PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚC

24 50 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 16:06

PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚCPHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚCPHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚCPHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚC SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚC GV hướng dẫn: TS Hồ Quang Như Tp.HCM, tháng năm 2018 Thành viên nhóm: Nguyễn Trùng Dương Lê Hữu Thống Lê Đức Phan Hoàng Hải 1510603 1513312 1510783 1510926 Mục lục Giới thiệu Ứng dụng MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Phương pháp reforming nước www.thientamcorp.com Giới thiệu Nguồn gốc Thuộc tính Đặc tính cháy www.thientamcorp.com Nguồn gốc - Hydrogen phát vào khoảng kỷ 16 Robert Boyle phát miêu tả phản ứng sắt axit lỗng sinh khí hydro - Hydro ngun tố phổ biến vũ trụ, tạo nên khoảng 75% tổng khối lương vũ trụ tới 90% tổng số nguyên tử - Trên trái đất, hydrogen tồn chủ yếu dạng hợp chất với oxygen H2O - Hydrogen đồng thời nguyên tố hydrocacbon www.thientamcorp.com Thuộc tính - Là chất khí điều kiện thường, khơng màu, khơng mùi, khơng có độc tính - Khí hydro nhẹ khơng khí, tan nước - Khí hydro khuếch tán nhanh khơng khí, tốc độ khuếch tán nhanh gấp 3.5 lần so với khơng khí www.thientamcorp.com Thuộc tính Màu Khơng màu Trạng thái Khí Tỉ trọng (0 oC, 101.325 kPa) 0.08988 g/L Tỉ trọng lỏng ở điểm chảy 0.07 (0.0763 solid) g cm-3 Tỉ trọng lỏng ở điểm sôi 0.07099 g cm-3 Điểm chảy 14.01K, -259.14 oC, -434,45 oF Điểm sôi 20,28 K, -252,87 oC, -423.17 oF Điểm pha 13,8033 K (-259 oC), 7.042 kPa Điểm tới hạn 32.97 K, 1.293 MPa Nhiệt tạo thành 0.117 kJ mol-1 Nhiệt hóa 0.904 kJ mol-1 Nhiệt dung riêng(25 oC) 28.836 mol-1.K-1 www.thientamcorp.com Đặc tính cháy - Khí Hydrogen khí dễ cháy - Khí Hydro cháy êm dịu khơng khí tạo nhiệt lượng lớn (ngọn lửa hydro tinh khiết với oxy tinh khiết khoảng 2500C www.thientamcorp.com Đặc tính cháy Nồng độ thể tích Hydro cần www.thientamcorp.com có để cháy khơng khí sơ chất Đặc tính cháy - Khí Hydro bền nhiệt độ thường, khó phân ly, khí hydro bị phân ly nhiệt độ khoảng 20000C - Ở nhiệt độ cao, áp suất cao đặc biệt có mặt xúc tác khí hydro hoạt động thể tính khử mạnh Ứng dụng công nghiệp chế biến dầu khí: hydrogenolysis ( HDS, HDN, cracking), hydrogenation www.thientamcorp.com Hydrogen chủ yếu tác nhân hydro hóa Nó tác nhân khử quặng sunfua kẽm sắt sulfide ỨNG DỤNG Trong lĩnh vực hóa dầu, hydro sử dụng để hydro hóa benzen axit xyclohexan benzoic axit xyclohexane carboxylic.Các hợp chất tiền thân cho sản xuất nylon Hydrogen sử dụng số ứng dụng công nghiệp www.thientamcorp.com Một cách tóm tắt, lợi ích kinh tế hydrogen Không gây ô nhiễm Không thải Không phụ gây hiệu ứng nhà kính thuộc kinh tế www.thientamcorp.com Hydrogen sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau: www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Điện phân nước Quang điện hóa Sinh học www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Điện phân nước : Khái niệm: Điện phân nước trình phân hủy nước (H2O) thành oxy (O2) khí hydro (H2) nhờ dòng điện truyền qua nước www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Quang điện hóa: Khái niệm: nhờ vào lượng mặt trời để phân tách H2 nước www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC 3.Phương pháp sinh học (Biological method): phương pháp sử dụng có tiềm tương lai Nhiệt phân nhanh khử oxy hóa hydro Sử dụng tảo đơn bào www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC  3.1 Nhiệt phân nhanh khử oxy hóa hydro Khái niệm: Là trình hóa khí nhiên liệu biomass* thơ thơng qua q trình hóa học www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC  3.2 Sử dụng tảo đơn bào ( tảo Chlamydomonas reinhardtii ): www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Các nghiên cứu cho thấy loại tảo chứa enzyme hydrogenase có khả tách nước thành hai phần hydrogen oxygen Các nhà khoa học xác định chế trình, điều giúp mang lại phương pháp gần vô hạn để sản xuất hydrogen sạch tái sinh www.thientamcorp.com Bảng so sánh phương pháp sản xuất Hydro Reforming Điện phân nước Quang điện hóa Phương pháp sinh học  Chi phí đầu cao  Chi phí vận hành bảo dưỡng cao  Nguồn nhiên liệu: khí thiên nhiên, hydrocacbon nhẹ  Hiệu suất hệ thống thấp chi phí đầu cao  Kết hợp nguồn lượng khác  Đang nghiên cứu phát triển  Vật liệu thức phản ứng quang hóa  Hiệu suất thấp  Chi phí đầu cao  Đang nghiên cứu phát triển  Hiệu suất thấp  Chủng vi sinh vật  Đang nghiên cứu  Công nghệ thương mại phát triển từ lâu  Hiệu kinh tế cao  Sử dụng nguồn  Vận hành  Tận dụng nguồn nhiên liệu tái điều kiện nhiệt nhiên liệu tạo độ thấp biomass  Không gây ô  Sạch bền  Sạch bền vững nhiễm sach vững bền vững www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Nhận xét: từ phương pháp nêu reforming phương pháp đem lại suất hiệu kinh tế cao nhất, áp dụng phát triển từ lâu Bên cạnh phương pháp lại khơng đem lại suất chi phí đầu vận hành cao có tiềm tương lai đáng đầu nghiên cứu phát triển www.thientamcorp.com Phương pháp reforming nước Nguyên liệu: Từ khí tự nhiên naphta nặng cần thiết cho nhà máy lọc dầu nhiều nhà máy lọc dầu có hệ nhiều dòng cấp linh hoạt, không thời gian bảo dưỡng thay trộn dòng  Dòng nhập liệu tự động áp dụng thành công Technip số nhà máy đại với hệ nhiều dòng nhập liệu linh hoạt www.thientamcorp.com Phương pháp reforming nước Mô tả: www.thientamcorp.com Thank You! ... www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Nhận xét: từ phương pháp nêu reforming phương pháp đem lại suất hiệu kinh tế cao nhất, áp dụng phát triển từ lâu Bên cạnh phương pháp lại khơng... Hydrogen sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau: www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT HIDRO KHÁC Điện phân nước Quang điện hóa Sinh học www.thientamcorp.com MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT... sánh phương pháp sản xuất Hydro Reforming Điện phân nước Quang điện hóa Phương pháp sinh học  Chi phí đầu tư cao  Chi phí vận hành bảo dưỡng cao  Nguồn nhiên liệu: khí thiên nhiên, hydrocacbon
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚC, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2 TỪ KHÍ THIÊN NHIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP REFORMING HƠI NƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay