Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phú hoàng thừa thiên huế

62 21 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:10

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN h tế H uế  cK in CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG họ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ườ n g Đ ại TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÚ HỒNG THỪA THIÊN HUẾ” Giáo viên hướng dẫn: Trần Nguyên Bảo Châu Phan Xuân Quang Minh Tr Họ tên sinh viên : Lớp : K47B Kiểm Tốn Niên khóa: 2013 - 2017 Huế, ngày 02 tháng 05 năm 2017 LỜI CẢM ƠN Thực tập nghề nghiệp phần quan trọng nằm chương trình đào tạo hệ thống giáo dục bậc Đại học Quá trình thực tập nghề nghiệp khoảng thời gian hữu ích, hội để chúng em vận dụng lý thuyết học vào thực tế, thực hành ý tưởng mà trình học chưa thực uế Qua đó, chúng em trang bị cho kiến thức thực tế, kỹ H nghề nghiệp quý giá để sau trường tự tin thích nghi với cơng tế việc cách tốt Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường h toàn thể quý thầy giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, Quý thầy khoa Kế in tốn – Kiểm tốn tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu cho cK em năm tháng học tập trường Em xin đặc biệt cảm ơn thầy giáo trình thực tập nghề nghiệp họ Phan Xuân Quang Minh - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em suốt ại Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, anh chị nhân viên Đ Cơng ty Cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế tạo nhiều điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập, đóng góp ý kiến bổ ích cho g em hồn thành đợt thực tập với kết mong đợi ườ n Trong báo cáo thực tập nghề nghiệp này, thân cố gắng nỗ lực để giải yêu cầu mục đích kế hoạch đặt ra, song kiến Tr thức kinh nghiệm thực tế hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận bảo, ý kiến đóng góp phê bình từ q thầy giáo, để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh MỤC LỤC PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu uế Phương pháp nghiên cứu H Kết cấu đề tài .4 PHẦN II - NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .5 tế CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG h CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP in 1.1 Tổng quan tiền lương khoản trích theo lương cK 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1.1 Khái niệm họ 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.2 Vai trò tiền lương khoản trích theo lương ại 1.1.3 Các hình thức tiền lương Đ 1.1.3.1 Hình thức tiền lương thời gian g 1.1.3.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm ườ n 1.1.4 Quỹ tiền lương , quỹ BHXH, BHYT, BHTN KPCĐ 1.1.4.1 Quỹ tiền lương Tr 1.1.4.2 Quỹ BHXH 10 1.1.4.3 Quỹ BHYT .10 1.1.4.4 Kinh phí cơng đồn 11 1.1.4.5 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 11 1.2 Lý luận tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương .12 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán 12 1.2.2 Chứng từ sử dụng 12 1.2.3 Tài khoản sử dụng 14 Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh 1.2.4 Kế toán chi tiết 15 1.2.4.1 Hạch toán số lượng lao động 15 1.2.4.2 Hạch toán thời gian lao động 15 1.2.4.3 Hạch toán kết lao động 15 1.2.4.4 Hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động .16 uế 1.2.5 Kế toán tổng hợp 17 H 1.2.6 Tổ chức sổ kế toán 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC tế KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG h THỪA THIÊN HUẾ .21 in 2.1 Khái qt chung Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế 21 cK 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển 21 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh 22 họ 2.1.3 Tổ chức máy quản lý 22 2.1.4 Khái quát kết kinh doanh giai đoạn 2015 – 2016 24 ại 2.2 Khái qt tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Đ Huế .27 g 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 27 ườ n 2.2.2 Chính sách phương pháp kế tốn áp dụng 28 2.3 Thực trạng tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công Tr ty 28 2.3.1 Đặc điểm lao động hình thức trả lương Cơng ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế 28 2.3.1.1 Đặc điểm lao động 28 2.3.1.2 Các hình thức trả lương 29 2.3.2 Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty 30 2.3.2.1 Chứng từ sử dụng .30 Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh 2.3.2.2 Tài khoản sử dụng 30 2.3.2.3 Sổ sách sử dụng 31 2.3.2.4 Quy trình kế tốn 31 2.3.2.5 Cách tính lương khoản trích theo lương .32 2.3.2.6 Trình tự hạch tốn chi tiết tiền lương khoản trích theo lương39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG uế CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN H PHÚ HOÀNG THỪA THIÊN HUẾ 54 3.1 Một số nhận xét cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tế doanh nghiệp 54 h 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản in trích theo lương doanh nghiệp 54 cK PHẦN III : KẾT LUẬN 56 Tr ườ n g Đ ại họ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh PHẦN I - ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Tiền lương phần thu nhập người lao động sở số lượng chất lượng lao động thực công việc thân người lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp người lao động Đối với doanh nghiệp tiền lương uế khoản chi phí sản xuất Việc hạch toán tiền lương doanh nghiệp phải H thực cách xác, hợp lý Tiền lương trả với thành lao động kích thích người lao động làm việc, tăng hiệu cho doanh nghiệp, thúc tế đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo q trình lao động Ngồi tiền lương h mà người lao động hưởng khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, in BHYT, BHTN, KPCĐ quỹ xã hội mà người lao động hưởng, thể cK quan tâm xã hội, doanh nghiệp đến thành viên doanh nghiệp họ Tiền lương vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động.Chi phí nhân cơng chiếm tỉ trọng tương đối lớn tổng số chi phí ại sản xuất doanh nghiệp.Vì doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản Đ lý lao động, công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cần xác, g kịp thời để đảm bảo quyền lợi người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng ườ n suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản phẩm Tr Đối với người lao động tiền lương ý nghĩa vơ quan trọng nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo sống thân gia đình Do tiền lương động lực thúc đẩy người lao động tăng suất lao động họ trả theo sức lao động họ đóng góp, làm giảm suất lao động khiến cho trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu tiền lương trả thấp sức lao động người lao động bỏ Ở phạm vi toàn kinh tế, tiền lương cụ thể trình phân phối cải vật chất người lao động làm Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh lương, lựa chọn hình thức trả lương hợp lý để cho tiền lương vừa khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, tinh thần trách nhiệm với công việc thực việc làm cần thiết Chính sách tiền lương vận dụng linh hoạt doanh nghệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh phụ thuộc tính chất hay loại hình kinh uế doanh doanh nghiệp Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế với nhiệm vụ Công ty cổ phần xây dựng chế trả lương phù hợp, H hạch toán ,đủ toán kịp thời ý nghĩa to lớn mặt kinh tế tế mặt trị Nhận thức tầm quan trọng vấn đề lựa chọn đề h tài “Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú in Hoàng Thừa Thiên Huế ” cK Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chung: họ Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế Từ đó, để hiểu sâu lý ại thuyết nhìn thực tế kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Đ Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác kế tốn tiền lương ườ n g khoản trích theo lương DNSX + Đánh giá tình hình kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế Tr + Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế + Đề xuất số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Phạm vi nghiên cứu: + Trong nội doanh nghiệp + Thời gian: Từ 06/01/2017 đến 30/04/2017 Nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế năm 2015 – 2017 cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế uế + Phạm vi khơng gian: Tại Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế H + Nội dung: tế Lý luận kế tốn tiền lương, khoản trích theo lương Tình hình lao động, CSVC, quản lý, hoạt động Công ty cổ phần Phú in h Hồng Thừa Thiên Huế Cơng tác tổ chức máy kế tốn, hình thức kế tốn, cơng tác tổ chức chứng cK từ sổ sách để hạch tốn tiền lương, khoản trích theo lương Cơng ty cổ họ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế Một số ý kiến để đề xuất hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương, khoản ại trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế Đ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: ườ n g Phương pháp nghiên cứu chủ yếu thu thập từ phòng hành phòng kế tốn tài vụ cơng ty để tìm hiểu tiền lương khoản trích theo lương Tr Cơng ty cổ phần truyền thơng phát hành báo chí Việt Nam - Phương pháp xử lý số liệu: + Phương pháp so sánh tuyệt đối: Là hiệu số tiêu: tiêu phân tích tiêu sở.Ví dụ: So sánh kết thực kết hoạch thực kỳ thực kỳ trước + Phương pháp so sánh tương đối: Là tỷ lệ phần trăm tiêu: Chỉ tiêu kỳ phân tích so với tiêu gốc để thể mức độ hoàn thành theo tỷ lệ số chênh lệch tuyệt đối so với tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh Kết cấu đề tài Phần I: Đặt vấn đề Phần II: Nội dung kết nghiên cứu bao gồm chương: + Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp lương Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế uế + Chương 2: Thực trạng tổ chức kế tốn tiền lương khoản trích theo H + Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế Phần III: Kết luận kiến nghị Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh PHẦN II - NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tiền lương khoản trích theo lương uế 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tiền lương khoản trích theo lương H 1.1.1.1 Khái niệm tế Theo tổ chức lao động Quốc tế (ILO), tiền lương trả cơng thu h nhập mà biểu tiền ấn định thoả thuận người sử in dụng lao động người lao động, pháp luật, pháp quy Quốc gia, cK người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho công việc thực hay phải thực hiện, dịch vụ làm họ phải làm Ở Việt Nam, phân biệt yếu tố tổng thu nhập ại người lao động từ công việc: Tiền lương (dụng ý lương bản), phụ cấp Đ phúc lợi Theo quan điểm cải cách tiền lương năm 1993, tiền lương giá sức lao g động, hình thành qua thoả thuận người sử dụng lao động người lao ườ n động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động thị trường định trả cho suất lao động, chất lượng hiệu công việc Tr Như vậy: tiền lương hiểu số tiền mà người lao động nhận từ người sử dụng lao động họ toán lại tương ứng với số lượng chất lương lao động mà họ tiêu hao trình tạo cải xã hội 1.1.1.2 Đặc điểm Quá trình sản xuất trình kết hợp đồng thời tiêu hao yếu tố (lao dộng, đối tượng lao động tư liệu lao động) Trong đó, lao động với tư cách hoạt động chân tay trí óc người sử dụng tư liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tượng lao động thành vật phẩm ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt người Để đảm bảo tiến hành liên tục trình tái sản xuất, Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu GVHD: Phan Xuân Quang Minh Căn vào bảng toán lương, bảng tổng hợp toán lương kế toán lập phiếu chi : Lương thực trả = Tổng lương + Các khoản khác – Các khoản trích theo lương khấu trừ vào lương cán công nhân viên = 182,573,408 + 5,910,420 – ( 14,382,488 + 2,751,166 + 1,834,111) Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế = 169,516,063 Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 43 GVHD: Phan Xuân Quang Minh Mẫu số 02 - TT Đơn vị: Cơng ty CP Phú Hồng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/20065 Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Quyển số: 05 Nợ 334: 169.516.063 111: 169.516.063 uế Số: 41/12 H Họ tên người nhận tiền: Cán cơng nhân viên tồn cơng ty Địa chỉ: (Bảng toán lương kèm theo) tế Lý chi: Thanh toán tiền lương tháng 12/2016 cán cơng nhân viên tồn công ty h Số tiền: 169.516.063 đồng in Viết chữ: (Một trăm sáu chín triệu, năm trăm mười sáu nghìn, sáu mươi ba đồng) họ cK Kèm theo chứng từ gốc: Bảng TT tiền lương, bảng chấm công Kế tốn trưởng (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Tr ườ n g Đ ại Thủ trưởng đơn vị Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 44 GVHD: Phan Xuân Quang Minh Mẫu số 02 - TT Đơn vị: Cơng ty CP Phú Hồng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/20065 Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Nợ 338: 59.797.849 uế Quyển số: 05 1111: 59.797.849 H Số: 42/12 Họ tên người nhận tiền: BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế tế Địa chỉ: Số 02 Lê Hồng Phong – Thành Phố Huế h Lý chi: Thanh toán BHXH,BHYT,BHTN tháng 12/2016 cho BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế in Số tiền: 58.664.806 đồng (BHXH :46.743.086)(BHYT:8.253.498)(BHTN:3.668.222) 01 chứng từ gốc: Giấy đề nghị toán họ Kèm theo cK Viết chữ: (Năm chín triệu, bảy trăm chín bảy nghìn, tám trăm bốn chín đồng) Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Tr ườ n g Đ ại (Ký, họ tên) Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 45 GVHD: Phan Xuân Quang Minh Mẫu số 02 - TT Đơn vị: Cơng ty CP Phú Hồng (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/20065 Bộ Tài chính) PHIẾU CHI Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Nợ 3382: 4.234.744 uế Quyển số: 05 Số: 43/12 Thừa Thiên Huế tế Địa chỉ: Trần Thị Lan H Họ tên người nhận tiền: 111: 4.234.744 Lý chi: Thanh tốn KPCĐ tháng 12/2016 cho Cơng đồn Cơng ty h 4.234.744 đồng in Số tiền: Viết chữ: (Bốn triệu, hai trăm ba mươi bốn nghìn, bảy trăm bốn bốn đồng) 01 chứng từ gốc: Kế toán trưởng họ Thủ trưởng đơn vị Giấy đề nghị Thanh toán cK Kèm theo Người lập phiếu (Ký, họ tên) Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Tr ườ n g Đ ại (Ký, đóng dấu) Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 46 GVHD: Phan Xuân Quang Minh Căn chứng từ gốc phiếu chi (Bảng tổng hợp tiền lương phân xưởng, phận bán hàng, Bộ phận quản lý cơng ty) kế tốn ghi: Nợ TK 622: 130.515.000 Nợ TK 641: 24.570.000 Nợ TK 642: 33.398.828 TK 334: 188.483.828 uế - Sau kế tốn Trích 22% BHXH, BHYT, BHTN, vào giá thành theo quy định 5.405.400 Nợ TK 642: (27.488.408 x 22%) = 6.047.450 tế Nợ TK 641: (24.570.000 x 22%) = H Nợ TK 622: (130.515.000x 22%) = 28.713.300 h TK 3383: (182.573.408 x 18%) = 32.863.214 5.477.202 TK 3386: (182.573.408 x 1%) = 1.825.734 cK in TK 3384: (182.573.408 x 3%) = - Trích 2% KPCĐ vào giá thành theo quy định 2.610.300 họ Nợ TK 622: (130.515.000x 2%) = (24.570.000 x 2%) = 491.400 Nợ TK 642 (27.488.408 x 2%) = 549.768 ại Nợ TK 641: Đ TK 3382: (182.573.408 x 2%) = 3.651.468 ườ n CNV g - Dựa vào bảng lương, kế toán khấu trừ 10,5% BHXH, BHYT, BHTN vào lương Nợ TK 334: (182.573.408 x 10,5%) = Tr TK 3383: (182.573.408 x 8%) 19.170.208 = TK 3384: (182.573.408 x 1,5%) = TK 3386: (182.573.408 x 1%) = 14.605.873 2.738.601 1.825.734 - Căn vào phiếu chi số 41 ngày 31/12/2016: chi lương cho tồn cơng ty Nợ TK 334: 169.516.063 CóTK 111: 169.516.063 - Căn vào phiếu chi số 42 ngày 31/12/2016: chi tiền BHXH + BHYT, BHTN cho BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 47 GVHD: Phan Xuân Quang Minh Nợ TK 3383: 46.743.086 Nợ TK 3384: 8.253.498 Nợ TK 3386: 3.668.222 TK 111: 58.664.806 - Căn vào phiếu chi số 43 ngày 31/12/2016: chi KPCĐ cho Cơng đồn 4.234.744 TK111: 4.234.744 uế Nợ TK 3382: H Sổ chi tiết tài khoản 334, 338 338.2; 338.3; 338.4; 338.6 + Mục đích: Sổ dùng để ghi chi tiết khoản mà tháng cho tế đối tượng sử dụng lao động Ghi vào TK 622, TK 642, TK 338; Tk 338.2 ; Tk h 338.3 ; Tk 338.4 ; Tk 338.6 in + Phương pháp trách nhiệm ghi: Căn vào bảng phân bổ tiền lương, cK bảng tốn tiền lương tồn cơng ty, bảng tốn khoản trích theo lương Kế tốn tập hợp, phân lại chứng từ theo đối tượng sử dụng lao động Tr ườ n g Đ ại họ Tính tốn số tiền để ghi vào dòng phù hợp với bảng Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 48 GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Biểu ( S2.19): Sổ cáo TK 334 Mẫu số: S03b – DN QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 BT- BTC Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TK 334: Phải trả người lao động Tháng 12 năm 2016 31/12 BH02 31/12 BH03 31/12 31/12 uế H tế 130.515.000 641 24.570.000 642 33.398.828 3383 14.382.488 3384 2.751.166 3389 111 1.834.111 169.516.063 Tr PC41 622 h BH01 cK 31/12 họ TL03 ại 31/12 Đ TL02 Số dư 01/12/2016 Số PS 12/2016 Tính lương phải trả T12 cho PX sản xuất Tính lương phải trả T12 cho BP bán hàng Tính lương phải trả T12 cho BP quản lý Trích BHXH trừ vào lương CBCNV Trích BHYT trừ vào lương CBCNV Trích BHTN trừ vào lương CBCNV Chi lương T12 cho tồn cơng ty g 31/12 NKC TKĐƯ Trg Dg ườ n TL01 Diễn giải in Chứng từ Số Ngày ĐVT: đồng Số tiền Nợ Cộng PS tháng 12/2016 Số dư 31/12/2016 188.483.828 188.483.828 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, họ tên) Kế toán ghi sổ (ký, họ tên) Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 49 GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Biểu ( S2.20): Sổ cáo TK 3382 Công ty cổ phần Phú Hoàng Mẫu số: S03b – DN Thừa Thiên Huế QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 BT- BTC SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TK 3382: Kinh phí cơng đồn uế Tháng 12 năm 2016 ĐVT: đồng NKC Ngày Trg PC43 31/12 Số tiền Nợ h cK 31/12 họ BH06 Trích, KPCĐ phận bán 622 2.610.300 641 491.400 642 566.522 hàng theo qui định Trích, KPCĐ phận quản ại 31/12 xuất theo qui định lý theo qui định Đ BH05 Trích, KPCĐ phận sản in Số PS 12/2016 31/12 Ư Dg Số dư 01/12/2016 BH04 TKĐ tế Số Diễn giải H Chứng từ 111 4.234.744 g Thanh tốn KPCĐ T12 ườ n cho cơng đồn cơng ty Cộng PS tháng 12/2016 4.234.744 4.234.744 Tr Số dư 31/12/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu (ký, họ tên) 50 GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Biểu ( S2.21): Sổ cáo TK 3383 Cơng ty cổ phần Phú Hồng Mẫu số: S03b – DN Thừa Thiên Huế QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 BT- BTC SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TK 3383: Bảo hiểm xã hội uế Tháng 12 năm 2016 Chứng từ NKC Ngày Trg BH06 31/12 xuất theo qui định Trích, BHXH phận bán Nợ 334 14.382.488 622 23.492.700 641 4.422.600 642 4.445.298 hàng theo qui định g Trích, BHXH phận quản lý theo qui định ườ n 31/12 Tr PC42 Số tiền h cK 31/12 họ BH05 Trích, BHXH phận sản ại 31/12 CBCNV Đ BH04 Trích BHXH trừ vào lương in Số PS 12/2016 31/12 Ư Dg Số dư 01/12/2016 BH01 TKĐ tế Số Diễn giải H ĐVT: đồng Thanh toán BHXH, T12 111 46.743.086 cho BHXH tỉnh TT Huế Cộng PS tháng 12/2016 46.743.086 46.743.086 Số dư 31/12/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu (ký, họ tên 51 GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Biểu ( S2.22): Sổ cáo TK 3384 Cơng ty cổ phần Phú Hồng Mẫu số: S03b – DN Thừa Thiên Huế QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 BT- BTC SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TK 3384: Bảo hiểm y tế uế Tháng 12 năm 2016 Chứng từ NKC Ngày Trg BH06 31/12 Nợ 334 2.751.166 3.915.450 622 xuất theo qui định Trích BHYT phận bán 641 737.100 642 849.782 hàng theo qui định g Trích BHYT phận quản lý theo qui định ườ n 31/12 Tr PC42 Số tiền h cK 31/12 họ BH05 Trích BHYT phận sản ại 31/12 CBCNV Đ BH04 Trích BHYT trừ vào lương in Số PS 12/2016 31/12 Ư Dg Số dư 01/12/2016 BH02 TKĐ tế Số Diễn giải H ĐVT: đồng Thanh toán BHYT T12 111 8.253.498 cho BHXH tỉnh TT Huế Cộng PS tháng 12/2016 8.253.498 8.253.498 Số dư 31/12/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu (ký, họ tên 52 GVHD: Phan Xuân Quang Minh - Biểu ( S2.23): Sổ cáo TK 3386 Công ty cổ phần Phú Hoàng Mẫu số: S03b – DN Địa chỉ: 63 Phan Đình Phùng – Huế QĐ số 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 BT- BTC SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp uế Tháng 12 năm 2016 Chứng từ NKC Ngày Trg BH06 31/12 Nợ 334 1,834,111 1.305.150 622 xuất theo qui định Trích BHTN phận bán 641 245.700 642 283.261 hàng theo qui định g Trích BHTN phận quản lý theo qui định ườ n 31/12 Tr PC42 Số tiền h cK 31/12 họ BH05 Trích BHTN phận sản ại 31/12 CBCNV Đ BH04 Trích BHTN trừ vào lương in Số PS 12/2016 31/12 Ư Dg Số dư 01/12/2016 BH03 TKĐ tế Số Diễn giải H ĐVT: đồng Thanh toán BHTN T12 111 3.668.222 cho BHXH tỉnh TT Huế Cộng PS tháng 12/2016 3.668.222 3.668.222 Số dư 31/12/2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu (ký, họ tên 53 GVHD: Phan Xuân Quang Minh CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÚ HỒNG THỪA THIÊN HUẾ uế 3.1 Một số nhận xét cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp H Nhìn chung cơng tác kế tốn tiền lương công ty thực đầy đủ, tế chế độ kế tốn hành, phù hợp với tình hình thực doanh nghiệp Cơng tác kế h tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương theo dõi, phản ánh in cách đầy đủ, phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý chi phí nhân cơng cK * Ưu điểm : - Đơn giản, phù hợp với tình hình quy mô doanh nghiệp họ * Nhược điểm: - Quy mô doanh nghiệp ngày mở rộng, số lao động lớn, nghiệp vụ phát ại sinh nhiều, số lượng kế tốn hạn chế nên kế tốn đảm nhận nhiều cơng việc Đ nên dễ sai sót Việc tính lương tiến hành vào cuối tháng nên cơng việc dồn ép lại g nhiều dẫn đến dễ sai sót ườ n 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Tr Cơng tác kế toán tiền lương doanh nghiệp thực đầy đủ, chế độ hành, phù hợp với tình hình thực doanh nghiệp Về cơng tác hạch tốn lao động tiền lương khoản trích theo lương theo dõi phản ánh đầy đủ, phục vụ tốt yêu cầu quản lý chi phí nhân cơng Tuy nhiên cần phải số vấn đề phải hồn thiện Doanh nghiệp nên thiết lập sách khen thưởng cụ thể rõ ràng, tạo nên quy chế thưởng phạt hợp lý chung cho toàn doanh nghiệp Cụ thể thời gian toán lương tập trung hơn, thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu, cho công tác Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 54 GVHD: Phan Xuân Quang Minh trích nộp khoản BHYT, BHXH, BHTN kịp thời Đồng thời thuận tiện cho việc cung cấp số liệu cho lãnh đạo công ty nắm rõ kiểm tra Việc tính lương khoản trích theo lương: Doanh nghiệp cần kế tốn tiền lương để theo dõi phần hành tiền lương nhằm làm giảm khối lượng công việc vào cuối tháng sai sót xảy Hàng ngày nghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa vào chứng từ gốc, kế toán vừa ghi vào sổ chi tiết đồng thời vào chứng Tr ườ n g Đ ại họ cK in h tế H uế từ ghi sổ chư không để cuối tháng ghi vào chứng từ ghi sổ lần Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 55 GVHD: Phan Xuân Quang Minh PHẦN III : KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường, cạnh tranh để tồn phát triển doanh nghiệp điều tất yếu khách quan Do vậy, đơn vị doanh nghiệp nét đặc thù riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cấu lao động ngành nghề khác Vì mà việc lựa chọn hình thức quản lý trả uế lương phù hợp đơn vị yếu tố quan trọng việc phát triển H doanh nghiệp Tiền lương khoản chi phí khơng nhỏ tổng chi phí hoạt tế động doanh nghiệp mà việc quản lý tiền lương phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp góp phần làm giảm chi phí chung doanh nghiệp Chính vậy, h việc tổ chức, đổi xây dựng quản lý quỹ lương việc hạch toán phân bổ in khoản trích cách hợp lý phát huy khả sáng tạo, nâng cao trách cK nhiệm quản lý, tăng suất lao động đòn bẩy kinh tế quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp họ Do thời gian thực tập hạn, điều kiện tiếp xúc với công việc thực tế khơng ại nhiều, trình độ kiến thức em hạn chế nên chuyên đề tốt nghiệp Đ khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thầy giáo hướng dẫn cán kế tốn Cơng ty cổ phần Phú Hoàng g Thừa Thiên Huế để chuyên đề tốt nghiệp em hoàn thiện ườ n Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, ban lãnh đạo chú, anh chị phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế hướng Tr dẫn, bảo tận tình giúp em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 56 GVHD: Phan Xuân Quang Minh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lý thuyết thực hành Kế tốn tài (PTS Phạm Văn Cơng-NXB tài ) Chế độ báo cáo tài (Bộ tài – NXB tài chính) 3.Đổi chế sách quản lý lao động tiền lương (NXB trị – Quốc gia) – Trường đại học Tài Kế tốn Các văn qui định chế độ BHXH hành h Tr ườ n g Đ ại họ cK Bộ Lao động thương binh xã hội in Các văn qui định chế độ BHXH tế Nhà xuất lao động - Hà Nội H uế Giáo trình Kế tốn tài PGS.TS Ngơ Thế Chi; TS Nguyễn Đình Đỗ Sinh Viên: Trần Nguyên Bảo Châu 57 GVHD: Phan Xuân Quang Minh ... lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hồng Thừa Thiên Huế + Đề xuất số ý kiến góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế. .. chi tiết tiền lương khoản trích theo lương3 9 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG uế VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN H PHÚ HỒNG THỪA THIÊN HUẾ ... gian: Tại Công ty cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế H + Nội dung: tế Lý luận kế toán tiền lương, khoản trích theo lương Tình hình lao động, CSVC, quản lý, hoạt động Công ty cổ phần Phú in h Hồng Thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phú hoàng thừa thiên huế , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần phú hoàng thừa thiên huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay