THÔNG TIN TOÁN học 5

7 35 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 15:38

Hội Toán Học Việt Nam thông tin toán học Tháng Năm 1998 Lu hành nội Tập Số Thông Tin Toán Học Tổng biên tập: Đỗ Long Vân Lê Tuấn Hoa Hội đồng cố vấn: Phạm Kỳ Anh Đinh Dũng Nguyễn Hữu Đức Trần Ngọc Giao Phan Quốc Khánh Phạm Thế Long Nguyễn Khoa Sơn Vũ Dơng Thụy Quảng cáo: Tạp chí nhận đăng quảng cáo với số lợng hạn chế sản phẩm thông tin liên quan tới khoa học kỹ thuật công nghệ Mọi liên hệ với tạp chí xin gửi về: Ban biên tập: Nguyễn Lê Hơng Nguyễn Bích Huy Lê Hải Khôi Tống Đình Quì nh giới thiệu nhà toán học Bài viết xin gửi soạn Nếu đợc đánh máy tính, xin gửi kèm theo file Nguyễn Xuân Tấn Đỗ Đức Thái Lê Văn Thuyết Nguyễn Đông Yên Tạp chí Thông Tin Toán Học nhằm mục đích phản ánh sinh hoạt chuyên môn cộng đồng toán học Việt nam quốc tế Tạp chí thờng kì 46 số năm Thể lệ gửi bài: Bài viết tiếng việt Tất bài, thông tin sinh hoạt toán học khoa (bộ môn) toán, hớng nghiên cứu trao đổi phơng pháp nghiên cứu giảng dạy đợc hoan nghênh Tạp chí nhận đăng giới thiệu tiềm khoa học sở Tạp chí: Thông Tin Toán Học Viện Toán Học HT 631, BĐ Bờ Hồ, Hà Nội e-mail: bantin@thevinh.ncst.ac.vn â Hội Toán Học Việt Nam ảnh bìa hai mặt Huy hiệu Giải thởng Fields, ảnh mặt phải chân dung nhà toán học cổ Archimedes về đại hội toán học quốc tế (icm) 1998 Nguyễn Đình Trí Tổ chức ICM năm lần công bố giải thởng Fields, giải thởng Nevanlinna lễ khai mạc ICM trở thành truyền thống cộng đồng toán học quốc tế Năm ICM đợc tổ chức Beclin từ 18 đến 27-81998 Tham dự ICM98 có khoảng 4000 nhà toán học 90 nớc giới Đoàn cán toán học nớc ta tham dự ICM 98 gồm ông Đỗ Ngọc Diệp, Nguyễn Đình Công Phùng Hồ Hải (Viện Toán học), Võ Đăng Thảo (ĐHQG Tp.HCM), Nguyễn Đình Trí (ĐHBK Hà Nội), Hoàng Việt Hà (làm việc Anh), Lê Tự Quốc Thắng (giáo s Mỹ) Anh Tôn Thất Tởng, Việt kiều Mỹ, tham dự đại hội Giáo s David Mumford (Đại học Brown, Mỹ), chủ tịch uỷ ban xét giải thởng Nevanlinna 1998, công bố tên nhà toán học đợc tặng thởng, là: - Peter W Shor (AT&T labs, Florham Park, Mü, tÝnh toán lợng tử, hình học tính toán) Ngoài giải thởng đặc biệt đợc trao cho Andrew Wiles, nhà toán học Anh, ngời giải trọn vẹn toán Fermat, năm 40 tuổi nên đợc tặng thởng huy chơng Fields Những nhà toán học đợc tặng thởng đợc mời đọc giảng Riêng Andrew Wiles đợc mời đọc giảng đặc biệt 20 năm lý thuyết số dành cho đối tợng rộng rãi vào tối ngày 19-8 mà hội trờng Maximum vài hội trờng lân cận trờng TU Beclin không chứa hết ngời đến nghe Các hoạt động ngày khai mạc (18-8-98) đợc tổ chức Trung tâm hội nghị quốc tế (ICC) Beclin Cuối buổi lễ khai mạc, giáo s Yuri Manin (viện Max Planck, Bonn, Đức), chủ tịch uỷ ban xét giải thởng Fields 1998, công bố danh sách nhà toán học đợc tặng thởng huy chơng Fields, gồm có: Sau ngày khai mạc, tất hoạt động khoa học ICM 98 đợc tổ chức TU Berlin - Richard E Borcherds (Đại học Cambridge, Anh, ®¹i sè Kac-Moody, d¹ng automorphic), 38 ti - W Timophy Gowers (Đại học Cambridge, Anh, lý thuyết không gian Banach, tỉ hỵp), 34 ti - Maxim Kontsevich (Institut des hautes études scientifiques, Pháp, vật lý toán, hình học đại số tô pô), 34 tuổi - Curtis T McMullen (Đại học Harvard, Mỹ, động lực học phức, hình học hypebôlic) Có 21 giảng toàn thể, bố trí vào buổi sáng Theo thông lệ ICM, nhà toán học nữ đợc ban chơng trình mời đọc giảng, hội nhà toán học nữ quốc tế mời nhà toán học nữ đọc giảng Emmy Noether Kỳ giảng Noether bà Cathleen Synge Morowetz (viện Courant, Đại học New york) đọc biến phân luật bảo toàn phơng trình sóng, giảng đợc bố trí khuôn khổ giảng toàn thể Các giảng mời đọc tiểu ban 45 phút đợc bố trí vào buổi chiều; có giảng lôgic, đại số, lý thuyết số, hình học đại số, 13 hình học vi phân giải tích toàn cục, tô pô, 10 nhóm Lie đại số Lie, 13 giải tích, 10 phơng trình vi phân hệ động lực, 10 phơng trình đạo hàm riêng, 13 vật lý toán, 13 xác suất thống kê, tổ hợp, sở toán tin học, giải tích số tính toán khoa học, 12 ứng dụng toán học, lý thuyết điều khiển tối u, giảng dạy phổ biến toán học, lịch sử toán học 1-1999 ®Õn 31-12-2002), ®ã cã qut ®Þnh tỉ chøc ICM 2002 Bắc Kinh Ban chấp hành IMU nhiệm kỳ tới đợc đại hội đồng bầu gồm có Chủ tịch: J Palis (Brazin, hệ động lực, phơng trình vi phân) Phó chủ tịch: S Donalson (Anh, hình vi phân, tô pô vi phân), S Mori (Nhật, hình học đại số) Th ký: P Griffiths (Mỹ, hình học đại số, hệ vi phân) Uỷ viên: V Arnold (Nga, hệ động lực, phơng trình vi phân, hình học đại số, hình học symplectic, lý thuyết kỳ dị), J M Bismut (Pháp, xác suất, lý thuyết điều khiển, hình học đại số), B Engquist (Thụy điển, phơng trình đạo hàm riêng, giải tích số), M Raghunathan (ấn độ, đại số, lý thuyết số), M Groetschel (Đức, giải tích số, sở toán tin học) Uỷ viên đơng nhiên: D Mumford (Mü), past president ban qc tÕ vỊ gi¶ng dạy toán học (ICMI) Hyman Bass (Mỹ) làm chủ tịch, Bernard Hodgson (Canada) làm th ký Uỷ ban phát triển trao đổi (CDE) Rolando Rebolledo (Chile) làm chủ tịch, Herb Clements (Mỹ) làm th ký Các thông báo ngắn dới dạng đọc báo cáo 15 phút hay trình bày poster đợc bố trí vào c¸c bi chiỊu song song víi c¸c b¸o c¸o mêi tiểu ban Riêng tiểu ban phần mềm toán học sinh hoạt tất buổi chiều với báo cáo mời 30 phút đợc đông nhà toán học tham gia Tại ICM 98 có hoạt động khác bố trí vào buổi tối nh hội thảo việc xuất thông báo phơng tiện điện tử Mumford chủ trì, bàn tròn nghiên cứu so sánh hệ thống giáo dục cấp đại học, hội thảo Beclin, trung tâm hoạt động toán học, liên hoan phim viđêô toán Triển lãm Các nhà toán học Béclin dới chế độ phát xít 1933-1945, triển lãm sách nhà xuất lớn đợc tổ chức thêi gian cđa ICM 98 Mét ®iĨm sưa ®ỉi ®iỊu lệ IMU đợc đại hội đồng thông qua Theo điều lệ1987 IMU, nớc gia nhập IMU tổ chức (adhering organization) đợc gọi thành viên (member) IMU, tổ chức viện hàn lâm, hội toán học, liên hiệp số viện nghiên cứu Theo điều lệ ấy, tổ chức toán học khu vực, đa quốc gia nh liên hiệp toán học châu Âu (EMU), hội toán học Đông Nam (SEAMS), thành Các ICM Ban chấp hành Liên hiệp toán học quốc tế (IMU) lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng IMU thờng họp ngày trớc khai mạc ICM địa điểm cách chỗ họp ICM không xa Năm Đại hội đồng IMU họp Dresden vào ngày 15 16-8 Đại hội đồng định vấn đề lớn IMU nhiệm kỳ tới (từ 1- viên IMU Đại hội đồng 1998 định tổ chức võa nãi trªn cã thĨ tham gia IMU víi t− cách affiliate member, có quyền tham dự đại hội ®ång cđa IMU, ®Ị xt ý kiÕn nh−ng kh«ng cã quyền bỏ phiếu Đề nghị sửa đổi điều lệ IMU gợi cho nhà toán học số nớc châu nghĩ đến việc chuẩn bị thành lập liên hiệp toán học châu (AMU) Một phiên họp bàn việc tiến tới thành lập AMU đợc tổ chức Dresden trớc đại hội đồng IMU khai mạc vào ngày 15-8-98 nh− AndrÐ Weil võa mÊt ngµy 06-8-98 ë ti 92, P Erdưs, K Kodaira Sau mét sè lÇn dù ICM, t«i thÊy r»ng cÊu tróc tỉ chøc cđa ICM không thay đổi bao nhiêu, nhng cấu trúc nội dung cđa ICM thay ®ỉi rÊt nhanh Tõ ICM 90 ®Õn nay, ng−êi ta nhËn thÊy dÇn dÇn ®· cã cân đối vấn đề phát triển nội toán học với vấn đề toán học nẩy sinh lĩnh vực khác đợc trình bày ICM Tuy nhiên, theo số nhà toán học, vị trí dành cho ứng dụng toán học ICM bị hạn chế Trong lễ bế mạc ICM 98, chủ tịch IMU D Mumford công bố định quan trọng đại hội đồng IMU Chủ tịch hội toán học Trung Quốc Chang Kung Ching trân trọng mời tất cảcác nhà toán học quốc tế tới dự ICM 2002 Bắc Kinh từ 20 đến 28-8-2002, xem vinh dự lớn toán học Trung Quốc Buổi lễ bế mạc dành phút mặc niệm nhà toán học năm qua, có nhà toán học lớn Cuối cùng, xin nêu lên nhận xét sau D Mumford: ICM IMU tỉ chøc lµ mét trun thèng rÊt quí toán học Các ngành khoa học lân cận nh vật lý, tin học đợc truyền thèng Êy Ngµnh vËt lý cã tỉ chøc vËt lý quốc tế, IUPAP, nhng lại không tổ chức đợc đại hội vật lý quốc tế, ngành tin học võa kh«ng cã tỉ chøc tin häc qc tÕ lÉn đại hội tin học quốc tế Đại hội Toán học Quốc tế ICM98 Berlin, 18-27 tháng 8, 1998 Đỗ Ngọc Diệp Vũ Thế Khôi Đại hội Toán học quốc tế, gọi tắt ICM (International Congress of Mathematicians), đại hội lớn quan trọng ngành Toán toàn giới Đại hội họp theo thông lệ năm lần, để tổng kết thành tựu toán học đạt đợc năm qua ICM Hiệp hội Toán học Thế Giới, gọi tắt IMU (International Mathematical Union), tài trợ giúp đỡ tổ chức ICM đợc diễn vào năm 1897 Zurich, ICM vào năm 1900 Paris Các ICM đợc tổ chức : Heidelberg (1904), Roma (1908), Cambridge, U K (1912) , Strassbourg (1920), Toronto (1924), Bologna (1928), Zurich ( 1932), Oslo (1936), Cambridge, USA (1950), Amsterdam (1954), Edinburgh (1958), Stockholm(1962), Moskva (1966), Nice (1970), Vancouver (1974), Helsinki (1978), Warszawa (1982, diÔn vµo 1983), Berkeley (1986), Kyoto (1990), Zurich (1994) Së dĩ có vài lần ICM bị gián đoạn không diễn khoảng cách thời gian tình hình trị giới Cụ thể khoảng 19121920 chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, kho¶ng 1936-1950 chiÕn tranh thÕ giíi thø hai vµ năm 1982 tình hình bất ổn định Balan học, điển hình báo cáo D Hilbert ICM năm 1900 Trong ông trình bày 23 toán tiếng góp phần định hớng phát triển toán học kỷ XX , số toán cha có lời giải đợc quan tâm ý nhiều nhà toán học Các báo cáo toàn thể năm báo cáo viên nh sau: - Jean-Michel Bismut (ĐH Paris-Sud, Orsay, Pháp, ngành: Differential Geometry, Global Analysis - Hình học vi phân, Giải tích Toàn cục): Local index theory and higher analytic torsion - Christopher Deninger (§H Munster, §øc, ngành: Arithmetic Algebraic Geometry, L-Functions of Motives Hình học Đại sè Sè häc, Hµm L cđa Motives) : Some analogies between number theory and dynamical systems on foliated spaces - Persi Diaconis (Mathematics and ORIE, ĐH Cornell, Ithaca, Mỹ, ngành: Statistics, Probability, Algebraic Combinatorics - Thống kê, Xác xuất, Tổ hợp Đại số): From Shuffling Cards to Walking Around the Building Giovanni Gallavotti (ĐH La Sapienza, Roma, ý, ngành: Dynamical Systems, Statistical Mechanics, Probability - Hệ Động lực, Cơ học Thống kê, Xác suất): The Chaotic hypothesis and universal large deviations properties - Wolfgang Hackbusch (ĐH Kiel, Đức, ngành: Numerical Analysis, Scientific Computing - Giải tích Số, Tính toán Khoa häc): From Classical Numerical Mathematics to Scientific Computing Helmut H W Hofer ( Viện Courant, ĐH New York, Mỹ, ngành: Global Analysis, Dynamical Systems Giải tích Toàn cục, Hệ Động lực): ICM 98 năm đợc tổ chức Berlin - thủ đô nớc Đức, từ 18-27/8 Đoàn Việt Nam GS Nguyễn Đình Trí (ĐHBK Hà Nội) làm trởng đoàn GS Nguyễn Đình Trí thay mặt Hội Toán học Việt Nam họp phiên họp Đại Hội ®ång cđa IMU ë Dresden tr−íc ICM T¹i ®ã Héi Toán học giới bầu chủ tịch GS Palis (Brazil) Tuy nhiên theo qui định, GS Mumford - chủ tịch IMU khoá trớc - tiếp tục điều hành ICM98 Tại ICM98, Ban Chơng trình (do IMU bỉ nhiƯm) ®· giíi thiƯu víi Ban Tỉ chức để mời 21 nhà Toán học trình bày báo cáo toàn thể Mỗi báo cáo toàn thể kéo dài tiếng trình bày thành tựu chính, vấn đề quan trọng đồng thời đa định hớng phát triển Toán học tơng lai Do báo cáo quan trọng ngời đợc chọn báo cáo nhà toán học tiêu biểu giới năm qua, đợc Ban Chơng trình chọn lựa kĩ lỡng Đó niềm vinh dự lớn lao không thân nhà toán học đó, mà trờng đại học ông chuyên ngành ông Hiếm có nhà toán học lại đợc mời báo cáo toàn thể hai đại hội Ban Tổ chức nhấn mạnh báo cáo cần phải dễ hiểu, thích hợp với ngời tham dự bình thờng Có báo cáo góp phần quan trọng vào phát triển cđa to¸n Dynamics, Topology and Holomorphic Curves - Ehud Hrushovski (ĐH Hebrew Jerusalem, Israel, ngành: Logic): Geometric model theory - I G Macdonald (Queen Mary and Westfield College, §H London, Anh, ngµnh: Lie Groups, Algebraic Combinatorics - Nhãm Lie, Tổ hợp Đại số): Constant Term Identities, Orthogonal Polynomials and Affine Hecke Algebras StÐphane Mallat (Ðcole Polytechnique, CMAP, Palaiseau, Pháp, ngành: Applied Mathematics, Signal Processing - Toán ứng dụng, Xư lÝ tÝn hiƯu): Applied Mathematics Meets Signal Processing - Dusa McDuff (SUNY Stony Brook, Mỹ, ngành: Symplectic Topology Tôpô sympletic) : Fibrations in Symplectic Topology - Tetsuji Miwa (RIMS, §H Kyoto , NhËt, ngµnh: Integrable Systems, Infinite Dimensional Algebras - Hệ khả tích, Đại số vô hạn chiều): Algebraic Analysis of Solvable Lattice Models - Jurgen Moser (ETH Zurich, Thơy SÜ, ngµnh: Dynamical Systems, Partial Differential Equations - HƯ Động lực, Phơng trình Đạo hàm riêng): Dynamical Systems - Past and Present - George C Papanicolaou ( §H Stanford, Mỹ, ngành: Applied Mathematics, Probability - Toán ứng dụng, Xác suÊt): Mathematical problems in geophysical wave propagation - Gilles Pisier ( ĐH Paris VI, Pháp ĐH Texas A&M , College Station, Mỹ, ngành: Functional Analysis Giải tích hàm): Operator Spaces and Similarity Problems - Peter Sarnak (§H Princeton, Mü, ngµnh: Number Theory - Lý thuyÕt sè): Zeta and L-functions Peter W.Shor (AT&T Labs, Florham Park, Mü, ngµnh: Computer Science - Tin häc): Quantum Computing - Karl Sigmund (§H Vienna, ¸o , ngµnh: Mathematical Ecology, Evolutionary Game Theory - Sinh thái Toán, Lý thuyết Trò chơi Tiến hoá): The Population Dynamics of Conflict and Cooperation - Michel Talagrand (C.N.R.S., §H Paris VI, Pháp, ngành: Probability, Statistical Mechanics, Functional Analysis, Measure Theory - Xác suất, Cơ học thống kê, Giải tích hàm, Lý thuyết độ đo): Huge random structures and mean field models for spin glasses Cumrun Vafa (§H Harvard , Cambridge, Mü vµ Tehran, Iran, ngµnh: String Theory, Quantum Field Theory and Quantum Gravity - Lý thuyÕt String, Lý thuyÕt Tr−êng L−ỵng tư, Träng lùc L−ỵng tư): Geometric Physics - Marcelo Viana (IMPA, Rio de Janeiro, Brazil, ngµnh: Dynamical Systems, Ergodic Theory - HƯ §éng lùc, Lý thut Ergodic): Dynamics: a probabilistic and geometric perspective Vladimir Voevodsky (§H Northwestern, Evanston, Mỹ, ngành: Algebraic Cycles and Motives - Xích Đại số vµ Motives): Homotopy Theory of Algebraic Varieties Ban Tỉ chøc ICM 98 mời 160 nhà toán học đọc báo cáo mời tiểu ban Mỗi báo cáo mời 45 phút thờng tổng quan chủ đề quan trọng lĩnh vực nghiên cứu tác giả Tuy vinh dự báo cáo toàn thể, việc đợc lựa chọn báo cáo không dễ tí Bởi có nhà toán học đợc mời báo cáo nh hai đại hội toán học giới Có hai Việt kiều đợc mời đọc báo cáo nh GS Frederic Pham (làm việc Pháp) năm 1970 GS Dơng Hồng Phong (làm việc ë ... vật lý toán, 13 xác suất thống kê, tổ hợp, sở toán tin học, giải tích số tính toán khoa học, 12 ứng dụng toán học, lý thuyết điều khiển tối u, giảng dạy phổ biến toán học, lịch sử toán học 1-1999... hoạt toán học khoa (bộ môn) toán, hớng nghiên cứu trao đổi phơng pháp nghiên cứu giảng dạy đợc hoan nghênh Tạp chí nhận đăng giới thiệu tiềm khoa học sở Tạp chí: Thông Tin Toán Học Viện Toán Học. .. quốc tế, ngành tin học vừa tổ chức tin học quốc tế lẫn đại hội tin học quốc tế Đại hội Toán học Quốc tế ICM98 Berlin, 18-27 tháng 8, 1998 Đỗ Ngọc Diệp Vũ Thế Khôi Đại hội Toán học quốc tế, gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: THÔNG TIN TOÁN học 5, THÔNG TIN TOÁN học 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay