BÀI TIỂU LUẬN MÔN HÓA NĂM 2018

8 29 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:30

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÀI TIỂU LUẬN HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN SN1 VÀ SN2 TRONG HĨA HỮU CƠ Học viên : Lê Thị Hồi Thu Thanh Hóa, tháng năm 2018 BÀI TIỂU LUẬN: HIỆU ỨNG KHƠNG GIAN TRONG HĨA HỮU CƠ I Khái niệm Hiệu ứng không gian loại Là loại hiệu ứng nhóm tích lớn làm cản trở vị trí nhóm chức Hiệu ứng khơng gian loại (SII) Là loại hiệu ứng nhóm có V lớn làm ảnh hưởng đến đồng phẳng hệ liên hợp, nên làm giảm hiệu ứng liên hợp, nên thay đổi tính chất khả phản ứng II Phản ứng nucleophin Khái niệm Nucleophile nhóm có chứa đơi điện tử tự mà phản ứng với nguyên tử cacbon thiếu hụt electron Nhóm bị đứt (leaving group) thay tác nhân nucleophile Các nhóm chuyển hóa phản ứng SN2 Phản ứng nhân ( nucleophin) SN Cơ chế nucleophin: a.Cơ chế nucleophin SN2 A transition state (trạng thái chuyển tiếp): lượng cao Kém bền tồn thời gian ngắn(10-12 s) – Liên kết trạng thái hình thành phá vỡ – Cả chlorometan hydroxit liên quan đến trạng thái chuyển tiếp Giản đồ lựợng phản ứng SN2 - Tính khơng gian (hóa lập thể) phản ứng SN2 Tác nhân Nucleophile cơng từ phía sau dẫn đến việc quay cấu hình sản phẩm cuối b Cơ chế phản ứng Nu SN1 Reactions • Bước xác định tốc độ phản ứng • Tạo thành hợp chất ionic bền gọi cacbocation – Các phân tử nước giúp ổn định ion • Cacbocation bị nhiều bền , bền cacboccation dễ tạo - Tính khơng gian (hóa lập thể) phản ứng SN1 • Trong phản ứng SN1 trường hợp lý tưởng xuất biến thể raxemic So sánh SN1 SN2 • Các yếu tố liên quan tới tốc độ phản ứng SN1 and SN2 – Cấu trúc tác chất • Trong phản ứng SN2 : Methyl > bậc > bậc >> bậc ba (khơng phản ứng) • Yếu tố khơng gian: Sự xếp ngun tử hay nhóm khơng gian làm cho tác nhân cơng vào vị trí ảnh hưởng khơng gian • halogen bậc ba thực phản ứng SN1 (carbocations bền) Ảnh hưởng nồng độ – Ảnh hưởng nồng độ khả tác nhân Nucleophin – SN1 • Tốc độ phản ứng không phụ thuộc nồng độ nucleophin – SN2 Reaction • Tốc độ phản ứng liên quan trực tiếp tới nồng độ nucleophin • Các tác nhân nucleophin mạnh phản ứng nhanh ( tác nhân mang điện tích âm phản ứng nhanh tác nhân mang điện tích âm) Ví dụ ...BÀI TIỂU LUẬN: HIỆU ỨNG KHƠNG GIAN TRONG HĨA HỮU CƠ I Khái niệm Hiệu ứng không gian loại Là loại hiệu... bậc ba (khơng phản ứng) • Yếu tố khơng gian: Sự xếp ngun tử hay nhóm không gian làm cho tác nhân công vào vị trí ảnh hưởng khơng gian • halogen bậc ba thực phản ứng SN1 (carbocations bền) Ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TIỂU LUẬN MÔN HÓA NĂM 2018, BÀI TIỂU LUẬN MÔN HÓA NĂM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay