Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp rau sạch trên địa bàn thành phố huế

104 31 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 00:07

N H TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ  Ọ C KI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Đ ẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP RAU SẠCH TR Ư Ờ N G TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ NGUYỄN NGỌC YẾN NGÂN NIÊN KHÓA 2014 - 2018 N H TẾ H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ  Ọ C KI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP RAU SẠCH TR Ư Ờ N G Đ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Lớp: K48 Thống kê kinh doanh Niên khóa: 2014 - 2018 Giáo viên hướng dẫn : Ths Trần Thị Phước Hà HUẾ, 05/2018 Lời Cảm Ơn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, thời gian qua nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, đơn vị thực tập, gia đình bạn bè Trước tiên tơi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt quý thầy cô chuyên ngành Thống kê kinh doanh hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần thiết bổ ích cho suốt thời gian học tập trường vừa qua Đó tảng cho q trình thực khóa luận cơng việc tơi sau Đặc biệt, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo Trần Thị Phước Hà, người ln tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi thực khóa luận Đồng thời, tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nơng nghiệp Hồng Mai Thừa Thiên Huế, quý anh chị cửa hàng tạo điều kiện thuận lợi sẵn sàng giải đáp thắc mắc, tận tình cung cấp tài liệu cần thiết cho khóa luận tơi suốt thời gian thực tập Một lần xin trân trọng cảm ơn kính chúc q thầy cơ, q anh chị Công ty dồi sức khỏe tràn đầy hạnh phúc Huế, ngày 03 tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nông nghiệp phát triển nông thơn CN Cơng nghiệp VSATTP Vệ sinh an tồn thực phẩm TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế NN&PTNT SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà MỤC LỤC MỤC LỤC ii DANH MỤC HÌNH iv DANH MỤC BẢNG .v PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1.Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung: .2 U Ế 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: .2 H 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát N H 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .2 KI 1.4 Phương pháp nghiên cứu Ọ C 1.4.1 Chọn mẫu điều tra H 1.4.2 Phương pháp thu thập số liệu ẠI 1.4.3 Xác định cỡ mẫu điều tra .3 G Đ 1.4.4 Phương pháp xử lí số liệu N 1.4.5 Các phương pháp phân tích Ư Ờ 1.5 Kết cấu đề tài nghiên cứu TR PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .8 1.1 Cơ sở lý luận .8 1.1.1 Khái niệm rau 1.1.2 Sự hài lòng khách hàng 1.1.3 Các nhân tố định hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ 11 1.1.4 Các mơ hình nghiên cứu hài lòng .12 1.1.5 Một số mơ hình nghiên cứu đề tài 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP RAU SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 21 2.1 Thực trạng kinh doanh rau địa bàn thành phố Huế 21 2.2 Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau địa bàn thành phố Huế 24 2.2.1 Đặc điểm mẫu điều tra 24 2.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo 32 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau địa bàn thành phố Huế .34 Ế 2.2.4 Kiểm định One-sample t-test cho biến nhóm nhân tố ảnh hưởng H U đến hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau địa bàn thành TẾ phố Huế 41 N H 2.2.5.Đánh giá khác biệt hài lòng khách hàng theo đặc điểm cá nhân KI 48 Ọ C CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CUNG CẤP RAU SẠCH 51 ẠI H 3.1 Định hướng 51 Đ 3.2 Giải pháp 51 N G 3.2.1 Sản phẩm .51 Ờ 3.2.2 Nhân viên 52 TR Ư 3.2.3 Tiện ích chất lượng dịch vụ .52 3.2.4 Giá 53 3.2.5 Xúc tiến hỗn hợp 53 3.2.6 Giải pháp khác .53 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 1.Kết luận .55 Kiến nghị 56 2.1.Về phía nơi cung cấp rau 56 2.2.Về phía nhà nước .56 3.Hạn chế đề tài .56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình SERVQUAL Parasuraman .13 Hình 1.2: Mơ hình số hài lòng khách hàng Mỹ (ACSI) 16 Hình 1.3 Mơ hình số hài lòng khách hàng quốc gia EU 17 Hình 1.4 Mơ hình nghiên cứu hài lòng dịch vụ cung cấp rau Nghệ An 17 Hình 1.5 Mơ hình hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp nơng sản .18 an tồn Hà Nội 18 Hình 2.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính 26 U Ế Hình 2.2: Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp .26 H Hình 2.3: Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 27 TẾ Hình 2.4 Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn 27 N H Hình 2.5: Cơ cấu theo thu nhập trung bình 28 KI Hình 2.6: Biểu đồ nguồn mua rau khách hàng 30 Ọ C Hình 2.7: Đồ thị dốc 36 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Hình 2.8: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh .38 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các đơn vị sản xuất rau địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 22 Bảng 2.2: Một số cửa hàng kinh doanh rau phổ biến vào năm 2017 23 Bảng 2.3: Đặc điểm đối tượng điều tra 25 Bảng 2.4: Thực trạng sử dụng rau hàng ngày hộ gia đình 29 Bảng 2.5 : Nhận thức khách hàng rau 31 Bảng 2.6: Kết đánh giá sơ thang đo Cronbach Alpha .32 Bảng 2.7 : KMO 35 Ế Bảng 2.8: Tổng phương sai trích 35 H U Bảng 2.9 : Ma trận xoay biến độc lập .36 TẾ Bảng 2.10 : Ma trận xoay biến phụ thuộc .38 N H Bảng 2.11 Các hệ số trung bình 41 KI Bảng 2.12: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Đánh giá chung” 41 Ọ C Bảng 2.13: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Nhân viên” 42 H Bảng 2.14: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Chất lượng dịch vụ” 43 ẠI Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Hình thức rau” 44 Đ Bảng 2.16: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Sản phẩm rau sạch” 45 N G Bảng 2.17: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Giá cả” 46 Ờ Bảng 2.18: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “Tiện ích” 47 TR Ư Bảng 2.19: Ý kiến đánh giá cho nhóm nhân tố “ Niềm tin” 48 Bảng 2.20: Kiểm định khác biệt hài lòng sử dụng rau theo 50 đặc điểm 50 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1.Lý chọn đề tài Kinh tế xã hội ngày phát triển, nhu cầu người từ mà tăng lên (theo thời gian) Việc nắm bắt hội kinh doanh hiểu rõ nhu cầu thị trường điều mà nhà quản trị mong muốn Thế nhưng, thực tế môi trường kinh doanh thị trường vận động biến đổi qua giai đoạn khác Vì để biết hiểu xác nhu cầu xã hội cần phải bắt tay vào làm khảo sát nghiên cứu Bên cạnh đó, cạnh tranh, ganh đua chiếm lĩnh thị phần giành ủng hộ người tiêu dùng diễn gay gắt công U Ế ty, doanh nghiệp Vì thế, việc đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ H quan trọng cấp thiết cho sống doanh nghiệp TẾ Cùng với thay đổi kinh tế, du lịch ảnh hưởng từ sóng N H ngoại nhập, thị trường ngành dịch vụ ăn uống Việt Nam có thay đổi, KI chuyển biến định để đáp ứng nhu cầu người Chế độ ăn uống lành mạnh Ọ C với nguồn thực phẩm trọng đề cao Điều đòi hỏi sở kinh H doanh nhà cung cấp phải kĩ lưỡng khâu lựa chọn nguyên vật liệu, cách ẠI sơ chế chế biến,… G Đ Những ăn sử dụng “cây nhà vườn” nhiều người lựa chọn Trong số N đó, rau thực phẩm vô quen thuộc quan trọng Bữa ăn Ư Ờ có rau tươi tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa hấp thu thành phần dinh TR dưỡng khác Rau tươi – rau nguồn cung cấp Vitamin nhiều loại muối khoáng, chất sắt quan trọng cho sức khỏe người Huế thành phố thuộc vùng đồng duyên hải miền Trung nước ta Hiện Huế chuyển thành trung tâm kinh tế văn hóa, trị, du lịch thu hút Việt Nam Với dân số 354.124 người (theo niên giám thống kê năm 2015) cộng với lượng sinh viên lao động ngoại tỉnh lớn, Huế thị trường tiêu thụ nhiều nguồn thực phẩm rau Với mong muốn biết hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau thành phố này, dã định chọn đề tài: “Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau địa bàn Thành phố Huế” SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung: Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau địa bàn thành phố Huế 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa vấn đề lí luận thực tiễn liên quan đến rau hài lòng khách hàng; -Đánh giá hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau sạch; Qua tìm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ U Ế cung cấp rau thành phố Huế; cung cấp rau thành phố Huế N H 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu TẾ H - Đề xuất số giải pháp góp phần khắc phục nâng cao chất lượng dịch vụ KI 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát Ọ C a Đối tượng nghiên cứu H -Các yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng khách hàng chất lượng dịch G Đ b Đối tượng khảo sát ẠI vụ cung cấp rau địa bàn thành phố Huế Ờ N - Các khách hàng cửa hàng kinh doanh rau địa bàn thành phố Huế Ư 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu TR - Phạm vi không gian: Đề tài thực địa bàn thành phố Huế - Phạm vi thời gian: + Thời gian thu thập số liệu thứ cấp: thu thập số liệu trang webside thức sở nông nghiệp, cửa hàng rau cửa hàng Mai organics + Thời gian thu thập bảng hỏi: 1/2018- 3/2018 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Chọn mẫu điều tra Đối tượng điều tra người dân địa bàn thành phố Huế hạn chế mặt thời gian nên đề tài thực theo phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên với cách chọn mẫu thuận tiện Có nghĩa lấy mẫu dựa thuận lợi hay dựa SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Scale Statistics Mean Varianc Std e Deviation 7,83 ,976 ,988 Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,815 U Ế TẾ H N N H 155 155 Ọ C KI GC1 GC2 Item Statistics Mean Std Deviation 3,71 ,613 3,87 ,555 N of Items N Ờ TR Ư GC1 GC2 G Đ ẠI H Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 3,87 ,308 ,691 3,71 ,376 ,691 Scale Statistics Mean Varianc Std e Deviation 7,58 1,154 1,074 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân N of Items Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Case Processing Summary N % Valid 155 100,0 Excluded Cases a ,0 Total 155 100,0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Ọ C H N Đ ẠI 155 155 Ờ N G HT2 HT3 Item Statistics Mean Std Deviation 3,99 ,490 4,01 ,503 KI N H TẾ H U Ế Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,899 TR Ư Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 4,01 ,353 ,816 3,99 ,340 ,816 HT2 HT3  Kiểm định trung bình One-Sample Statistics Scale Statistics Mean Varianc Std e Deviation 8,00 ,896 ,947 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân N of Items Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items ,800 Ế N H U 155 155 N H TẾ NT1 NT2 Item Statistics Mean Std Deviation 4,19 ,556 4,21 ,558 Đ TR Ư Ờ N G NT1 NT2 ẠI H Ọ C KI Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 4,21 ,312 ,666 4,19 ,309 ,666 Scale Statistics Mean Varianc Std N of e Deviation Items 8,40 1,034 1,017  One-Sample Statistics N Mean Std Std Error Deviation Mean NV1 155 3,94 ,561 ,045 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp NV1 df 87,471 154 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,942 3,85 4,03 ,000 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,93 ,636 Std Error Mean ,051 df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,929 3,83 4,03 76,957 154 ,000 ẠI H NV2 Ọ C KI t N H TẾ One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference H U NV2 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference Ế t GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Ờ TR Ư NV3 N G Đ One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,85 ,682 t NV3 70,332 df Std Error Mean ,055 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 154 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân ,000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,852 3,74 3,96 Khóa luận tốt nghiệp NV4 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,81 ,685 t One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference df 69,215 Std Error Mean ,055 154 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,806 3,70 3,92 ,000 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 3,88 TẾ ,536 ,043 Ọ C KI 155 N H nhan vien Std Error Mean H U Ế NV4 GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Đ df Ư 90,129 154 ,000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,882 3,80 TR nhan vien Ờ N G t ẠI H One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference CL1 CL2 CL3 CL4 chat luong dich vu One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,98 ,503 155 4,04 ,521 155 4,05 ,507 155 3,96 ,557 155 4,01 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân ,410 Std Error Mean ,040 ,042 ,041 ,045 ,033 3,97 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà t One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference df 154 154 154 154 ,000 ,000 ,000 ,000 3,981 4,039 4,052 3,961 154 ,000 4,008 3,94 4,07 155 Ọ C TẾ KI N H Std Error Mean ,042 ,039 4,00 ,473 ,038 ẠI H HT1 HT2 hinh thuc One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,95 ,526 155 3,99 ,490 H U Ế CL1 98,553 CL2 96,549 CL3 99,490 CL4 88,551 chat luong dich 121,613 vu 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,90 4,06 3,96 4,12 3,97 4,13 3,87 4,05 t df 93,524 101,443 154 154 ,000 ,000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,955 3,87 4,04 3,994 3,92 4,07 105,215 154 ,000 4,000 HT1 HT2 hinh thuc Ư Ờ N TR G Đ One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân 3,92 4,08 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,94 ,465 155 4,00 ,441 155 df ,406 ,033 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,935 3,86 4,01 4,000 3,93 4,07 ,000 ,000 121,780 154 ,000 TẾ 154 154 N H 105,280 112,830 3,968 3,90 Ọ C KI SP1 SP2 san pham rau sach H U t 3,97 Ế SP1 SP2 san pham rau sach Std Error Mean ,037 ,035 G N Ờ Std Error Mean ,049 ,045 ,043 TR Ư GC1 GC2 gia ca Đ ẠI H One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,71 ,613 155 3,87 ,555 155 3,79 ,537 t GC1 GC2 gia ca 75,299 86,850 87,849 df One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 154 154 154 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân ,000 ,000 ,000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,710 3,61 3,81 3,871 3,78 3,96 3,790 3,71 3,88 4,03 Khóa luận tốt nghiệp One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 3,92 ,534 155 3,91 ,574 ,040 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 3,916 3,83 4,00 3,910 3,82 4,00 ,000 ,000 98,624 154 ,000 KI 154 154 3,913 3,83 3,99 Ọ C 91,307 84,803 H TI1 TI2 tien ich N H TẾ t ,494 Ế 3,91 U 155 Std Error Mean ,043 ,046 H TI1 TI2 tien ich GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà N Ờ Ư 155 TR NT1 NT2 niem tin G Đ ẠI One-Sample Statistics N Mean Std Deviation 155 4,19 ,556 155 4,21 ,558 t NT1 NT2 niem tin 93,789 93,973 91,815 3,94 df ,534 Std Error Mean ,045 ,045 ,043 One-Sample Test Test Value = Sig (2Mean tailed) Difference 154 154 154 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân ,000 ,000 ,000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 4,187 4,10 4,28 4,213 4,12 4,30 3,935 3,85 4,02 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Descriptives nghe nghiep N Mean Std Deviati on Std 95% Confidence Minimu Error Interval for Mean m Lower Boun d Total ,365 2,17 3,83 2 1,00 4,00 2,00 3,00 ,000 ,000 ,000 ,000 1,00 2,00 1,00 2,00 4 2,00 14,71 55 2,98 ,933 15 14 38 3,07 2,93 3,00 1,50 4,00 N H TẾ H U Ế 1,155 Ọ C KI 1,414 1,000 -10,71 2,73 3,23 1,223 ,829 ,838 ,707 ,316 ,221 ,136 ,500 2,39 2,45 2,72 -4,85 3,74 3,41 3,28 7,85 1 1 4 G Đ ẠI H ,126 N Ờ hai long 4 5 rat hai long 3,00 Ư Upper Bound 10 TR binh thuon g 3 4 Maximum 12 3,17 ,577 ,167 2,80 3,53 155 2,95 ,952 ,076 2,80 3,10 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà Sự khác biệt ANOVA nghe nghiep Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 18,577 12 1,548 121,010 139,587 142 154 ,852 F 1,817 Sig ,051 Robust Tests of Equality of Meansb Statistica Ế nghe nghiep df2 Sig H U df1 Ọ C KI N H TẾ Welch a Asymptotically F distributed b Robust tests of equality of means cannot be performed for nghe nghiep because at least one group has the sum of case weights less than or equal to danh gia chung Mean Std Std Devi Error ation 15 24 3,91 ,563 4,19 ,352 95% Minim Confidence um Interval for Mean Lowe Upper r Boun Boun d d ,145 3,60 4,22 ,072 4,04 4,34 75 4,23 ,442 ,051 4,13 4,33 36 155 4,15 ,531 4,10 ,224 4,17 ,463 ,088 ,100 ,037 3,97 3,82 4,10 4,33 4,38 4,24 5 TR Ư Ờ N G Đ ẠI N H Descriptives hoc sinh, sinh vien noi tro nhan vien cong ty nha nuoc hoac nuoc ngoai tulam kinh doanh nghe khac Total SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Maximum 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà ANOVA danh gia chung Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1,308 ,327 31,774 33,082 150 154 ,212 Sig 1,544 ,192 TẾ H U Ế Robust Tests of Equality of Means danh gia chung Statistica df1 df2 Sig Welch 1,176 25,866 ,344 a Asymptotically F distributed F KI N H Descriptives Ọ C danh gia chung N Mean Total N 4,21 Ư 52 3,81 Ờ 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Mini Maxi mum mum ,597 ,225 3,26 4,36 ,483 ,067 4,08 4,35 TR duoi 18 tuoi 19 - 30 tuoi 31 - 60 tuoi 60 tuoi tro len G Đ ẠI H Std Std Deviation Error 86 4,19 ,416 ,045 4,10 4,28 10 4,00 ,577 ,183 3,59 4,41 155 4,17 ,463 ,037 4,10 4,24 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà ANOVA danh gia chung Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 1,337 ,446 31,745 33,082 151 154 ,210 danh gia chung Std Error KI Std Deviatio n 42 4,07 U H TẾ ,134 ,489 ,075 3,92 4,22 4,22 ,451 ,049 4,13 4,32 12 4,32 ,251 ,072 4,16 4,48 4,50 5 155 4,17 ,463 ,037 4,10 4,24 N G Đ 4,01 95% Confidence Minim Maxi Interval for Mean um mum Lower Upper Bound Bound 3,72 4,30 Ờ 16 ,100 ,536 Ư 84 TR duoi trieu trieu den trieu trieu den 10 trieu 10 trieu den 15 trieu 15 den 20 trieu Total ẠI H Ọ C Mean 2,120 N H Descriptives Sig Ế Robust Tests of Equality of Means danh gia chung Statistica df1 df2 Sig Welch 1,239 18,366 ,324 a Asymptotically F distributed N F SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà ANOVA danh gia chung Sum of Squares Mean Square F ,360 31,642 33,082 150 154 ,211 ,152 H U H Ọ C KI N H Robust Tests of Equality of Meansb danh gia chung Statistica df1 df2 Sig Welch ,122 2,3 30,626 ,055 a Asymptotically F distributed b Robust tests of equality of means cannot be performed for danh gia chung because at least one group has the sum of case weights less than or equal to 1,706 Ế 1,439 Sig TẾ Between Groups Within Groups Total df ẠI danh gia chung Descriptives Mean Std Deviation Std Error TR bac THCS/THPT trungcap/ cao dang dai hoc/ tren dai hoc Total Ư Ờ N G Đ N 95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minim Maxim um um 10 4,15 ,200 ,063 4,01 4,29 93 4,18 ,504 ,052 4,08 4,29 52 4,15 ,427 ,059 4,03 4,27 155 4,17 ,463 ,037 4,10 4,24 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà ANOVA danh gia chung Sum of Squares ,039 33,043 33,082 Between Groups Within Groups Total df 152 154 Mean Square ,019 ,217 Descriptives N H danh gia chung N Mean TẾ H U Ế Robust Tests of Equality of Means danh gia chung Statistica df1 df2 Sig Welch ,113 37,626 ,894 F Sig ,089 ,915 ,536 ,134 3,72 4,30 ,489 ,075 3,92 4,22 4,22 ,451 ,049 4,13 4,32 4,32 ,251 ,072 4,16 4,48 5 ,463 ,037 4,10 4,24 N G Đ 4,01 Ờ 4,07 TR Ư duoi 16 trieu trieu den 42 trieu trieu den 10 84 trieu 10 trieu 12 den 15 trieu 15 den 20 trieu Total 155 ẠI H Ọ C KI Std Std 95% Confidence Minimum Maximum Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 4,50 4,17 SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Thị Phước Hà ANOVA danh gia chung Sum of Squares Mean Square ,360 31,642 33,082 150 154 ,211 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI U H N H Robust Tests of Equality of Meansb danh gia chung Statistica df1 df2 Sig Welch 1,751 58,887 0,51 a Asymptotically F distributed b Robust tests of equality of means cannot be performed for danh gia chung because at least one group has the sum of case weights less than or equal to SVTH: Nguyễn Ngọc Yến Ngân 1,706 Ế 1,439 F TẾ Between Groups Within Groups Total df Sig ,152 ... 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP RAU SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 21 2.1 Thực trạng kinh doanh rau địa bàn thành phố Huế 21 2.2 Đánh giá hài lòng khách hàng. .. Thị Phước Hà CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CUNG CẤP RAU SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ 2.1 Thực trạng kinh doanh rau địa bàn thành phố Huế Bị ám ảnh loại thực... giá hài lòng khách hàng dịch vụ cung cấp rau sạch; Qua tìm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ U Ế cung cấp rau thành phố Huế; cung cấp rau thành phố Huế N H 1.3 Đối tượng phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp rau sạch trên địa bàn thành phố huế , Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp rau sạch trên địa bàn thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay