Tổng quan tài chính doanh nghiệp_ Bài soạn CAO HỌC

22 30 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 21:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - - CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên: TS Nguyễn Thị Uyên Uyên - TS Lê Thị Phương Vy Khóa: K27 Hệ: Cao học quy Danh sách thành viên nhóm 3: Lưu Thiên Ngọc – 7701270748A Trần Hoài Nam - 7701270701A Nguyễn Quang Khải - 7701270533A Nguyễn Thị Trà My - 7701270690A Nguyễn Thị Minh Phương - 7701270871A Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp MỤC LỤC Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp I Bản chất chức tài doanh nghiệp Bản chất tài doanh nghiệp a Bản chất tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp hệ thống quan hệ kinh tế biểu hình thái giá trị phát sinh trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhu cầu chung xã hội Tài doanh nghiệp liên quan đến việc hoạch định chiến lược tài cho doanh nghiệp thông qua việc thực định tài nhằm thỏa mãn mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp để từ tối đa hóa thu nhập chủ sở hữu b Vai trò tài doanh nghiệp - Tài doanh nghiệp công cụ khai thác, thu hút nguồn tài nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư kinh doanh Để thực trình sản xuất kinh doanh, trước hết doanh nghiệp phải có yếu tố tiền đề - vốn kinh doanh Trong chế quản lý hành bao cấp trước đây, vốn doanh nghiệp nghiệp nhà nước nhà nước tài trợ hầu hết Vì vai trò khai thác, thu hút vốn khơng đạt nhu cầu cấp bách, có tính sống với doanh nghiệp Chuyển sang kinh tế thị trường đa thành phần, doanh nghiệp nhà nước phận song song tồn cạnh tranh, cho việc đầu tư phát triển ngành nghề nhằm thu hút lợi nhuận cao trở thành động lực đòi hỏi bách tất doanh nghiệp kinh tế Trong kinh tế thị trường, có nhu cầu vốn, nảy sinh vấn đề cung ứng vốn Trong điều kiện đó, doanh nghiệp có đầy đủ điều kiện khả để chủ động khai thác thu hút nguồn vốn thị trường nhằm phục vụ cho mục tiêu kinh doanh phát triển - Tài doanh nghiệp có vai trò việc sử dụng vốn cách tiết kiệm hiệu Cũng đảm bảo vốn, việc tổ chức sử dụng vốn cách tiết kiệm có hiệu coi điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Trong điều kiện kinh tế thị trường, yêu cầu quy luật kinh tế đặt trước doanh nghiệp chuẩn mực khe khắt; sản xuất với giá Trong kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phản ánh tiêu giá trị, tiêu tài chính, số liệu kế toán bảng tổng kết tài sản Với đặc điểm này, người cán tài có khả phân tích, giám sát hoạt động kinh doanh để mặt phải bảo toàn vốn, mặt khác phải sử dụng biện pháp tăng nhanh vòng quay vốn, nâng cao khả sinh lời vốn kinh doanh - Tài doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích điều tiết sản xuất kinh doanh Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Khác với kinh tế tập trung, kinh tế thị trường quan hệ tài doanh nghiệp mở phạm vi rộng lớn Đó quan hệ với hệ thống ngân hàng thương mại, với tổ chức tài trung gian khác, thành viên góp vốn đầu tư liên doanh quan hệ tài nội doanh nghiệp Những quan hệ tài diễn hai bên có lợi khn khổ pháp luật Dựa vào khả này, nhà quản lý sử dụng cơng cụ tài đầu tư, xác định lãi suất, tiền lương, tiền thưởng để kích thích tăng suất lao động, kích thích tiêu dùng, kích thích thu hút vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh - Tài doanh nghiệp cơng cụ quan trọng để kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tình hình tài doanh nghiệp gương phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, thông qua tiêu tài như: hệ số nợ, hiệu suất hiệu sử dụng vốn, cấu thành phần vốn dễ dàng nhận biết xác thực trạng tốt, xấu khâu trình sản xuất kinh doanh Để sử dụng có hiệu cơng cụ kiểm tra tài chính, đòi hỏi nhà quảndoanh nghiệp cần tổ chức tốt cơng tác hạch tốn kế toán, hạch toán thống kê, xây dựnghệ thống tiêu phân tích tài trì nề nếp chế độ phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp Chức tài doanh nghiệp Ba chức tài doanh nghiệp tương ứng với ba định quan trọng tài doanh nghiệp, là: a Chức huy động vốn – Quyết định tài trợ Một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có vốn quyền sử dụng nguồn vốn tiền cách chủ động Tuy nhiên cần phải làm rõ vấn đề là: Các nguồn vốn lấy đâu? Làm để huy động vốn? Các doanh nghiệp với hình thức sở hữu lĩnh vực sản xuất, lưu thơng, dịch vụ huy động vốn từ nguồn sau: - - Vốn ngân sách nhà nước cấp cấp cấp doanh nghiệp nhà nước xác định sở biên giao nhận vốn mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo tồn phát triển số vốn giao Khi thành lập nhà nước cấp cấp vốn đầu tư ban đầu để công ty thực sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô ngành nghề Số vốn thường lớn số vốn pháp định Sau trình hoạt động thấy cần thiết, nhà nước cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp để phục vụ cho việc phát triển sản xuất kinh doanh Vốn tự bổ sung: vốn nội doanh nghiệp bao gồm: • Phần vốn khấu hao để lại doanh nghiệp • Phần lợi nhuận sau nộp thuế Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp • - Phần tiền nhượng bán tài sản (nếu có) Vốn liên doanh liên kết : góp tiền góp tài sản doanh nghiệp khác để với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Vốn vay (Nợ): chủ yếu vốn vay ngân hàng tổ chức tín dụng khác Ngồi loại vốn nói trên, doanh nghiệp huy động vốn cán công nhân viên doanh nghiệp trả lãi cho số vốn vay theo lãi suất ngân hàng Qua ta hình dung được, q trình thành lập doanh nghiệp cần phải có lượng vốn đầu tư tối thiểu Đối với doanh nghiệp nhà nước số vốn ngân sách nhà nước cấp 100% tối thiểu 51% Còn Công ty cổ phần, Công ty TNHH số vốn đầu tư ban đầu hình thành từ việc đóng góp vốn hùn vốn cổ đơng hình thức cổ phần Mức vay vốn quy định theo doanh nghiệp Để tồn phát triển kinh doanh, trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải tiếp tục đầu tư trung dài hạn doanh nghiệp huy động vốn bên doanh nghiệp vốn tự tài trợ Nếu nguồn tự tài trợ mà nhu cầu đầu tư dài hạn không đáp ứng doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngồi hình thức nêu Với chức tổ chức vốn, tài doanh nghiệp khơng đơn thực việc huy động vốn mà phải tiến hành phân phối vốn cho với số vốn pháp định, vốn tự có nguồn vốn huy động, doanh nghiệp sử dụng chúng cách có hiệu Muốn vậy, thời kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải xác định nhu cầu vốn cấu trúc vốn hợp lý Việc định tài trợ liên quan đến việc huy động nguồn vốn để thực định đầu tư hướng đến việc xác lập cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp Cấu trúc vốn có nhiều trường phái bật Myers Theo đó, cấu trúc vốn kết hợp nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi cà cổ phần thường theo cấu định để tài trợ định đầu tư Cấu trúc vốn tối ưu cấu trúc vốn sử dụng để tài trợ phải thỏa mãn mục tiêu: - Tối đa hóa thu nhập cho chủ sở hữu: tất mục tiêu doanh nghiệp phải làm tối đa hóa thu nhập cho Chủ sở hữu cơng ty [1] Tối thiểu hóa rủi ro: tài trợ cổ phần thường tối thiểu hóa rủi ro nợ Tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn: sử dụng nguồn tài trợ doanh nghiệp tốn chi phí Khi định tài trợ, xác lập cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp cần lưu ý nguồn vốn sử dụng để tài trợ có đặc điểm riêng để từ nguồn vốn sử dụng có thuận lợi bất lợi: - Vốn vay (Nợ): Nợ nguồn tài trợ có chi phí sử dụng vốn rẻ [2], nợ có tác động đòn bẩy tài khuyếch đại thu nhập cho Chủ sở hữu tác động có tính 02 Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp - mặt thuận lợi bất lợi Do đó, để sử dụng nợ có lợi cần xem xét cho đủ khả trã lãi vay, cụ thể: EBIT > EBIT/(Tài sản) >>> RD Tuy nhiên bên cạnh mặt thuận lợi vốn vay nợ, nợ có bất lợi, sử dụng nợ làm cho doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro tài làm cho doanh nghiệp rơi vào tình trạng khả chi trả, chí kệt quệ tài Cổ phần thường: Sử dụng vốn cổ phần thường không phát sinh rủi ro tài nhiên chi phí sử dụng cổ phần thường cao sử dụng vốn nợ, đồng thời cổ phần thường khơng có tác động làm khuyếch đại thu nhập cho chủ sở hữu [1] Chủ sở hữu công ty người bỏ vốn đầu tư vào cơng ty, có quyền kiểm soát điều hành doanh nghiệp chia sẻ rủi ro với doanh nghiệp Ví dụ doanh nghiệp nhà nước chủ sở hữu nhà nước, công ty cổ phần chủ sở hữu cổ đông thường Từ đặc điểm công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu có tách biệt quyền sở hữu quyền quản lý làm nảy sinh vấn đề chi phí đại diện cụ thể: - - - Từ đặc điểm công ty cổ phần thu hút nhiều nhà đầu tư tức có nhiều chủ sở hữu, giúp cho cty dễ huy động vốn tiềm ẩn vấn đề mâu thuẫn người chủ sở hữu với làm phát sinh chi phí đại diện Từ đặc điểm có tách biệt quyền sở hữu quyền quản lý, giúp cho công ty cổ phần thuận lợi dễ huy động vốn thêm, thời gian hoạt động xem vĩnh viễn Cơng ty cổ phần thực chiến lược mà loại hình DN khác khơng làm như: sách chia lại cổ phần, sách mua lại cổ phần cty cổ phần phải đối mặt với vấn đề chi phí đại diện mâu thuẫn người chủ người quản lý Chỉ tiêu thể thu nhập doanh nghiệp là: - Nếu doanh nghiệp nhà nước: ROE = (Lãi ròng)/(Vốn chủ sở hữu) Nếu công ty cổ phần: ROE = (Tổng thu nhập cổ đông thường)/(Vốn cổ phần thường) EPS = (Tổng thu nhập cổ đông thường)/(Số lượng cổ phiếu thường) [2] Vốn nợ xem nguồn có chi phí sử dụng vốn rẻ vì: xuất phát từ đánh đổi rủi ro tỷ suất sinh lợi, chủ nợ đầu tư vốn vào doanh nghiệp bị rủi ro cổ đơng nên tỷ suất sinh lợi mà chủ nợ đòi thấp so với cổ đông; sử dụng nợ doanh nghiệp nhận khoản sinh lợi từ chắn thuế lãi vay đến từ quy định nhà nước cho phép khấu trừ lãi vay vào lợi tức chịu thuế cổ phần thường khơng b Chức phân phối – Quyết định phân phối Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Sau huy động vốn sử dụng nguồn vốn thu kết việc tiêu thụ sản phẩm hàng hố doanh nghiệp Do doanh nghiệp tiến hành phân phối kết hoạt động sản xuất kinh doanh Ở nước ta, tồn kinh tế nhiều thành phần, hình thức sở hữu khác nhau, quy mô phương thức phân phối loại hình doanh nghiệp khác Sau kỳ kinh doanh, số tiền mà doanh nghiệp thu bao gồm giá vốn chi phí phát sinh Do doanh nghiệp phân phối theo dạng chung sau: Bù đắp chi phí phân bổ cho hàng hố tiêu thụ bao gồm: - Trị giá vốn hàng hố Chi phí lưu thơng chi phí khác mà doanh nghiệp đã bỏ lãi vay ngân hàng, chi phí giao dịch, lợi tức trái phiếu Khấu hao máy móc Phần lại sau bù đắp chi phí gọi lợi nhuận doanh nghiệp Phần lợi nhuận này, phần phải nộp cho ngân sách nhà nước hình thức thuế, phần lại tuỳ thuộc vào quy định doanh nghiệp mà tiến hành chia lãi liên doanh, trả lợi tức cổ phần, trích lập quỹ doanh nghiệp Quyết định phân phối liên quan đến việc xác định tỷ lệ phần trăm hợp lý phần thu nhập cổ đông giữ lại để tái đầu tư thu nhập dùng để chi trả cổ tức Về nguyên tắc tồn thu nhập cổ đơng thường phải dùng để chi trả cổ tức hết cho cổ đông thực tế cơng ty cổ phần giữ lại 01 phần toàn thu nhập cổ đơng để tái đầu tư lý do: - - Nếu so sánh nguồn tài trợ đến từ cổ phần thường lợi nhuận giữ lại cổ phần thường đến từ phát hành nguồn tài trợ cổ phần thường lợi nhuận giữ lại bảo vệ quyền kiểm sốt cho cổ đơng hữu Tài trợ cổ phần thường lợi nhuận giữ lại có chi phí sử dụng vốn rẻ khơng tốn chi phí phát hành cổ phần (thơng qua tổ chức phát hành bên ngồi) Tài trợ thu nhập giữ lại cổ đông tạo chắn tăng trưởng lợi tức cổ phần cổ đông hữu g (tốc độ tăng trưởng lợi tức cổ phần) = ROE x Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại Ngoài việc xác định tỷ lệ phần trăm hợp lý phần thu nhập cổ đông giữ lại để tái đầu tư phần thu nhập cổ đông dùng để chi trả cổ tức sách cổ tức liên quan đến việc: - - Xác định việc chi trả cổ tức chi trả cổ tức hình thức (nguyên tắc chia cổ tức tiền, ngồi chia cổ tức cổ phiếu, sản phẩm công ty hay tài sản cổ phiếu công ty khác, chia nhỏ cổ phần hay mua lại cổ phần mình) Chính sách cổ tức liên quan đến việc cơng ty nên thực sách cổ tức (chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động - thiên giữ lại giữ biết việc giữ Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp lại để tái đầu tư đem lại tỷ suất sinh lợi cao kỳ vọng cổ đông, chi trả cổ tức tiền mặt ổn định, chi trả cổ tức theo tỷ lệ chi trả khơng đổi sách chia cổ tức nhỏ hàng quý thưởng thêm vào cuối năm…) c Chức giám đốc – Quyết định đầu tư Đó khả khách quan để sử dụng tài làm cơng cụ kiểm tra, giám đốc đồng tiền với việc sử dụng chức thước đo giá trị phương tiện toán tiền tệ Khả biểu chỗ, trình thực chức phân phối, kiểm tra diễn dạng: xem xét tính cần thiết, quy mơ việc phân phối nguồn tài chính, hiệu việc phân phối qua quỹ tiền tệ nhiều phương án đầu tư, đâu phương án đầu tư phù hợp Giám đốc tài mang tính chất tổng hợp tồn diện, tự thân diễn thường xun giám đốc tài q trình kiểm tra, kiểm sốt hoạt động tài nhằm phát ưu điểm để phát huy, tồn để khác phục Thực quảntài khẳng định, để thực triệt để có hiệu việc giám đốc tài cần phải thường xuyên đổi hoàn thiện chế quảntài phù hợp với chế sách quản lý kinh tế thực tiễn sản xuất kinh doanh Thơng qua giúp cho việc thực giải pháp tối ưu nhằm làm lành mạnh tình hình tài nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Quyết đinh đầu tư liên quan đến việc quảntài sản, định ngừng hoạt động chuyển nhượng tài sản lợi nhuận suy giảm Doanh nghiệp phải quản lý kiểm soát rủi ro khoản đầu tư Những định đầu tư gọi định ngân sách vốn hay định chi tiêu vốn (CAPEX), hầu hết cơng ty lớn chuẩn bị danh mục ngân sách vốn thường niên cho dự án quan trọng chấp thuận đầu tư Một vài đầu tư bao gồm việc mua tài sản hữu hình (cái bạn nhìn thấy chạm vào nó) đầu tư vào tài sản vơ hình Chúng bao gồm việc nghiên cứu phát triển (R&D), quảng cáo tiếp thị Những doanh nghiệp đầu tư để tiếp thị sản phẩm có Giám đốc tài đưa định đầu tư lớn làm việc tách biệt Họ làm việc thành viên ban giám đốc nhà máy, phận marketing, phòng ban kinh doanh khác Ngồi ra, đừng nghĩ cơng việc hàng ngày giám đốc tài định đầu tư lớn hàng tỷ USD Hầu hết định đầu tư thường nhỏ đơn giản hơn, chẳng hạn mua xe tải, vật tư máy móc hệ thống máy tính Các doanh nghiệp đưa hàng ngàn định đầu tư nhỏ hàng năm II Tổ chức doanh nghiệp Khái niệm doanh nghiệp Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Doanh nghiệp pháp nhân Trên phương diện pháp luật, doanh nghiệp chủ thể pháp lý sở hữu cổ đông Người đại diện pháp luật doanh nghiệp ký kết hợp đồng, thực sản xuất kinh doanh, vay, cho vay thưa kiện bị kiện Một doanh nghiệp thâu tóm doanh nghiệp khác sau sáp nhập hai doanh nghiệp lại với Doanh nghiệp phải đóng thuế khơng có quyền bầu cử Theo hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp hành, nước ta có loại hình doanh nghiệp chủ yếu sau đây: - Doanh nghiệp nhà nước Công ty cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh (partnership) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi a Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) DNNN tổ chức kinh tế nhà nước sở hữu toàn vốn điều lệ có vốn cổ phần, vốn góp chi phối, tổ chức hình thức cơng ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH Đặc điểm DNNN: DNNN tổ chức kinh tế nhà nước đầu tư vốn thành lập; DNNN có tư cách pháp nhân, nhà nước đầu tư vốn có quyền quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư; quyền định đoạt thực theo qui định pháp luật; DNNN hoạt động theo quản lý nhà nước Căn vào tiêu chuẩn khác mà DNNN có loại sau đây: - - Căn vào tỷ lệ vốn góp nhà nước doanh nghiệp, DNNN bao gồm công ty nhà nước; công ty cổ phần nhà nước; công ty TNHH nhà nước thành viên; công ty TNHH nhà nước thành viên trở lên; doanh nghiệp nhà nước có cổ phần, vốn góp chi phối Căn vào cấu tổ chức quản lý: DNNN bao gồm doanh nghiệp nhà nước có hội đồng quản trị doanh nghiệp nhà nước khơng có hội đồng quản trị Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách Nhà nước (NSNN) theo qui định pháp luật, phần lợi nhuận lại phân phối sử dụng theo sách nhà nước b Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): Là doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Vốn đầu tư chủ doanh nghiệp chủ doanh nghiệp tự đăng ký có quyền tăng giảm vốn đầu tư Trường hợp giảm vốn đầu tư thấp số vốn đăng ký chủ doanh nghiệp phải khai báo với quan đăng ký kinh doanh Chủ doanh nghiệp toàn quyền định tất hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sau hoàn thành nghĩa vụ NSNN, chủ doanh nghiệp có tồn quyền định việc sử dụng phần thu nhập lại Chủ doanh nghiệp có quyền th người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh phải khai báo với quan ký kinh doanh Trang Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp c Cơng ty cổ phần Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần Người góp vốn hình thức mua cổ phiếu gọi cổ đông Cổ đông công ty cổ phần tổ chức, cá nhân, số thành viên sáng lập cơng ty người không hạn chế số lượng tối đa Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp Cơng ty quyền phát hành chứng khốn cơng chúng Thu nhập công ty sau trang trải khoản chi phí bỏ hồn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, công ty dùng phần lợi nhuận để tái đầu tư mở rộng sản xuất chi tiêu cho mục đích chung Một phần khác chia cho cổ đông coi lợi tức cổ phần (cổ tức) d Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên Là doanh nghiệp thành viên làm chủ sở hữu, thành viên tổ chức hay cá nhân Công ty có tư cách pháp nhân khơng phép phát hành cổ phiếu chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp Chủ sở hữu cơng ty có quyền chuyển nhượng toàn phần vốn điều lệ công ty cho tổ chức cá nhân khác e Cơng ty TNHH có từ thành viên trở lên Là doanh nghiệp thành viên tổ chức, cá nhân với số lượng không vượt 50 người Vốn công ty chia thành phần gọi phần vốn góp, phần vốn góp khơng thể hình thức cổ phiếu họ phải chịu trách nhiệm khoản nợ cơng ty phần vốn góp Cơng ty có tư cách pháp nhân khơng quyền phát hành cổ phiếu Thu nhập công ty sau bù đắp lại chi phí bỏ hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, phần lại thuộc quyền sở hữu chủ doanh nghiệp Nếu công ty nhiều người hùn vốn, phần sau trích lập quỹ, số lại đem chia cho chủ sở hữu theo tỷ lệ phần vốn góp người f Cơng ty hợp danh Là doanh nghiệp phải có thành viên hợp danh có thành viên góp vốn Thành viên hợp danh phải cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ Cơng ty Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp Cơng ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ có giấy đăng ký kinh doanh, không phát hành loại chứng khốn Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty, tiến hành hoạt động kinh doanh nhân danh cơng ty Thành viên góp vốn có quyền chia lợi nhuận theo tỷ lệ theo quy định điều lệ công ty không tham gia quản lý công ty hoạt động nhân danh cơng ty g Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Doanh nghiệp liên doanh: Là doanh nghiệp thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh ký kết hai bên nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh Việt Nam Công ty liên doanh có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp Trang 10 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Đối với loại hình này, việc hình thành vốn ban đầu, trình bổ sung vốn, việc phân chia lợi tức, thực nghĩa vụ nhà nước xác định rõ ràng văn kiện cụ thể hình thức hợp đồng điều lệ bảo đảm lợi ích cho bên Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài: Là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam, tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Doanh nghiệp thành lập theo hình thức cơng ty chịu trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân Hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Là văn ký kết giữ hai bên nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh Việt Nam, qui định trách nhiệm phân chia kết kinh doanh cho bên mà khơng thành lập pháp nhân Các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh bao gồm hình thức BOT, BTO BT h Hợp tác xã (HTX) HTX tổ chức kinh tế tập thể xã viên có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo quy định luật HTX để phát huy sức mạnh tập thể xã viên tham gia HTX, giúp thực có hiệu hoạt động SXKD nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước Các xã viên cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân; HTX hoạt động loại hình DN, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ nguồn vốn khác HTX theo quy định pháp luật; tổ chức kinh tế mang tính xã hội & hợp tác cao; tài sản HTX thuộc sở hữu HTX hình thành từ vốn góp xã viên hỗ trợ nhà nước; nguyên tắc tổ chức hoạt động HTX: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc quản lý dân chủ, bình đẳng cơng khai; nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm có lợi; nguyên tắc hợp tác phát triển cộng đồng.Một doanh nghiệp nhỏ có cá nhân sở hữu quản lý Loại hình cơng ty gọi công ty tư nhân Trong trường hợp khác, chủ sở hữu khơng phải người mà có thêm cài cá nhân khác tham gia đồng sở hữu quản lý loại hinh donah nghiệp gọi công ty hợp danh Cơ cấu tổ chức Hầu hết cơng ty có quy mơ lớn hay trung bình tổ chức dạng cơng ty cổ phần, đó, chủ yếu xem xét cấu tổ chức công ty cổ phần Những công ty cổ phần sở hữu cổ đơng, nhà đầu tư góp vốn thơng qua việc nắm giữ cổ phần giấu cứng nhận góp vốn cơng ty Khi doanh nghiệp thành lập, cổ phần nắm giữ nhóm nhỏ nhà đầu tư, chẳng hạn nhà quản lý công ty vài người chung vốn Trong trường hợp này, cổ phần công ty không mua bán, giao dịch công khai rộng rãi công chúng công ty gọi công ty cổ phần nội (nắm giữ nội bộ) Sau Trang 11 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp đó, cơng ty bắt đầu phát triển cổ phần phát hành để gia tăng thêm vốn, cổ phần mua bán thị trường chứng khoán Và lúc này, công ty gọi công ty cổ phần đại chúng Hầu hết công ty lớn tổ chức dạng công ty cổ phần đại chúng Sơ đồ cấu phận tài cơng ty cổ phần Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc tài Giám đốc vốn Bộ phận quản trị tín dụng Bộ phận chi tiêu vốn Kế toán trưởng Bộ phận quản trị tiền mặt Bộ phận quản lý thuế Bộ phận kế toán chi phí Bộ phận lập kế hoạch tài Bộ phận kế tốn tài Bộ phận quản lý hệ thống liệu Một công ty cổ phần bao gồm cổ đông người nắm quyền sở hữu công ty họ không người trực tiếp quản lý cơng ty Thay tham gia quản lý trực tiếp cổ đơng bỏ phiếu để lựa chọn Hội đồng quản trị Một trọng số thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức quảncao Tổng Giám đốc chức danh dược Hội đồng quản trị lựa chọn từ người bên ngồi khơng phải cổ đông công ty Hội đồng quản trị đại diện cho quyền lợi cổ đông bổ nhiệm chức danh quảncao cơng ty đồng thời có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động nhà quản lý tuân theo mục tiêu tối đa hóa giá trị lợi ích chủ sở hữu Hầu hết tập đồn lớn, bên Tổng Giám đốc có Giám đốc tài (CFO), người giám sát cơng việc tất nhân viên phòng tài Giám đốc tài người tham gia trực tiếp sách tài chính, kế hoạch tài tiếp xúc thường xuyên với Giám đốc điều hành (CEO) quản lý hàng đầu khác Các giám đốc tài người phụ trách cao tài cơng ty đồng thời có trách nhiệm quản lý điều hành toàn hoạt động chung công ty với mức độ vượt chuyên mơn tài họ Trang 12 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Bên Giám đốc tài thường Giám đốc vốn Kế toán trưởng Giám đốc vốn chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, tìm kiếm huy động nguồn vốn mới, trì mối quan hệ với ngân hàng Kế toán trưởng quản lý hệ thống kế tốn nội cơng ty giám sát việc chuẩn bị báo cáo tài báo cáo thuế Các cơng ty lớn có hàng chục chun gia quảntài chính, bao gồm luật sư kế toán thuế, chuyên gia việc hoạch định tài chính, dự báo nhà quản lý chịu trách nhiệm đầu tư phần tiền dành cho việc phúc lợi, nghỉ hưu nhân viên Việc tách biệt quyền sở hữu quyền quản lý giúp doanh nghiệp có thời gian hoạt động gần vĩnh viễn Kể nhà quản lý từ nhiệm bị bãi nhiệm thay thế, doanh nghiệp tồn Các nhà đầu tư ngày bán cổ phần họ cho nhà đầu tư mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp tồn mãi, thực tế nhiều doanh nghiệp tồn lâu đời Tuy nhiên việc chia nhỏ quyền sở hữu quản lý có mặt trái, tạo sở cho quản lý ban giám đốc trục lợi cá nhân thay lợi ích cổ đơng Vai trò nhà quản trị tài Các Giám đốc tài cầu nối hoạt động doanh nghiệp thị trường tài Thị trường tài nơi mà nhà đầu tư nắm giữ tài sản tài phát hành cơng ty Vai trò Giám đốc tài thể sơ đồ dòng chảy tiền mặt từ nhà đầu tư đến cơng ty sau quay trở lại nhà đầu tư Dòng chảy tiền mặt thị trường tài hoạt động công ty Các hoạt động công ty (tất tài sản thực) Hoạt động chính: (2) Giám đốc tài (3) (1) Thị trường tài (các (4a) nhà đầu tư nắm giữ tài sản tài chính) (4b) (1) Tiền huy động cách bán tài sản tài cho nhà đầu tư; (2) tiền đầu tư vào hoạt động công ty sử dụng để mua tài sản; (3) tiền mặt tạo hoạt động công ty; (4a) tiền tái đầu tư; (4b) tiền trả lại cho nhà đầu tư Dòng chảy bắt đầu tiền huy động từ nhà đầu tư (mũi tên hình) Số tiền đến từ ngân hàng từ chứng khoán bán cho nhà đầu tư thị trường tài Số tiền dùng để chi mua sắm tài sản thực sử dụng cho hoạt động kinh doanh (mũi tên 2) Sau đó, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tài sản thực tạo nên dòng tiền gia tăng để hồn trả vốn đầu tư ban đầu (mũi tên 3) Cuối cùng, tiền mặt Trang 13 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp tái đầu tư (mũi tên 4a) hoàn trả lại cho nhà đầu tư, người mua chúng khốn mà cơng ty phát hành lúc ban (mũi tên 4b) Tất nhiên, lựa chọn mũi tên 4a 4b bị hạn chế lời hứa huy động tiền mũi tên [3] Ví dụ, cơng ty vay mượn tiền từ ngân hàng mũi tên 1, sau ngân hàng phải hồn trả số tiền gốc cộng lãi vay mũi tên 4b [3] Sự đánh đổi đầu tư: Nếu Cơng ty có đề xuất dự án đầu tư (một tài sản thực sự) Giả sử cơng ty có đủ tiền mặt để tài trợ cho dự án Giám đốc tài phải định đầu tư vào dự án hay không Nếu Giám đốc tài định khơng đầu tư, cơng ty trả cổ tức cho cổ đơng khơng Các cơng ty giữ lại tái đầu tư tiền trả lại cho nhà đầu tư (Mũi tên đại diện cho dòng tiền chuyển tiền.) Nếu tiền tái đầu tư, chi phí hội tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng mà cổ đơng thu cách đầu tư vào tài sản tài Tiền Cơ hội đầu tư (tài sản thực) Giám đốc tài Đầu tư Cơ hội đầu tư (tài sản tài chính) Các cổ đông Lựa chọn thay : trả cổ tức cho cổ đông Cổ đông tự đầu tư Giả sử giám đốc tài hành động lợi ích chủ sở hữu công ty cổ đông Các cổ đơng muốn giám đốc tài làm gì? Câu trả lời phụ thuộc vào tỉ suất lợi nhuận vốn đầu tư dự án tỷ lệ lợi nhuận mà cổ đơng kiếm cách đầu tư vào thị trường tài Nếu lợi nhuận cung cấp dự án đầu tư cao so với tỷ lệ lợi tức mà cổ đơng nhận cách đầu tư riêng họ, cổ đông bỏ phiếu cho dự án đầu tư Nếu dự án đầu tư mang lại thu nhập thấp so với cổ đơng đạt riêng mình,thì cổ đơng bỏ phiếu để hủy bỏ dự án lấy tiền mặt để thay Miễn đề xuất đầu tư công ty đưa mức tỷ suất lợi nhuận cao so với cổ đơng kiếm cho thị trường chứng khốn (hoặc thị trường tài khác), cổ đơng thích thú với khoản đầu tư giá cổ phiếu công ty tăng lên Nhưng công ty kiếm lợi nhuận kém, khiến cổ đông phàn nàn, giá cổ phiếu giảm, cổ đông thu hồi vốn đầu tư họ cách bán cổ phiếu để họ tự đầu tư Trang 14 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu gọi tỷ lệ chiết khấu (tỷ lệ ngưỡng) chi phí hội vốn Đây thực chi phí hội vốn, phụ thuộc vào hội đầu tư cho nhà đầu tư thị trường tài Bất công ty đầu tư tiền vào dự án mới, cổ đơng hội để tự đầu tư Để gia tăng giá trị doanh nghiệp, công ty chấp nhận tất dự án đầu tư có tỷ suất sinh lời cao chi phí hội vốn Mục tiêu doanh nghiệp - Cổ đông muốn nhà quản lý tối đa hóa giá trị thị trường Một nhà quản lý thông minh hiệu có định làm tăng giá trị cổ phiếu công ty giàu có cho cổ đơng Phần tài sản tăng thêm đưa vào mục đích mà cổ đơng muốn Họ đưa tiền họ để làm từ thiện hay dùng tiền mục đích giải trí; họ tiết kiệm hay chi tiêu Dù phục vụ cho sở thích hay mục tiêu cá nhân, họ làm nhiều điều giá cổ phiếu họ có giá trị Tối đa hố giá trị cho cổ đơng mục tiêu hợp lý cổ đơng có quyền tham gia vào hoạt động thị trường tài Các thị trường tài cho phép họ chia sẻ rủi ro lợi ích thời gian dài Những thị trường tài cung cấp cho họ linh hoạt để quản lý kế hoạch tiết kiệm đầu tư, để nhà quảntài cơng ty có nhiệm vụ: làm tăng giá trị thị trường cổ phiếu công ty Các cổ đông công ty thường bao gồm nhà đầu tư mạo hiểm nhà đầu tư thận trọng Bạn nghĩ nhà đầu tư khơng thích mạo hiểm nói rằng, “Chắc chắn rồi, tối đa hóa giá trị, đừng đụng đến dự án có rủi ro cao.” Thay vào đó, nhà đầu tư nói “các dự án rủi ro được, miễn lợi nhuận dự kiến đủ để bù đắp rủi ro Nếu công ty lựa chọn dự án có q nhiều rủi ro cho tơi, tơi điều chỉnh danh mục đầu tư để an tồn hơn” Ví dụ, cổ đơng chấp nhận rủi ro thay đổi nhiều danh mục đầu tư họ tài sản an toàn trái phiếu phủ Hoa Kỳ Họ nói lời tạm biệt, bán cổ phiếu công ty mạo hiểm mua cổ phần cơng ty an tồn Nếu khoản đầu tư rủi ro làm tăng giá trị thị trường, lựa chọn cổ đông tốt từ chối khoản đầu tư mạo hiểm Trang 15 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp - Các nhà quản lý có nên quan tâm đến quyền lợi cổ đơng họ hay khơng Khơng có quy định đòi hỏi cổ đơng bình thường phải làm tốt Trong hầu hết trường hợp, có quan điểm bất đồng việc làm thật xuất sắc (tối đa hóa giá trị) làm tốt Các cơng ty có lợi nhuận cơng ty làm khách hàng hài lòng có nhân viên trung thành; công ty không giữ hài lòng khách hàng có lực lượng lao động bất mãn kết thúc với lợi nhuận suy giảm giá cổ phiếu xuống thấp Hầu hết cơng ty làm tăng thêm giá trị cách xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng họ thiết lập danh tiếng cho giao dịch công liêm Khi danh tiếng bị suy giảm, chi phí bỏ lớn Theo quy định Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý hoạt động theo mơ hình, trừ trường hợp pháp luật chứng khốn có quy định khác • Thứ nhất, cấu tổ chức quản lý cơng ty cổ phần gồm có đại hội đồng cổ đơng, • hội đồng quản trị, giám đốc tổng giám đốc ban kiểm soát (bắt buộc phải có với cơng ty có từ 11 cổ đơng trở lên có cổ đơng tổ chức sở hữu từ 50% tổng số cổ phần công ty) Thứ hai, cấu tổ chức quản lý công ty gồm có: Đại hội đồng cổ đơng, hội đồng quản trị giám đốc tổng giám đốc Trong trường hợp 20% số thành viên hội đồng quản trị phải thành viên độc lập có Ban kiểm toán nội trực thuộc hội đồng quản trị Như vậy, dễ dàng nhận thấy, vai trò thành viên hội đồng quản trị độc lập nhằm bảo vệ quyền lợi chủ sở hữu, kiểm soát hoạt động máy quản lý, điều hành doanh nghiệp Trong công ty cổ phần tồn nguy xung đột lợi ích cổ đông công ty với tư cách người sở hữu vốn với bên người quản lý điều hành công ty với tư cách người trực tiếp sử dụng vốn Trên thực tế, người quản lý, điều hành khơng phải cổ đông nắm giữ đa số cổ phần công ty có quyền quản lý điều hành cơng ty, trực tiếp sử dụng vốn Như vậy, hồn tồn xảy nguy người ưu tiên quyền lợi cá nhân lợi ích nhóm mà bỏ qua lợi ích cổ đơng nói chung Đây nguyên nhân dẫn đến việc đặt quy định thành viên Hội đồng quản trị độc lập pháp luật quản trị doanh nghiệp nước nói chung Việt Nam nói riêng III.Sự phân định quyền sở hữu quyền quản lý chi phí đại diện Sự phân định quyền sở hữu quyền quản lý Trong kinh tế đầy biến động phức tạp, quy mô doanh nghiệp lớn cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp phải ln tìm tòi phát triển cấu tổ Trang 16 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp chức hồn thiện hợp lý Ở vai trò người quản trị quan trọng định mức độ tồn phát triển công ty Không phải ngẫu nhiên mà cơng ty lớn có phân định quyền sở hữu quyền quản lý Có số nguyên nhân dẫn tới điều tất nhằm mục đích giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt nâng cao lực cạnh tranh công ty Thứ nhất, việc điều hành trực tiếp chủ doanh nghiệp trở nên thiếu khả thi không hiệu Việc điều hành doanh nghiệp có quy mơ lớn phức tạp đòi hỏi kỹ phẩm chất mà nhà đầu tư có Thực tế dẫn tới tách biệt quyền quản lý quyền kiểm soát Những người có vốn khơng có khả quản lý đầu tư vào doanh nghiệp Các ông chủ thuê chuyên gia có đủ lực đến điều hành doanh nghiệp Những người có chun mơn(và thường có kinh nghiệm lĩnh vực mà họ đảm nhận) nên người chủ giao quyền quản lý Thứ hai, việc phân định quyền sở hữu quyền quản lý cho phép chia nhỏ quyền sở hữu theo phần vốn góp từ thay đổi chuyển nhượng quyền sở hữu không gây phiền phức đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chính thế, việc cơng ty th người quản lý chuyên nghiệp để điều hành công ty theo hướng hiệu đảm bảo mục tiêu ban đầu chủ sở hữu Tuy nhiên, phân định quyền sở hữu quyền quản lý làm nảy sinh nguy khiến cho hiệu hoạt động doanh nghiệp không mức tối ưu, gây thiệt hại cho nhà đầu tư; mục tiêu chủ sở hữu người quản lý không giống Chi phí đại diện a Khái niệm Chí phí đại diện loại chi phí phát sinh tổ chức gặp phải vấn đề thiếu đồng thuận mục đích người quản trị người sở hữu vấn đề thông tin bất cân xứng Chi phí đại diện nảy sinh người đại diện làm việc cho người chủ công ty Cổ đông người chủ công ty, nhà quản lý người đại diện họ Chi phí đại diện bị thiệt hại nhà quản lý không nỗ lực để tối đa hóa giá trị cơng ty cổ đơng chịu chi phí giám sát quản lý hạn chế hoạt động sai trái họ chi phí đại diện nảy sinh lĩnh vực tài Chi phí đại diện xuất có phân quyền sở hữu phân quyền quản lý, phân định xuất loại hình cơng ty cổ phần doanh nghiệp nhà nước, Đây lợi công ty tư nhân, người chủ người quản lý khơng có mâu thuẩn lợi ích (M) :chi phí theo dõi người chủ (B) :chi phí ràng buộc người đại diện (R) :sự mát Trang 17 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Khi đó, chi phí đại diện :(M) +(B) +(R) Vậy: Tổng chi phí theo dõi, ràng buộc, mát phụ trội gọi chi phí đại diện chúng xuất phát từ mối quan hệ người chủ người quản lý Những chi phí để giám sát người đại diện để đảm bảo người đại diện gắn với lợi ích người chủ b Phân lọai chi phí đại diện - Chi phí đại diện vốn cổ phần Đây loại chi phí xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích cổ đơng nhà quản lý tách biệt quyền sở hữu quyền quản lý công ty Khi công ty cổ phần bị giới hạn kiểm soát người quản lý phái quản có động tiến hành hoạt động có lợi cho thân gây bất lợi cho cơng ty Chi phí đại diện vố cổ phần xuất tình nhà quản lý thường xuyên thực chiến lược tham vào lĩnh vực kinh doanh mà công ty khơng có lợi cạnh tranh - Chi phí đại diện nợ: Chi phí xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích cổ đơng chủ nợ Theo Ross Westerfield (tác giả Corporate Finance, phiên thứ ): doanh nghiệp mang khoản nợ, có xung đột lợi ích phát sinh cổ đông (người nắm giữ cổ phiếu) trái chủ (người nắm giữ trái phiếu) doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu) Xung đột phát sinh chỗ người sở hữu (cổ đông công ty) thường muốn theo đuổi chiến lược hoạt động có tính "ích kỷ", điều làm phát sinh chi phí đại diện (agency cost) Những chiến lược "ích kỷ" thường tốn chúng làm giảm giá trị thị trường toàn doanh nghiệp, chẳng hạn chiến lược kinh doanh với mức độ rủi ro cao; chiến lược nhắm vào đầu tư tài sản có độ rủi ro thấp kỳ vọng trái chủ (trái chủ với mức đầu tư vào doanh nghiệp, dạng cho vay, có kỳ vọng riêng mức độ rủi ro hoạt động đầu tư doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích tối đa cho mình) - gọi underinvestment problem; chiến lược nhằm vắt kiệt lợi ích mà tài sản cơng ty sinh phục vụ cho mục đích cổ đơng - gọi milking the property hay milking strategy - Chi phí đại diện bất cân xứng thơng tin [4] Chi phí bất cân xứng thơng tin nhà đầu tư nhà quản lý dạng chi phí đại diện Nhà quản lý có thơng tin mà nhà đầu tư khơng thể có khơng muốn có chi phí để thu thập thơng tin q cao Nhà quản lý khơng nỗ lực với khản cao mình, làm giảm hiệu hoạt động doanh nghiệp, nhà quản lý định khơng đầu tư nguồn lực vào dự án có khản sinh lời cao tương lai làm làm ảnh hưởng tới lợi nhuận ngắn hạn gây Trang 18 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp bất lượi cho thu nhập nhà quản lý, chí nhà quản lý khơng báo cáo trung thực kêt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp dẫn tới định không đắn nhà đầu tư Ví dụ: Việc thao túng giá cổ phiếu công ty, làm cho giá cổ phiếu công ty tăng (việc thao túng cổ đông với nhà đầu liên kết với tạo nên) nhà đầu tư khơng biết thông tin nên đầu tư vào, dẫn tới việc thua lỗ giá cổ phiếu nhanh chóng giảm [4] Thông tin bất cân xứng (asymmetrical information information asymmetry) Trong kinh tế học nói chung, tình trạng thông tin bất cân xứng phát sinh giao dịch, bên tham gia có nhiều thơng tin có thơng tin tốt bên lại Mơ hình thơng tin bất cân xứng kinh tế học giả định có bên tham gia giao dịch phải có thơng tin mức độ tốt (các) bên lại Hoặc trường hợp bên tham gia có khả áp đặt, tác động phả ứng lại hay số điều khoản bị phá vỡ thỏa thuận mà (các) bên lại ko có lực Thơng tin bất cân xứng nguồn gốc hình thành hai vấn đề "Rủi ro đạo đức" "Lựa chọn đối nghịch" Rủi ro đạo đức (moral hazard), xét góc độ kinh tế học, khái niệm phản ánh khả việc tái phân bổ rủi ro (chẳng hạn hợp đồng bảo hiểm - rủi ro chuyển từ người bảo hiểm sang người nhận bảo hiểm - công ty bảo hiểm) làm thay đổi hành vi người tham gia/có liên quan Chẳng hạn người sở hữu xe mua bảo hiểm cho xe bị trộm thân người giảm ý thức khóa xe so với họ chưa có bảo hiểm c Ví dụ thực tế chi phí đại diện: - Ví dụ 1: Về trường hợp Cơng ty Coca – Cola: Từ năm 1994 công ty Coca-Cola Mỹ thâm nhập thị trường Việt Nam, lúc chế độ sách nhà nước chưa cho thành lập cơng ty có 100% vốn đầu tư nước ngồi, cơng ty chấp nhận hình thức cơng ty liên doanh vốn 70 -30, vốn nhà nước Việt Nam 30%, Vì theo đuổi mục tiêu 100% vốn nên cơng ty Coca-Cola thực sách lỗ dài hạn, tạo nên sức ép tài dán tiếp buộc Công ty Việt Nam phải bán cổ phần lại cho Coca cola, cơng ty coca cola thực mục tiêu 100% vốn mỹ tồn quyền kiểm sốt cơng ty Đó loại chi phí đại diện có đối kháng mục tiêu chủ sở hữu cơng ty - Ví dụ 2: Thực tế Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết tiền thân nhà máy Cobovina Bạch Tuyết, thành lập năm 1960 Sản phẩm nhà máy y tế băng vệ sinh phụ nữ Sau ngày Trang 19 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp 30/4/1975, nhà máy Cobovina Bạch Tuyết Nhà nước quốc hữu hóa trực thuộc liên hiệp xí nghiệp Dệt Hồng Gấm Sau đó, nhà máy đổi tên thành xí nghiệp Quốc doanh Bông Bạch Tuyết vào năm 1979 Năm 1992 tiếp tục đổi tên thành công ty Bông Bạch Tuyết Đây thời điểm đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ công ty trở thành doanh nghiệp tiên phong nhập dây chuyền sản xuất băng vệ sinh dán Cải tiến công nghệ, tung sản phẩm chiếm lĩnh thị trường, sản phẩm Bơng Bạch Tuyết nhanh chóng bao phủ khắp thị trường nước Suốt giai đoạn 1997-2002, sản phẩm y tế công ty chiếm tới 90% thị phần nước, thị phần băng vệ sinh phụ nữ 30% Con đường thênh thang đưa Bông Bạch Tuyết trở thành công ty thứ 23 niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam vào năm 2004 Nhưng kể từ đây, chuỗi tháng năm thua lỗ doanh nghiệp bắt đầu Năm 2006, 2007 Bông Bạch Tuyết thua lỗ đến 15 tỷ đồng Năm 2008 công ty bị bủa vây khoản nợ ngân hàng Theo phân tích giới chuyên gia, Bơng Bạch Tuyết sai lầm sách đầu tư Khơng tập trung vào mảng mạnh y tế mà dàn trải, thiếu nghiên cứu mạnh tay đầu tư cho sản phẩm băng vệ sinh phụ nữ Cùng với bòn rút người lãnh đạo cũ khiến cơng ty bị ảnh hưởng không nhỏ Theo kết tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh Bơng Bạch Tuyết từ năm 2005-2008, có nhiều khoản tài thiếu minh bạch Thí dụ dự án xây dựng bệnh viện Bạch Tuyết sau tháng triển khai chi 464 triệu đồng, 355 triệu đồng chi tiếp khách dự án chưa thực công tác Hay việc trả lương tổng giám đốc vượt hạn mức công ty thua lỗ (giai đoạn 2006-2008)… Tất tạo nên lốc phăng ngày huy hoàng thương hiệu Thực tế, qua câu chuyện Cơng ty CP Bơng Bạch Tuyết có “hình dáng” chi phí đại diện rõ ràng dẫn đến Công ty từ thương hiệu lớn xuống dốc cách không phanh, cụ thể vài điểm sau: • Thơng tin thiếu minh bạch hay gọi bất cân xứng thông tin: công ty tồn sa sút khoảng thời gian lâu khơng bộc lộ qua báo cáo tài chính, không riêng cổ đông mà quan quản lý thị trường bị qua mặt cách dễ dàng; • Mâu thuẫn cổ đơng: hai năm liên tiếp 2006 – 2007, công ty thua lỗ 14 tỷ đồng; theo báo cáo dư nợ đến ngày 29/7/2008 cơng ty có dư nợ Maritime Bank 21,4 tỷ đồng, nợ gốc hạn 6,4 tỷ đồng, nợ lãi đến hạn kỳ tháng 318 triệu đồng  công ty bờ vực phá sản phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để giải khó khăn tài Bơng Bạch Tuyết Đại Hội Cổ Đông ngày 14/7/2008 vấp phải ý kiến phản đối số cổ đơng, có cổ đông lớn giữ 30% vốn điều lệ công ty Dệt may Gia Định vụ kiện, ẩu lẫn nội công ty Dệt may Gia Định Ông Tạ Trang 20 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp Xuân Thọ - Giám đốc công ty Bông Bạch Tuyết mâu thuẫn sâu sắc nhà quản lý với chủ sở hữu, công ty bờ vực phá sản Giải pháp tối thiểu hóa chi phí đại diện Như biết chi phí đại diện xuất nhà quản lý không cố gắng thực tối đa hóa giá trị cơng ty cổ đơng phải kiểm sốt ban quản lý nên cần tác động vào công việc họ phát sinh chi phí Do vậy, việc tối thiểu hóa chi phí đại diện việc làm cần thiết tất công ty Một số giải pháp đề xuất sau: a Đối với Công ty cổ phần: - Xây dựng chế lương – thưởng cho nhà quản lý gắn liền với việc gia tăng giá trị cho lợi ích cổ đông: Việc gắn chặt quyền lợi cổ đông với chế độ lương – thưởng hợp lý cho nhà quản lý tối thiểu hóa chi phí đại diện qua hình thức như: chi trả cổ phiếu thưởng cho nhà quản lý hàng năm tương ứng với mục tiêu, kết kinh doanh mà nhà quản lý giúp công ty lên nào; nhiên, nghiên cứu cổ phiếu thưởng giới hạn quyền bán số cổ phiếu (phong tỏa tạm thời), ví dụ sau 03 năm giải tỏa số cố phiếu Việc làm giúp cho nhà quản lý yên tâm quản lý công ty theo mục tiêu mà cổ đơng mong muốn nhận giúp cho đơi bên có lợi (các cổ đơng hữu nhà quản lý sở hữu số lượng cổ phiếu thưởng mà cơng ty thưởng cho thành tích tốt) Xây dựng chế tưởng thưởng xứng đáng với nỗ lực nhà quản lý hoạt động cơng ty Ngồi ra, chế xây dựng cần phải xem xét ngồi việc gia tăng giá trị, lợi ích cho cơng ty phải quan tâm đến yếu tố rủi ro Tất nhiệm vụ nhà quản lý phải Hội đồng quản trị định hướng, cụ thể hóa thơng qua chiến lược, tầm nhìn ngắn hạn – dài hạn hàng năm, năm, 10 năm… để từ cơ chế kích thích, động viên phù hợp - - - - Hệ thống thông tin báo cáo công ty cần minh bạch, công khai: việc quy định rõ thơng tin báo cáo tài cơng khai, minh bạch giúp cổ đơng giám sát hoạt động kinh doanh nhà quản lý thực có đúnh chiến lược, chủ trương phù hợp với mong muốn cổ đông hay không Hệ thống giám sát thường xuyên định kỳ đột xuất: thông qua hệ thống cơng ty Kiểm tốn độc lập, hệ thống Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Ngân hàng,… giúp Hội đồng quản trị nắm hoạt động nhà quản lý có ngược lại quyền lợi cổ đơng hay khơng Gia tăng khuyến khích việc nhà quản lý sở hữu cổ phần công ty mà họ quản lý để từ Hội đồng quản trị nhà quản lý luôn nhìn hướng lợi ích cơng ty Giải pháp sử dụng đòn bẩy nợ: để giảm chi phí đại diện cho vốn chủ sở hữu, cơng ty gia tăng sử dụng đòn bẩy nợ; từ có phát sinh chi phí đại diện phần Trang 21 Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp chi phí chuyển giao sang cho chủ nợ thông qua nguồn vốn vay Ở khía cạnh khác, hành động giảm mâu thuẫn người quản lý cổ đông buộc cơng ty phải ưu tiên tốn khoản trả lãi vốn gốc đến hạn nên tránh sa đà vào việc sử dụng tiền mặt vào dự án khơng khả thi; đó, giảm chi phí đại diện b Đối với Doanh nghiệp nhà nước: - - - - Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc hay Nhà quản lý cấp trung Doanh nghiệp nên có tham gia nhà đầu tư bên để hạn chế “thấp nhất” quyền lực Thành viên có nguồn gốc từ quan chức Nhà nước; Xây dựng chiến lược dài hạn, tiên tiến cho hoạt động Doanh nghiệp nhà nước; đó, tiến hành cổ phần hóa thường xuyên, liên tục sớm IPO Doanh nghiệp nhà nước sớm tốt để từ cổ đơng giám sát chặt chẽ hoạt động Doanh nghiệp nhà nước; Cơ chế báo cáo, giải trình Thành viên quản lý cấp cao (như Ban Giám đốc, Kế toán trưởng,…) Doanh nghiệp nhà nước cần thực thi nghiêm túc có chế tài cụ thể tưởng thưởng xứng đáng, phù hợp; Cơng khai minh bạch khoản chi phí phát sinh Thành viên quản lý cấp cao bao gồm chi phí phát sinh cá nhân, gia đình Thành viên thường xuyên Nếu làm việc này, Doanh nghiệp nhà nước trở nên minh bạch hơn, sử dụng chi phí Doanh nghiệp cách tiết kiệm, hợp lý mà khơng liên quan đến lợi ích cá nhân Thành viên quản lý cấp cao Trang 22 .. .Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp MỤC LỤC Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp I Bản chất chức tài doanh nghiệp Bản chất tài doanh nghiệp a Bản chất tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp. .. kinh doanh - Tài doanh nghiệp cơng cụ quan trọng để kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tình hình tài doanh nghiệp gương phản ánh trung thực hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ... Chương – Tổng quan tài doanh nghiệp • - Phần tiền nhượng bán tài sản (nếu có) Vốn liên doanh liên kết : góp tiền góp tài sản doanh nghiệp khác để với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Vốn vay (Nợ):
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan tài chính doanh nghiệp_ Bài soạn CAO HỌC, Tổng quan tài chính doanh nghiệp_ Bài soạn CAO HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay