Tín ngưỡng và giải mã tín ngưỡng trong văn học dân gian người việt

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:27

Tín ngưỡng giải tín ngưỡng văn học dân gian người Việt Thứ ba, 30 Tháng 2011 06:13 Nguyễn Thị Bích Hà Xem kết quả: Bình thường /1 Tuyệt vời B? phi?u PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà Văn học dân gian (VHDG) vừa phận văn học dân tộc, vừa phận văn hố dân gian Xét góc độ văn học dân tộc, VHDG văn học viết sáng tạo nghệ thuật tinh thần, sử dụng ngôn ngữ phương tiện quan trọng để sáng tạo hình tượng Nhưng VHDG sử dụng ngơn ngữ nói, văn học dùng ngơn ngữ viết, ngơn ngữ văn Cả hai phận văn học song song tồn ngày làm giàu thêm kho tàng ngơn ngữ dân tộc sáng tạo Với tư cách văn hố dân gian, VHDG nhiều yếu tố văn hoá phi vật thể Nó có điểm gần gũi với triết học, dã sử, tín ngưỡng dân gian, dân tục, luật tục cộng đồng cư dân truyền thống Các loại hình văn hố phi vật thể gắn bó có quan hệ qua lại với nhau, chi phối đan lồng vào cách tự nhiên nhiều đến khó tách bạch “Phép vua thua lệ làng” VHDG hay luật pháp không thành văn xã hội cổ truyền? Những câu chuyện Bà Trưng, Bà Triệu VHDG dã sử (lịch sử truyền miệng dân tộc từ thưở sơ truyền)? Khơng có tri thức văn hố, dựa vào ngơn từ hiểu câu ca dao “Tua rua mặc tua rua, mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền” Điều minh chứng cho mối quan hệ khó tách bạch VHDG với loại hình khác văn hoá dân gian Trong nhiều phận văn hóa dân gian, VHDG có quan hệ đặc biệt với tín ngưỡng dân gian Trong mối quan hệ đó, tín ngưỡng chỗ dựa tâm linh cho sáng tạo nghệ thuật, thế, tín ngưỡng nghệ thuật hóa để trở thành biểu tượng nghệ thuật mang ý nghĩa kép, ý nghĩa tâm linh ý nghĩa nhân văn Trong viết nhỏ này, chúng tơi muốn nói đến phần mối quan hệ phức tạp đầy hấp dẫn VHDG văn hóa dân gian qua tín ngưỡng tín ngưỡng VHDG người Việt Hi vọng từ phận văn hóa văn học dân gian, mở mối quan hệ thú vị khác phận văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng tín ngưỡng Tín ngưỡng hiểu cách nôm na niềm tin, ngưỡng mộ đối tượng siêu nhiên có ảnh hưởng, chi phối đến đời sống sinh hoạt người Như vậy, tín ngưỡng sản phẩm văn hoá người quan hệ với tự nhiên, xã hội thân hình thành Tín ngưỡng niềm tin điều linh thiêng, sức mạnh huyền bí, vĩ đại người cảm nhận khó nhận thức Khái niệm tín ngưỡng tơn giáo có nhiều chỗ gần gũi với có nguồn gốc từ lòng tin tuyệt đối vào đấng cao siêu huyền bí đó, chúng có nhiều điểm khác Tôn giáo với tư cách giáo lí, giáo pháp phát triển tín ngướng, cộng đồng thể chế, quy phạm hố cao độ Mỗi tơn giáo cần có: Một hệ thống giáo lí; Một vị giáo chủ đứng đầu (Chúa Trời, đức Phật Thích Ca, Lão Tử); Một hệ thống thể chế, nghi lễ thờ tự nơi thờ tự; Một hệ thống tổ chức gồm giáo luật nghiêm chỉnh, giáo hội với tín đồ Tơn giáo dân gian khơng tơn giáo với thể cách trên, chủ yếu sùng tín, nằm tâm thức người sinh hoạt dân dã biểu chủ yếu phong tục tập quán sinh hoạt chưa thể chế hóa hay trở thành giáo luật Các nhà nghiên cứu thường gọi chung đối tượng tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian dùng khái niệm tôn giáo dân gian Khái niệm tín ngưỡng rộng rãi dân dã khái niệm tôn giáo Tín ngưỡng dân gian Việt Nam chủ yếu dựa lòng biết ơn ngưỡng mộ hệ sau tiền thần, tiền nhân Tín ngưỡng dân gian phong phú, tâm thức tơn sùng lực lượng siêu nhiên như: - Tôn sùng tự nhiên (mặt trời, mặt trăng, nước, mưa, gió, sấm, chớp…), loại trồng (bầu bí, lúa, ngơ, đậu…), vật ni (trâu, bò, lợn…) - Tơn sùng vật tổ (vật tổ chim, cá, cây, trâu…), tôn sùng tổ tiên (quốc tổ, thành hồng, tổ tiên, ơng bà) - Tơn sùng sinh sản: sinh thực khí hoạt động tính giao - Tơn sùng Mẫu: nữ thần, tứ mẫu (thiên phủ, địa phủ, nhạc phủ (thượng ngàn), thủy phủ (mẫu thoải), Bà chúa xứ Thiên Yana - Tôn sùng anh hùng dân tộc, anh hùng địa phương, người có cơng lớn với dân với nước: Thánh Gióng, Đức thánh Trần, Tản Viên Sơn Thánh, Bà Trưng, Lý Ơng Trọng… Từ tâm thức sùng bái đó, cộng đồng hình thành phong tục tập quán nghi lễ thờ cúng tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, thờ Mẫu nghi lễ phồn thực Đó nghi lễ phong tục quen thuộc người Việt khắp nơi nước Mỗi loại tín ngưỡng có nguồn gốc sâu xa từ quan hệ người với đối tượng siêu nhiên Chẳng hạn, người lại sùng bái tự nhiên? Là sinh hoạt lao động, ngày tự nhiên gắn bó mật thiết chi phối thành bại, tốt xấu, hay dở hoạt động người Nó nảy sinh sợ hãi hay e ngại, tâm lí ngưỡng mộ hay sùng bái, từ người nhìn nhận tự nhiên đấng linh thiêng, thần thánh Con người đưa tự nhiên vào bàn thờ gia đình hay miếu điện Tự nhiên thành biểu tượng tín ngưỡng thờ cúng, văn hóa dân tộc, văn học nghệ thuật nhiều thời đại Đó đường chung để tín ngưỡng thẩm thấu vào văn hóa hay sinh hoạt cộng đồng nhiều dân tộc giới Việt Nam Mỗi loại tín ngưỡng lại biểu trưng qua số khác tìm hiểu tín ngướng khơng thể khơng nhìn nhận Trước tìm tín ngưỡng, phải hiểu thân tín ngưỡng thực thể văn hóa, biểu thực hành văn hóa truyền thống, vị trí hình thức văn hóa khác văn học, âm nhạc, hội họa, nghi lễ…Từ có sở để tìm thể cách sâu sắc Đặc biệt với tín ngưỡng cổ, nhiều người thời đại sau nắm bắt thơng qua nó, từ hiểu tín ngưỡng người xưa Chẳng hạn, tín ngưỡng phồn thực tín ngưỡng địa nước nông nghiệp Phồn nghĩa tốt, nhiều; Thực sinh sôi nảy nở Tín ngưỡng phồn thực thể qua tơn sùng sinh sản hoạt động tính giao Tín ngưỡng đời từ cổ, người từ chỗ không hiểu hiểu sai nguyên nhân sinh sản đến chỗ bắt đầu hiểu nguồn gốc sinh sản mn vật lồi người kết hợp đực – cái, nam – nữ, âm – dương… Sự sinh sản vạn vật khiến sống no đủ, người dần lấp đầy mặt đất, đơng đúc vui vẻ Sự sinh sản trở nên linh thiêng, phát nguyên nhân xác sinh sản phát mẻ tuyệt vời khiến người sùng bái Từ thể hoạt động văn hóa theo hai phương thức: nghi lễ thờ cúng sinh thực khí nam nữ tơn sùng hoạt động tính giao Tín ngưỡng thể (tín hiệu, biểu tượng): âm - dương; trời - đất; tròn – vuông; chẵn – lẻ; phết – lỗ phết; bánh chưng (tét) – bánh giày; mo cau – dùi, cối – chày…Mã vào nghệ thuật hình chạm khắc ngẫu tượng đá hay gỗ; có mặt trò chơi dân gian trò trám, trò rước nõ nường, đánh phết, ném còn; vào VHDG với thần thoại cặp đôi nam nữ thần Nữ Oa – Tứ Tượng, Ông Đùng – Bà Đà, Ông Đực – Mụ Cái, Ông Thu Tha – Bà Thu Thiên sinh thực khí đặc tả phóng đại Tín ngưỡng tơn sùng tổ tiên thể qua phong tục thờ cúng quốc tổ (Lạc Long Quân - Âu Cơ, Hùng Vương), thành hoàng làng, tổ tiên dòng họ, ơng bà gia đình Ngồi nghi lễ thờ cúng biểu lòng biết ơn tơn kính tổ tiên số vật cúng thể thái độ tín ngưỡng Người ta thường cúng thả bánh trôi nghi lễ hội lễ Lạc Long Quân - Âu Cơ Bánh trơi tín ngưỡng hồi cố kiện Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, từ trứng nở thành trăm con, thể thái độ tôn sùng sinh sản đề cao người Từ tín ngưỡng (sản phẩm tinh thần cộng đồng) đến thể tín ngưỡng đời sống sinh hoạt VHDG có mối liên quan với thể nhiều khía cạnh mang tính quan niệm rõ Quan hệ tín ngưỡng dân gian với VHDG Có thể nói, với tín ngưỡng dân gian VHDG vừa nơi ẩn chứa, thẩm thấu tín ngưỡng dân gian vừa thể khác biệt đến đối lập với tín ngưỡng dân gian Những niềm tin, quan niệm chết cứng khơng thổi vào linh hồn, khơng làm cho sống dậy, sinh động thơng qua hình tượng nghệ thuật kết tinh niềm tin với trí tưởng tượng bay bổng khơng giới hạn người Trong tín ngưỡng dân gian người Việt Nam có trọng mẫu, đề cao, suy tơn nữ tính người mẹ Tín ngưỡng bắt nguồn từ chế độ nguyên thuỷ với thị tộc người đứng đầu phụ nữ, người chia thức ăn, người sinh sản nuôi lớn cộng đồng nghĩa đen nghĩa bóng nữ Từ tín ngưỡng đó, thần trời sáng tạo ánh sáng trí tưởng tượng niềm tin ngây thơ vào siêu nhiên bất diệt phần lớn nữ Từ hình thành hệ thống tín ngưỡng thờ Mẫu, người Việt Nam gọi nữ thần tự nhiên Mẫu – mẹ với niềm tơn kính tin tưởng Mẫu che chở cho đứa khỏi tai hoạ thiên nhiên gây Tam thánh mẫu, Tứ phủ thánh linh tên gọi quen thuộc người Việt dùng để gọi nữ thần tự nhiên như: Mẫu Thiên phủ (Cửu thiên huyền nữ), Mẫu Nhạc phủ (nữ thần rừng), Mẫu Thoải phủ (nữ thần nước), Mẫu Địa phủ (nữ thần đất) Rồi từ nữ thần tự nhiên, niềm tín ngưỡng lan toả đến thần nông nghiệp Bà Dâu, Bà Đậu, Bà Nành, Mẹ lúa, Mẹ chè với niềm tin tưởng nữ tính đặc tính tối ưu mùa màng sinh sản cối, có nữ thần cai quản cối bội thu Rồi từ bà mẹ nông nghiệp, niềm tin lại lan toả đến bà mẹ lịch sử, người phụ nữ bình thường khốc lên vai chức coi kho, giữ lẫm, trở thành bà Chúa Kho, Chúa Lẫm, bà mẹ tham gia chống ngoại xâm giữ nước chức đầy nữ tính Hệ thống tín ngưỡng thờ nữ thần ngày trở nên phong phú Sở dĩ niềm tín ngưỡng trọng Mẫu có sức sống lâu bền lòng dân tộc, câu chuyện dân gian sáng tác truyền lưu rộng rãi, phủ lên Mẫu vầng hào quang huyền thoại linh thiêng Truyện kể làm xương cốt, bệ đứng, chỗ dựa cho niềm tin, niềm tin hành động nghi lễ hội hè tưởng niệm làm sống động, phong phú nội dung truyện kể Mối quan hệ tín ngưỡng truyện kể song song tồn tại, xoắn bện chặt chẽ, thẩm thấu qua sinh hoạt cộng đồng người Việt Nam chỉnh thể tách rời Tuy nhiên, tín ngưỡng VHDG có khác biệt đến đối lập Tín ngưỡng niềm tin tuyệt đối, khơng cần lí giải, khơng có lựa chọn khác ngồi đấng siêu nhiên huyền bí họ gửi gắm niềm tin Trongngưỡng mộ xen nỗi sợ hãi, bất lực Còn VHDG người thái độ ngưỡng mộ lực lượng sức mạnh siêu nhiên huyền bí thể khát vọng muốn vươn lên khám phá bí ẩn siêu nhiên, tự nhiên chinh phục giới Con người bất lực trước giới siêu nhiên thực tế, điều khiến họ sức cầu cúng, lơi kéo siêu nhiên cách thiết tha, họ chiến thắng lực lượng sức mạnh siêu nhiên to lớn đầy bí ẩn mơ ước, khát vọng vĩ đại thể điều VHDG Từ tín ngưỡng đến thẩm thấu thể tín ngưỡng VHDG có khoảng cách lớn, trải qua số khúc xạ, số lựa chọn tự nhiên tiếp nhận thể hiện, vượt qua cảm nhận cá biệt nên khó tín ngưỡng A có thể A VHDG Vì vậy, khơng tín ngưỡng thể tồn hay rõ rệt VHDG số yếu tố trội, tập trung tín ngưỡng kết tinh văn hoá, thẩm thấu vào VHDG VHDG tự ý thức văn hố, vậy, ngun lí quan trọng là, trước tìm tín ngưỡng VHDG phải hiểu thân tín ngưỡng thực thể văn hố, biểu thực hành văn hố truyền thống Từ có sở để tìm thể VHDG Tín ngưỡng dân gian Việt Nam chủ yếu dựa niềm tin, lòng biết ơn hệ sau tiền thần, tiền nhân Tín ngưỡng VN phong phú, tơn sùng lực lượng vũ trụ tự nhiên trời, đất, mặt trời, mặt trăng, nước, mưa, gió, sấm, chớp; Tơn sùng loại trồng, vật ni lúa, bò, lợn, gà ; Tơn sùng vật tổ chim, cá, cây, trâu; Tôn sùng sinh sản sinh thực khí tính giao; Tơn sùng tổ tiên thành hồng, tổ tiên, ơng bà; Tôn sùng Mẫu tục thờ Tam Mẫu, Tứ Mẫu Từ tín ngưỡng chuỷên di vào VHDG thành hình tượng, mơ típ với diện mạo hình hài rõ nét sinh động Chẳng hạn, niềm tôn sùng vũ trụ, trời đất vốn tín ngưỡng phổ biến dân tộc giới Việt Nam, tín ngưỡng thể (tín hiệu, biểu tượng) như: tròn – vuông; âm – dương; vào lễ hội trò chơi đấu vật nhằm đánh thức đất, đánh đu cho hoà hợp âm dương, thả chim với cầu mong trời quang mây tạnh ; vào văn học dân gian với câu chuyện thần thoại Cha Trời – Mẹ Đất, Rắn – Chim, Cá - Hươu sao, hay đôi nam nữ thần Nữ Oa – Tứ Tượng, Ông Đùng – Bà Đà, Ông Đực – Mụ Cái; vào dân ca với hát vui vẻ: “Ông trăng lấy mụ trời, tháng năm ăn cưới, tháng mười đưa dâu ” Từ tín ngưỡng (sản phẩm tinh thần cộng đồng) đến thể tín ngưỡng đời sống sinh hoạt VHDG có mối liên quan với thể nhiều khía cạnh mang tính quan niệm rõ Với người Việt Nam, tôn sùng thần thánh loại tín ngưỡng Để thể tín ngưỡng này, người ta lập đền thờ cúng, tổ chức lễ hội tưởng niệm kì tích thần linh hay phong thánh cho nhân vật lịch sử, lưu truyền cho truyền thuyết đậm chất thiêng thể lòng ngưỡng mộ dân gian vị Đồng thời dân gian tạo nên tục hèm, kiêng kị gắn với truyền thuyết thể hội lễ Người ta kiêng kị tất liên quan đến nhân vật, hành động, hồn cảnh người ta tín ngưỡng Chẳng hạn, thờ Linh Lang nên người dân số làng có tổ chức thờ cúng nhân vật gọi khoai lang khoai dây; Vì Hai Bà Trưng ăn bánh trôi vào ngày tháng trước Hai Bà mất, nên làng Hát Môn không ăn bánh trôi trước ngày 6/3; Vì mẹ Âu Cơ sinh bọc trứng trăm nên ngày hội tưởng nhớ Cha Rồng – Mẹ Âu Bình Đà, Hà Tây (cũ) dân làng có tục hèm làm bánh trơi bí mật mang thả số bánh định xuống giếng làng vào đêm trước hội Vì khơng nên hiểu hội lễ để mua vui, giải trí lâu số người hiểu Bởi tất hành động hội truyền thống mang tính quan niệm thể niềm tín ngưỡng Chẳng hạn, thi vật hình thức động thổ, đánh thức đất, thể tín ngưỡng tơn sùng đất; thi nấu cơm hành động hội thể tín ngưỡng tôn sùng lúa gạo, cảm tạ trời đất cho “ngọc thực” chăn cóc, đua thuyền rước nước, chọi trâu, đánh đu, kéo co, đánh phết, đá cầu, ném còn, thả chim, thả diều, đánh pháo đất, thể sinh động niềm tín ngưỡng cầu mưa, cầu tạnh khác Dấu ấn tín ngưỡng dân gian VHDG Tín ngưỡng sở, khí trời, thở VHDG Phải có tín ngưỡng với hành động lễ, hành động hội làm sống lại, thể rõ điều truyền tụng VHDG, ngược lại, VHDG nơi lưu giữ lâu dài, làm cho tín ngưỡng lí giải, tạo nên xương cốt cho tín ngưỡng VHDG gắn với tín ngưỡng cách sinh động nhiều vẻ: - Tín ngưỡng ẩn tàng nhiều thể loại VHDG thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, tục ngữ, ca dao dạng thức khác Lạc Long Quân - Âu Cơ ghi dấu tín ngưỡng thờ đất, thờ nước, thờ mặt trời, vật tổ – tổ tiên Truyện cổ tích Vọng phu với tín ngưỡng thờ đá; Sự tích Đầu rau với tín ngưỡng thờ lửa Trong ca dao dân ca, hát văn gắn với tín ngưỡng hầu đồng; Hát xoan với tín ngưỡng cầu mùa; Hát then, hát xắc bùa trường hợp khác thể niềm tín ngưỡng cầu may, cầu mưa thuận gió hòa, cầu thọ…) - Tín ngưỡng thể nghi lễ, hội lễ tưởng niệm anh hùng truyền thuyết, làm sinh động minh chứng cho xác thực truyền thuyết, nhiều để giải thích lại hành động nghi lễ, hội lễ không liên quan đến nhân vật truyền thuyết Trong lễ hội Lý Ông Trọng, Chử Đồng Tử, Tản Viên có tục đua thuyền rước nước Người ta giải thích để lấy nước tinh khiết làm lễ mộc dục (nghi lễ tắm cho tượng thờ) Nhưng thực hành động nằm tín ngưỡng sùng nước lớp lịch sử sớm Lễ hội Lạc Long Quân - Âu Cơ Bình Đà, Hai Bà Trưng Hát Mơn có tục ăn bánh trôi, thả bánh trôi xuống nước Truyền thuyết giải thích để nhớ lại hình ảnh mẹ Âu Cơ sinh bọc trăm trứng để nhớ Hai Bà ăn bánh trơi trước tuẫn tiết Thực để thể tín ngưỡng sùng lúa gạo, cảm tạ lúa gạo cư dân nông nghiệp Đánh phết Hiền Quan truyền thuyết giải thích hành động vui chơi quân sĩ trướng Thiều Hoa, hành động tơn sùng mặt trời cổ xưa giải thích lại lớp lịch sử muộn nhằm tôn vinh khởi nghĩa Hai Bà õ - Trong thể loại VHDG, thể loại có dấu vết tín ngưỡng dân gian Tục ngữ tổng kết kinh nghiệm thực hành tín ngưỡng “Cha chết gậy tre, mẹ chết gậy vông”, Ca dao ghi lịch thực hành “Dù buôn đâu bán đâu, mồng chín tháng tám chọi trâu về”, “dù ngược xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba” Vì vậy, có nhiều nghiên cứu theo hướng khai thác mối quan hệ Nếu khơng có tín ngưỡng tơn sùng lửa, khơng có hình ảnh bếp sơ khởi kê đá, xã hội Việt cổ chưa trải qua thời kỳ tạp vợ nhiều chồng khơng có truyện Sự tích Đầu rau với tình éo le ba người trung hậu, chết hóa thân thành bếp lửa để mang lại đầm ấm cho gia đình Dân ca nghi lễ cúng ma dân tộc Mông, Truyền thuyết Thiều Hoa lễ hội phết Hiền Quan, Truyền thuyết Hùng Vương tín ngưỡng phồn thực Phú Thọ nói lên cách sinh động mối quan hệ tín ngưỡng với VHDG Nhưng khơng phải tín ngưỡng vào VHDG đồ chiếu vào VHDG vốn có Do thời gian diễn dài, lại trải qua nhiều kiện lịch sử sinh hoạt quan trọng đan xen, lồng cài vào nhau; Do văn hóa chuyển di từ hệ trước cho hệ sau bị thất truyền; Do người cố tình hiểu lại vốn cổ để phục vụ mục đích trước mắt… kết tín ngưỡng bị khúc xạ biến tướng nhiều, khiến việc giải khơng đơn giản Tuy nhiên giải tín ngưỡng giải tượng văn hóa nói chung VHDG vấn đề đặc biệt thú vị bổ ích Tìm yếu tố văn hóa dân gian ẩn chứa tác phẩm thể loại VHDG điều cần thiết, thực hướng nghiên cứu có triển vọng có đóng góp hữu hiệu khiến việc nghiên cứu văn hóa VHDG ngày tiếp cận chân lí TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Kế Bính Việt Nam phong tục Nxb Tổng hợp Đồng Tháp 1990 Leopold Cadiere Về văn hố tín ngưỡng truyền thống người Việt Nxb VHTT 1997 Hữu Ngọc (chủ biên) Từ điển văn hoá cổ truyền Việt Nam Nxb Thế giới 1995 Phan Ngọc Bản sắc văn hóa Việt Nam Nxb VHTT 2004 Nguyễn Minh San Tiếp cận tín ngưỡng dânViệt Nam Nxb Văn hố dân tộc H 1999 Viện Đơng Nam A Việt Nam-Đơng Nam á-Quan hệ lịch sử văn hố Nxb CTQG 1995 Viện Tơn giáo Về tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam Nxb KHXH 1996 10 Nakamura Hajime The ways of thinking of Eastern peoples Yushodo Bích Hà dịch 200 tr Tư liệu - thư viện khoa Văn, ĐHSPHN) co.LTD Tokyo Japan 1988 (Nguyễn .. .và mã tín ngưỡng VHDG người Việt Hi vọng từ phận văn hóa văn học dân gian, mở mối quan hệ thú vị khác phận văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng mã tín ngưỡng Tín ngưỡng hiểu cách nơm na niềm tin, ngưỡng. .. tượng tín ngưỡng, tín ngưỡng dân gian đơi dùng khái niệm tơn giáo dân gian Khái niệm tín ngưỡng rộng rãi dân dã khái niệm tơn giáo Tín ngưỡng dân gian Việt Nam chủ yếu dựa lòng biết ơn ngưỡng. .. giới hạn người Trong tín ngưỡng dân gian người Việt Nam có trọng mẫu, đề cao, suy tơn nữ tính người mẹ Tín ngưỡng bắt nguồn từ chế độ nguyên thuỷ với thị tộc mà người đứng đầu phụ nữ, người chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín ngưỡng và giải mã tín ngưỡng trong văn học dân gian người việt , Tín ngưỡng và giải mã tín ngưỡng trong văn học dân gian người việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay