Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á – chi nhánh TT huế

64 43 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực Giáo viên hướng dẫn Võ Thị Quỳnh Nga PGS.TS Hồng Hữu Hòa Lớp: K48B Kế hoạch Đầu tư MSV: 14K4011230 Huế, tháng năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, cố gắng nỗ lực thân tơi với kiến thức tích lũy được, xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy giáo truyền đạt kiến thức, giúp đỡ suốt trình học tập trường Đại học Kinh tế Huế Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo PGS.TS Hồng Hữu Hòa trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian tơi thực khóa luận Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo, tập thể cán công nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á - chi nhánh TT Huế, đặc biệt phòng Tín dụngđã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực tập tạiđây Cuối tôixin gửi lời cảm ơn tới gia đình tồn thể bạn bè động viên, khích lệ tơi q trình học tập thực tập để hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời tri ân chân thành sâu sắc đến tất người! Huế, tháng năm 2018 Sinh viên thựchiện Võ Thị Quỳnh Nga Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU ĐVT TT Huế TMCP NH NHTM KHKD NHNN Bắc Á TT Huế TCTD TS ATM : Đơn vị tính : Tỉnh Thừa Thiên Huế : Thương mại cổ phần : Ngân hàng : Ngân hàng thương mại : Kế hoạch kinh doanh : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Huế : Tổ chức tín dụng : Tài sản : Máy rút tiền tự động DTTT : Doanh thu toán Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Phòng QHKH : Phòng Quan hệ khách hàng PGD : Phòng giao dịch KH : Kế hoạch VNĐ : Việt Nam đồng KHCN : Khách hàng cá nhân TG : Tiền gửi CVTD GT : Cho vay tiêu dùng : Giá trị Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa DANH MỤC BẢNG Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp Thiết đề tài Kế hoạch kinh doanh kế hoạch mơ tả q trình kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian Nó đánh giá việc kinh doanh kết tìm kiếm triển vọng để phát triển thành cơng tương lai Để tồn phát triển, tìm định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp người làm ăn cần kế hoạch kinh doanh, kế hoạch giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình thực tế đưa định hướng tương lai Nó cơng cụ quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược, xác định thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực doanh nghiệp, đưa phương hướng kinh doanh phương thức để thực mục tiêu, chiến lược Kế hoạch sai cần thiết Nó trọng tâm việc hoạch định kinh doanh thước đo kết kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh giúp người làm ăn tầm nhìn tốt cho việc kinh doanh tương lai Trong kinh doanh, khơng kế hoạch vào phút khởi đầu, người làm ăn phục hồi điều chỉnh kế hoạch Việc viết kế hoạch kinh doanh bước quan trọng việc tạo nên tảng cho trình thực mục tiêu tính thực tế doanh nghiệp Sau 30 năm đổi mới, lãnh đạo Đảng, hội nhập Việt Nam kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, vị vai trò Việt Nam trường quốc tế khơng ngừng nâng cao Tuy đem lại nhiều hội cho phát triển cho doanh nghiệp đặt cho doanh nghiệp nhiều thách thức đồi hỏi doanh nghiệp phải vượt qua phát triển Như biết, môi trường kinh doanh thay đổi bất ổn nên để doanh nghiệp nước vướt qua khó khăn thashc thức cần doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch kinh doanh cụ thể Tất yếu, lập kế hoạch kinh doanh quan trọng quan trọng thực kế hoạch để kết tốt Vì kết đạt nói lên việc lập kế hoạch kinh doanh hiệu hay không Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Một ngân hàng thương mại cổ phần vị thị trường Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thừa Thiên Huế năm qua giải pháp nhằm thực kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với giai đoạn phát triển Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt việc thức kế hoạch Ngân hàng bộc lộ rõ nhiều hạn chế mặt tổ chức, tiến độ, Xuất phát từ đó, tơi chọn đề tài là: “Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh TT Huế” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trang đề xuất giải pháp để cải thiện tình hình thực kế hoạch kinh doanh ngân hàng Bắc Á chi nhánh TT Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn vấn đề thực kế hoạch ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh TT Huế gia đoạn 2015 2017; Đề xuất giải pháp nhằm thực hiệu kế hoạch kinh doanh ngân hàng đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng thương mại 3.2.Phạm vi nghiên cứu Không gian: Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh TT Huế Thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2015 2017 đề xuất giải pháp đến năm 2020 Nội dung: Phân tích thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Bắc Á –chi nhánh TT Huế giai đoạn 2015 2017 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Nguồn liệu thứ cấp phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài lấy từ nguồn sau: - Phòng tín dụng Bắc Á –TT Huế: Báo cáo kết kinh doanh, tình hình tài sản nguồn vốn chi nhánh, Hệ thống kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch dự nợ toán thẻ qua năm 2015 2017 - Phòng Tín dụng Bắc Á TT Huế : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh tạo Chi nhánh Huế qua năm 2015 2017 - Các nguồn thông tin liên quan khai thác sách, tạp chí chuyên ngành internet 4.2 Phương pháp thống mô tả xử lí số liệu Dùng phương pháp tổ thống để tổng hợp xử lý số liệu điều tra theo tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu Số liệu điều tra xử lí, tính tốn máy tính theo phần mềm thống kê: excel,… 4.3.Phương pháp phân tích Dùng phương pháp thống mô tả để nắm đặc trưng mặt (quy mơ, cấu, quan hệ tỉ lệ, trình độ phổ biến,… việc thực kế hoạch kinh doanh Dùng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động tình hình thực kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2015 2017 NHTMCP Bắc Á chi nhánh TT Huế Dùng phương pháp so sánh phân tích nhân tố để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến việc thực KHKD NH Kết cấu khóa luận Phần I: Đặt vấn đề Phần II : Nội dung kết nghiên cứu, gồm chương: - Chương 1: sở lí luận thực tiễn thực kế hoach kinh doanh NHTM; - Chương 2: Tình hình thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á –TT Huế giai đoạn 2015-2017; - Chương 3: Giải pháp nhằm thực hiệu kế hoạch kinh doanh NHTMCP Bắc Á CN TT HUẾ Phần III: Kết luận Kiến nghị Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆNKẾ HOẠCH KINH DOANH 1.1 Lý luận chung kế hoạch kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm kế hoạch Kế hoạch văn (hệ thống văn bản) nhằm cụ thể hóa chiến lược kinh doanhcủa doanh nghiệp để thực thời gian định Kế hoạch bao gồm nội dung chính: Các nhiệm vụ, tiêu, bảng biểu tính tốn, cân đối; biện pháp bảo đảm thực kế hoạch Kế hoạch kinh doanh kế hoạch mơ tả q trình kinh doanh doanh nghiệp khoảng thời gian Nó đánh giá việc kinh doanh kết tìm kiếm triển vọng để phát triển thành công tương lai 1.1.2 Chức kế hoạch hệ thống doanh nghiệp Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp với tư cách cơng cụ quản lí theo mục tiêu cơng cụ để định, đóng góp phần quan trọng khơng thể thiếu q trình điều hành quản lí vĩ mô, cụ thể thấy chức sau: - Chức định: Kế hoạch kinh doanh cho phép ta xây dựng qui trình định phối hợp định Bất kì doanh nghiệp thường gặp phải vấn đề riêng (có thể mâu thuẫn nội bộ, bất ổn môi trường kinh doanh,…) làm tác động đến qui trình định - Chức giao tiếp: Kế hoạch kinh doanh tạo thêm nhiều hội cho ban lãnh đạo phận doanh nghiệp giao tiếp với nhau, cho phép lãnh đạo phận phối hợp trao đổi xử lý thông tin vấn đề doanh nghiệp Khi qui trình kế hoạch thống góp phần cung cấp, trao đổi thơng tin phòng ban doanh nghiệp với nhau, từ mà phương án hoạt động cho phận cho phù hợp với phòng ban phận khác để đảm bảo cho mục tiêu doanh nghiệp thực theo kế hoạch đề Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Chức quyền lực: Khi kế hoạch xây dựng hoàn chỉnh phù hợp với điều kiện bên bên ngồi doanh nghiệp kế hoạch tuyên bố ban lãnh đạo doanh nghiệp tới phận nhân viên doanh nghiệp chiến lược phát triển doanh nghiệp tương lai, ghi rõ mục tiêu mà doanh nghiệp cần đạt thời gian tới Với mục tiêu, nhiệm vụ đặt kế hoạch ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định quyền lực lãnh đạo họ doanh nghiệp với nhân viên Nhờ kế hoạch mà hoạt động doanh nghiệp quản lý cách chặtchẽ, hợp lý từ giúp cho người tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch 1.1.3.Vai trò kế hoạch Để tồn phát triển, tìm định hướng kinh doanh cho doanh nghiệp người làm ăn cần kế hoạch kinh doanh, kế hoạch giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình thực tế đưa định hướng tương lai Nó công cụ quản lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, chiến lược, xác định thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực doanh nghiệp, đưa phương hướng kinh doanh phương thức để thực mục tiêu, chiến lược Kế hoạch sai cần thiết Nó trọng tâm việc hoạch định kinh doanh thước đo kết kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh giúp người làm ăn tầm nhìn tốt cho việc kinh doanh tương lai Trong kinh doanh, khơng kế hoạch vào phút khởi đầu, người làm ăn phục hồi điều chỉnh kế hoạch Việc viết kế hoạch kinh doanh bước quan trọng việc tạo nên tảng cho q trình thực mục tiêu tính thực tế doanh nghiệp Người ta sử dụng để đánh giá ý tưởng, tìm kiếm hội từ nhà đầu tư 1.1.4 Phân loại kế hoạch 1.1.4.1.Xét theo góc độ thời gian Bao gồm: Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa kinh tế cải thiện khu vực tình hình Chi nhánh nói riêng ảnh hưởng khơng nhỏ tới lợi nhuận Bên cạnh đó, qua kết năm 2017, ta nhận thấy tình hình hoạt động Chi nhánh dần ổn định bắt đầu chuyển biến tích cực Nhìn chung, giai đoạn 2015 2017, trước diễn biến phức tạp đầy thách thức từ kinh tế, Bắc Á chi nhánh TT Huế khơng ngừng nỗ lực việc thực hóa kế hoạch kinh doanh nhằm tăng thêm thu nhập giảm thiểu chi phí Cách thức lập kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh TT Huế tương đối tốt phù hợp với xu hướng phát triển lĩnh vực kinh tế thị trường Tất phòng ban chức Chi nhánh xác định rõ chức nhiệm vụ cơng tác lập kế hoạch nên phối hợp chặt chẽ, hợp lý để giúp cho phòng cơng tác lập kế hoạch kinh doanh tổng hợp ý kiến phòng chun mơn Chi Ban Giám đốc đánh giá chuẩn xác kế hoạch kinh doanh, đồng thời hệ thống tiêu Chi nhánh xu hướng tăng lên theo năm, xây dựng dựa thực tế góp phần đảm hiệu cho kế hoạch tạo thống cho toàn Chi nhánh Việc thực kế hoạch tác dụng thúc đẩy nỗ lực NH trình phát triển Chi nhánh thực chủ trương gia tăng tiện ích, đa dạng hố sản phẩm hoạt động huy động vốn, tín dụng , quảng bá tiện ích sản phẩm đến khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng từ trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống tiếp cận với khách hàng tiềm Các kế hoạch kinh doanh năm giải pháp cụ thể đồng đảm bảo kế hoạch thực thành cơng (giải pháp tài chính, giải pháp tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, ) Trong trình thực hiện, cấp lãnh đạo Chi nhánh phát sai sót, sai phạm trình quản lý, thực để từ phương án điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch với thực tế, tránh rủi ro định Do đó, phòng Tổng hợp không ngừng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tham mưu cho Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 50 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa lãnh đạo việc đạo điều hành kinh doanh cách nhanh nhạy, đảm bảo hoạt động Chi nhánh tuân thủ theo quy định, đồng thời thực kỷ cương, kỷ luật điều hành, xử lý kịp thời, nghiêm túc quy chế vi phạm phát sinh điều hành kế hoạch 2.3.2 Những hạn chế Với thành tựu đạt Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh TT Huế vần gặp phải tồn khó khăn định sau: * Những hạn chế khách quan: Nền kinh tế nhiều biến động lạm phát, thay đổi lãi, tỷ giá biến động, sụt giảm thị trường chứng khoán, vấn đề khoản…ảnh hưởng mạnh đến tăng trưởng phát triển NH nói chung Bắc Á - Huế nói riêng Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày cải thiện… nhu cầu người dân liên quan đến việc toán qua NH, sản phẩm dịch vụ tiện ích khác NH cung cấp ngày tăng Tâm lý khách hàng biến động không ngừng theo quy luật biến động thị trường mang lại ảnh hưởng đến hoạt động NH; Hoạt động kinh doanh Bắc Á - Huế chịu điều chỉnh cách chặt chẽ sách Đảng, quy định pháp luật, chịu chi phối chặt chẽ NHNN hoạt động huy động vốn, tín dụng, ngoại hối ; Sự cạnh tranh ngày gay gắt NH địa bàn tỉnh Viettinbank, Eximbank, Agribank ,… cường độ canh tranh ngày tăng cao xuất nhóm NH 100% vốn nước Sự cạnh tranh ảnh hưởng đến công tác thực kế hoạch kinh doanh, Chi nhánh phải đưa sách phát triển phù hợp nhằm giữ vững phát triển thị phần để cạnh tranh với đối thủ khác Mặt khác, với việc Chi nhánh NH khác mở rộng thu hút lao động giỏi, lực trình độ chun mơn cao, điều làm tăng thêm cạnh tranh Chi nhánh; * Những hạn chế chủ quan: Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 51 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Cơng tác thực kế hoạch nhiều hạn chế, phối hợp phòng ban việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh thiếu nhịp nhàng, chưa chặt chẽ, giải vướng mắc chưa khẩn trương ảnh hưởng làm chậm tiêu kế hoạch Chi nhánh Trụ sở sở giao cho ban Giám đốc Chi nhánh vấn đề công tác thực kế hoạch Hiện nay, Chi nhánh chưa phận kế hoạch chuyên biệt, nguồn nhân lực cơng tác kế hoạch mỏng, chưa đào tạo cách chuyên nghiệp, chủ yếu thực qua văn hướng dẫn nghiệp vụ nên không tránh khỏi nhiều nhược điểm tiến độ; Công tác đạo, điều hành bất cập, chưa bám sát tình hình kế hoạch Việc nghiên cứu, phân tích thị trường, biến động tình hình kinh tế chưa đồng Q trình phân tích mơi trường để phân tích khách hàng, đưa sản phẩm dịch vụ, phân tích cạnh tranh để tìm kiếm hội thị trường thẩm tra nội để xem xét kỹ lực chưa hiệu quả, chưa đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thị hiếu khách hàng, xu sản phẩm, phân đoạn thị trường; Công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu trước mắt, chưa trọng việc đào tạo chuyên sâu cán đầu ngành gồm quản lý tác nghiệp; chưa đáp ứng kịp tình hình kinh doanh chế thị trường yêu cầu hội nhập; Công tác khách hàng nhìn chung bị động, hoạt động PR (Public Relation), cơng tác xã hội, nhằm nâng cao hình ảnh Bắc Á chưa quan tâm mức tính cộng đồng Bắc Á nói chung Bắc Á Huế nói riêng chưa cao Và PGD địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng; Hệ thống công nghệ Chi nhánh đầu tư, đổi chưa đáp ứng đủ nhu cầu ngày cao khách hàng ảnh hưởng đến trình hoạt động kinh doanh Các sản phẩm, dịch vụ Bắc Á - Huế đa dạng chưa thực hấp dẫn khách hàng, chịu cạnh tranh khốc liệt từ NH khác địa bàn Doanh thu từ hoạt động dịch vụ Chi nhánh tăng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu, chưa tương xứng với tiềm Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 52 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CHI NHÁNH TT HUẾ 3.1 Mục tiêu phát triển Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Huế Để tồn tại, phát triển cạnh tranh đòi hỏi NHTM Việt Nam phải chủ động đầu tư đổi công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, đại hoá hệ thống toán, nhanh chóng tiếp cận phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu đứng vững cạnh tranh Các mục tiêu, định hướng chiến lược đắn cho ngành ngân hàng đem lại thay đổi quan trọng qui mô chất lượng hoạt động ngành ngân hàng trước mắt đến năm 2010 lâu dài đến hết năm 2020 để tạo tảng vững hướng tới hệ thống ngân hàng vững mạnh, đại tương lai Ngân hàng Bắc Á nói chung Bắc Á TT Huế nói riêng phấn đấu trở thành Ngân hàng đại chất lượng, hiệu uy tín hàng đầu khu vực vào năm 2020 Trở thành đối tác tài đáng tin cậy khách hàng nhờ khả cung cấp đủ sản phẩm dịch vụ tài đa dạng dựa sở coi khách hàng làm trọng tâm Trong giai đoạn 2015-2020 Bắc Á tập trung hoàn thành 10 mục tiêu ưu tiên sau: Xây dựng hồn thiện mơ hình tổ chức, quản trị tăng cường lực điều hành cấp Bắc Á tạo tảng vững để phát triển thành Tập đồn tài hàng đầu Việt Nam Tập trung tái cấu toàn diện mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu trì chất lượng; chủ động kiểm sốt rủi ro tăng trưởng bền vững; Duy trì phát triển vị thế, tầm ảnh hưởng Bắc Á thị trường tài chính, nỗ lực tiên phong thực thi hiệu sách tiền tệ quốc gia; Nâng cao lực quản trị rủi ro; chủ động áp dụng quản lý theo thông lệ tốt phù hợp với thực tiễn kinh doanh Việt Nam; Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ; Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 53 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Nâng cao lực khai thác ứng dụng, công nghệ hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, suất lao động Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng chuyên gia, nâng cao suất lao động; Phấn đấu trở thành ngân hàng xếp hạng tín nhiệm tốt Việt Nam tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế; Cấu trúc lại hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh công ty con, công ty liên kết, cấu lại Danh mục đầu tư tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; 10 Bảo vệ, trì phát huy giá trị cốt lõi; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển thương hiệu Bắc Á Cụ thể: - Tín dụng: Đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực đối tượng khách hàng; Đảm bảo tăng trưởng quy mô gắn liền với đảm bảo chất lượng tín dụng; - Huy động vốn: Điều chỉnh cấu nguồn vốn kỳ hạn khách hàng theo hướng bền vững hiệu thông qua gia tăng nguồn vốn trung dài hạn, nguồn vốn huy động từ dân cư ; - Đầu tư: Giảm dần hướng đến chấm dứt khoản đầu tư ngành, lĩnh vực kinh doanh chính, nâng cao hiệu khoản đầu tư góp vốn đầu tư vào công ty trực thuộc; - Công nghệ: Củng cố hệ thống công nghệ thông tin đại hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản trị điều hành phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Mỗi cấu phần kể xây dựng giải pháp lộ trình thực chi tiết đến năm, gắn với trách nhiệm lãnh đạo đến đơn vị triển khai thực 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thực kế hoạch kinh doanh Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh TT Huế 3.2.1 Nhóm giải pháp chung Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với phương châm coi đội ngũ người lao động nhân tố chủ yếu định thành cơng ngân hàng, phòng kế hoạch phận trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh Bắc Á TT Huế nên để thực thành cơng chiến lược kinh doanh mình, Chi nhánh cần Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 54 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa trọng việc phát triển củng cố đội ngũ cán nhân viên đảm bảo thu hút nhân tài, tạo động lực làm việc khả làm việc hoạt động chủ yếu sau: * Tuyển dụng cán - Nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ, lấy yêu cầu công việc chất lượng cán làm sở cho việc tuyển dụng, tiêu chí đánh giá tuyển dụng trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế đạo đức nghề nghiệp Song song với trình tuyển dụng cán mới, Ngân hàng lọc thay thế, luân chuyển cán cũ làm việc không đạt yêu cầu, không kể quyền hạn chức vụ; - Tuyển dụng, thu hút cán lực, kinh kinh nghiệm, kỹ bán hàng, am hiểu thị trường từ ngân hàng khác * Đào tạo, bồi dưỡng cán - Đổi công tác đào tạo cách xây dựng quy định chế độ đào tạo cấp cán bộ, tổ chức khảo sát thực trạng chất lượng cán để xác định mục tiêu, nhu cầu, nội dung đào tạo gắn với tiêu chuẩn, chức danh cán Nội dung đào tạo phải cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tiễn Đối với cán cử đào tạo phải thực đào tạo lại cho cán khác Bên cạnh đó, cần chế thưởng phạt rõ ràng với cán tham gia đào tạo, để nâng cao ý thức trách nhiệm người đào tạo mục đích đào tạo lại, đào tạo để nâng cao hiệu cơng việc; - Đa dạng hóa hình thức đào tạo: khuyến khích cán cơng nhân viên tự học tập để nâng cao trình độ Thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ kỹ cho nhân viên; - Kiểm tra đánh giá lại lực cán thường xuyên để xếp công việc cho phù hợp Trong trường hợp cán khơng đáp ứng u cầu bố trí xuống vị trí thấp hơn, điều chuyển cán khác lực hơn, trách nhiệm hơn, tâm huyết trí sa thải, chấm dứt hợp đồng với cán tư cách phẩm chất đạo đức kém, cán vi phạm quy chế khơng làm tròn nhiệm vụ giao * Đãi ngộ, thưởng phạt Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Xây dựng sách lương thưởng theo nguyên tắc tiền lương gắn với trình độ suất lao động, chế khen thưởng, khích lệ kịp thời cán thành tích cao sáng kiến góp phần phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao hiệu kinh doanh; Chế độ thưởng phạt phải thực kích thích người lao động, phải khoảng cách rõ ràng, tạo khác biệt Chế độ thưởng bao gồm vật chất lẫn tinh thần Hàng tháng/quý/năm nên hình thức tun dương người đạt thành tích cao phát triển cho vay tiêu dùng kỳ để tạo động lực cho họ hướng phấn đấu cho cán khác Đồng thời phải phạt nặng với người làm sai phạm, thất thoát vốn, thờ với nhiệm vụ phát triển Chi nhánh để đe cán khác * Xây dựng sách khách hàng hợp lí Thỏa mãn nhu cầu khách hàng, nâng cao nhận biết khách hàng tạo dựng trung thành khách hàng điều Bắc Á TT Huế cần làm Do việc xây dựng sách khách hàng hợp lý, đủ sức cạnh tranh việc cần thiết để trì phát triển mối quan hệ với khách hàng; Bắc Á– TT.Huế cần xây dựng sách hướng tới mục đích giữ chân khách hàng quan trọng chủ động cạnh tranh với NHTM khác; tập trung mở rộng khách hàng Bên cạnh đó, cần sách chăm sóc khách hàng phù hợp với định hướng mới, đảm bảo chăm sóc cung ứng sản phẩm với mức thỏa mãn cao cho khách hàng; Thành lập nhóm chăm sóc khách hàng nhằm phục vụ khách hàng chu đáo, nhanh chóng, quan tâm theo dõi để nhận biết nhu cầu khách hàng tìm cách đáp ứng cách tốt nhất; Phân cơng mức độ chăm sóc khách hàng theo cấp, xây dựng hệ thống tích điểm sở lợi ích khách hàng đem lại gắn liền với sách lãi suất, phí, sách chăm sóc cụ thể để giữ chân khách hàng, khuyến khích khách hàng trì mối quan hệ hợp tác với Bắc Á Thừa Thiên Huế lâu dài * Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo tiếp thị, nâng cao thương hiệu Bắc Á TT Huế Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Việc tạo dựng hình ảnh tốt đẹp khơng ngừng củng cố hình ảnh lòng khách hàng nhiệm vụ vô quan ngân hàng tác động tích cực đến việc đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng Chính vậy, Bắc Á TT Huế cần đẩy mạnh công tác quảng bá giá trị Chi nhánh, xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh để không ngừng nâng cao vị Bắc Á TT.Huế thị trường Để làm điều này, Chi nhánh cần trọng số hoạt động cụ thể sau: Tập trung vào hình thức bên biển thương hiệu, biển tên, biển logo, đồng phục… Chú trọng đến công tác thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh thơng qua việc: cải thiện hình thức điểm giao dịch; cách thức giao tiếp khách hàng; áp dụng sách khách hàng để ngày đưa thương hiệu Bắc Á đến với công chúng qua mở rộng khách hàng; Đẩy mạnh quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ Chi nhánh - đặc biệt trọng đến sản phẩm Các nội dung truyền thông phải thiết thực gắn với lợi ích mối quan tâm khách hàng cộng đồng Các hình thức truyền thơng cần đa dạng, hấp dẫn khách hàng; Triển khai hiệu chương trình khuyến mại Bắc Á Các chương trình khuyến mại phải triển khai kịp thời, đầy đủ đến khách hàng, tạo tính thống nhất; Tập trung thực hiệu cơng tác an sinh xã hội, cộng đồng Trên sở đó, lựa chọn đơn vị tiêu biểu triển khai áp dụng hình thức truyền thơng hiệu quả; Chú trọng đầu tư, nâng cấp sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin trang thiết bị Chi nhánh; Hệ thống sở vật chất công nghệ thông tin nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến hình ảnh, khả cạnh tranh Chi nhánh Thực tế cho thấy, ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến giúp ngân hàng nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển dịch vụ ngân hàng, gia tăng tiện ích cho khách hàng, tăng khả cạnh tranh môi trường hội nhập Bên cạnh đó, sở khang Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 57 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa trang phần ảnh hưởng đến tâm lí khách hàng Do đó, số giải pháp Chi nhánh là: Nâng cấp thay máy tính khơng đủ cấu hình, khơng đáp ứng phầm mềm sử dụng hàm lượng cơng nghệ cao Ưu tiên hệ thống máy tính tối ưu cho phận kinh doanh, phận bán hàng trực tiếp để đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng; Phát triển công nghệ đôi với việc đào tạo nguồn nhân lực để trình độ đáp ứng thay đổi việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác, sử dụng công nghệ Nếu đổi mà không thực đào tạo bồi dưỡng cán công nghệ thông tin trình độ cơng nghệ trình độ nghiệp vụ ngân hàng dẫn đến việc lãng phí cơng nghệ Bắc Á TT.Huế cần tạo ấn tượng mắt khách hàng đến giao dịch Trụ sở ngân hàng, đặc biệt nơi giao dịch với khách hàng cần trí đẹp, phối màu hài hòa, dễ nhận biết khác biệt so với ngân hàng khác Trụ sở cần hiệu cam kết đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ ngân hàng đặt nơi bắt mắt dễ nhìn Việc mặc đồng phục nhân viên khiến ngân hàng cảm giác thân thiện yên tâm đến giao dịch với ngân hàng Do đó, đồng phục đẹp, trang trọng, lịch không phần hấp dẫn khách hàng đến với Chi nhánh Đối với phòng gaio dịch cần chọn nơi vị trí tốt, đơng dân cư phải rộng rãi, khang trang, thống mát * Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát đánh giá Kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động quan trọng trình thực kế hoạch Hoạt động cho phép Chi nhánh nắm bắt tình hình kinh doanh mình, qua điều chỉnh kịp thời cố xảy Do đó, phòng ban ban lãnh đạo Chi nhánh cần phối hợp với để việc kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể cho hoạt động kinh doanh 3.2.2.1 Hoạt động tín dụng Tăng cường kiểm tra, giám sát tính tuân thủ quy trình nghiệp vụ: Kiểm tra giám sát nội từ khâu thẩm định, xét duyệt vay đến khâu quản lý sau cho vay, đảm Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 58 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa bảo khâu q trình thẩm định xét duyệt cho vay tuân thủ quy trình, quy chế Bắc Á NHNN Ngay từ đầu năm phải lập kế hoạch cụ thể việc kiểm tra giám sát hoạt động năm Trong trình thực phải bám sát kế hoạch lập Trang bị kiến thức đầy đủ đội ngũ kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn phát sai sót, giảm thiểu rủi ro Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ tín dụng: Chất lượng hồ sơ tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng khả thu hồi vốn lãi cho ngân hàng Vì thế, cần phải kiểm sốt chặt chẽ hồ sơ chi tiết khoản vay, tài sản đảm bảo cho khách hàng nhằm thể đầy đủ tính hợp pháp hồ sơ tín dụng Bên cạnh đó, cán trực tiếp thực kế hoạch tín dụng phải thường xuyên thu thập, cập nhật thông tin diễn biến thị trường, thơng tin kinh tế trị - văn hóa xã hội thơng tin ngành nghề kinh doanh để phục vụ tốt cho công tác thẩm định cho vay Tăng cường lực quản lý rủi ro hoạt động tín dụng: Hoạt động kinh doanh NHTM ln gắn với rủi ro, mà đặc biệt rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thường khó kiểm sốt Vì thế, Chi nhánh cần phải sử dụng biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro, nâng cao khả quản trị điều hành, đảm bảo cho hoạt động tín dụng Chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vững: Xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro kinh nghiệm, kiến thức khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất cho vay Ngân hàng xây dựng hệ tiêu chuẩn cán quản lý rủi ro trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế, thời gian trải qua công tác phận quan hệ khách hàng… Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro Sự rạch ròi phân định trách nhiệm đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng công việc, điều kiện để trình xử lý dấu hiệu rủi ro nhanh chóng, hiệu kịp thời 3.2.2.2 Hoạt động huy động vốn Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 59 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa Nguồn vốn sở để thực hoạt động Ngân hàng Vì thế, thực kế hoạch huy động vốn hiệu vơ quan trọng khó khăn Cần giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu huy động vốn: Cần thành lập phận chuyên trách nghiên cứu thị trường, tình hình kinh tế diễn ảnh hưởng đến tâm lí khách hàng để thiết kế sản phẩm với nhiều tính cho đời sớm NHTM khác, tăng sức cạnh tranh khu vực Khơng ngừng đa dạng hóa sản phẩm: Chi nhánh cần đưa nhiều hình thức huy động vốn kèm theo nhiều ưu đãi, nâng cao chất lượng sản phẩm cũ cách nhằm tăng hấp dẫn sản phẩm nhằm thu hút thêm lượng khách hàng Bên cạnh đó, Chi nhánh cần đưa chiến lược phù hợp cho đối tượng khách hàng, vào lượng huy động vốn thời hạn cụ thể để lựa chọn hình thức huy động thích hợp với mức lãi suất sách ưu đãi lãi suất, lãi suất yếu tố quan trọng định việc mở rộng hay thu hẹp nguồn vốn huy động Chính sách cần xây dựng sở đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền nhằm tăng cạnh tranh thuận lợi cho ngân hàng Đối với khách hàng mục tiêu, cán Ngân hàng giao dịch địa điểm khách hàng Ðồng thời, thời gian làm việc phòng giao dịch, điểm giao dịch phải linh động, kéo dài thời gian ngồi hành để phục vụ khách hàng nhu cầu khơng thể đến Ngân hàng hành chính, thường đối tượng CBCNV làm việc hành Mở rộng mạng lưới huy động vốn thơng qua mở rộng mạng lưới phòng giao dịch địa bàn Một mặt, thu hút lượng tiền gửi tiết kiệm, mặt khác hội tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng; ra, thành lập thêm phòng giao dịch vị trí trung tâm, khơng gian vị trí tập trung đơng dân cư, thuận lợi giao thông Một số địa bàn mục tiêu cần phát triển thời gian tới là: khu vực chợ, khu vực bến xe lớn, vì, số lượng người dân buôn bán khu vực đơng, họ ln phải mặt địa điểm kinh doanh khơng nhiều thời gian để xa họ nên lựa chọn ngân hàng giao dịch địa điểm thuận tiện Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa 3.2.2.3 Hoạt động phát hành tốn thẻ Chú trọng cơng tác phát triển thẻ hệ thống ATM, tạo ngày nhiều thuận tiện cho khách hàng sử dụng thẻ hệ thống ATM Đảm bảo dự trữ đủ tiền mặt rút tiền ATM, tránh tình trạng thiếu hụt gây bất tiện cho khách hàng Quan tâm đến việc nâng cao đổi công nghệ đặt thêm máy rút tiền nhiều địa điểm nhằm thu hút khách hàng tạo tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ Bên cạnh đó, hướng tới đối tượng khách hàng sinh viên cán công nhân viên trường học cách đưa thêm nhiều sách ưu đãi dành cho sinh viên mở tài khoản Chi nhánh Thường xuyên học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó trường Đại học, nhằm đem thương hiệu Bắc Á đến gần với đối tượng khách hàng sinh viên Đẩy mạnh công tác tuyền thông, marketing giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng cách khuyến khích khách hàng sử dụng, cung ứng miễn phí dịch vụ ngân hàng Đồng thời, tận dụng hội hợp tác với tổ chức khác để liên kết mở rộng mạng lưới hoạt động đa dạng kênh phân phối Tăng cường hợp tác với nhà hàng, khách sạn spa lớn khu vực để khách hàng dễ dàng toán thẻ Chi nhánh PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua kết phân tích, đánh giá cho thấy tổng doanh thu NHTMCP Bắc Á giai đoạn 2015 2017 biến động tăng với tốc độ 17,34% Cho thấy Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa phát triển q trình kinh doanh NH Tổng tài sản NH biến động qua năm Năm 2016, tài sản NH 759.385,00 triệu đồng tăng lên 312.576,97 triệu đồng vào năm 2015 Tài sản NH phần lớn cho vay, chiếm 80% Từ năm 2015 2017, tình hình thực kế hoạch đạt tỷ lệ tương đối tốt thể thấy tình hình thực kế hoạch tốt chịu nhiều tác động từ yếu tố Sự chênh lệch kế hoạch thực tiễn thực lớn.Tuy nhiều tiêu khơng đạt kế hoạch đề tiêu nàyđang dần xu hướng thu hẹp khoảng cách kế hoạch đề trình thực cho thấy NH nổ lực để thực kế hoạch đề Qua nghiên cứu, phân tích khơng vấn đề ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình thực kế hoạch cho ta thấy góc nhìn từ bên ngun nhân ảnh hưởng đến tình hình thực kế hoạch Và kết đạt cho thấy nhiều nguyên nhân dẫn đến khác biệt kế hoạch Nguồn nhân lực ngun nhân tác động lớn nhất, ngồi yếu tố khác tài chính, trang thiết bị kỹ thuật cơng nghệ… Để tình hình thực kế hoạch KD NH đạt hiệu tốt NH nên đưa quy trình kế hoạch phù hợp hoàn thiện hơn, giải pháp nguồn lực, tăng cường cơng tác tài chính, giải pháp cơng tác kiểm tra, rà sốt việc thực kế hoạch, cơng trình, tăng cường phối hợp hoạt động hoạt động phòng ban NH với nhau, cải thiện sở vật chất kỹ thuật, công nghệ NH… Kiếnnghị 2.1.Đối với Bắc Á Trung ương - Thường xuyên tăng cường kiểm tra, tra tình hình hoạt động tình hình phục vụ Chi nhánh, đảm bảo Chi nhánh hoạt động hiệu quả, khách hàng hài lòng với chất lượng phục vụ ngân hàng nhằm đảm bảo cho phát triển bền vững; - Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút nhân tài phục vụ cho ngân hàng; Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa - Xây dựng máy kế hoạch chuyên biệt Chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng công tác kếhoạch; - Thường xuyên nghiên cứu thị trường để xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, hiểu rõ nhu cầu khách hàng để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng nâng cao uy tín Ngânhàng 2.2 Đối với Bắc Á chi nhánh TT.Huế - Chỉ tiêu kế hoạch NH Bắc Á Việt Nam giao cho Chi nhánh cần phân chia hợp lí cho phòng ban tránh gây áp lực cho nhân viên Những phận phòng ban khơng chun chức huy động vốn nên giao tiêu kế hoạch thấp cán phòng QHKH, PGD Phân chia hợp lí tạo thoải mái cơng việc phòng ban Chi nhánh thực chức mình, gia tăng hiệu hoạt động huy động vốn; - Củng cố máy nhân cho đặc biệt đào tạo cán kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng kế hoạch Chi nhánh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh; - Tăng cường mở rộng, đầu tư sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng cho hoạt động kinh doanh Chi nhánh tương lai Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin để phục vụ tốt cho việc thực kế hoạch kinhdoanh; - Xác định rõ nguồn lực Chi nhánh để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình trạng thực tế, đảm bảo kế hoạch sát với thực tế đem lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh ngânhàng TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Ngô Thắng Lợi (2009), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học kinh tế Quốc dân Giáo trình “Kế hoạch kinh doanh”–Trường Đại học Quản lí Kinh doanh Hà Nội Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Hồng Hữu Hòa TS Nguyễn Tài Phúc & TS Hoàng Quang Thành (2009), Giáo trình Quản trị học Đại học Kinh tế - Đại học Huế PGS.TS Nguyễn Văn Toàn - PGS.TS Hồng Hữu Hòa - PGS.TS Mai Văn Xn (1997), Giáo trình Nguyên lý thống kinh tế, NXB Bộ môn khoa học sở PGS TS Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tài Tiền tệ Ngânhàng Báo cáo thường niên Bắc Á (giai đoạn 2015-2017) http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/2955 http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/1656 http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/DHKTHue_123456789/576 10 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/giai-phap-phat-trien-dich-vu-ngan-hang-tai-giacua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-131521.html 11 Số liệu thông tin từ Ngân hàng TMCP Bắc Á– Chi nhánhHuế 12 Một số báo Internet 13 https://www.slideshare.net/conghuy55/phn-tch-kt-qu-hot-ng-kinhdoanh-ca-ngn-hng-thng-mi-c-phn-si-gn-thng-tn-chi-nhnh-kin-giang WEBSITE THAM KHẢO https://bacabank.ngan-hang.com/ https://bacabank.ngan-hang.com/chi-nhanh/tha-thien-hue www.thuvienluanvan.org Sinh viên thực hiện: Võ Thị Quỳnh Nga 64 ... CỦA NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á – CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tình hình của Ngân hàng thương mại cổ phân Bắc Á – chi nhánh Huế 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phân Bắc Á – chi nhánh. .. điểm kinh doanh chi nhánh 2.1.3.1 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Huế chi nhánh ngân hàng cấp Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Huế thực hạch toán độc lập, ngân hàng thương mại mà nhiệm... dụng – Bắc Á TT Huế: Báo cáo kết kinh doanh, tình hình tài sản – nguồn vốn chi nhánh, Hệ thống kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch dự nợ toán thẻ qua năm 2015 – 2017 - Phòng Tín dụng – Bắc Á – TT Huế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á – chi nhánh TT huế , Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần bắc á – chi nhánh TT huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay