Hệ thống hóa kiến thức sinh 11, phần thực vật, rất hay dùng ôn thi HSG và thi THPTQG

124 42 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 19:55

SINH HỌC 11 Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn HẤP THỤ NƯỚC Ở RỄ Thốt nước qua khí khổng Thốt nước Các đường nước Vai trò nước Vận chuyển nước Trao đổi nước thực vật Sự hấp thụ nước rễ Vận chuyển nước Mạch gỗ mạch rây Hấp thụ nước rễ Đặc điểm rễ Thành phần cấu tạo nước Đặc tính nước Nước (Hóa học) Nguyễn Viếtnước Trung-THPT Thạch Bàn Vai trò Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn Vai trò nước thực vật * Nước tự do: - Là dung mơi hồ tan chất - Làm giảm nhiệt độ thoát nước - Tham gia vào số trình trao đổi chất - Đảm bảo độ nhớt chất nguyên sinh - Giúp cho trình TĐC diễn bình thường thể * Nước liên kết - Đảm bảo độ bền vững hệ thống keo chất nguyên sinh TB đánh giá tính chịu nóng, chịu han Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn TT Các đặc điểm rễ thích nghi với hấp thụ nước Bộ rễ nhiều loại rễ tạo thành Rễ có khả đâm sâu, lan rộng, chủ động hướng tới nguồn nước Trên bề mặt rễ phân bố nhiều lơng hút hình thành TB biểu bì Tế bào rễ TB sống: gồm TB biểu bì kéo dài tạo thành lơng hút, TB võ, TB nội bì có đai caspari, mạch gỗ rễ 10 Rễ có bề mặt độ dài lớn thân gấp bội Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Lông hút TB võ rễ TB nội bì Đai Caspari Mạch gỗ Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn HẤP THỤ NƯỚC Ở RỄ Đai caspari P1 P3 P5 P4 P2 P6 P TB nhu mô vỏ rễ Lông hút Thành TB BB LH Nguyễn Viết Trung – THPT Thạch Bàn HẤP THỤ NƯỚC Ở RỄ Kết luận: •Quá trình hút nước vào rễ gồm đường •Quá trình hút nước rễ gồm giai đoạn nhau: - Giai đoạn nước từ đất vào lông hút - Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ rễ - Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân: nước bị đẩy từ rễ lên thân lực đẩy gọi áp suất rễ Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Vận chuyển nước thân Tiêu chí so sánh Mạch gỗ Mạch rây - Là tế bào chết, gồm quản bào mạch ống - Thành tế bào có chứa licnhin - Các tế bào nối với thành ống dài từ rễ lên - Là tế bào sống, gồm ống hình rây tế bào kèm - Các ống rây nối đầu với thành ống dài từ xuống rễ - Nước, muối khoáng hấp Thành phần thụ rễ chất hữu tổng hợp rễ dịch   - Là sản phẩm đồng hoá lá: + Saccarơzơ, axit amin … + số ion khống sử dụng lại - Là phối hợp ba lực: + áp suất rễ + Lực hút thoát nước + Lực liên kết phân tử nước với với vách tế bào mạch gỗ - Là chệnh lệch áp suất thẩm thấu quan cho (lá) quan nhận (rễ)     Cấu tạo     Động lực   Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Sự hình thành hạt phấn túi phơ a Hình thành hạt phấn (giao tử đực) - tb sinh hạt phấn (2n) (trong bao phấn nhị) GP - Mỗi tb (n) tb (n) NP lần Hạt phấn (n) Nhân sinh sản (bé) (n) - hạt phấn (n) gồm nhân Nhân sinh dưỡng (lớn) (n) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Sự hình thành hạt phấn b Hình thành túi phơi túi phơi  Mơ tả q trình hình thành túi phơi (thể giao tử cái) n n n Giảm phân Tiêu biến NP lần TB mẹ đại bào tử (2n) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Sự hình thành hạt phấn túi phơ b Hình thành túi phơi (giao tử cái) - tb sinh noãn (2n) (trong bầu nhụy) GP tb (n) tb tiêu biến tb sống (n) - tb sống (n) NP lần Túi phơi (3n) Nỗn (n) Nhân cực (2n) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 3.Quá trình thụ phấn thụ tinh: a.Thụ phấn: Thụ phấn trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến đầu nhụy Bộ nhị Bộ nhụy Quá trình thụ phấn Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Thực vật có hình thức thụ phấn nào? A B Tự thụ phấn Thụ phấn chéo Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Thực vật thực thụ phấn nhờ tác nhân nào? Gió Thực vật thực thụ phấn nhờ côn trùng, động vật, người Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Thụ tinh gì? Nhân sinh sản Nhân dinh dưỡng Bầu noãn Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn b Thụ tinh Mô tả trình thụ tinh kép Nội nhũ(3n) Hợp tử(2n) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn b Thụ tinh - Thụ tinh kết hợp giao tử (n) giao tử đực (n) tạo hợp tử (2n) - Ở thực vật có hoa thụ tinh kép: xảy thực vật hạt kín: + Giao tử đực (n) X tb trứng (n)hợp tử (2n) (nỗn) (phơi) + Giao tử đực (n) X nhân cực (2n)nội nhũ (3n) Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn 4.Quá trình hình thành hạt Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Cấu tạo hạt Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Quá trình hình thành hạt a Hạt Hợp tửphơi - Noãn thụ tinh hạt Nội nhũ: cung cấp chất dd cho phơi Có nội nhũ: mầm Có loại hạt Khơng nội nhũ: mầm Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn b Hình thành -Quả bầu nhụy phát triển thành Quả khơng có thụ tinh nỗn gọi đơn tính( giả) Cuống hoa Đế hoa phù to Quả (hạt) Quả Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Phát hoa Đài hoa Tác dụng + Bảo vệ hạt giúp phát tán, trì nòi giống + Cung cấp chất dinh dưỡng: vitamin, đường, khoáng chất cho người Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn ... hóa NH3) Tuy rễ hấp thụ hai dạng, vào có thể, mơ thực vật đồng hóa dạng , sử dụng để tổng hợp axit amin Sự đồng hố nitơ mơ thực vật gồm trình: - Quá trình khử nitrat: - Q trình đồng hố mơ thực. .. Thạch Bàn Vai trò nước thực vật * Nước tự do: - Là dung mơi hồ tan chất - Làm giảm nhiệt độ thoát nước - Tham gia vào số trình trao đổi chất - Đảm bảo độ nhớt chất nguyên sinh - Giúp cho trình... sinh - Giúp cho trình TĐC diễn bình thường thể * Nước liên kết - Đảm bảo độ bền vững hệ thống keo chất nguyên sinh TB đánh giá tính chịu nóng, chịu han Nguyễn Viết Trung-THPT Thạch Bàn Nguyễn Viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống hóa kiến thức sinh 11, phần thực vật, rất hay dùng ôn thi HSG và thi THPTQG, Hệ thống hóa kiến thức sinh 11, phần thực vật, rất hay dùng ôn thi HSG và thi THPTQG, CHƯƠNG II- CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT, NỘI DUNG CƠ BẢN, ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1, Sự hình thành hạt phấn và túi phôi, Cấu tạo của hạt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay