BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

13 58 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 16:28

A.PUS- KIN GV: TRƯƠNG HỒNG LONG I- TÌM HIỂU CHUNG 1- Tác giả - A.Pus-kin (1799 – 1837) - Nhµ th Nga vĩ đại - Là tác giả nhiều trưêng ca vµ trun cỉ tÝch tut diƯu GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG 2- Tác phẩm: * Sáng tác năm1833 * Đợc xây dựng từ truyện cổ tích Nga quen thuộc * Nhng có sáng tạo Puskin 3- Tóm tắc tác phẩm: GV: TRƯƠNG HỒNG LONG II-ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN ÔNG LÃO VÀNG BIỂN CẢ NGƯỜI VỢ GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Máng lợn Đòi hỏi mụ vợ Cái nhà rộng Nhất phẩm phu nhân Nữ hoàng Long vương Mắng đồ ngốc ! Thái độ chồng Quát đồ ngu ! Mắng tát nước Nổi trận lơi đình Nổi thịnh nộ Gợn sóng êm ả Phản ứng biển xanh GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Nổi sóng Nổi sóng dội Nổi sóng mù mịt Nổi sóng ầm ầm hĩ g n m ó c m E t é h h g n í t ăớcm c r g t n ì g đ ụ a ủ c ỉ b m h c h , m kchin m e a ng l ? o ợ v e ụ Qua nhân v m h am trừ ạc T ậ t Bài học: Nếu tựthợ bị i bi gì? mụ vợ em r v bộì tộ ú t ratay trừng v t ị v h Nhân Vật a trị mụ vợ m r t Bài học thâm em làm mụ vợ c sở g ặ p ác ống? An giốn nào? h trm g n Bị Cu onụ gưEm c yá C t ám ckhh gvt ời trở cùngrừnốgi th rợu ếg, ( , l t c y T bại cumụ v rị: ấm imốnẹ ệón t vậ C gcon ín ị t rừ ộc ợ n t nám nh h nhưghè ng sốn ) ân thếo kh trị g … nàoổ ? ? 4- Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN: Có ý nghĩa giáo dục sâu sắc: + Kẻ xấu, tham lam bị trừng trị + Khun người sống tốt Trò chơi chữ C Á I M Á N G P H U N H Â N C Á V À N G T H Ị V Ệ N Ổ I S Ó C H Á O C I Ổ H T C T Í Ổ C N H C G III- TỔNG KẾT: SGK GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG ... tắc tác phẩm: GV: TRƯƠNG HỒNG LONG II-ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN ƠNG LÃO CÁ VÀNG BIỂN CẢ NGƯỜI VỢ GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Máng lợn Đòi hỏi mụ vợ Cái nhà rộng Nhất phẩm phu nhân Nữ hoàng Long vương Mắng đồ... ? o ợ v e ụ Qua nhân v m h am trừ ạc T ậ t Bài học: Nếu tựthợ bị i bi gì? mụ vợ em r v bộì tộ ú t ratay trừng v t ị v h Nhân Vật a trị mụ vợ m r t Bài học thâm em làm mụ vợ c sở g ặ p ác ống?... C t ám ckhh gvt ời trở cùngrừnốgi th rợu ếg, ( , l t c y T bại cumụ v rị: ấm imốnẹ ệón t vậ C gcon ín ị t rừ ộc ợ n t nám nh h nhưghè ng sốn ) ân thếo kh trị g … nàoổ ? ? 4- Ý NGHĨA CỦA VĂN BẢN:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay