Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:26

BÀI CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG CÁC CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Giúp HS : - Biết cách thực phép chia hai số số tận chữ số - Aùp dụng để tính nhẩm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Chia hai số số tận chữ số Mục tiêu : Biết cách thực phép chia hai số số tận chữ số Tiến hành : a) Trường hợp số chia số bị chia chữ số tận Phép chia 320 : 40 Aùp dụng tính chất số chia cho tích để thực Khẳng định cách đúng, lớp làm theo cách: 320 : ( 10x4) Vậy 320 : 40 mấy? Nhận xét kết 320 : 40 320 : 4? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Đọc biểu thức Thực Làm vào Cùng kết Kết luận: Vậy để thực 320 : 40 ta việc xóa chữ số tận 320 40 để 32 thực phép chia 32 cho Yêu cầu HS đặt phép tính áp dụng tính chất vừa nêu Nhận xét kết luận cách đặt phép tính b) Trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia viết 32000 : 400và yêu cầu HS áp dụng tính chất số chia cho tích để tính GV hướng dẫn tương tự Kết luận : để thực 32000:400 ta việc xóa hai chữ số tận 32000 400 để 320 thực phép chia Yêu cầu HS đặt tính thực phép chia Khi chia số tận chữ số ta làm ? GV chốt lại Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu : Aùp dụng để tính nhẩm Tiến hành : Bài tập 1: Nêu yêu cầu ? Yêu cầu HS tự làm Nhận xét làm bạn? Nhận xét cho điểm Bài tập 2: Bài tốn u cầu làm gì? u cầu HS tự làm GV HS nhận xét Chốt lời giải Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề GV cho HS làm vào Nghe 32∅ 4∅ Nghe Trình bày Nghe 320∅∅ 4∅∅ 80 Trả lời Làm Nhận xét Nêu Trình bày Nghe Đọc Làm Sửa Trình bày GV sửa bài, nhận xét, chấm số làm nhanh Kết luận: Yêu cầu HS tìm phép chia phép chia sau,vì sao? 1200:60 = 200; 1200:60 = 2; 1200:60 = 20 Vậy thực chia số tận chữ số ta phải lưu ý gì? Trả lời 20 Trả lời Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay