de thi thu thpt quoc gia khtn

14 68 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:57

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Học kì II_Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN: KHTN Thời gian: 150 phút (120 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh:……………….…………………………………Số báo danh:…… …………… PHẦN 1: VẬT LÝ Câu 1: Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R= Ω; nguồn điện có suất điện động E điện trở r = 1Ω Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10 -2 T Giá trị E A 8V B V C 24 V D 12V Câu 2: Một mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz , có giá trị hiệu dụng khơng đổi Khi điện áp tức thời R có giá trị 20 V cường độ dòng điện tức thời có giá trị A điện áp tức thời tụ có giá trị 45 V Khi điện áp tức thời điện trở 40 V điện áp tức thời tụ 30 V Giá trị C 10−4 2.10−3 10−3 F F F C D π 3π π Câu 3: Cho biết m = 4, 0015u ; m O = 15,999u ; m p = 1, 0073u ; m n = 1, 0087u Hãy xếp hạt nhân A He , 3.10−3 F 8π 12 C, 16 B O theo thứ tự tăng dần độ bền vững Câu trả lời A 126 C, 168 O, 42 He; B 126 C, 24 He, 168 O; C 42 He, 168 O, 126 C; D 42 He, 126 C, 168 O; Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ: R = 100 Ω, cuộn dây cảm L = 1/π H Khi mắc nguồn điện xoay chiều (100 V - 50 Hz) vào hai điểm Α, C số hai vơn kế A 150 V B 100V C 200 V D 141V Câu 5: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số, phương có li độ dao động x1 = A1cosωt ; x2 = A2cos(ωt + π) Biên độ dao động tổng hợp A A1 + A B A1 − A C A1 + A 2 D A12 + A 22 Câu 6: Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa tần số, π π   phương có li độ x1 = cos 10t − ÷cm; x = 8cos 10t − ÷cm (t tính s) Mốc vị trí cân  2  6 Cơ vật A 113 mJ B 225 mJ C 169 mJ D 57 mJ Câu 7: Một vật có khối lượng m = 80 g cân đầu lò xo có độ cứng k = 20N/m, đặt thẳng đứng mặt bàn nằm ngang Thả vật nhỏ m = 20g, rơi tự từ độ cao so với vật m 1, để sau va chạm mềm hai vật dao động dao động điều hòa với vận tốc cực đại 30 cm/s? Lấy g = 10(m/s2) A 0,8 cm B 22,5 cm C 45 cm D 20 cm Câu 8: Vận tốc truyền âm khơng khí 336 m s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha 0,2 m Tần số âm là: Trang 1/14 - Mã đề thi 134 A 840 Hz B 500 Hz C 420 Hz D 400 Hz Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn đoạn x0 Hợp lực trọng lực lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn trọng lực vật vị trí A lò xo có chiều dài ngắn B lò xo có chiều dài lớn C cân D mà lò xo có độ dãn 2x0 Câu 10: Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 10−18 electron B 10−20 electron C 1018 electron D 1020 electron Câu 11: Vật sáng đoạn thẳng AB vng góc với trục thấu kính mỏng cho ảnh chiều vật có độ cao 0,5AB Dịch vật xa thấu kính thêm đoạn cm ảnh dịch đoạn 1,8 cm Tiêu cự thấu kính A 24 cm B –18 cm C –24 cm D 18 cm Câu 12: Một đoan mach điên gồm tụ điện có điện dung C = 10−3 10 3π F mắc nối tiếp với điện trở R = 100 Ω , mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Tần số f phải để i π lệch pha so với u hai đầu mạch A f = 50 Hz B f = 25 Hz C f = 50 Hz D f = 60 Hz Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20.10− C Điện dung tụ A nF B mF C F D µF Câu 14: Một vật dao động điểu hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm B độ lớn vận tốc gia tốc tăng C vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc D vận tốc gia tốc có giá trị âm Câu 15: Một vật dao động điều hòa trục Ox có phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π) t tính s Tại thời điểm t = s, pha dao động vật A 2π B 0,5π C 1,5π D 2,5π Câu 16: Khi cho chùm ánh sáng trắng truyền tới thấu kính theo phương song song với trục thấu kính sau thấu kính, trục chính, gần thấu kính điểm hội tụ A Ánh sáng màu trắng B Ánh sáng màu đỏ C Ánh sáng có màu lục D Ánh sáng màu tím Câu 17: Một âm thoa có tần số dao động riêng 850Hz đặt sát miệng ống nghiệm hình trụ đáy kín đặt thẳng đứng cao 80cm Đổ dần nước vào ống nghiệm đến độ cao 30cm thấy âm khuếch đại lên mạnh Biết tốc độ truyền âm không khí có giá trị nằm khoảng 300m / s ≤ v ≤ 350m / s Hỏi tiếp tục đổ nước thêm vào ống có thêm vị trí mực nước cho âm khuếch đại mạnh A B C D Câu 18: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức A i = L ( U0 − u2 ) C 2 B i = LC ( U − u ) 2 C i = LC ( U − u ) D i = C ( U0 − u ) L Trang 2/14 - Mã đề thi 134 Câu 19: Một người dùng búa gõ vào đẩu nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua nhôm) Khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết vận tốc truyền âm không khí 330 m/s, nhơm 6420 m/s Chiẽu dài nhôm A 4,17 m B 34,25 m C 342,5 m D 41,7 m Câu 20: Lò xo lắc lò xo thẳng đứng bị giãn cm vật nặng vị trí cân Lấy g = 10 m s , π2 = 10 Chu kì dao động lắc A 0,4 s B s C 10 s D 100 s Câu 21: Một nguồn âm điểm O phát âm với công suất không đổi, âm truyền môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Tại M N mức cường độ âm 40 dB 20 dB Tỷ số OM ON A 0,1 B 10 C 100 D 0,01 Câu 22: Nếu hiệu điện hai tụ tăng lần điện dung tụ A tăng lần B không đổi C tăng lần D giảm lần Câu 23: Sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A tần số giảm B bước sóng tăng C tần số tăng D bước sóng giảm Câu 24: Qua thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm, vật đặt trước kính 10 cm cho ảnh cách vật A 20 cm B 30 cm C cm D 10 cm Câu 25: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Photon chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên B Ánh sáng tạo hạt gọi photon C Năng lượng photon lớn tần số ánh sáng ứng với photon nhỏ D Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Lực kéo tác dụng vào vật không đổi B Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng Câu 27: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kỳ sóng 0,1 s Tốc độ truyền sóng 2,4 m/s Điểm M Ox cách O đoạn 65 cm Trên đoạn OM có số điểm dao động ngược pha với M A B C D Câu 28: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Các ánh sáng đơn sắc có vận tốc chân không B Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng C Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số D Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng Câu 29: Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C0 máy thu sóng điện từ có bước sóng λ Nếu dùng n tụ điện giống có điện dung C mắc nối tiếp với mắc song song với tụ C mạch dao động Khi máy thu sóng có bước sóng A λ0 n +1 n B λ0 n n +1 C λ0 n D λ0 n Câu 30: Một máy biến áp lý tưởng có số vòng hai cuộn dây N N2 Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn Trang 3/14 - Mã đề thi 134 dây N2 3U Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây N điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 6U điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N A 2U B 3U C 4U D 9U Câu 31: Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm A vạch từ đỏ tói tím cách khoảng tối B vạch tối nằm quang phổ liên tục C số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối D vạch sáng nằm nến tối Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe sáng chiếu ánh sáng trắng có bước sóng (0,38μm ≤ λ ≤ 0,76μm) Khoảng cách hai khe 0,3 mm khoảng cách từ chứa hai khe tới hứng ảnh 90 cm Điểm M cách vân trung tâm 0,6 cm xạ cho vân sáng có bước sóng ngắn A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,38 μm D 0,6 μm Câu 33: Bộ phận máy phát vơ tuyến đơn giản có nhiệm vụ biến đổi dao động âm th ành dao động điện? A Micro B Mạch biến điệu C Loa D Angten Câu 34: Một vật nhỏ dao động điều hòa đoạn MN = 12 cm Tại vị trí cách M đoạn cm, vật có tốc độ 70,25 cm/s Tần số dao động vật A Hz B Hz C Hz D 2,5 Hz 23 −1 238 Câu 35: Biết N A = 6, 02.10 mol Trong 59,5 g 92 U có số notron xấp xỉ A 2, 20.1025 B 2,38.1023 C 9, 21.1024 D 1,19.1025 Câu 36: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát A f = np 60 B f = np C f = 2np D f = np Câu 37: Cho mạch ΑB gồm hai nhánh ΑM MB nối tiếp: Nhánh ΑM gồm điện trở R = 100 Ω cuộn dây cảm L nối tiếp Nhánh MB gồm điện trở R = 100 Ω tụ C Điện áp hai đầu mạch uAB = 200cosωt(V) Khi mắc ampe kế (R A = 0) vào hai đầu M, B ampe kế 1Α Khi mắc vào M, B vôn kế (Rv lớn) điện áp hai đầu vơn kế lệch pha 75 so với điện áp hai đầu Α, M Dung kháng tụ C A 200 Ω B 150 Ω C 100Ω D 200 Ω Câu 38: Đặt điện áp u = U cos ( ωt ) (V) vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đẩu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng A u i2 + = U I2 B u i2 + =1 U I2 C u i2 + =2 U I2 D u i2 + = U I2 Câu 39: Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng kề A bước sóng B nửa bước sóng C phần tư bước sóng D hai bước sóng Câu 40: Một kim loại có cơng A = 3,5 eV chiếu vào catơt xạ có bước sóng sau gây tượng quang điện A λ = 0,335.10−7 m B λ = 33,5 µm C λ = 0, 335 µm D λ = 3, 35 µm - HẾT Trang 4/14 - Mã đề thi 134 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Học kì II_Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN: KHTN Thời gian: 150 phút (120 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh:……………….………………………………………Số báo danh:…… …………… PHẦN 2: HĨA HỌC Câu 41: Cho chất sau: K2Cr2O7, Na2CO3, Fe3O4, FeCl2, Cu, AgNO3, Fe(NO3)2, Al(OH)3 Số chất tác dụng với dung dịch HCl (điều kiện thích hợp) A B C D Câu 42: Dãy chất gây nghiện A nicotin, rượu, vitamin A B amphetanin, cafein, cocain C vitamin C, cafein, cocain D seduxen, cafein, glucozơ Câu 43: Tơ nilon–6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng A HOOC[CH2]4COOH H2N[CH2]6NH2 B HOOC[CH2]4COOH HO[CH2]2OH C H2N[CH2]5COOH D HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH Câu 44: Hợp chất hữu X (chỉ chứa C,H,O) có cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản Cho 8,28 gam X tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol NaOH thu dung dịch Y Cô cạn Y thu 13,32 gam chất rắn khan Z phần có H 2O Nung nóng Z O2 dư thu 9,54 gam Na2CO3 7,392 lít CO2, 2,7 gam H2O (khí đo đktc, phản ứng xảy hoàn toàn) Cho kết luận sau: X có cơng thức cấu tạo Khối lượng muối có phân tử khối lớn Z 18,48 gam Trong X nguyên tố O chiếm 26,23% theo khối lượng X hợp chất hữu tạp chức X tham gia phản ứng tráng gương Số kết luận sai A B C D Câu 45: Cho hỗn hợp X gồm tetrapeptit tripeptit Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hồn tồn cạn thu 76,8 gam hỗn hợp muối gồm a mol muối glyxin b mol muối alanin Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X O2 dư thu m gam CO2 Giá trị m A 76,56 B 19,14 C 38,28 D 16,72 Câu 46: Số đồng phân cấu tạo C3H9N A B C D Câu 47: Hòa tan a gam hỗn hợp gồm Al Na có tỉ lệ số mol 1:2 vào H 2O dư, sau phản ứng hồn tồn thu 8,96 lít khí H2 (ở đktc) dung dịch Z Cho từ từ đến hết 860 ml dung dịch HCl 0,5M vào Z thu m gam kết tủa Giá trị m A 11,18 B 9,62 C 15,6 D 14,82 Câu 48: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao A W B Ag C Cr D Hg Trang 5/14 - Mã đề thi 134 Câu 49: Đem thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptit Ala- Ala-Gly dung dịch HCl dư, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn Giá trị m A 48,9 gam B 40,65 gam C 54,375 gam D 37,95 gam Câu 50: Hỗn hợp X chứa mol NH3 mol O2 Cho X qua Pt (xt) đun 900 0C, thấy có 90% NH3 bị oxi hóa Lượng O2 dư A 3,50 mol B 2,50 mol C 1,00 mol D 2,75 mol Câu 51: Cho chất Ala-Gly, phenylamoniclorua, anilin, glucozơ, lysin, polietilen, tơ nilon-6,6 Số chất tác dụng với dung dịch NaOH (điều kiện thích hợp) A B C D Câu 52: Cho phát biểu sau Gang hợp kim Fe C C chiếm - % khối lượng lượng nhỏ nguyên tố Si,Mn,S Gang trắng dùng để luyện thép Nguyên liệu để sản xuất nhôm quặng cromit Điều chế kim loại kiềm phương pháp điện phân dung dịch muối halogenua hiđroxit tương ứng Thành phần quặng manhetit Fe3O4 Các phát biểu A 1,3,5 B 1,2,5 C 1,2,3 D 2,4,5 Câu 53: Chất sau làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu A H2SO4 B Na2CO3 C AgNO3 D BaCl2 Câu 54: Trong dung dịch có nồng độ mol/lít sau, dung dịch đẫn điện nhất? A CH3COOH B CH3COONa C NaOH D HCl Câu 55: Cho từ từ đến hết 250 ml dung dịch B gồm NaHCO 1M K2CO3 1M vào 120 ml dung dịch A chứa H2SO4 1M HCl 1M, thu V lít khí CO (đktc) dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH) đến dư vào dung dịch X thu m gam kết tủa Giá trị m V A 79,18 gam 5,376 lit B 76,83 gam 2,464 lit C 9,85 gam 3,360 lit D 49,25 gam 3,360 lit men men + H O (t , H ) + Y ( H SO dac ,t ) Câu 56: Cho chuyển hóa sau: Tinh bột  → X → Y → Z  →T Chọn phát biểu A T etylaxetat B Z tác dụng với phenol C T C2H5COOC2H5 D Y,Z tác dụng với Na, dung dịch NaOH Câu 57: Cho phát biểu sau Nước Brom dùng để phân biệt glucozơ fructozơ Thủy phân hoàn toàn saccarozơ tinh bột thu loại monoaccarit Sobitol sản phẩm phản ứng glucozơ với dung dịch AgNO /NH3 dư Fructozơ, glucozơ, saccarozơ tham gia phản ứng tráng gương Glucozơ dùng làm thuốc tăng lực y học Số phát biểu A B C D Câu 58: Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe 3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 111,46 gam sunfat trung hòa 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí khơng màu, tỉ khối X so với H 3,8 (biết có khí khơng màu hóa nâu ngồi khơng khí).Phần trăm khối lượng Mg R gần với giá trị sau đây? A 31,28 B 10,8 C 28,15 D 25,51 + Trang 6/14 - Mã đề thi 134 Câu 59: Este nào sau có mùi chuối chín? A Benzyl axeat B isoamyl valerat C Vinyl axetat D Isoamyl axetat Câu 60: Nung nóng 4,46 gam hỗn hợp X gồm Cu, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 5,42 gam hỗn hợp Y Hoà tan hết Y dung dịch HNO 9,45% vừa đủ thu 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử đktc) m gam dung dịch Z Giá trị m : A 245,42 B 240 C 243,62 D 242,66 Câu 61: Để nhận biết lọ nhãn đựng chất rắn sau: Fe, Al 2O3, Al dùng hóa chất sau A Dung dịch NaOH B Dung dịch HCl C Dung dịch NaCl D H2O Câu 62: Kim loại sau tác dụng với dung dịch FeCl3, không tác dụng với dung dịch HCl A Al B Fe C Ag D Cu Câu 63: Polime tạo từ phản ứng trùng ngưng A tơ nilon-6,6 B PE C cao su Buna D PVC Câu 64: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu hỗn hợp Y gồm nước anđehit Tỉ khối Y so với khí hiđro 14,5 Cho toàn Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO NH3, thu 97,2 gam Ag Giá trị m A 10,1 B 14,7 C 18,9 D 9,45 Câu 65: Chất sau không tác dụng với Cu(OH)2? A Glucozơ B Ala-Gly -Ala C Saccarozơ D Xenlulozơ Câu 66: Ứng dụng sau sai A Na, K dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp B Na dùng làm tế bào quang điện C NaOH dùng để nấu xà phòng, tơ nhân tạo D Hợp kim Li dùng kỹ thuật hàng không Câu 67: Metyl amin tác dụng với A NaCl B HCl C K D NaOH Câu 68: Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp Zn, Fe, Mg dung dịch H 2SO4 loãng dư thu 0,6 gam H2 Khối lượng muối thu A 43,3 gam B 43,6 gam C 44,5 gam D 72,7 gam Câu 69: Dãy gồm dung dịch tham gia phản ứng tráng bạc A Fructozơ, glixerol, anđehit axetic B Glucozơ, glixerol, axit fomic C Glucozơ, axit fomic, anđehit axetic D Glucozơ, fructozơ, saccarozơ Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V lít khí O2, thu V2 lít khí CO2 a mol H2O Các khí đo điều kiện tiêu chuẩn Biểu thức liên hệ giá trị V1, V2, a A V1 = V2 – 22,4a B V1 = 2V2 + 11,2a C V1 = 2V2 – 11,2a D V1 = V2 + 22,4a Câu 71: Cho 6,72 gam Fe tác dụng hết với 800 ml dung dịch HNO 0,5M thu dung dịch X, khí NO (sản phẩm khử nhất) Khối lượng muối có X A 26,56 gam B 25,32 gam C 29,04 gam D 24,2 gam Câu 72: Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 aM NaCl 2M (điện cực trơ, ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay nước) với cường độ dòng điện khơng đổi 1,25A thời gian 193 phút Dung dịch thu có khối lượng giảm 9,195 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị a A 0,45 B 0,60 C 0,50 D 0,40 Trang 7/14 - Mã đề thi 134 Câu 73: Cacbohiđrat chứa đồng thời liên kết α–1,4–glicozit liên kết α–1,6–glicozit phân tử A xenlulozơ B tinh bột C saccarozơ D fructozơ Câu 74: Hòa tan hết 4,68 gam K vào H2O thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 1,344 B 5,376 C 2,688 D 2,24 Câu 75: Người ta hòa tan hồn tồn hỗn hợp NaOH Ba(OH) vào nước dư thu dung dịch X Sục khí CO2 vào dung dịch X Kết thí nghiệm thu biểu diễn đồ thị sau: Giá trị x A 2,75 B 2,50 C 3,00 D 3,25 Câu 76: Đun nóng hồn tồn 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO dư dung dịch NH3 Khối lượng Ag thu sau phản ứng kết thúc A 5,4 gam B 10,8 gam C 21,6 gam D 24 gam Câu 77: Cấu hình electron Cr (Z=24) trạng thái A [Ar] 3d44s2 B [Ar] 3d6 C [Ar] 4s13d5 D [Ar] 3d54s1 Câu 78: Hợp chất hữu X mạch hở có cơng thức phân tử C 4H6O4 Biết đun X với dung dịch bazo tạo hai muối ancol no đơn chức mạch hở Cho 17,7 gam X tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu khối lượng chất rắn khan A 28,9 gam B 24,4 gam C 24,1 gam D 24,9 gam Câu 79: Nhận xét sau không đúng? A BaSO4 BaCrO4 không tan nước B Al2O3 CrO oxit lưỡng tính C Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ có tính khử D SO3 CrO3 oxit axit Câu 80: Cho 10,56 gam este đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với 120 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu 8,16 gam muối Công thức cấu tạo este A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC3H7 - HẾT Trang 8/14 - Mã đề thi 134 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Học kì II_Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN: KHTN Thời gian: 150 phút (120 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh:……………….………………………………………Số báo danh:…… …………… PHẦN 3: SINH HỌC Câu 81: Về chất pha sáng trình quang hợp là: A pha ơxy hố nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí B pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí C pha khử nước để sử dụng H+ điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí D pha ơxy hố nước để sử dụng H+, CO2 điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí Câu 82: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình? I Bố mẹ khơng truyền cho tính trạng có sẵn mà truyền đạt kiểu gen II Mỗi kiểu gen điều chỉnh kiểu hình phạm vi định gọi mức phản ứng kiểu gen III Sự mềm dẻo kiểu hình kiểu gen môi trường quy định IV Xác định mức phản ứng lồi có khả sinh sản sinh dưỡng dễ dàng lồi có khả sinh sản hữu tính A B C D Câu 83: Phát biểu sau sai nói huyết áp? A Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn B Tim đập nhanh mạnh làm tăng huyết áp; tim đập chậm, yếu làm huyết áp hạ C Càng xa tim, huyết áp giảm D Sự tăng huyết áp ma sát máu với thành mạch tăng Câu 84: Biết không xảy đột biến, phép lai sau tạo số loại kiểu gen nhiều nhất? A AaXBXB x aaXbYB B XAXa x XaY C XAXa x XAYa D AAXBXb x AaXbY Câu 85: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói đến đặc điểm giống chu trình nitơ chu trình cacbon? I Nitơ cacbon từ mơi trường ngồi vào quần xã thông qua hoạt động nhóm sinh vật sản xuất II Nitơ cacbon luân chuyển quần xã thông qua chuỗi thức ăn lưới thức ăn III Nitơ cacbon từ quần xã trở lại mơi trường thơng qua q trình hơ hấp thực vật IV Vi khuẩn phân giải xác động vật, thực vật làm cho nitơ cacbon từ quần xã trở lại môi trường A B C D Câu 86: Phát biểu sau sai nói đột biến điểm? A Đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen B Đột biến điểm làm tăng chiều dài gen Trang 9/14 - Mã đề thi 134 C Đột biến điểm làm giảm chiều dài gen D Đột biến điểm khơng làm tăng số loại alen gen Câu 87: Phương pháp sau tạo giống mang đặc điểm hai lồi khác nhau? A Nhân vơ tính B Lai tế bào sinh dưỡng C Nuôi cấy hạt phấn D Gây đột biến Câu 88: Đặc điểm sau xảy diễn thứ sinh, không diễn diễn nguyên sinh? A Hình thành quần xã suy thối B Mơi trường khởi đầu chưa có sinh vật C Có biến đổi mơi trường D Có thay đổi thành phần loài quần xã Câu 89: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Thực phép lai P: XDXd × XDY, thu F1 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1 có tối đa 40 kiểu gen II Nếu tần số hốn vị gen 40% F1 có cá thể thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm 2,5% III Nếu đời có cá thể đực có kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm 13,75% cá thể F1 có kiểu gen dị hợp tử ba cặp gen chiếm 5% IV Ở F1, cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ luốn chiếm tỉ lệ lớn kiểu hình lại A B C D Câu 90: Ở sinh vật nhân thực, đặc điểm với trình dịch mã, khơng với q trình nhân đơi ADN? A Có tham gia tARN B Diễn tế bào chất C Diễn nhân tế bào D Có tham gia enzim ARN polimeraza Câu 91: Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau ? A Q trình phiên mã cần có tham gia enzim ADN pơlimeraza B Q trình dịch mã có tham gia nuclêôtit tự C Trong trình nhân đơi ADN, hai mạch tổng hợp liên tục D Dịch mã trình dịch trình tự cơdon mARN thành trình tự axit amin chuỗi pôlipeptit Câu 92: Ở người, cho phận ống tiêu hóa sau (I) Miệng (II) Thực quản (III) Dạ dày (IV) Ruột non (V) Ruột già Tiêu hóa hóa học ống tiêu hóa diễn chủ yếu đâu? A (I), (II), (IV) B (I), (III), (IV) C (III), (IV), (V) D (II), (III), (V) Câu 93: Đặc điểm chung kiểu phân bố cá thể quần thể kiểu phân bố cá thể không gian quần xã A giúp sinh vật sử dụng tối ưu nguồn sống B dẫn đến cá thể phân li ổ sinh thái C giúp cá thể cạnh tranh tốt D giúp nguồn sống môi trường dồi Câu 94: Cho sơ đồ phả hệ sau Trang 10/14 - Mã đề thi 134 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Tính theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Có thể xác định kiểu gen tối đa 10 người phả hệ II Người III.13, III.14 mang alen gây bệnh III Xác suất để cặp vợ chồng III.15 III.18 sinh trai mắc bệnh 12,5% IV Người II.8 II.9 có kiểu gen đồng hợp tử trội A B C D Câu 95: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa màu hồng Một quần thể thuộc loài trạng thái cân di truyền có tần số alen a 0,4 Theo lí thuyết, hoa màu hồng quần thể chiếm tỉ lệ A 48% B 84% C 24% D 64% Câu 96: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói axit nuclêic? I Tất phân tử ADN tế bào nhân thực có cấu trúc mạch thẳng II Tất phân tử ADN tế bào nhân sơ có cấu trúc mạch vòng III Vật chất mang gen virut ADN ARN IV Vật chất di truyền tế bào nhân thực, nhân sơ, virut có cấu trúc hai mạch A B C D Câu 97: Ở loài thực vật, xét phép lai (P): Aa x Aa thu F Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc môi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận đúng? I Ở F1, xuất loại kiểu hình II Ở F1, kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 2: III Ở F1, xuất loại kiểu hình IV Ở F1, tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình A B C D Câu 98: Cho số thao tác quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến sau: Tạo dòng chủng Xử lí mẫu vật tác nhân gây đột biến Chọn lọc cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn Trình tự thao tác A → → B → → C → → D → → Câu 99: Một điểm giống trình nhân đơi ADN q trình phiên mã sinh vật nhân thực A có hình thành đoạn Okazaki B diễn toàn phân tử ADN C có xúc tác enzim ADN pôlimeraza D theo nguyên tắc bổ sung Câu 100: Ở loài thực vật, alen A quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen a quy định hoa đỏ; alen B quy định dài trội hoàn toàn so với alen b quy định tròn Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Cho dị hợp hai cặp gen thụ phấn với hoa tím, tròn chủng (P), thu hệ F1 Biết không xảy đột biến biểu gen khơng phụ thuộc mơi trường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Không thể xác định xác kiểu gen dị hợp hai cặp gen mang thụ phấn Trang 11/14 - Mã đề thi 134 II Nếu đời có tỉ lệ phân li kiểu hình 1: chứng tỏ trình giảm phân dị hợp hai cặp gen mang thụ phấn khơng xảy hốn vị gen III Không thể xác định tỉ lệ phân li kiểu gen hệ F IV Ở F1, có kiểu hình gồm hoa tím, dài: hoa tím, tròn A B C D Câu 101: Cấu trúc sau có chứa prơtêin histon? A gen B ADN C Nhiễm sắc thể D rARN Câu 102: Một quần thể thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu quần thể xảy giao phấn ngẫu nhiên cấu trúc quần thể F khơng đổi quần thể (P) trạng thái cân di truyền II Nếu quần thể tự thụ phấn có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản thu F1 có 81,25% thân cao III Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên có kiểu gen aa khơng có khả sinh sản thu F1 gồm có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 53,125% IV Nếu quần thể tự thụ phấn tỉ lệ thân cao giảm dần qua hệ A B C D Câu 103: Cây phong lan bám thân gỗ sống rừng Đây ví dụ thể mối quan hệ A kí sinh – vật chủ B hợp tác C hội sinh D ức chế - cảm nhiễm Câu 104: Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy hệ mạch theo chiều sau đây? A Tim → Động Mạch → Mao mạch → Tĩnh mạch → Tim B Tim → Động Mạch → Tĩnh mạch → Mao mạch → Tim C Tim → Mao mạch → Động Mạch → Tĩnh mạch → Tim D Tim → Tĩnh mạch → Mao mạch → Động Mạch → Tim Câu 105: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói phân bố cá thể khơng gian quần xã? I Sự phân bố theo chiều thẳng đứng gặp thực vật mà không gặp động vật II Theo mặt phẳng ngang, loài thường tập trung nhiều vùng có điều kiện sống thuận lợi như: đất màu mỡ, nhiệt độ độ ẩm thích hợp III Sự phân bố cá thể khơng gian quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống loài IV Sự phân phân tầng loài thực vật rừng mưa nhiệt đới kéo theo phân tầng loài động vật sống V Sự phân bố cá thể có quần xã mặt đất mà khơng gặp quần xã sinh vật sống nước A B C D Câu 106: Cơđon sau khơng quy định tín hiệu kết thúc trình dịch mã? A 5’AUG3’ B 3’AGU5’ C 5’UAA3’ D 3’GAU5’ Câu 107: Ở thỏ, thức ăn biến đổi sinh học diễn chủ yếu A dày B ruột non C manh tràng D ruột già Câu 108: Yếu tố khơng có vai trò chủ yếu trì ổn định pH máu? A Thận thải H+, NH3 B Hệ thống đệm máu C Phổi hấp thu O2 D Phổi thải CO2 Câu 109: Ở loài thực vật, xét ba cặp gen nằm nhiễm sắc thể thường, gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn có trao đổi chéo xảy điểm Trang 12/14 - Mã đề thi 134 cặp nhiễm sắc thể Cho dị hợp tử cặp gen tự thụ phấn (P), thu đời F gồm loại kiểu hình, kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ lệ 0,16% Biết không xảy đột biến, biểu kiểu gen khơng phụ thuộc mơi trường Theo lí thuyết, phát biểu sau, có phát biểu đúng? I Ở F1, thu tối đa 30 kiểu gen khác II Ở F1, có kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 18,28% III Ở F1, có chứa loại alen trội gen xét chiếm tỉ lệ 37,98% IV Ba cặp gen xét nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng A B C D Câu 110: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A, a B, b phân li độc lập quy định; kiểu gen có alen A alen B quy định kiểu hình hoa đỏ; kiểu gen lại quy định hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau sai? I Để xác định kiểu gen hoa đỏ, ta cần cho hoa đỏ tự thụ phấn sau quan sát kiểu hình đời II Cho hai hoa trắng giao phấn với nhau, đời xuất hoa đỏ III Để xác định kiểu gen hoa trắng, ta cần cho hoa trắng tự thụ phấn cho giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn IV Cho hoa đỏ giao phấn với có kiểu gen đồng hợp lặn, đời gồm 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng hoa đỏ mang giao phấn có kiểu gen AaBB A B C D Câu 111: Trong phát biểu sau, có phát biểu nói chế di truyền sinh vật nhân thực? I Q trình nhân đơi ADN, phiên mã dịch mã thể nguyên tắc bổ sung II Các ADN tế bào ln có số lần nhân đơi III Tất gen nằm phân tử ADN nhân có số lần phiên mã IV Q trình dịch mã diễn nhân tế bào chất A B C D Câu 112: Biện pháp sau khơng có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng? A Xây dựng hệ thống khu bảo vệ thiên nhiên B Ngăn chặn thực nạn phá rừng, tích cực trồng rừng C Vận động đồng bào dân tộc sống rừng định canh, định cư D Chống xói mòn, khơ hạn, ngập úng chống mặn cho đất Câu 113: Trong phát biểu sau, có phát biểu sai nói phát sinh sống Trái Đất? I Các chất hữu hình thành từ chất vơ diễn giai đoạn tiến hóa hóa học II Kết giai đoạn tiền hóa tiền sinh học hình thành nên tế bào sơ nhân sơ III Tế bào sơ khai hình thành giai đoạn tiến hóa sinh học chưa phải sinh vật có dấu hiệu thể sống IV Các chất hữu đơn giản hình thành giai đoạn tiến hóa hóa học, chất hữu phức tạp hình thành giai đoạn tiến hóa tiền sinh học A B C D Câu 114: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa; kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A B cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Tính trạng chiều cao thân gen có alen (D, d) quy định, alen D quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen d quy Trang 13/14 - Mã đề thi 134 định thân thấp Cho hoa đỏ, thân cao giao phấn với có kiểu gen đồng hợp tử lặn (P), F thu kiểu hình khác nhau, hoa đỏ, thân cao chiếm tỉ lệ 15% Biết không xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc mơi trường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Ở F1, tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình II Quá trình giảm phân xảy hoán vị gen với tần số 40% III Ở F1, có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ có kiểu gen dị hợp cặp gen IV Ở F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình 3: 3: 3: 2: 2: A B C D Câu 115: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau tạo alen cho quần thể? A Các yếu tố ngẫu nhiên B Di – nhập gen C Đột biến gen D Chọn lọc tự nhiên Câu 116: Xét phép lai sau: (1) AaBb x aabb (2) aaBb x AaBB (3) aaBb x aaBb (4) AABb x AaBb (5) AaBb x AaBB (6) AaBb x aaBb (7) AAbb x aaBb (8) Aabb x aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1: 1: 1: 1? A B C D Câu 117: Giả sử có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen Aa tiến hành giảm phân bình thường Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu tế bào không xảy hốn vị gen kết tạo loại giao tử loại giao tử II Nếu tế bào khơng xảy hốn vị gen kết tạo giao tử A chiếm tỉ lệ 50% III Nếu tế bào xảy hoán vị gen D d kết tạo tối đa loại giao tử IV Nếu tế bào có cách xếp nhiễm sắc thể kì I xảy hốn vị gen D d tạo loại giao tử với tỉ lệ 1: 1: 1: A B C D Câu 118: Phát biểu sau sai nói tiêu hóa động vật? A Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào B Tiêu hóa động vật chưa có quan tiêu hóa tiêu hóa nội bào C Ở động vật có ống tiêu hóa, thực ăn tiêu hóa ngoại bào D Ở thú ăn thực vật có dày đơn, manh tràng phát triển Câu 119: Ở động vật có hệ tuần hồn kín, máu trao đổi chất với tế bào A thành tĩnh mạch mao mạch B thành mao mạch C thành động mạch mao mạch D thành động mạch tĩnh mạch Câu 120: Trong phát biểu sau, có phát biểu sai nói đột biến nhiễm sắc thể? I Đột biến đảo đoạn chuyển đoạn làm thay đổi chiều dài nhiễm sắc thể II Đột biến đa bội hình thành lồi mới, đột biến cấu trúc khơng thể hình thành lồi III Đột biến lặp đoạn kèm với đoạn, đột biến đoạn không kèm với lặp đoạn IV Đột biến số lượng cấu trúc xảy nhiễm sắc thể giới tính A B C D - HẾT -Trang 14/14 - Mã đề thi 134 ... Trang 4/14 - Mã đề thi 134 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Học kì II_Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN: KHTN Thời gian: 150 phút (120 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên... CHU VĂN AN Học kì II_Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018 MÔN: KHTN Thời gian: 150 phút (120 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh:……………….………………………………………Số báo... thu 8,16 gam muối Công thức cấu tạo este A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC3H7 - HẾT Trang 8/14 - Mã đề thi 134 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Học kì II_Năm học 2017 - 2018 ĐỀ THI
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt quoc gia khtn, de thi thu thpt quoc gia khtn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay