Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

3 98 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:32

Bài 7: THƯƠNG CHỮ SỐ I MỤC TIÊU : - Giúp HS biết thực phép chia cho số hai chữ số trường hợp chữ số thương - Thực phép chia thành thạo - Cẩn thận , xác thực tập * Rèn cách thực phép chia cho số hai chữ số trường hợp chữ số thương II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : Hát Bài cũ : Luyện tập - Sửa tập nhà Bài : Thương chữ số a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động : Tìm hiểu cách chia MT : HS nắm cách chia cho số hai chữ số trưởng hợp thương chữ số PP: Trực quan, động não, đàm thoại, ĐDDH : - Phấn màu SGK HT : lớp, cá nhân - Theo dõi - Tiếp tục theo dõi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN a) Trường hợp thương chữ số hàng đơn vị : - Ghi phép chia bảng : 9450 : 35 = ? - Hướng dẫn đặt tính thực phép tính bảng - Lưu ý : Ở lần chia thứ ba , ta chia cho 35 ; phải viết chữ số vị trí thứ ba thương b) Trường hợp thương chữ số hàng chục : - Ghi phép chia bảng : 2448 : 24 = ? - Hướng dẫn đặt tính thực phép tính bảng - Lưu ý : Ở lần chia thứ hai , ta Thời lượng chia cho 24 ; phải viết chữ số vị trí thứ hai thương Hoạt động : Thực hành MT : HS làm tập PP: Động não, đàm thoại, thực hành ĐDDH : - Phấn màu HT : cá nhân, lớp - Đặt tính tính - Thi đua sửa bảng - Đọc tốn , tóm tắt , tự giải vào Sau sửa GIẢI Đổi : 12 phút = 72 phút Trung bình phút bơm : 97 200 : 72 = 1350 (l) Đáp số : 1350 lít - Đọc tốn , tóm tắt , tự giải vào Sau sửa GIẢI Chu vi mảnh đất : 307 x = 614 (m) Chiều rộng mảnh đất : ( 307 – 97 ) : = 105 (m) Chiều dài mảnh đất : 105 + 97 = 202 (m) Diện tích mảnh đất : 202 x 105 = 21 210 (m2) Đáp số : 21 210 m2 - Rút kinh nghiệm: - Bài : - Gv nhận xét - Bài : - Gv nhận xét - Bài : - Gv nhận xét Củng cố : - Các nhóm cử đại diện thi đua thực phép tính bảng - Nêu lại cách chia cho số hai chữ số , trưởng hợp thương chữ số Dặn dò : - Nhận xét tiết học * Buổi chiều : * Rèn cách thực phép chia cho số hai chữ số trường hợp chữ số thương - Làm tập tiết 77 sách BT ... ) : = 105 (m) Chiều dài mảnh đất : 105 + 97 = 20 2 (m) Diện tích mảnh đất : 20 2 x 105 = 21 21 0 (m2) Đáp số : 21 21 0 m2 - Rút kinh nghiệm: - Bài : - Gv nhận xét - Bài : - Gv nhận xét - Bài : -... lại cách chia cho số có hai chữ số , trưởng hợp thương có chữ số Dặn dò : - Nhận xét tiết học * Buổi chiều : * Rèn cách thực phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số thương - Làm tập... 12 phút = 72 phút Trung bình phút bơm : 97 20 0 : 72 = 13 50 (l) Đáp số : 13 50 lít - Đọc tốn , tóm tắt , tự giải vào Sau sửa GIẢI Chu vi mảnh đất : 307 x = 6 14 (m) Chiều rộng mảnh đất : ( 307
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn