Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH FAC huế

104 16 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:11

ư Tr ờn g ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN ọc h ại Đ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in K THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH FAC HUẾ ́ Niên khóa: 2013 - 2017 uê ́H tê PHẠM THỊ HUYỀN Tr ờn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN KIỂM TỐN g h ại Đ ọc KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC h in K THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH FAC HUẾ Giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Quang Huy ́ Huế, tháng 04 năm 2017 uê ́H tê Sinh viên thực Phạm Thị Huyền Lớp : K47B KTDN Niên khóa: 2013 - 2017 Tr LỜI CẢM ƠN ờn Khơng có thành công đến từ nỗ lực kiên trì mà thiếu giúp đỡ hỗ trợ từ người xung quanh Bốn năm đại học quãng thời gian quý giá g ý nghĩa mà em quý thầy cô truyền đạt dẫn dắt, gia đình ủng hộ tạo điều kiện học tập, bạn bè quan tâm, anh chị sở thực tập h ại Đ chia sẻ công việc thực tế… Cũng nhờ mà em có kiến thức kỹ cần thiết sinh viên kinh tế động sáng tạo đồng thời hoàn thiện cách tốt đề tài khóa luận cuối khóa Đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến quý thầy cô Trường Đại học Kinh Tế Huế, đặc biệt thầy Khoa Kế tốn – Kiểm tốn ọc dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt kiến thức kỹ quý báu cho chúng em suốt bốn năm học vừa qua Đây hành trang K để chúng em tự tin bước tiếp sau ngưỡng cửa đại học Đặc biệt, học kỳ với mục tiêu phải hồn thiện khóa luận cách tốt in nhất, em xin chân thành cảm ơn Ths Nguyễn Quang Huy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình lựa chọn đề tài hồn thiện đề tài khóa luận cuối khóa h Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn tri ân sâu sắc đến Ban giám đốc Công tyTNHH FAC Huế anh chị phòng Kế tốn tạo điều kiện tốt để em hồn thành tốt q trình thực tập đề tài khóa luận cuối khóa ́H Trong q trình thực tập thực đề tài, em nhiều bỡ ngỡ với thực tế nên khó tránh khỏi thiếu sót, mong quý thầy cô Ban giám đốc doanh nghiệp thông uê cảm góp ý để kiến thức em hoàn thiện Cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô dồi sức khỏe thành công Kế tốn cơng ty TNHH FAC dồi sức khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Huyền ́ nghiệp trồng người Đồng thời kính chúc Ban giám đốc anh chị phòng Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy ờn DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT CSKD Cơ sở kinh doanh g Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng HHDV Hàng hóa, dịch vụ HTX Hợp tác xã SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định ọc h ại Đ DN h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy MỤC LỤC ờn Phần I – ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu: g Đối tượng nghiên cứu h ại Đ Phạm vi nghiên cứu .2 Các phương pháp nghiên cứu: Kết cấu khóa luận: Tính Khóa luận: .4 Phần II – NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ọc Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề Thuế: .5 K 1.1.1 Khái niệm vai trò thuế kinh tế quốc dân: in 1.1.1.1 Khái niệm: 1.1.1.2 Vai trò thuế kinh tế quốc dân: h 1.1.2 Các yếu tố cấu thành sắc thuế: .7 1.1.2.1 Tên gọi sắc thuế: tê 1.1.2.2 Đối tượng nộp thuế đối tượng miễn thuế: ́H 1.1.2.3 Cơ sở tính thuế: 1.1.2.4 Mức thuế, thuế suất, biểu thuế: uê 1.1.2.5 Chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế: 1.1.2.6 Trách nhiệm, nghĩa vụ đối tượng nộp thuế: 1.2 Thuế giá trị gia tăng: .10 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế GTGT: 10 1.2.2 Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT: 10 1.2.2.1 Đối tượng nộp thuế GTGT: .10 1.2.2.2 Đối tượng chịu thuế GTGT: 11 SVTH: Phạm Thị Huyền ́ 1.1.2.7 Thủ tục khai, thu nộp toán thuế: 10 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy 1.2.2.3 Đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT: 11 ờn 1.2.3 Căn tính thuế GTGT: 11 1.2.3.1 Giá tính thuế: 11 1.2.3.2 Thuế suất: .13 g 1.2.4 Phương pháp tính thuế GTGT: 14 h ại Đ 1.2.4.1 Phương pháp khấu trừ thuế GTGT: 14 1.2.4.2 Phương pháp tính thuế trực tiếp giá trị gia tăng: 15 1.2.5 Thủ tục đăng ký, khai, nộp thuế, tốn hồn thuế GTGT: 17 1.2.5.1 Đăng ký thuế: 17 1.2.5.2 khai thuế GTGT: 17 ọc 1.2.5.3 Nộp thuế GTGT: 18 1.2.5.4 Quyết toán thuế GTGT: 18 1.2.5.5 Hoàn thuế GTGT: 18 K 1.2.6 Phương pháp hạch toán thuế GTGT: 18 in 1.2.6.1 Kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 18 1.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 22 h 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò thuế TNDN: 22 1.3.1.1 Khái niệm thuế TNDN: 22 tê 1.3.1.2 Đặc điểm thuế TNDN: 22 ́H 1.3.1.3 Vai trò thuế TNDN: 22 1.3.2 Người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế TNDN 23 uê 1.3.2.1 Người nộp thuế: .23 1.3.2.2 Thu nhập chịu thuế: 23 1.3.3 Căn tính thuế TNDN: 24 1.3.3.1 Thu nhập tính thuế: 24 1.3.3.2 Thuế suất: .27 1.3.4 Phương pháp tính thuế TNDN: 28 1.3.5 khai, nộp thuế, toán thuế TNDN: .28 1.3.5.1 khai thuế: 28 SVTH: Phạm Thị Huyền ́ 1.3.2.3 Đối tượng không chịu thuế: .23 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy 1.3.5.2 Nộp thuế: 28 ờn 1.3.5.3 Quyết toán thuế: .28 1.3.6 Phương pháp hạch toán thuế TNDN: 29 1.3.6.1 Chứng từ kế toán: 29 g 1.3.6.2 Phương pháp hạch toán: 29 h ại Đ Chương 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH FAC HUẾ 32 2.1 Tổng quan Công ty TNHH FAC Huế: .32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH FAC Huế: 32 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty TNHH FAC Huế: 32 ọc 2.1.2.1 Chức năng: .32 2.1.2.2 Nhiệm vụ: .35 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty TNHH FAC Huế: .36 K 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH FAC Huế: .36 in 2.1.4.1 Tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH FAC Huế: 36 2.1.4.2 Chế độ số sách kế tốn áp dụng công ty TNHH FAC Huế: 38 h 2.1.5 Phân tích lực kinh doanh cơng ty TNHH FAC Huế: 40 2.1.5.1 Tình hình lao động công ty qua năm 2014 – 2016 .40 tê 2.1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty qua năm 2014 – 2016: 42 ́H 2.1.5.3 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty qua năm 2014 – 2016: .47 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT Công ty TNHH FAC Huế: .49 uê 2.2.1.1 Đặc điểm kế tốn thuế GTGT cơng ty TNHH FAC Huế: 49 2.2.1.2 Kế toán thuế GTGT đầu vào công ty TNHH FAC Huế: 52 2.2.1.4 khai, nộp thuế, toán thuế GTGT: 68 2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn thuế TNDN Công ty TNHH FAC: .77 2.3.1 Đặc điểm, tổ chức công tác thuế TNDN .77 2.3.1.1 Phương pháp hạch toán thuế TNDN hành: 77 SVTH: Phạm Thị Huyền ́ 2.2.1.3 Kế toán thuế GTGT đầu công ty TNHH FAC Huế: .62 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN ờn THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH FAC HUẾ .82 3.1 Nhận xét đánh giá chung cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN g Công ty TNHH FAC Huế: 82 h ại Đ 3.1.1 Ưu điểm: 82 3.1.2 Nhược điểm: 83 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN công ty TNHH FAC Huế: 84 Phần III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .86 ọc Kết luận: 86 Kiến nghị: 87 PHỤ LỤC h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy ờn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình lao động công ty qua năm 2014 - 2016 41 Bảng 2.2a Tình hình tài sản cơng ty TNHH FAC Huế qua 03 năm 2014 – 2016 45 g Bảng 2.2b Tình hình nguồn vốn cơng ty TNHH FAC Huế qua 03 năm 2014 – h ại Đ 2016 .46 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty qua năm 2014 – 2016 47 ọc h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy DANH MỤC SƠ ĐỒ ờn Sơ đồ 1.1 Hạch toán thuế GTGT đầu vào theo phương pháp khấu trừ 19 Sơ đồ 1.2: Hạch toán thuế GTGT đầu theo phương pháp khấu trừ 20 Sơ đồ 1.3: Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp .21 g Sơ đồ 1.4: Hạch tốn chi phí thuế TNDN hành 30 h ại Đ Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH FAC Huế 36 Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH FAC Huế 37 Sơ đồ 2.3 Kế tốn phần mềm máy vi tính 39 Sơ đồ 2.4 Quy trình ghi sổ kế tốn TK 133 TK 3331 .51 Sơ đồ 2.5 Quy trình khai thuế GTGT .68 ọc Sơ đồ 2.6 Quy trình ghi sổ kế tốn tài khoản 8211 3334 77 h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy  Trích sổ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2016: ờn CÔNG TY TNHH FAC HUẾ 06 Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Hội, TP Huế, T.T.Huế Mẫu số: S03b-DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐBTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI g (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Năm 2016 Tài khoản 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp h ại Đ Ngày tháng ghi sổ Ngày Số hiệu A B C Nhật ký chung Chứng từ Diễn giải 31/12/2016 51 STT dòng E G Nộp tiền thuế TNDN Hạch tốn chi phí thuế TNDN năm 2016 1121 ọc 13/04/2016 D - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ Trang số Số hiệu TK đối ứng H 7.740.185 7.740.185 9.945.692 9.945.692 9.945.692 7.740.185 9.945.692 h in - Sổ có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01 - Ngày mở sổ: Có 7.740.185 K - Cộng lũy kế từ đầu năm Nợ 821 - Cộng số phát sinh - Số dư cuối kỳ Số tiền Ngày tháng năm 201 … Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền 80 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy ờn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (MẪU SỐ 03/TNDN) [01] Kỳ tính thuế: Năm 2016 [02] Lần đầu: [X] […] … [06] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH FAC [07] Mã số thuế: 3301494326 [11] … [14] Tên đại lý thuế (nếu có): […] g h ại Đ Chỉ tiêu Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7) ……………… … Các khoản chi không trừ xác định thu nhập chịu thuế … Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh Thu nhập chịu thuế (C1 = B13) … … Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3a-C3b) … … TNTT sau trích lập quỹ khoa học cơng nghệ (C6=C4-C5=C7+C8+C9) … … 12 Thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh (C16=C10-C11-C12-C15) ọc A B … 1.3 … C 49.727.858 601 B4 … C1 C4 … C6 … C16 D … G G1 H I 601 49.728.459 … 49.728.459 … 49.728.459 … 9.945.692 9.945.692 tê Tổng số thuế TNDN phải nộp (D=D1+D2+D3) … Tổng số thuế TNDN phải nộp (G = G1+G2+G3) Thuế TNDN hoạt động sản xuất kinh doanh (G1 = D1-E1) 20% số thuế TNDN phải nộp (H = D*20%) Chênh lệch số thuế TNDN phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp (I = GH)Gia hạn nộp thuế (nếu có) L Số tiền … h in K 9.945.692 9.945.692 1.989.138 7.956.554 uê … ́H D … G H I Mã tiêu A A1 B B1 [M1] Số ngày chậm nộp: ngày, từ ngày 01/02/2017 đến ngày [M2] Số tiền chậm nộp: I.Ngoài Phụ lục tờ khai này, gửi kèm theo tài liệu sau: Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ SVTH: Phạm Thị Huyền 81 ́ M Tiền chậm nộp khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp hồ sơ toán thuế TNDN (trường hợp khai toán nộp thuế theo tốn trước thời hạn tính đến ngày nộp thuế) Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ ờn TỐN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH FAC HUẾ g 3.1 Nhận xét đánh giá chung cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN Công ty TNHH FAC Huế: h ại Đ 3.1.1 Ưu điểm: Công ty TNHH FAC Huế cơng ty có máy kế tốn tương đối gọn nhẹ, nghiệp vụ phát sinh tháng, quý … không nhiều Công ty sử dụng phần mềm kế tốn FAC.SOFT, cơng tác kế tốn cơng ty tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định Bộ tài ọc -Về máy kế tốn: Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức theo mơ hình tập trung, có phân phối chặt chẽ, đạo từ xuống, công việc thực K thường xuyên, liên tục, báo cáo lập nhanh chóng đảm bảo cho cơng việc cung cấp thơng tin đầy đủ, kịp thời xác, phục vụ cho cơng tác quản lý in -Về hạch tốn ban đầu Các chứng từ cho hạch toán ban đầu phù hợp với yêu cầu kinh tế pháp lý h nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mẫu BTC quy định Những thông tin tê nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép cách đầy đủ, xác vào sổ sách kế tốn Các chứng từ có xác nhận bên liên quan, tạo điều kiện cho việc -Về hình thức kế toán sổ kế toán: ́H kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế phát sinh với số liệu sổ sách kế tốn sau Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung tương đối nhanh gọn nhẹ phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ, áp dụng hệ thống tài khoản kế tốn theo chế độ BTC Cơng ty sử dụng phần mềm FAC.SOFT nên hệ thống sổ sách công ty tương đối tốt, có đầy đủ từ sổ chi tiết tài khoản đến sổ -Về đội ngũ kế tốn cơng ty Cơng ty có đội ngũ kế tốn nhiệt tình, tâm huyết, ln cố gắng trau dồi kiến thức động với công việc Hầu hết kế tốn có chun mơn vững SVTH: Phạm Thị Huyền 82 ́ kế toán ban hành theo QĐ48/2006 BTC ngày 14 tháng năm 2006 Bộ trưởng Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy vàng, thích nghi nhanh với cơng việc Trong q trình làm việc ln mạnh dạn đề xuất ờn ý kiến, đưa sáng kiến liên quan đến việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn công ty -Về việc khai thuế GTGT khai thuế TNDN g Để thuận lợi cho việc lập tờ khai thuế nhanh xác Cơng ty dựng h ại Đ TNHH FAC Huế sử dụng phần mềm “Hỗ trợ khai thuế” Tổng cục thuế xây Việc công ty sử dụng phần mềm HTKK thuế giảm thiểu tối đa việc nhầm lẫn tính tốn, ghi chép kế tốn, đảm bảo xác, trung thực cao, tiết kiệm nhân lực chi phí, thuận lợi cho cơng tác kiểm tra, theo dõi hạch tốn kế tốn ọc Cơng ty tổ chức thực đầy đủ hệ thống chứng từ kế toán thuế GTGT kế toán thuế TNDN như: Hóa đơn bán hàng, bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, tờ khai K thuế GTGT… Chứng từ kế toán doanh thu như: hóa đơn GTGT bán hàng, giấy báo in có, phiếu thu tiền mặt…; chứng từ kế tốn khoản chi phí kỳ (hóa đơn GTGT đầu vào, giấy báo nợ, phiếu nhập kho, phiếu chi …); sổ chi tiết theo dõi thuế TNDN h phản ánh hàng quý vào kết sản xuất kinh doanh quý năm khai đầy đủ hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào ́H 3.1.2 Nhược điểm: tê bán theo thời gian quy định Bên cạnh ưu điểm đạt được, việc tổ chức công tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN cơng ty tồn mặt hạn chế sau: - Kế tốn trưởng cơng ty kiêm q nhiều cơng việc bao gồm thủ quỹ nội bộ, dẫn đến gian lận sai sót - Do công ty sử dụng phần mền FAC.SOFT nên khoản thuế phát sinh dùng chung cho hoạt động chiụ thuế khơng chịu thuế khơng hạch tốn riêng mà phải theo dõi thủ công Các khoản doanh thu hàng hóa, dịch vụ khơng chịu thuế GTGT doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT khơng theo dõi riêng SVTH: Phạm Thị Huyền 83 ́ Điều không phù hợp với nguyên tắc bất kiêm nhiệm hệ thống kiểm sốt Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy - Công ty không tiến hành phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt ờn động chịu thuế không chịu thuế Bên cạnh cơng ty khơng tiến hành tạm tính thuế TNDN hàng quý mà cuối năm tính tốn lần dẫn đến sai sót - Việc khai thuế theo quý có xuất nhiều hóa đơn tháng trước đó, g để sót khai khác kỳ xảy h ại Đ - Đối với số thuế GTGT đầu vào công ty mua số hàng hóa cơng ty sử dụng hóa đơn bán hàng nên số thuế đầu vào phát sinh khơng khấu trừ - Cơng ty khơng tính kết hoạt động kinh doanh theo quý nên làm cho cơng việc kế tốn năm tài trở nên nặng hơn, nguy sai sót xảy lớn Nhìn chung, tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty TNHH FAC.SOFT tương ọc đối khoa học, hợp lý Do nguyên nhân khách quan chủ quan mà cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn thuế TNDN kế tốn thuế GTGT nói riêng tồn hạn chế Nếu khắc phục hạn chế góp phần hồn thiện K cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn thuế GTGT kế tốn thuế TNDN nói in riêng, nâng cao hiệu kinh doanh cho công ty 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thuế GTGT h thuế TNDN cơng ty TNHH FAC Huế: - Cần có độc lập khâu kế tốn thủ quỹ, bên cạnh nên phân côngcông việc cho nhiều người, người phụ trách phần hành riêng để đảm bảo công công việc ́H việc thực gọn nhẹ hơn, kế tốn trưởng khơng nên kiêm q nhiều uê - Phần mềm kế toán FAC.SOFT nên thường xuyên nâng cấp sửa đổi để phù hợp với cơng việc kế tốn Khi xuất file từ phần mềm thường xuyên bị cải tạo phần mềm giúp kế tốn thực cơng việc dễ dàng hơn, xuất file chứng từ - Bên cạnh đó, cơng ty cần ý phân bổ thuế GTGT đầu vào khấu trừ không khấu trừ theo quý khai tạm tính thuế TNDN phải nộp hàng quý, không nên để cuối năm tiến hành phân bổ toán lần, dễ dẫn đễn sai sót khơng đáng có SVTH: Phạm Thị Huyền 84 ́ lỗi phông chữ lỗi khác, vấn đề không nghiêm trọng việc nâng cấp, Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy - Đối với hàng hóa mua vào, công ty nên mua từ nhà cung cấp sử dụng ờn hóa đơn GTGT, hạn chế mua hàng từ nhà cung cấp dùng hóa đơn bán hàng làm tổn thất phần lớn thuế GTGT không khấu trừ thuế g - Xác định kết kinh doanh theo quý Qua việc thực tập công ty, quan sát thấy việc xác định chi phí theo quý h ại Đ khơng khó, cơng ty tính tốn chi phí phát sinh kỳ Mọi chi phí doanh thu cơng ty có chứng từ ghi rõ ngày tháng phát sinh q nên cơng ty xác định chi phí kết kinh doanh theo q việc tạm tính tạm nộp thuế TNDN theo quý xác Từ góp phần giảm thiểu sai sót khơng đáng có, đặc biệt tránh bị phạt tiền nộp chậm ọc tạm nộp thuế TNDN hàng quý h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền 85 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy Phần III KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ ờn Kết luận: Sau thời gian thực tập Công ty TNHH FAC Huế, giúp đỡ giáo g viên hướng dẫn phòng kế tốn, tơi nhận thức mối quan hệ lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn Công ty Đồng thời nhận thấy cần thiết tầm h ại Đ quan trọng kế toán nói chung kế tốn thuế nói riêng Với mục đích đề ban đầu, đề tài nghiên cứu mình, tơi trình bày vấn đề sau: - Thứ nhất: Hệ thống hóa sở lý luận kế toán thuế, kế toán thuế GTGT thuế TNDN Đề tài tổng hợp cách hệ thống kế toán thuế GTGT ọc thuế TNDN sở cập nhật văn pháp pháp luật thời điểm - Thứ hai: Khái quát trình hình thành phát triển, tìm hiểu máy quản lý, máy kế tốn đơn vị; phân tích đánh giá tài sản- nguồn vốn, kết sản K xuất kinh doanh công ty qua ba năm 2014 – 2016 in - Thứ ba: Tìm hiểu thực trạng cơng tác kế tốn thuế GTGT thuế TNDN cơng ty TNHH FAC Huế Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện h cơng tác kế tốn thuế góp phần nâng cao hiệu quản lý thuế cho công ty theo quy định Nhà nước mà đặc biệt thuế GTGT thuế TNDN tê Bên cạnh đạt mục tiêu đề tài có số hạn chế ́H sau: -Thứ nhất, đề tài sâu nghiên cứu công tác kế toán thuế GTGT thuế uê TNDN kiến thức hạn chế nên chưa giải thích cặn kẽ đắn tình thực tế xảy việc kế tốn khơng phân bổ thuế GTGT dùng bị quan thuế phạt chậm nộp hay số hóa đơn khấu trừ thuế kế tốn lại khơng khai… - Thứ hai, số lượng chứng từ nghiệp vụ nên chưa có đầy đủ ví dụ thực tiễn để minh họa cho trường hợp đặc biệt cần lưu ý hóa đơn chứng từ để đảm bảo đủ điều kiện khấu trừ thuế khai, nộp thuế, tốn hồn thuế GTGT thuế TNDN SVTH: Phạm Thị Huyền 86 ́ chung việc năm kế tốn khơng tạm nộp thuế TNDN lại khơng Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy - Bên cạnh lý bảo mật mà việc thu thập chứng từ sổ sách kế tốn ờn gặp nhiều khó khăn nên chưa đưa vào đề tài sổ kế toán cần thiết để làm rõ vấn đề vướng mắc, số phần thiếu chứng từ sổ sách Kiến nghị: g Nếu có điều kiện nghiên cứu tiếp đề tài tơi nghiên cứu kỹ thông h ại Đ tư hướng dẫn tìm hiểu kỹ trường hợp mà kế toán thuế nên lưu ý để đảm bảo việc khai, nộp thuế, hồn thuế tốn thuế trở nên đắn phù hợp với quy định Luật thuế Việt Nam Bên cạnh đó, để đề tài đáng tin cậy nên thu thập nhiều chứng từ cần thiết sổ sách liên quan để đảm bảo hiểu đầy đủ trường hợp thực tế phát sinh doanh nghiệp ọc h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền 87 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ờn Các văn pháp luật thuế GTGT thuế TNDN Nhà nước ban hành giá trị hiệu lực đến thời điểm (được trình bày phụ lục phụ lục 2) g Website tham khảo: h ại Đ www.webketoan.vn Facebook: Cộng đồng kế toán Việt Nam http://ketoanthienung.org/tin-tuc/huong-dan-ke-khai-thue-gtgt-theo-quy-vatheo-thang.htm http://ketoanthienung.net/cach-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-mau-03- ọc tndn.htm Một số khóa luận thư viện trường Đại học kinh tế liên quan đến đề tài thuế GTGT thuế TNDN h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền 88 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy Phụ lục 1: Hệ thống văn pháp luật thuế GTGT ờn Số Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 01/01/2009 Luật Quốc hội g 13/2008/QH12 Ngày hiệu Loại văn lực Tên văn Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 01/01/2014 Luật Quốc hội 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Quốc hội khoá XIII sửa đổi 01/01/2015 Luật Luật thuế 2014 h ại Đ 31/2013/QH13 ọc Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 Quốc Hội khóa XIII sửa đổi, bổ sung số điều 106/2016/QH13 01/01/2009 Luật Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản lý thuế 209/2013/NĐCP Nghị định 209/2013/NĐ-CP Chính phủ quy Nghị định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều 01/01/2014 định Luật Thuế giá trị gia tăng 134/2014/TTBTC Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế hoàn thuế giá trị gia Nghị 27/10/2014 tăng máy móc, thiết bị nhập để tạo tài định sản cố định dự án đầu t 91/2014/NĐCP Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định Nghị 15/11/2014 quy định thuế định h in K 92/2013/NĐCP Nghị định 92/2013/NĐ-CP Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 Luật sửa đổi, bổ sung Nghị 13/08/2013 số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng uê ́H tê ́ Văn hợp 13/VBHN-BTC năm 2015 hợp Văn 13/VBHN-BTC Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia 01/01/2014 hợp tăng Bộ Tài ban hành 100/2016/NĐCP Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành 01/01/2014 Nghị định số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB Luật SVTH: Phạm Thị Huyền 89 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy quản lý thuế ờn 128/2011/TTBTC Thông tư 128/2011/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp 01/01/2012 Thông tư sở y tế công lập g h ại Đ 141/2013/TTBTC Thông tư 141/2013/TT-BTC Bộ Tài việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐCP ngày 13/08/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 Thông tư 01/07/2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 72/2014/TTBTC Thơng tư 72/2014/TT-BTC Bộ Tài quy định hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa 01/07/2014 người nước ngồi, người Việt Nam nước ngồi mang theo xuất cảnh 119/2014/TTBTC Thơng tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 15/01/2015 Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành 151/2014/TTBTC Thơng tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số 15/01/2015 Thông tư điều Nghị định quy định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành 26/2015/TTBTC Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng quản lý thuế Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT- 15/01/2015 Thông tư BTC hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Bộ Tài ban hành 92/2015/TTBTC Thơng tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực 30/07/2015 Thông tư thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân đối ọc 219/2013/TTBTC Thơng tư 219/2013/TT-BTC Bộ Tài việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 01/01/2014 Thơng tư Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng h in K Thông tư uê ́H tê 90 ́ SVTH: Phạm Thị Huyền Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy ờn với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực số nội dung sửa đổi, bổ sung thuế thu nhập cá nhân quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế 71/2014/QH13 Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành g ọc 94/2010/TTBTC h ại Đ 193/2015/TTBTC Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thơng tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 tài hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 10/01/2016 Thông tư 18/12/2013 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật thuế giá trị gia tăng K Thơng tư 94/2010/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn thực hoàn thuế giá trị gia tăng đối 14/08/2010 Thơng tư với hàng hố xuất h in Văn hợp 16/VBHN-BTC năm 2015 hợp Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy Văn 16/VBHN-BTC 17/06/2015 định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều hợp Luật Thuế giá trị gia tăng Bộ Tài ban hành ́H tê HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng Bộ trưởng Bộ Tài ban hành 21/2016/TTBTC Thơng tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định Nghị định 111/2015/NĐ-CP phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Tài ban hành uê 99/2016/TTBTC ́ (Nguồn: https://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-gia-tri-gia-tang/) SVTH: Phạm Thị Huyền 91 Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy Phụ lục 2: Hệ thống văn pháp luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ờn Số Loại văn Luật số 14/2008/QH12 Quốc hội khoá XII 01/01/2009 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp g 14/2008/QH12 Ngày hiệu lực Tên văn 71/2014/QH13 Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 Quốc hội khoá XIII sửa đổi 01/01/2015 Luật Luật thuế 2014 ọc h ại Đ 32/2013/QH13 Luật số 32/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 Quốc hội khoá XIII sửa đổi, bổ 01/01/2014 Luật sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 218/2013/NĐ-CP Chính phủ quy Nghị 218/2013/NĐ-CP định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thuế 15/02/2014 định thu nhập doanh nghiệp K Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định Nghị 15/11/2014 quy định thuế định 12/2015/NĐ-CP Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế Nghị 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định định thuế 12/VBHN-BTC Văn hợp số 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp Nghị định quy định chi tiết hướng Nghị 26/05/2015 dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp định Bộ Tài ban hành h in 91/2014/NĐ-CP ́H tê Thơng tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực 66/2010/TT-BTC việc xác định giá thị trường giao dịch kinh 06/06/2010 Thông tư doanh bên có quan hệ liên kết ́ 199/2012/TTBTC Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 31/12/2012 Thông tư nghiệp đáp ứng điều kiện tỷ lệ xuất mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Bộ trưởng Bộ Tài ban hành 135/2013/TT- Thơng tư 135/2013/TT-BTC Bộ Tài 11/11/2013 Thơng tư SVTH: Phạm Thị Huyền 92 Tr Khóa luận tốt nghiệp BTC GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy ờn việc hướng dẫn áp dụng thí điểm sách thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức tài vi mơ g Thơng tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 78/2014/TT-BTC 02/08/2014 Thơng tư phủ quy định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp h ại Đ 212/2015/TTBTC Thơng tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn sách thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động bảo vệ môi trường quy định nghị định số 15/01/2015 Thơng tư 19/2015/nđ-cp ngày 14/02/2015 phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật bảo vệ môi trường ọc 151/2014/TTBTC Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 15/01/2015 Thông tư số điều Nghị định quy định thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành h in K 119/2014/TTBTC Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC 15/01/2015 Thông tư 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành thuế Bộ trưởng Bộ Tài ban hành tê uê ́H Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành 22/06/2015 Bộ Tài việc hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 12/2015/NĐCP ngày 12/02/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi bổ sung số 96/2015/TT-BTC 06/08/2015 Thông tư điều Nghị định thuế sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TTBTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 Bộ Tài SVTH: Phạm Thị Huyền 93 ́ 26/VBHN-BTC Văn hợp 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp Thông tư hướng dẫn Nghị định Văn 14/09/2015 218/2013/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh hợp nghiệp Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Tr Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Quang Huy HỆ THỐNG VĂN BẢN LIÊN QUAN ờn Hệ thống văn pháp luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Hệ thống văn pháp luật Thuế thu nhập cá nhân g Nguồn (https://vnaahp.vn/he-thong-van-ban-phap-luat-ve-thue-thu-nhap-doanhnghiep/ ọc h ại Đ h in K uê ́H tê ́ SVTH: Phạm Thị Huyền 94 ... CƠNG TÁC KẾ TỐN ờn THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH FAC HUẾ .82 3.1 Nhận xét đánh giá chung công tác kế tốn thu GTGT thu TNDN g Cơng ty TNHH FAC Huế: ... 2: Thực trạng cơng tác kế tốn thu giá trị gia tăng, kế toán thu thu nhập doanh nghiệp công ty TNHH FAC Huế Chương 3: Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế toán thu giá trị gia tăng, ... nhập doanh nghiệp, thu giá trị gia tăng doanh nghiệp g - Tìm hiểu nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn thu giá trị gia tăng kế h ại Đ tốn thu thu nhập doanh nghiệp cơng ty TNHH FAC Huế -
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH FAC huế , Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH FAC huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay