Quản lý kiến trúc cảnh quan tại trường đại học thủ đô hà nội (tt0

24 27 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 11:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN TRÍ DŨNG QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI NGUYỄN TRÍ DŨNG KHĨA: 2016-2018 QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI Chuyên ngành: Quản thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM TRỌNG THUẬT XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS LÊ QUÂN Nội – 2018 LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ Khoa Sau đại họcTrường Đại học Kiến trúc Nội, tận tình giảng dạy thầy suốt khóa học Tơi chân thành cảm ơn bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS.Phạm Trọng Thuật trực tiếp, tận hình hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn cung cấp nhiều thơng tin khoa học có giá trị để luận văn hoàn thành Cuối tơi xin bầy tỏ lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp người ủng hộ động viên tơi suốt q trình học tập làm luận văn Một lần xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Trí Dũng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Trí Dũng MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục sơ đồ Danh mục hình minh họa MỞ ĐẦU chọn đề tài  Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu  Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Phương pháp nghiên cứu  Ý nghĩa khoa học thực tiễn  Một số khái niệm khoa học Nội dung nghiên cứu  Cấu trúc luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI 1.1 Giới thiệu Trường Đại học Thủ đô Nội 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.1.2 Vị trí, quy mơ 1.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản 12 1.2 Thực trạng kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội 14 1.2.1 Thực trạng kiến trúc cảnh quan sở 14 1.2.2 Thực trạng kiến trúc cảnh quan sở 22 1.2.3 Thực trạng kiến trúc cảnh quan sở 29 1.3 Thực trạng công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội 32 1.3.1 Thực trạng chế, máy quản kiến trúc cảnh quan 32 1.3.2 Thực trạng máy quản kiến trúc cảnh quan 33 1.3.2 Sự tham gia cộng đồng quản kiến trúc cảnh quan 35 1.4 Các nội dung nghiên cứu 37 CHƯƠNG II CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI 38 2.1 Cơ sở pháp 38 2.1.1 Văn pháp nhà nước ban hành 38 2.1.2 Văn UBND thành phố Nội 40 2.1.3 Văn Trường Đại học Thủ đô Nội 41 2.1.4 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn 41 2.2 Cơ sở thuyết 42 2.2.1 Cơ sở thuyết quản kiến trúc cảnh quan 42 2.2.2 Nội dung quản kiến trúc cảnh quan 45 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội 52 2.3.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: 52 2.3.2 Bối cảnh nay, truyền thống văn hóa Thủ Nội 56 2.3.3 Cơ chế, sách lực quản 58 2.3.4 Trình độ khả ứng dụng công nghệ - kỹ thuật 60 2.3.5 Sự tham gia cộng đồng 61 2.4 Kinh nghiệm quản kiến trúc cảnh quan 63 2.4.1 Kinh nghiệm quản nước 63 2.4.2 Kinh nghiệm quản nước: 67 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI 73 3.1 Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc quản 73 3.1.1Quan điểm: 73 3.1.2Mục tiêu: 74 3.1.3 Nguyên tắc: 74 3.2 Đề xuất giải pháp quản kiến trúc cảnh quan 76 3.2.1 Giải pháp quản tổ chức kiến trúc cảnh quan 76 3.2.2 Giải pháp chế, sách quản kiến trúc cảnh quan 101 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực quản 104 3.2.4 Giải pháp quản kiến trúc cảnh quan với tham gia cộng đồng 105 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên hình Trang Sơ đồ 1.1 Cấu trúc luận văn Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức 13 Sơ đồ 1.3 Cơ chế, máy quản kiến trúc cảnh quan 33 DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HỌA Số hiệu Tên hình Trang hình Hình 1.1 Ảnh vệ tinh vị trí Cơ sở Hình 1.2 Ảnh vệ tinh vị trí Cơ sở 10 Hình 1.3 Ảnh vệ tinh vị trí Cơ sở 11 Hình 1.4 Mặt khu A sở 14 Hình 1.5 Nhà hiệu tượngđài Bác Hồ 15 Hình 1.6 Khu lớp học giảng đường 16 Hình 1.7 Hội trường lớn 17 Hình 1.8 Thư viện 17 Hình 1.9 Cổng chính, cổng phụ, tường rào 18 Hình 1.10 Vườn hoa Tự Trọng 19 Hình 1.11 Một số loại xanh bóng mát sân trường 20 Hình 1.12 Bồn hoa trước nhà hiệu 21 Hình 1.13 Đường dây điện, thông tin chưa hạ ngầm 22 Hình 1.14 Mặt sở 23 Hình 1.15 Nhà hiệu 24 Hình 1.16 Khu hội trường, căng tin 24 Hình 1.17 Khu lớp học, giảng đường, thư viện 25 Hình 1.18 Khu nhà thể chất, ký túc xá 26 Hình 1.19 Vườn xanh vàđài phun nước 26 Hình 1.20 Đường giao thơng nội có giải phân cách, hệ thống 28 chiếu sáng Hình 1.21 Ngập nước trời mưa to 29 Hình 1.22 Hình ảnh sở 30 Hình 1.23 Cổng, tường rào 31 Hình 1.24 Hình ảnh kinh doanh bn bán lấn chiếm 36 Hình 1.25 Lễ cơng bố “Vòng quay xanh HNMU” với tham gia Khoa Kinh tếđô thị nhà tài trợ 37 Hình 2.1 Hình ảnh trường Nottingham 63 Hình 2.2 Cảnh quan xanh trường Nottingham 64 Hình 2.3 Khối giảng đường 65 Hình 2.4 Trường Đại học khoa học kỹ thuật Quảng Tây 66 Hình 2.5 Tòa nhà trường đại học FPT 68 Hình 2.6 Khu giảng đường 69 Hình 2.7 Các khu chức năng, kiến trúc cảnh quan 70 Hình 2.8 Tòa nhà trường 71 Hình 2.9 Một số hìnhảnh kiến trúc cảnh quan 72 Hình 3.1 Nhà cầu nối nhà A,B F sở 87 Hình 3.2 Một số xanh, bóng mát 87 Hình 3.3 Kết hợp xanh mặt nước phùđiêu biểu tượng 88 trường đại học Ngoại Thương Hình 3.4 Khơng gian mặt nước tạiđại học FPT 91 Hình 3.5 Tượngđài Bác Hồ đặt vườn hoa 97 Hình 3.6 Chòi nghỉ vườn hoa 97 Hình 3.7 Phối cảnh tổng thể khu cụm trường Dục Tú, Mai Lâm 104 MỞ ĐẦU  chọn đề tài Thủ đô Nội trung tâm đầu não trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kĩ thuật, đồng thời trung tâm lớn giáo dục đại học hợp tác quốc tế nước Thủ đô Nội nơi tập trung số lượng lớn trường Đại học nước Trường Đại học Thủ đô Nội tự hào mang tên Thủ đô ngàn năm văn hiến, trường đại học công lập trực thuộc UBND thành phố Nội Với truyền thống gần 60 năm nhà trường góp phần xây dựng, giữ gìn phát huy sắc văn hóa Thăng Long – Nội Trường Đại học Thủ Nội tầm nhìn phát triển trường đại học đa ngành chất lượng cao, đào tạo chuyên ngành mang sắc đặc thù Nội.Kiến trúc cảnh quan trường phải mang đặc trưng văn hóa Thủ Nội Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng phát triển; sở nâng cấp, sáp nhập từ Trường Cao đẳng sư phạm Nội Trường trung cấp kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn, Trường Đại học Thủ có sở.Hiện trạng sở vật chất nói chung, kiến trúc cảnh quan công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường nhiều hạn chế Trong lộ trình đến năm 2030 Trường Đại học Thủ đô Nội xây dựng Khu cụm trường Dục Tú, Mai Lâm huyện Đông Anh, thành phố Nội với quy mô xây dựng 43ha Kiến trúc cảnh quan trường Đại học có vai trò quan trọng, ngồi việc tạo dựng khơng gian chức hợp lý, có tính thẩm mỹ, kiến trúc cảnh quan trường đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thu hút người học, thể sắc, đặc trưng, triết trường đại học Chính vậy, việc nghiên cứu đưa quy định giải pháp thực quản kiến trúc, cảnh quan nhằm bổ sung cho Trường Đại học Thủ Nội nói riêng Trường Đại học địa bàn nói chung thêm cơng cụ hữu hiệu để quán kiến trúc, cảnh quan hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển chung, xây dựng mơi trường sư phạm tác giả chọn đề tài  Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Đánh giá trực trạng kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Xác định sở khoa học cho quản kiến trúc cảnh quan - Đề xuất giải pháp quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội  Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: sở Trường Đại học Thủ đô Nội Thời gian: Từ (2017) đến năm 2030  Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp điều tra khảo sát; - Phương pháp so sánh, đối chiếu; - Phương pháp kế thừa, chuyên gia; - Phương pháp tổng hợp, phân tích 3  Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Xây dựng luận có sở khoa học công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Quy định rõ số vấn đề cần phải quản để thực tốt công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội  Một số khái niệm khoa học Kiến trúc cảnh quanlà môn khoa học tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành khác quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, công trình, điêu khắc, hội họa… nhằm giải vấn đề tổ chức mơi trường nghỉ ngơi, giải trí, thiết lập cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc Kiến trúc cảnh quan bao gồm thành phần tự nhiên ( địa hình, mặt nước, xanh, nước động vật, không trung) thành phần nhân tạo ( kiến trúc cơng trình, giao thơng, trang thiết bị hồn thiện kỹ thuật, tranh tượng hồnh tráng trang trí) Mối tương quan tỷ lệ thành phần quan hệ tương hỗ hai thành phần biến đổi theo thời gian, điều làm cho cảnh quan kiến trúc vận động phát triển Quản lýlà tác động tổ chức, có hướng đích chủ thể quản tới đối tượng quản thông qua công cụ quản nhằm đạt mục tiêu đề Quản kiến trúc cảnh quan:là nội dung cơng việc quản quy hoạch xây dựng góp phần tạo lập hình ảnh cấu trúc khơng gian thị, kết hợp hài hòa cảnh quan thiên nhiên cảnh quan nhân tạo xác lập trật tự đô thị, nhằm nâng cao chất lượng sống, bảo tồn giá trị truyền thống kiến thức, văn hóa phong tục tập quán vùng miền Quản kiến trúc cảnh quan thực thông qua nội dung: -Quy định quy định thực quy hoạch xây dựng - Quy định quy chế quản quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, môi trường - Quy định quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng - Quy định quyền hạn, trách nhiệm quan quản lý, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Đô thịlà khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao chủ yếu hoạt động lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệpm trung tâm trị, hành chính, kinh tế, văn hóa chun ngành, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gai vùng lãnh thổ, địa phường, bao gồm nội thành, ngoại thành thành phố; nội thị, ngoại thị thị xã; thị trấn Quy hoạch đô thị việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống cơng trình hạ tầng kỹ thuật, cơng trình hạ tầng xã hội nhà để tạo lập mơi trường sống thích hợp cho người dân sống đô thị, thực thông qua đồ án quy hoạch đô thị Thiết kế đô thị việc cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị kiến trúc cơng trình thị, cảnh quan cho khu chức năng, tuyến phố khu không gian công cộng khác đô thị 5 Kiến trúc đô thị tổ hợp vật thể đô thị, bao gồm cơng trình kiến trúc, kỹ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà tồn tại, hình ảnh, kiểu dáng chi phối ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị Không gian đô thị không gian bao gồm vật thể kiến trúc đô thị xanh, mặt nước thị có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan đô thị Cảnh quan đô thị khơng gian cụ thể có nhiều hướng quan sát đô thị không gian trước tổ hợp kiến trúc, quảng trường, đường phố, hè, bộ, công viên, thảm thực vật, vườn cây, vườn hoa, đồi, núi, gò đất, đảo cù lao, triền đất tự nhiên, dải đất ven bờ biển, mặt hồ, mặt sống, kênh rạch đô thị không gian sử dụng chung thuộc đô thị Cộng đồng tham gia cộng đồng: + Cộng đồng: Là nhóm người đặc trưng sống khu vực địa ghi rõ, có văn hóa lối sống chung, có thống hành động chung để theo đuổi mục đích + Sự tham gia cộng đồng: q trình mà Chính phủ cộng đồng có số trách nhiệm cụ thể tiến hành hoạt động để dịch vụ đô thị cho tất người  Nội dung nghiên cứu - Đánh giá, phân tích hệ thống thực trạng kiến trúc cảnh quan, công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Xây dựng khoa học làm sở cho việc kiến nghị, đề xuất giải phápquản kiến trúc cảnh quan - Đề xuất giải phápquản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội 6  Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: - Chương Thực trạng công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Chương Cơ sở khoa học quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội - Chương Các giải pháp quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nộiđồ 1.1 : Cấu trúc luận văn CHƯƠNG I PHẦN MỞ ĐẦU THỰC TRẠNG QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG II CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỘI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP QUẢN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TRỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ NỌI THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận Trường Đại học Thủ đô Nội trường đại học công lập trực thuộc UBND thành phố Nội, với bề dày gần 60 năm truyền thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cấu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô nước Tuy nhiên trạng sở vật chất nói chung kiến trúc cảnh quan nhiều hạn chế Khơng gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học có ví trí, vai trò quan trọng trường Đại học, không viêc thiết lập không gian chức hợp lý, có tính thẩm mỹ mà góp phần tạo nên mơi trường sư phạm thân thiện, nâng cao chất lượng đào tạo, thể đặc trưng bề dày lịch sử truyền thống nhà trường Quá trình nghiên cứu, khảo sát, tổng hợp phân tích trạng Trường Đại học Thủ Nội luận văn đưa tranh tổng quát công tác quản kiến trúc cảnh quan từ thấy vai trò cơng tác quản văn pháp quan trọng, đóng vai trò định đến kiến trúc cảnh quan khu vực Để quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Nội hiệu quả, nâng cao chất lượng u cầu cơng tác quản phải có hệ thống thống quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng khai thác sử dụng, giải pháp quản phải phù hợp linh hoạt với yêu cầu thực tế Trên sở đánh giá thực trạng kiến trúc cảnh quan công tác quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ Nội nay, để phân tích rút vấn đề cần giải Luận văn tiếp cận xu hướng nghiên cứu không gian kiến trúc cảnh quan nước số nước giới, cập nhật sở pháp liên quan, phân tích yếu tố ảnh hưởng đếnquản 109 kiến trúc cảnh quan tham khảo kinh nghiệm quản kiến trúc cảnh quan để đề xuất số giải pháp quản kiến trúc cảnh quan cho Trường Đại học Thủ Nội nói riêng, trường cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Nội nước tham khảo áp dụng nội dung thích hợp * Kiến nghị Việc hệ thống văn pháp chưa hoàn thiện cụ thể, thủ tục hành phức tạp, chồng chéo, chế sách chưa phù hợp rào cản công tác quản xây dựng cảnh quan; từ chủ trương đến việc thực chưa thống nhất, đồng bộ; nhận thức cộng đồng khai thác sử dụng, bảo vệ, giữgìn giá trị kiến trúc cảnh quan chưa mức.Với mong muốn góp phầnnâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tính thẩm mỹ kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ Nội nói riêng, Thủ nước nói chung tác giả kiến nghị số nội dung sau: - Về quy hoạch xây dựng: Bộ Xây dựng hoàn chỉnh đồng hệ thống văn hướng dẫn thực hoạt động liên quan đến quy hoạch, xây dựng, quản vận hành, có biện pháp ngăn chặn, xử tổ chức cá nhân vi phạm Nghiên cứu điều chỉnh nội dung không phù hợp, bổ sung nội dung cho tiêu chuẩn TCVN 3981-1985 Tiêu chuẩn thiết kế Trường Địa học, sau 30 năm có nhiều thay đổi Ví dụ việc xác định quy mơ trường đại học TCVN 3981-1985 xác định tối đa đến 6000 sinh viên, nhiên phần lớn trường đại học có quy mơ 6000 sinh viên (Trường Đại học Thủđô Nội10000 sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Nội 33000 sinh viên, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 25000 sinh viên, ) - Về công tác quản Nhà nước: UBND thành phố Nội cần có quan tâm, đầu tư tới sở vất chất, kiến trúc cảnh quan Trường 110 Đại học Thủ Nội, cần có phân cấp quản chuyên trách, phù hợp tránh chồng chéo, tăng cường quyền tự chủ cho đơn vị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện nhân lực tài để đầu tư đồng khu đô thị đại học cho Thủ đô Trường Đại học Thủ đô Nội cần phối hợp chặt chẽ với sở ngành liên quan, chủ động công việc nhằm tăng cường hiệu công tác quản lý, sử dụng, cần đổi chế, sách theo hướng tự chủ, thu hút thêm nhiều nguồn lực từ xã hội Tăng cường lực quản lý, chuyên môn quản kiến trúc cảnh quan Hiện Trường Đại học Thủ Nội trì 03 sở, manh mún, chắp vá, gây nhiều bất cập công tác quản Cần sớm thực xây dựng sở khu cụm trường Dục Tú Mai Lâm theo quy hoạchđã duyệt định hướng đến 2030 tầm nhìn 2050 phù hợp với quy hoạch phát triển Nhà trường Tuy nhiên cần nghiên cứu bảo tồn lại sở cũ Trường, nơi gìn giữ lịch sử 60 năm truyền thống Trường Đại học Thủ đô Nội Tạo chế, sách thu hút, tăng cường hiệu tham gia cộng đồng đầu tư, khai thác sử dụng, quản kiến trúc cảnh quan Nâng cao nhận thức, ý thức người dân giá trị kiến trúc cảnh quan TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Vũ Hồng Anh (2014), “Quản không gian kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên” , Luận văn quản đô thị công trình, trường Đại học Kiến trúc Nội, Nội; Ban chấp hành trung ương Đảng ( 2013), “Về đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế”, Nghị số 29-NQ/TW, Nội; Bộ xây dựng (1985), “Trường đại học – Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 3981:1985, Nội; Bộ xây dựng (2005), “Hướng dẫn quản xanh đô thị” Thông tư số 20/2005/TT-BXD, Nội; Bộ Xây dựng (2006): “ Chế độ bảo trì cơng sở quan hành nhà nước”, Quyết định số 15/2006/QĐ-BXD, Nội; Bộ xây dựng (2008), “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng”, QCXDVN 01/2008/BXD, Nội; Bộ xây dựng (2010), “Hướng dẫn lập quy chế quản quy hoạch, kiến trúc đô thị”, Thông tư số 19/2010/TT-BXD, Nội; Bộ xây dựng (2012), “Quy hoạch xanh sử dụng công cộng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 9257:2012, Nội; Chính phủ (2003): “Điều lệ trường đại học”, Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg, Nội; 10 Chính phủ (2010): “Về quản khơng gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị”, Nghị định số 38/2010/NĐ-CP, Nội; 11 Chính phủ (2010): “Về quản xanh đô thị”, Nghị định số 64/2010/NĐ-CP, Nội; 12 Chính phủ (2014): “Đồng ý nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Nội thành trường Đại học Thủ đô Nội”,Quyết định số 2402/QĐ-TTg ngày 31/12/2014, Nội; 13 Chính phủ (2016): “Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050”, Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/05/2016, Nội; 14 Nguyễn Mạnh Cường (2013): Quản kiến trúc cảnh quan Đại học Quốc gia Nội Hòa Lạc” , Luận văn quản thị cơng trình, trường Đại học Kiến trúc Nội, Nội; 15 Đỗ Hậu (2008), “ Quy hoạch xây dựng đô thị với tham gia cộng đồng”, Nhà xuất xây dựng , Nội; 16 Phan Mạnh Ninh (2012), “ Quản kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Việt Trì” , Luận văn quản thị cơng trình, Trường Đại học Kiến trúc Nộ, Nội; 17 Quốc hội (2009), “ Luật Quy hoạch đô thị” số 30/2009/QH12, Nội; 18 Quốc hội (2012), “Luật Thủ đô” số 25/2012/QH13, Nội; 19 Quốc hội (2013), “Luật Đất đai” số 45/2013/QH13, Nội; 20 Quốc hội ( 2014), “ Luật Xây dựng” số 50/2014/QH13, Nội; 21 Trường Đại học Thủ đô Nội (2016), “Quy định quản cơng tác bảo vệ, vệ sinh chăm sóc cảnh quan môi trường Trường Đại học Thủ đô Nội”, Quyết định số 833/QĐ-ĐHTĐHN ngày 28/10/2016, Nội; 22 Trường Đại học Thủ đô Nội (2016), “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Trường Đại học Thủ đô Nội”, Quyết định số 834/QĐ-ĐHTĐHN ngày 28/10/2016, Nội; 23 Trường Đại học Thủ đô Nội (2016), “Quy chế mua sắm, sửa chữa sở vật chất Trường Đại học Thủ đô Nội”, Quyết định số 835/QĐĐHTĐHN ngày 28/10/2016, Nội; 24 UBND Thành phố Nội (2016): “Sáp nhập trường Trung cấp kinh tế kĩ thuật đa ngành Sóc Sơn vào Trường Đại học Thủ đô Nội xác định lại chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy Trường Đại học Thủ đô Nội”, Quyết định 7601/QĐ-UBND ngày 26/12/2016, Nội; 25 UBND thành phố Nội (2015): “Quy hoạch chung thị vệ tinh Sóc Sơn, thành phố Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000”, Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 29/06/2015, Nội; 26 UBND thành phố Nội (2014): “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cụm trường Dục Tú, Mai Lâm”, Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 24/07/2014, Nội; 27 UBND thành phố Nội (2014): “Ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo sửa chữa sử dụng nguồn vốn nghiệp ngân sách Thành phố Nội”, Quyết định số 40/2015/QĐUBND ngày 30/12/2015, Nội; Tiếng Anh 28 Kenvin Lynch (1960): “The Image of City” Cổng thông tin điện tử 29 Trường Đại học Thủ đô Nội: https://daihocthudo.edu.vn/ 30 Trường Đại học FPT: http://daihoc.fpt.edu.vn/ 31 https://www.google.com.vn/ 32 https://duhoctrungquoc.org.vn/ 33 kenh14.vn ... QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG II CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG III CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN... trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Hà Nội  Một số khái niệm khoa học Kiến trúc cảnh quanlà... 2.2.1 Cơ sở lý thuyết quản lý kiến trúc cảnh quan 42 2.2.2 Nội dung quản lý kiến trúc cảnh quan 45 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý kiến trúc cảnh quan Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kiến trúc cảnh quan tại trường đại học thủ đô hà nội (tt0 , Quản lý kiến trúc cảnh quan tại trường đại học thủ đô hà nội (tt0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay