TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ 12

191 28 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 09:51

2N –ƠN THI THPT QUỐC GIA VẬT LÍ 12 Năm học: 2017 - 2018 CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA A LÝ THUYẾT: I Dao động tuần hoàn Dao động: chuyển động có giới hạn khơng gian, lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân Dao động tuần hoàn + Là dao động mà sau khoảng thời gian định vật trở lại vị trí chiều chuyển động cũ (trở lại trạng thái ban đầu) + Chu kì dao động: khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ khoảng thời gian vật thực dao động toàn phần 2 t  T= (s) với N số dao động thực thời gian Δt  N + Tần số số dao động toàn phần mà vật thực giây đại lượng nghịch đảo chu kì  N 2 2πf (rad/s) Với : f =   (Hz) hay ω = T 2 t T II Dao động điều hoà Định nghĩa: Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cosin (hoặc sin) thời gian 2  2   T Phương trình dao động x = Acos(ωt + φ) (cm) (m) Với T =     2f  Các đại lượng đặc trưng dao động điều hoà:  Li độ x (m; cm) (toạ độ) vật; cho biết độ lệch chiều lệch vật so với VTCB O  Biên độ A > 0(m cm;): (độ lớn li độ cực đại vật); cho biết độ lệch cực đại vật so với VTCB O ▪ Pha ban đầu φ(rad) ): xác định li độ x vào thời điểm ban đầu t0 =0 hay cho biết trạng thái ban đầu vật vào thời điểm ban đầu t0 = Khi đó: x0 = Acosφ  Pha dao động (ωt + φ) (rad): xác định li độ x vào thời điểm t hay cho biết trạng thái dao động (vị trí chiều chuyển động) vật thời điểm t ▪ Tần số góc ω (rad/s): cho biết tốc độ biến thiên góc pha Phương trình vận tốc vật dao động điều hòa: dx Vận tốc: v = = x’  v = -ωAcos(ωt+φ) = ωAcos(ωt + φ+ π/2) (cm/s) (m/s) dt  Nhận xét: ▪ Vận tốc vật chiều với chiều chuyển động; vật chuyển động theo chiều dương  v > ; vật chuyển động ngược chiều dương  v < 0;  ▪ Vận tốc vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số sớm pha so với với li độ Phương trình gia tốc vật dao động điều hòa: dv Gia tốc a  = v'= x''; a =-ω2Acos(ωt + φ) =- ω2x hay a =ω2Acos(ωt + φ ± π) (cm/s2) (m/s2) dt  Nhận xét: ▪ Gia tốc vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ sớm pha π/2 so với vận tốc ▪ Vecto gia tốc hướng VTCB O có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ ▪ Khi vật chuyển động từ VTCB biên vật chuyển động chậm dần � v.a < hay a v trái dấu ▪ Khi vật chuyển động từ biên VTCB vật chuyển động nhanh dần � v.a > hay a v dấu Lực dao động điều hoà :  Định nghĩa: hợp lực tất lực tác dụng lên vật dao động điều hòa gọi lực kéo hay lực hồi phục  Đặc điểm: 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 - Luôn hướng VTCB O - Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ có dấu trái dấu với li độ x Fhp = ma =-mω2x = - k x = - m.ω2Acos(ωt +φ) (N)  Nhận xét: ▪ Lực kéo vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ(cùng pha với gia tốc) ▪ Vecto lực kéo đổi chiều vật qua VTCB O có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn gia tốc Chú ý quan trọng: a) Sự đổi chiều hay đổi dấu x,v,a dao động điều hòa  Gia tốc a lực kéo F đổi chiều vật qua vị trí cân x   Vật dao động đổi chiều chuyển động(hay vận tốc đổi chiều) vật đến vị trí biên x  �A b) Giá trị cực trị-Độ lớn cực trị: Cần phân biệt khái niệm “giá trị đại số” “độ lớn” Đại lượng Giá trị Độ lớn Cực đại Cực tiểu Cực đại Cực tiểu x x max  A : vật x   A vật x max  A : vật x  : vật biên dương biên âm biên VTCB O v v max  A : vật qua v  A : vật v  A : vật v  : vật vị max VTCB theo chiều qua VTCB theo qua VTCB dương chiều âm a a max  2 A : vật a  2 A : vật a max  2 A : vật biên âm biên dương biên - Độ lớn vận tốc tốc độ Đồ thị x,v,a theo thời gian dao động điều hòa : - Giả sử vật dao động điều hòa có phương trình là: x = Acos(ωt + φ) - Để đơn giản, ta chọn φ = 0, ta được: x = Acosωt � v = x ' = - Aωsinωt = Aωcos(ωt + π/2) � a = - ω2x = - ω2Acosωt Một số giá trị đặc biệt x, v, a sau: trí biên a  : vật VTCB O t T/4 T/2 3T/4 T x A -A A v -ωA ωA a - ω2A ω2A - ω2A - Đồ thị dao động điều hòa đường hình sin ▪ Đồ thị cho thấy sau chu kì dao động tọa độ x, vận tốc v gia tốc a lập lại giá trị cũ  CHÚ Ý:  Đồ thị v theo x: → Đồ thị có dạng elip (E)  Đồ thị a theo x: → Đồ thị có dạng đoạn thẳng  Đồ thị a theo v: → Đồ thị có dạng elip (E) Dao động tự (dao động riêng) + Là dao động hệ xảy tác dụng nội lực 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 + Là dao động có tần số (tần số góc, chu kỳ) phụ thuộc đặc tính hệ khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi Mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn đều: Xét chất điểm M chuyển động tròn đường tròn tâm O, bán kính A hình vẽ + Tại thời điểm t = : vị trí chất điểm M0, xác định góc φ + Tại thời điểm t : vị trí chất điểm M, xác định góc (ωt + φ) + Hình chiếu M xuống trục xx’ P, có toạ độ x: x = OP = OMcos(ωt + φ) Hay: x = A.cos(ωt + φ) Ta thấy: hình chiếu P chất điểm M dao động điều hoà quanh điểm O Kết luận: a) Khi chất điểm chuyển động (O, A) với tốc độ góc ω, chuyển động hình chiếu chất điểm xuống trục qua tâm O, nằm mặt phẳng quỹ đạo dao động điều hoà b) Ngược lại, dao động điều hồ bất kì, coi hình chiếu chuyển động tròn xuống đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo, đường tròn bán kính biên độ A, tốc độ góc ω tần số góc dao động điều hồ c) Biểu diễn dao động điều hồ véctơ quay: Có thể biểu diễn  dao động điều hồ có phương trình: x = A.cos(ωt + φ) vectơ quay A + Gốc vectơ O  + Độ dài: | A | ~A A  + ( A ,Ox ) = φ 10 Độ lệch pha dao động điều hòa:  Khái niệm: hiệu số pha dao động Kí hiệu: Δφ = φ2 - φ1 (rad) - Δφ =φ2 - φ1 > Ta nói: đại lượng nhanh pha (hay sớm pha) đại lượng đại lượng chậm pha (hay trễ pha) so với đại lượng - Δφ =φ2 - φ1 < Ta nói: đại lượng chậm pha (hay trễ pha) đại lượng ngược lại - Δφ = 2kπ Ta nói: đại lượng pha - Δφ =(2k + 1)π Ta nói: đại lượng ngược pha  - Δφ =(2k+1) Ta nói: đại lượng vuông pha  Nhận xét: ▪ v sớm pha x góc π/2; a sớm pha v góc π/2; a ngược pha so với x 11 Công thức độc lập với thời gian(Công thức vuông pha hay vế phải 1) a) Giữa tọa độ vận tốc : (v sớm pha x góc π/2)  v2  x  A      A  x  v x2 v2  1   2 A 2 A  2  v  A  x  |v|   A2  x2  b) Giữa gia tốc vận tốc: (a sớm pha v góc π/2) v2 a2 v2 a a2 2 2   A   hay  v = ω A  a2 = ω4A2 - ω2v2 2 4 A 2 4 2 B TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Theo định nghĩa Dao động điều hoà A chuyển động mà trạng thái chuyển động vật lặp lại cũ sau khoảng thời gian chu kì B chuyển động vật tác dụng lực không đổi C hình chiếu chuyển động ném ngang lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 D chuyển động có phương trình mơ tả hàm sin cosin theo thời gian Câu 2: Trong dao động điều hồ, phát biểu sau khơng Với T chu kì dao động A Cứ sau khoảng thời gian T vật lại trở vị trí ban đầu B Cứ sau khoảng thời gian T vận tốc vật lại trở giá trị ban đầu C Cứ sau khoảng thời gian T gia tốc vật lại trở giá trị ban đầu D Cứ sau khoảng thời gian T biên độ vật lại trở giá trị ban đầu Câu 3: Trong dao động điều hoà chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động A lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều B lực tác dụng lên chất điểm không C lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại D lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu Câu 4: Vận tốc vật dao động điều hồ có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí có li độ khơng D vật vị trí có pha dao động cực đại Câu 5: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = 8cos2 2πt+ π Chu kỳ dao động vật A T  4s B T  1s C T  0.5s D T  2s Câu 6: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x = - 8cos2 2πt+ π Biên độ dao động A pha ban đầu  vật A A = 8cm; φ = - 2π B A = 8cm; φ= 2π C A= -8cm; φ= π D A = 8cm; φ= π Câu 7: Phát biểu sau sai nói dao động điều hồ? A Dao động điều hòa dao động có tính tuần hồn B Biên độ dao động giá trị cực đại li độ C Vận tốc biến thiên tần số với li độ D Dao động điều hồ có quỹ đạo đường hình sin Câu 8: Một vật dao động điều hồ, vật chuyển động từ vị trí biên vị trí cân A vật chuyển động nhanh dần B vật chuyển động chậm dần C gia tốc hướng với chuyển động D gia tốc có độ lớn tăng dần Câu 9: Phát biểu sau so sánh li độ, vận tốc gia tốc Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng biến đổi điều hồ theo thời gian có A biên độ B pha C tần số góc D pha ban đầu Câu 10: Khi nói vật dao động điều hòa có biên độ A chu kì T, với mốc thời gian (t = 0) lúc vật vị trí biên, phát biểu sau sai A Sau thời gian T/8, vật quãng đường 0,5A B Sau thời gian T/2, vật quãng đường 2A C Sau thời gian T/4, vật quãng đường A D Sau thời gian T, vật quãng đường 4A Câu 11: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos(ωt + φ) Gọi v a vận tốc gia tốc vật Hệ thức v2 a v2 a v2 a 2 a B A   B A   C A   D A         v  Câu 12: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C không đổi hướng thay đổi D hướng khơng đổi Câu 13: Trong dao động điều hòa, giá trị cực đại vận tốc A vmax = ωA B vmax = ω2A C vmax = - ωA D v max = - ω2A Câu 14: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa có dạng x  Acos 2t    , vận tốc vật có giá trị cực đại A vmax  A2 B vmax  2A C vmax  A2 D vmax  A     Câu 15: Trong dao động điều hòa x  A.cos t    , giá trị cực đại vận tốc A vmax  A B vmax  2 A C vmax   A D vmax  2 A Câu 16: Trong dao động điều hòa x  2A.cos t    , giá trị cực đại gia tốc 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 A amax   A B amax  2 A C amax  2 A D amax  2 A A vmin  2A B vmin  C vmin  A D vmin  A 2 2 Câu 17: Trong dao động điều hòa x  A.cos t    , giá trị cực tiểu vận tốc Câu 18: Trong dao động điều hòa x  A.cos 2t    , giá trị cực tiểu gia tốc A amin  2 A B amin  C amin  42 A D amin  42 A Câu 19: Một vật dao động điều hòa, vật qua vị trí cân A độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc không B độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc không C độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không D độ lớn gia tốc vận tốc cực đại Câu 20: Chọn phát biểu sai quan hệ chuyển động tròn dao động điều hồ hình chiếu A biên độ dao động bán kính quỹ đạo chuyển động tròn B vận tốc dao động vận tốc dài chuyển động tròn C tần số góc dao động tốc độ góc chuyển động tròn D li độ dao động toạ độ hình chiếu chuyển động tròn Câu 21: Trong dao động điều hoà, phát biểu sau sai A Vận tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân Câu 22: Điều sau sai gia tốc dao động điều hoà: A biến thiên tần số với li độ x B luôn chiều với chuyển động C không hợp lực tác dụng không D hàm sin theo thời gian Câu 23: Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hoà xung quanh vị cân với biên độ A Gọi vmax, amax, Wđmax độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm Tại thời điểm t chất điểm có ly độ x vận tốc v Công thức sau khơng dùng để tính chu kì dao động điều hoà chất điểm? 2 A m A A2  x2 A T = B T = 2A C T = 2 D T = 2π |v| v max Wd max a max Câu 24: Một vật dao động điều hòa với tần số góc  biên độ B Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ x1, v1, thời điểm t2 vật có li độ tốc độ x 2, v2 Tốc độ góc  xác định cơng thức A   x12  x 22 v 22  v12 B   x12  x 22 v12  v 22 C   v12  v 22 x12  x 22 D   v12  v 22 x 22  x12 Câu 25: Một vật dao động điều hòa với tần số góc  biên độ A Tại thời điểm t vật có gia tốc tốc độ a1, v1, thời điểm t2 vật có gia tốc tốc độ a 2, v2 Tốc độ góc  xác định công thức A   a12  a 22 v 22  v12 B   a12  a 22 v12  v 22 C   v12  v 22 a12  a 22 D   v12  v 22 a 22  a12 Câu 26: Phát biểu sai nói dao động điều hoà? A Gia tốc chất điểm dao động điều hoà sớm pha li độ góc π/2 B Vận tốc chất điểm dao động điều hồ trễ pha gia tốc góc π/2 C Khi chất điểm chuyển động từ vị trí cân biên chất điểm tăng D Khi chất điểm chuyển động vị trí cân động chất điểm tăng Câu 27: Chọn câu Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vận tốc gia tốc có giá trị âm B độ lớn vận tốc gia tốc tăng C độ lớn vận tốc gia tốc giảm D vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc Câu 28: Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa chất điểm? 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 A Vận tốc chất điểm có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ B Biên độ dao động không đổi theo thời gian C Khi chọn gốc tọa độ vị trí cân lực kéo có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ D Động biến đổi tuần hồn với chu kì nửa chu kì dao động Câu 29: Chọn phát biểu nhất? Hình chiếu chuyển động tròn lên đường kính A chuyển động thẳng B xem dao động điều hòa C dao động khơng tuần hồn D khơng xem dao động điều hòa Câu 30: Chọn câu đúng? Gia tốc dao động điều hòa A ln pha với lực kéo B pha với li độ C có giá trị nhỏ li độ D chậm pha π/2 so với vân tốc Câu 31: Khi thay đổi cách kích thích ban đầu chọn gốc thời gian để vật dao động đại lượng sau thay đổi A tần số biên độ B pha ban đầu biên độ C biên độ D tần số pha ban đầu Câu 32: Vật dao động điều hòa theo phương trình x = -Acos(ωt + φ) (A > 0) Pha ban đầu vật A φ +π B φ C - φ D φ + π/2 Câu 33: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ li độ vận tốc A đường hình sin B đường thẳng C đường elip D đường hypebol Câu 34: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ gia tốc li độ A đoạn thẳng B đường parabol C đường elip D đường hình sin Câu 35: Đồ thị biểu diễn mối quanhệ gia tốc vận tốc A đường hình sin B đường elip C đường thẳng D đường hypebol Câu 36: Đồ thị biểu diễn mối quan hệ lực kéo li độ A đoạn thẳng dốc xuống B đoạn thẳng dốc lên C đường elip D đường hình sin Câu 37: Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Tốc độ trung bình vật nửa chu kì B B 4A/T C 2A/T D A/T Câu 38: (CĐ2008) Một vật dao động điều hồ dọc theo trục Ox với phương trình x = Acosωt Nếu chọn gốc toạ độ O vị trí cân vật gốc thời gian t = lúc vật A vị trí li độ cực đại thuộc phần dương trục Ox B qua vị trí cân O ngược chiều dương trục Ox C vị trí li độ cực đại thuộc phần âm trục Ox D qua vị trí cân O theo chiều dương trục Ox Câu 39: (CĐ2008) Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A B B 3A/2 C A D A Câu 40: (CĐ2012) Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Câu 41: (ĐH2009) Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Câu 42: (ĐH 2010) Khi vật dao động điều hòa A lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn cực đại vật VTCB B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân Câu 43: (ĐH 2010) Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần thời điểm A T/2 B T/8 C T/6 D T/4 Câu 44: (ĐH2010) Vật dao động điều hòa với chu kì T Thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = - A/2, tốc độ trung bình 2N-ƠN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 B 6A/T B 9A/2T C 3A/2T D 4A/T Câu 45: (ĐH2010) Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B tỉ lệ với bình phương biên độ C khơng đổi hướng thay đổi D hướng không đổi Câu 46: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A độ lớn vận tốc chất điểm giãm B động chất điểm giãm C độ lớn gia tốc chất điểm giãm D độ lớn li độ chất điểm tăng Câu 47: (ĐH2012) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua VTCB chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân Câu 48: Vật dao động điều hòa theo trục Ox Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình cos D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Câu 49: Khi nói dao động điều hồ vật, phát biểu sau sai? A Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật ngược chiều B Chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động chậm dần C Lực kéo ln hướng vị trí cân D Vectơ gia tốc vật hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 50: Tại thời điểm t tích li độ vận tốc vật dao động điều hòa âm (x.v phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ 184 2N-ƠN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 D Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy Câu 26: Phản ứng phân hạch U235 dùng lò phản ứng hạt nhân bom ngun tử Tìm khác biệt lò phản ứng bom nguyên tử A Số nơtron giải phóng phản ứng phân hạch bom nguyên tử nhiều lò phản ứng B Năng lượng trung bình ngun tử urani giải phóng bom nguyên tử nhiều hơn lò phản ứng C Trong lò phản ứng số nơtron gây phản ứng phân hạch khống chế D Trong lò phản ứng số nơtron cần để gây phản ứng phân hạch nhỏ bom nguyên tử Câu 27: Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A thường xẩy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng B thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron C thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm D thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xẩy cách tự phát Câu 28: Phát biểu sau không đúng? A Phản ứng phân hạch dây chuyền thực lò phản ứng hạt nhân B Lò phản ứng hạt nhân có nhiên liệu urani làm giàu đặt xen kẽ chất làm chậm nơtron C Trong lò phản ứng hạt nhân có điều khiển để đảm bảo cho hệ số nhân nơtron lớn D Lò phản ứng hạt nhân có ống tải nhiệt làm lạnh để truyền lượng lò chạy tua bin Câu 29: Xét phản ứng: 12 H31T 42 He10 n + 17,6 MeV Điều sau sai nói phản ứng này? A Đây phản ứng nhiệt hạch B Đây phản ứng tỏa lượng C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Phản ứng xảy Mặt Trời Câu 30: (TN2014) Phản ứng phân hạch A xảy nhiệt độ cao cỡ hàng chục triệu độ B vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ C phản ứng hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành hạt nhân nặng D phản ứng hạt nhân thu lượng Câu 31: (CĐ2009) Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ α, hạt nhân có số nơtron nhỏ số nơtron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ β-, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số prơtơn khác C Trong phóng xạ β, có bảo tồn điện tích nên số prơtơn bảo tồn D Trong phóng xạ β+, hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số nơtron khác Câu 32: (ĐH2010) Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 33: Tìm phát biểu sai phản ứng nhiệt hạch: A Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân toả lượng B Mỗi phản ứng kết hợp toả lượng bé phản ứng phân hạch, tính theo khối lượng nhiên liệu phản ứng kết hợp toả lượng nhiều C Phản ứng kết hợp toả lượng nhiều, làm nóng mơi trường xung quanh nên gọi phản ứng nhiệt hạch D Bom H ứng dụng phản ứng nhiệt hạch dạng phản ứng nhiệt hạch khơng kiểm sốt Câu 34: Chọn câu sai Lý việc tìm cách thay lượng phân hạch lượng nhiệt hạch là: A Tính đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng nhiều phản ứng phân hạch B Nguyên liệu phản ứng nhiệt hạch có nhiều thiên nhiên C Phản ứng nhiệt hạch dễ kiểm soát phản ứng phân hạch D Năng lượng nhiệt hạch lượng phân hạch Câu 35: Phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch hai phản ứng hạt nhân trái ngược A phản ứng tỏa lượng, phản ứng thu lượng B phản ứng xẩy nhiệt độ thấp, phản ứng xẩy nhiệt độ cao 185 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 C phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng phá vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ D phản ứng diễn biến chậm, phản ứng diễn biến nhanh Câu 36: (CĐ2014) Một chất phóng xạ X có số phóng xạ λ Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X Tính từ t0 đến t, số hạt nhân chất phóng xạ X bị phân rã A N0e -λt B N0 (1 - λt) C N0(1 - eλt) D N0 (1 - e-λt) Câu 37: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát khơng chịu tác động bên ngồi B Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao C Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng D Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng 95 139  Câu 38: Trong phản ứng sau đây: 10 n235 92 U 42 Mo 57 La  2x  7 ; hạt X A Electron B Proton C Hêli D Nơtron – Câu 39: Sau lần phóng xạ α lần phóng xạ β hạt nhân 23290 Th biến đổi thành hạt nhân 20882 Pb A lần phóng xạ α; lần phóng xạ β– B lần phóng xạ α; lần phóng xạ β– C lần phóng xạ; lần phóng xạ β– D lần phóng xạ α; lần phóng xạ β– Câu 40: Chọn phát biểu sai nói tia gamma A Có khả đâm xuyên mạnh B Đi vài mét bê tông C Đi vài mét chì D Khơng bị lệch điện trường từ trường Câu 41: Khi hạt nhân nguyên tử phóng xạ tia  tia - hạt nhân nguyên tử biến đổi nào? A Số khối giảm 4, số prôtôn giảm B Số khối giảm 4, số prôtôn giảm C Số khối giảm 4, số prôtôn tăng D Số khối giảm 2, số prôtôn giảm 210 Câu 42: Hạt nhân 84 Po đứng n phóng xạ α, sau phóng xạ đó, động hạt  A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân 11 Câu 43: Hạt nhân C phóng xạ bêta cộng tạo thành hạt nhân B N B N A 11 B 11 C 12 D 12 7 Câu 44: Phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch khác chỗ A phản ứng phân hạch giải phóng nơtrơn phản ứng nhiệt hạch khơng B phản ứng phân hạch tỏa lượng phản ứng nhiệt hạch thu lượng C phản ứng phân hạch xảy phụ thuộc điều kiện bên ngồi phản ứng nhiệt hạch khơng D phản ứng phân hạch hạt nhân vỡ phản ứng nhiệt hạch hạt nhân kết hợp lại Câu 45: Phương trình sau phân hạch? A A 235 A n  92 U � Z2 X  Z2Y  k n  200MeV B 12 D  13T � 24He 10n  17,3MeV   27 30 Al  24 � 15 P  10n C 12 D  12D � 32He 10n  3,25MeV D 13 Câu 46: Q trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ A phụ thuộc vào chất dạng đơn chất hay hợp chất B phụ thuộc vào chất thể rắn, lỏng hay khí C phụ thuộc vào nhiệt độ cao hay thấp D xảy điều kiện Câu 47: Tìm phát biểu đúng? A Phản ứng hạt nhân tn theo định luật bảo tồn điện tích nên bảo toàn số proton B Trong phản ứng hạt nhân thu lượng hạt sinh có độ hụt khối tăng, nên bền vững hạt ban đầu C Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa hay thu lượng tùy thuộc vào loại phóng xạ (  ;  ;  ) D Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 48: Sự tổng hợp hạt nhân hiđrô thành hạt nhân hêli dễ xảy A nhiệt độ cao áp suất cao B nhiệt độ cao áp suất thấp C nhiệt độ thấp áp suất thấp D nhiệt độ thấp áp suất cao Câu 49: Phát biểu sau sai tượng phóng xạ? 186 2N-ƠN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 A Điều kiện để phóng xạ xảy hạt nhân phải hấp thu nơtrơn chậm B Phóng xạ  – phản ứng hạt nhân có số prơtơn khơng bảo tồn C Phân rã  phản ứng hạt nhân có số protơn bảo tồn D Phóng xạ phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 50: Điều sau sai nói tia anpha? A Tia anpha thực chất chùm hạt nhân nguyên tử Hêli( 24 He) B Tia anpha phóng từ hạt nhân với tốc độ ánh sáng C Tia anpha bị lệch âm tụ điện qua điện trường tụ điện phẳng D Khi khơng khí, tia anpha làm ion hố khơng khí, dần lượng Câu 51: Phát biểu sau sai nói tia γ? A Khơng bị lệch khỏi phương truyền ban đầu vào điện trường B Không làm biến đổi hạt nhân C Chỉ xuất kèm theo phóng xạ β α D Có tần số nhỏ thang sóng điện từ Câu 52: Phát biểu sau sai? A Hệ số nhân nguồn s > hệ thống vượt hạn, phản ứng dây chuyền khơng kiểm sốt được, trường hợp xảy vụ nổ bom nguyên tử B Hệ số nhân nơtrôn s số nơtrơn trung bình lại sau phân hạch, gây phân hạch C Hệ số nhân nguồn s < hệ thống hạn, phản ứng dây chuyền xảy chậm, sử dụng D Hệ số nhân nguồn s = hệ thống tới hạn, phản ứng dây chuyền kiểm sốt được, trường hợp xảy nhà máy điện nguyên tử Câu 53: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Gọi m m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức sau đúng? v1 m2 K v1 m1 K1 v1 m2 K1 v m K1         A B C D v m1 K1 v1 m1 K v m2 K v m1 K Câu 54: Hạt nhân A đứng yên phân rã thành hạt nhân B có khối lượng m B hạt  có khối lượng m Tỉ số động hạt nhân B động hạt  sau phân rã bằng: 2 m mB  mB   m    A B  C D  mB m  mB   m  Câu 55: Tìm phát biểu sai: A Hai hạt nhân nhẹ hiđrô, hêli kết hợp lại với nhau, thu lượng phản ứng nhiệt hạch B Phản ứng hạt nhân sinh hạt có tổng khối lượng bé khối lượng hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng C Urani thường dùng phản ứng phân hạch D Phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn phản ứng phân hạch dùng khối lượng nhiên liệu Câu 56: Nhận xét phản ứng phân hạch phản ứng nhiệt hạch sai? A Sự phân hạch tượng hạt nhân nặng hấp thụ nơtron chậm vỡ thành hai hạt nhân trung bình với nơtron B Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ cao C Bom khinh khí thực phản ứng phân hạch D Con người thực phản ứng nhiệt hạch dạng khơng kiểm sốt Câu 57: Câu sau sai nói phóng xạ A Tổng khối lượng hạt nhân tạo thành có khối lượng lớn khối lượng hạt nhân mẹ B không phụ thuộc vào tác động bên C hạt nhân bền hạt nhân mẹ D phản ứng hạt nhân tự xảy Câu 58: U238 sau loạt phóng xạ biến đổi thành chì, hạt sơ cấp hạt anpha Phương trình biểu diẽn biến đổi: 238 206 238 206 A 92 U 82 Pb  6 2  e B 92 U 82 Pb  8 6  e 238 206 238 206 C 92 U 82 Pb  4   e D 92 U 82 Pb     e 226 x Câu 59: Tìm giá trị x y phản ứng hạt nhân: 88 Ra �   y Rn A x=222; y=84 B x=222; y=86 C x=224; y=84 187 D x=224; y=86 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Câu 60: Đại lượng sau đặc trưng cho loại chất phóng xạ? A Khối lượng B Số khối C Nguyển tử số D Hằng số phóng xạ  Câu 61: Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  không mang điện tích B Tia  có chất sóng điện từ C Tia  có khả đâm xuyên mạnh D Tia  có vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Câu 62: Nếu tổng số hạt nhân lượng chất phóng xạ giảm xuống lần sau khoảng thời gian ∆t chu kì bán rã chất phóng xạ A ∆t.ln2/ln3 B ∆t.ln(2/3) C ∆t.ln3/ln2 D ∆t.ln(3/2) Câu 63: Phản ứng nhiệt hạch A kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Chủ đề 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 209 Câu 1: Số nơtron prôtôn hạt nhân nguyên tử 83 Bi : A 209 83 B 83 209 C 126 83 60 Co Câu Hạt nhân 27 có cấu tạo gồm: A 33 prôton 27 nơtron B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 33 nơtron D 33 prôton 27 nơtron 14 Câu 3: Xác định số hạt proton notron hạt nhân N A 07 proton 14 notron B 07 proton 07 notron C.14 proton 07 notron D.21 proton 07 notron 235 Câu 4: Trong nguyên tử đồng vị phóng xạ 92 U có : A 92 electron tổng số proton electron 235 B 92 proton tổng số proton electron 235 C 92 proton tổng số proton nơtron 235 D 92 proton tổng số nơtron 235 Câu 5:Nhân Uranium có 92 proton 143 notron kí hiệu nhân 327 235 92 A 92 U B 92 U C 235 U Câu 6:Tìm phát biểu sai hạt nhân nguyên tử Al A Số prôtôn 13 B Số nuclơn 27 C Hạt nhân Al có 13 nuclôn D Số nơtrôn 14 35 Câu 7: Hạt nhân 17 Cl có: A 35 nơtron B 35 nuclơn C.17 nơtron 10 Câu 8: Cho hạt nhân X Hãy tìm phát biểu sai: A Số nơtron: B Số prôtôn: C Số nuclôn: 10 29 40 Câu 9:(CĐ 2010) So với hạt nhân 14 Si , hạt nhân 20 Ca có nhiều A 11 nơtrơn prôtôn B nơtrôn prôtôn C nơtrôn prôtôn D nơtrôn 12 prôtôn 40 56 Câu 10: So với hạt nhân 20 Ca, hạt nhân 27 Co có nhiều A 16 nơtron 11 prôtôn B 11 nơtron 16 prôtôn C nơtron prôtôn D nơtron prôtôn D 83 126 D 143 92 U D 18 proton D Điện tích hạt nhân: 6e Chủ đề 2: CÂN BẰNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN A A A Câu 1: Cho phản ứng hạt nhân: Z11 X + Z 22 B � Z33Y + đúng: A A1 – A2 = A2 – A4 B Z1 + Z2 = Z3 + Z4 188 A4 Z4 C Caâu sau 2N-ƠN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 C A1 + A2 = A3 + A4 D Câu B C Câu 2: Cho phản ứng hạt nhân : T + X → α + n X hạt nhân A nơtron B proton C Triti D Đơtơri 10  Câu 3: Khi bắn phá Bo hạt phóng nơtrôn, phương trình phản ứng là: 10 13 10 16 A Bo +  � N + n B Bo +  � O + n 10 19 10 12 C Bo +  � F + n D Bo +  � C + n Câu 4: Cho phản ứng hạt nhaân: A  37 17 Cl + X � n + 37 18 Ar X hạt: C   B p D   20 Na + p � 10 Ne + X Trong X tia: A   B   C  D  27 Câu 6: Khi bắn phá 13 Al hạt  , ta thu nơtrôn, pôzitrôn nguyên tử là: 40 A 1531P B 1632 S C 18 D 1430 Si Ar Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 16 Câu 7(CĐ – 2012):Cho phản ứng hạt nhân: X + 19 F  He  O Hạt X A anpha B nơtron C đơteri D prôtôn 19 16 Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân F  p� 8O  X , hạt nhân X hạt sau đây? A α; B β-; C β+; D N 25 22 Câu 9: Cho phản ứng hạt nhân 12 Mg X � 11Na  , hạt nhân X hạt nhân sau đây? A α; B 31T ; C 21D ; D P 37 37 Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân 17Cl  X � 18Ar  n , hạt nhân X hạt nhân sau đây? A 11H ; B 21D ; C 31T ; D 42 He Chủ đề 3: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN Câu 1: Hạt nhân 60 27 Co có khối lượng 59,919u Biết khối lượng prơton 1,0073u khối lượng 60 nơtron 1,0087u Độ hụt khối hạt nhân 27 Co A 0,565u B 0,536u C 3,154u D 3,637u 12 Câu 2: C có khối lượng hạt nhân 11,9967u Độ hụt khối là: A 91,63 MeV/c2 B 82,94 MeV/c2 C 73,35MeV/c2 D 92,2 MeV/c2 10 Câu 3:Khối lượng hạt Be mBe = 10,01134u, khối lượng nơtron mN = 1,0087u, khối lượng 10 proton mP = 1,0073u Tính độ hụt khối hạt nhân Be bao nhiêu? A m = 0,07u A m = 0,054 u A m = 0,97 u A m = 0,77 u 60 Câu 4:Đồng vị phóng xạ cơban 27 Co phát tia  tia  Biết mCo  55,940u;mn  1,008665u; mp  1,007276u Năng lượng liên kết hạt nhân côban bao nhiêu? A E  6,766.1010 J B E  3,766.1010 J C E  5,766.1010 J D E  7,766.1010 J Câu 5:Biết khối lượng hạt nhân U238 238,00028u, khối lượng prôtôn nơtron mP=1.007276U; mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/ c2 Năng lượng liên kết Urani 238 92 U bao nhiêu? A 1400,47 MeV B 1740,04 MeV C.1800,74 MeV D 1874 MeV He Câu Cho Tính lượng liên kết riêng Biết mn = 1,00866u; mp = 1,00728u; mHe = 4,0015u A 6,7 MeV B 7,07 MeV B 8,07 MeV B.7,7 MeV 189 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 20 10 Câu7:Hạt nhân Ne có khối lượng mNe  19,986950u Cho biết 1u  931,5MeV /c 20 mp  1,00726u;mn  1,008665u; Năng lượng liên kết riêng 10 Ne có giá trị bao nhiêu? A 5,66625eV B 6,626245MeV C 7,66225eV D 8,02487MeV 56 Câu Cho 26 Fe Tính lượng liên kết riêng Biết mn = 1,00866u; mp = 1,00728u; mFe = 55,9349u A.7,57 MeV B 6,84 MeV C.8,55 MeV B.9,02 MeV Câu 9: Haït nhân He có khối lượng 4,0015u Năng lượng cần thiết để phá vỡ hạt nhân là: A 26,49 MeV B 30,05 MeV C 28,30 MeV D 66,38 MeV 20  Câu 10: Một xạ có tần số 1,762.10 Hz Động lượng phôtôn là: A 0,730 MeV/c B 0,015 MeV/c C 0,153 MeV/c D 0,631 MeV/c Chủ đề 4: NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Câu 1: Mỗi phản ứng phân hạch U235 toả trung bình 200 MeV Năng lượng 1g U235 toả ra, phân hạch hết tất là: A 8,2.103MJ B 82.103MJ C 850MJ D 8,5.103MJ 27 27 Câu 2: Khi bắn phá 13 Al hạt  Phản ứng xảy theo phương trình: 13 Al 30 +  � 15 P + n Biết khối lượng hạt nhân mAl = 26,97u mP = 29,970u, m  = 4,0013u Bỏ qua động hạt sinh lượng tối thiểu hạt  để phản ứng xảy ra: A 6,86 MeV B 3,26 MeV C 1,4 MeV D 2,5 MeV Câu 3: Neáu giây khối lượng mặt trời giảm 4,2.10 kg công suất xạ mặt trời bằng: A 3,69.1026 W B 3,78.1026 W C 4,15.1026W D 2,12.1026 W 23 20 23 Câu 4(CĐ 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 11 Na  H � He  10 Ne Lấy khối lượng hạt nhân 11 Na ; 20 10 Ne ; 42 He ; 11 H 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 5(ĐH – 2009): Cho phản ứng hạt nhân: 1T  D � He  X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 6(ĐH – CĐ 2010): Cho phản ứng hạt nhân H  H � He  n  17, MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.108J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J 210 Câu 7(ĐH – CĐ 2010): Pôlôni 84 Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân MeV Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = 931, Năng lượng tỏa c hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 5,92 MeV B 2,96 MeV C 29,60 MeV D 59,20 MeV Câu (ĐH – 2011): Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A tỏa lượng 1,863 MeV B tỏa lượng 18,63 MeV C thu lượng 1,863 MeV D thu lượng 18,63 MeV Câu (ĐH – 2012): Tổng hợp hạt nhân heli He từ phản ứng hạt nhân H  Li � He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV 190 2N-ÔN THI THPT QUỐC GIA Năm học: 2017 - 2018 Câu 10 (CĐ – 2012):Cho phản ứng hạt nhân : D  D � He  n Biết khối lượng D,2 He,0 n mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV 2 Chủ Đề 5: VẬN TỐC VÀ ĐỘNG NĂNG CÁC HẠT 210 206 Câu Chất phóng xạ 84 Po phát tia  biến đổi thành 82 Pb Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744u, mPo = 209,9828u, m= 4,0026u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên phân rã khơng phát tia gamma động hạt nhân A 0,1MeV; B 0,01MeV; C 1MeV; D 0,2MeV 210 Câu Hạt nhân phóng xạ Pôlôni 84 Po đứng yên phát tia anpha sinh hạt nhân X Biết phản ứng phân rã anpha Pơlơni giải phóng lượng 2,6MeV Lấy gần khối lượng hạt nhân theo số khối A đơn vị u Động hạt anpha có giá trị A 2,15MeV B 2,55MeV C 2,75MeV D 2,89MeV 226 Câu Hạt nhân 88 Ra đứng yên phóng xạ anpha biến đổi thành hạt nhân X, biết động hạt anpha là: W = 4,8 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính u số khối chúng, lượng tỏa phản ứng A.1.231 MeV B 2,596 MeV C 4,886 MeV D 9,667 MeV 222 Câu Hạt nhân 86 Rn phóng xạ α lượng tỏa ΔE = 3,6 MeV, lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Phần trăm lượng tỏa biến đổi thành động hạt α A 76% B 98% C 92% D 85% 226 Câu 88 Ra hạt nhân phóng xạ sau thời gian phân rã thành hạt nhân tia α Biết mRa = 225,977 u; mcon = 221,970 u ; m α = 4,0015 u; 1u = 931,5 MeV/c2 Tính động hạt α hạt nhân phóng xạ Radi A 5,00372MeV; 0,90062MeV B 0,90062MeV; 5,00372MeV C 5,02938MeV; 0,09062MeV D 0,09062MeV; 5,02938MeV 226 Câu Hạt nhân 88 Ra đứng yên phân rã thành hạt  hạt nhân X (không kèm theo tia ) Biết lượng mà phản ứng tỏa 3,6 MeV khối lượng hạt gần số khối chúng tính đơn vị u Tính động hạt  hạt nhân X A 0,064 MeV B 0,853 MeV C 0,125 MeV D 0,65 MeV 210 Hạt nhân Pôlôni 84Po đứng yên, phóng xạ � chuyển thành hạt nhân AZ X Chu kì bán rã Pơlơni T = 138 ngày Một mẫu Pơlơni ngun chất có khối lượng ban đầu mo  2g Cho biết mPo  209,9828u , m  4,0015u , mX  205,9744u , 1u  931MeV / c2 , NA  6,02x1023mol 1 Trả lời ba câu 7; 8; 9: Câu Viết phương trình phóng xạ Tính thể tích khí Heli sinh điều kiện tiêu chuẩn sau thời gian 276 ngày A.0,016 lít B 0,16 lít C.1,6 lít D.16 lít Câu Tính lượng tỏa lượng chất phóng xạ phân rã hết A 3,683.1020 MeV B 3,683.1021 MeV C 3,683.1022 MeV D 3,683.1019 MeV Câu Tính động hạt anpha A.1,04 MeV B.6,3 MeV C 3,6 MeV D 2,65 MeV 234  Câu 10 Hạt nhân phóng xạ 92 U phát hạt Biết mU = 233,9904 u; mX = 229,9737 u; m = 4,0015 u u = 1,66055 10-27 kg = 931,5 MeV/c2 Tính lượng toả (dưới dạng động hạt  hạt nhân con) Tính động hạt nhân A.0,04 MeV B.0,61 MeV C.0,86 MeV D.0,24 MeV 191
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ 12, TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÍ 12

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay