Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

3 99 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:32

BÀI THƯƠNG CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Giúp HS : - Biết thực phép chia cho số hai chữ số trường hợp chữ số thương - Aùp dụng để giải tốn liên quan II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: bảng phụ, - HS : nháp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: GV gọi HS lên bảng làm trước GV nhận xét cũ, ghi điểm cho HS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1:hướng dẫn thực phép chia Mục tiêu : Biết thực phép chia cho số hai chữ số trường hợp chữ số thương Tiến hành : Phép chia 9450 : 35 ( trường hợp chữ số hàng đơn vị thương) Viết phép chia HS đặt tính tính Hướng dẫn HS đặt tính tính SGK Phép chia 10105 : 43 phép chia hết hay phép chia dư? Vì sao? Chú ý nhấn mạnh lần chia cuối chia 35 viết vào thương bên phải HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Là phép chia hết dư số u cầu HS thực lại phép chia Phép chia 2448 :24 ( trường hợp chữ số hàng chục thương) Viết phép chia Yêu cầu HS đặt tính để thực phép chia tương tự Phép chia chia hết hay dư? Nhấn mạnh lần chia thứ hai chia 24 viết vào thương bên phải số Yêu cầu HS thực lại phép chia - HS lên bảng làm - Là phép chia dư - Thực hành phép chia - Nêu Kết luận: Yêu cầu HS nhắc lại cách thực phép chia thương chữ số Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu : p dụng để giải tốn liên quan Tiến hành : Bài tập 1: Bài toán yêu cầu ta làm gì? u cầu HS tự đăït tính tính Yêu cầu lớp Nhận xét làm bảng Nhận xét cho điểm Bài tập 2: GV gọi HS đọc đề Yêu cầu HS tự tóm tắt trình bày giải tốn GV HS nhận xét Chốt lời giải Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề - Trả lời Thực Nhận xét Nghe - Đọc - Tóm tắt - Nghe - Đọc - Trả lời - Ta phải biết độ dài hai cạnh - Trả lời Bài tốn u cầu ta làm gì? Muốn tính chu vi diện tích - Nêu ý kiến mảnh đất ta phải biết gì? Bài tốn cho biết cạnh - Nghe mảnh đất? Em hiểu tổng hai cạnh liên tiếp? - p dụng tốn tìm Vẽ hình chữ nhật giảng hai cạnh liên hai số biết tổng tiếp tổng chiều dài hiệu hai số chiều rộng Ta cách tính chiều dài chiều rộng mảnh đất? Yêu cầu HS làm GV HS nhận xét Chốt lời giải Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà xem lại bài, ghi nhớ nội dung vừa học Dặn HS nhà làm tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: .. .số Yêu cầu HS thực lại phép chia Phép chia 24 4 8 : 24 ( trường hợp chữ số có hàng chục thương) Viết phép chia Yêu cầu HS đặt tính để thực phép chia tương tự Phép chia chia hết hay có dư?... chia 24 viết vào thương bên phải số Yêu cầu HS thực lại phép chia - HS lên bảng làm - Là phép chia có dư - Thực hành phép chia - Nêu Kết luận: Yêu cầu HS nhắc lại cách thực phép chia thương có chữ. .. cầu lớp Nhận xét làm bảng Nhận xét cho điểm Bài tập 2: GV gọi HS đọc đề u cầu HS tự tóm tắt trình bày giải toán GV HS nhận xét Chốt lời giải Bài tập 3: GV gọi HS đọc đề - Trả lời Thực Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Thương có chữ số 0

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn