Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng bình

106 105 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2018, 00:03

Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế KHOA KẾ TỐN-KIỂM TỐN KI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC H Ọ C Đề tài: Đ ẠI KẾ TOÁN DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TR Ư Ờ N G KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH Sinh viên thực hiện: Hồng Thị Oanh Lớp: K48D Kiểm toán Giáo viên hướng dẫn: Ts Hồ Thị Thúy Nga Huế, 01/2018 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận với đề tài: “Kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Bình”, ngồi nổ lực thân, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô trường Đại học kinh tế Huế, người dạy dỗ trang bị cho em kiến thức bổ ích, kỹ vơ q giá suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô Ths.Hồ Thị Thúy Nga , người trực tiếp hướng dẫn, góp ý tận tình giúp đỡ em q trình làm đề tài khóa luận Ế Trong suốt thời gian thực tập, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban giám đốc H U Cán nhân viên, đặc biệt cán nhân viên phòng kế tốn tài thống TẾ Bưu điện tỉnh Quảng Bình tạo hội cho em tiếp xúc với thực tế, cho em điều kiện N H học hỏi kinh nghiệm người làm kế toán trước KI Tuy nhiên, hạn chế thời gian thực tập kiến thức thực tế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong dẫn góp ý q thầy Ọ C Sau em xin chúc Quý thầy cô dồi sức khỏe, ln đóng góp tích cực cho H nghiệp trồng người Đ ẠI Chúc toàn thể cán Bưu điện tỉnh Quảng Bình lời chúc tốt đẹp Sinh viên TR Ư Ờ N G Em xin chân thành cảm ơn! Hoàng Thị Oanh SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU XÁC ĐỊNH U Ế KẾT QUẢ KINH DOANH H 1.1 Kế toán doanh thu TẾ 1.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ N H 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Ọ C KI 1.1.1.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp 1.1.2 Các khoản giảm trừ doanh thu H 1.1.2.1 Khái niệm ẠI 1.1.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu G Đ 1.1.2.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp Ờ N 1.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài Ư 1.1.3.1 Khái niệm TR 1.1.3.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài 1.1.3.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp 10 1.2 Kế tốn chi phí 10 1.2.1 Giá vốn hàng bán 10 1.2.1.1 Khái niệm 10 1.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.2.1.3 Sơ đồ hạch toán 14 1.2.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14 1.2.2.1 Khái niệm 14 1.2.2.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 15 1.2.2.3 Sơ đồ hạch toán 16 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 1.2.3 Chí phí bán hàng 17 1.2.3.1 Khái niệm 17 1.2.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng 17 1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán 18 1.3 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 18 1.3.1 Kế toán thu nhập khác 18 1.3.2 Kế toán chi phí khác 20 1.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 22 1.4.1 Khái niệm 22 1.4.2 Tài khoản sử dụng, kết cấu nội dung phản ánh 23 Ế 1.4.3 Sơ đồ hạch toán 24 H U 1.5 Kế toán xác định kết kinh doanh 24 TẾ 1.5.1 Khái niệm 24 N H 1.5.2 Chứng từ sử dụng 24 1.5.3 Tài khoản sử dụng, kết cấu nội dung phản ánh 24 KI 1.5.4 Sơ đồ hạch toán 25 Ọ C 1.6 Các hình thức ghi sổ kế tốn 26 H 1.6.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 26 ẠI 1.6.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 26 Đ 1.6.3 Hình thức kế tốn Chứng từ – ghi sổ 26 N G 1.6.4 Hình thức kế tốn Nhật ký – Chứng từ 26 Ờ 1.6.5 Hình thức kế tốn máy vi tính 27 TR Ư CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH28 2.1 Giới thiệu tổng quan Bưu điện tỉnh Quảng Bình 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 28 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng phát triển bưu điện 29 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Bưu điện tỉnh Quảng Bình 30 2.1.4 Tổ chức máy kế tốn cơng ty 32 2.1.5 Chế độ kế toán 34 2.1.6 Tình hình nguồn lực Bưu điện tỉnh Quảng Bình 36 2.1.6.1 Tình hình lao động Bưu điện 36 2.1.6.2 Tình hình tài sản nguồn vốn 39 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 2.1.6.3 Tình hình kết kinh doanh bưu điện 43 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Bình 46 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 46 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng 46 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng 46 2.2.1.3 Nguyên tắc hạch toán 46 2.2.2 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 70 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 70 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng 70 Ế 2.2.2.3 Nguyên tắc hạch toán 70 H U 2.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 75 TẾ 2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 75 N H 2.2.3.2 Tài khoản sử dụng 75 2.2.3.3 Nguyên tắc hạch toán 75 KI 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 75 Ọ C 2.2.4.1 Chứng từ sử dụng 75 H 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng 75 ẠI 2.2.4.3 Nguyên tắc hạch toán 75 Đ 2.2.5 Kế toán chi phí bán hàng 79 N G 2.2.5.1 Chứng từ sử dụng 79 Ờ 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng 79 TR Ư 2.2.5.3 Nguyên tắc hạch toán 79 2.2.6 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 79 2.2.6.1 Chứng từ sử dụng 79 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng 80 2.2.6.3 Nguyên tắc hạch toán 80 2.2.7 Kế tốn chi phí tài sản xuất kinh doanh dở dang 83 2.2.7.1 Chứng từ sử dụng 83 2.2.7.2 Tài khoản sử dụng 83 2.2.7.3 Nguyên tắc hạch toán 83 2.2.8 Kế toán thu nhập khác 86 2.2.8.1 Chứng từ sử dụng 86 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 2.2.8.2 Tài khoản sử dụng 86 2.2.8.3 Nguyên tắc hạch toán 86 2.2.9 Kế tốn chi phí khác 86 2.2.9.1 Chứng từ sử dụng 86 2.2.9.2 Tài khoản sử dụng 86 2.2 9.3 Nguyên tắc hạch toán 86 2.2.10 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 87 2.2.11 Xác định kết kinh doanh 87 2.2.11.1Kết chuyển doanh thu bưu điện huyện bưu điện tỉnh 87 2.2.11.2 Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào giá vốn hàng bán 89 Ế 2.2.11.3 Kết chuyển xác định kết kinh doanh 89 U CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN NHẰM HỒN THIỆN TẾ H CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH 92 N H 3.1 Đánh giá chung tổ chức công tác kế toán bưu điện 92 KI 3.1.1 Những ưu điểm 92 Ọ C 3.1.2 Những hạn chế 93 H 3.2 Đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu ẠI điện 93 Đ 3.2.1 Ưu điểm 93 N G 3.2.2 Những hạn chế 94 Ờ 3.3 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu xác TR Ư định kết kinh doanh bưu điện 94 3.3.1 Đối với tổ chức cơng tác kế tốn 94 3.3.2 Đối với công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu điện 95 PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 96 Tài Liệu Tham Khảo 98 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT Viết đầy đủ TSCĐ Tài sản cố định CCDC Công cụ dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng CPBH Chi phí bán hàng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng GDV Giao dịch viên GDTT Giao dịch trung tâm BHXH Bảo hiểm xã hội VNĐ Việt Nam Đồng U H TẾ N H KI Ọ C Bưu điện tỉnh H BĐT Đ Ờ N G TCBC ẠI BHNT PPTT Ế Viết tắt Bảo hiểm nhân thọ Tài bưu Phân phối truyền thơng Quản lý doanh nghiệp BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh TR Ư QLDN SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ hệ thống máy sản xuất 29 Sơ đồ 2 Sơ đồ máy tổ chức quản lý 30 Sơ đồ Sơ đồ máy kế toán 32 Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ máy vi tính 35 DANH MỤC BẢNG BIỂU Ế Bảng Tình hình lao động bưu điện giai đoạn 2014-2016 37 U Bảng 2 Tình hình Tài sản Bưu điện giai đoạn 2014-2016 41 TẾ H Bảng Tình hình nguồn vốn Bưu điện giai đoạn 2014-2016 42 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H Bảng Tình hình kết kinh doanh Bưu điện giai đoạn 2014-2016 45 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lựa chọn đề tài Trong q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh đối mặt với nhiều thách thức khó khăn để hòa nhập với kinh tế giới Để tồn tại, đứng vững phát triển thị trường đầy thách thức, doanh nghiệp nước ta nói chung doanh nghiệp bưu nói riêng phải khơng ngừng sáng tạo, nâng cao suất có chiến lược kinh doanh hoàn hảo Một mối quan tâm lớn doanh nghiệp lợi nhuận sinh trình hoạt động kinh doanh, lợi nhuận ảnh hưởng tới Ế tồn phát triển doanh nghiệp Vậy yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận U doanh thu, chi phí yếu tố quan trọng phải doanh nghiệp quan TẾ H tâm hàng đầu Bưu điện tỉnh Quảng Bình doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh N H doanh bưu thuộc Tổng cơng ty Bưu điện Việt Nam Trong thời kỳ vừa chia tách KI hai lĩnh vực bưu viễn thơng, lúc khó khăn Bưu điện tăng Ọ C lên gấp bội bối cảnh hội nhập kinh tế mạnh mẽ với bên ngoài, phải đối mặt với H cạnh tranh gay gắt từ nhà cung cấp dịch vụ mới, doanh nghiệp nước ngoài, Đ ẠI điều kiện sở vật chất, hạ tầng bị cắt giảm nhiều so với thời kỳ đứng G chung với Viễn thơng khối Từ chia cắt đến nay, doanh thu lợi Ờ N nhuận Bưu điện tỉnh Quảng Bình có nhiều biến động Vì thế, Bưu điện tỉnh Quảng Ư Bình cần đặt cho phương án kinh doanh hiệu quả, việc tiêu thụ hàng hóa sản phẩm TR tạo doanh thu tốt, quản lý tốt chi phí bưu điện để từ đạt mục tiêu đề Do đó, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vô quan trọng cần thiết Các thông tin kế tốn hạch tốn doanh thu, chi phí giúp nhà quản trị có nhìn xác tinh hình hoạt động doanh nghiệp từ đưa định quản lý phù hợp, hướng đắn nhằm nâng cao hiệu hoạt đông kinh doanh doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp em định chọn đề tài “kế toán doanh SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp thu xác định kết kinh doanh Bưu Điện tỉnh Quảng Bình” đề làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu sau: Tổng hợp hệ thống hóa sở lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nghiên cứu công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Bình Từ sở lí luận, thực trạng Cơng ty kiến thức học, đưa nhận xét đề xuất biện pháp nhằm cải thiện công tác kế tốn doanh thu, chi phí U Ế xác định kết kinh doanh bưu điện tỉnh Quảng Bình H Đối tượng nghiên cứu TẾ Từ việc tìm hiểu Bưu điện tỉnh Quảng Bình, khóa luận sâu tìm hiều N H cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Phạm vi nghiên cứu Ọ C KI Bình H Phạm vi khơng gian: Phòng kế tốn Bưu điện tỉnh Quảng Bình ẠI Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu thu thập từ ngày 02/10/2017 đến ngày G Đ 07/01/2018 Số liệu phân tích năm từ năm 2014 đến 2016 Số liệu Ờ N phần cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh lấy ví dụ minh Ư họa tháng 09/2016 TR Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu hoàn thiện khóa luận mình, em sử dụng phương pháp nghiên sau: - Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập số liệu thô Bưu điện nhằm phục vụ cho việc giới thiệu Bưu điện khái qt tình hình tài Bưu điện - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo khóa luận trước, giáo trình, sách lĩnh vực kế tốn; tham khảo từ chuẩn mực, thơng tư Bộ tài chính, trang wep (tailieu.vn, thuvienso.hce.edu.vn…) Nghiên cứu tài liệu nhằm mở rộng kiến thức, học hỏi kỹ làm khóa luận hiểu rõ quy định nhà nước chế độ kế toán hành SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - Tại bưu điện tỉnh: Nợ TK 1542: 13 200 000 Có TK 33638: 13 200 000 (Chi tiết huyện) - Tại bưu điện huyện: Nợ TK 13638: 13 200 000 Có TK liên quan: 13 200 000 Bưu điện tỉnh Quảng Bình Văn phòng Bưu điện tỉnh PHIẾU HẠCH TOÁN KẾ TOÁN U Ế Ngày 30 tháng 09 năm 2017 TẾ H Đơn vị tính: đồng Nợ KI Tên tài khoản N H Số hiệu tài khoản TKê 1542 07.11 Ọ C Tài khoản H Chi phí dịch vụ TCBC Tài khoản Tiền TKê 13 200 000 33638 008 800 000 33638 001 800 000 33638 002 400 000 Phải trả khoản khác 33638 003 200 000 Phải trả khoản khác 33638 004 000 000 Phải trả khoản khác 33638 006 000 000 Phải trả khoản khác 33638 005 00 000 Đ G Phải trả khoản khác ẠI Phải trả khoản khác Có TR Ư Ờ N Phải trả khoản khác Cộng 13 200 000 Nội dung: BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, thành phố việc bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ BHNT Daichi tháng 7/2017 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 84 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Bưu điện tỉnh Quảng Bình Đơn vị báo cáo: Văn phòng Bưu điện tỉnh Đơn vị nhận: Bưu điện tỉnh Quảng Bình SỔ CÁI Từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2017 U Ế Số hiệu tài khoản: 1542 – Chi phí dịch vụ TCBC Tài khoản đối ứng A B C TẾ Diễn giải Đối Yếu tố tượng D 2/ BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 07/09/2017 2/ 07/09/2017 E T.Kê Tài Sản Yếu tố khoản phẩm F G H Đối Sản tượng phẩm I J Tiền nợ Tiền có K L 800.00 BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 33638 002 400.000 2/ BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 33638 001 800.000 07/09/2017 2/ BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 33638 006 6.000.000 07/09/2017 2/ BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 33638 005 2.000.000 07/09/2017 2/ BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 33638 003 1.200.000 07/09/2017 2/ BĐT cấp cấn trừ cho BĐH, TP vv bổ sung chi phí theo chương trình phát triển dịch vụ Daichi tháng 7/2017- - 33638 004 2.000.000 Ọ C KI 33638 008 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H 07/09/2017 N H Ngày HT Số CT H Thống Tổng phát sinh: SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 14.150.800 85 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 2.2.8 Kế toán thu nhập khác Thu nhập khác khoản thu nhập nằm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tại bưu điện, khoản thu nhập khác bao gồm: lý vật tư, công cụ dụng cụ; lý TSCĐ; bưu gửi khơng có người nhận,… 2.2.8.1 Chứng từ sử dụng - Biên bàn giao TSCĐ - Quyết định lý vật tư, cơng cụ dụng cụ, TSCĐ - Hóa đơn GTGT 2.2.8.2 Tài khoản sử dụng Ế Bưu điện tỉnh sử dụng tài khoản 711 để hạch toán khoản thu nhập khác H U bưu điện TẾ 2.2.8.3 Ngun tắc hạch tốn N H Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu nhập khác bưu KI điện tiến hành lý cơng cụ dụng, TSCĐ,… kế tốn dựa chứng từ gốc để hạch toán nghiệp vụ, nhập liệu vào phần mềm kế toán Phần mềm tiến hành ghi số Ọ C đưa số liệu vào tài khoản có liên quan H Ví dụ minh họa: Tháng 9/2017 khơng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan Đ ẠI đến thu nhập khác bưu điện G 2.2.9 Kế tốn chi phí khác Ờ N Chi phí khác khoản chi phí phát sinh nằm ngồi chi phí hoạt động TR Ư kinh doanh bưu điện như: chi phí phát sinh lý công cụ dụng cụ, TSCĐ… 2.2.9.1 Chứng từ sử dụng - Biên bàn giao TSCĐ - Quyết định lý vật tư, công cụ dụng cụ, TSCĐ - Hóa đơn GTGT 2.2.9.2 Tài khoản sử dụng Bưu điện tỉnh Quảng Bình sử dụng tài khoản 811 để hạch tốn chi phí khác phát sinh kỳ 2.2.9.3 Ngun tắc hạch tốn SVTH: Hồng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 86 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Khi có nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí khác lý TSCĐ, CCDC bưu điện, kế toán tiến hành hạch toán vào phần mềm kế toán Phần mềm tự cập nhật số liệu ghi sổ có liên quan Ví dụ minh họa: Tháng 9/2017 khơng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến khoản chi phí khác Bưu điện 2.2.10 Kế tốn thuế thu nhập doanh nghiệp Do bưu điện tỉnh Quảng Bình đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hạch toán phụ thuộc nên việc xác định hạch toán thuế TNDN hành thuế TNDN hoãn lại Bưu điện tỉnh áp dụng trường hợp đơn vị có lợi Ế nhuận từ hoạt động kinh doanh khác hạch toán riêng H U Tại Bưu điện tỉnh chưa có lợi nhuận từ việc hoạt động kinh doanh khác hạch TẾ toán riêng nên cuối kỳ Bưu điện tỉnh Quảng Bình khơng xác định thuế TNDN N H 2.2.11 Xác định kết kinh doanh KI Cuối kỳ (thường cuối quý), kế tốn tổng hợp Bưu điện tiến hành khóa sổ Sau tổng hợp doanh thu chi phí phát sinh quý dựa sổ cái, kế Ọ C tốn tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí kỳ để xác định kết kinh doanh H Khi xác định kết kinh doanh, kế tốn dựa vào để xác định lãi lỗ Đ ẠI kỳ ghi sổ tài khoản 33621 phải trả hoạt động kinh doanh tổng công ty G 2.2.11.1Kết chuyển doanh thu bưu điện huyện bưu điện tỉnh Ờ N Cuối quý, kế toán bưu điện tiến hành kết chuyển doanh thu để xác định Ư kết kinh doanh TR  Tại bưu điện huyện thực bút toán kết chuyển: - Nợ TK 5111 Có TK 5119 - Nợ TK 5119 Có TK 33631  Tại bưu điện tỉnh thực bút toán kết chuyển: - Nợ TK 13631 (chi tiết bưu điện huyện) Có TK 5119 - Nợ TK 5119 Có TK 9111 SVTH: Hồng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 87 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp  Ví dụ minh họa: Ngày 30/09/2017, bưu điện thành phố Đồng Hới kế toán tiền hành kế toán để kết chuyển doanh thu quý 3/2017 Định khoản: - Nợ TK 51111: 15 363 638 Nợ TK 51131: 695 674 177 Có TK 51191: 711 037 815 - Nợ TK 51132: 612 279 299 Có TK 51192: 612 279 299 - Nợ TK 51133: 242 102 002 Nợ TK 51134: 609 857 Có TK 51194: 711 860 932 179 528 180 Ế KI - Nợ TK 51138: U 710 251 075 H Nợ TK 51114: TẾ - 242 102 002 N H Có TK 51193: 179 528 180 Ọ C Có TK 51198: H Kết chuyển doanh thu quý 3/2017 toán bưu điện tỉnh Đ 612 279 299 242 102 002 711 860 932 Nợ TK 51198: 179 528 180 N Nợ TK 51193: Ờ G Nợ TK 51192: 711 037 815 ẠI - Nợ TK 51191: TR Ư Nợ TK 51194: Có TK 33631: 456 808 228 Tại bưu điện tỉnh tiến hành nhập doanh thu đơn vị TP Đồng Hới quý 3/2017 - Nợ TK 13631: 22 833 591 179 Có TK 51191: 350 865 344 Có TK 51192: 924 392 348 Có TK 51193: 784 035 149 Có TK 51194: 497 131 977 Có TK 51198: 277 166 361 SVTH: Hồng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 88 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Kết chuyển doanh thu xác định kết kinh doanh quý 3/2017 - Nợ TK 51191: 350 865 344 Nợ TK 51192: 924 392 348 Nợ TK 51193: 784 035 149 Nợ TK 51194: 497 131 977 Nợ TK 51198: 277 166 361 Có TK 9111: 29 728 926 294 2.2.11.2 Kết chuyển chi phí sản xuất kinh doanh dở dang vào giá vốn hàng bán Cuối quý, kế toán tổng hợp tiến hành kết chuyển chi phí sản xuất kinh Nợ TK 1543: 69 902 395 Nợ TK 1544: 56 217 060 U 171 025 606 H Nợ TK 1542: TẾ 203 833 622 N H Nợ TK 1541: Ế doanh dở dang vào tài khoản giá vốn dịch vụ sau: KI Có TK 6323: 502 094 583 Ọ C 2.2.11.3 Kết chuyển xác định kết kinh doanh H Cuối tháng 9/2017, kế toán tổng hợp tiến hành tổng hợp số liệu doanh thu chi phí ẠI quý để kết chuyển xác định kết kinh doanh kỳ G Đ - Kết chuyển doanh thu hoạt động kinh doanh: 38 728 926 294 Ờ N Nợ TK 5119: Ư Có TK 9111: 38 728 926 294 TR - Kết chuyển giá vốn hàng bán Nợ TK 6321: 13 363 660 735 Nợ TK 6323: 502 094 583 Có TK 9111: 13 865 755 318 - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 9111: 10 832 947 109 Có TK 642: 10 832 947 109 - Kết chuyển chi phí bán hàng Nợ TK 9111: 11 112 492 764 Có TK 641: 11 112 492 764 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 89 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài Nợ TK 515: 687 599 Có TK 9111: 687 599 - Kết chuyển thu nhập khác, chi phí khác Nợ TK 711: 13 470 107 Có TK 9111: 13 470 107 - Kết chuyển lãi: Nợ TK 9111: 938 888 809 TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Có TK 33621: 938 888 809 SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 90 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Bưu điện tỉnh Quảng Bình Đơn vị báo cáo: Văn phòng Bưu điện tỉnh Đơn vị nhận: Bưu điện tỉnh Quảng Bình SỔ CÁI Từ ngày 01/09 đến ngày 30/09/2017 Ế Số hiệu tài khoản: 9111 – Xác định kết kinh doanh U Đơn vị tính: đồng 30/09/2017 3/ 30/09/2017 4/ 30/09/2017 5/ 30/09/2017 6/ ẠI Kết chuyển chi phí kinh doanh quý 3/2017- Kết chuyển CPQLDN quý 3/2017 - - 3/2017 - - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài quý 3/2017 - Kết chuyển thu nhập khác quý 3/2017 - N H F Tài Yếu khoản tố G H Sản Tiền nợ Tiền có K L tượng phẩm I J 5119 38 728 926 294 632 13 865 755 318 642 10 832 947 109 641 11 112 492 764 515 687 599 711 13 470 107 Tổng phát sinh SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga Đối H doanh quý 3/2017 - phẩm KI Ọ C Kết chuyển doanh thu hoạt động kinh Kết chuyển chi phí bán hàng quý E Sản T.Kê Đ 30/09/2017 2/ D G 1/ C N 30/09/2017 B TR A Yếu tố Đối tượng Ư Ờ Ngày HT Số CT Diễn giải TẾ H Tài khoản đối ứng Thống 91 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 Đánh giá chung tổ chức cơng tác kế tốn bưu điện 3.1.1 Những ưu điểm - Về tổ chức máy quản lý: Tuy Bưu điện Quảng Bình đơn vị hạch tốn phụ thuộc có nhiều cấp đơn vị trực thuộc, máy quản lý có rõ ràng, chặt chẽ cấp, phù hợp với đặc điểm hình thức hoạt động kinh doanh bưu điện Các phòng ban quy định cách rõ ràng đầy đủ chức nhiệm vụ Ế thuận lợi cho cơng tác quản lý, góp phần nâng cao hiệu quản sản xuất kinh H U doanh TẾ - Về máy kế toán: Bộ máy kế toán bưu điện xây dựng cách chặt N H chẽ với phân hành kế toán riêng biệt, chức nhiệm vụ khác phối hợp với hỗ trợ cơng tác kế tốn Do đó, cơng việc xử lý KI nhanh chóng hiệu hơn, việc truy trách nhiệm sai sót dễ dàng Công Ọ C tác kiểm tra, đối soát giám sát thực cách hiệu H nghiêp vụ kinh tế phát sinh Đ ẠI - Về nhân sự: Phòng kế toán bưu điện tỉnh gồm nhân viên, đảm nhận G lĩnh vực kế toán khác phù hợp với chuyên môn người Nhân viên kế Ờ N toán đa số nhân viên trẻ, động nhiệt tình cơng việc Ư - Về hình thức kế tốn, chứng từ sổ sách: Bưu điện áp dụng hình thức chứng từ TR ghi sổ phù hợp với quy mô hoạt động với hỗ trợ phần mềm kế toán dành riêng cho kế tốn bưu điện giúp cơng việc hạch tốn ghi sổ dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện Việc áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn giúp giảm bớt lượng cơng việc, cho thấy tiến công tác kế toán, động, chuyên nghiệp khoa học bưu điện Hệ thống chứng từ sổ sách: Tại Bưu điện, chứng từ sổ sách đóng thành tập theo ngày phát sinh, theo nội dung khác lưu trữ theo tháng Hệ thống sổ sách lưu trữ khoa học giúp cho việc tìm kiếm kiểm tra đối chiếu cuối tháng nhanh chóng, dễ dàng hiệu SVTH: Hồng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 92 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - Về báo cáo tài chính: Báo cáo Bưu điện lập theo quý theo năm lập theo quy định Bộ Tài Chính quy định Tổng Công ty nhằm đảm bảo cung cấp thông tin quan trọng 3.1.2 Những hạn chế - Đội ngũ nhân viên kế tốn trẻ, thiếu nhiều kinh nghiệm chưa nghiêm túc công việc đặc biệt kế tốn bưu điện huyện Do đó, có sai sót cơng việc như: hạch toán sai, hạch toán thiếu nghiệp vụ, nhầm tài khoản, - Thủ quỹ không trực tiếp ghi sổ theo dõi sổ quỹ mà việc kế toán Ế theo dõi H U - Việc tổ chức kiểm tra cơng tác kế tốn bưu điện huyện chưa thực TẾ hiệu quả, dẫn đến tình trạng kế toán bưu điện lơ cơng việc, hạch tốn N H khơng nhiều thiếu sót kỹ chun mơn 3.2 Đánh giá cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh KI Bưu điện Ọ C Sau thời gian thực tập phòng kế tốn bưu điện tỉnh Quảng Bình tìm hiểu G 3.2.1 Ưu điểm Đ nhận xét sau: ẠI H cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh đây, em rút Ờ N - Cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh bưu điện phù Ư hợp với quy định chế độ kế toán hành Kế toán thường xuyên cập nhật TR thơng tư, quy định Bộ tài doanh thu xác định kết kinh doanh để áp dụng - Doanh thu ghi nhận dựa tờ giấy nộp tiền bưu cục giao dịch trung tâm nộp lên nên tiết kiệm thời gian tổng hợp doanh thu từ bưu cục - Bưu điện theo dõi doanh thu chi tiết cho dịch vụ cung cấp, tài khoản doanh thu xác định kết kinh doanhtài khoản chi tiết cho dịch vụ cụ thể, quan trọng bưu điện - Doanh thu, chi phí bưu điện huyện kế toán bưu điện tỉnh theo dõi chi tiết theo mã chi tiết cho huyện Do đó, khơng có nhầm lẫn doanh thu, chi phí huyện SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 93 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp - Chi phí Bưu điện chia thành nhiều chi phí chi tiết cụ thể với mã thống riêng biệt để tiện theo dõi ghi sổ nghiệp vụ - Việc sử dụng chung phần mềm tồn bưu điện bao gồm kế tốn bưu điện huyện bưu cục giúp cho kế toán dễ dàng việc lấy số liệu từ cấp dưới, phát sai sót q trình hạch tốn - Cuối tháng, kế tốn tiến hành đối soát, kiểm tra số liệu với bưu điện huyện để kịp thời phát sai sót kiểm tra khớp khoản doanh thu, chi phí 3.2.2 Những hạn chế - Doanh thu bưu điện ghi nhận giấy nộp tiền bưu cục, U H trình hạch toán bán hàng cung cấp dịch vụ Ế khơng dựa vào hóa đơn cung cấp dịch vụ dẫn đến sai sót gian lận TẾ - Bưu điện tỉnh đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc nên việc theo dõi công tác N H kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh nhiều khó khăn Cụ thể, việc theo dõi ghi nhận doanh thu, chi phí bưu điện huyện chưa kịp thời, để ứ Ọ C KI đọng cơng việc hạch tốn, chứng từ khơng kiểm tra thường xuyên dẫn đến chứng từ, sổ sách… H - Phần mềm kế toán bưu điện nhiều hạn chế nên đơi lúc có trục trặc hay lỗi Đ ẠI hệ thống làm gián đoạn, ảnh hướng đến cơng việc nhân viên kế tốn G - Một số chứng từ, sổ sách in để lưu trữ thiếu chữ ký Ờ N người liên quan Giám đốc dẫn đến làm giả chứng từ sổ sách Ư 3.3 Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế toán doanh thu TR xác định kết kinh doanh bưu điện 3.3.1 Đối với tổ chức cơng tác kế tốn - Cần có buổi tập huấn cho kế toán bưu điện huyện để nâng cao trình độ chun mơn, hiểu rõ cơng tác hạch tốn bưu điện - Kế tốn trưởng cần có trách nhiệm kiểm tra, chấn chỉnh trường hợp không nghiêm túc làm việc để có chun mơn phân hành kế toán - Kế toán trưởng cần thành lập hội đồng thường xuyên xuống kiểm tra công tác kế toán bưu điện huyện việc lưu trữ chứng từ, sổ sách công tác kế toán để tránh trường hợp thất lạc chứng từ, sổ sách… - Thủ quỹ nên theo dõi sổ quỹ ghi chép đầy đủ nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 94 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp 3.3.2 Đối với cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu điện - Doanh thu bưu điện cần ghi nhận dựa chứng từ gốc hóa đơn GTGT để trách trường hợp sai sót hay gian lận q trình bán hàng cung cấp dịch vụ - Cuối tháng, kế toán doanh thu cần xem xét đối soát sản lượng doanh thu bưu điện tỉnh với bưu điện huyện kỹ chặt chẽ - Các chứng từ lưu trữ cần có đầy đủ chữ ký Giám đốc, kế toán trưởng người liên quan Ế - Cần có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh việc hạch toán ghi nhận doanh thu H U bưu điện huyện cách kịp thời hạn, không để dồn chứng từ tránh hạch TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ tốn nhầm thiếu sót SVTH: Hồng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 95 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Ngoài tổ chức máy quản lý doanh nghiệp muốn hoạt động tốt ln đòi hỏi phải có phận chức việc quản lý nguồn vốn doanh nghiệp Để thực cần có đóng góp khơng nhỏ công tác quản lý điều hành máy quản lý tài mà máy kế tốn cơng cụ quản lý kinh tế trực tiếp, thực hạch toán sản xuất kinh doanh việc kiểm tra kiểm soát mặt kinh tế doanh nghiệp Trong đó, kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh vô quan Ế trọng, công việc thiết yếu giúp doanh nghiệp hiểu rõ hiệu hoạt động H U doanh nghiệp Cung cấp thông tin cần thiết hữu ích để nhà quản trị có TẾ nhìn đắn việc đưa chiến lược kinh doanh N H Trong trình thực tập bưu điện tỉnh Quảng Bình đề tài nghiên cứu thực KI số mục tiêu đề ra: H xác định kết kinh doanh Ọ C Thứ nhất, tổng hợp hệ thống hóa sở lý luận kế toán doanh thu, chi phí ẠI Thứ hai, từ sở lý luận sâu tìm hiều thực trạng cơng tác doanh thu Đ xác định kết kinh doanh Bưu điện năm 2017.Đề tài sâu nghiên cứu phân N G tích tình hình tài sản nguồn vốn kết kinh doanh bưu điện giai đoạn Ờ 2014 – 2016 Tìm hiểu chi tiết nghiệp vụ kinh tế liên quan đến doanh thu, chi phí TR Ư xác định kết kinh doanh bưu điện; cách hạch toán nghiệp vụ kinh tế, hệ thống chứng từ sổ sách theo dõi; cách nhập liệu hạch toán phần mềm kế toán Thứ ba, từ việc sâu tìm hiểu cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh rút ưu điểm hạn chế tồn trọng máy kế tốn phân hành kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toán, khắc phục tồn để bưu điện hoạt động có hiệu Kiến nghị Qua trình thực tập Bưu điện tỉnh Quảng Bình với kiến thức học trường việc tìm hiểu học hỏi giúp đỡ nhân viên kế toán đơn vị thực tập giúp em hiểu rõ cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 96 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp kinh doanh Tuy nhiên với vốn thời gian có hạn, hiểu biết hạn chế ngành kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên chưa thể đầy đủ chi tiết kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Nếu có điều kiện thời gian tiếp xúc nhiều công tác kế tốn em sâu tìm hiểu tỉ mỉ về: - Mô tả chi tiết trinh nhập liệu doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh từ bưu cục lên kế toán bưu điện tỉnh kế toán bưu điện huyện - Tiếp cận với cơng tác kế tốn bưu cục bưu điện huyện để nắm rõ việc hạch tốn doanh thu, chi phí - Cần tìm hiểu rõ quy trình luân chuyển chứng từ bưu điện tỉnh TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế đơn vị phụ thuộc bưu cục bưu điện huyện SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 97 Trường Đại học kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài GV.Phan Đình Ngân, Th.s.Hồ Phan Minh Đức Các thông tư, định Bộ Tài chuẩn mực có liên quan Cùng với số khóa luận trường ĐHKT Huế số tài liệu tham khảo khác Các trang web: http://www.tainguyenso.hce.edu.vn, http://www.tienminh.com.vn/, Ế http://www.ketoanthienung.com.vn/, H U http://www.tailieu.vn/, TẾ http://www.webketoan.vn/, TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H http://luanvan.com/, SVTH: Hoàng Thị Oanh GVHD: Hồ Thị Thúy Nga 98 ... 2.1.6.3 Tình hình kết kinh doanh bưu điện 43 2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Bình 46 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung... SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1 Kế toán doanh thu Theo chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh... hợp hệ thống hóa sở lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nghiên cứu cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Bình Từ sở lí luận, thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng bình , Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng bình , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH, 1 Kế toán doanh thu, 2 Kế toán chi phí, 3 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH, 1 Giới thiệu tổng quan về Bưu điện tỉnh Quảng Bình, 2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu hoạt động tài chính, kế toán bưu điện dựa trên các chứng từ gốc nhập liệu vào phần mềm kế toán. Phần mềm sẽ tự động chiết xuất số liệu vào các sổ có liên quan., CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG BÌNH, 3 Một số những giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại bưu điện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay