giáo trình an toàn lao động

52 39 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 13:05

Cuốn giáo trình cung cấp các thông tin về nguy hại và các quy tắc an toàn trong lao động sản xuất. Giáo trình gồm 3 chương: chương 1: Biện pháp phòng hộ lao độngchương 2: kỹ thuật an toàn điệnchương 3: nguyên tắt 5SMỗi chương đều có các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức. Giáo trình có nhiều hình minh họa trực quan, sinh động. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: BIỆN PHÁP PHÕNG HỘ LAO ĐỘNG (PHLĐ) 1.1 CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI 1.2 TAI NẠN LAO DỘNG 1.3 MỤC ĐÍCH CỦA CƠNG TÁC PHLĐ 1.4 THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN (PPE) 1.4.1 Các loại PPE 1.4.1.1 Quần áo bảo hộ lao động 1.4.1.2 Mũ bảo hộ 1.4.1.3 Dây đai an toàn 1.4.1.4 Giầy bảo hộ 1.4.1.5 Kính bảo hộ 1.4.1.6 Găng tay bảo hộ 1.4.1.7 Mặt nạ bảo hộ 1.4.2 Phân loại PPE theo mối nguy hiểm 1.4.3 Thủ tục lựa chọn sử dụng PPE 1.5 BIỆN PHÁP PHÕNG HỘ LAO ĐỘNG 1.5.1 Phòng chống nhiễm độc 1.5.1.1 Khái quát chung chất độc công nghiệp 1.5.1.2 Phân loại nhóm chất độc 1.5.1.3 Một số biển báo cần ý 1.5.1.4 Các biện pháp phòng tránh 1.5.2 Phòng chống bụi 10 1.5.2.1 Định nghĩa 10 1.5.2.2 Phân loại 10 1.5.2.3 Tính chất hóa lý bụi 11 1.5.2.4 Tác hại bụi 12 1.5.2.5 Các biện pháp phòng chống bụi 12 1.5.3 Phòng chống cháy nổ 13 1.5.3.1 Định nghĩa cháy khái niệm nổ 13 1.5.3.2 Các biện pháp phòng chống cháy, nổ hạn chế cháy nổ lan rộng 13 1.5.3.3 Chất chữa cháy 15 1.5.3.4 Phƣơng tiên chữa cháy 17 1.5.3.5 Một số biển báo cháy nổ 18 1.5.3.6 Tiêu lệnh chữa cháy 18 1.5.4 Thơng gió công nghiệp 19 1.5.4.1 Nhiệm vụ thơng gió cơng nghiệp 19 1.5.4.2 Các biện pháp thông gió 20 1.5.4.3 Các hệ thống thơng gió 22 1.5.4.4 Biện pháp phòng cháy nổ hệ thống thơng gió 24 1.6 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 26 CHƢƠNG 2: KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 27 2.1 TÁC HẠI CỦA DÕNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ NGƢỜI 27 2.1.1 Tác dụng kích thích 27 2.1.2 Gây chấn thƣơng 27 2.2 CÁC DẠNG TAI NẠN ĐIỆN 29 2.2.1 Các chấn thƣơng điện 29 2.2.2 Điện giật 29 2.3 NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN 29 2.3.1 Trị số dòng điện 30 2.3.2 Thời gian dòng điện qua ngƣời 30 2.3.3 Đƣờng dòng điện qua thể ngƣời 30 2.3.4 Tần số dòng điện qua ngƣời 30 2.4 NGUYÊN NHÂN GÂY TAI NẠN ĐIỆN 30 2.5 PHÂN LOẠI NƠI ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN THEO MỨC NGUY HIỂM 31 2.6 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN 31 2.6.1 Các quy định chung tổ chức kỹ thuật an toàn điện 31 2.6.2 Các quy định chung biện pháp kỹ thuật an toàn điện 32 2.6.2.1 Quy định cách đặt nối đất di động 32 2.6.2.2 Quy định an toàn làm việc phận mang điện 33 2.7 CƠNG TÁC AN TỒN ĐIỆN 33 2.7.1 Công tác điện nơi ẩm ƣớt 33 2.7.2 Công tác sử dụng thiết bị điện cầm tay 33 2.7.3 Công tác sử dụng thiết bị chiếu sáng di chuyển đƣợc 34 2.7.4 Công tác với cầu chì 34 2.7.5 Công tác với ổ cắm điện 34 2.7.6 Công tác sử dụng máy hàn điện xoay chiều (AC) 35 2.8 SƠ, CẤP CỨU NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT 36 2.8.1 Sơ cứu ngƣời bị điện giật 36 2.8.2 Cấp cứu ngƣời bị điện giật 38 2.8.2.1 Phƣơng pháp đặt nạn nhân nằm sấp 38 2.8.2.2 Phƣơng pháp đặt nạn nhân nắm ngửa 39 2.8.2.3 Hà thổi ngạt 40 2.8.2.4 Xoa bóp tim ngồi lòng ngực 41 2.9 MỘT SỐ BIỂN BÁO NGUY HIỂM 41 2.10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 42 CHƢƠNG 3: NGUYÊN TẮC 5S 43 3.1 KHÁI NIỆM 5S 43 3.2 TẠI SAO PHẢI 5S? 44 3.2 LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN 5S 44 3.3 CÁC BƢỚC THỰC HIỆN 5S 45 3.3.1 Seiri – Sàng lọc 45 3.3.2 Seiton – Sắp xếp 45 3.3.3 Seiso – Sạch 46 3.3.4 Seiketsu – săn sóc 46 3.3.5 Shitsuke – sẵn sàng 46 3.4 THẢO LUẬN VÀ THỰC HÀNH 5S 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 LỜI NÓI ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng ngƣời, tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lƣợng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nƣớc, xã hội, gia đình thân ngƣời lao động Bất chế độ xã hội nào, lao động ngƣời yếu tố định nhất, động sản xuất Trong trình lao động tạo cải vật chất cho xã hội, ngƣời ln phải tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị, công cụ môi trƣờng, v.v Đây trình hoạt động phong phú, đa dạng phức tạp, ln phát sinh mối nguy hiểm rủi ro làm cho ngƣời lao động bị tai nạn mắc bệnh nghề nghiệp Vì vậy, vấn đề đặt làm để hạn chế đƣợc tai nạn lao động đến mức thấp nhất? Để cơng việc đƣợc hồn thành cách trọn vẹn an tồn ngƣời lao động yếu tố thiếu Các bạn hồn tồn đạt đƣợc điều ln quý trọng thân, có ý thức tự bảo vệ tuân thủ nguyên tắc an tồn lao động mà chúng tơi giới thiệu giáo trình Nội dung giáo trình An tồn lao động gồm: Chƣơng 1: Biện pháp phòng hộ lao động Chƣơng 2: Kỹ thuật an toàn điện Chƣơng 3: Nguyên tắc 5S Mặc dù đƣợc kiểm tra cẩn thận nhƣng tài liệu chắn có sai sót Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng nghiệp Khoa Điện – Điện Tử đóng góp nhiều ý kiến q báu cho tài liệu Để giáo trình đƣợc hồn thiện nữa, nhóm tác giả chúng tơi mong nhận đƣợc đóng góp bạn đọc CÁC TÁC GIẢ ThS Nguyễn Trung Thị Hoa Trang ThS Nguyễn Thị Nhung GIỚI THIỆU MƠ ĐUN Vị trí, ý nghĩa, vai trò mơ đun:  Vị trí: Là mơ đun bổ trợ kiến thức kỹ cần thiết cho học sinh lĩnh vực an toàn lao động, an toàn điện, vệ sinh môi trƣờng  Ý nghĩa: Đây mảng kiến thức cần thiết cho ngƣời lao động nói chung thợ điện, điện tử nói riêng cơng tác mơi trƣờng cơng nghiệp  Vai trò: Trang bị cho sinh viên kiến thức kỹ lao động an tồn Mục tiêu mơ đun:  Về kiến thức: + Hiểu nguyên tắc tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn điện cho ngƣời thiết bị  Về kỹ năng: + Lắp đặt hệ thống để bảo vệ an toàn công nghiệp dân dụng + Thực biện pháp sơ, cấp cứu ngƣời bị điện giật + Sinh viên hình thành đƣợc kỹ 5S  Về lực tự chủ trách nhiệm: + Làm việc độc lập làm việc theo nhóm, giải cơng việc, vấn đề phức tạp điều kiện làm việc thay đổi + Hƣớng dẫn tối thiểu, giám sát ngƣời khác thực nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân trách nhiệm nhóm + Đánh giá chất lƣợng sản phẩm sau hoàn thành kết thực thành viên nhóm Nội dung mơ đun: Bài 1: Biện pháp phòng hộ lao động Bài 2: Kỹ thuật an toàn điện Bài 3: Nguyên tắc 5S theo tiêu chuẩn Nhật Bản u cầu kiểm tra, đánh gía hồn thành mơ đun  Phƣơng pháp kiểm tra trắc nghiệm  Phƣơng pháp thực hành kiểm tra chỗ  Thi kết thúc trắc nghiệm CHƢƠNG 1: BIỆN PHÁP PHÕNG HỘ LAO ĐỘNG (PHLĐ) MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong ngƣời học có khả năng:  Kiến thức: Hiểu rõ yếu tố nguy hiểm có hai tham gia lao động tai nạn lao động gặp phải q trình lao động Hiểu rõ nguyên tắc phòng hộ lao động  Kĩ năng: Thực tốt kỹ phòng hộ lao động  Thái độ: Yêu cầu ngƣời học có thái độ học tập nghiêm túc NỘI DUNG CHI TIẾT 1.1 CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM VÀ CÓ HẠI Yếu tố nguy hiểm có hại điều kiện lao động cụ thể, xuất yếu tốt vật chất có ảnh hƣởng xấu, nguy hiểm, có nguy gây tai nạn bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động Cụ thể là:  Các yếu tố vật lý nhƣ nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, rung động, bụi, xạ có hại, v.v  Các yếu tố hóa học nhƣ hóa chất độc, loại hơi, khí, bụi độc, chất phóng xạ, v.v  Các yếu tố sinh vật, vi sinh nhƣ loại vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng, côn trùng, rắn, v.v  Các yếu tố bất lợi tƣ lao động, không tiện nghi không gian chỗ làm việc, nhà xƣởng chật hẹp, vệ sinh, v.v  Các yếu tố tâm lý không thuận lợi, v.v 1.2 TAI NẠN LAO ĐỘNG Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thƣơng cho phận, chức thể ngƣời lao động gây tử vong, xảy trình lao động Tai nạn lao động đƣợc phân làm loại nhƣ sau:  Chấn thương: Là tai nạn mà kết gây nên viết thƣơng hay hủy hoại phần thể ngƣời lao động, làm tổn thƣơng tạm thời hay khả lao động vĩnh viễn, chí gây tử vong Chấn thƣơng có tác động đột ngột  Bệnh nghề nghiệp: Là bệnh phát sinh tác động điều kiện lao động có hại, bất lợi (tiếng ồn, rung, v.v ) ngƣời lao động Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu dần sức khỏe hay làm ảnh hƣởng đến khả làm việc sinh hoạt ngƣời lao động Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu sức khỏe ngƣời lao động cách lâu dài  Nhiễm độc nghề nghiệp: Là hủy hoại sức khỏe tác dụng chất độc xâm nhập vào thể ngƣời lao động q trình sản xuất 1.3 MỤC ĐÍCH CỦA CƠNG TÁC PHLĐ Mục tiêu công tác PHLĐ là:  Thông qua biện pháp khoa học, kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh trình sản xuất  Tạo nên điều kiện lao động thuận lợi ngày đƣợc cải thiện tốt để ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp  Nhằm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an tồn tính mạng ngƣời lao động sở vật chất, trực tiếp góp phần bảo vệ phát triển lực lƣợng sản xuất, tăng suất lao động 1.4 THIẾT BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN (PPE) PPE - Personal Protective Equypment: thiết bị bảo hộ lao động cá nhân, thiết bị bảo vệ đƣợc ngƣời lao động dùng làm việc để ngăn ngừa tai nạn nghề nghiệp giảm mức độ thƣơng tật bảo vệ ngƣời lao động trƣớc mối nguy hiểm rủi ro 1.4.1 Các loại PPE 1.4.1.1 Quần áo bảo hộ lao động Sử dụng PPE phải Mặc quần áo bảo hộ lao động làm việc nên thói quen thói quen để bảo vệ thể sức khỏe bạn khỏi nguy hiểm xảy trình lao động 1.4.1.2 Mũ bảo hộ Nên sử dụng Mũ an toàn để ngăn mũ bảo hộ lao động ngừa mối nguy hiểm xảy vật rơi từ cao xuống di chuyển không cố vô ý ngã xuống làm việc cao 1.4.1.3 Dây đai an toàn Đeo dây đai an toàn để ngăn ngừa mối nguy hiểm xảy việc ngã từ vị trí làm việc cao Khi làm việc cao 1.4.1.4 Giầy bảo hộ Mang giày bảo hộ làm việc để ngăn ngừa mối nguy hiểm xảy vật sắc, nhọn rơi sàn chống tĩnh điện hay hóa chất nguy hiểm 1.4.1.5 Kính bảo hộ Bảo vệ mắt Đeo kính bảo hộ giúp bạn ngăn ngừa mối nguy hiểm xảy vật bay không trung ánh sáng nguy hại 1.4.1.6 Găng tay bảo hộ Đeo găng tay bảo hộ lao động để phòng tránh mảnh bắn nguy hại xảy hàn hoạt động lao động khác cần phải bảo vệ đôi tay bạn Sử dụng triệt để găng tay bảo hộ 1.4.1.7 Mặt nạ bảo hộ Mang mặt nạ phòng độc làm việc nơi có khí, khói, bụi độc Mang mặt hàn để ngăn mối nguy hại gây tia lửa vật sắc nhọn trình hàn, ngăn ngừa rối loại thị giác gây ánh sáng nguy hiểm 2.7.3 Công tác sử dụng thiết bị chiếu sáng di chuyển đƣợc 1) Vỏ bảo vệ phải đƣợc sử dụng phần thân để ngăn ngừa hƣ hại cho bóng đèn tác động bên ngồi sử dụng thiết bị chiếu sáng di chuyển đƣợc 2) Việc di chuyển phải đƣợc thực cách nắm phần thành dẫn hƣớng làm vật liện cách điện di chuyển thiết bị chiếu sáng 2.7.4 Công tác với cầu chì Phải sử dụng loại cầu chì quy định không sử dụng dây đồng dây điện không tiêu chuẩn Lƣu ý: nguồn điện phải đƣợc ngắt tình thay cầu chì 2.7.5 Cơng tác với ổ cắm điện Điện sử dụng phải nhƣ cắm giắc điện vào ổ giắc điện phải đƣợc giữ kéo để tách rời tháo 34 2.7.6 Công tác sử dụng máy hàn điện xoay chiều (AC) 1) Công tác sử dụng máy hàn điện AC không đƣợc thực trời trời mƣa nơi ẩm ƣớt 2) Tình trạng hoạt động thiết bị chống điện giật tự động phải đƣợc kiểm tra trƣớc làm việc 3) Cực điện bên thứ hai máy hàn phải đƣợc cách điện 4) Bộ phận gắn vào máy hàn phải đƣợc nối dây tiếp đất 5) Găng tay, quần áo giày bảo hộ bị ẩm khơng đƣợc sử dụng làm cơng tác hàn 6) Nguồn điện phải đƣợc ngắt cáp phải đƣợc xếp gọn máy hàn không hoạt động 7) Que hàn không đƣợc kẹp mỏ hàn ngừng việc hàn 8) Mỏ hàn bị hỏng lớp cách điện không đƣợc sử dụng 9) Thiết bị bảo vệ an toàn nhƣ găng tay hàn mặt nạ hàn phải đƣợc sử dụng trƣớc làm việc 10) Đầu cáp tiếp đất phải nối chuẩn xác vào phần vật liệu sở cách sử dụng kẹp 11) Tấm chắn vẩy hàn phải đƣợc sử dụng thực công tác hàn cao 12) Việc kiểm tra chất dễ cháy dễ nổ có thùng téc bình chứa phải đƣợc thực trƣớc hàn 13) Chất dễ cháy, nổ phải đƣợc cách ly khỏi khu vực công tác hàn bình cứu hỏa phải đƣợc cung cấp để chữa cháy 35 2.8 SƠ, CẤP CỨU NGƢỜI BỊ ĐIỆN GIẬT 2.8.1 Sơ cứu ngƣời bị điện giật Nguyên nhân làm chết ngƣời điện giật tƣợng kích thích khơng phải bị chấn thƣơng Kinh nghiệm thực tế cho thấy, hầu hết trƣờng hợp bị điện giật, kịp thời cứu chữa khả cứu sống cao Khi sơ cứu ngƣời bị nạn cần thực hai bƣớc sau: 1- Tách nạn nhân khỏi mạng điện Nếu nạn nhân chạm vào điện hạ áp cần nhanh chóng cắt nguồn điện Nếu khơng thể cắt nhanh nguồn điện phải dùng vật cách điện khô nhƣ sào, gậy tre, gỗ khô để gạt dây điện khỏi nạn nhân, nạn nhân nắm chặt vào dây điện cần phải đứng vật cách điện khô để kéo nạn nhân hoặc ung hay dùng găng tay cách điện để gở nạn nhân ra; dùng dụng cụ cách điện để cắt đứt dây điện Nếu nạn nhân bị chạm bị phóng điện từ thiết bị có điện áp cao khơng thể đến cứu trực tiếp mà cần phải ủng, dùng gậy, sào cách điện để tách ngƣời bị nạn khỏi phạm vi có điện, đồng thời báo cho ngƣời quản lí đến cắt điện đƣờng dây Nếu ngƣời bị nạn làm việc đƣờng dây cao, dùng dây dẫn nối đất, làm ngắn mạch đƣờng dây Khi làm ngắn mạch đƣờng dây nối đất cần tiến hành nối đất trƣớc, sau ném dây lên làm ngắn mạch đƣờng dây Dùng biện pháp đỡ để chống rơi, ngã ngƣời bị nạn cao 36 2- Cứu chữa nạn nhân sau tách khỏi mạng điện Sau nạn nhân đƣợc tách khỏi mạch điện, vào tƣợng sau để xử lý cứu chữa cho thích hợp bảo đảm biện pháp cấp cứu  Trường hợp nạn nhân chưa tri giác: Nạn nhân hồi tỉnh, ngƣời bàng hoàng, thể bị mỏi (tay, chân, lƣng, khớp, v.v ) thở yếu, v.v đƣa nạn nhân đến chỗ thống gió, n tĩnh Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê đầu cao cho dể thở cử ngƣời chăm nom, săn sóc Cấm tụ tập đông ngƣời quanh ngƣời bị nạn Nếu nạn nhân thấy mệt, bàng hoàng, chân tay cử động bình thƣờng làm vài động tác thể dục cho thể trở lại bình thƣờng (tốt động tác hít sâu vận động toàn thân)  Trường hợp nạn nhân bất tỉnh: Nạn nhân bị mê man bất tỉnh nhƣng thở nhẹ Trƣờng hợp cần có ngƣời theo dõi nạn nhân Khi ngƣời bị nạn chƣa tỉnh, không đƣợc đổ vào mồm ngƣời chất lỏng Để nạn nhân nơi phẳng, n tĩnh, thống gió (nếu trời rét đặt phòng ấm) Nới rộng quần áo cho dễ thở, vạch mồm nạn nhân lấy vật lạ mồm (xoa dầu, chà xát cho ấm ngƣời nạn nhân) cử ngƣời mời y, bác sỹ Trong thời gian chờ y, bác sỹ làm hơ hấp nhân tạo cho nạn nhân biện pháp sơ cấp cứu thích hợp để trì máy hơ hấp hồi phục máy tuần hồn quan làm việc trở lại  Nạn nhân ngừng thở : Tim ngừng đập, toàn thân bị co giật nhƣ ngƣời chết phải đƣa nạn nhân chỗ thống khí, phẳng Nới rộng quần áo, thắt lƣng, moi thứ mồm (nhớt dãi, bọt nƣớc, v.v ) nhanh chóng làm hơ hấp nhân tạo hà hơI, thổi ngạt chờ y, bác sỹ đến có ý kiến định Trƣờng hợp ngƣơi mắt nạn nhân dãn (thƣờng gọi dãn đồng tử) không bắt đƣợc mạch cổ (nạn nhân vừa bị tê liệt hô hấp tim), phải chữa cách vừa hơ hấp nhân tạo vừa ln phiên xoa bóp tim Khi nạn nhân mấp máy môi mi mắt cổ họng bắt đầu nuốt kiểm tra xem họ dã bắt đầu tự thở thở chƣa, nạn nhân tự thở ngừng hơ hấp nhân tạo làm thêm gây tác hại Sau chờ đợi hay hai phút mà nạn nhân không thở nhanh chóng khơi phục thở hơ hấp nhân tạo 37 2.8.2 Cấp cứu ngƣời bị điện giật Hô hấp nhân tạo phƣơng pháp thông dụng thƣờng áp dụng cấp cứu ngƣời bị nạn tình trạng ngừng thở, nhằm trì hoạt động máy hô hấp nạn nhân 2.8.2.1 Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp Phƣơng pháp thƣờng đƣợc áp dụng có ngƣời cứu Trình tự thực hiện: 1) Đặt nạn nhân nằm sấp, tay gối vào đầu, tay duỗi thẳng, mặt nghiêng phía tay duỗi thẳng 2) Moi dớt rãi mồm kéo lƣỡi (nếu lƣỡi bị thụt vào) 3) Ngƣời làm hô hấp ngồi lên lƣng nạn nhân, đầu gối quỳ xuống kẹp vào hai bên hông, bàn tay để vào hai bên cạnh sƣờn, ngón tay sát sống lƣng Ấn tay xuống, dƣớn trọng lƣợng ngƣời phía trƣớc, đếm nhẩm 1, 2, lạI từ từ thẳng ngƣời lên, tay để lƣng, đếm nhẩm 4, 5, Cứ làm nhƣ 12 lần phút đều theo nhịp thở Hơ hấp nhân tạo theo cách đến nạn nhân thở đƣợc có ý kiến y, bác sỹ thơi 38 2.8.2.2 Phương pháp đặt nạn nhân nắm ngửa Phƣơng pháp cần hai ngƣời thực Trình tự thực hiện: 1) Đặt nạn nhân nằm ngữa, dƣới thắt lƣng kê gối (hoặc quần áo vo tròn lại), đầu ngửa 2) Lấy khăn tay hay vải băng kéo lƣỡi ngƣời giữ lƣỡi Nếu mồm nạn nhân mím chặt phải lấy miếng gỗ, nhựa thìa, v.v cậy cho há mồm 3) Ngƣời cứu ngồi phía đầu, hai đầu gối quỳ cách đầu độ 20 – 30 cm, hai tay cầm lấy hai cánh tay gần chỗ khuỷu tay nạn nhân, từ từ đƣa lên đầu cho hai bàn tay gần chạm vào sau 2, giây lại nhẹ nhàng đƣa tay nạn nhân xuống tiếp tục gập lại lấy sức ép khuỷu tay ngƣời bị nạn vào lòng ngực họ Sau 2, giây lại đƣa lên đầu, cố gắng làm từ 16 đến 18 lần phút, làm thật đều, đếm 1, 2, cho lúc hít vào 4, 5, cho lúc thở Làm đến nạn nhân tự thở đƣợc có ý kiến y, bác sỹ thơi Lƣu ý: Nếu người bị nạn gẫy xương sườn không dùng phương pháp đặt nạn nhân nằm ngửa mà dùng phương pháp khác 39 2.8.2.3 Hà thổi ngạt Đặt nạn nhân chỗ thống khí, cởi phần quần áo bó thân (cúc cổ, thắt lƣng), lau máu, nƣớc bọt chất bẩn, sau thực theo trình tự: 1) Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê gáy vật mềm để đầu ngửa phía sau Kiểm tra khí quản có thơng suốt khơng lấy dị vật Nếu hàm bị co cứng phải mở miệng cách để tay áp vào phía dƣới góc hàm dƣới, tì ngón tay vào mép để đẩy hàm dƣới 2) Kéo ngửa mặt nạn nhân phía sau cho cằm cổ đƣờng thẳng đảm bảo cho khơng khí vào đƣợc dễ dàng Đẩy hàm dƣới phía trƣớc đề phòng lƣỡi rơi xuống đóng quản 3) Mở miệng bịt mũi nạn nhân Ngƣời cấp cứu hít thổi mạnh vào miệng nạn nhân (đặt khăn lên miệng nạn nhân) Nếu thổi vào miệng đƣợc bịt kín miệng nạn nhân thổi vào mũi 4) Lặp lại thao tác nhƣ nhiều lần Việc thổi khí cần làm nhịp nhàng liên tục 12 - 14 lần/phút với ngƣời lớn, 25 - 30 lần/phút trẻ em 40 2.8.2.4 Xoa bóp tim ngồi lòng ngực Trình tự thực hiện: 1) Kiểm tra đƣờng thở xem có dị vật, dớt rãi hay chất bẩn hay không 2) Khai thông đƣờng thở, làm đƣờng thở 3) Kiểm tra thở, trƣớc thực xoa bóp tim ngồi lồng ngực đấm vào vùng trƣớc tim nạn nhân thật mạnh, thổi ngạt Sở mạch cảnh, khơng đập tiến hành xoa bóp tim 4) Bóp tim: ngƣời thực úp bàn tay vào 1/3 dƣới xƣơng ức nạn nhân, bàn tay đặt chéo kên trên, cánh tay duỗi thẳng, ép thẳng góc với lồng ngực Khi ép, lồng ngực phải lún xuống – cm Tần số xoa bóp tim khoảng 100 lần/ phút 5) Phối hợp thổi ngạt: Cứ lần thổi ngạt 15 lần bóp tim Sau bệnh nhân tự thở đƣợc cần đƣa đến sở y tế gần để đƣợc điều trị kịp thời 2.9 MỘT SỐ BIỂN BÁO NGUY HIỂM Hình – Hình – Hình – 1: Biển báo điện cao Hình – Hình – 2: Biển báo hồ quang điện Hình – : Biển báo nguy điện giật 41 2.10 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Yêu cầu cơng nhân vận hành điện phải có đủ sức khỏe tuổi từ bao nhiêu: A Đủ 20 tuổi B Đủ 16 tuổi C Đủ 18 tuổi D Đủ 15 tuổi Câu 2: Mức độ nguy hiểm tai nạn điện giảm khi: A Tần số dòng điện tăng B Tất điều sai C Tần số khoảng 50-60 Hz D Tần số dòng điện giảm Câu 3: Nơi đặc biệt nguy hiểm đặt thiết bị điện: A Độ ẩm tƣơng đối khơng khí xấp xỉ 100% B Nền nhà dẫn điện C Nhiệt độ cao D Độ ẩm khơng khí vƣợt q 75% Câu 4: Điện áp tiếp xúc phụ thuộc vào yếu tố nào: A Mức độ cân B Điện áp bƣớc C Khoảng cách từ vỏ thiết bị đƣợc nối đất đến vật nối đất D Cả A C Câu 5: Đối với nối đất trống sét trang bị nối đất phải thỏa mãn? A Rd ≤ 0.4 B Rd ≤ 0.6 C Rd ≤ 0.5 D Rd ≤ 0.3 Câu 6: Ở nơi nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm đèn cầm tay, thiết bị điện cầm tay dùng điện áp bao nhiêu: A >65V B 12V C B D D 36V Câu 7: Khi ngƣời tiếp xúc với hai dây pha mạng điện hạ pha dây (220/380V), dòng điện qua ngƣời với R ng = 1000Ω ? A 0.11A B 0.38A C 0.22 D Khơng có đáp án Câu 8: Số điện thoại cấp cứu khẩn cấp? A 113 B 114 C 115 D 116 Câu 9: Trong mạng điện pha trung tính cách điện với đất trƣờng hợp nguy hiểm ngƣời lao động làm việc nhà xƣởng tiếp xúc: A Một dây pha B Một dây, dây lại chạm đất C Cả hai dây dẫn D Cả hai A B Câu 10: Thực nối đất cho động nhằm mục đích sau đây: A Bảo vệ cho ngƣời B Bảo vệ động C Bảo vệ nguồn điện D Bảo vệ thiết bị ngƣời 42 CHƢƠNG 3: NGUYÊN TẮC 5S MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong ngƣời học có khả năng:  Kiến thức: Hiểu biết rõ nguyên tắc 5S  Kĩ năng: Áp dụng đƣợc nguyên tắc 5S  Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hoạt động theo nhóm hiệu NỘI DUNG CHI TIẾT: 3.1 KHÁI NIỆM 5S 5S tên phƣơng pháp quản lý, xếp nơi làm việc ngƣời Nhật Bản Đây chƣơng trình hoạt động thƣờng trực, nhằm mục đích cải tiến mơi trƣờng làm việc 5S chữ đầu từ: Seiri – Sort – Sàng lọc Seiton – Set in order – Sắp xếp Seiso – Stand – Sạch Seiketsu – Standardize – Săn sóc Seiketsu – Sustain – Sẵn sàng 43 3.2 TẠI SAO PHẢI 5S? Một đặc điểm ngƣời Việt Nam (có lẽ tình trạng chung nƣớc nghèo), nói bệnh, là: Giữ lại tất thứ cần thiết không cần thiết Kết có tay kho thứ khơng sử dụng đƣợc Tại không sử dụng đƣợc? 1) Thứ khơng ngăn nắp: Vì q nhiều vật dụng cất giữ lộn xộn, khơng biết có gì, cần tìm khơng mà tìm, phải mua dù có sẵn Nhƣ vậy, vừa tốn phí bảo quản, vừa khơng có tác dụng 2) Thứ hai không chọn lọc, chuẩn bị: Giữ lại thứ sử dụng đƣợc không sử dụng đƣợc, thứ sử dụng đƣợc khơng sẵn sàng sử dụng, cất giữ lộn xộn làm thời gian tìm kiếm 3) Thứ không sẽ: Môi trƣờng làm việc bề bộn, khơng vệ sinh tạo thành thói quen, khơng quan tâm, làm có đồn kiểm tra 3.2 LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN 5S  Tạo đƣợc vệ sinh, ngăn nắp nơi làm việc, tiết kiệm thời gian trƣớc phải tìm kiếm, chất lƣợng công việc tăng  Tâm lý công nhân thoải mái môi trƣờng làm việc thuận lợi,  Những vật dụng thừa đƣợc loại bỏ  Mặt kho bãi đƣợc hợp lý hoá, giải đƣợc nhu cầu xuất nhập  Cơng nhân có ý thức thực công việc 44 3.3 CÁC BƢỚC THỰC HIỆN 5S 3.3.1 Seiri – Sàng lọc  Nguyên tắc sàng lọc:  Loại bỏ thứ không cần thiết khỏi nơi làm việc  Chỉ giữ lại thứ cần thiết với số lượng vừa đủ  Thực việc sàng lọc:  Kiểm tra chỗ làm bạn xem có khơng cần dùng đến  Đề nghị chuyển thứ chỗ khác  Kiểm tra xem có thứ nhiều mức cần thiết khơng?  Chuyển thứ chỗ khác  Kiểm tra xem có thứ thƣờng xun thiếu phải chuyển từ nơi khác đến không?  Đề nghị tăng số lƣợng thứ lên để tiết kiệm thời gian di chuyển 3.3.2 Seiton – Sắp xếp  Nguyên tắc xếp:  Đúng (đúng chỗ, vật, lượng)  Thẳng (thẳng dọc, ngang, vng góc)  Dễ (dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm)  Thực việc xếp:  Xác định diện tích cần thiết để chứa đợc thứ bạn sàng lọc  Quy định chỗ thứ cách hợp lý  Làm biển báo hiệu chỗ thứ  Sắp xếp thứ vào vị trí định cho  Sau xếp có thứ chƣa có chỗ khơng?  Xem xét có cần tạo thêm chỗ để chuyển chỗ khác  Khi lấy dùng trả lại vào chỗ lấy 45 3.3.3 Seiso – Sạch  Nguyên tắc sẽ:  Vệ sinh máy móc thiết bị nơi làm việc ngóc ngách thường xuyên  Khắc phục nguyên nhân phát sinh bụi, bẩn  Thực sẽ:  Trong làm việc thƣờng xuyên kiểm tra vệ sinh chỗ làm việc, thấy bẩn quét dọn  Tìm cách hạn chế phát sinh bụi bẩn, nhƣ bạn tiết kiệm đƣợc thời gian vệ sinh  Trong vận hành máy, thƣờng xuyên nghe ngóng kiểm tra xem máy chạy có bình thờng khơng? Nếu có khác lạ thơng báo cho ngƣời có trách nhiệm sửa chữa  Trƣớc rời khỏi chỗ làm, tiến hành vệ sinh xếp gọn gàng 3.3.4 Seiketsu – săn sóc  Ngun tắc săn sóc:  Duy trì thƣờng xun việc làm tốt (sàng lọc, xếp, sẽ) xây dựng thành thói quen  Thực săn sóc:  Đánh dấu đƣợc dùng khơng đƣợc dùng, dùng đƣợc khơng dùng đƣợc  Dùng màu sắc hình vẽ để đánh dấu chỗ để loại nguyên vật liệu dụng cụ  Thiết kế nhãn mác rõ ràng tiêu chuẩn cho vị trí đƣợc quy định  Quy ƣớc chiều cao cho phép, khối lợng cho phép  Quy ƣớc khoảng cách cần thiết 3.3.5 Shitsuke – sẵn sàng  Nguyên tắc săn sóc:  Ln ln sẵn sàng thực cơng việc 4S với ý thức tự giác 46  Thực sẵn sàng:  Rèn luyện tuân thủ 3S (sàng lọc, xếp, sẽ) cách tự giác, tự nguyện 3.4 THẢO LUẬN VÀ THỰC HÀNH 5S Nơi bạn học tập làm việc thuộc trƣờng hợp nào?  Trƣờng hợp 1: Ở chỗ chúng tôi, ngƣời quăng đồ đạc khắp nơi không xếp, quét dọn  Trƣờng hợp 2: Ở chỗ chúng tôi, ngƣời quăng đồ đạc khắp nơi ngƣời lao công quét dọn thứ  Trƣờng hợp 3: Ở chỗ chúng tôi, không quăng đồ đạc lộn xộn, ngƣời hỗ trợ quét dọn giữ gìn nơi làm việc Hãy thực 5S hơm nay! Hãy nhớ rằng: KHƠNG AI SĂN SĨC NƠI LÀM VIỆC CỦA MÌNH TỐT VÀ HỢP LÝ HƠN CHÍNH BẠN LÀM ĐIỀU ĐĨ! 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO https://www.savame.com/ http://hsvn.com.vn/he-thong-thong-gio-lam-mat-nha-xuong.html http://suadiennuoctainha24h.com/cach-so-cuu-nguoi-khi-bi-dien-giat.html https://sites.google.com/site/truongvanchinhantoanlaodong/chuon/4 “An Toan Lao Don English – Vietnam –Hseviet.com”.pdf 48 ... tuân thủ nguyên tắc an tồn lao động mà chúng tơi giới thiệu giáo trình Nội dung giáo trình An tồn lao động gồm: Chƣơng 1: Biện pháp phòng hộ lao động Chƣơng 2: Kỹ thuật an toàn điện Chƣơng 3:... nào, lao động ngƣời yếu tố định nhất, động sản xuất Trong trình lao động tạo cải vật chất cho xã hội, ngƣời ln phải tiếp xúc với máy móc, trang thiết bị, công cụ môi trƣờng, v.v Đây trình hoạt động. .. PHÁP PHÕNG HỘ LAO ĐỘNG (PHLĐ) MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong ngƣời học có khả năng:  Kiến thức: Hiểu rõ yếu tố nguy hiểm có hai tham gia lao động tai nạn lao động gặp phải q trình lao động Hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo trình an toàn lao động, giáo trình an toàn lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay