giao an lop 3 tuan 6,7

33 13 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 15:14

Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 Thứ hai ngày tháng 10 năm 2016 TOÁN: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Giúp học sinh : + Thực hành tìm thành phần số + Giải toán liên quan đến tìm phần số * BT cần làm: BT1, 2, II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A KTBC: HS làm BT , HS làm BT ( Tiết 25 ) - GV nhận xét B.Bài : Hoạt động : Bài tập a Bài : * Yêu cầu HS tìm phần số tập - HS nêu yêu cầu BT - GV giúp HS nắm vững yêu cầu BT - HS nêu cách thực – HS làm bảng 12 cm : 12 : = ( cm ) 18 kg : 18 : = ( kg ) 10 l : 10 : = ( l ) 24 m : 24 : = ( m ) 30 : 30 : = ( ) … + Bài : - HS nêu yêu cầu BT - GV HD HS phân tích nêu cách giải - HS phân tích tốn – nêu cách giải - GV theo dõi HS làm - HS giải vào + HS lên bảng làm - Lớp nhận xét Giải : Vân tặng bạn số hoa : 30 : = ( ) Đáp số : hoa - GV nhận xét sửa sai cho HS + Bài : (HSKG) - HS nêu yêu cầu BT * GV giúp HS nắm vững u cầu BT - HS phân tích tốn – làm vào - HS đọc làm - lớp nhận xét Giải : Lớp 3A có số HS tập bơi : 28 : = ( HS ) Đáp số : HS Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - Gv nhận xét, sửa sai cho HS c Bài : * yêu cầu nhận dạng - HS nêu yêu cầu tập hình trả lời câu hỏi tập - HS quan sát – trả lời miệng Đã tô màu - GV nhận xét , sửa sai cho HS III Củng cố dặn dò : - Nêu nội dung ? - Về nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học số ô vuông h.2 h ( HS ) ……………………………………………………………… TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: BÀI TẬP LÀM VĂN I/ MỤC TIÊU: Rèn kỹ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : Làm văn, loay hoay, lia lịa, ngắn ngủi… - Biết đọc phân biệt lời nhân vật : " " với lời mẹ Rèn kỹ đọc hiểu: - Hiểu nghĩa từ ngữ giải cuối ( khăn mùi xoa, viết lia lịa, ngắn ngủi ) - Từ câu chuyện, hiểu lời khuyên : Lời nói HS phải đơi với việc làm nói cố làm cho *Kể chuyện: Rèn kỹ nói : - Biết xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện lời Rèn kỹ nghe II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ truyện SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A KTBC: - HS đọc lại : Cuộc họp chữ viết Sau trả lời câu hỏi - GV nhận xét B Bài mới: GTB: Ghi đầu Luyện đọc : a GV đọc mẫu toàn : - GV hướng dẫn HS cách đọc - HS ý nghe b GV HD HS luyện đọc, két hợp giải Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần nghĩa từ - Đọc câu + GV viết bảng : Liu - xi – a , Cô - li – a - Đọc đoạn trước lớp + GV gọi HS chia đoạn - GV HD HS chia đọc số câu hỏi ( bảng phụ ) Năm học 2016 - 2017 - 1- HS đọc , lớp đọc đồng - HS nối tiếp đọc câu - HS chia đoạn - Vài HS đọc lại - HS nối tiếp đọc đoạn trước lớp - HS giải nghĩa từ - Đọc đoạn nhóm - HS nối tiếp đọc theo nhóm - nhóm thi đọc - GV nhận xét - hS đọc - Lớp bình chọn * Lớp đọc thầm đoạn 1+2 Tìm hiểu : - Nhân vật " " truyện tên - Cơ - li – a ? - Cô giáo cho lớp đề văn - Em làm để giúp đỡ mẹ Nào ? - Vì Cơ - li – a thấy khó viết tập - Vì nhà mẹ thường làm việc, dành làm văn ? thời gian cho Cô - li – a học * Lớp đọc thầm đoạn - Thấy bạn viết nhiều, Cô - li – a - Cô - li –a cố nhớ lại việc thỉnh làm cách để viết dài ? thoảng bạn làm kể việc bạn chưa làm … * Lớp đọc thầm đoạn -Vì mẹ bảo Cô - li – a giặt quần - Cô - li –a ngạc nhiên chưa áo phải giặt quần áo … Lúc đầu Cô - li – a ngạc nhiên ? - Vì sau đó, Cơ - li – a vui vẻ làm - Vì bạn nhớ việc bạn nói theo lời mẹ ? bàic TLV - Bài đọc giúp em điều gì? - lời nói phải đơi với việc Luyện đọc lại - GV đọc mẫu đoạn -HS ý nghe - vài HS đọc diễn cảm - HS đọc tiếp nối đoạn văn - GV nhận xét - Lớp nhận xét bình chọn Kể chuyện : GV nêu nhiệm vụ: Trong phần kể chuyện em xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện " tập làm văn " Sau chọn kể lại đoạn câu chuyện lời em ( lời nhân vật " ") HD kể chuyện: a Sắp xếp lại tranh theo thứ tự câu chuyện Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - GV nêu yêu cầu - HS quan sát tranh đánh dấu - GV theo dõi, giúp đỡ thêm HS - HS tự xếp lại tranh cách lúng túng viết giấy trình tự tranh - GV gọi HS phát biểu - vài HS phát biểu – lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại lời giải : 3- – 2- b Kể lại đoạn câu chuyện theo lời - HS đọc yêu cầu kể chuyện mẫu em - GV nhắc HS : BT yêu cầu em chọn kể đoạn câu chuyện kể - HS ý nghe lời em - HS kể mẫu đoạn - Từng cặp HS tập kể - HS nối tiếp thi kể đoạn câu chuyện -> Lớp nhận xét – bình chọn bạn kể hay -> GV nhận xét Củng cố dặn dò: - Em có thích bạn nhỏ câu chuyện khơng ? Vì ? - Về nhà tập kể lại cho người thân nghe - Chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày tháng 10 năm 2016 CHÍNH TẢ: (Nghe viết): BÀI TẬP LÀM VĂN I/ MỤC TIÊU: Rèn kỹ nghe viết tả : Nghe viết xác đoạn văn tóm tắt truyện " Bài tập làm văn " Biết viết hoa tên riêng người nước Làm tập phân biệt cặp vần eo/ oeo ; phân biệt cách viết số tiếng có âm đầu dễ lẫn ( s/ x ) , hỏi, ngã II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp, bảng phụ viết nội dung tập 2, BT 3a III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A KTBC : - HS viết bảng lớp vần oan - HS viết bảng lớp : nắm cơm, việc - GV + HS nhận xét B Bài mới: GTB: ghi đầu HD HS viết tả a HD HS chuẩn bị Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần - GV đọc đoạn viết Năm học 2016 - 2017 - HS ý nghe - HS đọc lại - GV hỏi : + Tìm tên riêng tả + Tên riêng tả viết htế ? - Luyện viết tiếng khó : + GV đọc : làm văn, Cô - li – a , lúng túng, ngạc nhiên … - GV nhận xét sửa sai cho HS b GV đọc : - GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS c Chấm chữa : - GV đọc lại - GV thu bài, nhận xét - Nhận xét viết HD làm tập : a - GV giúp HS nắm vững yêu cầu tập - Cô - li – a - Viết hoa chữ đầu trên, đặt gạch nối tiếng - HS luyện viết vào bảng - HS nghe viết vào - HS dùng bút chì sốt lỗi HS nêu u cầu bào tập - Lớp làm vào nháp - HS lên bảng thi làm nhanh - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng; a Khoeo chân b Người bỏ khoẻo c Ngoéo tay - Lớp chữa vào b Bài (a) - HS nêu yêu cầu tập - GV giúp HS nắm vững yêu cầu - HS làm cá nhân tập - GV nhậm xét kết luận - HS thi làm bảng Siêng, sâu, sáng - Lớp nhận xét - Lớp chữa vào Củng cố dặn dò : - Nêu lại lại ND - Về nhà đọc lại làm, ghi nhớ tả - Nhận xét tiết học TỐN: CHIA SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I/MỤC TIÊU: Giúp HS: + Biết thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số chia hết tất lượt chia + Củng cố tìm thành phần số * BT cần làm: BT1, 2a, Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 II/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A KTBC: HS lên bảng làm phép tính 12cm - HS : Tìm 24m - HS : Tìm - GV + HS nhận xét ghi điểm B.Bài : Hoạt động 1: HD thực phép chia 96 : * Yêu cầu HS nắm cách chia - GV viết phép chia 96 : lên bảng - HS quan sát + Đây phép chia số có mấ y chữ số - Là phép chia số có chữ số ( 96 ) cho số có chữ số ( ) cho số có chữ số ? + Ai thực phép chia ? - HS nêu - GV hướng dẫn : - HS làm vào nháp + Đặt tính : 96 + Tính : chia 3, viết 3 nhân 9, trừ - HS ý quan sát Hạ 6, chia 2, viết 2 nhân 6, trừ - Vài HS nêu lại cách chia nêu miệng 96 : = 32 Vậy 96 : = 32 Hoạt động 2: Thực hành a Bài 1: * Củng cố cho HS kỹ thực hành chia số có hai chữ số cho số có chữ số - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực vào bảng - HS thực vào bảng con - GV nhận xét sửa sai cho HS b 2: * Củng cố cách tìm Các phần số - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm phần a) - HS thực vào phần a); HS làm Lưu ý HD HS cách trình bày bảng lớp a 96 kg : 69 : = 23 ( kg ) 36 m : 36 : = 12 ( m ) - em nhận xét - Gọi HS nhận xét kết bạn - Ý b) Khuyến khích HSKG làm thêm b 24 : 24 : = ( ) gọi HS nêu miệng kết 48 phút : 48 : = 24 ( phút ) c Bài 3: * Củng cố cách tìm phần số thơng qua tốn có - HS nêu u cầu tập Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần lời văn - GV HD HS làm vào Năm học 2016 - 2017 - HS nêu cách giải – giải vào - HS lên bảng giải -> lớp nhận xét Giải : Mẹ biếu bà số cam : 36 : = 12 ( ) Đáp số : 12 cam - GV nhận xét, sửa sai cho HS Củng cố dặn dò : - Nêu lại cách chia vừa học ? * Về nhà học cuẩn bị sau - HS TẬP ĐỌC: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/ MỤC TIÊU: Rèn kỹ đọc thành tiếng - Chú ý từ ngữ : nhớ lại, năm, nao nức, tựu trường, nảy nở, gió lạnh, nắm tay, bỡ ngỡ … - Biết đọc văn với giọng hồi tưởng nhẹ nhàng, tình cảm Rèn kỹ đọc hiểu - Hiểu từ ngữ : náo nức, mơn man, quang đoãng … - Hiểu nội dung : Bài văn hồi tưởng đẹp đẽ nhà văn Thanh Tịnh buổi đến trường Học thuộc lòng đoạn văn (HS yếu học thuộc lòng câu) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ tập đọc SGK - Bảng phụ III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC A KTBC : - 2- HS đọc thuộc lòng : Ngày khai trường trả lời câu hỏi nội dung B mới: GTB: ghi đầu Luyện đọc a GV đọc diễn cảm toàn - GV HD cách đọc - HS ý nghe b HD HS luyện đọc két hợp giải nghĩa từ + Đọc câu - HS nối tiếp đọc câu + Đọc đoạn trước lớp - HS chia đoan ( đoạn ) - HS nối tiếp đọc - HS giải nghĩa từ + Đọc đoạn nhóm - HS đọc theo nhóm - nhóm tiếp nối đọc đoạn - HS đọc toàn Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 Tìm hiểu * HS đọc thầm đoạn 1+ trả lời - Trong ngày đến trường đầu tiên, - Nhiều HS phát biểu theo ý hiểu tác giải thấy cảnh vật có thay đổi lớn - Điều gợi tác giải nhớ kỉ niệm buổi tựu trường ? - Lá đường rụng nhiều … * GV chốt lại SGV * HS đọc thầm đoạn - Tìm hình ảnh nói lên bỡ ngỡ - Bỡ ngỡ đứng nép bên người thân rụt rè đám bạn học trò tựu dám bước nhẹ … trường Học thuộc lòng đoan văn - GV đọc đoạn văn ( Đ1 ) hướng - HS ý nghe dẫn HS đọc diễn cảm - –4 HS đọc đoạn văn - GV yêu cầu em cần đọc thuộc - HS lớp đọc nhẩm đoạn - HS thi đọc học thuộc lòng đoạn văn - GV nhận xét - Lớp nhận xét Củng cố dặn dò - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học ĐẠO ĐỨC: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MÌNH (TIẾP) I Mục tiêu: - HS biết tự làm lấy cơng việc học tập, lao động, sinh hoạt trường, nhà … - HS có thái độ tự giác, chăm thực cơng việc II Tài liệu phƣơng tiện: - Phiếu thảo luận nhóm, phiếu học tập cá nhân - Một số đồ vật cần cho trò chơi : đóng vai III Các hoạt động dạy học : A KTBC : - Thế tự làm lấy cơng việ ? - Về nhà em tự làm lấy cơng việc chưa ? B Bài mới: GTB: ghi đầu Hoạt động 1: Liên hệ thực tế * Mục tiêu: HS tự nhận xét cơng việc mà tự làm chưa tự làm * Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS tự liên hệ + Các em tự làm lấy công việc chưa ? Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 + Em cảm thấy hồn - số HS trình bày trước lớp thành công việc ? * Kết luận: Khen gợi em biết tự làm lấy cơng việc khuyến khích HS khác noi theo Hoạt động 2: Đóng vai * Mục tiêu: HS thực số hành động biết bày tỏ thái độ phù hợp việc tự làm lấy việc qua trò chơi * Tiến hành : - GV giao cho nửa số nhóm thảo luận - Các nhóm độc lập làm việc xử lý tình 1, nửa lạu thảo - số nhóm trình bày trò chơi đóng vai luận xử lý tình ( TH trước lớp SGV) * Kết luận : Nếu có mặt đó, em cần nên khun Hạnh nên tự qt nhà công việc mà Hạnh giao - Xuân nên tự làm trực nhật lớp cho bạn mượn đồ chơi Hoạt động 3: Thảo luận nhóm * Mục tiêu : HS biết bày tỏ thá độ ý kiến liên quan * Tiến hành : - GV phát phiếu học tập học tập cho HS Và yêu cầu em bày toe thái độ Mình cách ghi vào trống dấu + - Từng HS độc lập làm việc trước ý kiến em cho ghi dấu - HS nêu kết làm trước lớp – trước ý kiến sai - GV kết luận theo nội dung * Kết luận chung : Trong học tập, lao động sinh hoạt ngày, em tự làm lấy cơng việc mình, khơng nên dựa dẫm vào người khác Như vậy, em mau tiến người quí mến C Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - Về nhà chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày tháng 10 năm 2016 CHÍNH TẢ: (nghe – viết ): NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I/MỤC TIÊU: Rèn kỹ viết tả : Nghe – viết, trình bày đoạn văn : Nhớ lại buổi đầu học Biết viết hoa chữ đầu dòng, đầu câu, ghi dấu câu; trình bày hình thức văn xi Phân biệt cặp vần khó eo / oeo; phân biệt cách viết số tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : s / x (BT3a) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp viết lần BT2 Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - Bảng phụ làm BT3a III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A KTBC: - GV đọc : khoeo chân, đèn sáng, xanh xao - Lớp viết nháp B Bài mới: GTB : ghi đầu HD nghe – viết : a HD HS chuẩn bị - GV đọc lần đoạn văn viết tả - HS ý nghe - 1, HS đọc lại - Luyện viết tiếng khó + GV đọc : bỡ ngỡ, nép, quãng trời, - HS luyện viết vào bảng ngập ngừng … b GV đọc : - HS nghe viết vào - GV quan sát, sửa hướng dẫn cho HS c Chấm chữa : - GV đọc lại - HS dùng bút chì sốt lỗi - GV thu - Nhận xét - GV nhận xét viết HS làm tập : a Bài : - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Vài HS nêu yêu cầu tập - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm - GV nhận xét chốt lại lời giải - Lớp nhận xét Nhà nghèo, đường ngoằn ngèo, cười - Cả lớp chữa vào ngặt nghẽo, ngoẹo đầu b Bài 3a : - HS nêu yêu cầu tập - HS lên bảng làm bảng quay, lớp làm vào nháp - GV nhận xét - Cả lớp nhận xét a Siêng ; xa ; xiết Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND học - Về nhà học chuẩn bị sau TOÁN: LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU: Giúp HS : - Thực phép chia số có hai chữ số cho số có chữ số (chia hết lượt chia) - Biết tìm phần số vận dụng giải toán II/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần - GV xoá dần bảng nhân cho HS đọc thuộc lòng - GV tổ chức thi đọc thuộc lòng Hoạt động : Thực hành a Bài : Củng cố cho HS bảng nhân - GV yêu cầu HS nêu yêu cầu tập - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi chuyền điện Năm học 2016 - 2017 - HS đọc thuộc lòng - HS thi đọc thuộc lòng - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào SGK – HS lên bảng làm - HS chơi trò chơi -> nêu kết x = 21 x = 56 x = 14 x = 35 x = 42 x 10 = 70 x = 49 x = 28 x = 63 -> GV nhận xét sửa sai cho HS b Bài : Củng cố tuần lễ có liên quan đến bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV HD HS làm vào - HS phân tích tốn -> giải vào Bài giải : tuần lễ có số ngày : x = 28 (ngày ) Đáp số : 28 ngày -> GV nhận xét sửa sai cho HS c Bài : Củng cố cho HS cách đếm thêm - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - HS đếm thêm -> nêu miệng - HS làm vào Sgk -> đọc - Vài HS đọc làm -> GV nhận xét ghi điểm IV Củng cố dặn dò : - Gọi Hs đọc lại bảng nhân - HS - Về nhà đọc chuân bị sau * Đánh giá tiết học ……………………………………………………………… TIẾNG ANH: (G.V chuyên trách ) TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: TRẬN BÓNG DƢỚI LÕNG ĐƢỜNG I MỤC TIÊU: A Tập đọc: Rèn kỹ đọc thành tiếng : - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - Chú ý từ ngữ : dẫn bóng, ngần ngừ, khung thành, sững lại, nóng, lảo đảo, khuỵu gối, xuýt xoa, xịch tới… Rèn kỹ đọc hiểu : - Hiểu nghĩa từ ngữ : cánh phải, cầu thủ, khung thành, đối phương - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Không chơi bóng lòng đường dễ gây tai nạn Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung cộng đồng ( Trả lời câu hỏi SGK) B Kể chuyện: Rèn kỹ nói : HS biết kể đoạn câu chuyện HS , giỏi kể lại đoạn câu chuyện theo lời nhân vật Rèn kỹ nghe: Chú ý nghe bạn kể NX lời kể bạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh minh hoạ truyện SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tập đọc : A KTBC : - Đọc thuộc lòng đoạn : Nhớ lại buổi đầu học ( HS ) trả lời câu hỏi với ND đoạn vừa đọc -> GV nhận xét B Bài mới: GTB : ghi đầu lên bảng Luyện đọc : a GV đọc toàn - GV HD cách đọc - HS ý nghe b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ + Đọc câu - HS nối tiép đọc câu + Đọc đoạn trước lớp - HS nối tiếp đọc đoạn - HS giải nghĩa từ + Đọc đoạn nhóm - HS đọc theo nhóm - vài nhóm thi đọc -> GV nhận xét - Lớp bình xét Tìm hiểu : - Các bạn nhỏ chơi bóng đâu ? - Chơi bóng lòng đường - Vì trận bóng phải tạm dừng lần - Vì Long mải đá bóng st tơng phải đầu ? xe gắn máy … - Chuyện khiến trận bóng phải dừng - Quang sút bóng vào đầu cụ già … hẳn ? - Thái độ bạn - Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy tai nạn sảy ? - Tìm chi tiết cho thấy Quang - Quang sợ tái người, Quang thấy ân hận gây tai nạn ? lưng còng ơng cụ giống ơng nội - Câu chuyện muốn nói với em điều ? - HS nêutheo ý hiểu Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 * GV chốt lại : Các em khơng - HS ý nghe chơi bóng lòng đường gây nạn… Luyện đọc lại : - GV HD HS đọc lại đoạn -1 HS đọc lại -1 vài HS thi đọc diễn cảm đoạn - vài tốp HS phân vai thi đọc toàn truyện -> GV nhận xét -> Lớp nhận xét bình chọn Kể chuyện: GV nêu nhiệm vụ : Các em tập dựng lại câu chuyện 2.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập - Câu chuyện vốn kể theo lời - Người dẫn chuyện ? - Có thể kể lại đoạn câu - Kể đoạn 1: Theo lời Quang, Vũ, Long chuyện theo lời nhận vật bác lái xe máy ? - Đoạn : theo lời Quang, Vũ, Long , cụ già, bác đứng tuổi - Đoạn : Theo lời Quang, ông cụ , bác đừng tuổi, bác xích lơ - GV nhắc HS thực yêu cầu kiểu tập " Dựng lại câu chuyện " - GV gọi HS kể mẫu - HS kể mẫu đoạn - Cả lớp nghe - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể - GV mời cặp kể - Từng cặp HS kể -3- HS thi kể - > Lớp bình chọn người kể hay -> GV nhận xét tuyên dương IV Củng cố dặn dò: - Em có nhận xét nhân vật Quang - HS nêu ? - GV nhắc HS lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét tiết học ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 CHÍNH TẢ: (Tập chép) TRẬN BĨNG DƢỚI LÕNG ĐƢỜNG I MỤC TIÊU: Rèn kỹ viết tả Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - Chép lại xác đoạn truyện : Trận bóng lòng đường - Từ đoạn chép mẫu bảng GV, củng cố cách trình bày đoạn văn : Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 1ơ, lời nói nhân vật đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, ghạch đầu dòng - Làm tập tả phân biệt cách viết âm đầu vần dễ lẫn: tr /ch Ôn bảng chữ : - Điền 11 chữ tên 11 chữ vào ô trống bảng (BT3) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng lớp viết sẵn tập chép - tờ phiếu khổ to viết tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A KTBC: - HS viết bảng , lớp viết vào nháp từ sau : ngoằn ngoè , nhà nghèo, xào rau, sóng biển -> GV nhận xét B Bài mới: GTB : ghi đầu HD HS tập chép a HD chuẩn bị - GV đọc đoạn chép bảng - HS ý nghe -> HS đọc lại - GV HD HS nhận xét + Những chữ đoạn văn viết - Các chữ đầu câu, đầu đoạn … hoa ? + Lời nhân vật đặt sau dấu - Dấu chấm, xuống dòng, ghạch đầu ? dòng * Luyện viết tiếng khó + GV đọc : xích lơ, q quắt, lưng còng -HS luyện viết vào bảng - HS nhìn bảng chép vào b Viết : - GV quan sát hướng dẫn thêm cho HS c Chấm chữa : - GV đọc lại - HS đổi dùng bút chì sốt lỗi - GV chữa lỗi - GV thu -> Nhận xét viết HD làm tập : a Bài tập a : - HS nêu yêu cầu tập - GV giúp HS nắm vững yêu cầu - HS đọc thầm tập xem tranh minh tập hoạ gợi ý -> làm vào nháp -> GV nhận xét , chốt laị lời giải - HS nêu miệng làm -> lớp nhận xét VD : tròn, chẳng, trâu b Bài tập : - HS nêu yêu cầu tập - GV giúp HS nắm vững yêu cầu - Lớp làm vào nháp tập - tốp nối tiếp lên bảng làm -> Lớp nhận xét - GV gọi HS đọc - 3- HS đọc 11 chữ ghi bảng Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần -> GV nhận xét Củng cố dặn dò : - Về nhà học , chuẩn bị sau * Đánh giá tiết học Năm học 2016 - 2017 - HS học thuộc lòng 11 chữ -> lớp chữa TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp HS : - Củng cố việc học thuộc sử dụng bảng nhân khác để làm tính, giải tốn - Nhận biết tính chất giao hốn phép nhân qua ví dụ cụ thể - BT cần làm: Bài 1, 2, 3, II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A KTBC: - Đọc bảng nhân ( HS ) - GV nhận xét B Bài mới: GTB : ghi đầu Hoạt động : Bài tập a Bài : Củng cố bảng nhân - GV gọi HS nêu yêu cầu cách - HS nêu yêu cầu cách làm làm - HS làm nhẩm , nêu miệng kết a 7x1=7 x = 56 x = 42 x = 14 x = 63 x = 28 x = 21 x = 49 7x0=0 …… b - Hãy nhận xét đặc điểm - Các thừa số giống thứ tự phép nhân cột chúng thay đổi, kết VD : x x = 14 - Vậy phép nhân thay đổi thứ - Tích khơng thay đổi tự thừa số tích ? - HS làm nháp -> nêu miệng kết x = 28 x = 21 x = 35 x = 28 x = 21 x = 35 …… b Bài : Củng cố cách tính giá trị biểu thức - HS nêu yêu cầu tập - Ta phải thực phép tính -> Thực theo thứ tự từ trái sang ? phải - HS thực vào bảng x + 15 = 35 + 15 = 50 x + 21 = 49 + 21 Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 = 70 x + 17 = 63 + 17 = 80 x + 32 = 28 + 32 = 60 -> GV quan sát sửa sai cho HS c Bài : Giải tốn có lời văn - GV HD HS phân tích giải - HS nêu yêu cầu tập -> phân tích tốn -> giải Bài giải : lọ có số bơng hoa : x = 35 ( ) Đáp số : 35 hoa -> GV sửa sai cho HS d Bài 4+ : Tiếp tục củng cố bảng nhân tính chất phép tính nhân -HS nêu yêu cầu tập - HS nêu cách làm -> làm vào nháp * Bài : - GV HD HS phân tích – giải - HS lên bảng làm -> lớp chữa a x = 28 ( ô vuông ) b x = 28 ( ô vuông ) -> Gv sửa sai cho HS III Củng cố dặn dò : - Nêu lại nội dung học ? - Về nhà học chuẩn bị sau - HS * Đánh giá tiết học TẬP ĐỌC: BẬN I MỤC TIÊU : Rèn kỹ đọc thành tiếng : - Bước đầu biết đọc thơ với giọng vui, sôi - Chú ý từ ngữ : lịch, làm lửa, cấy lúa, thổi nấu … Rèn kỹ đọc hiểu : - Hiểu nghĩa từ ngữ : Sông Hồng, vào mùa, đánh thù, - Hiểu nội dung: Mọi người, vật em bé bạn rộn làm công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào đời ( Trả lời CH 1,2,3) Học thuộc số câu thơ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ tập đọc SGk III CÁC HOẠY ĐỘNG DẠY HỌC Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 A KTB:- HS đọc lại câu chuyện: trận bóng lòng đường, nêu lại ý nghĩa câu chuyện B Bài Giới thiệu Luyện đọc a GV đọc diễn cảm thơ - HS ý nghe - GV hướng dẫn cách đọc b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Đọc dòng thơ - Mỗi HS nối tiếp đọc dòng thơ - Đọc khổ thơ trước lớp - HS nối tiếp đọc - HS giải nghĩa từ - Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc theo nhóm - nhóm tiếp nối đọc khổ thơ Tìm hiểu + Đọc thầm khổ 1+2 - Mọi vật, người xung quanh bé bận Những việc ? - Trời thu, bận xanh, xe bận chạy , mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu … - Bé bận việc ? - Bé bận bú, bận ngủ, bận chơi * GV nói : Bé bú mẹ, ngủ ngoan, tập khóc Cười … em bận rộn với cơng việc - HS ý nghe + HS đọc đoạn - Vì người, vật bận mà vui - HS nêu theo ý hiểu VD : việc có ích ln mang lại niềm vui … - Em có bận khơng ? Em thường bận rộn Với cơng việc ? Em có bận rộn - HS tự liên hệ Mà vui khơng ? Học thuộc lòng thơ - GV đọc diễn cảm thơ - HS ý nghe -1 HS đọc lại - GV HD HS đọc thuộc lòng khổ, - HS đọc theo dãy, nhóm, cá nhân - HS thi đọc thuộc khổ thơ -> lớp nhận xét bình chọn -> Gv nhận xét Củng cố dặn dò - Nêu lại nội dung - HS nêu Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - Về nhà học bài, chuẩn bị sau - Đánh giá tiết học THỂ DỤC: ÔN ĐI CHUYỂN HƢỚNG PHẢI TRÁI I Mục tiêu: - Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác - Ôn động tác di chuyển hướng phải, trái Yêu cầu HS biết thực động tác mức độ tương đối - Chơi trò chơi : " Mèo đuổi chuột " Yêu cầu biét cách chơi chơi luật II Địa điểm – phƣơng tiện: - Địa điểm : Trên sân trường vệ sinh an tồn nơi tập - Phương tiện : còi, kẻ vạch cho phần tập di chuyển hướng trò chơi III Nội dung phƣơng pháp: Nội dung Đ/ lƣợng Phƣơng pháp tổ chức 5- ' ĐHNL : A Phần mở đầu: Nhận lớp : o o o o o o o o o o o o - Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo - GV nhận lớp phổ biến nội dug Khởi động : ĐHKĐ : - Chạy chậm theo vòng tròn * Trò chơi làm theo hiệu lệnh - Đi vòng tròn vừa vừa hát 22- 25 ' ĐHTL : B Phần bản: Tiếp tục ôn tập hàng ngang o o o o o o dóng hàng o o o o o o - HS tập theo tổ ( tổ trưởng điều khiển ) - GV nhắc, sửa sai cho HS - Lần : GV huy - Lần 2, … cán điều khiển -> GV theo dõi uốn nắn sửa sai cho HS - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi - HS chơi trò chơi -> GV quan sát, sửa sai cho HS Ôn động tác chuyển hướng phải, trái Chơi trò chơi : Mèo đuổi chuột C Phần kết thúc : - Đứng tai chỗ vỗ tay hát Đàm Ngân 5' ĐHXL : Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần - Gv HS hệ thống nhận xét lớp - GV giao tập nhà Năm học 2016 - 2017 o o o o o o o o o o o o …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 CHÍNH TẢ: (nghe – viết ) BẬN I/ MỤC TIÊU: - Nghe viết tả; trình bày dòng thơ, khổ thơ chữ - Làm BT điền tiếng có vần en / oen ( BT ) - Làm BT 3a II/ CHUẨN BỊ: - GV: SGK, bảng phụ -HS : Vở nháp III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Bài cũ:Viết từ: tròn trĩnh, chảo rán, - HS lên bảng viết, lớp viết bảng giò chả, trôi - Nhận xét 2/ Bài mới: a Giới thiệu bài: - Nhắc lại b Hướng dẫn HS nghe viết: -GV đọc mẫu lần - Nghe, HS đọc lại - Bé bận làm gì? - …bận bú, bận chơi, bận khóc, bận cười, bận nhìn ánh sáng - Vì bận vui? -Vì việc làm làm cho đời chung vui -Đoạn thơ viết theo thể thơ nào? - …thể thơ chữ -Đoạn thơ có khổ thơ? Mỗi khổ có -Đoạn thơ có khổ thơ, có 14 dòng, khổ dòng? cuối có dòng -Những chữ đoạn văn phải viết -Những chữ đầu câu phải viết hoa hoa? c Hướng dẫn HS viết tiếng khó: HS nêu viết bảng - Nêu từ khó: cấy lúa, khóc cười, thổi nấu, ánh sáng - Nghe - Đọc mẫu lần 2, nhắc nhở - HS viết - Đọc mẫu lần - Dò - Đọc mẫu lần - Xem tập - Thu 1/3 chấm, nhận xét - HS sửa lỗi - Đưa bảng phụ-Đọc mẫu lần kết hợp ghạch chân từ khó d Luyện tập: Bài 2: Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, - Đọc y/c hèn nhát - Làm -GV nhận xét - HS lên bảng làm, lớp nhận xét, HS đọc thành tiếng làm Bài 3: Cho HS làm 3a - Đọc yêu cầu, làm - Thi giải nhanh bảng (2 em), đọc kết 3/ Củng cố, dặn dò: - VN học bài, chuẩn bị sau - Nghe - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau TOÁN: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN I/ MỤC TIÊU: - Biết thực gấp số lên nhiều lần ( cách nhân số với số lần) - HS làm tập 1, 2, BT 3( dòng ) - GD tính cẩn thận làm II/ CHUẨN BỊ: - GV: SGK, Một số sơ đồ SGK - HS: vở, bảng con, SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ Bài cũ: HS lên bảng làm 5; - HS lên bảng làm -Nhận xét 2/ Bài mới: a Giới thiệu bài: Ghi bảng - Nhắc lại b Hƣớng dẫn HS thực gấp số lên nhiều lần: -GV nêu toán hướng dẫn HS nêu -HS đọc tóm tắt tốn sơ đồ đoạn thẳng - Vẽ đoạn thẳmg AB có độ dài cm vào ô li - HS nghe thực hành vẽ - Cho HS trao đổi ý kiến để tìm cách vẽ đoạn thẳng CD dài gấp lần đoạn - HS nêu cách vẽ lên bảng vẽ thẳng AB GV yêu cầu HS nêu cách vẽ +GV tổ chức cho HS trao đổi ý kiến để nêu phép tính độ dài đoạn thẳng CD - HS giải toán vào nháp - Cho HS làm chữa - GV hỏi:“Muốn gấp cm lên lần ta - HS trả lời miệng: làm nào? +Ta lấy cm nhân với “ Muốn gấp 4kg lên lần ta làm +Ta lấy nhân với nào? *Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm + … ta lấy số nhân với số lần nào? Đàm Ngân 11 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 c Thực hành: Bài 1: Cho HS tự đọc toán, vẽ lại sơ +HS tự đọc toán vẽ sơ đồ giải: Năm đồ nháp giải tuổi chị là: 6x2= 12( tuổi) Bài 2: GV gọi HS đọc đề - Vài HS đọc đề, vẽ sơ đồ giải - GV yêu cầu HS giải - Gọi HS lên bảng Số cam mẹ hái là: - GV nhận xét,sửa sai 7x5= 35(quả cam) Bài 3: Cho HS làm vào phiếu học tập - HS làm - GV thu số chấm nhận xét sửa 3/ Củng cố, dặn dò: - Gọi vài HS nhắc lại qui tắc giải toán - HS nhắc lại -Về xem lại bài, chuẩn bị sau - Nghe - Nhận xét tiết học - Nhận xét tiết học TẬP VIẾT: ÔN CHỮ HOA E, Ê I/ MỤC TIÊU : Củng cố cách viết chữ hoa E (1dòng) , Ê (1dòng) thơng qua tập ứng dụng - Viết tên riêng: Ê - đê (1dòng) chữ cỡ nhỏ - Viết câu ứng dụng : " Em thuận anh hoà nhà có phúc " (1lần) cỡ nhỏ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Mẫu chữ hoa E , Ê - Từ Ê- đê câu tục ngữ dòng kẻ li III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : A KTBC: HS nhắc lại từ câu ứng dụng tuần Lớp viết bảng : Kim Đồng, Dao B Bài mới: GTB - ghi đầu Hướng dẫn viết bảng a Luyện viết chữ hoa - GV yêu cầu HS quan sát vào VTV - HS quan sát - Tìm chữ hoa ? - Chữ , E , Ê - GV treo chữ mẫu : - HS quan sát ,nêu nét - GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại qui Đàm Ngân 12 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 trình viết - HS ý quan sát - GV đọc E, Ê -> GV quan sát , sửa sai cho HS b Luyện viết từ ứng dụng - GV gọi HS đọc - GV giới thiệu : E- đê người dân tộc Thiểu số, có 270.000 người - GV đọc : Ê - đê - GV HD HS viết - GV : quan sát sửa sai c Tập viết câu ứng dụng - GV gọi HS đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu ND câu tục ngữ : Anh em thương yêu nhau, sống hoà thuận - GV đọc Ê - đê, Em -> GV quan sát, hướng dẫn em viết dúng nét, độ cao, khoảng cách Chấm chữa - GV thu - GV nhận xét Củng cổ dặn dò - Nêu lại ND - VN học chuẩn bị sau - Đánh giá tiết học - HS tập viết bảng ( lần ) - HS đọc từ ứng dụng - HS luyện viết bảng - HS đọc câu ứng dụng - HS luyện viết bảng - HS viết - HS ý nghe Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 TOÁN: BẢNG CHIA I/ MỤC TIÊU: Giúp HS ; -Bước đầu thuộc bảng chia -Vận dụng phép chia giải tốn có lời văn ( có phép chia 7) - BT cần làm: 1, 2, 3, II/ CHUẨN BỊ: - GV: SGK, bảng phụ, - HS: vở, bảng III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đàm Ngân 13 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần 1/ Bài cũ: Làm tập 1,2 Đọc bảng nhân 7; - Nhận xét 2/ Bài mới: a Giới thiệu : Ghi bảng b.Lập bảng chia -Gắn chấm tròn Lấy bìa có chấm tròn, lấy lần mấy? -Viết 7x1=7 -Trên bìa có chấm tròn, có bìa? -Nêu phép tính đê tìm số bìa? Viết 7:7=1 -Gắn bìa, bìa có chấm tròn, bìa có chấm tròn? -viết 7x2=14 -Tại em lập phép tính này? Năm học 2016 - 2017 - HS lên bảng làm -2 HS đọc - Nhắc lại - …7 -Đọc lại - bìa 7:7=1(tấm bìa) -Đọc lại - 14 chấm tròn -Đọc lại -Vì bìa có chấm tròn , lấy bìa tất cả, lấy lần 7x2 -2 bìa -Có tất bìa, lập phép tính để có 14:7=2(tấm bìa) bìa? -Đọc lại -Viết 14:7=2 -Lập bảng chia -Các phép tính lại tiến hành tương tự(dựa vào phép nhân để tìm kết phép chia) -ĐĐT bảng chia c.HTL bảng chia 7: -Đây dãy số đếm thêm 7, -Nhận xét số bị chia? -Lần lượt từ 1-10 -Nhận xét kết -Thi HTL bảng chia d Thực hành: -Tính nhẩm , tự làm vở, nêu miệng Bài 1: Bài tập u cầu làm gì? phép tính -Chữa HS -4 HS lên bảng làm bài, lớp làm Bài 2: Xác định yêu cầu , HS tự làm -Lớp nhận xét bạn -GV theo dõi sửa sai -Được, lấy tích chia co thừa số -Khi biết 7x5=35, ghi kết thừa số 35:5, 35:7 không? Vì sao? -Đọc đề SGK Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài; -56 HS xếp hàng -Bài tốn cho biết gì? -Mỗi hàng có HS -Bài tốn hỏi gì? -1 HS lên bảng làm, lớp làm 56:7=8(HS) -Chữa cho HS -Đọc đề Bài 4: -Gọi HS đọc đề HS lên bảng làm bài, lớp làm -Yêu cầu tự làm 56:7=8(hàng) -Đọc bảng chia 7(2em) - Nghe 3/ Củng cố, dặn dò: Đàm Ngân 14 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần -Chấm số vở, nhận xét - Nhận xét tiết học,dặn dò Năm học 2016 - 2017 - Chú ý TNXH: CƠ QUAN THẦN KINH CỦA CHÖNG TA (Tiết 2) TIẾNG ANH : (G.V chuyên trách ) Chiều Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2016 THỂ DỤC: TRÕ CHƠI : ĐỨNG NGỒI THEO HIỆU LỆNH I/MỤC TIÊU: - Tiếp tục ôn tập hợp theo hàng ngang, dóng hàng Yêu cầu biết thực động tác tương đối xác - Ôn động tác chuyển hướng phải, trái Yêu cầu biết thực động tác mức - Chơi trò chơi " Đứng ngồi theo hiệu lệnh " Yêu cầu biết cách chơi biết chơi luật II/ ĐỊA ĐIỂM PHƢƠNG TIỆN : - Trên sân trường, VS an toàn nơi tập - Phương tiện : Kẻ vạch số cột mốc để tập chuyển hướng chơi trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP LÊN LỚP : Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng 5–6' A Phần mở đầu : Nhận lớp : - ĐHTT: o o o o o - Lớp trưởng tập hợp, báo cáo sĩ số o o o o o - GV nhận lớp , phổ biến ND yêu o o o o o cầu học Khởi động : - Chạy chậm theo hàng dọc - Chơi trò chơi : Qua đường lội - Đi kiễng gót hai tay chống hơng Đàm Ngân 15 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 3B Tuần B Phần : ` Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng 22 – 25 ' Năm học 2016 - 2017 ĐHTL : o o o o o o o o o o o o - Cán huy – GV uốn nắn sửa sai cho HS - GV điều khiển lần - lần cán điều khiển - GV uốn nắn giúp đỡ HS chưa thực tốt - GV nêu tên trò chơi, cách chơi Ơn động tác chuyển hướng phải, trái Chơi trò chơi : Đứng ngồi theo Lệnh - HS chơi thử - HS chơi thật ĐHTC : o o o o o o o o o C Phần kết thúc - Đi chậm theo vòng tròn vừa vừa Hát - GV hệ thống nhận xét - GV giao BTVN 5' o o o o o o ĐHXL : o o o o o o o o o o o o o o o o o o Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám ... Một truyện có 24 trang, my đọc ½ số trang Hỏi my đọc trang ? - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào - Chữa cho điểm HS Giải : Số trang My đọc : 84 : = 42 (trang) Đáp số : 42 trang * Hoạt động cuối... nháp + Đặt tính : 96 + Tính : chia 3, viết 3 nhân 9, trừ - HS ý quan sát Hạ 6, chia 2, viết 2 nhân 6, trừ - Vài HS nêu lại cách chia nêu miệng 96 : = 32 Vậy 96 : = 32 Hoạt động 2: Thực hành a Bài... Thám Giáo án lớp 3B Tuần Năm học 2016 - 2017 - GV nêu yêu cầu - HS quan sát tranh đánh dấu - GV theo dõi, giúp đỡ thêm HS - HS tự xếp lại tranh cách lúng túng viết giấy trình tự tranh - GV gọi HS
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lop 3 tuan 6,7 , giao an lop 3 tuan 6,7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay