Bai 35 khai quat chau mi

23 32 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 18:28

LOGO Crix-tốp Cô-lôm-bô (1451- 1506) Sinh Giôn-xơ, Tây Ban Nha Trên đường tìm tới Ấn Độ theo hướng Tây Ngày 12.10.1492- Đồn thủy thủ Crix-tốp Cơ- Lôm-Bô lần đầu cập bến miền đất lạ- mà ơng khơng biết khám phá châu lục thứ trái đất: Đó châu LOGO LOGO 1.1.Một Mộtlãnh lãnhthổ thổrộng rộnglớn lớn 2.2.Vùng Vùngđất đấtcủa củadân dânnhập nhậpcư cư Thành Thànhphần phầnchủng chủngtộc tộcđa đadạng dạng Tiết 40 LOGO Một lãnh thổ rộng lớn: 168độ04’Tũi Pr M a Diện tích: b Vị trí, giới hạn: vị tríđịnh Châu Xác tọa độMỹ? địa lí châu Mĩ? nc đạo, chí tuyến hạn đường Châu Mỹ haibản vòng cực? đồ? Nhận xét Mũi Mơcchi xơn B ũi M - Lãnh thô trải dài từ vùng cực định đường xích Bắc Xác đến Xácvùng địnhcận vịcực tríNam giới 71độ59’B ên u p ơo x n i 34độ54’T Mũi Phroiet 54độ53’N LOGO 1600Đ 200T Nửa cầu Tây Nửa cầu Đơng Tại nói châu nằm hồn toàn nửa cầu Tây? LOGO Một lãnh thổ rộng lớn: a Diện tích: b Vị trí, giới hạn: i Đạ Tâ y Th D ng nh Bì g ơn D - Lónh thụ tri di t vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam - Nằm hồn tồn nửa cầu Tây - Phía bắc giáp Bắc Băng Qua H35.1 Dương, đông SGK giáp cho Đại biết Tây châu tây giáp tiếp Thái giáp Bình vi Dng, nhng i dng no? Dng Bắc Băng D ư¬ng LOGO - Châu lục gồm hai lục địa: Vị trí Lục địa Bắcgiới hạn lụccủa địa NamChâu Nối lục địa Mĩliền cóhai khác eobiệt đất Panama so với châu -Xác Trảilục dàikhác? gần định vị 139VT-> trí kênh Có đàođủ đới tự nhiên thuộc ba Panama nêu ý nghĩa vành đai nhiệt Trái Đất nó? BẮC MỸ Pa am a Một lãnh thổ rộng lớn: a Diện tích: b.Vị trí, giới hạn: NAMn MỸ Lược đồ tự nhiên Châu Tiết 40 LOGO Eo đất Pa-na-ma LOGO Kênh đào rộng không đến 50 km Ðược xây dựng năm 1878 sau đến năm 1914 hoàn thành Tiết 40 LOGO Một số hình ảnh kênh đào Panama LOGO Xan Phranxixco La HaBaNa Có cách từ La-ha-ba-na (thủ đô Cu Ba) đến Xan-Phranxi-xcô đường biển? Nếu em thuyền trưởng tàu đó, em chọn cách nào? Tại sao? Bản đồ tự nhiên giới Tiết 40 LOGO Một lãnh thổ rộng lớn: a Diện tích: -Rộng 42 triệu km2, đứng thứ giới sau châu Á b Vị trí, giới hạn: - Lãnh thơ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam - Nằm hồn tồn nửa cầu Tây - Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, đông giáp Đại Tây Dương, tây giáp Thái Bình Dương Tiết 40 LOGO Vùng đất dân nhập cư Thành phần chủng tộc đa dạng: a Vùng đất dân nhập cư - Trước TK XVI có người E-xkimơ người Anh-điêng thuộc chủngTrước tộc TKMơn-gơ-lơ-it sinh XVI, chủ nhân sống.của Châu người gì? Họ thuộc chủng tộc nào? Người Anh-điêng Người E-xki-mô Mô ngô lôit Exkimô Anh điêng Xác định luồng nhập cư họ lược đồ? Lược đồ luồng nhập cư vào Châu Tiết 40 LOGO Vùng đất dân nhập cư Thành phần chủng tộc đa dạng: Một số hình ảnh Người Anh Điêng sinh sống hoạt đâu châu lục? Có động hoạt động kinh tế kinh tế nào? người Người Anh-điêng phân bố khắp châu lục Anhđiêng Tiết 40 LOGO MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA NGƯỜI Ê-XKI-MƠ Hoạt động kinh tế Người Ê-xki- mơ sinh người E-sống đâu Châu xki-lục? Có hoạt mô dộng kinh tế nào? Người E-xki-mô sống ven Bắc Băng Dương Tiết 40 LOGO Vùng đất dân nhập cư Thành phần chủng tộc đa dạng: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VĂN HĨA CỦA CÁC BỘ LẠC CỔ Kim tháp văn hóa Cổng đềncủa Đền chiến binh báo(Mai-a) (Mai-a) Kiến trúc người In -ca tựvào Lăng mộ người InMai - ca.- a ? Hiểu biết văn hóa lạc cổ Mai-a, A- xơ- tếch, Inca? Một số công trình kiến trúc người A-xơ-tếch Tiết 40 LOGO Vùng đất dân nhập cư Thành phần chủng tộc đa dạng: a Vùng đất dân nhập cư - Trước TK XVI có người E-xkimơ người Anh-điêng thuộc chủng tộc Mơn-gơ-lơ-it sinh sống - Từ TK XVI có thêm: + Người gốc phát Âu thuộc chủng tộc Từ sau kiến CrixƠ-rơ-pê-ơ-ít tơp Cơ-lơm-bơ (1492) thành + Người đencư thuộc phầndadân châuchủng có tộc Nê-grơ-it bứcnào? từ châu thay bị đổicưỡng phi sang làm nô lệ Người Âuluồng xâm chiếm Lược châu đồ nhập châu cư vào Châu Tiết 40 LOGO Vùng đất dân nhập cư Thành phần chủng tộc đa dạng: a Vùng đất dân nhập cư b.Thành phần chủng tộc đa dạng - Có đủ chủng tộc NêuMơn-gơ-lơ-ít, luồng nhập cư vào giới: Ơ-rô-pê-ôchâu Mĩ? it, Nê-grô-it Cácchủng luồngtộc nhập cư có vai tròhồ - Các chung sống quan thếphần đến huyết tạotrọng nên thành người lai.sự hình thành cộng đồng dân cư châu Mĩ? Lược đồ luồng nhập cư vào Châu Tiết 40 LOGO - Dân Giải cư Bắc ởtại haisao nước thích cóHoa Kỳ vàkhác Ca-na-đa, conngữ đa vềsốngôn cháu ngưới Châucư Âuởgốc Anh, dân khu vực Pháp,Bắc Đức thuộc lạc cổ vớibộdân cưĂng khu lô xắcvực xông, nói tiếng Anh Trung Nam Mĩ? gọi Châu Ăng lô xăc xông - Dân cư Trung Nam từ Mê-hi-cô trở xuống cháu người Âu gốc Tây Ban Nha Bồ Đào Nha thuộc ngữ hệ La tinh gọi Châu La tinh Châu Ăng-lô-xăc-xông Ch âu M ĩL a- tin h Lược đồ luồng nhập cư vào Châu Tiết 40 LOGO LUYỆN TẬP CỦNG CỐ: Bài tập Điền vào chỗ chấm(…… )những từ thích hợp cho 42 triệu km2 Tây Châu rộng…………………… , nằm hoàn toàn nửa cầu…………., lãnh thổ từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam trải dài từ……………………………… đến tận…………………………………… lục địa Nam lục địa Bắc Châu gồm…………lục địa, …………………… và……………………… 50km Pa-na-ma Nối liền lục địa eo đất…………………………rộng khơng đến ……………… Ơ-rơ-pê-ơ-ít đa dạng Mơn-gơ-lơ-ít Châu có thành phần chủng tộc………………:…………………,…………………, Nê-grơ-ít …………………………Các chủng tộc châu hoà huyết tạo nên thành lai phần người…………… Tiết 40 LOGO Dặn dò Tìm hiểu tài liệu nói tượng khí hậu Bắc Sưu tầm tranh ảnh tự nhiên Bắc Học làm tập SGK tập đồ Địa lí LOGO Tiết 40 LOGO * Điểm giống: Nằm đối xứng qua đường xích đạo; Có đường chí Vị lãnh thổ trí tuyến qua *châu Khác nhau: châu Phi có + Châu Mĩ: Lãnh thổ kéo điểm dài hai cực;gì đường tuyến qua giốngchívà khác phần hẹp lãnh thổnhau?nhiên ôn hòa, >Thiên phong phú + Châu Phi: Hai đường chí tuyến qua phần lãnh thổ mở rộng-> Thiên nhiên khắc nghiệt Bản đồ tự nhiên giới ... từ vùng cực Bắc đến vùng cận cực Nam - Nằm hoàn toàn nửa cầu Tây - Phía bắc giáp Bắc Băng Qua H35.1 Dương, đông SGK giáp cho Đại biết Tây châu tây Mĩ giáp tiếp Thái giáp Bình với Dương, đại dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 35 khai quat chau mi, Bai 35 khai quat chau mi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay