Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:27

BÀI CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG CÁC CHỮ SỐ I.MỤC TIÊU : Giúp học sinh - Biết cách thực phép chia hai số tận chữ số - Áp dụng để tính nhẩm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Bảng con, số tờ phiếu khổ to III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy 1.Ổn định: - Yêu cầu HS ngồi ngắn, chuẩn bị sách để học 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra lớp : Tính nhanh : 280 : 40 ; 600 : 50 - Muốn chia hai số tận chữ số ta ? - GV chữa bài, nhận xét 3.Bài : a) Giới thiệu - Bài học hôm giúp em biết cách thực chia hai số tận chữ số b Tìm hiểu * Oân tập lại chia nhẩm cho 10, 100, 000 320 :10 ; 200 :100 ; 32 000 : 1000 Hoạt động học - Cả lớp thực - Cả lớp làm vào bảng - Nhận xét làm - HS nêu - HS nghe giới thiệu - HS thực vào bảng - HS giơ bảng - HS đọc kết - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm * Oân quy tắc chia số cho - HS nêu tích - HS làm vào nháp : 60 : ( 10 x ) - Muốn chia số cho tích em - Cả lớp quan sát ? - lớp làm vào b Giới thiệu trường hợp số bị chia - HS lên bảng làm số chia chữ số tận - HS nêu nhận xét - HS nêu, Giải thích - GV ghi lên bảng phép chia 320 : 40 - Cả lớp làm vào bảng con, - Yêu cầu HS suy nghĩ áp dụng tính HS làm bảng lớp chất số chia cho tích để thực 320 40 phép chia vào Hỏi : 320 : 40 = 32 : ? - HS nêu miệng - Thực hành : Yêu cầu HS đặt tính thực phép tính - Cả lớp quan sát - Cả lớp làm vào - GV nhận xét kết luận cách đặt - HS lên bảng làm tính - HS nêu : 32 000 : 400 = 320 : c) Giới thiệu trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia - GV ghi lên bảng phép chia 32000 : - HS thực đặt tính 400 - Yêu cầu HS suy nghĩ áp dụng tính 32000 400 chất số chia cho tích để thực 00 80 phép chia - HS nêu kết - Em nhận xét kết 32 000 : - Ta xố một, 400 320 : ? - Thực hành : + Yêu cầu HS đặt tính + xố chữ số tận số chia số bị chia - Thực chia 320 : - Nêu kết phép tính - Kết luận chung : Vậy thực chia hai số tận chữ số thực ? - GV cho HS nhắc lại kết luận d ) Luyện tập thực hành * Bài 1: SGK/80 : Hoạt động cá nhân - Gọi Hs đọc đề - Bài tập yêu cầu làm gì? - Yêu cầu HS lớpï làm vào bảng - HS làm xong trước gắn bảng hai, ba, … chữ số tận số chia số bị chia chia thường - HS nhắc lại -1 HS đọc đề - HS nêu -2 HS lên bảng làm bài, HS làm phần, HS lớp làm vào bảng phép tính chia - HS nhận xét - Tìm X - HS làm vào phiếu, HS làm phần, lớp làm vào - Cho HS nhận xét làm bạn - Dán kết trình bày, bạn bảng nhận xét - GV nhận xét - HS nêu * Bài : SGK/80 : Hoạt động cá nhân - Bài tập yêu cầu làm ? -Yêu cầu HS tự làm vào vở, HS -1 HS đọc trước lớp làm vào phiếu - HS nêu - Nhóm đơi thảo luận cách giải - Muốn tìm thừa số chưa biết em làm giải nhanh vào vở, nhóm ? giải vào phiếu học tập - GV nhận xét chung - Dán kết trình bày * Bài : SGK/80 : Hoạt động nhóm - Gọi HS đọc đề - Bài toán cho biết hỏi ? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi cách giải, giải vào vở, phát phiếu cho nhóm giải vào phiếu - Nêu bước giải toán ? Củng cố; - Cả lớp làm tập ; Ghi Đ S : 90 : = dư 90 : 20 = dư 20 Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Về nhà HS hoàn thành tập chuẩn bị : Chia cho số hai chữ số - HS nhận xét - HS nêu - Cả lớp làm vào bảng ghi Đ S - HS giải thích cách làm - HS lớp lắng nghe nhà thực ... tính 3 20 00 40 0 chất số chia cho tích để thực 00 80 phép chia - HS nêu kết - Em có nhận xét kết 32 00 0 : - Ta xố một, 40 0 3 20 : ? - Thực hành : + u cầu HS đặt tính + xố chữ số tận số chia số bị chia. .. luận cách đặt - HS lên bảng làm tính - HS nêu : 32 00 0 : 40 0 = 3 20 : c) Giới thiệu trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia - GV ghi lên bảng phép chia 3 20 00 : - HS thực đặt tính 40 0 -... bị chia - HS lên bảng làm số chia có chữ số tận - HS nêu nhận xét - HS nêu, Giải thích - GV ghi lên bảng phép chia 3 20 : 40 - Cả lớp làm vào bảng con, - Yêu cầu HS suy nghĩ áp dụng tính HS làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay