giao an lop 3 tuan 21 den 30

138 36 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 15:15

Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 TUẦN 21: Thứ hai ngày 23 tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Biết cộng nhẩm số tròn nghìn, tròn trăm có đến chữ số giải tốn hai phép tính - HS làm BT: 1, 2, 3, II/ CHUẨN BỊ : - Bảng (HS) II/ LÊN LỚP : Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ : - Gọi 2HS lên bảng làm BT: Đặt tính tính: 2634 + 4848 ; 707 + 5857 - Nhận xét 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập - Giáo viên ghi bảng phép tính: 4000 + 3000 = ? - Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm, lớp nhận xét bổ sung - Yêu cầu HS tự nhẩm phép tính lại - Gọi HS nêu miệng kết - Nhận xét chữa Bài 2: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu lớp làm vào - Mời em lên bảng làm - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo chữa - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 3: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu lớp làm vào - Mời em lên bảng giải - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo chữa - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 4: - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn Đàm Ngân Hoạt động học sinh - em lên bảng làm - Lớp theo dõi, nhận xét bạn *Lớp theo dõi giới thiệu - Học sinh nhẩm số tròn nghìn, lớp nhận xét bổ sung - Cả lớp tự làm phép tính lại - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét chữa - Một em đọc đề - Cả lớp làm vào - em lên bảng làm bài, lớp bổ sung: - Từng cặp đổi chéo để KT - Đặt tính tính - Lớp tự làm - 2HS lên bảng thực hiện, lớp nhận xét - Đổi KT chéo - em đọc tốn, lớp đọc thầm - Phân tích tốn theo gợi ý GV Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 - Yêu cầu lớp tự làm vào Năm học 2016 - 2017 - Tự làm vào - em lên bảng chữa bài, lớp bổ sung - Chấm số em, nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem lại tâp -HS ch ý ……………………………………………………………… TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT) ÔNG TỔ NGHỀ THÊU I MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ đ ng sau dấu câu, cụm từ - Luyện đọc đ ng từ: tiến sĩ, sứ thần, tượng Phật, nhàn rỗi, - Hiểu ND ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh, ham học hỏi, giàu trí sáng tạo - Kể lại đoạn câu chuyện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh minh họa truyện SGK III LÊN LỚP : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ: - Gọi 2HS đọc thuộc lòng thơ Ch - em đọc thuộc lòng thơ bên Bác Hồ - Cả lớp theo dõi, nhận xét - Nhận xét 2.Bài mới: a) Giới thiệu : b) Luyện đọc: * Đọc diễn cảm toàn - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu * Hướng dẫn HS luyện đọc kết giải nghĩa từ: - Yêu cầu học sinh đọc câu - Nối tiếp đọc câu - Mời HS đọc tiếp nối đoạn trước lớp - Học sinh đọc đoạn trước lớp, - Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa tìm hiểu nghĩa từ sau đọc từ khó (phần ch giải) - Yêu cầu học sinh đọc đoạn - Luyện đọc nhóm nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng - Lớp đọc đồng bà c) Hướng dẫn tìm hiểu nội dung - Y/ cầu lớp đọc thầm đoạn1và trả lời - Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi câu hỏi : + Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học + Trần Quốc Khải học ? đốn củi, kéo vó, mò tơm… Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 + Nhờ ham học mà k/quả học tập ông ? - Yêu cầu em đọc đoạn 2, lớp đọc thầm + Khi ông s sang Trung Quốc nhà vua Trung Quốc đ nghĩ kế g đ th tài s thần iệt Nam ? - Yêu cầu em đọc nối tiếp đoạn đoạn + tr n lầu cao Trần Quốc Khải làm g đ sống ? + Nhờ chăm học mà ông đỗ tiến sĩ… - Một em đọc đoạn 2, lớp đọc thầm theo + Vua cho dựng lầu cao mời ông lên chơi cất thang để xem ông làm - Học sinh đọc nối tiếp đoạn đoạn + Trên lầu cao đói bụng ơng quan sát đọc chữ viết tượng bẻ tay tượng để ăn tượng làm chè lam -Ơng đ làm g đ khơng bỏ phí thời gian ? + Ông ch tâm quan sát hai lọng trướng thêu, nhớ nhập tâm … + Cuối Trần Quốc Khái đ làm g đ + Ơng nhìn thấy dơi xòe cánh để bay xuống đất b nh an vô ? ông bắt chước ôm lọng nhảy xuống đất bình an - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Đọc thầm đoạn cuối + Trần Quốc Khái suy tôn làm + Vì ơng người truyền dạy cho dân ơng tổ nghề th u ? nghề thêu từ mà nghề thêu ngày lan d) Luyện đọc lại : - Đọc diễn cảm đoạn - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu - Mời 3HS lên thi đọc đoạn văn - em thi đọc đoạn - Mời 1HS đọc - em đọc Kể chuyện - Lắng nghe nhiệm vụ a) Giáo viên nêu nhiệm vụ: - Đặt tên cho đoạn câu chuyện - Đọc câu hỏi gợi ý câu chuyện b) Hướng dẫn HS kể chuyện: - Gọi HS đọc yêu cầu BT mẫu - 1HS đọc yêu cầu BT mẫu - Yêu cầu HS tự đặt tên cho đoạn - Lớp tự làm lại câu chuyện - Mời HS nêu kết trước lớp - HS phát biểu - Yêu cầu HS chọn đoạn, suy nghĩ, - HS tự chọn đoạn tập kể chuẩn bị lời kể - Mời em tiếp nối thi kể đoạn - Lần lượt em kể nối câu chuyện trước lớp đoạn câu chuyện - Yêu cầu học sinh kể lại câu - Một em kể lại toàn câu chuyện chuyện trước lớp - Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay - Nhận xét tuyên dương em kể chuyện tốt 3) Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS ch ý Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 - Dặn nhà tập kể lại câu chuyện ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 24 tháng năm 2017 CHÍNH TẢ: (Nghe viết): ƠNG TỔ NGHỀ THÊU I MỤC TIÊU: - Nghe viết đ ng CT; trình bày đ ng văn xuôi - Làm đ ng tập 2a II CHUẨN BỊ : - Bảng phụ viết nội dung BT 2a III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinhø Kiểm tra cũ: - Đọc cho HS viết bảng lớp, lớp viết - em lên bảng viết, lớp viết vào bảng từ: xao xuyến, sáng suốt, xăng bảng dầu, sắc nhọn - Nhận xét đánh giá 2.Bài mới: - Lớp lắng nghe giới thiệu a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe viết : * Hướng dẫn chuẩn bị: - Giáo viên đọc đoạn tả - Lớp lắng nghe giáo viên đọc - Yêu cầu hai em đọc lại bài, lớp đọc - em đọc lại bài, lớp đọc thầm thầm + Những chữ viết hoa ? - Viết hoa chữ đầu đoạn, đầu câu tên riêng - Yêu cầu đọc thầm lại tả lấy - Lớp viết vào bảng số từ bảng viết tiếng khó : lọng , chăm , nhập tâm - Đọc cho học sinh viết vào - Cả lớp nghe viết vào - Đọc lại để học sinh dò - Học sinh nghe tự sửa lỗi - Chấm, chữa bút chì c/ Hướng dẫn làm tập Bài 2a : - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Đặt lên chữ in đậm dấu hỏi dấu ngã - Yêu cầu HS tự làm vào VBT - Học sinh làm - Gọi em lên bảng làm bài, đọc kết - HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét -Yêu cầu học sinh đưa bảng kết bổ sung từ cần điền: chăm học, trở thành, triều, trước, trí, cho, trọng, trí, truyền, cho - Nhận xét, chữa - Gọi số em đọc lại đoạn văn sau - em đọc lại đoạn văn điền dấu hoàn chỉnh Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 3) Củng cố - Dặn dò: - Về nhà viết lại cho đ ng từ viết sai - em nhắc lại yêu cầu viết tả TOÁN: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 I MỤC TIÊU : - Biết trừ số phạm vi 10 000 Biết giải tốn có lời văn - HS làm BT: 1, 2b, 3, - Giáo dục HS chăm học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Bảng (HS) III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động giáo viên 1.Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm BT: Nhẩm: 6000 + 2000 = 6000 + 200 = 400 + 6000 = 4000 + 6000 = - Nhận xét 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác : * Hướng dẫn thực phép trừ : - Giáo viên ghi bảng 8652 – 3917 - Yêu cầu HS tự đặt tính tính - Mời 1HS lên bảng thực - Gọi HS nêu cách tính, GV ghi bảng SGK - R t quy tắc phép trừ hai số có chữ số c) Luyện tập: Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu lớp thực vào - Mời em lên bảng sửa - Yêu cầu đổi chéo chữa - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2b: - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu lớp làm vào - Mời 2HS lên bảng làm - Yêu cầu lớp đổi chéo chữa - Giáo viên nhận xét đánh giá Đàm Ngân Hoạt động học sinhø - em lên bảng làm BT - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Lớp theo dõi giới thiệu - Học sinh trao đổi dựa vào cách thực phép cộng hai số phạm vi 10 000 học để đặt tính tính kết - em nêu lại cách thực phép trừ -HS nhắc lại quy tắc - Một em nêu đề tập: Tính - Lớp thực làm vào - Một em lên bảng thực hiện, lớp nhận xét chữa - Đặt tính tính - Lớp thực vào - em lên bảng đặt tính tính, lớp bổ sung Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Bài 3: - Gọi học sinh đọc - Hướng dẫn HS phân tích tốn - u cầu lớp thực vào - Mời học sinh lên bảng giải - Chấm số em, nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà xem lại BT làm Năm học 2016 - 2017 - Một em đọc đề - Cùng GV phân tích tốn - Cả lớp làm vào tập - Một học sinh lên giải bài, lớp bổ sung -HS ch ý TẬP ĐỌC: BÀN TAY CÔ GIÁO I MỤC TIÊU: Rèn kỹ đọc thành tiếng: - Ch ý từ ngữ: cong cong, cái, toả,dập dềnh, rì rào… - Biết đọc thơ với giọng ngạc nhiên, khâm phục Rèn kỹ đọc hi u: - Nắm nghĩa biết cách dùng từ mới: Phô - Hiểu nội dung thơ: Ca ngợi bàn tay kỳ diệu côm giáo Cô tạo biết điều lạ từ đôi bàn tay khéo léo Học thuộc lòng thơ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh hoạ, bảng phụ hướng dẫn HTL III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A KTBC: - Kể chuyện ông tổ nghề thêu (3HS) + trả lời ND - HS + GV nhận xét B Bài mới: Giới thiệu - ghi đầu bài: Luyện đọc: a GV đọc diễn cảm thơ - Giáo viên hướng dẫn cách đọc - HS nghe b HD học sinh luyện đọc + giải nghĩa từ - Đọc dòng thơ - 1HS nối tiếp đọc dòng thơ - Đọc khổ thơ trước lớp + GV hướng dẫn cách ngắt nhịp thở - HS đọc nối tiếp khổ + GV gọi HS giải nghĩa - HS giải nghĩa từ - Đọc đoạn nhóm - Học sinh đọc theo nhóm - Lớp đọc đồng toàn T m hi u bài: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 - Từ tờ giấy, cô giáo làm - Từ tờ giấy trắng cô gấp thành ? thuyên cong cong - Từ tờ giấy đỏ cô làm mặt trời… - Từ tờ giấy xanh cô cắt tạo thành mặt nước dập dềnh… - Em tưởng tượng tả tranh - HS nêu gấp, cắt giấy cô giáo VD: Một thuyền trắng xinh dập dềnh mặt biển xanh Mặt trời đỏ ối phô tia nắng hồng Đó cảnh biển l c bình minh - Em hiểu dòng thơ cuối - Cô giáo khéo tay… nào? - GV chốt lại: Bàn tay cô giáo khéo léo, - HS nghe mềm mại, có phép màu nhiệm Luyện đọc lại học thuộc lòng thơ - GV đọc lại thơ - HS nghe - -2 HS đọc lại thơ - GV hướng dẫn HS đọc thuộc lòng thơ - HS thi đọc theo khổ, - HS nhận xét - GV nhận xét ghi điểm Củng cố - dặn dò: - Nêu lại ND ? - 2HS - Về nhà học bài, chuẩn bị * Đánh giá tiết học THỂ DỤC: NHẢY DÂY I/ Mục tiêu : - HS nhảy dây kiểu chụm hai chân Yêu cầu biết thực động tác mức đ ng Chơi trò chơi “Lò cò tiếp sức “ Yêu cầu biết cách chơi chơi tương đối chủ động II/ Địa điểm phương tiện: - Dây để nhảy Sân bãi chọn nơi thoáng mát, vệ sinh - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi III/ Lên lớp : Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 Định lƣợng Nội dung phƣơng pháp dạy học 1.Phần mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Đứng chỗ vỗ tay hát - Đi theo – hàng dọc 2/ Phần : * Học nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân - Yêu cẩu HS khởi động khớp - Nêu tên động tác làm mẫu kết hợp giải thích cử động để học sinh nắm - Tại chỗ cho HS tập so dây, mơ phóng động tác trao dây quay dây cho học sinh chụm hai chân nhảy khơng có dây có dây - u cầu HS luyện tập theo nhóm - Đến tổ nhắc nhớ động viên học sinh tập thường xuyên sửa chữa động tác cho học sinh * Chơi trò chơi “Nhảy lò cò tiếp sức “ - Nêu tên trò chơi nhắc lại cách nhảy sau học sinh chơi - Học sinh tổ nhảy lò cò thử trước 3-5 m sau giáo viên nhận xét sửa chữa cho em nhảy chưa đ ng - Cho học sinh chơi thử hàng -2 lần - Học sinh thực chơi trò chơi - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn luyện tập chơi - Cho tổ thi đua nhảy lò cò để tìm tổ vô địch 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà tập nhảy dây Đội hình luyện tập phút 13 phút     GV phút GV phút …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 25 tháng năm 2017 CHÍNH TẢ: (Nghe viết) BÀN TAY CƠ GIÁO I MỤC TIÊU: - Nhớ viết đ ng CT; trình bày đ ng khổ thơ, dòng thơ chữ - Làm đ ng b.tập 2a biết phân biệt điền vào chỗ trống p/âm dễ lẫn (tr/ ch ) Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 - Rèn HS ý thức giữ chữ đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng lớp viết lần tập 2a II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: - Mời học sinh lên bảng -Yêu cầu : Viết từ học sinh thường hay viết sai theo yêu cầu giáo viên - Nhận xét đánh giá 2.Bài mới: a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe viết : * Hướng dẫn chuẩn bị : - Giáo viên đọc thơ -Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng thơ Năm học 2016 - 2017 Hoạt động học sinh - Ba học sinh lên bảng viết từ đổ mưa , đỗ xe , ng , ngả mũ - Cả lớp viết vào bảng - Lớp lắng nghe giới thiệu - Cả lớp theo dõi - học sinh đọc thuộc lòng thơ - Cả lớp theo dõi bạn đọc + Bài thơ nói lên “Sự khéo léo tài tình bàn tay cô giáo làm nên vật“ + Mỗi dòng có chữ + Viết hoa + Bài thơ nói điều g ? + Mỗi dòng thơ có chữ ? + Chữ đầu dòng thơ viết ? + Ta bắt đầu viết từ ô ? - Yêu cầu học sinh lấy bảng viết tiếng khó hay viết sai - Giáo viên nhận xét đánh giá * Yêu cầu HS gấp SGK, nhớ lại để viết tả “ Bàn tay giáo “ * Chấm, chữa c/ Hướng dẫn làm tập 2a: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Yêu cầu lớp đọc thầm tập, làm cá nhân - Mời nhóm nhóm em lên bảng thi làm tiếp sức - GV lớp nhận xét chốt ý + Bắt đầu viết từ ô thứ từ lề sang - Lớp nêu số tiếng khó thực viết vào bảng từ (con thuyền , biển xanh , sóng …) - Lớp gấp SGK, nhớ - viết thơ vào - Hai em đọc lại yêu cầu tập 2a - Cả lớp thực vào VBT - nhóm lên bảng thi tiếp sức, lớp nhận xét bình chọn nhóm thắng - Sửa vào VBT (nếu sai) Từ cần điền lần lượt: Trí, chuyên, trí, chữa, chế, chân, trí, trí - em đọc lại đoạn văn sau điền đủ dấu hỏi ngã - em nhắc lại yêu cầu viết tả - Mời 2HS đọc lại đoạn văn 3) Củng cố - Dặn dò: - Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học - VN học làm xem trước TOÁN: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Năm học 2016 - 2017 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết trừ nhẩm số tròn nghìn, tròn trăm số đến chữ số - Biết trừ số có đến chữ số giải tốn hai phép tính - Giáo dục HS chăm học - Làm BT 1, 2, 3, (giải cách) II CHUẨN BỊ: - Bảng (HS) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Bài cũ: - Gọi HS lên bảng làm BT: Đặt tính - em lên bảng làm tính: - Lớp theo dõi nhận xét bạn 5428 - 1956 9996 - 6669 8695 - 2772 2340 - 512 2.Bài mới: - Lớp theo dõi giới thiệu a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT - Tính nhẩm - Ghi bảng phép tính 8000 - 5000 = ? - Yêu cầu học sinh nêu cách tính nhẩm - Tám nghìn trừ nghìn nghìn - Yêu cầu HS thực vào - Cả lớp tự làm phép tính lại - Gọi HS nêu miệng kết - 2HS nêu miệng kết lớp bổ sung - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu mẫu - Tính nhẩm (theo mẫu) - Yêu cầu lớp tính nhẩm vào - Cả lớp làm vào - Gọi HS nêu kết quả, lớp bổ sung - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét bổ - Giáo viên nhận xét chữa sung Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Đặt tính tính - Yêu cầu lớp thực vào - Cả lớp thực vào - Mời hai học sinh lên bảng tính - em lên bảng đặt tính tính, lớp - Giáo viên nhận xét đánh giá bổ sung Bài : - Yêu cầu học sinh đọc toán - em đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn - Cùng GV phân tích toán - Yêu cầu lớp thực vào - Cả lớp làm vào ( theo cách) - Chấm số em, nhận xét chữa - Một HS lên bảng chữa bài, lớp bổ sung 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem lại tập -Ch ý TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA O , Ơ , Ơ Đàm Ngân 10 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 29 Năm học 2016 - 2017 phải - Nhắc lại QT - Gọi nhiều HS nhắc lại c) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu lớp tự làm - Mời hai em lên giải bảng - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo KT - GV nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu BT - Yêu cầu HS làm vào - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo - Mời hai HS lên bảng thực - GV nhận xét đánh giá Bài 3: - Gọi HS đọc toán - Hướng dẫn HS phân tích tốn - u cầu lớp làm vào - Mời 1HS lên bảng chữa - GV nhận xét đánh giá Bài 4: - Gọi HS đọc tốn - Hướng dẫn HS phân tích tốn - Yêu cầu lớp làm vào - Chấm số em, nhận xét chữa - 1HS nêu yêu cầu BT - Cả lớp tự làm - Hai em lên bảng thực hiện, lớp bổ sung - Đổi để KT - 1HS nêu yêu cầu BT - Cả lớp thực vào - Hai HS lên bảng giải bài, lớp bổ sung - Một em đọc tốn - Phân tích toán - Cả lớp thực làm vào - Một HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung - Một em đọc toán - Phân tích tốn - Cả lớp thực làm vào - Một HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung 3) Củng cố - dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm tập -HS ch KỸ NĂNG SỐNG: TỰ TIN TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH : (G.V chuyên trách ) Chiều thứ sáu: THỂ DỤC: ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ TRÒ CHƠI "AI KÉO KHỎE" I/ Mục tiêu: - Ôn thể dục phát triển chung với hoa cờ Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối xác Đàm Ngân 13 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 29 Năm học 2016 - 2017 - Học TC “Ai kéo khỏe“.Yêu cầu biết cách chơi bước đầu biết tham gia chơi II/ Địa điểm phương tiện : - Mỗi HS cờ nhỏ để cầm tập TD Sân bãi vệ sinh - C i, kẻ sẵn vạch để chơi TC III/ Lên lớp: Định Đội hình Nội dung phương pháp dạy học lượng luyện tập 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học phút - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - Đứng chỗ khởi động khớp - Bật nhảy chỗ – lần theo nhịp vỗ tay - Chơi tr chơi “ V ng tr n“ 2/ Phần : * Ôn thể dục phát triển chung - Yêu cầu lớp làm động tác thể dục phát triển 12 chung từ đến lần phút  - Lần 1, GV hô để lớp tập Lần 3,4 cán hơ tập liên hồn  x nhịp  - Chuyển thành đội hình đ ng diễn r i thực thể  dục phát triển chung x nhịp: lần - Theo dõi nhận xét s a sai cho học sinh * Chơi trò chơi “Ai kéo khỏe“ - Nêu tên tr chơi hướng dẫn cho học sinh cách chơi 10 - Yêu cầu tập hợp thành cặp phút - Chọn số cặp HS thực chơi tr chơi th lượt - Sau cho chơi thức - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ch số trường hợp phạm qui 3/ Phần kết thúc: GV - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng phút - Đi chậm xung quanh v ng tr n vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn d học sinh nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Đàm Ngân 14 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 TUẦN 30: Thứ hai ngày tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Biết cộng số có đến chữ số ( có nhớ) - Giải tốn hai phép tính tính chu vi, diện tích hình chữ nhật - Làm BT (cột 2,3), 2, II/ CHUẨN BỊ : - Bảng (HS) II/ LÊN LỚP : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ : - Gọi em lên bảng làm lại tập - Một em lên bảng chữa tập số - Chấm tổ - Lớp theo dõi nhận xét bạn - Nhận xét 2.Bài mới: - Lớp theo dõi GV giới thiệu a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Một em nêu yêu cầu tập - Kẻ lên bảng SGK - Cả lớp thực làm vào - Yêu cầu lớp tự làm (Cột 2,3) - Một em lên thực làm bảng - Mời em lên thực bảng Cả lớp theo dõi chữa - Cho HS nêu cách tính - GV nhận xét đánh giá Bài 2: - Gọi HS yêu cầu nêu tập - Một em đọc yêu cầu tập - Yêu cầu lớp làm vào - Cả lớp làm vào tập - Mời HS lên bảng giải - Một em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo bổ sung: chữa Bài giải - GV nhận xét đánh giá Chiều dài hình chữ nhậ là: x = (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (6+3) x = 18 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: Bài 3: - Gọi HS yêu cầu nêu tập x = 18 (cm2) - Vẽ sơ đồ tóm tắt SGK lên ĐS: 18cm; 18cm bảng - Yêu cầu lớp thực đặt đề toán - Một HS đọc yêu cầu nêu tập - Hai em đứng chỗ nêu miệng đề giải bàià toán vào toán - Mời em giải bảng - Lớp thực vào Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 - Một em lên bảng làm bài: Bài giải Cân nặng mẹ là: 17 x = 51 (kg) Cân nặng hai mẹ là: 3) Củng cố - dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm tập 17 + 51 = 68 (kg) Đáp số: 68 kg -HS ý ……………………………………………………………… TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: (2 TIẾT) GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA I MỤC TIÊU: - Biết đọc, phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu ND: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể tình hữu nghị quốc tế đồn cán Việt Nam với Hs trường tiểut học Lúc - xăm - bua - Luyện đọc từ: Lúc-xăm-bua, Mô-ni-ca, Giét- xi-ca, in-tơ-nét, lần lượt, … - Kể lại toàn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trươc ( SGK) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh họa truyện SGK, bảng lớp viết câu hỏi gợi ý để HS kể III LÊN LỚP : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng đọc “Lời kêu gọi - Ba em lên bảng đọc toàn quốc tập thể dục” - Nêu nội dung đọc - Nhận xét ghi điểm - Cả lớp theo, nhận xét 2.Bài mới: - Cả lớp theo dõi a) Giới thiệu : b) Luyện đọc: * Đọc diễn cảm toàn - Lớp lắng nghe GV đọc mẫu * Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Viết lên bảng từ tiếng nước hướng dẫn HS rèn đọc - Yêu cầu HS đọc câu, GV theo - Nối tiếp đọc câu dõi uốn nắn HS phát âm sai -Hướng dẫn HS luyện đọc từ mục - Luyện đọc từ khó mục A A Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 - Yêu cầu HS đọc đoạn trước lớp - Giúp HS hiểu nghĩa từ - SGK - Yêu cầu HS đọc đoạn nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng c) Tìm hiểu nội dung - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi : + Đến thăm trường tiểu học Lúcxăm-bua đoàn cán ta gặp điều bất ngờ thú vị ? Năm học 2016 - 2017 - Nối tiếp đọc đoạn câu chuyện - Giải nghĩa từ sau đọc - HS đọc đoạn nhóm - Lớp đọc đồng - Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi + Tất HS lớp 6A giới thiệu tiếng Việt, hát tặng hát tiếng Việt, trưng bày vẽ Quốc Kì Việt Nam Nói từ thiêng liêng Việt Nam, Hồ Chí Minh … + Vì bạn lớp A nói tiếng + Vì giáo lớp Việt Nam việt có nhiều đồ vật Việt Nam ? thích Việt Nam Cơ dạy em tiếng Việt Nam … + Các em muốn nói với bạn HS + HS phát biểu theo suy nghĩ câu chuyện ? thân d) Luyện đọc lại : - Hướng dẫn HS đọc - Ba em thi đọc lại đoạn cuối văn - Mời số em thi đọc đoạn - Hai em thi đọc diễn cảm đoạn cuối - Mời em đọc - Một em đọc tồn - GV lớp bình chọn bạn đọc hay - Lớp theo dõi bình chọn bạn đọc hay nhất Kể chuyện GV nêu nhiệm vụ: - Lắng nghe nhiệm vụ tiết học Hướng dẫn kể đoạn câu chuyện: - Giúp HS hiểu yêu cầu BT: + Câu chuyện kể theo lời ai? + Theo lời thành viên đoàn cán Việt Nam - Mời hai em đọc lại câu hỏi gợi ý - Hai em nhìn bảng đọc lại câu hỏi - Gọi em kể mẫu đoạn theo gợi ý gợi ý - Gọi hai em tiếp nối lên kể đoạn - Một em dựa vào câu hỏi gợi ý kể mẫu đoạn đoạn - GV lớp bình chọn bạn kể hay -Lần lượt hai em lên kể đoạn đoạn - Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay 3) Củng cố- dặn dò: - Qua câu chuyện em có cảm nghĩ ? - HS ý - GV nhận xét đánh giá ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ tư ngày tháng năm 2017 CHÍNH TẢ: (Nghe viết): Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 LIÊN HỢP QUỐC I MỤC TIÊU: -Nghe viết “ Liên Hợp Quốc “Viết số"; trình bày hình thứic văn xuôi -Làm tập 2a, II CHUẨN BỊ : -Bảng lớp viết ( lần ) từ ngữ tập 2.Bút + tờ giấy A4 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò - HS lên bảng viết Kiểm tra cũ: - Yêu cầu lớp viết vào nháp số từ - Cả lớp viết vào giấy nháp mà HS tiết trước thường viết sai - Nhận xét đánh giá chung phần kiểm tra 2.Bài mới: - Lớp lắng nghe giới thiệu a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe viết : * Hướng dẫn chuẩn bị : - Đọc mẫu đoạn viết - Lớp lắng nghe GV đọc - Ba HS đọc lại - Đoạn văn có câu ? -HS trả lời - Liên Hợp Quốc thành lập nhằm mục - Nhằm bảo vệ hòa bình tăng cường đích ? hợp tác - Việt Nam trở thành thành viên liên hợp - Vào ngày 20 – – 1977 quốc vào lúc ? - Yêu cầu lấùy bảng viết tiếng - Ba em lên viết ngày khó - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng - GV nhận xét đánh giá - Đọc cho HS viết vào - Lớp nghe viết vào - Đọc lại để HS dò bài, tự bắt lỗi ghi - Nghe tự sửa lỗi bút chì số lỗi ngồi lề tập - Thu tập HS chấm điểm nhận xét - Nộp lên để GV chấm điểm c/ Hướng dẫn làm tập *Bài : - Nêu yêu cầu tập 2a - Yêu cầu lớp làm vào -HS làm vào - Gọi em đại diện lên bảng thi viết - Ba em lên bảng thi đua viết nhanh tiếng có âm vần dễ sai viết - Nhận xét làm HS chốt lại lời giải - Cả lớp theo dõi bạn nhận xét bình chọn người thắng *Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - Một em nêu tập SGK - Yêu cầu lớp làm vào - HS làm vào - Gọi em đại diện lên bảng thi làm - Ba em lên bảng thi đua làm nhanh - Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bạn - Em khác nhận xét làm bạn Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 3) Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm xem trước Năm học 2016 - 2017 -HS ý TOÁN: TIỀN VIỆT NAM I MỤC TIÊU: - HS biết tờ giấy bạc : 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng - Bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính số với đơn vị đồng II CHUẨN BỊ: - Các tờ giấy bạc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ : - Chấm hai bàn tổ -Nộp chấm - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra 2.Bài mới: - Vài HS nhắc lại tựa a) Giới thiệu bài: Giới thiệu tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng, 100 000 đồng - Trước mua bán em - Ta thường dùng số tờ giấy bạc quen với loại giấy bạc ? : 100 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng 10000 đồng - Cho HS quan sát kĩ hai mặt tờ giấy bạc nhận xét đặc điểm tờ giấy bạc b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu tập sách - Một em đọc đề SGK - Treo tranh vẽ mục a, b, c - Cả lớp quan sát lợn để nêu - Yêu cầu HS nhẩm nêu số tiền số tiền - GV nhận xét đánh giá - Ba đứng chỗ nêu miệng kết Bài - Gọi HS nêu tập sách - Yêu cầu lớp thực hành làm - Một em đọc đề SGK - Cả lớp thực vào vở.1 em lên bảng làm - GV nhận xét đánh giá Bài 3- - Yêu cầu nêu đề tập sách - Yêu cầu lớp thực vào - Mời em lên bảng thực - GV nhận xét đánh giá Đàm Ngân - Một em nêu đề SGK -Lớp làm vào -Một em lên sửa Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học Năm học 2016 - 2017 -Theo dõi TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA U I/ Mục tiêu : - Viết tương đối nhanh chữ hoa U -Viết tên riêng (ng Bí ); viết câu ứng dụng Uốn từ thuở non / Dạy từ thuở bi bơ cỡ chữ nho - Rèn chữ viết cho HS II/ Chuẩn bị : - Mẫu chữ hoa U mẫu chữ viết hoa ng Bí câu ứng dụng dòng kẻ li III/ Lên lớp : Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ: - Kiểm tra viết nhà HS - GV nhận xét đánh giá 2.Bài mới: - Lớp theo dõi GV giới thiệu a) Giới thiệu bài: b)Hướng dẫn viết bảng - u cầu tìm chữ hoa có - Tìm chữ hoa có tên riêng ng Bí câu ứng dụng gồm : U, -Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách B, D viết chữ - Lớp theo dõi thực viết vào bảng - Yêu cầu tập viết vào bảng con chữ vừa nêu *HS viết từ ứng dụng tên riêng - Yêu cầu đọc từ ứng dụng ng Bí - Một em đọc từ ứng dụng - Giới thiệu địa danh ng Bí - Lắng nghe thị xã thuộc tỉnh Quảng Ninh *Luyện viết câu ứng dụng : - Yêu cầu HS đọc câu - Uốn từ thuở non / Dạy -HS đọc từ thuở bi bơ - Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng - Có nghĩa non mềm dễ uốn Cha mẹ dạy từ nhỏ dễ hình thành - Yêu cầu luyện viết tiếng có thói quen tốt cho chữ hoa danh từ riêng - Luyện viết vào bảng c) Hướng dẫn viết vào : - Yêu cầu HS lấy tập viết để viết - Nhắc nhớ tư ngồi viết, cách viết - Lớp thực hành viết vào theo hướng chữ câu ứng dụng dẫn GV Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 mẫu d/ Chấm chữa - GV chấm từ 5- HS - Nhận xét để lớp rút kinh nghiệm 3/ Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét đánh giá - Dặn dò HS Năm học 2016 - 2017 - Nộp từ 5- em để chấm điểm HS ý TẬP ĐỌC: MỘT MÁI NHÀ CHUNG I MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghĩ sau dòng thơ, khổ thơ - Hiểu ND: Mỗi vật có sống riêng có mái nhà chung trái đất Hãy yêu , bão vệ giữ gìn ( Trả lời CH 1, 2, 3; thuộc khổ thơ đầu - HS khá, giỏi trả lời CH II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh họa thơ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ: - Gọi em lên kể lại câu chuyện “ Gặp gỡ - Hai em lên kể lại câu chuyện : “ Lúc – xăm – bua ” Gặp gỡ Lúc – xăm – bua “ theo lời - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra cũ 2.Bài mới: - Lớp theo dõi GV giới thiệu a) Giới thiệu bài: b) Luyện đọc: - Đọc mẫu ý đọc diễn cảm - Lắng nghe GV đọc mẫu thơ -Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Theo dõi hướng dẫn để đọc - Yêu cầu HS đọc dòng thơ -Lần lượt đọc dòng thơ - Yêu cầu đọc khổ thơ trước lớp -Lần lượt đọc khổ thơ trước lớp - Dùng tranh ảnh giúp HS hiểu thêm từ - Quan sát tranh để hiểu nghĩa từ ngữ thơ ngữ - Yêu cầu HS đọc khổ thơ nhóm - Nối tiếp đọc khổ thơ nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng thơ - Cả lớp đọc đồng thơ c) Hướng dẫn tìm hiểu : - Yêu cầu lớp đọc thầm thơ - Cả lớp đọc thầm thơ - Ba khổ thơ đầu nói đến mái nhà - Mái nhà chim, cá, dím riêng ? ốc bạn nhỏ - Mỗi mái nhà riêng có nét đáng yêu ? -Mái nhà chim nghìn biếc -Mái nhà cá sóng rập rình Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 -Mái nhà bạn nhỏ giàn gấc đỏ, -Mái nhà chung mn vật ? -Là bầu trời xanh -Em muốn nói với người bạn -Hãy yêu mái nhà chung Hãy chung mái nhà ? giữ gìn bảo vệ mái nhà chung … d) Học thuộc lòng thơ : - Mời em đọc lại thơ - Hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ thơ -Ba em nối tiếp thi đọc khổ bài thơ thơ - Yêu cầu lớp thi đọc thuộc lòng -Thi đọc thuộc lòng thơ trước khổ thơ thơ lớp - Theo dõi bình chọn em đọc tốt - Lớp theo dõi, bình chọn 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà học thuộc bài, xem trước …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 6tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: -HS biết trừ nhẩm số tròn chục nghìn Biết trừ số có đến chữ số ( Có nhớ) giải toán phép trừ -HS làm BT 1, 2, 3, 4a II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết tập II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ : - Chấm tập tổ - HS nộp - GV nhận xét đánh giá 2.Bài mới: -Lớp theo dõi giới thiệu a) Giới thiệu bài: b Luyện tập : Bài 1: - Treo bảng phụ yêu cầu em - Ba em nêu miệng cách tính nhẩm nêu miệng kết tính nhẩm - Em khác nhận xét bạn - Một em đọc đề SGK - Yêu cầu lớp tự làm vào - Lớp làm vào - Gọi HS khác nhận xét bạn - Hai em lên bảng đặt tính tính - GV nhận xét đánh giá kết Bài 2: - Gọi em nêu yêu cầu đề - Một em đọc đề SGK SGK - Hướng dẫn lớp làm vào - Cả lớp thực làm vào Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 - Yêu cầu hai em tính kết - Gọi HS khác nhận xét bạn - GV nhận xét đánh giá Bài - Mời HS đọc đề - Yêu cầu lớp làm vào - Ghi lên bảng phép tính trống - Mời em lên bảng sửa - Gọi HS khác nhận xét bạn - Nhận xét đánh giá làm HS 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm tập Năm học 2016 - 2017 - Một HS lên bảng giải - HS khác nhận xét bạn - Một em khác nhận xét bạn -1 HS đọc đề -HS làm -1 HS lên bảng sửa - Vài HS nhắc lại nội dung - Về nhà học làm tập lại TNXH: MẶT TRỜI, TRÁI ĐẤT VÀ MẶT TRĂNG (TIẾT 1) THỦ CÔNG: (GV chuyên trách) TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) Chiều thứ năm TNXH: MẶT TRỜI, TRÁI ĐẤT VÀ MẶT TRĂNG (TIẾT 2) THỂ DỤC: HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG HỌC TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN I/ Mục tiêu: - Hoàn thiện thể dục phát triển chung với hoa cờ Yêu cầu thuộc thực động tác tương đối xác Học tung bắt bóng cá nhân - Chơi trò chơi : “Ai kéo khỏe “ Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi II/ Địa điểm phương tiện : - Mỗi HS cờ nhỏ để cầm tập TD Sân bãi vệ sinh - Còi, kẻ sẵn vạch để chơi TC III/ Lên lớp: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 Định lượng Nội dung phương pháp dạy học 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập - Đứng chỗ khởi động khớp - Bật nhảy chỗ – lần theo nhịp vỗ tay - Chơi trò chơi “ Tìm ăn “ 2/ Phần : * Ôn thể dục phát triển chung - Yêu cầu lớp làm động tác thể dục phát triển chung từ đến lần - Lần 1, GV hô để lớp tập Lần 3,4 cán hô tập liên hồn x nhịp - Chuyển thành đội hình đồng diễn thực thể dục phát triển chung x nhịp: lần - Theo dõi nhận xét sửa sai cho học sinh * Học tung bắt bóng cá nhân hai tay - Hướng dẫn : Hai người đứng đối diện Một em tung bóng, em bắt bóng.Cả hai em tung bắt bóng hai tay.Tung bóng cho bóng bay thành vòng cung vừa tầm bắt bạn tung qua bắt lại khơng để bóng rơi xuống đất nhiều lần tốt * Chơi trò chơi: “Ai kéo khỏe“: - Nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi để HS nắm - Yêu cầu tập hợp thành đội có số người - HS cặp thực chơi thử lượt - Sau cho chơi thức với lần kéo em hai lần thắng - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi ý số trường hợp phạm qui 3/ Phần kết thúc: - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh nhà ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Đội hình luyện tập phút phút     10 phút phút GV phút Thứ sáu ngày tháng năm 2017 CHÍNH TẢ (Nghe - viết): MỘT MÁI NHÀ CHUNG I MỤC TIÊU: Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 - Nhớ - viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ - Làm tập 2a II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng lớp viết lần nội dung tập II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ: - Mời em lên bảng viết từ HS - Ba em lên bảng viết em từ bắt thường hay viết sai đầu tr/ ch vần êt / êch - Nhận xét đánh giá - Cả lớp viết vào bảng 2.Bài mới: - Lớp lắng nghe giới thiệu a) Giới thiệu b) Hướng dẫn nghe viết : - Đọc mẫu khổ thơ đầu “Một mái nhà chung” - Yêu cầu ba HS đọc lại - Ba em đọc thuộc lòng lại ba khổ thơ đầu - Những chữ đoạn văn cần -HS trả lời viết hoa? - Nhắc nhớ cách viết hoa danh từ -Chú ý riêng - Yêu cầu HS viết bảng số từ -Viết bảng dễ sai - Mời hai em đọc thuộc lòng khổ thơ - em đọc lần - Yêu cầu HS chép - Gấp SGK nhớ lại để chép vào - Theo dõi uốn nắn cho HS - Nhìn bảng để sốt tự sửa lỗi bút - Thu tập HS chấm điểm nhận xét chì - Nộp lên để GV chấm điểm c/ Hướng dẫn làm tập *Bài : - Nêu yêu cầu tập - Lớp tiến hành luyện tập - Yêu cầu lớp đọc thầm tập 2a - Hai em đọc lại yêu cầu tập 2b - Dán tờ giấy lớn lên bảng - Cả lớp thực vào sửa - Yêu cầu nhóm nhóm cử - Cử đại diện lên bảng thi làm bạn lên bảng thi làm nhanh - Mời đến em đọc lại đoạn văn 3) Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét đánh giá tiết học -HS ý - Nhắc nhớ tư ngồi viết trình bày sách đẹp TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Đàm Ngân 11 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 - Biết cộng, trừ số phạm vi 100.000 - Củng cố giải tốn hai phép tính toán rút đơn vị - HS làm đươc BT 1, 2, 3, II/CHUẨN BỊ : - Nội dung tập ghi sẵn vào bảng phụ III/LÊN LỚP : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ : - Chấm hai bàn tổ - Lớp theo dõi nhận xét - Nhận xét đánh giá phần kiểm tra 2.Bài mới: -Lớp theo dõi giới thiệu a) Giới thiệu bài: b) Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu tập - Một em nêu yêu cầu đề - Yêu cầu nêu lại cách tính nhẩm theo thứ - Nêu lại cách nhẩm số tròn tự thực phép tính biểu thức nghìn - GV nhận xét đánh giá - Hai HS nêu miệng kết - HS khác nhận xét bạn Bài - Gọi HS nêu tập - Một em đọc đề - GV ghi bảng phép tính - Hai em lên bảng đặt tính tính - Yêu cầu lớp đặt tính tính vào -HS làm vào - Gọi HS khác nhận xét bạn -HS nêu kết Bài - Gọi HS đọc - Một HS đọc đề bài3 Cả lớp thực - Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề vào - Yêu cầu lớp thực vào -Gọi em lên bảng thực - Một HS lên bảng giải Bài : - HS khác nhận xét bạn -Gọi HS đọc - Một em đọc đề - Yêu cầu HS nêu yêu cầu đề - Cả lớp làm vào tập - Yêu cầu lớp thực vào - Một HS lên giải - Mời HS lên bảng giải - HS lên bảng giải - Gọi HS khác nhận xét bạn - GV nhận xét đánh gía làm HS 3) Củng cố - Dặn dò: -Nhận xét đánh giá tiết học - Về nhà học làm tập lại -Dặn nhà học làm tập TIẾNG ANH : (G.V chuyên trách ) KỸ NĂNG SỐNG: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI BỊ CHUỘT RÚT Đàm Ngân 12 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 30 Năm học 2016 - 2017 Chiều thứ sáu: THỂ DỤC: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG VỚI HOA HOẶC CỜ I/ Mục tiêu : Kiểm tra thể dục phát triển chung với cờ hoa.Yêu cầu thực ĐT mức độ tương đối xác, nhịp II/ Địa điểm phương tiện : - Sân bãi, bàn ghế ngồi kiểm tra chọn nơi thoáng mát, phẳng, vệ sinh sân tập đảm bảo an tồn luyện tập Tung bóng tay, bắt bóng hai tay Yêu cầu biết thực động tác tương đối III/ Lên lớp : Định Đội hình Nội dung phương pháp dạy học lượng luyện tập 1./Phần mở đầu : - Nhận lớp phổ biến nội dung tiết học - Tập thể dục phát triển chung : lần liên hoàn x 2phút nhịp - Hướng dẫn tập hợp, nhắc nhớ nội quy tiết kiểm tra - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động  - Đi theo nhịp vừa vừa hát   2/Phần :  - Yêu cầu lớp chia thành tổ để GV kiểm tra thể 16 dục phát triển chung ( động tác ) phút - Lớp tập theo hàng ngang - Mỗi đợt kiểm tra từ đến HS lên thực động tác thể dục với cờ hoa - Chấm điểm theo hai mức hoàn thành tốt chưa hoàn thành GV * Chơi trò chơi “ Ai kéo khỏe “ 10phút 3/Phần kết thúc: - Yêu cầu HS làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát 5phút - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà thực lại động tác thể dục phát triển chung Đàm Ngân 13 Tiểu học Hoàng Hoa Thám ... Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 21 Bài 3: - Gọi học sinh đọc - Hướng dẫn HS phân tích tốn - u cầu lớp thực vào - Mời học sinh lên bảng giải - Chấm số em, nhận xét chữa 3) Củng cố - Dặn dò: - Nhận... Đàm Ngân 14 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 23 Năm học 2016 - 2017 TUẦN 23: Thứ hai ngày 13 tháng năm 2017 TỐN: NHÂN SỐ CĨ CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tt) I/... cất thang để xem ông làm - Học sinh đọc nối tiếp đoạn đoạn + Trên lầu cao đói bụng ơng quan sát đọc chữ viết tượng bẻ tay tượng để ăn tượng làm chè lam -Ơng đ làm g đ khơng bỏ phí thời gian ?
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 tuan 21 den 30 , giao an lop 3 tuan 21 den 30 , CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay