BÀI TOÁN KHUNG 3D 3D FRAMES

15 32 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 18:44

Thiết lập sơ đồ hình học2. Khai báo vật liệu, tiết diện, gán3. Tải trọng, tổ hợp tải trọng4. Gán tải trọng cho phần tử của từng trường hợp tải trọng5. Gán điều kiện biên6. Kiểm tra mô hình7. Chạy chương trìnhThiết lập sơ đồ hình học2. Khai báo vật liệu, tiết diện, gán3. Tải trọng, tổ hợp tải trọng4. Gán tải trọng cho phần tử của từng trường hợp tải trọng5. Gán điều kiện biên6. Kiểm tra mô hình7. Chạy chương trìnhThiết lập sơ đồ hình học2. Khai báo vật liệu, tiết diện, gán3. Tải trọng, tổ hợp tải trọng4. Gán tải trọng cho phần tử của từng trường hợp tải trọng5. Gán điều kiện biên6. Kiểm tra mô hình7. Chạy chương trìnhphần tử thanh (Frame) BÀI GIẢNG Sap 2000 - Biên soạn: KS Đặng Tuấn Phong Bộ môn: KCCT Trường ĐH Thủy Lợi BÀI TOÁN KHUNG 3D 3D FRAMES MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D BÀI GIẢNG SAP 2000 Kết cấu khung nhà cao tầng MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D BÀI GIẢNG SAP 2000 Kết cấu khung nhà cao tầng MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D Kết cấu khung nhà cao tầng BÀI GIẢNG SAP 2000 *Cột có mặt cắt tiết diện thay đổi TRÌNH TỰ THỰC HIỆN BÀI GIẢNG SAP 2000 *Bài toán khung 3D sử dụng phần tử (Frame) Thiết lập sơ đồ hình học Khai báo vật liệu, tiết diện, gán Tải trọng, tổ hợp tải trọng Gán tải trọng cho phần tử trường hợp tải trọng Gán điều kiện biên Kiểm tra mơ hình Chạy chương trình Xem kết THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH BÀI GIẢNG SAP 2000 a) Khung không gian - tầng - nhịp theo phương X - nhịp theo phương Y BÀI GIẢNG SAP 2000 THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH -Chọn đơn vị -3D Frames THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH BÀI GIẢNG SAP 2000 -Number of Stories (số tầng):4 -Number of Bays, X (số nhịp theo phương X):2 -Number of Bays, Y (số nhịp theo phương Y):2 -Story height (chiều cao tầng):4 -Bay width, X (bề rộng nhịp theo phương X):5 -Bay width, Y (bề rộng nhịp theo phương Y):2 3D Frame Type - Open Frame Building Tạo kết cấu khung 3D - Flat Plate Building Tạo kết cấu khung 3D có sàn tầng BÀI GIẢNG SAP 2000 THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH BÀI GIẢNG SAP 2000 -Number of Divisions, X :4 Số khoảng chia mặt sàn theo phương X -Number of Divisions, Y :4 Số khoảng chia mặt sàn theo phương Y BÀI GIẢNG SAP 2000 THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH BÀI GIẢNG SAP 2000 1: Khung trạng thái vị trí cửa sổ 2D làm việc tương tác 2: Vị trí mặt phẳng 2D làm việc X-Z Plane @ Y = 2: Đang làm việc mặt phẳng X-Z Y=2 3: Lên giá trị tọa độ theo trục sau @ 4: Xuống giá trị tọa độ theo trục sau @ BÀI GIẢNG SAP 2000 THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH Các trình tự khác giống toán khung phẳng 2D BÀI TẬP ÁP DỤNG BÀI GIẢNG SAP 2000 Bài tập ví dụ 1: Chiều cao cột tầng 5m, tầng lầu 3,6m Vật liệu BTCT Tiết diện cột C20x20cm Tiết diện dầm 6m: D20x60cm Tiết diện cột 4m: D20x40cm Tải trọng tường tác dụng lên dầm tầng lầu: 650 kgf/m Tải trọng tường tác dụng lên dầm tầng thượng: 180kgf/m Tải trọng gió đẩy theo trục X: 200kgf/m Tải trọng gió hút Theo trục X: 150kgf/m Xác định nội lực ??? BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập ví dụ 2: BÀI GIẢNG SAP 2000 Khung nhà BTCT Cột C40x40cm, Dầm D24x40 Tải phân bố tầng thượng: 20kN/m Tải phân bố tầng 3: 15kN/m Liên kết nhà mặt đất liên kết ngàm Xđ nội lực ??? ... SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D BÀI GIẢNG SAP 2000 Kết cấu khung nhà cao tầng MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D BÀI GIẢNG SAP 2000 Kết cấu khung nhà cao tầng MỘT SỐ BÀI TOÁN KHUNG 3D Kết cấu khung nhà cao tầng BÀI... Y):2 3D Frame Type - Open Frame Building Tạo kết cấu khung 3D - Flat Plate Building Tạo kết cấu khung 3D có sàn tầng BÀI GIẢNG SAP 2000 THIẾT LẬP MỘT SỐ MÔ HÌNH THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH BÀI GIẢNG... HÌNH BÀI GIẢNG SAP 2000 a) Khung không gian - tầng - nhịp theo phương X - nhịp theo phương Y BÀI GIẢNG SAP 2000 THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH -Chọn đơn vị -3D Frames THIẾT LẬP MỘT SỐ MƠ HÌNH BÀI GIẢNG
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN KHUNG 3D 3D FRAMES, BÀI TOÁN KHUNG 3D 3D FRAMES

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay