Báo cáo khóa luận chữ ký điện tử

55 37 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 18:25

Chữ ký điện tử và ứng dụng trong thực tế” . Đây là một trong những chuyền đề mang tính thực tiễn rất cao trong cuộc sống trong các lĩnh vực. Làm sao đề thông tin được chuyển đổi một cách nhanh chóng và đáng tin cậy… TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH KHOA TỐN – TIN &&&& MÔN TRUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỀ TÀI LỜI NÓI ĐẦU T ruyền bảo mật thông tin môn khoa học công nghệ thông tin ứng dụng thực Với phát triển internet, thông tin vấn đề bảo mật trở nên đề tài nóng bỏng Chính ví vậy, mơn học giúp bạn sinh viên có lượng kiến thức định vấn đề Với hướng dẫn tận tình thầy buổi học, chúng em tiến hành đăng đề tài " Chữ điện tử ứng dụng thực tế” Đây chuyền đề mang tính thực tiễn cao sống lĩnh vực Làm đề thông tin chuyển đổi cách nhanh chóng đáng tin cậy… Do hiểu biết kiến thức chưa sâu lĩnh vực này, chắn đề tài nhóm nhiều thiết sót Vì vậy, mong thầy xem xét lượng thứ, đóng góp ý kiến để chúng em ý thức rút kinh nghiệm cho đề tài sau Cuối cùng, chúng em chân thành cám ơn thầy tạo hội cho nhóm thực đề tài MỤC LỤC Trang PHẦN : Tổng quan bảo mật loại mã cổ điển I II III IV Tổng quan bảo mật Nhu cầu an tồn thơng tin Nguy hiểm họa hệ thống thông tin Các loại mã cổ điển .5 PHẦN : Các thuật tốn mã hóa ứng dụng vào chữ điện tử I Thuật toán DES .15 II Thuật toán AES .17 III Thuật toán RSA .24 PHẦN : Chữ điện tử I II III IV V VI Giới thiệu 28 Ứng dụng .28 Phương pháp chung .29 Phương pháp chữ điện tử RSA Các bước mã hóa 30 Các bước kiểm tra 30 PHẦN : Chương trình minh họa mã hóa, giải mã I II III IV V VI Hình ảnh phần mềm 31 Hỗ trợ thực 31 Thực viết chương trình mã hóa 32 Viết code mã hóa .34 Demo chạy chương trình 39 Phân phối đóng gói chương trình mã hóa văn 42 Tài liệu tham khảo 53 PHẦN I : BẢO MẬT VÀ CÁC LOẠI MÃ CỔ ĐIỂN I Tổng quan bảo mật : Ngày với phát triển bùng nổ công nghệ thông tin, hầu hết thông tin doanh nghiệp chiến lược kinh doanh, thông tin khách hàng, nhà cung cấp, tài chính, mức lương nhân viên,…đều lưu trữ hệ thống máy tính Cùng với phát triển doanh nghiệp đòi hỏi ngày cao mơi trường kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp cần phải chia sẻ thông tin cho nhiều đối tượng khác qua Internet hay Intranet Việc mát, rò rỉ thơng tin ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính, danh tiếng công ty quan hệ với khách hàng Các phương thức công thông qua mạng ngày tinh vi, phức tạp dẫn đến mát thơng tin, chí làm sụp đổ hồn tồn hệ thống thơng tin doanh nghiệp Vì an tồn bảo mật thơng tin nhiệm vụ nặng nề khó đốn trước được, tập trung lại gồm ba hướng sau: - Bảo đảm an tồn thơng tin máy chủ - Bảo đảm an tồn cho phía máy trạm - Bảo mật thơng tin đường truyền Đứng trước yêu cầu bảo mật thông tin, việc xây dựng phương thức bảo mật thơng tin người ta đưa ngun tắc bảo vệ liệu sau: - Nguyên tắc hợp pháp lúc thu thập xử lý liệu - Nguyên tắc đắn - Nguyên tắc phù hợp với mục đích - Nguyên tắc cân xứng - Nguyên tắc minh bạch - Nguyên tắc định cho cá nhân bảo đảm quyền truy cập cho người có liên quan - Nguyên tắc khơng phân biệt đối xử - Ngun tắc an tồn - Nguyên tắc có trách niệm trước pháp luật - Nguyên tắc giám sát độc lập hình phạt theo pháp luật Nguyên tắc mức bảo vệ tương ứng vận chuyển liệu xuyên biên giới II Nhu cầu an tồn thơng tin : - An tồn thơng tin thay đổi nhiều thời gian gần Trước có nhu cầu bảo mật thơng tin, đòi hỏi thêm nhiều u cầu an ninh máy chủ mạng - Các phương pháp truyền thống cung cấp chế hành phương tiện vật lý nơi lưu trữ bảo vệ tài liệu quan trọng cung cấp giấy phép quyền sử dụng tài liệu mật - Máy tính đòi hỏi phương pháp tự động để bảo vệ tệp thông tin lưu trữ Nhu cầu bảo mật lớn đa dạng, có mặt khắp nơi, lúc Do khơng thể khơng đề qui trình tự động hỗ trợ bảo đảm an tồn thơng tin - Việc sử dụng mạng truyền thông đòi hỏi phải có phương tiện bảo vệ liệu truyền Trong có phương tiện phần mềm phần cứng, đòi hỏi có nghiên cứu đáp ứng toán thực tiễn đặt III Nguy hiểm họa hệ thống thơng tin : - Hiểm họa vơ tình: người dùng khởi động lại hệ thống chế độ đặc quyền, họ tùy ý chỉnh sửa hệ thống Nhưng sau hồn thành cơng việc họ khơng chuyển hệ thống sang chế độ thơng thường, vơ tình để kẻ xấu lợi dụng - Hiểm họa cố ý: cố tình truy nhập hệ thống trái phép - Hiểm họa thụ động: hiểm họa chưa không tác động trực tiếp lên hệ thống, nghe trộm gói tin đường truyền - Hiểm họa chủ động: việc sửa đổi thông tin, thay đổi tình trạng hoạt động hệ thống Đối với hệ thống thông tin mối đe dọa hậu tiềm ẩn lớn, xuất phát từ nguyên nhân sau: - Từ phía người sử dụng: xâm nhập bất hợp pháp, ăn cắp tài sản có giá trị - Trong kiến trúc hệ thống thông tin: tổ chức hệ thống kỹ thuật cấu trúc khơng đủ mạnh để bảo vệ thơng tin - Ngay sách bảo mật an tồn thơng tin: khơng chấp hành chuẩn an tồn, không xác định rõ quyền vận hành hệ thống - Thơng tin hệ thống máy tính dễ bị xâm nhập khơng có cơng cụ quản lý, kiểm tra điều khiển hệ thống - Nguy nằm cấu trúc phần cứng thiết bị tin học phần mềm hệ thống ứng dụng hãng sản xuất cài sẵn loại 'rệp' điện tử theo ý đồ định trước, gọi 'bom điện tử' Nguy hiểm mạng máy tính mở tin tặc, từ phía bọn tội phạm IV Các loại mã cổ điển : Mã hoá cổ điển phương pháp mã hoá đơn giản xuất lịch sử ngành mã hoá Thuật toán đơn giản dễ hiểu Những phương pháp mã hoá cở sở cho việc nghiên cứu phát triển thuật toán mã hoá đối xứng sử dụng ngày Trong mã hoá cổ điển có hai phương pháp bật là: - Mã hoá thay - Mã hoá hoán vị IV.1 Mã đối xứng : Mật mã đối xứng sử dụng khóa cho việc mã hóa giải mã Có thể nói mã đối xứng mã khố hay mã khóa riêng hay mã khố thỏa thuận Ở người gửi người nhận chia sẻ khoá chung K, mà họ trao đổi bí mật với Ta xét hai hàm ngược nhau: E hàm biến đổi rõ thành mã D hàm biến đổi mã trở rõ Giả sử X văn cần mã hóa Y dạng văn thay đổi qua việc mã hóa Khi ta hiệu: Y = EK(X) X = DK(Y) Mọi thuật toán mã cổ điển mã khố đối xứng, thơng tin khóa chia sẻ người gửi người nhận Mã đối xứng kiểu trước phát minh khố mã cơng khai (còn gọi mã không đối xứng) vào năm 1970 Hiện mã đối xứng công khai tiếp tục phát triển hồn thiện Mã cơng khai đời hỗ trợ mã đối xứng khơng thay nó, mã đối xứng đến sử dụng rộng rãi Sau ta đưa định nghĩa số khái niệm mã hóa Bản rõ X gọi là tin gốc Bản rõ chia nhỏ có kích thước phù hợp Bản mã Y tin gốc mã hoá Ở ta thường xét phương pháp mã hóa mà khơng làm thay đổi kích thước rõ, tức chúng có độ dài Mã thuật toán E chuyển rõ thành mã Thơng thường cần thuật tốn mã hóa mạnh, cho dù kẻ thù biết thuật tốn, khơng biết thơng tin khóa khơng tìm rõ Khố K thơng tin tham số dùng để mã hố, có người gửi nguời nhận biết Khóa độc lập với rõ có độ dài phù hợp với yêu cầu bảo mật Mã hố q trình chuyển rõ thành mã, thông thường bao gồm việc áp dụng thuật tốn mã hóa số q trình xử lý thông tin kèm theo Giải mã chuyển mã thành rõ, trình ngược lại mã hóa Mật mã chuyên ngành khoa học Khoa học máy tính nghiên cứu nguyên lý phương pháp mã hoá Hiện người ta đưa nhiều chuẩn an toàn cho lĩnh vực khác công nghệ thông tin Thám mã nghiên cứu nguyên lý phương pháp giải mã mà khơng biết khố Thơng thường đưa mã mạnh làm chuẩn dùng chung người sử dụng, mã kẻ thám mã người phát triển mã tìm hiểu nghiên cứu phương pháp giải phần mã với thông tin không đầy đủ Lý thuyết mã bao gồm mật mã thám mã Nó thể thống nhất, để đánh giá mã mạnh hay khơng, phải xét từ hai khía cạnh Các nhà khoa học mong muốn tìm mơ hình mã hóa khái qt cao đáp ứng nhiều sách an toàn khác IV.2 Các mã cổ điển thay : Có hai loại mã cổ điển mã thay mã hốn vị (hay gọi dịch chuyển) Mã thay phương pháp mà kí tự (nhóm kí tự) rõ thay kí tự (một nhóm kí tự) khác để tạo mã Bên nhận cần thay ngược lại mã để có rõ ban đầu Trong phương pháp mã hoán vị, kí tự rõ giữ nguyên, chúng xếp lại vị trí để tạo mã Tức kí tự rõ hồn tồn khơng bị thay đổi kí tự khác mà đảo chỗ chúng để tạo thành mã Trước hết ta xét mã cổ điển sử dụng phép thay chữchữ khác bảng chữ để tạo thành mã - Ở chữ rõ thay chữ số tự khác - Hoặc xem rõ mơt dãy bít, phép thay mẫu bít rõ mẫu bít mã IV.2.1 Mã Ceasar : Đây mã biết sớm nhất, sáng tạo Julius Ceasar Lần sử dụng quân Việc mã hoá thực đơn giản thay chữchữ thứ ba bảng chữ  Ví dụ: o Meet me after the toga party o PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB Ở thay chữ m chữ đứng thứ sau m p (m, n, o, p); thay chữ e chữ đứng thứ sau e h (e, f, g, h)  Có thể định nghĩa việc mã hố qua ánh xạ bảng chữ sau: chữ dòng mã chữ tương ứng dòng trên: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz DEF GHI JK LMNOPQRSTUVWXYZAB C  Về toán học, ta gán số thứ tự cho chữ bảng chữ Các chữ dòng có số thứ tự tương ứng số dòng dưới: abcdefghijk l m 10 11 12 n o p q r s t u v w x y z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mã Ceasar định nghĩa qua phép tịnh tiến chữ sau: c = E(p) = (p + k) mod (26) p = D(c) = (c – k) mod (26) Ở đây, p số thứ tự chữ rõ c số thứ tự chữ tương ứng mã; k khố mã Ceasar Có 26 giá trị khác k, nên có 26 khố khác Thực tế độ dài khoá 1, chữ tịnh tiến khoảng  Thám mã Ceasar việc làm đơn giản, số khố có Chỉ có 26 khố có thể, A ánh xạ vào số 26 chữ bảng chữ tiếng Anh: A, B, C, …Các chữ khác xác định số bước tịnh tiến tương ứng A Kẻ thám mã thử khoá một, tức sử dụng phương pháp tìm duyệt tổng thể Vì số khố nên việc tìm duyệt khả thi Cho trước mã, thử 26 cách dịch chuyển khác nhau, ta đốn nhận thơng qua nội dung rõ nhận Ví dụ Bẻ mã "GCUA VQ DTGCM" cách thử phép tịnh tiến khác bảng chữ, ta chọn bước tịnh tiến thích hợp 24 cho rõ "easy to break" IV.2.2 Các mã bảng chữ đơn: Bây ta khắc phục nhược điểm mã Ceasar cách mã hố chữ khơng dịch chuyển bảng chữ, mà tạo bước nhảy khác cho chữ Trong mã chữ rõ ánh xạ đến chữ khác mã Do cách mã tương ứng với hoán vị bảng chữ hốn vị khố mã cho Như độ dài khoá 26 số khố có 26! Số khố lớn Ví dụ Ta có mã tương ứng với rõ mã bảng chữ đơn sau: Plain: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Cipher: DKVQFIBJWPESCXHTMYAUOLRGZN Plaintext: ifwewishtoreplaceletters Ciphertext: WIRFRWAJUHYFTSDVFSFUUFYA - Tính an tồn mã bảng chữ đơn Tổng cộng có 26! xấp xỉ khoảng x 10 26 khoá Với nhiều khoá nhiều người nghĩ mã bảng chữ đơn an toàn Nhưng Vấn đề đặc trưng ngơn ngữ Tuy có số lượng khoá lớn, đặc trưng tần suất xuất chữchữ tương ứng mã nhau, nên kẻ thám mã đốn ánh xạ số chữ từ mò tìm chữ mã cho chữ khác Ta xét khía cạnh cụ thể mục sau - Tính dư thừa ngôn ngữ thám mã Ngôn ngữ lồi người dư thừa Có số chữ cặp chữ ba chữ dùng thường xuyên chữ độ dài khác Chẳng hạn chữ sau tiếng Anh "th lrd s m shphrd shll nt wnt" Tóm lại nhiều ngôn ngữ chữ không sử dụng thường xuyên Trong tiếng Anh chữ E sử dụng nhiều nhất; sau đến chữ T, R, N, I, O, A, S Một số chữ dùng như: Z, J, K, Q, X Bằng phương pháp thống kê, ta c ó thể xây dựng bảng tần suất chữ đơn, cặp chữ, ba chữ Bảng tần suất chữ tiếng Anh Điều quan trọng mã bảng chữ đơn không làm thay đổi tần suất tương đối chữ, có nghĩa ta có bảng tần suất bảng chữ mã tương ứng Điều phát nhà khoa học Ai cập từ kỷ thứ Do có cách thám mã bảng chữ đơn sau: - Tính toán tần suất chữ mã - So sánh với giá trị biết - Tìm kiếm chữ đơn hay dùng A-I-E, đôi NO ba RST; dùng JK, X-Z - Trên bảng chữ đơn cần xác định chữ dùng bảng đôi ba trợ giúp Ví dụ Thám mã mã bảng chữ đơn, cho mã: UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSXEPYEP OPDZSZUFPOUDTMOHMQ - Tính tần suất chữ - Đoán P Z e t - Khi ZW th ZWP the - Suy luận tiếp tục ta có rõ: it was disclosed yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives in moscow IV.2.3 Mã Playfair : Như thấy số khoá lớn mã bảng chữ đơn đảm bảo an toàn mã Một hướng khắc phục mã chữ, tức chữ mã số chữ khác tùy thuộc vào chữ mà đứng cạnh Playfair mã vậy, sáng tạo Charles Wheastone vào năm 1854 mang tên người bạn Baron Playfair Ở chữchữ khác tùy vào chữ cặp đơi rõ Ma trận khố Playfair Cho trước từ làm khoá, với điều kiện từ khố khơng có chữ bị lặp Ta lập ma trận Playfair ma trận cỡ x dựa từ khoá cho gồm chữ bảng chữ cái, xếp theo thứ tự sau: - Trước hết viết chữ từ khoá vào hàng ma trận bắt từ hàng thứ - Nếu ma trận trống, viết chữ khác bảng chữ chưa sử dụng vào lại Có thể viết theo trình tự qui ước trước, chẳng hạn từ đầu bảng chữ cuối - Vì có 26 chữ tiếng Anh, nên thiếu Thơng thuờng ta dồn hai chữ vào ô chung, chẳng hạn I J - Giả sử sử dụng từ khoá MORNACHY Lập ma trận khoá Playfair tương ứng sau: MONAR CHYBD EFGIK LPQST UVWXZ Mã hoá giải mã: rõ mã hoá chữ lúc theo qui tắc sau: - Chia rõ thành cặp chữ Nếu cặp có hai chữ nhau, ta chèn thêm chữ lọc chẳng hạn X Ví dụ, trước mã “balloon” biến đổi thành “ba lx lo on” - Nếu hai chữ cặp rơi vào hàng, mã chữ chữ phía bên phải hàng ma trận khóa (cuộn vòng quanh từ cuối đầu), chẳng hạn “ar” biến đổi thành “RM” - Nếu hai chữ cặp rơi vào cột, mã chữ chữ phía bên cột ma trận khóa (cuộn vòng quanh từ cuối đầu), chẳng hạn “mu” biến đổi thành “CM” - Trong trường hợp khác, chữ cặp mã chữ hàng với cột với chữ cặp với ma trận khóa Chẳng hạn, “hs” mã thành “BP”, “ea” mã thành “IM” “JM” (tuỳ theo sở thích) An tồn mã Playfair: - An toàn nâng cao so với bảng đơn, ta có tổng cộng 26 x 26 = 676 cặp Mỗi chữchữ khác nhau, nên tần suất chữ mã khác tần suất chữ văn tiếng Anh nói chung - Muốn sử dụng thống kê tần suất, cần phải có bảng tần suất 676 cặp để thám mã (so với 26 mã bảng đơn) Như phải xem xét nhiều trường hợp tương ứng có nhiều mã cần lựa chọn Do khó thám mã mã bảng chữ đơn - Mã Playfair sử dụng rộng rãi nhiều năm giới quân Mỹ Anh chiến tranh giới thứ Nó bị bẻ khố cho trước vài trăm chữ, mã chứa nhiều cấu trúc rõ IV.2.4 Các mã đa bảng Một hướng khác làm tăng độ an toàn cho mã bảng chữ sử dụng nhiều bảng chữ để mã Ta gọi chúng mã đa bảng Ở chữchữ mã tùy thuộc vào ngữ cảnh mã hoá Làm để trải tần suất chữ xuất mã Do làm bớt cấu trúc rõ thể mã làm cho thám mã đa bảng khó Ta sử dụng từ khoá để rõ chọn bảng dùng cho chữ tin Sử dụng 10 Vào Chọn ma khoa cho cho file loinoidau.txt Văn mã hóa sau Bước : Giải mã văn 41 42 VI PHÂN PHỐI VÀ ĐĨNG GĨI CHƯƠNG TRÌNH MÃ HĨA VĂN BẢN Tạo dự án Deployment  Sao chép Project MAHOA hồn thiện để chuẩn bị đóng gói  Mở Visual Studio chọn File | New | Project từ menu File Chọn Other Project Types chọn Setup and Deployment Nhấn vào biểu tượng Setup Wizard gõ vào chuỗi MAHOA_VERSION1.0 Chọn Add To Solution từ danh sách Solution để kết hợp hai dự án lúc vào giải pháp hành Nhấn OK để làm xuất trình Setup Winzard 43 Sử dụng trình Setup Winzard  Nhấn nút Next hình giới thiệu  Hộp thoại Choose a Project Type xuất Hộp thoại cho phép ta kiểm soát cách đóng gói phân phối dự án chương trình  3.Mặc định lựa chọn “Creat a setup for a windows application”  Nhấn nút Next Hộp thoại Choose Project Output To Include hiển thị cho phép định file kèm theo trình cài đặt thơng tin chương trình  Nhấn chọn Primary Output hình: 44 Nhấn Next Hộp thoại Choose Files To Include hiển thị cho phép chọn files liệu, file hướng dẫn… Nhấn nút Add chọn file readme.txt dự án Nhấn Next để hiển thị hộp thoại Creat Project Tại thông tin dự án đóng gói chọn Bạn nhấn nút Previous để hiệu chỉnh thông tin trước hoàn thiện 45 Nhấn nút Finish để tạo dự án Deployment cho chương trình Tùy biến lựa chọn đóng gói Bây dự án sẵn sàng đóng gói Khi có yêu cầu đóng gói, file kết xuất thư mục chọn lưu file msi (Microsoft Installer) Tuy nhiên tạo thêm số tùy chọn cho chương trình cài đặt trước yêu cầu đóng gói tạo short cut, tạo tên cơng ty, phiên chương trình… 2.1 Cấu hình thiết lập 46  Chọn Build | Configuration Manager từ menu làm xuất hộp thoại sau: Hộp thoại cho phép hiển thị chế độ biên dịch hành cho dự án có Solution Lúc nên chọn Release – biên dịch tối ưu thay cho Debug  Nhấn chọn danh sách Active Solution Configuration chọn Release  Nhấn chọn danh sách Configuration cho hai dự án MAHOA MAHOA_VERSION1.0và chọn Release  Đánh dấu chọn mục Buil cho hai dự án  Nhấn nút Close Tiếp theo sử dụng File System Editor để yêu cầu trình cài đặt tạo short cut cho chương trình sau cài đặt thành cơng 2.2 Tạo shortcut cho ứng dụng cài đặt 47  Chọn Application Folder khung trái cửa sổ File System Editor Nếu File System Editor chưa xuất cho xuất cách chọn dự án Solution Explorer chọn View | Editor | File System  Bên khung phải nhắp chuột phải vào mục Primary Output From MAHOA chọn Creat Shortcut To Primary Output From MAHOA từ menu  Đổi tên thành BAOMAT_VANBAN ấn Enter  Kéo Shortcut BAOMAT_VANBAN vào thư mục User’s Programs Menu Folder bên khung trái hình: 2.3 Thiết lập tên cơng ty phiên chương trình  Chọn dự án MAHOA_VERSION 1.0từ cửa sổ Solution Explorer  Mở cửa sổ Properies 48 Thuộc tính Author thường dùng đặt tên cho tác giả hay nhà sản xuất Tên dùng làm thư mục cho chương trình đặt Program Files Khi chương trình Setup thực thi, thơng tin tác giả đặt trường Contact hộp thoại Support Info, hộp thoại bạn truy xuất sau thơng qua mục Add/Remove Programs Control Panel Thuộc tính Tiile chứa tên chương trình setup, thuộc tính Version chứa số hiệu phiên cho chương trình  Thay đổi thuộc tính Author thành TIN3CBT-MAHOA  Đổi Version thành 1.0  Ấn Yes có hộp thoại xuất  Xem lại thuộc tính khác trước đóng gói thực Bây thử mở hộp thoại Property Pages cách R-Click vào dự án chọn Properties xem thơng tin thiết lập có hay khơng 49 2.4 Đặt thuộc tính cho gói ứng dụng Làm xuất cửa sổ Property Pages hình: Hộp thoại cho phép định xem lại tùy chọn trình Setup Winzard tùy biến số thiết lập bổ sung khơng có winzard  Output File name cho phép đặt tên cho file cài đặt  Danh sách Package files: có tùy chọn As Loose Uncompress Files – tạo file không nén thư mục với file msi; mục In Setup File lúc chọn mặc định lựa chọn trình dùng Setup Winzard; mục In Cabinet Files – tạo hay nhiều file CAB file chứa ứng dụng  Chọn mục In Cabinet Files, tùy chỉnh thông số tương ứng  Nhấn chuột trở lại lại chọn In Setup File Chúng ta tạo file cài đặt đơn chứa tất file yêu cầu chương trình  Nhấn OK để lưu lại thay đổi bạn hộp thoại Property Pages 50 Biên dịch đóng gói dự án – kiểm tra việc cài đặt Bây dự án sẵn sàng để biên dịch, bước thực sau:  Biên dịch lệnh Build | Build Solution  Để ý theo dõi tiến trình xem trình biên dịch dự án Nếu biên dịch thành cơng thơng báo cuối góc trái hình  Chạy chương trình Setup để cài đặt ứng dụng  Mở thư mục chứa dự án chọn tìm file cài đặt: Khi chọn file MAHOA_VERSION1.0 thơng tin cấu hình phần trước lên này: 51 Kiểm tra trình cài đặt xem file có cài đủ vị trí hay khơng: 3.1 Chạy chương trình cài đặt Setup Nhắp đôi vào file setup.exe để khởi động chương trình cài đặt, sau lúc hình chào mừng sau: Nhấn Next để tiếp tục cài đặt Hộp thoại Select Installation Folder yêu cầu nhập thông tin thư mục cài đặt tùy chọn bổ sung Để mặc định tùy chọn trừ tùy chọn người sử dụng chọn Everyone Nhấn Next 52 Nhấn nút Next để bắt đầu cài đặt Nhấn Close để hoàn tất cài dặt 53 3.2 Chạy chương trình MAHOA_VERSION 1.0 sau cài đặt Chọn Start | Program chọn Shortcut BAOMAT_VB Chương trình khởi động thành cơng Như đóng gói thành cơng ứng dụng VB 54 Tài liệu tham khảo : Lý thuyết truyền bảo mật thông tin Các loại mã hóa Hướng dẫn kỹ thuật lập trình www.google.com.vn từ khóabao mật thông tin , chữ điện tử , mã hóa, trình ứng dụng viết chương trình vb.net….” 55 ... bao gồm hai thành phần chính: thuật tốn dùng để tạo chữ kí điện tử thuật tốn tương ứng để xác nhận chữ kí điện tử II Ứng dụng chữ ký điện tử : - Các giao dịch thương mại tạo loạt vấn đề từ góc... với khóa cơng cộng giải mã với việc kết hợp khóa riêng tư Chữ kí điện tử thực nhiều cách khác nhau, việc mã hóa khóa riêng tư giải mã với khóa cơng cộng phải phù hợp với Với chữ kí điện tử RSA... ciphertext:ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGL Để mã chữ w ta tìm chữ đầu khóa d, w mã bảng chữ tịnh tiến (tức a tịnh tiến vào d) Do chữ đầu w mã chữ Z Chữ thứ hai từ khóa e, có nghĩa chữ thứ hai rõ tịnh tiến (từ a
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khóa luận chữ ký điện tử, Báo cáo khóa luận chữ ký điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay