Tìm hiểu hệ quản trị sơ sở dữ liệu hướng đối tượng objectivity và xây dựng ứng dụng

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 19:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG -- NGUYỄN TẤN THUẬN TÌM HIỂU HỆ QUẢN TRỊSỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG OBJECTIVITY XÂY DỰNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành : Khoa học Máy tính Mã số : 60.48.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH : Trần Quốc Chiến - Đà Nẵng, 2006 - LUẬN VĂN HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TSKH : Trần Quốc Chiến Người phản biện 1: Người phản biện : Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật, họp Đại học Đà Nẵng vào hồi… … ngày … tháng… năm 2006 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng; MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển ngày đa dạng phức tạp hệ thống quản lý thực tế Nhiệm vụ công nghệ thơng tin phải ln đổi mới, tìm mơ hình, phương pháp, cơng cụ thích hợp để đáp ứng đòi hỏi thực tế Các hệ thống phần mềm xây dựng theo cách tiếp cận theo hệ quản trị sở hướng đối tượng thay cho hướng truyền thống trước tỏ cách phù hợp với cách quan sát quan niệm giới xung quanh tạo công cụ mới, hữu hiệu để tạo hệ thống dễ thay đổi theo nhu cầu người sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn phần mềm chất lượng cao theo yêu cầu công nghệ thông tin đại Đối với hệ thống quản lý thông tin lớn số lượng người truy cập vào hệ thống ngày nhiều khơng phù hợp với hệ quản trị cở sở liệu quan hệ truyền thống mà thay vào hệ quản trị cở sở liệu hướng đối tượng nhằm đảm bảo khả lưu trữ số lượng kết nối Sau thời gian nghiên cứu tài liệu liên quan đến hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng, đồng ý, động viên cán hướng dẫn, tơi chọn đề tài “Tìm hiểu hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity xây dựng ứng dụng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn cao học Mục tiêu nhiệm vụ Trong việc thực phân tích, thiết kế hệ thống theo cách tiếp cận hướng đối tượng trước hết phải nắm khái niệm sở đối tượng, lớp, quan hệ lớp, việc định nghĩa đối tượng, thuộc tính quan hệ,.vv Trong CSDLHĐT nghiên cứu cách tổ chức lưu trữ, thao tác liệu.vv… Objectivity Trên sở xây dựng ứng dụng CSDL HĐT với Objectivity Luận văn tập trung vào việc khai thác ứng dụng hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity vào thực tiễn, từ xây dựng mơ hình triển khai thực nghiệm, phân tích đánh giá kết thực tiễn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Với hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng có nhiều vấn đề có liên quan cần tìm hiểu ứng dụng UML vào Objectivity ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, ngơn ngữ vấn tin hướng đối tượng SQL++ Trong luận văn tập trung tìm hiểu hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng nói chung lấy sở liệu hướng đối tượng Objectivity ngôn ngữ vấn tin hướng đối tượng SQL++ làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Giả thuyết nghiên cứu Lý thuyết hệ quản trị sở liệu hướng Objectivity Lý thuyết ngôn ngữ vấn tin hướng đối tượng Objectivity SQL++ Để ứng dụng chạy tốt, với giả thuyết sau - Hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity cài đặt Server mạng LAN có kết nối với Inetrnet - Sinh viên sử dụng hệ thống quản lý đào tạo theo tín để ghi danh lớp học - Bộ phận quản lý đào tạo giáo viên thực tạo lớp học, nhập điểm, xây dựng đề cương môn học cho lớp học hệ thống quản lý đào tạo theo tín qua mạng - Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tư liệu xuất bản, sưu tập tư liệu mạng tổng hợp tư liệu kết hợp với triển khai thực nghiệm Trên sở nghiên cứu lý thuyết hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng, tìm hiểu cụ thể Objectivity ngôn ngữ vấn tin đối tượng SQL++, cho phép tiến hành thực nghiệm xây dựng ứng dụng nhỏ để vận dụng phần lý thuyết nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt lý thuyết: Đề tài tiếp cận mở hướng nghiên cứu cho phép lưu trữ hệ thống thông tin lớn mà cơng cụ truyền thống khó đáp ứng cho phép khai thác, xử lý thông tin chiến lược hệ thống thông tin lớn Về mặt thực tiễn: Đề tài khai thác khả lưu trữ, truy xuất liệu hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity Từ ta ứng dụng để xây dựng hệ thống quản lý thông tin đào tạo tín qua mạng trường ĐHDL Duy Tân Bố cục luận văn Phần nội dung Chương 1: Tổng quan hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng(OODBS) Chương 2: Hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity Chương 3: Xây dựng ứng dụng(Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo theo tín qua mạng) Kết luận hướng phát triển: trình bày đánh giá kết đạt được, vấn đề hạn chế từ đề xuất hướng nghiên cứu đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỆ QUẢN TRỊSỞ DỮ LIỆU HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG (OODBMS) 1.1 Giới thiệu Đề tài nói điểm mạnh hệ thống sở liệu hướng đối tượng, hệ sở liệu đưa vào năm 1993 Mục tiêu đề tài cho phép người đọc hiểu vấn đề liên quan đến công nghệ OODBMS Để đánh giá hệ thống sở liệu hướng đối tượng cần phân tích vấn đề sau :  Tính năng,  Tiện lợi,  Hệ nền,  Sự thực thi 1.2 Tổng quan công nghệ OODBMS 1.2.1 Sự cần thiết hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Chúng ta cần nhấn mạnh mơ hình xử lý kết hợp động lực OODBMS cho việc xử lý liệu hypermedia Trong hệ thống chăm sóc bệnh nhân bệnh viện dùng sở liệu hướng đối tượng để công việc dễ dàng Tất ứng dụng có đặc tính quản lý phức tạp, thơng tin có tính quan hệ cao, điểm mạnh sở liệu hướng đối tượng 1.2.2 Sự phát triển sở liệu hướng đối tượng Công việc nghiên cứu ứng dụng sở liệu hướng đối tượng bắt đầu vào cuối năm 1970 [Loc79] ,và trở thành lĩnh vực nghiên cứu quan trọng năm đầu 1980 với đời sản phẩm thương mại vào năm cuối 1980 Ngày nay, nhiều công ty kinh doanh sở liệu hướng đối tượng sản phẩm hệ thứ Con đường phát triển hệ sở liệu hướng đối tượng tương tự sở liệu quan hệ Hình 1.1 mơ tả phát triển sở liệu hướng đối tượng Tính dễ dùng tính sở liệu tăng dần Ngôn ngữ hướng đối tượng với khả lưu trữ đơn giản Cơ sở liệu với ngôn ngữ hướng đối tượng để định nghĩa đặc tính Cơ sở liệu với mơ hình xác định ngữ nghĩa liệu mức cao Hình 1.1 : Sự phát triển có sở liệu hƣớng đối tƣợng 1.2.3 Đặc trưng hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Công nghệ sở liệu hướng đối tượng kết hợp lập trình hướng đối tượng cơng nghệ sở liệu Hình 1.2 mơ tả làm khái niệm lập trình sở liệu kết hợp với để cung cấp cho gọi sở liệu hướng đối tượng Đóng gói liệu Thừa kế Định danh đối tượng Lập trình hƣớng đối tƣợng Đa hình Công nghệ sở liệu hƣớng đối tƣợng kết hợp lập trình hƣớng đối tƣợng cơng nghệ sở liệu Lưu trữ Tồn vẹn Bảo mật Xác định phiên Phục hồi Khả hệ sở liệu Giao dịch Truy vấn Song song Tồn Hình 1.2 Mơ hình sở liệu hƣớng đối tƣợng Các điểm mạnh khác mơ hình hướng đối tượng tiếng Ví dụ, khả thừa kế, tính đa hình ánh xạ động Một điểm khác chủ yếu sở liệu hướng đối tượng sở liệu quan hệ sở liệu hướng đối tượng biểu diễn mối quan hệ rõ ràng, hỗ trợ truy cập điều hướng kết hợp đến thông tin Khi độ phức tạp mối quan hệ gữa thông tin bên sở liệu, thấy rõ tính thuận lợi việc biểu diễn mối quan hệ rõ ràng Một thuận lợi việc biểu diễn mối quan hệ rõ ràng cải thiện thực thi truy cập liệu mối quan hệ kết hợp với liệu Một đặc tính đối tượng chúng định nghĩa độc lập với trạng thái đối tượng Ví dụ, có đối tượng ơtơ, sửa đổi nó, thay đổi đặc tính máy, chuyển động, trang trí cho thấy hồn tồn khác xem đối tượng ôtô truyền thống Tất thuận lợi ứng dụng sở liệu hướng đối tượng vấn đề quản lý thông tin đặc tả khả quản lý :  Một số lớn kiểu liệu khác  Một lượng lớn mối quan hệ đối tượngĐối tượng có đặc tính phức tạp Các lĩnh vực có độ phức tạp kỷ thuật, sản xuất, hệ thống mô phỏng, trung tâm tự động hệ thống thông tin lớn 1.2.4 Ứng dụng OODMBS Việc thiết kế mơ hình liệu hướng đối tượng bước việc thiết kế ứng dụng sở liệu hướng đối tượng chia bước riêng Phát triển mơ hình liệu bao gồm bước sau:  Định nghĩa đối tượng  Định nghĩa trạng thái đối tượng  Định nghĩa mối quan hệ đối tượng  Định nghĩa mối quan hệ đối tượng  Phân loại đối tượng 1.2.5 Ứng dụng thực tiễn OODMBS Những vấn đề bao gồm : Mơ hình đối tượng, cơng cụ mơ hình liệu, cơng cụ dùng cho việc phát triển thiết kế hệ thống, công cụ gỡ rối kiểm tra, công cụ khởi động giảm sát, công cụ bảo dưỡng sở liệu Một ứng dụng sở liệu, phần mềm khác, u cầu có vòng đời tập cơng cụ hỗ trợ cho vòng đời 1.3 Tiêu chuẩn để đánh giá Phần thảo luận cách chi tiết tiêu chuẩn đánh giá xem xét dánh giá OODBMS Những tiêu chuẩn dược chia làm loại : -  Chức  Vấn đề phát triển ứng dụng  Các tiêu chuẩn khác Chức năng, định nghĩa tiêu chuẩn đánh giá dựa chức mà OODBMS cung cấp Trong phần bao gồm phần nhỏ Mơ hình sở liệu hướng đối tượng bản, Các chủ đề sở liệu hướng đối tượng nâng cao, Kiến trúc sở liệu, Chức hệ sở liệu, Giao diện lập trình ứng dụng, truy vấn hệ sở liệu OODBMS Các chủ đề thảo luận Mơ hình sở liệu hướng đối tượng chức mong đợi hầu hết sản phẩm sở liệu, chẳng hạn khả định nghĩa đối tượng phức tạp dùng lớp, thuộc tính hành vi Thật ra, chủ đề đặc tính hướng đối tượng tìm thấy hầu hết cơng nghệ hướng đối tượng (như ngôn ngữ, phương pháp thiết kế) Các chủ đề nâng cao sở liệu hướng đối tượng mơ tả chức phần mang tính sở liệu hướng đối tượng Chúng ta mong đợi sản phẩm sở liệu hướng đối tượng khác cách đáng kể lĩnh vực khác Phần tính sở liệu mơ tả đặc tính 10 Dữ liệu lưu trữ Objectivity/DB tạo từ ứng dụng viết theo ngơn ngữ lập lập trình hướng đối tượng C++,Java hay Smalltalk Dữ liệu xem la mẫu ứng dụng hướng đối tượng Khi đối tượng lưu trữ Objectivity/DB chúng gọi đối tượng bền vững Bởi Objectivity/DB hướng đối tượng Giao diện Objectivity hỗ trợ ba ngơn ngữ lập trình hướng đối tượng Objectivity/C++, Objectivity Java, Objectivity/Smalltalk Objectivity/SQL++ hỗ trợ giao diện SQL chuẩn mà thực vấn tin sở liệu chuẩn đồng thời công cụ lý tưởng cho đối tượng Objectivity/DB  Highly scalable Objectivity/DB hỗ trợ quyền kiểm sốt để nhóm liệu trong files nhớ, phân phối files liệu hỗ trợ ứng dụng từ client qua mạng, hỗ trợ phản hồi file tài nguyên DBMS Các khả hỗ trợ cho ứng dụng client thực theo thời gian thực, hỗ trợ cho sở liệu lớn, tính bền liệu 2.2 Sự đánh giá Objectivity/DB  Các vấn đề phát triển ObjectivityQuan điểm người phát triển tính bền Objectivity/DB cung cấp tính bền vững lớp Objectivity/DB cung cấp khái niệm Handle để truy cập đối tượng liên tục 11 Handle mục sau: - Lưu trữ định danh đối tượng cho đối tượng, truy cập truy xuất đối tượng không gian nhớ ứng dụng máy client, lưu trữ trỏ nhớ ảo Handle, - Đang lưu trữ trở nhớ ảo đến đối tượng Trong số cư xử khác, cư xử cho phép đối tượng bền vững: - Được tham chiếu thông qua Handle, - Bị gở bỏ từ sở liệu đến tiến trình client, - Được đánh dấu bị chỉnh sửa (yêu cầu phải viết lại sở liệu)  Xử lý phát triển ứng dụng Các ứng dụng Objectivity/DB phát triển dựa bước sau: Phát triển file sở liệu file chứa mã mồi khởi động (bootstrap) mà cung cấp tên sở liệu Thiết kế sở liệu database schema dùng ngôn ngữ Objectivity/DB DDL Tiến trình files DDL schema với xử lý Objectivity/DB DDL Phát triển ứng dụng cách cung cấp thực thi cho hàm thành viên lớp, hàm tự do, thủ tục thường dùng Biên dịch DDL - tạo file nguồn (từ bước #3) các file nguồn ứng dụng (được phát bước #4) Liên kết file nguồn biên dịch dùng thư viện đối tượng Objectivity/DB 12 Kiểm tra gỡ rối ứng dụng hoàn thành cho ứng dụng C++ bình thường  Cơng cụ phát triển ứng dụng o Các công cụ quản trị.(Cấu hình sở liệu, locking Support, Transaction Support, thực lưu cứu lại liệu sở liệu liên đồn Sao lưu thực trực tuyến gia tăng thêm, thu hồi chỗ trống không sử dụng sở liệu liên đồn o Các cơng cụ thiết kế Objectivity, Inc Khơng cung cấp tính tương tác, cơng cụ thiết kế sở liệu có tính đồ hoạ phần sản phẩm Objectivity/DB o Các công cụ xử lý tài nguyên Objectivity/DB tích hợp cách chặt chẽ với SoftBench C++ SoftBench từ Hewlett-Packard SoftBench dùng để gọi Objectivity/DB duyệt công cụ xử lý nguồn o Các công cụ duyệt database (The Type Browser, The Data Browser, The Query Browser) o Các trình duyệt phải chạy môi trường X Windows o Debugging Support Objectivity/DB cung cấp mơi trường gỡ lỗi tương tác chạy công cụ độc lập phần cơng cụ gỡ rối Unix dbx (khơng có sẵn VAX IBM RS6000 hosts) Khả gỡ rối cung cấp chế độ read update Những đối tượng tham chiếu OID tên 13  Thư viện lớp o Objectivity/DB cung cấp lớp phân cấp C++ hỗ trợ cấu trúc chương trình bền vững Thư viện lớp Objectivity/DB bao gồm lớp:  ooObj, định nghĩa ứng xử bền vững cho đối tượng  ooContObj, ooDBObj, and ooFDObj, chúng định nghĩa mơ hình lưu trữ phân cấp cho đối tượng lưu trữ sở liệu phân tán  Một tập hợp lớp hỗ trợ cấu trúc từ điển, cho phép đối tượng gán tên  lớp mảng chuỗi  Tập hợp lớp cho việc xử lý Handles, đối tượng không bền vững dùng cho ứng dụng giao tiếp với đối tượng bền vững  Các lớp hỗ trợ cho indexes, iterators, inter-object references 2.3 Chủ đề nâng cao 2.3.1 Giao tác mơ hình hợp Objectivity/DB hỗ trợ định nghĩa lớp không bền vững ooTrans để điều khiển giao dịch Objectivity/DB thực thi giải thuật dò tìm deadlock để khố u cầu tạo giải pháp xung đột khoá nối đuôi yêu cầu khoảng thời gian vô tận Xác định kết deadlock thông điệp lỗi runtime từ chối lời yêu cầu khoá 14 Objectivity/DB cung cấp tuỳ chọn xác thực giao dịch, tuỳ chọn dùng each of which uses the standard two-phase 2.3.2 Các quan hệ tham chiếu toàn vẹn Objectivity/DB cung cấp kỹ thuật để xây dựng mối quan hệ đối tượng: gán kết, tham chiếu đối tượng, nhận dạng đối tượng khơng có kiểu Associations kỹ thuật ưu tiên sử dụng cho tất phát triển mã Associations one-to-one, one-to-many, many-toone, many-to-many Tính tồn vẹn liên quan khơng tự động trì cho tham chiếu đối tượng Truy cập tham chiếu đối tượng bị loại trừ việc sử dụng tham chiếu để truy xuất trỏ nhớ ảo đến đối tượng bền vững 2.3.3 Các đối tượng phức hợp Objectivity/DB hỗ trợ thuộc tính lớp (ví dụ , data members) whose type are another class Đối tượng gốc cung cấp chế trực tiếp để xây dựng composite objects Associations có thuộc tính phổ biến rõ hoạt động xóa khố phổ biển đến đối tượng liên kết Khơng có chế tự động phổ biến copy hành động tương đương Objectivity/DB cung cấp hàm ảo ooCopyInit, gọi đối tượng tạo Associations có thuộc tính copy rõ q trình điều khiển associations đối tượng chép 15 Associations đối tượng chép số sau: dropped, moved, copied: 2.3.4 Địa suốt Objectivity/DB cung cấp cho người phát triển ứng dụng hội để hồn thành location transparency Một đối tượng tham chiếu đến đối tượng khác mà khơng quan tâm đến vị trí sở liệu 2.3.5 Phiên bảng đối tượng Objectivity/DB cung cấp sách điều khiển phiên tốt tiện ích cấp thấp để thực thi ứng dụng điều khiển phiên đặc biệt Hỗ trợ cấu hình lập trình dùng ngữ nghĩa drop/move/copy để liên kết đối tượng xác định phiên tương tự với mô tả cho đối tượng bị chép Objectivity/DB trì phiên đối tượng riêng biệt, với liên kết không tường minh đến phiên liên kết Một Họ tập hợp tất phiên đối tượng cho đối tượng cho Một phiên mặc định tập hợp họ Objectivity/DB cung cấp tập hợp hàm thành viên Handle để phát triển chế điều khiển tuỳ biến phiên Đối với Handle, xử lý DDL định nghĩa tập hợp liên kết mà cung cấp để hỗ trợ xác định phiên 16 2.3.6 Hỗ trợ nhóm làm việc Objectivity/DB cung cấp tiện ích kiểm tra tường tận dùng phần ứng dụng nhóm làm việc Khi đối tượng „kiểm tra tường tận (check-out)‟ khoá bền vững đặt lên đối tượng (khả huỷ bỏ thật đặt container object) Tiện ích dùng để hỗ trợ cấp độ nhóm làm việc hỗ trợ nhờ người sử dụng toán vĩnh viễn vùng sở liệu chiếm lấy quyền tự trị - thơng qua nhiều giao dịch thực thi ứng dụng 2.3.7 Sự thay đổi lược đồ Objectivity/DB không tự động cập nhật đối tượng để đáp lại sửa đổi schema Thay vào đó, tiện ích cung cấp để giúp đỡ ứng dụng điều khiển cải tiến schema Những chiến thuật cải tiến thụ động chủ động sử dụng Objectivity/DB cung cấp pragma đổi tên cấu trúc ngơng ngữ DDL làm đơn giản q trình cải tiến schema Xét thực tế schema thay đổi hoạt động nhận dạng phần Evaluation Criteria báo cáo này, ứng dụng điều khiển trình cải tiến yêu cầu để:  Thêm thuộc tính vào lớp,  Gỡ bỏ thuộc tính từ lớp,  Thay đổi kiểu thuộc tính,  Thay thuộc tính mối quan hệ cho thuộc tính mối quan hệ,  Thêm superclass vào class, 17  Gỡ bỏ superclass từ class,  Thay đổi superclass thành class,  Gở bỏ class 2.4 Ngôn ngữ vấn tin hƣớng đối tƣợng SQL++ 2.4.1 Objectivity/SQL++ ? Objectivity/SQL++:  Cung cấp chuẩn ANSI sql-92 để truy cập đến sở liệu Objectivity, cho phép người sử dụng kiểm tra thay đổi liệu SQL  Do nhúng Dharma/SQL 7.x, ODBC 3.0 chuẩn thực truy cập liệu 2.4.2 Các vấn đề Objectivity/SQL++  Objectivity/SQL++ hỗ trợ SQL để truy cập đến sở liệu Objectivity/DB thông qua thành phần: o Công cụ tương tác SQL++ cho phép bạn xây dựng câu lệnh SQL tập lệnh sổ lệnh DOS o Objectivity/SQL++ server(kết hợp Objectivity/SQL++ ODBC Driver) Cho phép ứng dụng kết nối đến sở liệu Microsoft Access Mỗi ứng dụng phải tuân theo Microsoft Open Database Connectivity (ODBC) Objectivity/DB cho phép bạn cấu hình lại kết nối thông qua ứng dụng ODBC-compliant C++  Tương tác với SQL++  Objectivity/SQL++ ODBC Server 18  Tham chiếu đối tượng Objectivity./DB  Khái niệm sở liệu cấu trúc  Tham chiếu thuộc tính kết hợp  Truy cập thuộc tính kế thừa  Truy cập phần tử mảng  Vấn tin SQL++ SQL++ hỗ trợ đầy đủ biểu thức, mệnh đề, điều kiện tìm kiếm, ràng buột, liên kết, lệnh tham chiếu, tạo View, xây dựng thủ tục Procedure Trigger CHƢƠNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ QUA MẠNG 3.1 Giới thiệu 3.1.1 Đặc trưng hệ thống đào tạo theo tín Đặc trưng HTTC kiến thức cấu trúc thành học phần Quá trình học tập tích lũy kiến thức người học theo học phần (đơn vị: tín chỉ); khác với học niên chế lớp học tổ chức theo chương trình chung áp dụng loạt cho tất người học Khi tổ chức giảng dạy theo tín chỉ, lớp học tổ chức theo học phần; đầu học kỳ, sinh viên (SV) đăng ký môn học thích hợp với lực hồn cảnh họ phù hợp với quy định chung nhằm đạt kiến thức theo ngành chun mơn Về cách đánh giá kết học tập, không tổ chức kỳ thi mà hệ thống tín dùng cách đánh giá thường 19 xuyên dựa vào đánh giá mơn học tích lũy để cấp cử nhân Việc áp dụng hệ thống đào tạo có nhiều ưu điểm không phụ thuộc vào trường ĐH HTTC cho phép ghi nhận kịp thời tiến trình tích lũy kiến thức kỹ SV để đạt văn 3.1.2 Mục tiêu, ý nghĩa HTTC Nâng cao ý thức tự giác học tập, lực tự học, tự nghiên cứu; phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành, nâng cao kỹ làm việc với người khác, kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin, kỹ trình bày, thảo luận cho sinh viên; Tăng cường vai trò tổ chức, hướng dẫn, định hướng, điều khiển giảng viên hoạt động học, hoạt động tư sáng tạo rèn luyện kỹ sinh viên; Thúc đẩy tăng cường mối liên kết đào tạo nghiên cứu khoa học; nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, dạy học nói riêng 3.2 Xây dựng hệ thống 3.2.1 Phân tích u cầu  Mục đích: o Bằng hình thức xét tuyển, hồ thí sinh trúng tuyển hệ thống lưu trữ vào sở liệu(thông tin cá nhân, quan hệ gia đình) o Trong trình học tập sinh viên theo dõi khung chương trình học, lịch học tự chọn mơn học 20 để hồn thành chứng theo mơn học thơng qua mạng INTERNET Nếu sinh viên hoàn thành tất chứng quy định tốt nghiệp theo ngành chọn o Quản lý điểm sinh viên cách cập nhật, lưu trữ điểm thơng qua hình thức thi cử(thi đầu kỳ, thi kỳ, thi cuối kỳ) lớp học thuộc mơn học chun ngành o Cung cấp thông tin lớp học đề cương môn học cho sinh viên giáo viên thông qua môi trường giao tiếp trình duyệt web o Hỗ trợ sinh viên thực tra cứu điểm thông qua mạng INTERNET o Chương trình đào tạo mang tính mềm dẻo có khả thích ứng cao Với việc chủ động ghi tên học học phần khác nhau, SV dễ dàng thay đổi chuyên ngành tiến trình học tập thấy cần thiết mà học lại từ đầu 3.2.2 Trường hợp sử dụng biểu đồ trường hợp sử dụng  Mô tả trường hợp sử dụng tác nhân o Sinh viên: Được phép theo dõi lịch học, đề cương môn học, nghi danh vào lớp học theo môn học, tra cứu điểm theo mơn học, xem danh sách phòng thị o Giáo viên: Có trách nhiệm cập nhật đề cương mơn học, Xem kết qủa thi sinh viên, lấy danh sách sinh viên theo lớp học 21 o Bộ phận quản lý đào tạo: Có quyền cao Phân quyền sử dụng cho khoa Quản lý hồ sinh viên Cập nhật học phần, xây dựng trương trình đào tạo lên o kế hoạch đào tạo cho ngành Cập nhật bổ sung chứng phụ cho ngành Xây dựng lớp học theo môn học Quản lý điểm sinh viên Xem danh sách sinh viên điểm theo lớp học 3.2.3 Mơ hình quan niệm  Quan niệm(các lớp) Chúng ta nhận biết quan niệm phạm vi dự án dựa vào định hướng mơ hình trường hợp ca sử dụng giới thiệu trước trình phát triển theo hướng đối tượng, có hai cách để nhận biết mối quan niệm Thứ tìm quan niệm từ mơ tả phạm vi tốn theo danh sách loại quan niệm Cách tạo danh sách quan niệm từ mô tả yêu cầu khách hàng, từ khởi tạo báo cáo, định nghĩa hàm hệ thống trường hợp sử dụng Cách thứ hai cách hữu ích đơn giản việc nhận biết quan niệm nhận danh từ nhóm danh từ mơ tả phạm vi tốn xem xét chúng có phải ứng viên quan niệm thuộc tính hay khơng  Kết hợp Các quan niệm nhận biết kết hợp với đối tượng quan niệm khác nhau, chúng tương tác cộng tác với để tạo tiến trình hệ thống 22 3.2.4 Thiết kế hệ thống  Biểu đồ trình tự o Tiến trình đăng nhập hệ thống o Tiến trình đăng ký vào hệ thống o Tiến trình đăng ký lớp học o Tiến trình xây dựng lớp học theo mơn học o Tiến trình cập nhật điểm sinh viên o Tiến trình cập nhật mơn thi o Tiến trình tra cứu điểm sinh viên  Biểu đồ lớp thiết kế  Biểu đồ triển khai o Biểu đồ triển khai LAN quản lý đào tạo theo tín o Biểu đồ triển khai hệ thống quản lý đào tạo tín sở Web 3.3 Giao diện hệ thống mô tả chức  Giao diện phận quản lý o Giao diện cập nhật chương trình đào tạo o Giao diện cập nhật kế hoạch cho ngành o Hồ sinh viên o Giao diện phân lớp học theo môn học o Giao diện cập nhật điểm sinh viên theo lớp học  Giao diện sinh viên o Giao diện đăng ký lớp học theo môn o Giao diện tra cứu điểm theo môn học  Giao diện giáo viên o Giao diện cập nhật đề cương môn học 23 KẾT LUẬN HƢỚNG PHÁT TRIỂN Đánh giá tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc  Trong nước: Một số cơng trình nghiên cứu cơng nghệ OODBMS ObjectStore, Oracle với ứng dụng như: Đặt vế máy bay vv Tuy nhiên OODBMS Objectivity chưa thấy có cơng trình nghiên cứu phát triển ứng dụng  Nước ngồi: Có nhiều cơng trình nghiên cứu cơng nghệ OODBMS như:ObjectStore, Oracle, Objectivit, ONTOS DB, GemStone, IBM San Francisco, VERSANT ứng dụng thuộc lĩnh vực y học an ninh Các kết đạt đƣợc từ nghiên cứu Sau thực luận văn tìm hiểu hệ quản trị sở liệu hƣớng đối tƣợng Objectivity xây dựng ứng dụng, tơi tìm hiểu số cơng nghệ để phát triển sở liệu hướng đối tượng ngơn ngữ vấn tin hướng đối tượng từ xây dựng ứng dụng thực tế từ kết qủa nghiên cứu - Công nghệ OODBMS Objectivity - Công nghệ Vísual studio dot net - Ngơn ngữ vấn tin hướng đối tượng Về lý thuyết  Làm sở lý thuyết nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu Về ứng dụng Làm tiền đề cho việc phát triển ứng dụng thuộc lĩnh vực y học, an ninh giáo dục, thương mại 24 Dự kiến khả phát triển, mở rộng Đề tài mở hướng việc phát triển ứng dụng từ sở liệu hướng đối tượng lĩnh vực giáo dục thương mại Tuy nhiên phạm vi luận văn tốt nghiệp tơi trình bày phần nghiên cứu phát ứng dụng OODBMS Objectivity Những phần kiểm tra thực tốt, ứng dụng vào thực tiển Tuy nhiên có nhiều điều cần cải tiến nghiên cứu thêm như:  Mở rộng lý thuyết ứng dụng sang mơ hình phân tán:  Bổ sung số tính cho ứng dụng (Dồn túi đánh phách, Bảo mật, Sinh viên tự chọn môn học) để hoàn thiện ứng dụng nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu đào tạo giảng dạy ... văn tìm hiểu hệ quản trị sở liệu hƣớng đối tƣợng Objectivity xây dựng ứng dụng, tìm hiểu số cơng nghệ để phát triển sở liệu hướng đối tượng ngôn ngữ vấn tin hướng đối tượng từ xây dựng ứng dụng. .. dung Chương 1: Tổng quan hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng( OODBS) Chương 2: Hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity Chương 3: Xây dựng ứng dụng (Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo theo tín... thuyết hệ quản trị sở liệu hướng Objectivity Lý thuyết ngôn ngữ vấn tin hướng đối tượng Objectivity SQL++ Để ứng dụng chạy tốt, với giả thuyết sau - Hệ quản trị sở liệu hướng đối tượng Objectivity
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hệ quản trị sơ sở dữ liệu hướng đối tượng objectivity và xây dựng ứng dụng, Tìm hiểu hệ quản trị sơ sở dữ liệu hướng đối tượng objectivity và xây dựng ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay