục số +x >1 : f(x) = ax + nên hàm số liên tục +x < 1: f(x) = xnên hàm số liên tục +tại x = 1: f(1) = a +2 a = -1 nên hàm số liên tục x = a hàm số gián đoạn x = Vậy:a = -1 hàm số liên tục R a -1 hàm số liên tục (- * ĐL 3: Nếu hàm số y = f(x) liên tục đoạn [ a; b] f(a).f(b) < tồn điểm c ( a; b) cho f( c) = Nói cách khác: Nếu hàm số y = f(x) liên tục [a ; b] f(a).f(b) < phương trình f(x) = có nghiệm nằm (a ; b) Ví dụ : Chứng minh phương trình :x + x -1 có nghiệm trên(-1;1) Giải: Hàm số f(x) = x + x -1 liên tục R nên f(x) liên tục [-1; 1] f(-1) = -3 f(1) = f( -1) f(1) = -3 < Vậy phương trình có nghiệm thuộc ( -1; 1) ĐS> 11 CB kết luận tính liên tục hàm số tồn trục số? Trường THPT số An Nhơn GV treo bảng phụ hình 59/ SGK giải thích GV nhấn mạnh ĐL áp dụng đẻ CM tồn nghiệm phương trình 1khoảng HS quan sát hình vẽ a = ?, b = ? hàm số f(x) = x + x -1 liên tục ko? Tính f (-1)? f(1) ? Kết luận dấu f(-1)f(1)? a = -1 ; b = hàm số f(x) = x + x -1 liên tục R nên liên tục đoạn [-1;1] f(-1) = -3 f(1) = f( -1) f(1) = -3 < Củng cố: (3p) ĐN hàm số liên tục điểm ĐN hàm số liên tục khoảng Một số định lí Hướng dẫn học nhà: làm tập SGK IV-RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… - Ngày soạn:13/02/2017 Tiết 59: HÀM SỐ LIÊN TỤC 26 GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB I Mục tiêu: Trường THPT số An Nhơn Qua học HS cần: 1.Về kiến thức: - Nắm vững khài niệm hàm số liên tục điểm vận dụng định nghĩa vào việc nghiên cứu tính liên tục hàm số 2.Về kĩ năng: - Vận dụng định nghĩa,các tính chất việc xét tính liên tục hàm số 3.Về tư thái độ: - Tích cực hoạt động, giải tập sách giáo khoa II Chuẩn bị: 1.GV: Giáo án, sách giáo khoa HS: Ôn tập lý thuyết làm tập nhà III Tiến trình học: Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số lớp (1p) Kiểm tra cũ: (5p) Nêu định nghĩa, định lý hàm số liên tục ? x 3 Vận dụng: Dùng định nghĩa xét tính liên tục hàm số:f(x) = x  x  Bài mới: *Giới thiệu bài: (1p)tiết trước tìm hiểu khái niệm hàm số liên tục Hôm luyện tập giải tập TG Hoạt động củaGV Hoạt động HS 12 Hoạt động 1: Giải tập Hoạt động 1: Giải tập p HD: Tìm tập xác định? Tính lim g  x  x �2 g ( 2) TXD: D = R lim g  x   lim x �2 x 8 x 2 Bài tập 2: �x  , x �2 � g  x   �x  � ,x 2 � x �2 so sánh  lim x  x  x �2  a/ Xét tính liên tục hàm số  12 g (2) = lim g  x  g   Hàm số y = g(x) không liên tục y = g (x) x0  KL: Hàm số y = g(x) không x �2 x0  27 GV: Hồ Đức Tây Nội dung liên tục x0  ĐS> 11 CB HD: Thay số số để hàm số liên tục tức để x0  Trường THPT số An Nhơn Học sinh trả lời: thay số số 12 limg  x   g   x �2 HD: - Vẽ đồ thị y = 3x + x < - ( đường thẳng) - Vẽ đồ thị y = x  - HS vẽ đồ thị b/ Thay số số 12 - Dựa vào đồ thị nêu khoảng để hàm số y = f(x) liên tục x �1 ( đường parabol ) Hoạt động 2: giải tập 11p -Gọi HS chứng minh khẳng định câu a/ định lí Bài tập 3: Hoạt động 2: giải tập -Dựa vào định lí chứng minh hàm số liên tục - HD: Xét tính liên tục khoảng hàm số y = f(x) TXD  �; 1  1; � -Xét tính liên tục hàm số x0  1 x  , x  1 � f  x   �2 �x  , x �1 a/ Hàm số y = f(x) liên tục khoảng b/ -Hàm số liên tục HD: Tìm TXD hàm hàm số liên tục - Tại -Tìm tập xác định hàm số 12  1; � khoảng số , áp dụnh tính chất  �; 1  �; 1  1; � x0  1 l imf  x  �lim f  x  x �1 x �1 Hàm số không liên tục x0  1 Hoạt động 3: giải tập Bài tâp 6: CMR phương trình: p Hoạt động 3: giải tập a/ x  x   có hai nghiệm HD: Xét tính liên tục hàm số tìm số a, b, c, d cho: f(a).f(b) < GV: Hồ Đức Tây - Hàm số y = f(x) hàm đa 28 ĐS> 11 CB thức nên liên tục R f(c).f(d) < Trường THPT số An Nhơn b/ cosx = x có nghiệm - Chon a = 0, b = - Chọn c = -1, d = -2 Biến đổi pt: cosx = x trở thành -Hàm số: f(x) = cosx –x liên cosx – x = tục R Đặt f (x) = cosx – x - Chọn a = 0, b = Gọi HS làm tương tự câu a/ Củng cố: (3p) - Hệ thống lí thuyết: Định nghĩa tính chất hàm số liên tục Hướng dẫn học nhà: - Xem lại tập giải chuẩn bị phần ôn tập chương IV IV-RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… - Ngày soạn: 13/02/2017 Tiết 60 ÔN TẬP CHƯƠNG IV 29 GV: Hồ Đức Tây ĐS> 11 CB Trường THPT số An Nhơn I Mục tiêu Qua học HS cần: Vê Kiến thức : - Biết định nghĩa, định lí, qui tắc giới hạn đặc biệt Về kỹ năng: - Có khả áp dụng kiến thức lí thuyết vào tốn thuộc dạng Về thái độ: - Tìm phương pháp cụ thể cho dạng toán - Cẩn thận ,chính xác II Chuẩn bị: GV: giáo án HS: ôn tập kiến thức cũ giới hạn hàm số III Tiến trình học: Ổn định tổ chức lớp: kiểm tra sĩ số (1p) Kiểm tra cũ: kết hợp trình ôn tập Bài mới: *Giới thiệu bài: (1p)Hôm bắt đầu ôn tập kiến thức học chương TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 20 Hoạt động 1: giới hạn Hoạt động 1: giới hạn Tìm giới hạn sau: p dãy số dãy số a, lim = lim Gọi HS lên bảng giải Đặt n làm nhân tử tử = lim = mẫu rút gọn Nêu cách làm? b,lim ( lim= = lim = lim Nêu kết quả? = lim = lim = = nhân tử mẫu cho lượng liên hiệp Nêu phương pháp giải ? = n= 2n =? Đặt n làm nhân tử chung cho tử mẫu rút gọn lim = = lim giải nào? Đặt n làm nhân tử tử mẫu rút gọn limlim lim0 Phương pháp giải ? |q|
- Xem thêm -

Xem thêm: đại số hkii đầy đủ 4 cột, đại số hkii đầy đủ 4 cột

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay