MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ HÒA 2

29 36 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 09:48

GIẢI PHÁP HỮU ÍCHĐỀ TÀI:MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ HÒA 2I. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Đặt vấn đề (lí do chọn đề tài):Được quan tâm của lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đức Linh, từ năm học 2012 2013, Trường Tiểu học Vũ Hòa 2 được chọn đưa vào thực hiện giảng dạy theo Mô hình Trường học mới tại Việt Nam (VNEN). Đây là cơ hội tốt để trường thực hiện quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Và là lần đầu tiên, đơn vị như được chắp thêm cánh, tiếp thêm sức, được tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Kể từ khi thực hiện mô hình này, toàn bộ đội ngũ trong trường đều nhận thấy việc đổi mới PPDH là rõ ràng nhất, thực tế nhất. Bước đầu đã đem lại những kết quả khả quan, nhưng quá trình vận hành cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Mô hình vẫn còn quá mới mẻ với đội ngũ, với học sinh cũng như thói quen của nhân dân trong địa bàn. Việc đổi mới gần như toàn diện. Khác từ tên gọi cơ cấu cán sự trong lớp (Hội đồng tự quản, các ban), tổ chức lớp học hoàn toàn theo nhóm, trang bị các góc công cụ trong lớp sao cho thuận lợi nhất để phục vụ cho quá trình học tập của học sinh, việc trang trí trong lớp, đến việc sử dụng tài liệu ba trong một, phát huy vai trò của cha mẹ học sinh cũng như cộng đồng trong việc phối hợp giáo dục học sinh, nhất là việc đánh giá học sinh cơ bản bằng nhận xét. Chính vì Mô hình đang thực nghiệm nên ngoài các đợt tập huấn, các văn bản chỉ đạo của các cấp, đơn vị vừa làm, vừa trao đổi với đơn vị bạn, vừa rút kinh nghiệm. Trước khi thực nghiệm giáo dục theo Mô hình VNEN, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã từng chỉ đạo thực hiện đổi mới PPDH. Vấn đề định hướng đổi mới PPDH đã được khẳng định trong Nghị quyết TW 4 khoá VII, Nghị quyết TW 2 khoá VIII, gần đây nhất là Nghị quyết số 29NQTW ngày 4112013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chúng ta rất quen thuộc với các cụm từ Lấy học sinh làm trung tâm, Phương pháp học tập chủ động hay Phương pháp dạy học tích cực. Mục đích là hướng tập trung vào người học, giáo viên không còn giữ vai trò trung tâm nữa. Người thầy đóng vai trò là người tổ chức, giúp học sinh chủ động trong các hoạt động để tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức. Tuy nhiên, do nhiều điều kiện khác nhau, nên trong thực tế việc đổi mới đó phần lớn nằm trên giấy tờ, văn bản còn việc thực hành hằng ngày chưa đáng kể, chưa thật sự đi vào từng tiết học cụ thể cho đúng nghĩa. Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa GIẢI PHÁP HỮU ÍCH ĐỀ TÀI: MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THEO MƠ HÌNH VNEN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ HÒA I Đặt vấn đề (lí chọn đề tài): Được quan tâm lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đức Linh, từ năm học 2012 - 2013, Trường Tiểu học Vũ Hòa chọn đưa vào thực giảng dạy theo Mơ hình Trường học Việt Nam (VNEN) Đây hội tốt để trường thực trình đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Và lần đầu tiên, đơn vị chắp thêm cánh, tiếp thêm sức, tạo động lực mạnh mẽ cho trình thực đổi phương pháp dạy học (PPDH) Kể từ thực mơ hình này, tồn đội ngũ trường nhận thấy việc đổi PPDH rõ ràng nhất, thực tế Bước đầu đem lại kết khả quan, trình vận hành gặp khơng khó khăn, trở ngại Mơ hình q mẻ với đội ngũ, với học sinh thói quen nhân dân địa bàn Việc đổi gần toàn diện Khác từ tên gọi cấu cán lớp (Hội đồng tự quản, ban), tổ chức lớp học hoàn tồn theo nhóm, trang bị góc cơng cụ lớp cho thuận lợi để phục vụ cho q trình học tập học sinh, việc trang trí lớp, đến việc sử dụng tài liệu "ba một", phát huy vai trò cha mẹ học sinh cộng đồng việc phối hợp giáo dục học sinh, việc đánh giá học sinh nhận xét Chính Mơ hình thực nghiệm nên đợt tập huấn, văn đạo cấp, đơn vị vừa làm, vừa trao đổi với đơn vị bạn, vừa rút kinh nghiệm Trước thực nghiệm giáo dục theo Mơ hình VNEN, Bộ Giáo dục & Đào tạo đạo thực đổi PPDH Vấn đề định hướng đổi PPDH khẳng định Nghị TW khoá VII, Nghị TW khoá VIII, gần Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI "Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo" Chúng ta quen thuộc với cụm từ "Lấy học sinh làm trung tâm", "Phương pháp học tập chủ động" hay "Phương pháp dạy học tích cực" Mục đích hướng tập trung vào người học, giáo viên khơng giữ vai trò trung Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa tâm Người thầy đóng vai trò người tổ chức, giúp học sinh chủ động hoạt động để tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức Tuy nhiên, nhiều điều kiện khác nhau, nên thực tế việc đổi phần lớn nằm giấy tờ, văn việc thực hành ngày chưa đáng kể, chưa thật vào tiết học cụ thể cho nghĩa Với vai trò người đứng đầu đơn vị, thân băn khoăn, trăn trở cho thành cơng Mơ hình VNEN Bao nhiêu câu hỏi đặt suy nghĩ người quản lí Liệu đủ sức làm cho đội ngũ cha mẹ học sinh yên tâm chưa? Có người đồng tình thực hiện? Làm tránh khỏi so sánh cũ mới? Nhất kết giáo dục: có thuyết phục khơng? Chính lo âu đó, để tâm làm tốt hơn, chọn viết đề tài "Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN Trường Tiểu học Vũ Hòa 2" II Khảo sát thực trạng Để thực đề tài này, năm học 2013 - 2014, triển khai thực số nội dung liên quan để làm tiền đề thức thực năm học 2014 - 2015 2015 - 2016 Sau rà soát lại kết năm học 2013 - 2014 tiến hành khảo sát số vấn đề liên quan đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục theo Mơ hình VNEN sau: Chất lượng giáo dục tay nghề giáo viên cuối năm học 2013 - 2014 a Chất lượng học sinh Năm học 2013 - 2014 học sinh không đánh giá theo quy định hành trường khác mà trường đánh giá học sinh theo Công văn 5737/BGDĐT-GDTH Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 21 tháng năm 2013 Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mơ hình Trường học Việt Nam Tổng số học sinh đánh giá: 309 Học sinh lên lớp thẳng Hoàn thành chương trình tiểu học Học sinh bình chọn khen thưởng 244/250 98,1% 65/65 100% 235/315 74,6% b Chất lượng tay nghề giáo viên Dạy giỏi cấp trường Dạy giỏi cấp huyện Dạy giỏi cấp tỉnh Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mô hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa Năm học Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 2013 - 2014 15/23 65,2% 21,7 0 Về cha mẹ học sinh cộng đồng - Cha mẹ học sinh đa số đồng tình việc cho em học theo Mơ hình VNEN Do quy định lúc đầu, khơng cho học sinh đem tài liệu hướng dẫn học nhà nên nhiều phụ huynh học sinh khó khăn việc chia sẻ việc học tập phương pháp giúp em học nhà ứng dụng học, chưa phát huy hết tác dụng tài liệu "Ba một", thường áp đặt giúp em học tập Cha mẹ học sinh thường “ trăm nhờ thầy cơ” - Trong huyện có trường thức thực theo Mơ hình VNEN nên thơng tin Mơ hình chưa rộng rãi Ở địa phương thông tin tuyên truyền chưa thường xuyên, sâu rộng, tầng lớp nhân dân chưa rõ chưa biết Trong dư luận cộng đồng có ý kiến trái chiều Về chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn Các buổi sinh hoạt chuyên môn đơn vị đảm bảo thời lượng quy định Nội dung chủ yếu thao giảng dự giờ, triển khai giải vài khó khăn dạy học, triển khai nội dung công việc, văn bản, kiểm tra dân chủ Tuy nhiên chưa sâu, chi tiết vào khó khăn công tác dạy học theo Mơ hình VNEN, cách đánh giá học sinh, xây dựng sử dụng góc cơng cụ nào, cách phối hợp với cha mẹ học sinh; chưa ý nhiều đến việc đầu tư nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ nhóm trưởng hội đồng tự quản Kết luận khảo sát a Thuận lợi - Bước đầu từ đội ngũ giáo viên, học sinh, đến cha mẹ học sinh quen dần với việc đổi mới, so với năm đầu bớt bỡ ngỡ với Mơ hình VNEN Được đồng tình ủng hộ đội ngũ cán viên chức, số cha mẹ học sinh đơn vị quyền địa phương nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học theo Mơ hình VNEN Học sinh tỏ rõ tinh thần, thần thái độ học tập tích cực Các em cảm thấy thoải mái so với cách học trước - Thí điểm đánh giá học sinh tiểu học Mơ hình VNEN theo Cơng văn 5737/BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng năm 2013 Bộ Giáo dục & Đào tạo Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa tiền đề thuận lợi cho việc đánh giá học sinh nhận xét theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ Giáo dục & Đào tạo Quy định đánh giá học sinh tiểu học - Những kết đạt trước tảng để kế thừa phát triển b Khó khăn nguyên nhân - Các buổi sinh hoạt chuyên môn chưa thật sâu vào giải tận gốc rễ khó khăn dạy học theo Mơ hình VNEN Chưa trang bị đầy đủ góc cơng cụ, khai thác hạn chế Đánh giá tiết dạy vướng mắc, chưa hồn thiện Tài liệu hướng dẫn học nhiều điểm bất cập cần phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Tư liệu giới thiệu làm minh chứng để rõ thêm số nội dung tiết học hạn chế Một số đồ dùng dạy học, tranh ảnh khơng phù hợp với tài liệu hướng dẫn học Mơ hình VNEN - Lực lượng nhóm trưởng đủ lực để thực nhiệm vụ Đầu năm học, lớp hoạt động theo nhóm chậm, nhóm trưởng chưa đào tạo rèn luyện Chưa thật sâu vào công tác bồi dưỡng, phát triển lực lượng nhóm trưởng hội đồng tự quản - Đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo nhiều phức tạp khâu tập hợp thông tin, từ cha mẹ học sinh Đánh giá phải gắn liền với phương pháp tổ chức hoạt động liên quan đến giáo dục học sinh Chưa đạt đồng tình tất cha mẹ học sinh - Do Mơ hình VNEN chưa quảng bá rộng rãi, kinh tế địa phương khó khăn nên cha mẹ học sinh có điều kiện, thiếu kinh nghiệm quan tâm chia sẻ, chưa thật "bạn" em mình, giúp em học tập, thực hành ứng dụng kiến thức vào sống Phần lớn cha mẹ học sinh có thói quen "trăm nhờ thầy cơ" III Nội dung biện pháp tiến hành Để thực nâng cao chất lượng giáo dục theo Mơ hình VNEN, việc thực cấu tổ chức máy tự quản lớp, tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường lệ, chuẩn bị điều kiện thuận lợi (có thể) sở vật chất, bố trí đội ngũ phù hợp cho khối lớp, triển khai tập huấn đến đội Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa ngũ, với vai trò người đứng đầu đơn vị, đạo triển khai thực chuyên sâu qua số nội dung biện pháp sau: Đổi nội dung sinh hoạt chuyên môn Trong trường học, sinh hoạt chuyên môn hoạt động bắt buộc, thực thường xuyên năm Qua sinh hoạt chuyên môn nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao lực chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên cán quản lý, góp phần giải khó khăn vướng mắc trình giảng dạy quản lí Thơng thường số nội dung buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường dự thao giảng, nhận xét đánh giá góp ý rút kinh nghiệm tiết dạy, thảo luận chun đề giải khó khăn, đánh giá cơng tác tuần tháng, triển khai công việc mới, kiểm tra chéo hồ sơ, phân công công việc Tuy nhiên sau năm học 2013-2014, nhận thấy cần thiết phải nhanh chóng đổi nội dung sinh hoạt chuyên môn để phù hợp với yêu cầu việc tổ chức tiết học theo Mơ hình VNEN Các nội dung sinh hoạt phải tập trung xoay quanh vấn đề liên quan tới hoạt động học tập chủ động học sinh Các thành viên buổi sinh hoạt cần phân tích để có nhìn đầy đủ học sinh học tập nào? Tích cực hay chưa tích cực? Sự cộng tác, tương tác, chia sẻ bạn nhóm, ngồi nhóm nào? Những tâm tư, tình cảm, lắng nghe học sinh sao? Vì em lại học vậy?, Sau số nội dung cần thực buổi sinh hoạt mà nhà trường triển khai: 1.1 Bàn bạc cách đánh gía học sinh theo Thơng tư 30/2014/TT-BGDĐT Thơng tư 30/2014/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 28 tháng năm 2014 Nội dung Thông tư hiểu rằng: Tất học sinh tiểu học đến lớp có quyền học tập phải đánh giá Chính u cầu đặt cho giáo viên phải đổi phương pháp dạy học cho phù hợp với cách đánh giá học sinh Để thực vấn đề giáo viên đơn vị tiếp tục nghiên cứu thực triệt để việc dạy học theo Mơ hình VNEN Đây lợi giáo viên, năm học 2013 - 2014 đánh giá học sinh theo Công văn 5737/BGDĐT-GDTH Bộ Giáo dục & Đào tạo Vấn đề ngày giáo viên đổi cách tổ chức tiết học theo dự (sẽ nêu rõ mục 1.2) Tất học sinh học phải Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mô hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa giáo viên tạo điều kiện, hội tham gia tích cực vào việc học tập Việc trao hội cho học sinh nào, giáo viên phải có phương án dạy học thích hợp Phương án phải chuẩn bị từ trước, bàn bạc thống trước Mọi tiết học phải giúp học sinh tự động não suy nghĩ, tự tìm tòi, tương tác với nhau, với tài liệu, với thầy cô điều hành nhóm trưởng Tất học sinh phải tham gia tích cực vào q trình học Các em có hội hoạt động bộc lộ khả Từ việc tự học, tự giải vấn đề, tự đánh giá thân, tham gia nhận xét bạn, bạn hay nhóm nhận xét, từ giúp học sinh nhận biết bạn nhiều Qua q trình đó, giáo viên theo dõi, đánh giá ghi lại kết học sinh, tốc kí ý vào nhật kí theo dõi (cách giáo viên làm nhiều) Trong tháng, giáo viên tự xếp cập nhật vào sổ theo dõi hay phần mềm để báo cáo, sổ chia sẻ để liên hệ với cha mẹ học sinh 1.2 Trao đổi cách đánh giá tiết dạy hướng tập trung vào học sinh a Các giúp đánh giá tiết dạy Để có kết bổ ích sau dự giờ, góp ý, giáo viên cần thay đổi tư cách đánh giá tiết dạy đồng nghiệp Nội dung, tiêu chí đánh giá khơng thực hồn tồn theo cách đánh hành (hoạt động giáo viên chủ yếu, “diễn” có hay khơng; học sinh giáo viên cần biết em nắm hay khơng, ý tới hoạt động học sinh) mà phải tập trung chủ yếu vào hoạt động học học sinh Ngoài việc xem xét người dạy sử dụng nhóm phương pháp sao, thể kĩ năng, thái độ sư phạm nào, người dự cần phải xem xét kĩ đồng nghiệp giúp học sinh thực tiết học qua sau đây: - Giáo viên có tổ chức tốt, giúp học sinh chủ động hoàn toàn hoạt động học tập khơng, hay giáo viên làm thay, nói hộ? Cách giao nhiệm vụ cho nhóm, quan sát quy trình làm việc nhóm, cá nhân? - Các hoạt động có giúp học sinh tự giác, tích cực, tự học theo cá nhân, cặp đơi, nhóm khơng? Tổ chức hoạt động tiết học có đảm bảo gắn kết với mục tiêu học không? Giao việc phù hợp với đời sống, tâm lí lứa tuổi, đối tượng học sinh không? Phát triển lực, phẩm chất học sinh khơng? - Có tạo tương tác thường xuyên học sinh với học sinh hay khơng? Có tạo điều kiện tốt để học sinh chia sẻ ý kiến với Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa bạn nhóm, với giáo viên để giải vướng mắc khơng? Thái độ tình cảm học sinh sao, có em bị bỏ rơi, không tham gia? - Chuẩn bị đồ dùng phục vụ tiết học, điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học có phù hợp đối tượng học sinh khơng? Dự kiến giải tình khó khăn học sinh hiệu khơng? - Các nhóm trưởng điều hành có tốt khơng? Các nhóm hoạt động có tích cực không? Sự tham gia hội đồng tự quản vào tiết học nào? Sử dụng góc cơng cụ lớp học vào học hiệu không? - Có dẫn để học sinh tự đánh giá, đánh giá bạn, giúp giáo viên đánh giá bạn không? Học sinh có nắm bài, hiểu bài, hồn thành mục tiêu học không? Sau tiết dự giờ, người dạy lẫn người dự trao đổi, thảo luận, phân tích theo để biết mức độ chiếm lĩnh kiến thức, hiệu tiếp thu áp dụng học học sinh đến đâu Từ giáo viên tự rút cho học bổ ích sử dụng phương pháp, cách thức tổ chức lớp học cho phù hợp đơn vị học, có linh hoạt điều chỉnh việc dạy cho phù hợp việc học học sinh Qua đó, giáo viên góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung b Các vấn đề cần ý giáo viên tham gia dự Để có sở góp ý tiết lên lớp đồng nghiệp có hiệu nhất, giáo viên dự không ngồi thụ động chỗ trước mà phải ý chọn cho Chọn cho vị trí để quan sát bao quát vị trí thuận lợi để quan sát bao quát tốt lớp học, nhóm, em cụ thể Người dự quan sát nhiều hoạt động học học sinh tốt Có thể tiếp cận vài học sinh hay nhóm học sinh Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa cách khéo léo em học để nắm rõ mức độ khám phá tiếp thu em 1.3 Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học Thực theo Mô hình VNEN, học sinh học tài liệu hướng dẫn học thay cho sách giáo khoa hành Tài liệu hướng dẫn học giữ nguyên nội dung chuẩn kiến thức kĩ chương trình mơn học tiểu học Bộ GD-ĐT ban hành Đây tài liệu đươc coi "Ba một" Đặc điểm tài hướng dẫn học theo Mơ hình VNEN mang tính mở Tuy nhiên thực tế sử dụng có số nội dung lơ gơ tổ chức lớp học chưa phù hợp, nội dung chưa xác Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học coi nội dung bắt buộc buổi sinh hoạt chuyên môn Việc thảo luận sinh hoạt chuyên môn để tới thống lựa chọn phương án phù hợp sử dụng tài liệu giúp giáo viên có kế hoạch lên lớp tốt Vì vậy, trình chuẩn bị bài, giáo viên ln có điều chỉnh tài liệu nhằm đảm bảo nội dung chương trình chuẩn kiến thức kĩ năng, hình thức tổ chức tiết dạy cho hợp lí để góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh Những nội dung thống tổ chuyên môn thông qua ban giám hiệu trước thực Nội dung tài liệu hướng dẫn học bàn bạc thống điều chỉnh xuyên suốt từ đợt sinh hoạt đợt sinh hoạt sau Sau thực lớp, giáo viên ghi chép lại vấn đề nảy sinh tiết học vào sổ nhật kí giảng dạy (thay cho giáo án) để tiếp tục chia sẻ rút kinh nghiệm buổi sinh hoạt chuyên môn Dưới vài ví dụ dạng điều chỉnh, bổ sung: - Dạng bổ sung lô gô phương tiện làm bài: Tài liệu hướng dẫn học tiếng Việt lớp Tên bài, trang Bài 1A, trang Nội dung cũ Nhận xét nội dung cũ Phương án điều chỉnh lại Viết từ ngữ sau Để học sinh chép lại tồn Làm vào phiếu vào trống thích đề điền vào chỗ học tập cá nhân hợp (trong vở): bút, trống chiếm nhiều bảng nhóm Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa đọc, ngoan ngoãn, thời gian, cặp sách, hát viết, nhiệm vụ khác nhiều bản, vẽ, mực, chăm chỉ, múa, dịu hiền, tinh nghịch, hỏi, thông minh Bài 1C, trang 14 Thảo luận nhóm Lệnh thảo luận Bổ sung lơ gơ thiếu lơ gơ hoạt động nhóm Bài 3C, trang 40 Đọc từ lời giải Không có lệnh tổ chức nghĩa (nhiệm vụ 3) Bổ sung lơ gơ theo nhóm đơi - Dạng bổ sung thêm thông tin cho học: Tài liệu hướng dẫn học Lịch sử Địa lý lớp (tập 2) Tên bài, trang Nội dung cũ Nhận xét nội dung cũ Phương án điều chỉnh lại Bài 12, trang 41 - Hoạt động bản: Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu định Quốc hội khóa VI - Nội dung tuân thủ theo văn trị nhiều nên khô khan, hạn chế thực tế - Sau hoạt động bản, dùng đèn chiếu cung cấp thêm số thông tin đất nước thống số nhà máy thủy điện nước ta Kết hợp giáo dục tình hữu nghị hai nước Việt - Xô (nay Liên bang Nga số nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ) - Bổ sung: hoạt động lớp Cho học sinh xem hình ảnh đổi đất nước ta sau ngày giải phóng qua đèn chiếu, để học sinh cảm nhận đổi đất nước (Lịch sử) - Hoạt động - Hình ứng dụng chứng minh đất nước chế ảnh cho đổi hạn Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa - Dạng điều chỉnh hình ảnh: Tài liệu hướng dẫn học Khoa học lớp Tên bài, trang Nội dung cũ Nhận xét nội dung cũ Phương án điều chỉnh lại Bài 27: Sinh sản thực vật có hoa (tập 2, trang 55) A.Hoạt động Lấy hình hoa râm bản: bụt làm minh họa Đọc chưa phù hợp Vì thơng tin trang 59 hình kết thụ tinh Hình hoa râm tạo thành hợp tử, hợp bụt có nhị (cơ tử thành phơi, nỗn quan sinh sản thành hạt, hạt nảy đực); có nhụy mầm, mà hoa râm (cơ quan sinh sản bụt khơng rõ cái) ràng, thiếu thực tế Lấy hình ảnh lồi hoa khác có nhị, nhụy, quả, hạt rõ ràng để minh họa cho phù hợp với học hoa bí, hoa mướp gần gũi, rõ ràng hơn, đồng thời chuẩn bị vật thật Tùy lớp giáo viên có chuẩn bị thay khác cho phù hợp Bài 32 : Sinh sản nuôi dạy chim thú ( Tập 2, trang 79) A Hoạt động Hình ảnh thơng Thay đổi lại vị trí bản: tin chưa phù hợp: hình b hình c a) Hình 1: Hình b, trứng ấp - Hình b (Trứng 10 ngày hình ảnh gà lại lớn ấp 10 ngày hơn, đầy đủ - Hình c (Trứng phận hình c ấp khoảng 15 trứng ấp ngày) khoảng 15 ngày - Dạng thay đổi lô gô bổ sung phương tiện làm bài: Tài liệu hướng dẫn học toán lớp (tập 2B) Tên bài, trang Bài 83, Bảng Nội dung cũ Nhận xét nội dung cũ Phương án điều chỉnh lại - Hoạt động - Ngữ liệu nằm hoàn toàn Giáo viên bản: Nhiệm vụ tài liệu; tổ chức chơi đơn chuẩn bị cho 1: Chơi đố bạn điệu, khó khăn, khơng tạo nhóm số thẻ từ 10 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa chủ động, sáng tạo nhóm trưởng, giáo viên khuyến khích nhóm trưởng làm tốt xung phong trình bày cách làm cho bạn nghe, sau nghe bạn góp ý tham khảo, học tập lẫn Cách làm trì lớp 3,4,5 Tuy nhiên lên lớp 3,4,5 tùy theo kết hoạt động lớp, nhóm mà giáo viên làm lớp 2, giảm bớt số lần gặp gỡ em, để em chủ động trao đổi kinh nghiệm qua điều hành hội đồng tự quản lớp Sau tháng, học kì, giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho lớp bình bầu nhóm trưởng giỏi lớp Cuối năm học tổ chuyên mơn tổ chức thi nhóm trưởng giỏi Một nhóm trưởng trình bày cơng việc khối lớp để chọn nhóm trưởng xuất sắc Thành phần tham dự ngồi học sinh mời cha mẹ em, giáo viên khối lớp Trong buổi bình bầu thi nhóm trưởng giỏi, nhóm trưởng phải trải qua ba thi Một trình bày việc nhóm trưởng cần làm, kết hoạt động nhóm Hai xử lí tình giáo viên đặt Ba thực nội dung thực hành, yêu cầu nhóm trưởng điều hành nhóm làm việc Các nhóm lại theo dõi nhận xét, đánh giá Qua đối chiếu với tiêu chuẩn nhóm trưởng, giáo viên nhận xét cho lớp cha mẹ học sinh nghe định số phiếu bình bầu số bơng hoa nhóm cắm vào bảng bình chọn bảng lớp Hội đồng tự quản tổng hợp số hoa thành phần công bố Tương tự, cấp tổ chuyên môn tổ chức 15 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa Ngồi ra, việc tuyển chọn nhóm phó, em có tiềm để phát triển để trở thành nhóm trưởng, nhóm phó quan tâm từ đầu năm học, lớp Nhóm phó để thay vắng nhóm trưởng, hỗ trợ nhóm trưởng làm việc Một buổi tổ chức bình bầu nhóm trưởng giỏi khối lớp Việc sử dụng nhóm trưởng không cố định em Tùy môn học, giáo viên linh hoạt thay đổi nhóm trưởng để phát huy lực, sở trường em, giúp em ngày hoàn thiện Phát huy vai trò lực nhóm hội đồng tự quản cấp trường Nhằm đẩy mạnh hình thành phát triển đạo đức, tình cảm, phát huy lực, phẩm chất, phát triển tính cách cho em phù hợp với đặc điểm tự quản Mơ hình VNEN mục tiêu giáo dục tồn diện, năm học 2014 - 2015, tiến hành cho thành lập thành lập hội đồng tự quản cấp trường Hội đồng tự quản cấp trường hoạt động quản lí ban phụ trách hội đồng tự quản cấp trường Ban gồm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn làm trưởng ban, hai thành viên giáo viên tổng phụ trách Đội giáo viên kiêm nhiệm công tác văn thể nhà trường Trong hội động tự quản cấp trường chia thành ban, nhóm giống lớp Đó nhóm thư viện, nhóm học tập, nhóm văn thể, nhóm lao động, nhóm an tồn giao thơng, nhóm vệ sinh, nhóm đối ngoại Các nhóm hoạt động chủ yếu theo nguyên tắc hội đồng tự quản lớp mở rộng phạm vi toàn trường, theo dõi bao quát hoạt động chung lớp theo mặt nhà trường, giúp cho hoạt động lớp đồng hơn, chất lượng Đến năm học 2015 - 2016, xuất phát từ ý tưởng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh cần nhiều giúp đỡ lẫn để tiến bộ, tinh thần tự nguyện, mang tính nhân văn qua phát triển mối quan hệ học sinh giúp nâng cao hiệu giáo dục số hoạt động ngồi giờ, tơi tập 16 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa trung đạo củng cố lại hội đồng tự quản cấp trường Tôi thiết nghĩ, để nâng cao hiệu giáo dục phải cần nhiều biện pháp, cách làm khác Tuy nhiên từ thực tế trường, đạo tập trung chuyên sâu vào hai vấn đề, là: giúp em nắm kiến thức kĩ cần đạt, khai thác tốt cơng tác thư viện Vì trường tập trung vào việc thay thế, bổ sung số thành viên nhóm học tập, nhóm thư viện nâng cao chất lượng hoạt động hai nhóm Lực lượng em có lực, nhiệt tình, nổ hoạt động thuộc hai lĩnh vực Để có lực lượng này, nhà trường kêu gọi xung phong em, tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh, kết hợp với việc lớp bình chọn giới thiệu đại diện lớp tinh thần tình nguyện, tham gia dân chủ tôn trọng lẫn Các em làm việc lợi ích chung, khơng chê bai, phê bình mà chủ yếu tư vấn, giúp đỡ Sau thầy cô ban phụ trách hội đồng tự quản cấp trường cung cấp thông tin, hợp tác, phân chia công việc, thành viên nhóm xếp thời gian thuận lợi đầu buổi học, chơi, để thường xuyên đến lớp giúp đỡ cho bạn theo nhiệm vụ nhóm Cụ thể nhiệm vụ hai nhóm năm học 2015 - 2016 sau: a) Nhóm học tập Khi có danh sách bạn cần giúp đỡ, nhóm học tập tự phân công đến số lớp giúp đỡ cho bạn lực học tập yếu ưu tiên em học sinh lớp lớp Trong lớp quan tâm giúp đỡ nhiều Vì lớp đầu cấp, giai đoạn đầu em cần học tốt môn tiếng Việt để làm tảng học mơn khác Do nhóm học tập phối hợp với giáo viên dạy lớp để giúp em lớp rèn luyện đọc, viết theo yêu cầu giai đoạn học tiếng Việt lớp Ngồi ra, có lớp hay bạn trường u cầu bạn nhóm xếp đến giúp đỡ Sau tuần em tự nhận xét đánh giá lại kết hoạt động nhóm trao đổi với hội đồng tự quản cấp trường báo cáo cho thầy cô ban phụ trách Qua năm thực chuyên sâu vào việc giúp đỡ học tập, đem lại kết khả quan, mặt chất lượng học tập nâng lên Đây năm học mà hạn chế thấp số lượng học sinh lớp chưa hồn thành học tập (chỉ có 1em) b) Nhóm thư viện 17 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa Nhà triết học Tốn học người Đức G.V.Leibniz nói: “Thư viện kho tàng chứa tất cải tinh thần loài người” Chúng ta biết thư viện không nơi đọc sách để giải trí mà nơi lưu trữ điều hiểu biết người, nguồn tri thức vô giá, nguồn kiến thức vô tận nhân loại, nơi chia sẻ thông tin, suy nghĩ người với người, cho tìm tòi Như thư viện nơi giúp bổ sung thêm thiếu mà mơi trường khác chưa cung cấp hết Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhà giáo có câu nói có giá trị để đời: “Người giáo viên giỏi không dạy cho học sinh điều hay mà quan trọng phải biết hướng dẫn học sinh đọc sách tốt” Trong thực tế, học sinh đến thư viện để đọc sách Với học sinh lớp lại khó khăn Vì nhóm thư viện có nhệm vụ giúp ban thư viện lớp nắm thông tin nguồn tư liệu để từ chuyển tải loại sách lớp, thường xuyên xoay vòng sách để tất đọc Bên cạnh nhóm thư viện cộng tác với Sách báo đưa đến tận lớp học nhân viên thư viện thực chương trình giới thiệu sách mới, sách theo chủ điểm, tuần sách, kể chuyện theo sách, phát thanh, chương trình đọc sách dùm bạn, tổ chức thi ban thư viện lớp, Qua làm phong phú hoạt động thư viện, giúp bạn đọc đến với thư viện nhiều góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Đặc biệt với học sinh lớp 1, nhóm thư viện giúp em xem truyện tranh, thông qua hiểu tranh giúp em tìm tòi khám phá Đối với sách có nhiều kênh chữ nhóm thư viện đọc sách cho em lớp nghe để hiểu Qua giúp em lớp thấy ích lợi việc đọc sách từ có thói quen 18 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mô hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa thường xuyên đọc sách Kết sau năm em lớp ngày đọc tốt hơn, giúp nâng cao chất lượng môn học tiếng Việt Xây dựng tảng từ lớp 1: Cách tổ chức lớp học theo Mơ hình VNEN áp dụng với học sinh từ lớp trở lên Tức phù hợp với điều kiện học sinh biết đọc, viết thành thạo Có đọc viết tốt em thực tốt bước học tập, đọc tài liệu hướng dẫn học, phiếu tập, câu hỏi, câu lệnh nhanh để thực thảo luận, ghi chép, trình bày tiến độ Do lớp 1, em nhỏ, kĩ đọc, viết hạn chế, chưa tổ chức học theo nhóm thường xuyên nên bắt đầu vào học lớp em khó khăn học nhóm Vì thời gian vài tháng đầu học kì I lớp 2, giáo viên vất vả trình tổ chức cho học sinh học theo nhóm nghĩa Vì thời gian này, giáo viên dạy lớp 2, mà chủ yếu giáo viên chủ nhiệm phải dành nhiều thời gian, công sức việc xây dựng cấu tổ chức lớp học, rèn luyện kĩ làm việc theo nhóm, nề nếp học tập theo Mơ hình VNEN cho em Sau năm thực Mô hình VNEN (năm học 2012 - 2013), với trách nhiệm người quản lí đơn vị, tơi rút học kinh nghiệm cơng tác tổ chức Đó là, để thành cơng việc thực mơ hình này, từ lớp cần phải có đầu tư sớm, vào chiều sâu, có chất lượng cho công tác tổ chức, rèn luyện kĩ làm việc theo nhóm cho em, chưa phải ngồi học theo nhóm thường xuyên lớp trở lên Để thực vấn đề này, học kì I, giáo viên chủ nhiệm lớp phải hoàn chỉnh cấu cán lớp Trong đặc biệt ý tuyển chọn xây dựng đội ngũ tổ trưởng linh hoạt (dựa theo tiêu chuẩn nhóm trưởng mục 2) Đây lực lượng nòng cốt làm nhóm trưởng học kì II cho sau Ngồi việc rèn luyện khả nhận thức cho học sinh kĩ thông thường giúp học sinh lớp tự phục vụ thân, tự quản lí thời gian, giáo viên dạy lớp mà đặc biệt giáo viên chủ nhiệm tập trung rèn cho em số kĩ sau: - Kĩ giao tiếp, ứng xử: Để hình thành kĩ giao tiếp, ứng xử cho học sinh lớp 1, thông qua tiết học, hoạt động, giáo viên cần giúp em rèn luyện kĩ trình bày, kĩ nói, biết nhận xét bạn hay vấn đề học tập, sinh 19 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa hoạt Giáo viên ý khuyến khích em biết bày tỏ ý kiến, ý tưởng mình, khơng lớp mà nhà, ngồi xã hội Qua rèn luyện cho em mạnh dạn, tự tin đứng trước tập thể lớp để trình bày suy nghĩ Giáo viên cần giúp em biết lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu ý kiến người khác, rèn thói quen biết cảm ơn cảm ơn, xin lỗi Khi em có khả giao tiếp tốt, ln biết cởi mở, bày tỏ suy nghĩ tạo mối quan hệ tích cực với bạn bè ln bạn bè đồng tình, ủng hộ Qua tạo cho em tảng ban đầu để phát triển kĩ khác như: kĩ chia sẻ, cảm thông, thương lượng, giúp đỡ, kiểm sốt cảm xúc, giải khó khăn, nhằm đạt mục đích giao tiếp - Hình thành kĩ hợp tác, chia sẻ Hiện tại, đơn vị, giáo viên dạy lớp ý việc giúp em biết giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, chung sức chia sẻ học tập số hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ Trong giai đoạn đầu lớp 1, việc cấu học sinh theo tổ Điều lệ trường tiểu học, giáo viên hình thành nhóm nhỏ để bước đầu giúp em làm quen dần với việc trao đổi, hợp tác, chia sẻ với với số hoạt động học tập Trong nhóm nhỏ thường có học sinh có lực, để tạo cho em có hội giúp đỡ lẫn học tập, sinh hoạt vui chơi Giáo viên khuyến khích giúp học sinh biết chung sức làm việc, biết giúp đỡ hỗ trợ lẫn hoạt động, biết chia sẻ sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với nhóm, với tập thể lớp Qua hoạt động học tập, vui chơi, kể chuyện, ca hát, giáo viên giúp học sinh thấy giá trị khơng nhỏ lợi ích sinh hoạt, làm việc, học tập theo tập thể Có việc phải cần có hợp tác bạn, giúp đỡ tập thể đem lại thành công Khả hợp tác giúp em biết cảm thông, chia sẻ bạn Cơ cấu tổ chức lớp nên có thay đổi Đội ngũ cán lớp cần luân phiên thay đổi theo tháng, học kì để học sinh biết cơng việc người cán lớp, tổ, biết khó khăn gặp phải cơng việc phải xử lý hội để em rèn kĩ 20 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa huy Qua em biết thông cảm, chia sẻ công việc người huy có thái độ hợp tác tốt - Kĩ tự định giải vấn đề: Kĩ tự định giải vấn đề kĩ cần thiết cho người Đối với học sinh lớp quan trọng việc học tập sống ngày em Giáo viên giảng dạy lớp thường xuyên giúp em rèn luyện biết lựa chọn đưa định phù hợp với tình nảy sinh, nội dung kịp thời để có kết tốt Điều cho thấy rằng, học sinh thiếu tự tin, rụt rè, định chậm trễ hay không ảnh hưởng tới kết học tập cá nhân, sau tổ, nhóm xa sống sau Vì vậy, tùy theo học, môn học để giáo viên tạo điều kiện thuận lợi để em phát triển Chẳng hạn học môn Đạo đức, tiết thực hành, giáo viên cần tăng cường sử dụng tập tình huống, tập thực hành cụ thể, gắn liền với thực tế để khuyến khích học sinh suy nghĩ lựa chọn phương án tốt hay lệnh ngắn gọn "nên hay không nên làm", là "vì sao?", " làm nào?" để xử lí u cầu tình huống, tập Hoặc qua môn Tự nhiên Xã hội, tổ chức số trò chơi học tập để giúp em rèn luyện thói quen có định nhanh chóng việc xác định thơng tin mà thực tế em biết biết chưa chắn để khẳng định kiến thức, hay chuỗi kiến thức đó, từ tự giải vấn đề học tập Qua sinh hoạt, giáo viên cần tổng hợp đưa số tình "đi học giờ", "bỏ quên dụng cụ học tập", "đi qua đường người lớn dẫn", "bị đau bụng sau ăn sáng", để thử xem học sinh ứng xử Tương tự vậy, giáo viên linh hoạt môn học hay hoạt động tập thể để giúp học sinh lớp tự liên hệ thân thực tới đâu Dần dần em mạnh dạn, tự tin, đưa định, ý tưởng mình, từ giáo viên định hướng cho em có cách xử lí giải vấn đề phù hợp, nhất, nhanh Qua học kì II năm học, sau kết thúc kết thúc phần học âm vần, chuyển sang giai đoạn tập đọc, đọc chậm phần lớn em 21 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa đọc hơn, giáo viên chủ nhiệm tiến hành tập cho em làm việc theo nhóm nhiều hơn, tổ chức số tiết học theo nhóm theo Mơ hình VNEN Qua giúp em làm quen dần với phương pháp học theo nhóm, tạo tảng cho lớp Cuối học kì II, lớp làm quen với Mơ hình VNEN Lúc này, nhờ em có kĩ cần thiết rèn luyện thời gian trước tự học, giao tiếp ứng xử, định, giúp em thích nghi tốt với cách làm việc học theo nhóm, học sinh có thói quen chủ động công việc dần tiến việc tìm tòi, khám phá chiếm lĩnh kiến thức tổ chức giáo viên Tuy thời gian ngắn (10 tuần) cuối học kì II, khoảng thời gian quý giá giúp hình thành nhiều thói quen học theo nhóm củng cố phát triển nhiều kĩ cho em để sau lên lớp vững vàng Phát huy vai trò, trách nhiệm cha mẹ học sinh cộng đồng Cha mẹ người hiểu rõ phát triển trưởng thành em Do cha mẹ học sinh cần phải biết em học trường Để từ giúp em liên hệ, áp dụng kiến thức học vào sống gia đình, qua củng cố kiến thức Tuy nhiên, điều kiện thực tế địa phương, phụ huynh thường xuyên biết cách quan tâm đến việc học tập em có hiệu Qua thơng từ buổi họp, từ mối quan hệ thường ngày, phản ảnh từ giáo viên tình hình cha mẹ học sinh nhà, đưa số gợi ý giúp cha mẹ học sinh thực tốt việc tâm sự, chia sẻ với em nhà cộng đồng qua nắm bắt tình hình học tập rèn luyện em Đồng thời để thể mối quan tâm cha mẹ học sinh, cộng đồng đến việc tham gia 22 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa đánh giá q trình học tập, rèn luyện, trình hình thành, phát triển phẩm chất, lực em từ tích cực hợp tác với nhà trường hoạt động giáo dục Cụ thể vài nội dung triển khai nhằm chia sẻ, gợi ý để cha mẹ học sinh thực hiện: a) Làm để trẻ thích thú, tự nguyện chia sẻ điều mẻ, vui buồn kiến thức, kĩ trẻ học trường với gia đình? Cha mẹ cần giúp trẻ thích thú, tự nguyện chia sẻ điều mới, điều hay kiến thức, kĩ học được, hay niềm vui nỗi buồn trường với gia đình Sau trẻ học về, bố mẹ hay người thân gia đình cần chào đón em ánh mắt thân thiện Cha mẹ người lớn cần tạo điều kiện để trẻ tâm sự, chia sẻ chân thật diễn lớp học, kiến thức, kĩ học từ học trường Khích lệ, gợi mở để trẻ tự tin chia sẻ, cách hỏi câu gợi ý như: - "Hơm học có vui khơng?" - "Bài học hơm học gì? Con có để khoe với nhà không nào?" - "Ở lớp, học hỏi thầy / bạn điều gì? Con có thảo luận với bạn khơng? Con có chia sẻ với gia đình? Con cần bố mẹ giúp nào?" v.v Cần lắng nghe trẻ chia sẻ trái tim bậc làm cha mẹ người thân trẻ Trong trình nghe phải thật ý vào điều trẻ chia sẻ để tiếp nhận điều hay, điều cha mẹ chưa biết mà trẻ cung cấp để phát vấn đề trẻ cần giúp đỡ Cha mẹ, người thân cần tôn trọng ý kiến em, không cáu giận, không phản ứng thô bạo trẻ nói điều chưa tốt trường (nhận lời phê bình, trả lời sai, chậm, ý, ) làm trẻ sợ sệt, tự tin khơng muốn chia sẻ Có vậy, cha mẹ người thân trẻ có tương tác với thuận lợi đem lại kết tốt lần chia sẻ b) Sau chia sẻ, biết tình hình học tập trường em mình, cha mẹ người thân gia đình làm để giúp em? Gợi ý sau: 23 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa - Tạo bầu khơng khí tự nhiên, thân thiện, vui vẻ gia đình - Không dẫn hoạt động học tập chiều mà cần tạo tình để trẻ xử lí nhằm giúp trẻ hoạt động tích cực, hiệu - Hạn chế tối đa áp đặt suy nghĩ cha mẹ, người thân cho trẻ - Giúp đỡ trẻ thực hoạt động ứng dụng học Điều khơng có nghĩa cha mẹ, người thân làm thay cho trẻ, mà trẻ phải người thực hoạt động Cha mẹ, người thân hỗ trợ để trẻ hoàn thành hoạt động cách tốt Cha mẹ người thân hỗ trợ nào? Ví dụ: + Con cần phải làm gì? Ý nào? + Con có thực khơng? Con cần cha/mẹ giúp để thực điều đó? Kể em thực cha mẹ, người thân phải quan sát xem trẻ thực nhằm phát sai sót giúp đỡ kịp thời để em thực tốt Tổ chức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh a Kết hợp với cha mẹ học sinh Kết hợp với cha mẹ học sinh việc làm hiển nhiên công tác phối hợp giáo dục ba môi trường từ trước đến Tuy nhiên áp dụng Mơ hình VNEN đòi hỏi phát huy mạnh mẽ, tối đa vai trò gia đình cộng đồng dạy học giáo dục học sinh Vì vậy, để phát huy vai trò cha mẹ học sinh Một buổi sinh hoạt có tham gia cha mẹ học sinh 24 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa việc chia sẻ, giúp đỡ em mình, tơi đạo giáo viên trì thường xuyên việc mời cha mẹ em đến tham gia quan sát hoạt động dạy học giáo dục trường, lớp qua tiết học, số buổi hoạt động Trong học, cha mẹ học sinh vào lớp với giáo viên xem em học tập Qua để trao đổi cách sử dụng tài liệu hướng dẫn học, cách đánh giá học sinh, phương pháp giúp trẻ học, nhằm đáp ứng yêu cầu học tập học sinh, hoạt động, sinh hoạt gia đình, cộng đồng Từ động viên, giúp đỡ em học tập, rèn luyện, phát triển kĩ sống, vận dụng kiến thức vào sống tham gia hoạt động xã hội tốt Một vấn đề đáng lưu ý qua họp, buổi cha mẹ học sinh đến lớp, giáo viên tranh thủ tuyên truyền đến cha mẹ học sinh cách đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo Gia đình có mạng Internet cố gắng tìm hiểu biết rõ Đối với phụ huynh đại diện Chi hội Cha mẹ học sinh lớp, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh trường thiết phải nắm rõ để nhà trường tuyên truyền b Với đồn thể quyền địa phương Thơng qua buổi họp, hội nghị nhà trường ý mời đại diện đồn thể quyền địa phương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện mặt trận thơn, mặt trận xã, quyền địa phương, đại diện Đảng ủy, thôn trưởng dự để nắm bắt đổi giáo dục, gửi tài liệu đến số đại biểu có trách Phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền 25 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa nhiệm địa phương Qua nhờ tổ chức, đồn thể quyền tun truyền rộng rãi chủ trương Đảng Nhà nước giáo dục Trong sâu tuyên truyền Mơ hình VNEN, năm học 2013 - 2014 cách đánh giá học sinh theo Công văn 5737/BGDĐT-GDTH Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 2014-2015 đến theo Thông tư 30/2014/TTBGDĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo IV Kết khả phổ biến ứng dụng vào thực tiễn Kết quả: a Về chất lượng giáo dục: Năm học Học sinh đủ điều kiện lên lớp thẳng Học sinh bình chọn khen thưởng Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 2013 - 2014 (đối chứng) 244/250 98,1 235/315 74,6 2014 - 2015 228/230 99,1 222/294 75,5 2015 - 2016 244/246 99,2 220/284 77,5 Học sinh lớp hồn thành chương trình tiểu học đạt 100% b Chất lượng tay nghề giáo viên Trước thực giải pháp Năm học 2013 - 2014 Dạy giỏi cấp trường Dạy giỏi cấp huyện Dạy giỏi cấp tỉnh Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 15/23 65,2% 21,7 0 Sau thực giải pháp Dạy giỏi cấp trường Dạy giỏi cấp huyện Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 2014 - 2015 15/22 68,2% bảo lưu 13,6 9,1 2015 - 2016 15/22 68,2% 13,6 bảo lưu 9,1 Năm học Dạy giỏi cấp tỉnh Đánh giá chung kết quả: Giải pháp giúp khắc phục khó khăn đơn vị, giúp thúc đẩy hoạt động chun mơn vào chun sâu, hồn thành tốt khối lượng công việc, 26 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa nâng cao hiệu cơng tác dạy học, góp phần triển khai thực đạt hiệu Mơ hình VNEN Học sinh tỏ rõ tinh thần, thần thái độ học tập tích cực Các em cảm thấy thoải mái so với cách học trước Các phẩm chất kỹ em phát triển rõ rệt Giải pháp giúp phát huy hết tiềm sẵn có đơn vị, khơng tốn tài chính, giúp đội ngũ có thay đổi tích cực nhận thức đổi phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, góp phần thực định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục theo Nghị 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 Trung ương Đảng Nhân dân địa phương hiểu rõ Mô hinh VNEN, tạo đồng tình ủng hộ địa bàn khả phổ biến ứng dụng vào thực tiễn a Đối với đơn vị sở Như nêu trên, để nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN khơng phải chuyện sớm chiều làm Đó việc cần phải có thời gian định để đội ngũ có chuyển biến, thay đổi hồn tồn thói quen dạy học hành Do vậy, đơn vị tiếp tục đầu tư, trì để phát huy nâng cao hiệu b Đối với trường tiểu học thực Mơ hình VNEN Hồn tồn thực đề tài Vì thực tế chắn có số trường gặp khó khăn việc dạy học theo Mơ hình VNEN tương tự đơn vị c Đối với trường tiểu học chưa thực Mơ hình VNEN Để đổi PPDH đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo, cần thiết phải tổ chức cho học sinh học cách học, cách tự đánh giá đánh giá bạn Mơ hình VNEN hồn tồn thích ứng với yêu cầu Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Do trường tiểu học ngồi Dự án Mơ hình Trường tiểu học Việt Nam hồn tồn vận dụng đề tài vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị d Về tính kinh tế 27 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa Việc triển khai trường tiểu học Vũ Hòa làm khơng tốn nhiều tiền bạc, mà chủ yếu tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, kiểm tra giám sát thường xuyên, rút kinh nghiệm qua đợt để lần sau làm tốt Tùy theo điều kiện đơn vị, khả tài mà vận dụng thực giải pháp Nếu khơng thực tồn thực vài biện pháp giải pháp để khắc phục khó khăn dạy học V Bài học kinh nghiệm đề xuất Bài kinh nghiệm - Người đứng đầu đơn vị phải thật gương mẫu, sâu sát, đầu, khởi xướng công việc, thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn đốc nhắc nhở cấp dưới, có điều chỉnh kịp thời theo diễn biến tiến độ cơng việc Phát huy tốt vai trò chủ đạo giáo viên, tơn trọng sáng tạo, ý kiến đóng góp cá nhân - Người thầy phải nhiệt huyết, bền bỉ, kiên trì, thay đổi tư dạy học, cần "quên" cách dạy hành, gác lại thói quen truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Hết sức coi trọng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn đảm bảo nội dung chất lượng Đó chìa khóa thành công dạy học - Tổ chức tiết sinh hoạt lớp quy định, thực nghiêm túc, thường xuyên sinh hoạt đầu giúp cho đội ngũ cán lớp ngày trưởng thành Trong hoạt động, giáo viên cần phát huy tốt vai trò hội đồng tự quản, đặc biệt nhóm trưởng Cần đặt niềm tin vào em, chia sẻ lắng nghe ý kiến em trái tim người thầy Đồng thời ln có đánh giá, nhắc nhở khuyến khích động viên học sinh kịp thời Tạo lập giữ vững mối quan hệ chặt chẽ nhà trường, gia đình cộng đồng nhằm phát huy sức mạnh hỗ trợ nhà trường công tác giáo dục Đề xuất a Đối với trường tiểu học dự định thực đề tài Tổ chức tốt việc xây dựng sử dụng góc cơng cụ, tạo mơi trường sư phạm thân thiện, an toàn, gần gũi với với em Xây dựng tổ chức cấu lớp học thật chắn, tạo đồng tình đội ngũ cha mẹ học sinh b Đối với cấp lãnh đạo 28 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa Mỗi phương pháp dạy học có ưu, nhược khác Tuy nhiên mơ hình phù hợp cho việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, thích nghi tốt với việc thực đánh giá học sinh theo Thơng tư 30/2014/TT-BGDĐT Vì cần mở rộng việc tổ chức lớp học theo Mơ hình VNEN tới nhiều trường tiểu học Đối với Bộ GD-ĐT cần sớm hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn học để giảm bớt áp lực cho giáo viên việc điều chỉnh, tài liệu nên bán rộng rãi thị trường để đáp ứng nhu cầu chung Tóm lại: "Một vài biện pháp nâng cao iệu dạy học theo Mơ hình VNEN trường tiểu học Vũ Hòa 2" đề tài mà dựa kết thực tế năm học 2013 - 2014 để xây dựng giải pháp triển khai thực thức năm học 2014 - 2015 năm học 2015 - 2016 Giải pháp đem lại hiệu định công tác nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị, góp phần triển khai thực theo Mơ hình VNEN Bước đầu đem lại thành công việc chuyển biến tư đội ngũ đổi phương pháp dạy học Tuy nhiên trình thực số khó khăn định, vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm khắc phục nên chưa thể trọn vẹn mà chắn khiếm khuyết Việc trình bày đề tài hạn chế định Rất mong góp ý Hội đồng Xét sáng kiến kinh nghiệm cấp để thân rút kinh nghiệm tiếp tục đạo đơn vị thực đề tài tốt Chân thành cảm ơn! Người viết NGUYỄN HỮU QUYỀN 29 ... lứa tuổi, đối tượng học sinh không? Phát triển lực, phẩm chất học sinh khơng? - Có tạo tương tác thường xuyên học sinh với học sinh hay không? Có tạo điều kiện tốt để học sinh chia sẻ ý kiến với... đình cộng đồng dạy học giáo dục học sinh Vì vậy, để phát huy vai trò cha mẹ học sinh Một buổi sinh hoạt có tham gia cha mẹ học sinh 24 Một vài biện pháp nâng cao hiệu dạy học theo Mơ hình VNEN... học sinh, đến cha mẹ học sinh quen dần với việc đổi mới, so với năm đầu bớt bỡ ngỡ với Mơ hình VNEN Được đồng tình ủng hộ đội ngũ cán viên chức, số cha mẹ học sinh đơn vị quyền địa phương nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ HÒA 2, MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ HÒA 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay