Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường thủy dương, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

103 56 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 12:28

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN [ uế -  - tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC nh NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ki ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN họ c PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGUYỄN CHÂU KHÁNH HUYỀN Khóa học: 2013 - 2017 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN [ uế -  - tế H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC nh NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ki ĐẾN SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN họ c PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, Đ ại TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Châu Khánh Huyền PGS.TS Bùi Đức Tính Lớp: K47B TNMT Niên khóa: 2013-2017 Huế, tháng năm 2017 Lời Cảm Ơn Trong suốt q trình thực đề tài, ngồi nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ thầy cô giáo, quan, cán hộ dân địa bàn Phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế uế Trước hết, Tôi xin cảm ơn Qúy Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế Phát triển giảng dạy, cung cấp cho kiến thức suốt năm học vừa qua, tạo điều kiện cho học tập nghiên cứu tế H Đặc biệt, Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – PGS.TS Bùi Đức Tính tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Ki nh Đồng thời, Tơi xin chân thành cảm ơn Cô, Chú, Anh, Chị công tác làm việc Uỷ ban nhân dân phường Thủy Dương, HTXNN Thủy Dương toàn thể người dân địa bàn phường cung cấp số liệu tạo điều kiện cho để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đ ại họ c Cuối xin chân thành cảm ơn Cơ giáo chủ nhiệm Trần Đồn Thanh Thanh, tập thể lớp K47B Kinh tế tài nguyên môi trường, bạn bè người thân nhiệt tình giúp đỡ, động viên, khích lệ tơi suốt thời gian học tập, rèn luyện trường Đại học Kinh Tế Huế Tuy thân cố gắng suốt trình thực tập thời gian, kiến thức, kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài khơng tránh sai sót Kính mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến dẫn thêm thầy cô giáo để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Châu Khánh Huyền MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TÓM TẮT NGHIÊN CỨU PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài uế Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu tế Cấu trúc khóa luận nh PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Ki 1.1 Biến đổi khí hậu c 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến BĐKH họ 1.1.1.1 Biến đổi khí hậu 1.1.1.2 Tai biến thiên nhiên ại 1.1.1.3 Hạn hán Đ 1.1.1.4 Rét đậm, rét hại 1.1.1.5 Kịch biến đổi khí hậu 1.1.1.6 Thích ứng với biến đổi khí hậu 10 1.1.2 Nguyên nhân BĐKH 11 1.1.2.1 Nguyên nhân thiên nhiên 11 1.1.2.2 Nguyên nhân người 11 1.1.3 Biểu BĐKH .12 1.1.4 Đặc điểm BĐKH .12 1.1.5 Tác động BĐKH 13 1.1.5.1 Tác động BĐKH đến đời sống sản xuất sinh hoạt người 13 1.1.5.2 Tác động BĐKH đến tài nguyên nước 13 1.1.5.3 Tác động BĐKH đến hệ sinh thái đa dạng sinh học 14 1.1.5.4 Tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp anh ninh lương thực 15 1.2 Nông nghiệp 18 1.2.1 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp biến đổi khí hậu 18 1.2.1.1 Đất đai đối tượng, tư liệu SX chủ yếu 18 1.2.1.2 Đối tượng SX NN sinh vật, thể sống 18 1.2.1.3 SX NN có tính thời vụ 18 1.2.1.4 NN phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên 19 uế 1.2.2 Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 19 1.2.2.1 Vị trí địa lý 19 H 1.2.2.2 Đất đai 19 tế 1.2.2.3 Khí hậu 20 nh 1.2.2.4 Nguồn nước 20 1.2.2.5 Sinh vật 20 Ki 1.3 Biểu BĐKH 20 c 1.3.1 Biểu BĐKH Việt Nam 20 họ 1.3.2 Biều BĐKH Thừa Thiên Huế .24 1.4 Phương pháp đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp 25 ại 1.4.1 Đánh giá tác động dựa vào kịch biến đổi khí hậu 25 Đ 1.4.2 Đánh giá tác động dựa vào thay đổi tượng thời tiết cực đoan 26 1.5 Tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp 27 1.5.1 Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp Việt Nam 27 1.5.2 Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp Thừa Thiên Huế.28 CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 31 2.1 Tình hình phường Thủy Dương 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 2.1.1.1 Vị trí địa lý 31 2.1.1.2 Đặc điểm địa hình 31 2.1.1.3 Khí hậu, thời tiết 32 2.1.1.4 Thủy văn 32 2.1.2 Điều kiện kinh tế-xã hội 33 2.1.2.1 Tình hình chung 33 2.1.2.2 Tình hình dân số lao động phường Thủy Dương 35 2.1.2.3 Tình hình sử dụng đất phường Thủy Dương 37 2.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp qua năm 2014-2016 phường Thủy Dương 39 2.2.1 Trồng trọt 39 uế 2.2.2 Chăn nuôi 41 2.2.3 Nuôi trồng thủy sản 43 H 2.3 Biểu biến đổi khí hậu tượng thời tiết cực đoan địa bàn tế nghiên cứu 44 nh 2.3.1 Biểu biến đổi khí hậu địa bàn nghiên cứu 44 2.3.1.1.Sự thay đổi nhiệt độ tháng năm 44 Ki 2.3.1.2 Sự thay đổi lượng mưa tháng năm 45 c 2.3.2 Các tượng thời tiết cực đoan địa bàn nghiên cứu 46 họ 2.4 Thống kê số thiệt hại thiên tai gây sản xuất nông nghiệp địa bàn phường Thủy Dương 48 ại 2.4.1 Thống kê số thiệt hại thiên tai gây trồng trọt 48 Đ 2.4.2 Thống kê số thiệt hại thiên tai gây chăn nuôi 49 2.4.3 Thống kê số thiệt hại thiên tai gây nuôi trồng thủy sản 50 2.5 Tình hình nhóm hộ điều tra 51 2.5.1 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 51 2.5.2 Các nguồn thu nhập nhóm hộ điều tra .52 2.6 Các tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nơng nghiệp địa bàn nghiên cứu 52 2.6.1.Tác động hạn hán đến sản xuất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 52 2.6.1.1 Tác động hạn hán đến trồng trọt vùng nghiên cứu 52 2.6.1.2 Tác động hạn hán tới chăn nuôi vùng nghiên cứu 56 2.6.1.3 Tác động hạn hán tới nuôi trồng thủy sản vùng nghiên cứu 60 2.6.2.Tác động rét (lạnh) đến sản xuất nông nghiệp địa bàn nghiên cứu .62 2.6.2.1 Tác động rét đến trồng trọt vùng nghiên cứu 62 2.6.2.2 Tác động rét đến chăn nuôi vùng nghiên cứu 64 2.6.2.3 Tác động rét đến nuôi trồng thủy sản vùng nghiên cứu 66 2.7 Nhận thức người dân BĐKH sản xuất nông nghiệp 66 2.7.1 Tiếp cận thông tin BĐKH người dân địa phương 66 2.7.2 Nhận thức người dân tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp 67 2.8 Nỗ lực quyền địa phương để giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí uế hậu… 68 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA H BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN tế PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN nh HUẾ 71 3.1 Nhóm giải pháp chung 71 Ki 3.1.1 Giáo dục tuyên truyền; nâng cao lực thích ứng BĐKH .71 c 3.1.2 Nguồn vốn 71 họ 3.2 Nhóm giải pháp cụ thể 72 3.2.1 Đối với trồng trọt .72 ại 3.2.2 Đối với chăn nuôi .74 Đ 3.2.3 Đối với nuôi trồng thủy sản .75 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 Kết luận 77 Kiến nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 82 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU : Biến đổi khí hậu ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ĐBSH : Đồng sông Hồng ĐDSH : Đa dạng sinh học HƯNK : Hiệu ứng nhà kính HST : Hệ sinh thái IPCC : Ủy ban Liên Chính phủ BĐKH KH : Khí hậu KNK : Khí nhà kính LHQ : Liên Hiệp Quốc NN : Nông nghiệp H tế nh : Nước biển dâng : họ Sản xuất TS : Tiến sĩ TT Huế : Thừa Thiên Huế UNFCCC : Công ước khung Liên Hiệp Quốc BĐKH ại SX Đ c NBD Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ki NN & PTNT : uế BĐKH DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Sự thay đổi nhiệt độ tháng năm vùng nghiên cứu 45 Biểu đồ Sự thay đổi lượng mưa tháng năm vùng nghiên cứu 46 Biểu đồ Quan điểm người dân tác động hạn hán đến nguồn thức ăn chăn nuôi 577 Đ ại họ c Ki nh tế H uế Biểu đồ Quan điểm người dân tác động rét đến dịch bệnh vật nuôi655 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Thay đổi nhiệt độ lượng mưa 50 năm qua vùng khí hậu trung bình cho nước 22 Bảng Tình hình KT-XH phường Thủy Dương qua năm 2014-2016 33 Bảng Tình hình dân số nguồn lao động phường Thủy Dương 36 Bảng Tình hình sử dụng đất phường Thủy Dương qua năm 2014 - 2016 38 Bảng Diện tích, suất, sản lượng loại trồng qua năm 2014-2016 40 Bảng Tình hình chăn ni phường qua năm 2014-2016 42 Bảng Tình hình ni trồng thủy sản phường qua năm 2014-2016 43 uế Bảng Quan điểm người dân xu biến đổi khí hậu phường Thủy Dương 47 H Bảng Thiệt hại thiên tai gây trồng trọt qua năm 2014-2016 49 tế Bảng 10 Thiệt hại thiên tai gây chăn nuôi qua năm 2014-2016 49 nh Bảng 11 Thiệt hại thiên tai gây nuôi trồng thủy sản qua năm 20142016 50 Ki Bảng 12 Tình hình nhân lao động hộ điều tra 51 c Bảng 13 Tác động hạn hán đến loại trồng 53 họ Bảng 14 Quan điểm người dân tác động hạn hán đến suất loại trồng 54 ại Bảng 15 Quan điểm người dân tác động hạn hán dịch bệnh đến vật nuôi Đ 58 Bảng 16 Tác động hạn hán đến suất vật nuôi hộ nghiên cứu 59 Bảng 17 Quan điểm người dân tác động hạn hán đến nuôi trồng thủy sản 61 Bảng 18 Quan điểm người dân tác động rét đến khả sinh trưởng trồng 62 Bảng 19 Quan điểm người dân tác động rét đến suất trồng 64 Bảng 20 Nguồn thông tin BĐKH cho nhân dân địa phương 67 Bảng 21 Ý kiến người dân thời tiết khí hậu năm gần 67 Bảng 22 Ảnh hưởng BĐKH qua nhận xét người dân 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính phó với thay đổi nhiệt độ bất thường Đó là, thả giống to, khỏe mạnh, thả muộn để tránh rét, định kỳ thay nước sục khí Kiến nghị Để người dân thích ứng với thay đổi biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp tốt hơn, nghiên cứu đưa số đề xuất sau: - Cần có sở liệu đầy đủ xác, chi tiết nhiệt độ, lượng mưa tháng để làm sở dự báo tốt tượng thời tiết cực đoan để bố trí thời vụ hợp lý - Cần có sách cho người dân vay vốn để phát triển sản xuất gia uế đình, người dân có kinh phí để áp dụng kỹ thuật hiệu thích ứng với hạn hán rét H - Hỗ trợ cho địa phương để xây dựng tuyến đê bao, hệ thống kênh mương tế nội đồng, trạm bơm nước, hoàn thiện hệ thống thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu nh sản xuất - Các quan, phận phụ trách nơng nghiệp cần tư liệu hóa hoạt động Ki thích ứng với hạn hán, rét lồng ghép vào kế hoạch phát triển địa phương, c tạo điều kiện cho tất hộ có khả vận dụng hình thức thích ứng phù hợp Đ ại họ Đồng thời,phổ biến địa phương có điều kiện tự nhiên tương tự vùng nghiên cứu SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (Triển khai thực Nghị số 60/2007/NQ-CP ngày 03/12/2007 Chính phủ, Hà Nội) Bộ Tài ngun Mơi trường (2012), Kịch Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Nxb Tài nguyên - Môi trường Bản đồ Việt Nam Dương Quỳnh, Đánh giá tác động biến đổi khí hậu xác định giải pháp ứng phó, Viện khoa học Khí tượng thủy văn Mơi trường Đặng Thị Bé Thơ, 2013, Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông uế nghiệp tỉnh Bến Tre nghiên cứu giảng dạy Địa lý, TP HCM H Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn (2012), Hội thảo khoa học vấn đề tế Đoan Trang (2011), “Giải BĐKH với nhìn lạc quan”, Tuổi trẻ cuối nh tuần, (Số 1), Tr 10 - 11 Hồ Thành, 2009, BĐKH vấn đề sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế Ki http://www.husta.org/tin-khoa-hoc-cong-nghe/bien-doi-khi-hau-va-van-de-san-xuat- c nong-nghiep-o-thua-thien-hue.html họ Hoài Thương, 2015, Đối mặt với BĐKH, http://baothuathienhue.vn/doi-mat-voi-bien-doi-khi-hau-a10978.html Đ 119), Tr 14 ại Kim Ngân (2011), “BĐKH tác động xấu đến sức khỏe”, Đại đoàn kết, (Số 10 Lê Hữu Sơn, 2014, Nghiên cứu tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp đề xuất giải pháp ứng phó huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 11 Lê Văn Thăng (2008), “ Tác động BĐKH lên môi trường tỉnh TT Huế”, Hội thảo tác động BĐKH kế hoạch hành động cho địa phương: trường hợp miền Trung Việt Nam, Huế 12 Lê Văn Thăng, Phan Văn Đức, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010), “ BĐKH nguy sinh kế cộng đồng xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế”, Kỷ yếu: Hội thảo môi trường đới ven bờ tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam, NXB Đại Học Huế, Huế SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 13 Lê Nguyên Tường, 2010, Tác động biến đổi khí hậu đến ngành nơng nghiệp Thừa Thiên Huế, http://www.vacne.org.vn/tac-dong-cua-bdkh-den-nganhnong-nghiep-thua-thien-hue/23977.html 14 Minh Nguyệt (2011), “BĐKH ngô sớm lâm nguy”, Khoa học công nghệ, (Số 13), Tr 15 Nguyễn Cẩn, Nguyễn Đình Hòe (2007), “Tai biến Môi trường”, NXB ĐHQG Hà Nội 16 Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Văn Thắng, Trần Thục (2008), “Biến đổi khí hậu Việt Nam giải pháp ứng phó”, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Mơi uế trường, Hà Nội Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội H 17 Nguyễn Văn Thắng nnk (2011), Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam, tế 18 Nguyễn Quốc Vọng (2010), “BĐKH hội phát triển canh tác nâng tính nh bền vững cơng nghệ”, Nông thôn mới, (Số 279), Tr 10 - 11 19 Nguyễn Thị Như Vân, 2013, Nghiên cứu tác động đề xuất giải pháp thích Ki ứng với BĐKH nông nghiệp thành phố Đà Nẵng c 20 Thanh An - Thanh Hà (2012), “Ứng phó với BĐKH ĐBSCL cần kịch họ mang tính bền vững”, Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, (Số 447), Tr 36 BĐKH ại 21 Thông báo Việt Nam cho Công ước Khung Liên Hợp Quốc Đ 22 Trần Thục, Nguyễn Văn Thắng, Dương Hồng Sơn, Hoàng Đức Cường nnk, BĐKH ứng phó với BĐKH Việt Nam: Nghiên cứu chi tiết cho Tỉnh Thừa Thiên – Huế 23 Trần Văn Thể (2009), Nghiên cứu tác động BĐKH đến nông nghiệp giải pháp ứng phó (Trồng trọt) Báo cáo tổng kết Dự án UNDP – MARD 24 TS.Phạm Khôi Nguyên, Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ tài ngun mơi trường), 6/2009 25 Trung tâm khí tượng thủy văn Hà Nam (2013), Rét đậm, rét hại http://tnmthanam.gov.vn/index.php/vi/weather/Kien-thuc-ve-Khi-tuong-Thuy-van/Retdam-ret-hai-la-gi-203/ SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính 26 UNDP - Báo cáo phát triển người năm 2007/2008 27 UBND phường Thủy Dương (2014), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ kinh tế-xã hộ năm 2015 28 UBND phường Thủy Dương (2015), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ kinh tế-xã hộ năm 2016 29 UBND phường Thủy Dương (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ kinh tế-xã hộ năm 2017 30 Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, 2013, Tác động biến Đ ại họ c Ki nh tế H uế đổi khí hậu nơng nghiệp SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁC HỘ NÔNG DÂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở PHƯỜNG THỦY DƯƠNG Mã số phiếu: …………… Người vấn: Ngày vấn: … /… /2017 Chào ông bà, sinh viên lớp K47B TNMT trường Đại học Kinh tế Huế, sinh viên năm cuối thực đề tài: “Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu uế đến sản xuất nông nghiệp địa bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế” Rất mong ông (bà) bỏ chút thời gian giúp tơi H hồn thành bảng hỏi Tơi xin cam đoan câu hỏi phục vụ cho tế mục đích làm khóa luận tốt nghiệp, thông tin ông (bà) giữ bí nh mật PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Ki I Thông tin người vấn họ Giới tính:  Nam c Người vấn:…………………………………………….Tuổi:………  Nữ Trình độ học vấn: Đ  Cấp ại  Không hoc  Cấp  Cấp  Trung cấp, Cao đẳng, Đại học II Thông tin hộ gia đình Tổng số thành viên hộ gia đình: …………………… Trong đó: Nam: ……… người Nữ:……………người Tổng số lao động chính:…………… Trong đó: LĐNN………… người SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền LĐPNN:……… người 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính PHẦN II: KHẢO SÁT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA BĐKH ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ ĐIỀU TRA 2017 I Diễn biến biến đổi khí hậu địa bàn nghiên cứu Nơi ơng/bà sống có thường xảy thiên tai hay khơng?  Có  Khơng Loại thiên tai mà địa phương ông/bà thường hay phải đối mặt?  Bão lụt  Hạn hán  Rét đậm, rét hại  Sương muối  Lốc tố Ông/bà cho biết tượng khí hậu cực đoan gây ảnh hưởng đến hoạt động Các tượng uế sản xuất nông nghiệp nhiều tần suất, cường độ bao nhiêu? Cường độ khí hậu cực H Tần suất 10 năm qua 3-5 năm qua 10 năm qua 3-5 năm qua tế đoan nh Hạn hán Ki Rét đậm, rét hại Bão lụt họ c Sương muối Lốc tố ại Ghi chú: ++++: Mức tác động mạnh giảm dần đến mức thấp Đ - : Mức khơng tác động Ơng/ bà cho biết tính thất thường loại tượng khí hậu cực đoan xảy nào? Hạn hán: Rét: Bão lụt: Trong 10 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 3-5 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 10 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 3-5 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 10 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 3-5 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường  Thường xuyên  Thất thường Sương muối: Trong 10 năm qua: SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 83 Khóa luận tốt nghiệp Lốc tố: GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Trong 3-5 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 10 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường Trong 3-5 năm qua:  Thường xuyên  Thất thường II Tác động biến đổi khí hậu đến trồng trọt Ơng/ bà cho biết hạn hán có làm chậm khả sinh trưởng phát triển loại trồng gia đình ơng/bà khơng?  Có  Khơng Sắn Có  Khơng Lạc Có  Khơng Đậu Có  Khơng Ngơ Có  Khơng Rau loại Có  Khơng Khoai lang Có  Khơng uế Lúa Nếu có xin cho biết cụ thể hạn hán tác động đến khả sinh trưởng phát triển H loại trồng gia đình ông/bà nào? tế ………………………………………………………………………………………… nh ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  Khơng Sắn Có  Khơng Lạc Có  Khơng Đậu Có  Khơng Ngơ Có  Khơng Rau loại Có  Khơng Khoai lang Có  Khơng họ  Có Đ ại Lúa c gia đình ơng/bà khơng? Ki Ơng/ bà cho biết hạn hán có làm giảm suất sản lượng loại trồng Nếu có xin cho biết cụ thể hạn hán tác động đến suất loại trồng gia đình ơng/bà nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ông /bà cho biết suất loại trồng gia đình ơng/bà bị giảm so với năm không hạn hán bao nhiêu? SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Cây trồng Năng suất bị giảm so với năm không hạn hán(kg/ha kg/m2) Lúa Lạc Ngô Khoai lang Sắn Đậu đỗ loại uế Rau loại H Ông/ bà cho biết hạn hán có làm tăng dịch bệnh loại trồng gia đình ơng/bà khơng? Lạc Có  Khơng Ngơ Có  Khơng Khoai lang Có  Khơng Sắn Có  Khơng Đậu Có  Khơng Rau loại Có  Khơng tế  Khơng nh  Có Ki Lúa c Nếu có xin cho biết cụ thể hạn hán tác động đến dịch bệnh loại họ trồng gia đình ơng/bà nào? ………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………………………………………………………… Đ ………………………………………………………………………………………… Ông/ bà cho biết hạn hán có làm tăng chi phí đầu tư loại trồng gia đình ơng/bà khơng? Lúa  Có  Khơng Sắn Có  Khơng Lạc Có  Khơng Đậu Có  Khơng Ngơ Có  Khơng Rau loại Có  Khơng Khoai lang Có  Khơng Nếu có xin cho biết cụ thể hạn hán làm tăng chi phí đầu tư trồng gia đình ơng/bà nào? SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 10 Ơng /bà cho biết rét làm chậm thời gian sinh trưởng phát triển loại trồng gia đình ơng/bà ngày? (ĐVT: ngày) Tác động Sinh trưởng phát triển chậm Cây trồng Lúa uế Lạc H Ngô Khoai lang tế Sắn nh Đậu Rau loại Ki 11 Ông/ bà cho biết rét có làm giảm suất trồng gia đình ơng / bà  Khơng Sắn Có  Khơng Lạc Có  Khơng Đậu Có  Khơng Ngơ Có  Khơng Rau loại Có  Khơng Khoai lang Có  Khơng họ  Có Đ ại Lúa c khơng? 12 Ơng /bà cho biết suất loại trồng gia đình ông/bà bị giảm so với năm không rét ? Cây trồng Năng suất giảm so với năm không rét (kg/ha kg/m2) Lúa Lạc Ngô Khoai lang SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 86 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Sắn Đậu Rau loại III Tác động biến đổi khí hậu đến chăn ni 13 Ơng/ bà cho biết hạn hán có tác động tới nguồn thức ăn chăn nuôi gia đình ơng/bà khơng? Lợn  Có  Khơng Gà  Có  Khơng Trâu  Có  Khơng Vịt  Có  Khơng Bò  Có  Khơng uế 14 Ông /bà cho biết hạn hán tác động tới dịch bệnh vật ni gia đình ơng/bà nào?   Trâu   Bò   Gà  Vịt   Ki Lợn Bình thường tế Giảm nh Tăng H Tác động hạn tới dịch bệnh vật nuôi c  họ      Nếu câu trả lời tăng xin vui lòng cho biết hạn hán làm tăng dịch bệnh vật ni ại gia đình ơng/bà nào? Đ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 15 Ông / bà cho biết hạn hán tác động đến suất vật ni gia đình ơng / bà nào? Vui lòng đánh dấu X vào trống Tác động hạn hán tới suất vật ni Tăng Giảm Bình thường Lợn    Trâu    Bò    SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Gà    Vịt    Nếu câu trả lời giảm xin vui lòng cho biết hạn hán làm giảm suất vật nuôi gia đình ơng/bà nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 16 Ơng/ bà cho biết rét có làm chậm khả sinh trưởng phát triển vật nuôi gia đình ơng/ bà khơng?  Có  Khơng Gà Trâu  Có  Khơng Vịt Bò  Có  Khơng  Có uế Lợn  Khơng H  Có  Khơng nh ni gia đình ơng/bà nào? tế Nếu có xin vui lòng cho biết rét làm chậm khả sinh trưởng phát triển vật ………………………………………………………………………………………… Ki ………………………………………………………………………………………… c ………………………………………………………………………………………… họ 17 Ông/ bà cho biết rét có làm gia tăng dịch bệnh vật ni gia đình ơng/ bà khơng?  Có  Khơng Gà  Có  Khơng Trâu  Có  Khơng Vịt  Có  Khơng  Có  Khơng Đ Bò ại Lợn Nếu có xin vui lòng cho biết rét làm gia tăng dịch bệnh vật ni gia đình ơng/bà nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… IV Tác động biến đổi khí hậu đến ni trồng thủy sản 18 Ơng /bà cho biết hạn hán có làm giảm nguồn nước ni trồng thủy sản gia đình ơng / bà khơng? Vui lòng đánh dấu X vào ô trống SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính Cá Rơ phi Có Khơng Cá chép  Có  Khơng Cá Trắm cỏ Có Khơng Cá trê phi  Có  Khơng Cá Mè hoa Có Khơng Cá chim trắng  Có  Khơng 19 Ơng / bà cho biết hạn hán có làm giảm suất đối tượng nuôi trồng thủy sản gia đình ơng/ bà khơng? Có Khơng Cá chép  Có  Khơng Cá Trắm cỏ Có Khơng Cá trê phi  Có  Khơng Cá Mè hoa Có Khơng Cá chim trắng  Có  Khơng Cá Rơ phi thủy sản gia đình ơng / bà khơng? uế 20 Ông /bà cho biết hạn hán có làm gia tăng dịch bệnh đối tượng nuôi trồng Cá Rô phi Có Khơng Cá chép Cá Trắm cỏ Có Khơng Cá trê phi Cá Mè hoa Có Khơng  Có  Khơng  Khơng Cá chim trắng  Có  Khơng tế H  Có gia đình ơng/bà khơng? Khơng Cá Trắm cỏ Có Khơng Cá Mè hoa Có Khơng Cá chép  Có  Khơng Cá trê phi  Có  Khơng Cá chim trắng  Có  Khơng họ c Ki Có Cá Rơ phi nh 21 Ơng/ bà cho biết rét có làm giảm suất đối tượng ni trồng thủy sản Nếu có xin vui lòng cho biết rét làm giảm suất đối tượng ni trồng thủy sản ại gia đình ông/bà nào? Đ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 22.Ông/ bà cho biết rét có làm gia tăng dịch bệnh đối tượng ni trồng thủy sản gia đình ơng/bà khơng? Cá Rơ phi Có Khơng Cá chép  Có  Khơng Cá Trắm cỏ Có Khơng Cá trê phi  Có  Khơng Cá Mè hoa Có Khơng Cá chim trắng  Có  Khơng Nếu có xin vui lòng cho biết rét làm gia tăng dịch bệnh đối tượng ni trồng thủy sản gia đình ơng/bà nào? SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 89 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… V Nhận thức người dân tác động BĐKH đến sản xuất nơng nghiệp 23 Ơng/bà thường cập nhật thông tin thời tiết qua nguồn thơng tin nào? ( Có thể lựa chọn nhiều phương án)  Tivi/radio  Tập huấn/chương trình đào tạo  Sách, báo, tạp chí  Internet  Hội họp  Khác (ghi rõ)…… uế 24 Ý kiến ơng/bà thời tiết, khí hậu năm gần đây?  Nắng nóng kéo dài,mưa H  Thời tiết khắc nghiệt tế  Diễn biến thời tiết thất thường nh  Nhiệt độ tăng, hạn hán xảy ngày cảng nhiều  Khơng có ý kiến Ki 25 Ơng/bà có nhận xét tác động BĐKH đến sản xuất nông nghiệp gia c đình ơng/ bà? Đ Trồng trọt Tác động BĐKH ại Lĩnh vực họ Ảnh hưởng BĐKH qua nhận xét người dân Chăn nuôi Nuôi trồng thủy sản VI Khả thích ứng với biến đổi khí hậu cho sản xuất nơng nghiệp 26 Ơng/bà làm để ứng phó với ảnh hưởng biến đổi khí hậu?  Thay đổi tập quán sản xuất  Đổi kỷ thuật sản xuất  Phát triển nguồn giống  Thay đổi thời vụ  Tăng cường phòng chống dịch bệnh SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Đức Tính  Chuyển dịch cấu trồng đối tượng nuôi trồng thủy sản Khác(nêu rõ):……………………………………………………… 27 Chính quyền địa phương có thực biện pháp hỗ trợ giúp đỡ người dân ứng phó với ảnh hưởng BĐKH hay khơng?  Có Khơng Nếu có xin cho biết cụ thể giải pháp gì? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… VII Đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho hoạt động nơng nghiệp uế 28 Ơng/bà có tâm tư nguyện vọng ban ngành địa phương nhằm thích H ứng với ảnh hưởng biến đổi khí hậu? ………………………………………………………………………………………… tế ………………………………………………………………………………………… nh ………………………………………………………………………………………… 29 Ơng/bà đề xuất giải pháp nhằm thích ứng với ảnh hưởng biến đổi khí Ki hậu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp: c ………………………………………………………………………………………… họ ………………………………………………………………………………………… ại ………………………………………………………………………………………… Đ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG BÀ SVTH: Nguyễn Châu Khánh Huyền 91 Đ ại họ c nh Ki tế H uế ... khí hậu đến sản xuất nông nghiệp Thừa Thiên Huế. 28 CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ... đề nghiên cứu Chương 2: Tác động biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp địa bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động biến. .. tài tập trung nghiên cứu cứu tác động biến đổi khí H hậu đến sản xuất nông nghiệp địa bàn phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế tế Phương pháp nghiên cứu nh a Phương pháp thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường thủy dương, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế , Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường thủy dương, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay