Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

3 102 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:32

BÀI THƯƠNG CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Giúp hs biết thực phép chia cho số hai chữ số trường hợp chữ số thương II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ: Tính: 78 942 : 76; 478 x 63.- - Hs lên bảng làm, lớp làm nháp Gv hs nx chữa B, Giới thiệu vào Trường hợp thương chữ số hàng đơn vị: - Tính: 450 : 24 = ? - Hs lên bảng tính, lớp làm nháp + Đặt tính tính từ phải sang trái ? Nêu cách thực hiện? - Hs nêu Hạ lần để chia + Chú ý: lần chia thứ ta chia 35 0; Ta phải viết vào - Ta phải viết vào vị trí thứ ba đâu? thương Trường hợp thương chữ số hàng chục 2448 : 24 = ? - Làm tương tự - Lưu ý: lần chia thứ hai ta chia 24 Phải viết vị trí thứ hai thương Thực hành: Bài Đặt tính tính - Hs lên bảng làm câu a, lớp làm nháp - Gv hs nx, chốt Bài - Đọc yc, tóm tắt tốn, Phân tích: Lớp làm vào vở,1Hs lên bảng chữa Tóm tắt: Bài giải 12 phút: 97 200 l 12 phút = 72 phút phút : l? Trung bình phút bơm là: 97 200 : 72 = 1350 ( l ) Đáp số: 1350 l nước - Gv hs nx chữa Bài3 - Đọc yêu cầu phân tích bài: ? Nêu bước giải? - Tìm chu vi mảnh đất - Tìm chiều dài chiều rộng ( áp dụng tìm số biết tổng hiệu số) - Gv chấm bài: - Tìm diện tích mảnh đất + Lớp làm vào vở, hs lên bảng chữa Bài giải a Chu vi mảnh đất là: 307 x = 614 (m) b Chiều rộng ảnh đất là: ( 307 - 97 ) : = 105 (m) Chiều dài mảnh đất là: 105 + 97 = 202 ( m ) Diện tích mảnh đất là: 202 x 105 = 21 210 ( m2) Đáp số: a Chu vi: 614m; b Diện tích : 21 210 m2 - Gv hs nx chữa - Gv yêu cầu hs giải - Hs nêu toán giải theo cách khác theo cách khác Tìm chiều dài chiều rộng- tính chu vi Củng cố, dặn dò: diện tích hình chữ nhật Nx tiết học ... mảnh đất là: 105 + 97 = 20 2 ( m ) Diện tích mảnh đất là: 20 2 x 105 = 21 21 0 ( m2) Đáp số: a Chu vi: 614m; b Diện tích : 21 21 0 m2 - Gv hs nx chữa - Gv yêu cầu hs giải - Hs nêu toán giải theo cách... Bài giải 12 phút: 97 20 0 l 12 phút = 72 phút phút : l? Trung bình phút bơm là: 97 20 0 : 72 = 13 50 ( l ) Đáp số: 13 50 l nước - Gv hs nx chữa Bài3 - Đọc yêu cầu phân tích bài: ? Nêu bước giải?... thứ ta có chia 35 0; Ta phải viết vào - Ta phải viết vào vị trí thứ ba đâu? thương Trường hợp thương có chữ số hàng chục 24 4 8 : 24 = ? - Làm tương tự - Lưu ý: lần chia thứ hai ta có chia 24 Phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn