lipit va acid

18 51 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:58

CHƯƠNG V LIPID ACID BÉO GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CỦA CÁC LIPID 2.1 Cung cấp lượng 2.2 Hoạt hóa cấu thành enzyme 2.3 Tham gia cấu trúc màng tế bào 2.4 Hỗ trợ hấp thụ lipid khác 2.5.Vận chuyển vitamin số chất khác SỰ TIÊU HOÁ HẤP THU LIPID 3.1 Sự tiêu hóa hấp thụ 3.2 Độ tiêu hóa lipid thức ăn NHU CẦU LIPID CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN ACID BÉO (FATTY ACID) 5.1 Cách gọi rút gọn acid béo 5.2 Thành phần acid béo sinh vật thuỷ sinh 5.3 Sinh tổng hợp acid béo động vật thủy sản NHU CẦU ACID BÉO THIẾT YẾU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH PHẦN ACID BÉO 7.1 Độ mặn 7.2 Nhiệt độ 7.3 Thức ăn PHOSPHOLIPID NHU CẦU PHOSPHOLIPID CHOLESTEROL NHU CẦU CHOLESTEROL GIỚI THIỆU TOP Lipid thành phần sinh hóa động thực vật Các thành phần thức ăn thường tập trung nghiên cứu protein, lipid, glucid số vitamin Trong lipid đóng vai trò quan trọng nguồn cung cấp lượng (8-9 kcal/gam) acid béo cần thiết cho trình sinh trưởng phát triển động vật thủy sản Lipid thức ăn đóng vai trò chất vận chuyển vitamin tan dầu sterols Ngồi thành phần lipid có phosphollipid sterol ester tham gia vào trình sinh tổng hợp màng tế bào Với vai trò lipid quan trọng vậy, nên lipid vấn đề quan tâm nghiên cứu để nâng cao chất lượng thức ăn cho ĐVTS, Nhiều kết nghiên cứu nhu cầu acid béo ĐVTS công bố ứng dụng vào thực tế sản xuất đem lại hiệu qủa cao Nhiều nghiên cứu cho thấy lipid có ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng ĐVTS, đặc biệt giai đoạn ấu trùng giống Ở giai đoạn nuôi vỗ thành thục thức ăn bổ sung nguồn lipid thích hợp nâng cao sức sinh sản ĐVTS chất lượng giống Lipid hợp chất hữu có chức thành phần hóa học khác ly trích từ động thực vật nhờ dung mơi ether, chloroform, metanol Sự phân chia nhóm lipid dựa tính chất vật lý cấu trúc hóa học, chưa có thống chung hệ thống phân loại lipid Mac Donald ctv (1988) đưa hệ thống phân loại lipid sau: Hình 5.1: Phân loại lipid theo Mac Donald ctv (1988) Lipid chia thành hai nhóm lớn phân cực khơng phân cực Nhóm phân cực hòa tan chloroform, nhóm khơng phân cực (thường phospholipid) hồ tan dung mơi hexane Nhóm lipid khơng phân cực chủ yếu nhóm cung cấp lượng: triglyceride, sterol ester , alkyldiacyl glycerol sáp Nhóm phân cực gồm chủ yếu nhóm phospholopid có nhiệm vụ tham gia vào cấu trúc tất màng giữ vai trò quan trọng vận chuyển hấp thụ lipid tham gia vào trình biến dưỡng trung gian thể sinh vật: Phosphotidylserine (PS), Phosphotidylethanolamine (PE), Phosphatidylcholine (PC), Plasmalogens, Sphingomyaline, Cerebroside, Ganglioside,Phosphotidylinositol (PI) CHỨC NĂNG CỦA CÁC LIPID 2.1 Cung cấp lượng TOP Lipid nguồn dinh dưỡng cung cấp lượng tốt cho ĐVTS, chia sẻ lượng từ protein lipid chứng minh nhiều lồi ĐVTS Việc bổ sung lượng lipid thích hợp giảm nhu cầu protein Triglyceride thành phần chủ yếu cung cấp nguyên liệu cho trình oxy hóa tạo lượng ĐVTS Năng lượng thức ăn không sử dụng mà thường dự trữ dạng glycogen mỡ Động vật thủy sản dự trữ lipid với lượng lớn gan, cơ, giáp xác gan tụy Ngoài số loài cá dự trữ mỡ dạng mô mỡ bao quanh ruột cá chép, rô phi, tạo thành mỡ basa 2.2 Hoạt hóa cấu thành enzyme TOP Lipid, đặc biệt phospholipid có khả hoạt hóa enzyme Ví dụ phosphattidyl choline có khả hoạt hóa enzyme glucose phosphatase, Adenogentriphosphatase (ATPase) Lipid thành phần nhiều hormon steroid Ngồi số PUFA acid béo cao phân tử không no (PUFA) tiền thân prostaglandin tôm cá, prostaglandin họ acid béo mạch vòng, số lượng nhỏ, hoạt động giống hormone 2.3 Tham gia cấu trúc màng tế bào TOP Lipid phân cực hay phospholipid có vai trò quan trọng dinh dưỡng tham gia vào cấu trúc tất màng tế bào Cấu trúc màng tế bào hai lớp phân tử phosphoglyceride khơng phân cực xếp đối diện chồng với đuôi kỵ nước phospholipids chúng xếp màng bản, hai chiều ưa nước xếp mặt tạo nên hai bề mặt màng Trong màng đại phân tử protein xếp xuyên qua màng liên quan đến khả vận chuyển vật liệu qua màng 2.4 Hỗ trợ hấp thụ lipid khác TOP Phospholipid giữ vai trò quan trọng vận chuyển hấp thụ lipid tham gia vào trình biến dưỡng trung gian thể sinh vật Phospholipid đóng vai trò chất nhũ tương hóa giúp acid béo, muối mật chất hòa tan chất béo gắn vào hạt micelle nhỏ li ti Nhờ đặc tính có hai đầu phân cực: kỵ nước hiếu nước, nên phospholipid nằm bên hạt micelle gắn sản phẩm thủy phân lipid vào Sự vận chuyển hạt micelle qua màng tế bào nhờ liên kết hạt micelle với hai lớp phospholipid màng nên sản phẩm thủy phân lipid đưa qua màng tế bào hấp thụ vào hệ bạch huyết Như vậy, phospholipd có vai trò quan trọng hấp thu chất béo Vận chuyển vitamin số chất khác TOP Lipid dung mơi hòa tan vitamin tan trong dầu A, D, E, K hydrocarbon Do hấp thu vận chuyển thể lipid mang theo chất hòa tan lipid SỰ TIÊU HỐ HẤP THU LIPID 3.1 Sự tiêu hóa hấp thu TOP Đối với cá, gan giữ vai trò quan trọng tiêu hóa lipid, gan tiết mật dự trữ túi mật, thức ăn đến ruột mật tiết vào ruột Muối mật có tác dụng nhũ tương hóa chất béo làm tăng bề mặt tiếp xúc lipid với enzym tiêu hóa Enzym tiêu hóa lipid tìm thấy tụy, manh tràng ruột trước Lipase phân giải triglyceride thành glycerol acid béo Có số yếu tố kích thích hoạt lực Lipase bao gồm Ca2+, Peptidase quan trọng muối mật Những muối mật có tác dụng chất tẩy -> làm gia tăng diện tích tiếp xúc chất béo từ làm gia tăng lực Lipase Trong trường hợp lipid phức tạp có thêm lượng phosphoric acid bazơ Các este sterol thủy phân tạo acid béo sterol tự Những sản phẩm q trình tiêu hóa dễ hòa tan nước acid béo ngắn choline nước nên hấp thụ trực tiếp vào lớp mucosa ruột Các acid béo có chuỗi carbon dài muối mật khơng hòa tan nước chúng liên kết tạo thành hạt nhỏ micelle có kích thước 50 - 100 A phân tán nhỏ nước Những hạt micelle hấp thu vào thành ruột qua tế bào hấp thụ Trong thành ruột monoglyceride acid béo chuỗi carbon dài 14 đơn vị tái tổng hợp thành triglycerides Các triglyceride tái tổng hợp lượng nhỏ phospholipid cholesterol tự qua thành ruột vận chuyển hệ mao mạch dạng liên kết với phân tử protein tạo nên phức hệ lipoprotein có kích thước nhỏ bé, thường gọi chylomicron Các phức hệ chylomicrons hấp thu qua hệ mao mạch sau đến gan quan để biến dưỡng tạo lượng cho hoạt động hay đến quan dự trữ màng treo ruột hay gan Sơ đồ tác dụng enzyme lên tiêu hóa lipid (triglycerides) (Theo Moreau,1988) Triglycerides Lipase Muối mật Tụ y tạ ng Gan Acid beùo Glycer ol HẤP THU Đối vối giáp xác, có hai enzym tiêu hóa lipid lipise esterase Đối với enzime phân giải chất béo Astacas esterase có tác động mạnh ester acid béo bậc thấp alcohol Ngược lại tôm hùm, enzime phân giải chất mỡ lipase tác động lên mỡ mạnh ester Nhưng lồi có enzime phân giải chất mỡ esterase có lipase tơm sú 3.2 Độ tiêu hóa lipid thức ăn TOP Chất lượng lipid đánh giá dựa vào thành phần hàm lượng acid béo thức ăn Lipid thức ăn có độ tiêu hóa cao trung bình 85% - 90% Độ tiêu hóa lipid thay đổi theo nhiều yếu tố Trước hết tính chất acid béo cấu tạo nên lipid tỉ lệ lipid thức ăn Teshima Kazanawa (1983) cho biết tơm P japonicus có khả tiêu hóa 80% lipid từ thức ăn có hàm lượng lipid 8% với loại lipid: dầu động thực vật, palmitic acid, tripalmitin lecithin từ trứng Triglycerol dầu đậu nành, dầu cá, dầu mực tiêu hóa dễ dàng 96,1- 98% tôm sú giống (Merican Shim, 1995) Tuy nhiên độ tiêu hóa nhóm acid béo khác nhau, khả tiêu hóa lipid có hàm lượng acid béo no cao lipid hàm lượng acid béo không no mạch dài Khả tiêu hóa loại acid béo chịu ảnh hưởng hàm lượng acid béo khác lipid (Harrison, 1990) Ở tơm sú, nhóm dầu cá biển tiêu hóa 91-100%, nhóm dầu đậu nành tiêu hóa 78-95% dầu cọ tơm tiêu hóa 63-93% Các thành phần khác thức ăn ảnh hưởng đến độ tiêu hóa lipid Thức ăn có nhiều chất xơ làm giảm độ tiêu hóa, hay lượng lipid thức ăn tăng lên cao số lượng thức ăn tăng lên có tác dụng giảm khả tiêu hóa lipid Ngồi nhiệt độ có ảnh hưởng đến độ tiêu hóa lipid NHU CẦU LIPID CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN TOP Nhu cầu lipid động vật thủy sản xác định dựa vào nhu cầu lượng, yêu cầu acid béo cần thiết, nhu cầu phospholipid cholesterol đặc điểm sống dự trữ lipid lồi Tơm cá có nhu cầu lượng thấp động vật cạn sử dụng protein để làm lượng Kết nghiên cứu nhu cầu lipid thức ăn cho giáp xác cho thấy tỷ lệ sống sinh trưởng tôm đạt cao 5-8% Đối với cá, hàm lượng lipid thay đổi tùy theo loài, nhiên mức đề nghị từ 6-10% Ngoài nhu cầu phụ thuộc lớn vào hàm lượng chất lượng protein, hàm lượng chất lượng nguồn cung cấp lượng khác, chất lượng dầu Tỉ lệ protein lipid đề nghị cho tôm cá 6-7:1 Bảng 5.1 Mức sử dụng tối đa lipid thức ăn số loài cá Giống loài % lipid thức ăn Giống loài % lipid thức ăn Chép 12-15 Cá hồi 18-20 Rô phi < 10 13-18 Cá chẽm Cá mú 7-10 13-14 Cá trơn Mỹ Cá trê phi Cá vền biển 7-10 12-15 Cá tra Cá bơn 4-8
- Xem thêm -

Xem thêm: lipit va acid , lipit va acid , CHOLESTEROL VÀ NHU CẦU CHOLESTEROL, Sơ đồ tác dụng của các enzyme lên sự tiêu hóa lipid (triglycerides), Linolenic acid (Octadecatrienoic acid): 18: 3n-3hoặc 18:3D9,12,15, Bảng 5.3: Một số acid béo thông thường trên động vật thuỷ sản, Bảng 5.4: Tóm tắt nhu cầu các acid béo thiết yếu của một số loài tôm cá

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay