Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 20:26

BÀI CHIA HAI SỐ TẬN CÙNG CÁC CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Giúp hs biết thực phép chia hai số tận chữ số - Giảm tải 2( b), 3( b) II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy A, Kiểm tra cũ: Tính cách thuận tiện nhất: (50 x19 ) : 10 = ( 112 x 200 ) : 100 = - Gv nx, chữa B, Giới thiệu mới: ? Nêu cách chia nhẩm cho 10; 100; 1000; Vd ? Nêu qui tắc chia số cho tích? Vd: Giới thiệu trường hợp số bị chia số chia chữ số tận Hoạt động học - Hs lên bảng, lớp làm nháp = ( 50 : 10 ) x 19 = x 19 = 95 = 112 x( 200 : 100 ) = 112 x = 224 - Hs nêu làm ví dụ: 530 : 10 = 53; 40 : (10 x )= 40 : 10 : = : = Tiến hành theo cách chia số cho tích: - Hs lên bảng làm, lớp làm nháp: 320 : 40 = ? 320 : 40 = 320 :(10 x ) = 320 : 10 : ? nhận xét gì? = 32 : = 320 : 40 = 32 : ? Phát biểu : - thể xoá chữ số tận số chia số bị chia để phép chia 32 : 4, chia thường - Thực hành: - Hs lên bảng, lớp làm nháp + Đặt tính: 320 40 + Xố chữ số tận + Thực phép chia: - Ghi lại phép tính theo hàng ngang: 320 : 40 = Giới thiệu trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia 32000 : 400 = ? ( Làm tượng tự cách trên) + Đặt tính + Cùng xố số tận số chia số bị chia + Thực phép chia 320 : = 80 - Hs phát biểu sgk ? Từ vd ta rút kết luận gì? Thực hành: Bài 1.Tính - Hs đọc yc a Nhận xét sau sau xố chữ số 0? - Số bị chia khơng chữ số b Sau xoá bớt chữ số 0: - Số bị chia chữ số 0.(Thương tận cùng) - Cả lớp làm vào vở, hs lên bảng chữa - Gv hs nx chữa Bài 2(a) Tìm x - Hs đọc yc ? Nhắc lại cách tìm thừa số chưa - Hs nêu biết? - Lớp làm vào vở, hs lên bảng chữa a X x 40 = 25 600 X = 25 600 : 40 X = 640 - Gv lớp chữa Bài 3(a) Đọc đề tốn, tóm tắt, phân - Hs tự giải vào vở, hs lên chữa tích Bài giải a.Nếu toa xe chở 20 hàng cần số toa xe là: 180 : 20 = ( toa ) - Gv chấm bài, Hs nx, chữa Đáp số: a toa xe; Củng cố, dặn dò: ? Muốn chia số tận chữ ta làm nào? - Nx tiết học Về nhà học chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay