Bai 1 banh chung banh giay

13 56 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 11:18

Tiết - Đọc thêm Văn BÁNH 07/10/18 CHƯNG, BÁNH GIẦY GV: TRƯƠNG HỒNG LONG I Tìm hiểu chung: Tóm tắt: - Nhân lúc già, vua Hùng Vương thứ ngày lễ Tiên vương có ý định chọn người nối ngơi 07/10/18 GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Tóm tắt: - Các lang cố ý làm vừa lòng vua mâm cỗ thật đầy, thật hậu 07/10/18 GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Tóm tắt: - Riêng Lang Liêu thần mách bảo dùng hai loại bánh dâng lễ Tiên Vương 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Tóm tắt: - Vua Hùng chọn bánh để lễ Tiên Vương tế trời đất, nhường báu cho chàng 07/10/18 GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Tóm tắt: - Từ đời Vua Hùng thứ 7, nước ta có tục lệ làm bánh chưng, bánh giầy dịp lễ tết 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Bố cục: Gồm phần - P1: Từ đầu -> chứng giám: Vua Hùng chọn người nối ngơi - P2: Tiếp -> hình tròn: đua tài dâng lễ vật lang - P3: Còn lại: Kết thi tài 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG II Đọc – hiểu văn bản: Vua Hùng chọn người nối ngơi - Hồn cảnh: + Giặc dẹp yên + Vua muốn nhân dân no ấm + Nhà vua già - Ý định: phải nối chí vua, khơng thiết trưởng 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG II Đọc – hiểu văn bản: Vua Hùng chọn người nối - Thời điểm: nhân ngày lễ Tiên Vương - Cách thức: Dâng lễ vật cúng Tiên Vương => Vua Hùng Vương thứ trọng, đề cao tài trí cho dù thứ 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Cuộc đua tài dâng lễ vật: - Lang Liêu: - Các Lang: họ biết đua làm cỗ > thần báo mộng, làm hai loại bánh: bánh thật hậu, thật ngon < chưng, bánh giầy 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Kết thi tài: - Bánh chưng bánh giầy Lang Liêu chọn làm lễ vật tế trời cúng Tiên Vương 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Giá trị ý nghĩa : Giải thích nguồn gốc bánh chưng , bánh giầy Phản ánh thành tựu văn minh nông nghiệp buổi đầu dựng nước với thái độ đề cao lao động , đề cao nghề nông Thể thờ kính Trời, Đất, tổ tiên nhân dân ta 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Chào Tạm Biệt 07/10/18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG ... cho chàng 07 /10 /18 GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Tóm tắt: - Từ đời Vua Hùng thứ 7, nước ta có tục lệ làm bánh chưng, bánh giầy dịp lễ tết 07 /10 /18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Bố cục: Gồm phần - P1: Từ đầu ->... vừa lòng vua mâm cỗ thật đầy, thật hậu 07 /10 /18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Tóm tắt: - Riêng Lang Liêu thần mách bảo dùng hai loại bánh dâng lễ Tiên Vương 07 /10 /18 GV: TRƯƠNG HỒNG LONG Tóm tắt: - Vua... 07 /10 /18 GV: TRƯƠNG HOÀNG LONG Cuộc đua tài dâng lễ vật: - Lang Liêu: - Các Lang: họ biết đua làm cỗ > thần báo mộng, làm hai loại bánh: bánh thật hậu, thật ngon < chưng, bánh giầy 07 /10 /18 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1 banh chung banh giay, Bai 1 banh chung banh giay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay