BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

5 3,122 150
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 09:47

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN …………… TRƯỜNG ……………………………………… BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II Họ tên: ………………… Ngày sinh: ……………… Đơn vị công tác: ……………… Địa điểm học: ……………………………………… …………………., THÁNG NĂM 2018 MỤC LỤC ST T NỘI DUNG TRAN G I Đặt vấn đề Khái quát nội dung chương trình 2.1 Tên nội dung chuyên đề học 2.2 Nội dung chuyên đề học: 2.2.1 Chuyên đề 1: Lý luận nhà nước hành nhà nước 2.2.2 Chuyên đề Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo 2.2.3 Chuyên đề Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN 2.2.4 Chuyên đề Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường thcs 2.2.5 Chuyên đề Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS 10 2.2.6 Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II 2.2.7 Chuyên đề Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học sở 11 11 14 12 2.2.8 Chuyên đề Thanh tra, kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường trung học sở 16 13 2.2.9 Chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS 18 14 2.2.10 Chuyên đề 10 Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS 21 15 III Kết luận 23 I ĐẶT VẤN ĐỀ Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Quý thầy, cô trường Đại học Thủ Đô Hà Nội truyền đạt nội dung kiến thức kỹ 10 chuyên đề Đây nội dung kiến thức hay cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với 10 chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho trình cơng tác sau nhiên thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn dù cố gắng nhiều viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Quý thầy cô bạn để viết hoàn chỉnh II KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 2.1 Tên nội dung chuyên đề học: Chuyên đề Lý luận nhà nước hành nhà nước Chuyên đề Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Chuyên đề Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Chuyên đề Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường THCS Chuyên đề Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS Chuyên đề Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Chuyên đề Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS Chuyên đề Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS Chuyên đề Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Chuyên đề 10 Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS 2.2 Nội dung chuyên đề học: 2.2.1 Lý luận nhà nước hành nhà nước Những kết thu nhận được: * Về kiến thức: Quản lý nhà nước tác động chủ thể mang quyền lực nhà nước tác động đến đối tượng quản lí cơng cụ quyền lực nhằm thực chức đối nội đối ngoại nhà nước Hành nhà nước hoạt động quản lí nhà nước, tác động có tổ chức quyền lực nhà nước q trình hành vi hoạt động cơng dân, quan hành từ trung ương đến địa phương tiến hành, nhằm mục đích thực chức nhiệm vụ Nhà nước, bảo vệ trì trật tự an ninh, quyền lợi, lợi ích hợp pháp nhân, công dân, tổ chức Hành nhà nước việc tổ chức thực thi quyền hành pháp để quản lí, điều hành lĩnh vực đời sống xã hội pháp luật theo pháp luật Chính sách cơng hệ thống quan điểm, quy định thể thái độ định, lâu dài nhà nước, mà thơng qua nhà nước hướng dẫn, định hướng, quản lí hoạt động xã hội nhằm đạt đến mục tiêu xác định * Về kỹ năng: Nâng cao kĩ trình bày, thuyết trình số vấn đề lí luận nhà nước quản lí nhà nước Năng lực tư độc lập phân tích giải vấn đề nhà nước sách cơng Có kĩ làm việc cá nhân làm việc nhóm nghiên cứu vấn đê liên quan đên nhà nước quản lí nhà nước Có kĩ phê phán phản biện xã hội (đối với văn sách chưa không khả thi) * Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân tơi nhận thấy ĐỂ CĨ BẢN THU HOẠCH ĐẦY ĐỦ XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ 01687978454 ... nhận vận dụng vào công việc: Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân nhận thấy ĐỂ CĨ BẢN THU HOẠCH ĐẦY ĐỦ XIN VUI LỊNG LIÊN HỆ 01687978454 ... triển trường THCS 21 15 III Kết luận 23 I ĐẶT VẤN ĐỀ Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức thu c lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Quý thầy, cô trường... viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II, BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn