Chuyen de sinh thai học

144 22 2
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:50

Hệ thống hóa kiến thức phần sinh thái học dùng để ôn tập cho học sinh thamgia các kì thi: Thi học kì, thi THPTQG, thi học sinh giỏiTài liệu có thế sử dụng để giáo viên ôn luyện kiến thức sinh thái học cho học sinh rất có hiệu quả, tiết kiệm thời gian. SINH THÁI HỌC PHẦN BẢY: SINH THÁI I TÓM LƯỢC KIẾN THỨC CƠ BẢN: Môi *Môi trường nhân tố sinh thái : trường - Khái niệm : tất nhân tố xung quanh sinh vật sống gián tiếp tới sinh vật , ảnh hưởng đến tồn , sinh trưởng phát triển hoạt động khác sinh vật nhân tố - Các loại mội trường : Trên cạn – nước – đất – sinh vật sinh * Nhân tố sinh thái : thái (sự - Nhân tố vô sinh : nhiệt độ , ánh sáng …… tác - Nhân tố hữu sinh : sinh vật , người , tác động trực tiếp đông qua lai môi trường sinh vật) * Sự thích nghi sinh vật với môi trường: Yếu tố sinh thái Ánh sáng Nhóm thực vật - Nhóm động vật Nhóm ưa sáng - Nhóm động vật ưa hoạt động ngày Nhóm ưa bóng - Nhóm động vật ưa hoạt động đêm - Thực vật ưa nóng (nhiệt đới): Tầng cutin dày - Động vật biến nhiệt - TV ưa lạnh (ôn đới): Lá rụng mùa đông, chồi - Động vật nhiệt có vãy mỏng, thân rễ có lớp bần dày Nhiệt độ + Động vật vùng lạnh: lơng dày, dài, kích thước lớn, có tập tính ngủ đơng + Động vật vùng nóng: lơng ngắn, thưa, kích thước nhỏ hơn, có tập tính ngủ hè Lưu ý: Quy tắc Becman quy tắc Anlen => ĐV sống nơi nhiệt độ thấp có S/V giảm, góp phần hạn chế tỏa nhiệt a Quy tắc kích thước thể (quy tắc Becman) - Động vật nhiệt sống vùng có khí hậu lạnh có kích thước thể lớn so với động vật loài sống vùng nhiệt đới ấm áp Đồng thời, chúng có lớp mỡ dày nên khả chống rét tốt Ví dụ: voi, gấu sống vùng lạnh kích thước to voi, gấu vùng nhiệt đới b Quy tắc phận tai, đuôi, chi thể (quy tắc Anlen) - Động vật nhiệt sống vùng ơn đới có tai, đi, chi bé tai, đi, chi lồi động vật tương tự sống vùng nóng Ví dụ: tai đuôi thỏ vùng ôn đới nhỏ tai đuôi thỏ nhiệt đới Đặc điểm so sánh Nơi mọc CÂY ƯA SÁNG Sống nơi quang đãng Đặc điểm hình thái CÂY ƯA BĨNG Sống bóng râm, tán khác, nhà…   - Số lượng cành - Phân cành nhiều tạo thành tán - Phân cành - Cấu tạo hình thái - Lá màu xanh nhạt - Lá màu xanh đậm - Phiến dày - Phiến mỏng - Lá có tầng cu tin dày, mơ giậu phát triển - Lá có tầng cu tin mỏng, mô giậu phát triển  - Tán rộng, mọc nghiêng so với mặt đất khơng có - Tán rộng vừa phải, nằm ngang so với mặt đất Đặc điểm sinh lý     - Quang hợp - Cao - Yếu - Hô hấp - Cao - Yếu - Thoát nước - Cao - Yếu Đại diện Phong lan, vạn niên thanh, dong, lốt, gừng, Nhiều loài cỏ, tếch, phi lao, bồ đề, bạch đàn riềng Cây ưa bóng Cây ráy Lá lốt Cây đại hồng môn Cây dong * Giới phát triển hạn sinh thái : khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn Cây ưa sáng Cây sấu Cây chò nâu Cây bạch đàn Cây xoan đào Các lồi chim chích có ổ sinh thái khác nơi ở  *Ổ sinh thái: Là khơng gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái phép lồi tồn phát triển lâu dài * Nơi ở: Nơi cư trú lồi mơi trường nằm giới hạn sinh thái cho (ĐH 2014): Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 134 (1) Sử dụng tiết kiệm nguồn nướC (2) Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên tái sinh không tái sinh (3) Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên (4) Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, tránh đốt rừng làm nương rẫy A B C D (ĐH 2014): Để góp phần làm giảm hiệu ứng nhà kính, cần hạn chế gia 135 tăng loại khí sau khí quyển? A Khí nitơ B Khí heli C Khí cacbon điơxit D Khí neon (ĐH 2016): Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần khắc phục suy thối mơi trường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? 136 (1)Bảo vệ rừng trồng gây rừng (2) Chống xâm nhập mặn cho đất (3)Tiết kiệm nguồn nước (4)Giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính A C D 130 B (TN 2017): Trong hoạt động sau người, có hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? 137 I Sử dụng tiết kiệm nguồn điện II Trồng gây rừng III Xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên IV Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư, không đốt rừng làm nương rẫy A B C (TN 2017): Trong biện pháp sau đây, có biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm đất? 138 I Trồng xen canh lồi họ Đậu II Bón phân vi sinh có khả cố định nitơ khơng khí III Bón phân đạm hóa học IV Bón phân hữu A B C D 131 D (TN 2017): Có hoạt động sau dẫn đến hiệu ứng nhà kính? 139 I Quang hợp thực vật II Chặt phá rừng III Đốt nhiên liệu hóa thạch IV Sản xuất công nghiệp A B C D Câu 19(TN2014- MĐ 918): Để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chiến lược phát triển bền vững cần tập trung vào giải pháp sau đây? (1)Giảm đến mức thấp khánh kiệt tài nguyên không tái sinh (2)Phá rùng làm nương rẫy, canh tác theo lối chuyên canh độc canh (3)Khai thác sử dụng hợp lí tài nguyên tái sinh (đất, nước, sinh vật…) 140 (4)Kiểm soát gia tăng dân số, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ mội trường (5)Tăng cường sử dụng loại phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học,… tromg sản xuất nông nghiệp A (2), (4), (5) B (2), (3), (5) C (1), (2), (5) 132 D (1), (3), (4) Câu 36(TN2014- MĐ 918): Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy tuyệt chủng nhiều loại động vật thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động sau đây? 141 (1)Khai thác thủy, hải sản vượt mức cho phép (2)Trồng gây rừng bảo vệ rừng (3)Săn bắt, bn bán tiêu thụ lồi động vật hoang dã (4)Bảo vệ loài động vật hoang dã (5)Sử dụng sản phẩm từ động vật quý hiếm: mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,… A (2), (3), (4) B (2), (4), (5) C (1), (3), (5) D (1), (2), (4) 133 Câu 40(TN2014- MĐ 918): Rừng “lá phổi xanh” Trái Đất, cần bảo vệ Chiến lược khôi phục bảo vệ rừng cần tập trung vào giải pháp sau đây? (1)Xây dựng hệ thống khu bảo vệ thiên nhiên, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học 142 (2)Tích cực trồng rừng để cung cấp đủ nguyên liệu, vật liệu, dược liệu,… cho đời sống công nghiệp (3)Khai thác triệt để nguồn tài nguyên rừng để phát triển kinh tế xã hội (4)Ngăn chặn nạn phá rừng, rừng nguyên sinh rừng đầu nguồn (5)Khai thác sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản A (2), (3), (5) C (1), (2), (4) D (3), (4), (5) 134 B (1), (3), (5) Câu 26(TN201-MĐ381): Những giải pháp sau xem giải pháp phát triển bền vững, góp phần làm hạn chế biến đổi khí hậu toàn cầu? 143 (1)Bảo tồn đa dạng sinh họC (2)Khai thác tối đa triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên (3) Ngăn chặn nạn phá rừng, rừng nguyên sinh rừng đầu nguồn (4)Sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên (5)Tăng cường sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật, chất diệt cỏ, chất kích thích sinh trưởng, sản xuất nông, lâm nghiệp Đáp án là: A (1), (3) (4) B (1), (2) (5) C (2), (3) (5) D (2), (4) (5) 135 (ĐH 2013): Có lồi sinh vật bị người săn bắt khai thác mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể có nguy bị tuyệt chủng, cách giải thích sau hợp lí? A.Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy biến động di truyền, làm nghèo vốn gen làm biến nhiều alen có lợi quần thể B 144 Khi số lượng cá thể quần thể lại q đột biến quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại C.Khi số lượng cá thể quần thể giảm mạnh làm giảm di - nhập gen, làm giảm đa dạng di truyền quần thể D Khi số lượng cá thể quần thể lại q dễ xảy giao phối khơng ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng tần số alen có hại (ĐH 2013): So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hoá học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng lồi thiên địch có ưu điểm sau đây? 145 (1) Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người (2) Khơng phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết (3) Nhanh chóng dập tắt tất loại dịch bệnh (4) Không gây ô nhiễm môi trường A (1) (4) B (2) (3) C (3) (4) D (1) (2) 136 (ĐH 2010): Những hoạt động sau người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài nguyên không tái sinh (3) Loại bỏ loài tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí 146 (5) Bảo vệ loài thiên địch (6) Tăng cường sử dụng chất hoá học để tiêu diệt loài sâu hại Phương án là: A (1), (2), (3), (4) B (2), (3), (4), (6) C (2), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) 137 (ĐH 2013): Khi nói vấn đề quản lí tài ngun cho phát triển bền vững, phát biểu sau không đúng? A.Con người cần phải bảo vệ môi trường sống B Con người phải biết khai thác tài nguyên cách hợp lí, bảo tồn đa 147 dạng sinh họC C.Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh D Con người phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên (ĐH 2014): Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường nay, cần tập trung vào biện pháp sau đây? 148 (1)Xây dựng nhà máy xử lí tái chế rác thải (2)Quản lí chặt chẽ chất gây ô nhiễm môi trường (3)Tăng cường khai thác rừng đầu nguồn rừng nguyên sinh (4)Giáo dục để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người (5)Tăng cường khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản A (2), (3), (5) B (1), (3), (5) C (3), (4), (5) D (1), (2), (4) 90 (THPTQG 2015): Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên: 149 (1)Sử dụng lượng gió để sản xuất điện (2)Sử dụng tiết kiệm nguồn nướC (3)Tăng cường trồng rừng để cung cấp đủ nhu cầu cho sinh hoạt phát triển công nghiệp (4)Thực biện pháp: tránh bỏ hoang đất, chống xói mòn chống ngập mặn cho đất (5)Tăng cường khai thác than đá, dầu mỏ, khí đốt phục vụ cho phát triển kinh tế Trong hình thức trên, có hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên? A B C D (THPTQG 2016): Con người ứng dụng hiểu biết ổ sinh thái vào hoạt động sau đây? (1)Trồng xen loại ưa bóng ưa sáng khu 150 vườn (2) Khai thác vật nuôi độ tuổi cao để thu suất cao (3) Trồng loại thời vụ (4)Nuôi ghép loài cá tầng nước khác ao nuôi A 139 B C D ĐỀ THI THPTQG 2017- MĐ203 Câu 88 Cho chuỗi thức ăn: Cây lúa -> Sâu ăn lúa -> Ếch đồng -> Rắn hổ mang ->Diều hâu.Trong chuỗi thức ăn này, loài sinh vật tiêu thụ bậc 151 6.1 3? A Cây lúa B Ếch đồng C Rắn hồ mang Câu 99 Khi nói cấu trúc tuổi quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A.Mỗi quần thể thường có nhóm tuổi là: Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuồi sinh sản nhóm tuổi sau sinh sản B Tuổi quần thể tuổi bình quân cá thề quần thề 152 6.2 C Cấu trúc tuồi quần thể ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường D ghiên cứu nhóm tuổi giúp bảo vệ khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu 140 D Sâu ăn lúa Câu 102 Khi nói lưới thức ăn hệ sinh thái, phát biểu sau sai? A.Quần xã sinh vật có độ đa dạng cao lưới thức ăn quần xã phức tạp B Trong lưới thức ăn, loài sinh vật tham gia vào nhiều chuỗi 153 6.3 thức ăn khác nhau, C Trong lưới thức ăn, loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng định D.Trọng chuỗi thức ăn, mắt xích có lồi sinh vật Cầu 104 Khi nói thành phần hữu sinh hệ sinh thái, phát biểu sau sai? 154 6.4 A Hổ xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ B Sâu ăn xếp vào nhóm sính vật tiêu thụ bậc C Nấm hoại sinh xếp vào nhóm sinh vật sản xuất C Giun đất ăn mùn bấ hữu xếp vào nhóm sinh vật phân giải 141 Giả sử lưới thức ăn sau gồm loài sinh vật kí hiệu: A, B, c, D, E, F, G, H, I Cho biết loài A sinh vật sản xuất loài E sinh vật tiêu thụ bậc cao Có phát biểu sau đúng? 155 6.5 I Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn II Có lồi tham gia vào tất chuỗi thức ăn III Lồi D thuộc bậc dinh dưỡng cấp cấp IV Quan hệ loài H loài I quan hệ cạnh tranh A B C D.2 Câu 92 Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái sau thuộc quan hệ hỗ trợ lồi? 156 6.6 A Kí sinh B ức chế - cảm nhiễm, C Cạnh tranh D Cộng sinh 142 Câu 85 Nhân tố sau nhân tố sinh thái hữu sinh? 157 6.7 A Động vật B Độ pH C Ánh sáng D Nhiệt độ Câu 110 Giả sử quần thể lồi thú kí hiệu A, B, c, D có diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B c D Diện tích khu phân bố (ha) 25 240 150 200 Mật độ (cá thể/ha) 10 15 20 25 Cho biết diện tích khu phân bố quần thể khơng thay đổi, khơng có tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, có 158 6.8 phát biểu sau đúng? I II III IV Quần thể A có kích thước nhỏ Kích thước quần thể B kích thước quần thề D Kích thước quần thể B lớn hom kích thước quần thể C Già sử kích thước quần thể D tăng 1%/năm sau năm, quần thể D tăng thêm 50 cá thể A.2 B.4 C 143 D Câu 95 Khi nói quan hệ cá thể quần thể sinh vật, phát biểu sau sai? A Quan hệ cạnh tranh giúp ứì số lượng cá thể quần thể mức độ phù họp, đàm bảo tồn phát triển quần thể 159 6.9 B Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể C Quan hệ hỗ ừợ đảm bảo cho quần thể tồn ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống môi trường D Quan hệ cạnh tranh không ảnh hưởng đến số lượng phân bố cá thể quần thể tự nhiên Câu 96 Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô —► Sâu ăn ngô —> Nhái —> Rắn hổ mang —► Diều hâu Khi nói chuỗi thức án này, có phát biểu sau đúng? I 160 6.10 II Quan hệ sinh thái sâu ăn ngô nhái quan hệ cạnh tranh Quan hệ dinh dưỡng nhái rắn hổ mang dẫn đến tượng khống chế sinh họC III IV Rắn hồ mang diều hâu thuộc bậc dinh dưỡng khác Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn ngô ảnh hưởng đến tăng, giảm số lượng nhái A B C 144 D ... động khác sinh vật nhân tố - Các loại mội trường : Trên cạn – nước – đất – sinh vật sinh * Nhân tố sinh thái : thái (sự - Nhân tố vô sinh : nhiệt độ , ánh sáng …… tác - Nhân tố hữu sinh : sinh vật... Đối kháng V ăn Sinh vật Hươu, nai ăn cỏ ; hổ, báo ăn thịt hươu, nai; sói ăn thịt thỏ;  sinh vật khác nắp ấm bắt ruồi Kí sinh Cây tầm gửi (sinh vật nửa kí sinh) kí sinh thân gỗ (sinh vật chủ) ;... hạn sinh thái : khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn Cây ưa sáng Cây sấu Cây chò nâu Cây bạch đàn Cây xoan đào Các lồi chim chích có ổ sinh thái khác nơi ở  *Ổ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen de sinh thai học, Chuyen de sinh thai học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay