Cong thuc TA tomca

6 10 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 08:58

... 1982 6- Hỗn hợp vitamin ( Tôm biển, tôm níc ngät ) Vitamin mg/g premix Vitamin A D3 B1 B2 Pyridoxine Vitamin B12 Axit Nicotinic Calcium Panthothenate Axit Folic Vitamin K Vitamin C 500 IU 100... phần 5- Hỗn hợp vitamin (Trout, Carp, Tilapia, Catfish) Vitamin mg/kg phần khô Vitamin A D3 E K C B1 B2 Axit panthothenic Niacin Vitamin B6 Biotin Axit folic Cholin chloride Vitamin B12 1000 IU... Premix vitamin 96 (%) 15,000 36,000 10,000 20,000 12,000 2,000 2,000 0,500 0,500 1,000 Tapioca Premix vitamin (+0,02%BHT 0,015% Ethoxiquin) 1,0 100,0 Premix khoáng Dicalcium Phosphate Vitamin C
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong thuc TA tomca , Cong thuc TA tomca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay