Hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường thủy biều, thành phố huế

82 131 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́H U Ế **** IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT THANH TRÀ TẠ VIẾT ANH QUANG Đ A ̣I H O ̣C PHƯỜNG THỦY BIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ Huế, 4/2018 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́H U Ế **** IN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC K HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT THANH TRÀ ̣I H O ̣C PHƯỜNG THỦY BIỀU,THÀNH PHỐ HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Đ A Sinh viên thực hiện: Tạ Viết Anh Quang TS Nguyễn Lê Hiệp Lớp: K48B-KTNN Niên khóa: 2014-2018 Huế, 4/2018 Lời Cảm Ơn Đề tài hoàn thiện kết trình học tập vừa qua trình thực tế địa bàn phường Thủy Biểu, Tỉnh Thừa Thiên Huế Trong trình học tập, nghiên cứu viết đề tài nhận quan tâm giúp đỡ Ế thầy giáo, quyền địa phương bạn bè nhiệt tình giúp đỡ U Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại học ́H Kinh Tế Huế, tận tình truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian qua Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Thầy, TS.Nguyễn Lê Hiệp người dành nhiều thời gian công sức trực tiếp hướng dẫn H giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài IN Xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô chú, anh chị cán UBND phường Thủy Biều, HTX Nơng nghiệp phường Thủy Biều tồn thể hộ dân ̣C tốt thực đề tài K phường trực tiếp cung cấp số liệu thơng tin cần thiết phục vụ cho q trình O Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đóng góp ý kiến ̣I H giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Do thời gian thời gian kiến thức nhiều hạn chế lần đầu tiếp Đ A xúc với thực tế nên nhiều bỡ ngỡ nên đề tài tránh khỏi sai sót định Tơi mong nhận ý kiến nhận xét, đánh giá góp ý quý thầy để đề tài hồn thiện Một lần xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên Tạ Viết Anh Quang i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT iError! Bookmark not defined DANH MỤC ĐỒ THỊ v Ế DANH MỤC BẢNG vi U ĐƠN VỊ QUY ĐỔI vii ́H TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .2 Lí chọn đề tài 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài H Phương pháp nghiên cứu IN Đối tượng phạm vi nghiên cứu K PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ̣C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU O 1.1 Cơ sở lí luận ̣I H 1.1.1 Cơ sở hiệu kinh tế 1.1.2 Đặc điểm sinh học trà Đ A 1.1.3 Giá trị trà 12 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất trà .13 1.1.5 Các tiêu đánh giá kết hiệu kinh tế trà 15 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Tình hình sản xuất bưởi giới .17 1.2.2 Tình hình sản xuất bưởi nước .19 1.2.3 Tình hình sản xuất trà tỉnh Thừa Thiên Huế phường Thủy Biều 20 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT THANH TRÀ TẠI PHƯỜNG THỦY BIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ 23 SVTH: Tạ Viết Anh Quang ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 2.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 24 2.1.3 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn phường Thủy Biều 28 2.2 Tình hình sản xuất trà phường Thủy Biều 29 2.3 Phân tích kết hiệu kinh tế sản xuất trà hộ điều tra .31 Ế 2.3.1 Tình hình hộ điều tra .31 U 2.3.2 Tình hình sản xuất trà hộ điều tra .36 ́H 2.3.3 Hiệu sản xuất trà 41 2.3.4 Tình hình tiêu thụ trà hộ điều tra 50 2.3.5 Thuận lợi, khó khăn nguyện vọng hộ dân sản xuất trà 53 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH H TẾ SẢN XUẤT THANH TRÀ TẠI PHƯỜNG THỦY BIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ 56 IN 3.1 Định hướng 56 K 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất trà phường ̣C Thủy Biều, thành phố Huế .57 O 3.2.1 Giải pháp quy hoạch mở rộng vùng sản xuất Thanh trà 57 ̣I H 3.2.2 Giải pháp kỹ thuật .57 3.2.3 Giải pháp vốn tín dụng 58 Đ A 3.2.4 Giải pháp sở hạ tầng .58 3.2.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ .59 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Kiến nghị 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC SVTH: Tạ Viết Anh Quang iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp DANH MỤC VIẾT TẮT Bảo vệ thực vật ĐVT Đơn vị tính FAOSTAT Tổ chức lương thực nông nghiệp liên hợp quốc GO Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã IC Chi phí trung gian IRR Tỉ suất hoàn vốn nội KTCB Kiến thiết MI Thu nhập hỗn hợp NPV Giá trị ròng STT Số thứ tự IN H ́H U Ế BVTV Giá trị gia tăng Đ A ̣I H O ̣C K VA SVTH: Tạ Viết Anh Quang iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp DANH MỤC ĐỒ THỊ Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế Sơ đồ 1: Kênh phân phối trà Thủy Biều 52 SVTH: Tạ Viết Anh Quang v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tình hình sản xuất bưởi giới giai đoạn 2007-2016 18 Bảng 2: Tình hình sản xuất bưởi Việt Nam giai đoạn 2012-2016 19 Bảng 3: Diện tích trồng trà số vùng tỉnh Thừa Thiên Huế 21 Bảng 4: Quy mơ diện tích trồng trà khu vực phường Thủy Biều 22 Ế Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất phường Thủy Biều năm 2017 25 U Bảng 6: Tình hình dân số, lao động phường Thủy Biều năm 2017 26 ́H Bảng 7: Diện tích, suất, sản lượng trà phường Thủy Biều qua năm 2015- 2017 .30 Bảng 8: Tình hình nhân lao động hộ điều tra 31 Bảng 9: Tình hình sử dụng đất đai hộ điều tra 32 H Bảng 10: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất hộ điều tra .33 IN Bảng 11: Tình hình thu nhập cấu thu nhập hộ điều tra 34 K Bảng 12: Tình hình sử dụng vốn sản xuất trà hộ điều tra năm 2017 35 ̣C Bảng 13: Tình hình quy mơ sản xuất trà hộ điều tra .37 O Bảng 14: Tổng chi phí sản xuất trà thời kỳ KTCB hộ điều tra 38 ̣I H Bảng 15: Chi phí sản xuất trà thời kì kinh doanh hộ điều tra 40 Bảng 16: Kết hiệu sản xuất trà hộ điều tra năm 2017 .42 Đ A Bảng 17: Hiệu đầu tư sản xuất trà hộ điều tra .45 Bảng 18: Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất trà Thủy Biều 48 Bảng 19: Tình hình tiêu thụ trà hộ điều tra 51 Bảng 20: Nguyện vọng hộ sản xuất trà 55 SVTH: Tạ Viết Anh Quang vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp ĐƠN VỊ QUY ĐỔI = 10.000 m2 Đ A ̣I H O ̣C K IN H ́H U Ế sào = 500 m2 SVTH: Tạ Viết Anh Quang vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp TĨM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Trong thời gian thực tập, chọn đề tài “Hiệu kinh tế sản xuất trà phường Thủy Biều, thành phố Huế” Mục tiêu đề tài phân tích, đánh giá hiệu kinh tế việc sản xuất trà phường Thủy Biều, thành phố Huế Ế Thủy Biều vùng đất có nhiều lợi đất đai, điều kiện tự nhiên khí hậu U phù hợp để trồng trọt nói chung trồng trà nói riêng Thanh trà xem ́H trồng chủ lực địa phương khuyến khích phát triển, giúp tạo cơng ăn việc làm đồng thời mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho hộ gia đình, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho người dân, có vị trí quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương Tuy nhiên, việc sản xuất trà H hộ dân nơi gặp nhiều khó khăn thời tiết, thiên tai, sâu bệnh đa phần IN người dân thiếu kiến thức, trình độ kỹ thuật chưa cao thị trường tiêu thụ không ổn K định… ảnh hưởng không nhỏ đến suất chất lượng trà ̣C Bằng số liệu sơ cấp thu thập từ trình điều tra trực tiếp 60 hộ khu O vực trồng nhiều trà phường Thủy Biều khu vực Lương Quán, Trung Thượng, ̣I H Đông Phước 1, Đông Phước số liệu thứ cấp thu thập từ HTX nông nghiệp Thuỷ Biều, UBND phường Thuỷ Biều với số sách báo có liên quan, kết hợp với Đ A số biện pháp xử lý phân tích số liệu, dùng tiêu so sánh Qua trình điều tra nghiên cứu, nhận rằng: Hoạt động sản xuất trà Thuỷ Biều mang lại hiệu kinh tế cao chưa tương xứng với lợi có địa phương tiềm mà trà mang lại Kết thu từ trình nghiên cứu kết hiệu sản xuất kinh doanh trà, đồng thời đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hộ sản xuất trà Từ đề xuất kiến nghị đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất trà Thủy Biều thời gian tới SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp cấp số lượng thiếu Một số tuyến đường đến vườn trồng trà đường đất đường mòn cũ Điều gây cản trở cho người dân trình vận chuyển vật tư thu hoạch sản phẩm Vì thế, để nâng cao hiệu sản xuất trà cần thực giải pháp sau: - Cải tạo, sửa chữa nâng cấp hệ thống đường giao thơng để giúp cho hộ gia đình giảm bớt khó khăn tiết kiệm chi phí khâu vận chuyển nguyên liệu Ế sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm U - Nâng cấp hệ thống thủy lợi, thực công tác nạo vét kênh mương, khai thơng ́H dòng chảy để chống úng cho Thanh trà, nhằm tránh thiệt hại gặp thời tiết mưa lũ 3.2.5 Giải pháp thị trường tiêu thụ Tiêu thụ sản phẩm có vai trò vơ quan trọng hộ trồng trà khâu cuối trình sản xuất định mức lợi nhuận hộ Thị trường H tiêu thụ trà Thủy Biều nhiều hạn chế, chủ yếu người dân bán sản phẩm IN cho người bán bn phần làm thất lợi nhuận người dân thường xảy K tình trạng ép giá Bên cạnh đó, đại phận người dân thiếu thông tin thị ̣C trường tiêu thụ, họ thiếu thông tin biến động giá thị trường Vì vậy, O để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ cần thực số giải pháp sau: ̣I H - Chính quyền địa phương cần phải quan tâm cung cấp thông tin cách kịp thời đến người dân để người dân kịp thời nắm bắt thông tin giá thu mua, tiêu chuẩn Đ A chất lượng nơi thu mua để người dân chủ động việc tiêu thụ sản phẩm - Cần khuyến khích tham gia thành phần kinh tế khác vào thu mua, chế biến để tạo thuận lợi cho người sản xuất tạo cạnh tranh giá thu mua - Cần tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật ứng dụng kỹ thuật bảo quản để Thanh trà có chất lượng cao hơn, thời gian bán lâu hơn, cho giá bán cao - Cần có biện pháp mở rộng quảng bá thương hiệu, đưa thương hiệu trà Huế đến với người tiêu dùng tỉnh SVTH: Tạ Viết Anh Quang 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu hiệu sản xuất trà hộ gia đình phường Thủy Biều, thành phố Huế tơi có số kết luận sau: - Thủy Biều có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên – xã hội thuận lợi, phù hợp để phát Ế triển ăn theo nhiều hướng khác nhau, thành phần ăn có nhiều lồi U có đặc sản Thanh trà với hương vị truyền thống thơm ngon đặc trưng có lợi ́H cạnh tranh cao - Thủy Biều có lợi riêng việc sản xuất trà có giá trị dinh dưỡng hương vị đặc trưng mà vùng có Là loại ăn đem lại hiệu kinh tế cao nên năm gần quyền địa phương tích IN cho người dân, ổn định sống H cực giúp đỡ người dân khôi phục mở rộng diện tích trồng mới, nhằm đem lại thu nhập K - Nghề trồng Thanh trà nghề từ lâu đời Huế Thủy Biều, người dân nơi ̣C lại cần cù, chịu thương chịu khó nên đúc rút nhiều kinh nghiệm có ích O cho việc sản xuất Thanh trà Đây lợi cho phát triển Thanh trà ̣I H nơi - Qua năm diện tích trồng trà ngày tăng, tính đến năm Đ A 2017 diện tích trồng trà toàn phường Thủy Biều 147 ha, trà có mặt tất khu vực phường tập trung chủ yếu khu vực trọng điểm Lương Quán, Trung Thượng, Đông Phước Đông Phước - Thanh trà ăn đem lại hiệu kinh tế cao cho hộ gia đình Theo phân tích tổng chi phí hộ dân phải bỏ bình quân cho sào trà thời kỳ KTCB năm 10.474,83 nghìn đồng chi phí cho năm thời kì kinh doanh 3.614,27 nghìn đồng/sào Mỗi năm thời kì kinh doanh giá trị sản xuất thu 22.378,13 nghìn đồng/sào, giá trị gia tăng 21.022,33 nghìn đồng/sào mức thu nhập hỗn hợp 20.302,86 nghìn đồng/sào, lợi nhuận 18.762,86 nghìn đồng/sào Các số SVTH: Tạ Viết Anh Quang 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp đánh giá hiệu sản xuất trà là: GO/IC= 16,51 lần, VA/IC= 15,51 lần, MI/IC= 14,97 lần, LN/CP= 5,19 lần Giá trị NPV= 198.505,48 nghìn đồng IRR=27% Qua cho thấy hiệu kinh tế trà mang lại cao, cao nhiều loại trồng khác địa phương mức thu nhập cao đầu tư tốt kỹ thuật - Tuy nhiên trình sản xuất trà hộ dân tồn nhiều Ế vấn đề ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trà như: U + Vẫn phụ thuộc chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố yếu tố tự nhiên ́H (đất đai, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm ), yếu tố nơng hộ (kỹ thuật trồng, chăm sóc) yếu tố xã hội (vốn, chế sách, sở hạ tầng, thị trường tiêu thụ) + Quy mơ, diện tích sản xuất trà người dân nhỏ manh mún Người rào cản q trình sản xuất họ H lao động giới hạn trình độ khả tiếp thu kỹ thuật IN + Việc đầu tư chi phí cho sản xuất Thanh trà hộ ít, hộ chủ yếu tận K dụng giống, cơng lao động gia đình để giảm chi phí tăng hiệu qua kinh doanh Người ̣C sản xuất trọng đầu tư thời kỳ kinh doanh thời kỳ kiến thiết quan O trọng họ lại quan tâm, ảnh hưởng đến suất chất lượng trà ̣I H lâu dài + Thị trường tiêu thụ trà Thủy Biều nhiều hạn chế, chủ yếu người Đ A dân bán sản phẩm cho người bán buôn phần làm thất thoát lợi nhuận người dân thường xảy tình trạng ép giá Bên cạnh đó, đại phận người dân thiếu thông tin thị trường tiêu thụ, họ thiếu thông tin biến động giá thị trường Vì để trà thực kinh tế mũi nhọn địa phương, góp phần nâng cao đời sống cho người dân quyền địa phương cấp ban nghành cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ tích cực đầu tư phát triển Kiến nghị SVTH: Tạ Viết Anh Quang 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp Qua trình thực đề tài, xuất phát từ khó khăn tồn hoạt động sản xuất trà địa phương để mở rộng quy mô phát triển sản xuất trà hộ gia đình tơi xin đưa số kiến nghị sau:  Đối với nhà nước quyền tỉnh Thừa Thiên Huế - Vai trò quản lý vĩ mô Nhà nước kinh tế nói chung ngành sản xuất nơng nghiệp nói riêng quan trọng Vì vậy, để thúc đẩy phát triển sản Ế xuất trà giúp người nơng dân n tâm sản xuất nhà nước cấp U quyền cần có sách hỗ trợ người dân việc mở rộng thị trường, bảo vệ ́H phát triển thương hiệu trà Huế - Các quan nhà nước cần có sách hỗ trợ, giúp đỡ hộ làm vườn nói chung trồng trà nói riêng giải tốt yêu cầu kỹ thuật thâm canh, giúp tập huấn, bồi dưỡng chuyên giao công nghệ kỹ thuật cho hộ trồng trà đồng thời H hỗ trợ vật tư, phân bón, tư vấn thông tin thị trường tiêu thụ cho hộ nơng dân IN - Cần có sách tín dụng, đất đai phù hợp với thực tiễn giúp cho hộ trồng K trà yên tâm đầu tư lâu dài, phát triển trồng trà theo hướng chất lượng, ̣C tiêu chuẩn VIETGAP, GLOBLGAP…tăng suất, nâng cao hiệu tương xứng với O tiềm mà trà mang lại ̣I H  Đối với địa phương phường Thủy Biều -Phường Thủy Biều cần đẩy mạnh việc quy hoạch vùng để mở rộng diện tích Đ A khuyến khích nơng dân cải tạo vườn tạp Đồng thời trọng đến dịch vụ cung cấp vật tư phục vụ cho sản xuất, tổ chức tốt khâu vận chuyển, bảo quản tiêu thụ sản phẩm chủ động tìm kiếm thị trường, quảng bá chất lượng sản phẩm - Cần thường xuyên tổ chức buổi gặp mặt, tập huấn kinh nghiệm, phổ biến kĩ thuật trồng trà Nên thường xuyên cử cán giao lưu học hỏi kinh nghiệm trồng trà vùng khác để phổ biến cho nông hộ nâng cao kĩ thuật trồng trà Chủ động tìm kiếm thị trường cho người dân, tránh tình trạng nơng dân mùa mà sản phẩm lại giá  Đối với hộ nông dân trồng trà SVTH: Tạ Viết Anh Quang 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp - Người trồng trà cần chủ động thiết kế, xây dựng hệ thống mương tiêu nước, đồng thời cần nạo vét, tu, sửa chữa hệ thống tưới tiêu để cần thiết dễ dàng tiêu thoát nước, chăm sóc vườn trà - Việc đa số hộ gia đình bón phân khơng hợp lý ảnh hưởng lớn đến suất, hiệu kinh doanh, thời gian tới cần áp dụng chặt chẽ phương pháp bón phân khoa học, thực qui trình, kỹ thuật chăm sóc trà Ế - Tham gia lớp tập huấn, giới thiệu kĩ thuật trồng Thanh trà quyền địa U phương tổ chức phải biết vận dụng kỹ thuật học hỏi từ cán khuyến ́H nông để sản xuất tràhiệu - Bên cạnh hỗ trợ nhà nước địa phương hộ phải chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho mình, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, không nên để thụ động chịu ép giá thương lái, đồng thời phải tự học tập, tìm hiểu để hồn IN H thiện quy trình sản xuất, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho trà Đ A ̣I H O ̣C K SVTH: Tạ Viết Anh Quang 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Lê Hiệp (2016), Hiệu kinh tế chăn nuôi gà tỉnh Thừa Thiên Huế, luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Huế PGS.TS Hồng Hữu Hòa (2013), Phát triển sản xuất cam hàng hóa huyện miền núi Nam Đơng- tỉnh Thừa Thiên Huế, Đề tài nghiên cứu cấp sở, Đại học Kinh tế Huế Ế Cái Thị Thanh Lâm (2016), Phân tích hiệu kinh tế sản xuất trà U phường Thủy Biều- thành phố Huế, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Huế ́H TS Lê Nữ Minh Phương (2015), giáo trình lập phân tích dự án, Đại học Kinh tế Huế Thân Thị Thúy (2010), Nghiên cứu triển vọng phát triển tràThủy Biều-Thành phố Huế, khóa luận tốt nghiệp, Đại học kinh tế Huế H Th.s Phạm Thị Thanh Xuân (2011), giảng hệ thống nông nghiệp, Đại học kinh IN tế Huế K UBND phường Thủy Biều, HTX Thủy Biều (2017), Những hoạt động HTX ̣C trình xây dựng thương hiệu “Thanh trà Huế”, Thừa Thiên Huế ̣I H www.fao.org O Các website: www.vietbao.com Đ A www.thuybieu.thuathienhue.gov.vn www.snnptnt.thuathienhue.gov.vn www.khuyennonghue.org.vn www.tintuc.hues.vn www.tapchisonghuong.com.vn SVTH: Tạ Viết Anh Quang 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ TRỒNG THANH TRÀ Người điều tra: Tạ Viết Anh Quang Lớp: K48B-KTNN Ế I Thông tin người vấn: U 1.1 Họ tên chủ hộ: ́H 1.2 Địa chỉ: : 1.3 Giới tính: Tuổi Trình độ 1.4 Bắt đầu trồng trà năm: H II Thông tin nguồn lực hộ: IN 2.1 Số người sống gia đình người 2.2 Số lao động .người Trong đó: Trình độ K Tuổi Nghề nghiệp ̣I H O ̣C Giới tính Đ A III Thông tin đất đai thu nhập: 3.1 Gia đình ơng/ bà có sào đất trồng trà ? .sào 3.2 Ông/ bà cho biết gia đình có tổng số trà? 3.3 Mật độ trồng ? cây/sào 3.4 Số lượng trà cho thu hoạch? 3.5 Tổng số quả: 3.6 Tổng diện tích đất gia đình ( khơng kể đất trồng trà ): SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp STT Diện tích (m2) Loại đất Đất trồng lúa Đất hoa màu Đất lâm nghiệp Đất nuôi cá, chăn nuôi Đất vườn, nhà Khác U Ế Tổng cộng Cào Cái Xẻng Cái Máy bơm nước Cái Bình phun Cái Khác Cái Cái Giá trị (1000 đồng) K Cuốc Số lượng H ĐVT IN Loại TLSX ́H 3.7 Tư liệu sản xuất hộ: ̣C VI Thông tin vườn trà hộ: O 4.1 Độ tuổi vườn trà: ̣I H Chỉ tiêu Số Số quả/cây Tổng số Đ A Số vườn Độ tuổi thu hoạch - Từ đến năm - Từ đến 10 năm - Từ 11 đến 15 năm - Trên 15 năm 4.2 Ơng/ bà cho biết tổng chi phí cho tồn diện tích vườn trà gia đình trồng vào năm đầu kiến thiết bao nhiêu: SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp Giống Cây Phân bón kg 2.1 kg 2.2 Phân chuồng Đạm 2.3 Lân kg 2.4 Kali kg 2.5 NPK kg 2.6 Vôi kg 2.7 Thuốc BVTV Lao động gia đình Lao động th Chi phí khác Tổng H IN K ̣C O ̣I H Công công A kg Đ Năm Năm Năm Năm Số Đơn Thành Số Đơn Thành Số Đơn Thành Số Đơn Thành lượng giá tiền lượng giá tiền lượng giá tiền lượng giá tiền (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) (1000đ) Ế đvt U Các khoản chi phí ́H stt GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp 4.3 Tổng chi phí vườn trà thời kì kinh doanh: Các tiêu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền (1000đ) (1000đ) Phân bón - Phân chuồng tự có - Phân chuồng mua Ế - Đạm U - Lân ́H - Kali - NPK - Vôi H Thuốc BVTV IN Lao động gia đình Lao động th ngồi K Chi phí khác ̣C 4.4 Ơng/ bà cho biết tổng doanh thu vườn trà năm 2017 ? nghìn đồng O 4.5 Ông/ bà cho biết khoản thu nhập khác năm 2017 Ơng/bà ( ngồi ̣I H trà): Đ A STT Khoản mục Thu nhập (1000 đồng) Cây trồng khác Chăn nuôi Lâm nghiệp Thủy sản Thu nhập khác 4.6 Ông/ bà có vay vốn ngân hàng để trồng trà hay khơng? ☐Có ☐Khơng Nếu có: SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp - Số tiền vay từ hệ thống ngân hàng nhà nước năm 2017 bao nhiêu? nghìn đồng - Lãi suất phải trả hàng tháng bao nhiêu? %/tháng V Thông tin kĩ thuật: 5.1 Ơng/ bà có lợi sản xuất trà địa phương? Ế U ́H 5.2 Trong trình sản xuất ơng/ bà gặp khó khăn ? H 5.3 Ông/ bà cho biết loại sâu bệnh nguy hại vườn trà gia đình? IN K 5.4 Ông/ bà có tham gia tập huấn kỹ thuật trồng trà khơng? ☐Khơng ̣C ☐Có Thường xun áp dụng ̣I H Chỉ tiêu O 5.5 Mức độ thực số biện pháp kỹ thuật ông/ bà: Đ A Phòng trừ sâu bệnh Tưới nước Thụ phấn Tỉa cành Làm cỏ, bón phân, qt vơi VI Tình hình tiêu thụ trà năm 2017? 6.1 Ông/ bà bán trà đâu? Số lượng Tại vườn % SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khơng áp dụng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp Tại chợ thị trấn % Nơi khác % Tổng số 100% 6.2 Ông/ bà bán trà cho nào? Người bán buôn %, giá bán:………… đồng/quả Doanh nghiệp %, giá bán:………… đồng/quả Ế Người tiêu dùng %, giá bán:………… đồng/quả U 6.3 Trước bán trà, ơng/ bà có nắm thông tin thị trường giá ́H trà hay không? Ai người cung cấp? 6.4 Nguyện vọng ông bà sản xuất trà gì? ☐Có thêm đất để trồng H ☐Tập huấn kỹ thuật sản xuất IN ☐Vay vốn để sản xuất ☐Hỗ trợ đầu cho sản phẩm K ☐Giá phân bón rẻ Đ A ̣I H ☐Yêu cầu khác O ☐Đầu tư sở hạ tầng ̣C ☐Được cung cấp đầy đủ thông tin thị trường Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông/ Bà ! SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp CÁCH TÍNH NPV VÀ IRR ( TÍNH CHO SÀO THANH TRÀ) Với giả thiết điều kiện thời tiết, giá nguyên vật liệu giá bán trà không thay đổi qua năm Với hệ số chiết khấu r = 7%, lãi suất tiền gửi ngân hàng Chi phí tính sau: Ế - Chi phí thời kì KTCB lấy theo số liệu điều tra: U Năm 1=2.659,86 nghìn đồng/sào ́H Năm 2= 1.760,15 nghìn đồng/sào Năm 3= 1.883,36 nghìn đồng/sào Năm 4= 2.015,2 nghìn đồng/sào Năm 5= 1.156 nghìn đồng/sào H - Chi phí đầu tư TKKD tính sau: IN Năm lấy chi phí theo số liệu điều tra 3.614,8 nghìn đồng/sào K Năm có chi phí = 3614,8*( 1+0,07)= 3.867,83 nghìn đồng/sào ̣C Năm có chi phí = 3614,8*( 1+0,07) = 4.138,58 nghìn đồng/sào O Tương tự tính năm ̣I H Doanh thu: suất trung bình/sào lấy theo số liệu điều tra năm 2017 Năm 6: Lấy theo số lượng trung bình 155 tương đương với Đ A 1.790,25 quả/sào, mà trái trung bình 0,5kg với giá bán trung bình 20 nghìn đồng/kg doanh thu 22.378,13 nghìn đồng/sào Năm 7= 22.378,13*(1+0,07)= 23.944.60 nghìn đồng/sào Năm 8= 22.378,13*(1+0,07) =25.620,72 nghìn đồng/sào Tương tự tính năm Sau tính doanh thu chi phí tính dòng tiền qua năm, xử lý qua bảng Excel ta NPV IRR SVTH: Tạ Viết Anh Quang Khóa luận tốt nghiệp Năm GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp Chi phí Lợi ích Lợi ích (C) (B) ròng PV(C) PV(B) PV (B-C) 2.659,86 -2.659,86 2.659,86 -2.659,86 1.760,15 -1.760,15 1645 -1645 1.883,36 -1.883,36 1644.99 -1644.99 2.015,20 -2.015,20 1645.00 -1645.00 2.156,26 -2.156,26 1645.03 3.614,80 22.378,13 18.763,33 3,867,83 23.944,60 20.076,76 4.138,58 25.620,72 21.482,13 4.428,29 27.414,17 22.985,88 10 4.738,27 29.333,16 24.594,89 11 5.069,94 31.386,48 12 5.424,84 13 5.804,58 14 6.210,90 15 6.645,66 Ế -1645.00 2577.30 15955.29 13377.99 2577.29 15955.29 13377.99 2577.29 15955.29 13377.99 2577.30 15955.29 13377.99 2577.30 15955.29 13377.99 26.316,54 2577.30 15955.29 13377.99 33.583,53 28.158,69 2577.30 15955.29 13377.99 35.934,39 30.129,80 2577.30 15955.29 13377.99 38.449,79 32.238,89 2577.30 15955.29 13377.99 41.141,27 34.495,61 2577.30 15955.29 13377.99 7.110,86 44.021,16 36.910,31 2577.30 15955.29 13377.99 7.608,62 47.102,65 39.494,03 2577.30 15955.29 13377.99 18 8.141,22 50.399,83 42.258,61 2577.30 15955.29 13377.99 19 8.711,11 53.927,82 45.216,71 2577.30 15955.29 13377.99 20 9.320,88 57.702,77 48.381,88 2577.30 15955.29 13377.99 NPV 198.505,48 (1000Đ) IRR (%) SVTH: Tạ Viết Anh Quang ́H H IN K ̣C O Đ A 17 ̣I H 16 U 27% Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Lê Hiệp KẾT QUẢ HỒI QUY SUMMARY OUTPUT ́H U Ế Regression Statistics Multiple R 0.986215551 R Square 0.972621113 Adjusted R Square 0.97008603 Standard Error 0.118175143 Observations 60 Coefficients 3.921920257 0.385941103 0.222453844 0.450968161 0.143559562 0.074672916 Standard Error 0.252283321 0.106451166 0.050971691 0.080222641 0.080230984 0.048117885 O ̣I H Đ A Intercept X Variable X Variable X Variable X Variable X Variable IN ̣C Regression Residual Total SVTH: Tạ Viết Anh Quang MS 5.358015029 0.013965364 H 54 59 SS 26.79007514 0.754129682 27.54420483 K df Significance F F 383.664532 7.01E-41 ANOVA t Stat 15.54569775 3.625522554 4.364262584 5.621457407 1.789328191 1.551874431 P-value 1.38E-21 0.0006 5.79738E-05 6.84634E-07 0.079170644 0.126533917 Lower 95% 3.416123 0.172519 0.120262 0.290131 -0.01729 -0.0218 Upper 95% 4.427718 0.599363 0.324646 0.611805 0.304413 0.171143 Lowe 95.0% 3.4161 0.1725 0.1202 0.2901 -0.017 -0.02 ... tập, chọn đề tài Hiệu kinh tế sản xuất trà phường Thủy Biều, thành phố Huế Mục tiêu đề tài phân tích, đánh giá hiệu kinh tế việc sản xuất trà phường Thủy Biều, thành phố Huế Ế Thủy Biều vùng... CAO HIỆU QUẢ KINH H TẾ SẢN XUẤT THANH TRÀ TẠI PHƯỜNG THỦY BIỀU, THÀNH PHỐ HUẾ 56 IN 3.1 Định hướng 56 K 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất trà phường ̣C Thủy Biều,. .. tiễn hiệu kinh tế sản xuất nói TÊ chung sản xuất trà nói riêng - Phân tích thực trạng sản xuất đánh giá hiệu kinh tế sản xuất trà phường Thủy Biều H - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường thủy biều, thành phố huế , Hiệu quả kinh tế sản xuất thanh trà ở phường thủy biều, thành phố huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay