tieu hoa hap thu

36 12 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:58

... phương pháp thu trực tiếp từ ống tiêu hóa, nhà nghiên cứu áp dụng phương pháp thu phân cách ni cá mơi trường nước Có hai phương pháp thu phương pháp thu phân tự lắng phương pháp thu phân liên... điểm lẫn phần thức ăn chưa hấp thu, lẫn dịch tiêu hóa, nước tiểu, cá chết bị sốc, lượng phân thu dẫn đến sai số lớn tính tốn độ tiêu hóa thức ăn @ Phương pháp thu hệ thống nuôi : Để xác định... phương pháp thu phân nghiên cứu xác định độ tiêu hóa: @ Phương pháp thu trực tiếp từ ống tiêu hóa: Vuốt nhẹ phần phân từ ruột cá (Nose, 1960), dùng ống hút phân cắt phần ruột cuối để thu phân (Windell
- Xem thêm -

Xem thêm: tieu hoa hap thu , tieu hoa hap thu , DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN, Hình 3.3: Chọn cá thí nghiệm, NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN, Bảng 4.2: Nhu cầu protein của một số loài cá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay