Nâng cấp công suất hầm rượu quốc tế tỉnh Bình Dương 0903034381

39 38 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 15:19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Địa điểm: 258/9B Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đơng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Rượu Quốc Tế Bình Dương - Tháng 10 năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (P.Tổng Giám đốc) ĐỖ MINH VIỆT NGUYỄN BÌNH MINH Bình Dương - Tháng 10 năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án I.3 Căn pháp lý CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN III.1 Vị trí địa lý III.2 Điều kiện tự nhiên III.2.1 Địa hình III.2.2 Khí hậu III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án III.3.1 Hạng mục cơng trình III.3.2 Hệ thống cấp nước III.3.3 Hệ thống thoát nước mưa III.3.4 Hệ thống thoát nước thải III.3.5 Hệ thống xử lý nước thải III.3.6 Hệ thống cấp điện III.3.7 Hệ thống giao thông III.3.8 Thơng gió III.3.9 Hệ thống chống sét PCCC III.4 Nhận xét chung CHƯƠNG IV: NỘI DUNG DỰ ÁN IV.1 Quy mô đầu tư dự án IV.2 Thiết bị máy móc 10 IV.3 Quy trình sản xuất rượu 16 IV.3.1 Quy trình sản xuất rượu mạnh 16 IV.3.2 Quy trình sản xuất rượu vang 18 IV.4 Sản phẩm 19 IV.5 Thời gian thực 20 CHƯƠNG V: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 21 V.1 Nội dung tổng mức đầu tư 21 V.2 Biểu tổng hợp vốn đầu tư 27 CHƯƠNG VI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 29 VI.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 29 VI.2 Công suất sản xuất 29 VI.3 Tính tốn chi phí dự án 30 VI.3.1 Giá vốn hàng bán 30 VI.3.2 Lao động nhà máy 31 VI.3.3 Chi phí hoạt động 32 VI.4 Doanh thu từ dự án 32 VI.5 Các tiêu kinh tế dự án 34 VI.5.1 Hiệu kinh tế dự án 34 VI.5.2 Báo cáo ngân lưu dự án 34 VI.6 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 35 CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN 35 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế  Giấy phép ĐKKD số : 3700330979  Nơi cấp : Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương  Ngày đăng ký lần : 30/12/1999  Ngày đăng ký lần 10 : 24/9/2012  Đại diện pháp luật : Đỗ Minh Việt Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : 258/9B, Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương  Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm rượu I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu  Địa điểm đầu tư : 258/9B, Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đơng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương  Cơng suất : 7.392.000 lít sản phẩm/năm  Sản phẩm : Rượu vang rượu mạnh như: Congnac, Brandy, Whisky, Gin, Rum, Vodka;  Diện tích nhà máy : 22.838,54 m2  Mục tiêu đầu tư : Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu lên 7.392.000 lít/năm Trong rượu vang hoạt động với cơng suất máy chiết trung bình 2,000 chai/giờ sản phẩm rượu mạnh có cơng suất máy chiết 1,200 chai/giờ;  Mục đích đầu tư : - Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm rượu vang, mạnh tiếng giới với giá thành rẻ, chất lượng cao, khơng gây hại cho sức khỏe - Đóng góp phần không nhỏ việc tiết kiệm nguồn ngoại tệ Nhà nước - Hỗ trợ giải việc làm cho lao động địa phương làm tăng ngân sách Nhà nước  Hình thức đầu tư : Tăng quy mơ cơng suất  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng mức đầu tư : Tổng mức đầu tư ban đầu từ lúc xây dựng nhà máy 17,802,889,515 đồng  Thời gian thực : Thời gian hoạt động dự án 20 năm bắt đầu hoạt động từ năm 2014; I.3 Căn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 Chính phủ thi hành luật Đất đai;  Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường;  Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 Chính phủ v/v ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/ 2012 Chính phủ v/v sản xuất kinh doanh rượu;  Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;  Quy hoạch phát triển Ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 Bộ Công thương phê duyệt ngày 21/5/2009, Quyết định số 2435/QĐ-BCT;  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đồ uống có cồn: QCVN 6-3 :2010/BYT;  Giấy phép sản xuất rượu số 0615/GP-BCT ngày 6/2/2009;  Dự án Sở Khoa Học – Công Nghệ Mơi Trường Tỉnh Bình Dương xác nhận theo phiếu xác nhận số 18/KHCNMT ngày 28/02/2000 việc Đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường cho dự án thành lập Công ty CP Rượu Quốc Tế Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Hiệp Đông, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương với cơng suất 500.000 chai tức 350.000 lít sản phẩm/năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN Rượu ngoại từ lâu trở thành mặt hàng ưa chuộng nhiều người tiêu dùng chọn mua để sử dụng làm quà biếu cho bạn bè người thân, đặc biệt vào dịp lễ, tết Chính thế, để đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao người tiêu dùng, thị trường rượu ngoại dần trở nên phong phú đa dạng chủng loại, kiểu dáng lẫn giá Rượu ngoại chia thành ba nhóm rượu (rượu khai vị, rượu cocktail rượu mạnh) với dòng bản, bao gồm: Whisky, Brandy, Vodka, Rhum, Gin Tequila Sau nhiều năm kinh doanh sản phẩm rượu, đầu năm 2000, xu hướng phát triển rượu ngoại ngày mở rộng, Công ty Cổ phần rượu Quốc tế đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm rượu với công suất 500.000 chai/năm (700ml/chai) số 258/9B, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương Những năm đầu thành lập, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, nhu cầu tiêu thụ mạnh thị trường nước nước Tuy nhiên, năm gần đây, ảnh hưởng chung suy thoái kinh tế với sức tiêu thụ giảm mạnh thị trường nội địa việc không nhận hợp đồng gia cơng nước ngồi làm cho tình hình sản xuất cơng ty khơng khả quan, nhà máy chưa hoạt động hết công suất Qua năm 2014, Công ty CP rượu Quốc Tế quay trở lại với thị trường nước ngồi hướng đến cơng suất tối đa 7.392.000 lít/năm; rượu vang hoạt động với cơng suất máy chiết trung bình 2,000 chai/giờ sản phẩm rượu mạnh có cơng suất máy chiết 1,200 chai/giờ; Trong thời gian tới Công ty tiếp tục thực giải pháp đầu tư chiều sâu, nâng cao suất, chất lượng sản phẩm; cải tiến mẫu mã, sản xuất thêm sản phẩm; sản phẩm phù hợp với thị hiếu khả tiêu thụ đối tượng khách hàng; làm tốt công tác quảng bá tiếp thị sản phẩm; nghiên cứu triển khai dự án đầu tư, nâng công suất sản xuất rượu để đáp ứng nhu cầu thị trường Tóm lại, với niềm tin sản phẩm tạo người tiêu dùng nước nước ngồi ưa chuộng, với niềm tự hào đóng góp phần không nhỏ việc tiết kiệm nguồn ngoại tệ Nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương góp phần tăng giá trị xuất khẩu, tin dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu lên công suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm đầu tư cần thiết giai đoạn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ DỰ ÁN III.1 Vị trí địa lý Dự án “Nâng cơng suất nhà máy sản xuất rượu lên cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm" đầu tư số 258/9B, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đơng Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương Hình: Sơ đồ vị trí đất Vị trí hoạt động với hướng tiếp giáp sau: + Phía Nam giáp Cơng ty CP Đại Thiên Lộc + Phía Đơng giáp đất trống + Phía Tây giáp đường ĐT 743 + Phía Bắc giáp Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa Tp.HCM Khu vực dự án nằm gần đường ĐT 743 tuyến đường nối thành phố Thủ Dầu Một với thành phố Biên Hòa Tp.Hồ Chí Minh Tọa độ khu đất dự án xác định sau: Số hiệu điểm Tọa độ (Hệ tọa độ: VN 2000) X (m) 0608658 0608685 0608843 0608846 0608854 0608686 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Y(m) 1209168 1209171 1209192 1209245 1209224 1209211 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm III.2 Điều kiện tự nhiên III.2.1 Địa hình Nhà máy sản xuất rượu Công ty CP rượu Quốc Tế nằm bên phải đường ĐT 743 theo hướng Tp.Hồ Chí Minh – Bình Dương thuộc phường Tân Đông Hiệp Khu vực thực dự án nằm vùng có địa hình tương đối phẳng, cao độ tương đối đồng III.2.2 Khí hậu Khí hậu khu vực đầu tư dự án mang đặc điểm chung vùng, nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm với mùa rõ rệt: mùa mưa, từ tháng – 11; mùa khô từ khoảng tháng 12 năm trước đến tháng năm sau Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1,800 – 2,000mm với số ngày có mưa 120 ngày Tháng mưa nhiều tháng 9, trung bình 335mm, năm cao có lên đến 500mm, tháng mưa tháng 1, trung bình 50mm nhiều năm tháng khơng có mưa Nhiệt độ trung bình năm 26.7 °C, nhiệt độ trung bình tháng cao 28.8 °C (tháng 4), tháng thấp 25.5 °C (tháng 1) Số nắng trung bình 2,400 giờ, có năm lên tới 2,700 Chế độ gió tương đối ổn định, không chịu ảnh hưởng trực tiếp bão áp thấp nhiệt đới Về mùa khơ gió thịnh hành chủ yếu hướng Đông, Đông - Bắc, mùa mưa gió thịnh hành chủ yếu hướng Tây, Tây - Nam Tốc độ gió bình qn khoảng 0.7m/s, tốc độ gió lớn quan trắc 12m/s thường Tây, Tây - Nam Chế độ khơng khí ẩm tương đối cao, trung bình 80-90% biến đổi theo mùa Độ ẩm mang lại chủ yếu gió mùa Tây Nam mùa mưa, độ ẩm thấp thường xảy vào mùa khô cao vào mùa mưa Giống nhiệt độ khơng khí, độ ẩm năm biến động Với khí hậu nhiệt đới mang tính chất cận xích đạo, nhiệt độ cao quanh năm, độ ẩm cao nguồn ánh sáng dồi khẳng định khí hậu nơi tương đối hiền hồ, thiên tai bão, lụt III.3 Hiện trạng khu đất xây dựng dự án III.3.1 Hạng mục cơng trình Hiện nhà máy hoạt động với hạng mục cơng trình có sẵn sau: STT Hạng mục cơng trình hữu Quy mô Tỷ lệ (%) I Các hạng mục phục vụ sản xuất Nhà kho nguyên vật liệu nhập 1.140m2 Kho bao bì 1.512m2 6,62 Kho chai 1.176m2 5,15 Kho thành phẩm 1.372m2 Văn phòng làm việc 908m2 3,98 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Nhà xưởng sản xuất Hệ thống xử lý nước cấp 1.470m2 6,44 30 m2 0,13 129 m2 0,56 14.517,54 m2 63,51 II Hạng mục bảo vệ môi trường Hệ thống xử lý nước thải III Các hạng mục cơng trình khác Đường nội sân bãi Diện tích xanh 100 m2 0,44 Nhà để xe máy ô tô 150m2 0,66 Nhà nghỉ 64 m2 0,28 Nhà vệ sinh 76 m2 0,32 Nhà bảo vệ (02 nhà bảo vệ) 24 m2 0,12 Hồ nước PCCC 180 m2 0,79 22.838,54 m2 100% Tổng diện tích III.3.2 Hệ thống cấp nước Hệ thống đường ống cấp nước cho dự án kết hợp cấp nước sản xuất, sinh hoạt chữa cháy Nguồn nước cung cấp Cơng ty TNHH MTV Cấp Thốt Nước Mơi Trường Bình Dương III.3.3 Hệ thống nước mưa Hệ thống thoát nước mưa thiết kế đảm bảo tối thiểu cho việc tập trung thải toàn nước thải từ mái nhà mương nước chung Tồn nước mưa mái khu văn phòng nhà xưởng, khu vực kho thoát vào phễu thu nước mưa theo ống đứng xuống nối vào mương thoát nước chung tự thấm III.3.4 Hệ thống thoát nước thải + Hệ thống thoát nước sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt cho khu văn phòng, khu vệ sinh xử lý sơ bể tự hoại ba ngăn, nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung nhà máy + Nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại xử lý trạm xử lý nước thải nhà máy, nước thải sau xử lí đạt tiêu quy chuẩn mơi trường sau mương nước chung tự thấm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Hiện hệ thống thoát nước mưa nước thải nhà máy chưa tách riêng, nguồn tiếp nhận nước mưa nước thải dự án là: mương thoát nước chung tự thấm III.3.5 Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống xử lý nước thải tập trung sở xử lý nước thải sinh hoạt sản xuất, đạt giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT – Loại A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp trước đấu nối vào hệ thống thoát nước chung khu vực (Vị trí trạm xử lý nước thải thể vẽ hệ thống thoát nước thải dự án đính kèm phần phụ lục) III.3.6 Hệ thống cấp điện Nguồn điện cung cấp cho dự án hệ thống lưới điện cụm công nghiệp Dự án Nguồn cấp: nguồn điện Công ty điện lực Bình Dương cung cấp Cơng suất: tiêu cấp điện cho dự án tính tốn theo QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, quy hoạch xây dựng Nguồn cấp từ mạng lưới 22KV Cáp ngầm Trạm biến (trung thế/hạ thế) Cáp ngầm Trạm phân phối điện Hình: Sơ đồ nguyên lý cấp điện cho dự án Hệ thống điện nhà máy chia làm phần riêng biệt phần động lực phần chiếu sáng Đối với trạm 22kV, hệ thống 22kV có tuyến cáp nối riêng Các thiết bị phụ trợ xưởng, hệ thống xử lý nước cung cấp nguồn điện từ trạm Tất thiết bị đo lường thiết bị tiêu chuẩn Đối với trạm điện trang bị đồng hồ đo Hệ thống phụ trợ gồm: tụ bù, volt kế, ampe kế, điện kế, hệ thống ổn áp III.3.7 Hệ thống giao thơng Dự án nằm khu vực có mật độ giao thơng lớn hồn chỉnh nên thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu sản phẩm dự án đường Dự án nẳm đường ĐT 743 tuyến đường nối thành phố Thủ Dầu Một với thành phố Biên Hòa thành phố Hồ Chí Minh Đường ĐT 743 đướng có kết cấu đường trải nhựa rộng 12m III.3.8 Thơng gió Các cơng trình có diện tích rộng sử dụng quạt công nghiệp, đảm bảo không bị đọng hơi, tụ nước xưởng Nhà kho dùng hệ thống thông gió tự nhiên Trong phòng nhỏ, khu vực văn phòng sử dụng quạt trần điều hồ khơng khí III.3.9 Hệ thống chống sét PCCC Hệ thống bao gồm thiết bị báo cháy tự động, thiết bị phát khói, nhiệt, lửa, hộp báo động thủ công với thiết bị chữa cháy bình bọt, bình CO2, ống dẫn Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Nhà vệ sinh 76 m2 0,32 Nhà bảo vệ (02 nhà bảo vệ) 24 m2 0,12 Hồ nước PCCC 180 m2 0,79 22.838,54 100% Tổng diện tích  Hạng mục máy móc thiết bị TT Số lượng Đơn vị Tên thiết bị Tình trạng Công suất Xuất xứ Năm sản xuất THIẾT BỊ SẢN XUẤT RƯỢU MẠNH HIỆN CÓ Bồn tàng trữ rượu Cái 28 Bồn pha chế Cái Bồn chứa cồn Cái Bồn chứa nước cốt rượu Cái Tổng thể V= 60 m tích Việt Nam Sử dụng tốt V= 7,5m3 Tổng thể V= 70 m Pháp tích Nhà cung cấp đựng sẵn phuy nhựa 220 lít - Máy chiết chai Cái 600/chai/giờ/ máy Máy đóng nút Cái 1.200 chai/giờ/máy Máy lọc khung Cái 3m3/giờ Máy xúc chai Cái 3.000 chai/giờ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Sử dụng tốt Sử dụng tốt Việt Nam Sử dụng tốt Pháp Sử dụng tốt Pháp Sử dụng tốt Pháp Sử dụng tốt pháp Sử dụng tốt pháp 1999 1999 1999 1999 2013 1999 1999 1999 1999 22 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm TT Tên thiết bị Bơm rượu Đơn vị Số lượng Công suất Cái 10 – 10 m3/giờ 10 Bơm khấy trộn Cái – 10 m3/giờ 11 Bơm lọc Cái – 10 m3/giờ 12 Máy ép nút chì Cái 2.000 chai/giờ 113 Băng tải Cái - Tình trạng Xuất xứ Sử dụng tốt pháp Sử dụng tốt pháp Sử dụng tốt pháp Sử dụng tốt pháp Sử dụng tốt Việt Nam Năm sản xuất 1999 1999 1999 2.000 2.000 THIẾT BỊ SẢN XUẤT RƯỢU MẠNH ĐẦU TƯ MỚI 11 Bồn chứa cồn Cái Thể tích bồn V= 15 m3 22 Bồn tàng trữ Cái 15 Thể tích bồn V= 10 m3 Mới Việt Nam Mới Việt Nam 2014 2014 THIẾT BỊ SẢN XUẤT RƯỢU VANG HIỆN CÓ Bồn chứa nước rượu vang Cái Tổng thể tích V= 30 m3 Thiết bị lọc tiệt trùng Cái 3m3/giờ Bơm rượu vang từ container vào bồn chứa Cái 1 – m3/giờ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Sử dụng tốt Việt Nam Sử dụng tốt Mỹ Sử dụng tốt pháp 2.000 2.000 2.006 23 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Tình trạng Đơn vị Số lượng Công suất Bơm lọc Cái 1 – m3/giờ Bơm rượu vang từ công vào hệ thống máy chiết Cái m3/giờ Máy chiết chai Cái 600 – 3.000 chai/giờ Sử dụng tốt Máy xúc chai Cái 600 – 3.000 chai/giờ Sử dụng tốt Máy đóng nút Cái 600 – 3.000 chai/giờ Sử dụng tốt Máy dán nhãn Cái 600 – 3.000 chai/giờ Sử dụng tốt TT Tên thiết bị Xuất xứ Sử dụng tốt pháp Sử dụng tốt pháp pháp pháp pháp pháp Năm sản xuất 2.006 2.006 2006 2006 2.000 2.000 THIẾT BỊ SẢN XUẤT RƯỢU VANG ĐẦU TƯ MỚI Hệ thống thiết bị hữu đủ đáp ứng nâng công suất nên khơng đầu tư mua MÁY MĨC SẢN XUẤT CHUNG HIỆN HỮU Hệ thống xử lý nước tinh khiết Hệ thống m3/giờ Máy in date Cái 4.000 chai /giờ Xe nâng máy Chiếc - Xe nâng tay Chiếc - Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Sử dụng tốt Việt Nam Sử dụng tốt Mỹ Sử dụng tốt Việt Nam Sử dụng tốt Việt Nam 2.000 2.000 2.000 2.000 24 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Đơn vị Số lượng Công suất Quạt Công Nghiệp Cái - Bồn chứa rượu thu hồi đường ống Cái V = 220 lít Bồn chứa nước xử lý Cái TT Tên thiết bị Tổng thể V= 20 m3 Tình trạng Xuất xứ Sử dụng tốt/ Việt Nam Sử dụng tốt/ Việt Nam tích Sử dụng tốt/ Việt Nam Năm sản xuất 2005 2000 2000 MÁY MÓC SẢN XUẤT CHUNG ĐẦU TƯ MỚI Xe nâng máy Chiếc - Xe nâng tay Chiếc - Quạt công nghiệp Cái - Mới/ Việt Nam Mới/ Việt Nam Mới/ Việt Nam 2013 2013 2013 THIẾT BỊ THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI HIỆN CÓ Biển báo Cái - Thùng chứa Cái 10 - Sử dụng tốt/ Việt Nam Sử dụng tốt/ Việt Nam 2006 2006 THIẾT BỊ THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐẦU TƯ MỚI Thùng chứa Cái - Mới/ Việt Nam 2013 THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆN HỮU Máy vớt cặn Bộ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh - 70%/ Việt Nam 2006 25 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm TT Tên thiết bị Bơm nước nhúng chìm Bơm bùn nhúng chìm thải Bơm bùn Xuất xứ 10,2 m3/giờ, h =7,6m, 1HP 380V 70%/ Italia 2006 10,2m3/giờ, h=7,6m, 1HP 380V 70%/ Italia 2006 12m3/giờ, h=12,3m, 2HP 380V 70%/ Italia 2006 70%/Korea 2006 Công suất Cái Cái Cái Tình trạng Năm sản xuất Số lượng Đơn vị Máy thổi khí Bộ 2,64m3/ph( Đầu thổi: KFM, Motor Siemend) Thiết bị gạt bùn SUS 304 Bộ Motor HP Bợm định lượng hóa chất Bộ 10 – 14 lít/giờ, 45W 70%/VN 2006 Thùng chứa hốt chất PVC Bộ 350 lít 70%/VN 2006 Thùng chứa bã hèm SUS 304 dày 1,5 Bộ 1.500 lít 70%/VN 2006 40 D = 250, Q=831l/phút 70%/USA 2006 Cái 70% VN + Taiwan 2006 10 Đĩa phân phối khí 11 Vi sinh vật Hệ - 70%/VN 2006 12 Giá thể vi sinh vật (bùn hoạt tính) M3 - 70%/VN 2006 13 Đường ống kỹ thuật, van khóa Bộ - 14 Hệ thống khiển Bộ - điều Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 70% VN + Taiwan 70%/Korea 2006 2006 26 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm TT Đơn vị Tên thiết bị Số lượng Tình trạng Cơng suất Xuất xứ Năm sản xuất THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐẦU TƯ MỚI Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn hữu thiết kế công xuất xử lý đủ đáp ứng cho giai đoạn nâng công suất nên khơng đầu tư thêm thiết bị máy móc THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HIỆN HỮU Máy fax Cái - Điện thoại Cái - Máy photocopy Cái - Máy tính, hệ thống mạng Cái Máy scan Cái - Máy in Cái - Máy điều hòa Cái - Sử dụng tốt/ VN Sử dụng tốt/ VN Sử dụng tốt/ Nhật Sử dụng tốt/ - Trung quốc Sử dụng tốt/ Nhật Sử dụng tốt/ Nhật Sử dụng tốt/ Nhật 2008 2000 2007 2005 2010 2008 2008 THIẾT BỊ VĂN PHÒNG ĐẦU TƯ MỚI Điện thoại Cái - Mới/ VN 2014 Máy tính Cái - Mới/Trung Quốc 2014 V.2 Biểu tổng hợp vốn đầu tư STT Hạng mục Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh GT Trước thuế VAT GT sau thuế 27 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm I I II III IV V VI Chi phí đất Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí đào tạo Chi phí bảo vệ mơi trường Chi phí khác Chi phí dự phòng TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TSCĐ VIII Vốn lưu động TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 12,000,000,000 3,900,000,000 2,690,000,000 40,000,000 1,000,000,000 50,000,000 1,000,000,000 20,680,000,000 12,000,000,000 390,000,000 4,290,000,000 269,000,000 2,959,000,000 4,000,000 44,000,000 100,000,000 1,100,000,000 5,000,000 55,000,000 100,000,000 1,100,000,000 868,000,000 21,548,000,000 10,457,775,000 20,680,000,000 11,325,775,000 32,005,775,000 28 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm CHƯƠNG VI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH VI.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Phân tích thời gian hoạt động dự án 20 năm năm 2014; - Tổng mức đầu tư ban đầu: 32,005,775,000 đồng - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: rượu vang rượu mạnh - Chi phí dự án: + Chi phí giá thành sản xuất + Chi phí lương + Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí vận chuyển + Chi phí bảo trì máy móc thiết bị… + Chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% VI.2 Công suất sản xuất Sản phẩm rượu sản xuất nhà máy: rượu vang loại rượu mạnh như: Congnac, Brandy, Whisky, Gin, Rum, Vodka… Đối với sản phẩm rượu vang theo quy trình cơng nghệ sản xuất (đính kèm) cơng suất dây chuyền phụ thuộc vào cơng suất máy chiết chai có hiệu GAI 2500 Theo tài liệu kỹ thuật kèm thiết bị công suất, máy chiết chai từ 600 đến 3000 chai/giờ, dung tích bình qn chai 700 ml, thời gian sản xuất bình quân ngày, số ngày làm việc năm 300 ngày Tính bình qn cơng suất máy chiết 2000 chai/giờ Đối với sản phẩm rượu mạnh theo quy trình cơng nghệ sản xuất (đính kèm) công suất dây chuyền phụ thuộc vào công suất hai máy chiết chai có hiệu GAI với cơng suất máy 600 chai/giờ, dung tích bình qn chai 700 ml, thời gian sản xuất bình quân 16 ngày (nếu có đơn hàng nhà máy sản phẩm 2ca/ngày, ca giờ), số ngày làm việc năm 300 ngày Tính bình quân công suất hai máy chiết 1.200 chai/giờ Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hạng mục 50% 50% 50% 50% 50% 60% Cơng suất sản xuất A Sản lượng rượu (lít) 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 3,696,000 4,435,200 I Rượu mạnh 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,419,200 Brandy 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 600,000 Whisky 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 600,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 29 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Rhum Gin Vodka Các loại rượu khác II Rượu vang Rượu vang 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 304,800 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 304,800 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 304,800 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 304,800 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 2,016,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 2,016,000 VI.3 Tính tốn chi phí dự án VI.3.1 Giá vốn hàng bán  Giá thành sản phẩm ĐVT: đồng Năm Hạng mục A Giá thành sản phẩm I Rượu mạnh Brandy Whisky Rhum Gin Vodka Các loại rượu khác II Rượu vang Rượu vang 2014 2015 2016 2017 2018 303,804 68,607 74,023 52,681 29,870 25,750 52,873 57,680 57,680 312,918 70,665 76,243 54,261 30,766 26,523 54,460 59,410 59,410 322,306 72,785 78,531 55,889 31,689 27,318 56,093 61,193 61,193 331,975 74,969 80,887 57,566 32,640 28,138 57,776 63,028 63,028 341,934 77,218 83,313 59,293 33,619 28,982 59,509 64,919 64,919  Giá vốn hàng bán ĐVT: đồng Năm Hạng mục B Giá vốn hàng bán I Rượu mạnh Brandy Whisky Rhum Gin Vodka Các loại rượu khác II Rượu vang Rượu vang GIÁ VỐN HÀNG BÁN 2014 2015 2016 2017 112,253,109,194 34,303,478,261 37,011,333,333 13,380,990,933 7,586,980,000 6,540,500,000 13,429,826,667 96,902,400,000 96,902,400,000 209,155,509,194 115,620,702,470 35,332,582,609 38,121,673,333 13,782,420,661 7,814,589,400 6,736,715,000 13,832,721,467 99,809,472,000 99,809,472,000 215,430,174,470 119,089,323,544 36,392,560,087 39,265,323,533 14,195,893,281 8,049,027,082 6,938,816,450 14,247,703,111 102,803,756,160 102,803,756,160 221,893,079,704 122,662,003,250 37,484,336,890 40,443,283,239 14,621,770,080 8,290,497,894 7,146,980,944 14,675,134,204 105,887,868,845 105,887,868,845 228,549,872,095 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm VI.3.2 Lao động nhà máy Đội ngũ quản lý nhân dự kiến giai đoạn nâng công suất gồm 82 người, bao gồm: Chức danh Số lượng Bộ phận gián tiếp Giám đốc Phó giám đốc Kế tốn trưởng Trưởng phòng hành Nhân viên phòng kinh doanh, kế tốn, văn thư Lái xe, bảo vệ Bộ phận trực tiếp Quản đốc Phó quản đốc Thủ kho Công nhân sản xuất, chuyển hàng lưu kho Nhân viên y tế, an toàn Cán kỹ thuật Nhân viên vệ sinh TỔNG 14 1 68 1 60 2 82 Chi phí lương cho nhân viên cụ thể sau: Chức danh Bộ phận gián tiếp Giám đốc Phó giám đốc Kế tốn trưởng Trưởng phòng hành Nhân viên phòng kinh doanh, kế tốn, văn thư Lái xe, bảo vệ Bộ phận trực tiếp Quản đốc Phó quản đốc Thủ kho Cơng nhân sản xuất, chuyển hàng lưu kho Nhân viên y tế, an toàn Cán kỹ thuật Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Mức lương 15,000,000 12,000,000 8,000,000 8,000,000 5,000,000 4,000,000 10,000,000 8,000,000 5,000,000 3,500,000 4,000,000 5,000,000 31 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Nhân viên vệ sinh 3,000,000 Ngồi ra, trích 21% quỹ lương để trả tiền bảo hiểm cho nhân viên bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp VI.3.3 Chi phí hoạt động  Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí ước tính khoảng 3% doanh thu năm  Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Chi phí bảo trì máy chiếm khoảng 3% chi phí đầu tư máy móc thiết bị ban đầu, tăng khoảng 2%/năm  Chi phí vận chuyển Chi phí chiếm 0.5% doanh thu  Chi phí khác Ngồi có thêm chi phí khơng bao gồm loại chi phí nói trên, ước tính chiếm 5% doanh thu Bảng tổng hợp chi phí hoạt động ĐVT: đồng Năm 2014 2015 2016 Hạng mục Giá vốn hàng bán 209,155,509,194 215,430,174,470 221,893,079,704 Chi phí lương 1,419,600,000 1,490,580,000 1,565,109,000 Chi phí BHYT, BHTN,… 298,116,000 313,021,800 328,672,890 Chi phí quản lý doanh nghiệp (3%) 14,939,679,228 15,387,869,605 15,849,505,693 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị 138,000 143,575 146,447 Chi phí vận chuyển 95,927,333 98,805,153 101,769,308 Chi phí khác 14,939,679,228 15,387,869,605 15,849,505,693 Tổng chi phí hoạt động 240,848,648,984 248,108,464,209 255,587,788,735 VI.4 Doanh thu từ dự án Dự án sản xuất với nhiều loại sản phẩm rượu khác nhau: TT Công suất (lít sp/năm) Danh mục sản phẩm Cơng suất giai đoạn nâng cơng suất (lít sp/năm) RƯỢU MẠNH Brandy 84.000 1.000.000 Whisky 91.000 1.000.000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 32 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CƠNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Rhum 42.000 508.000 Gin 35.000 508.000 Vodka 28.000 508.000 Các loại rượu khác 35.000 508.000 RƯỢU VANG Rượu vang (Vin Mousseux) 35.000 3.360.000 Tổng sản lượng/năm 350.000 7.392.000 Nguồn : Công ty Cổ phần rượu Quốc Tế Quy chuẩn áp dụng cho sản phẩm rượu mạnh rượu vang : QCVN 6-3:2010/BYT sản phẩm đồ uống có cồn Tồn rượu sản xuất Cơ sở đóng chai với dung tích chủ yếu 700ml, ngồi có loại 1000ml,750ml, 175 ml Vỏ chai Cơ sở thiết kế với mẫu mã riêng để tạo thương hiệu chống làm giả Chai sử dụng hồn tồn, khơng tái sử dụng chai cũ Hiện nay, theo quy định tem rượu cung cấp giám sát quan Thuế Giá sản phẩm bán với giá cạnh tranh để thu hút khách hàng Ngoài ra, tem nhãn in thông tin cần thiết cho người sử dụng quy định pháp luật Doanh thu qua năm Năm Hạng mục I Rượu mạnh Brandy Whisky Rhum Gin Vodka Các loại rượu khác II Rượu vang Rượu vang TỔNG DOANH THU 2014 160,361,584,563 49,004,968,944 52,873,333,333 19,115,701,333 10,838,542,857 9,343,571,429 19,185,466,667 138,432,000,000 138,432,000,000 298,793,584,563 2015 165,172,432,100 50,475,118,012 54,459,533,333 19,689,172,373 11,163,699,143 9,623,878,571 19,761,030,667 142,584,960,000 142,584,960,000 307,757,392,100 2016 170,127,605,063 51,989,371,553 56,093,319,333 20,279,847,545 11,498,610,117 9,912,594,929 20,353,861,587 146,862,508,800 146,862,508,800 316,990,113,863 2017 175,231,433,215 53,549,052,699 57,776,118,913 20,888,242,971 11,843,568,421 10,209,972,776 20,964,477,434 151,268,384,064 151,268,384,064 326,499,817,279 Công suất hoạt động nhà máy rượu nâng dần có thị trường rộng lớn Với công suất sản xuất tối đa dự án 7.392.000lít/năm, dự án hứa hẹn hoạt động hết công suất nhận đơn hàng lớn từ nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 33 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm VI.5 Các tiêu kinh tế dự án VI.5.1 Hiệu kinh tế dự án ĐVT: đồng Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (25%) Lợi nhuận sau thuế 2014 298,793,584,563 242,308,506,127 240,848,648,984 1,459,857,143 56,485,078,436 14,121,269,609 42,363,808,827 2015 307,757,392,100 249,568,321,351 248,108,464,209 1,459,857,143 58,189,070,749 14,547,267,687 43,641,803,061 2016 316,990,113,863 257,047,645,878 255,587,788,735 1,459,857,143 59,942,467,985 14,985,616,996 44,956,850,989 … … … … … … … … … 2018 336,294,811,797 272,691,720,536 271,231,863,394 1,459,857,143 63,603,091,261 15,900,772,815 47,702,318,446 Nếu dự án hoạt động với cơng suất theo dự kiến đạt hiệu cao Cơng suất sản xuất cao dự án mang lại lợi nhuận lớn VI.5.2 Báo cáo ngân lưu dự án Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 20 năm theo quan điểm tổng đầu tư Với suất chiết khấu WACC = 30% tính theo giá trị trung bình có trọng số chi phí sử dụng vốn nguồn vốn sau: ĐVT: đồng Năm 2013 Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thu hồi vốn lưu động NGÂN LƯU RA Đầu tư TSCĐ 32,005,775,000 Chi phí hoạt động 21,548,000,000 10,457,775,000 Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau (32,005,775,000) thuế Ngân lưu ròng chiết khấu Ngân lưu chiết khấu (32,005,775,000) tích lũy TT 2014 2015 … … 298,793,584,563 307,757,392,100 … 298,793,584,563 307,757,392,100 … … 240,848,648,984 248,108,464,209 … … … 2018 336,294,811,797 336,294,811,797 271,231,863,394 240,848,648,984 248,108,464,209 … 57,944,935,579 59,648,927,891 … 271,231,863,394 65,062,948,404 14,121,269,609 14,547,267,687 … 15,900,772,815 43,823,665,970 45,101,660,204 … 49,162,175,589 Chỉ tiêu Giá trị NPV Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 141,403,892,147 đồng 34 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Chỉ tiêu TT Thời gian hoàn vốn Hiện giá sinh lợi Đánh giá năm 1.12 Hiệu Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án là: NPV = 141,403,892,147 đồng > Thời gian hồn vốn tính năm Hiện giá sinh lời: 1.12 >  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao cho chủ đầu tư Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư, khả thu hồi vốn nhanh VI.6 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án “Nâng công suất nhà máy sản xuất rượu công ty CP rượu Quốc Tế - Công suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, góp phần giải cơng ăn việc làm Qua phân tích hiệu đầu tư, dự án khả thi qua thơng số tài NPV = 141,403,892,147 đồng; Hiện giá sinh lời = 1.12 > ; thời gian hoà vốn sau năm Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tư nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nước giải lượng lớn lực lượng lao động cho nước CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN Như phân tích trên, dự án “Nâng cơng suất nhà máy sản xuất rượu lên cơng suất 7.392.000 lít/năm” 258/9B, Kp.Chiêu Liêu, P.Tân Đơng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương Công ty Cổ phần Rượu Quốc Tế đầu tư đáp ứng nhu cầu lợi ích kinh tế - xã hội Riêng mặt tài chính, dự án đánh giá khả thi thông qua kế hoạch vay vốn sử dụng vốn, chi phí đầu tư, chi phí hoạt động nguồn doanh thu có dựa vào phân tích điều kiện kinh tế tình hình thị trường nước Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 35 DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT RƯỢU - CÔNG TY CP RƯỢU QUỐC TẾ Cơng suất 7.392.000 lít sản phẩm/năm Vì vậy, Công ty Cổ phần rượu Quốc Tế mong muốn Đơn vị cho vay chấp nhận hỗ trợ công ty việc vay vốn Chúng xin cam kết: - Chấp nhận quy định hỗ trợ tài Đơn vị - Sử dụng vốn vay mục đích tạo điều kiện để Đơn vị cho vay kiểm tra việc sử dụng vốn vay - Trả nợ gốc tiền vay lãi tiền vay đầy đủ, hạn - Những thông tin kê khai tài liệu kèm xác, đắn hợp pháp Chúng chịu trách nhiệm trước Đơn vị cho vay Pháp luật lời cam kết Chúng tơi xin chân thành cảm ơn Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU QUỐC TẾ (Giám đốc) ĐỖ MINH VIỆT Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 36 ... THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HIỆN HỮU Máy fax Cái - Điện thoại Cái - Máy photocopy Cái - Máy tính, hệ thống mạng Cái Máy scan Cái - Máy in Cái - Máy điều hòa Cái - - Sử dụng tốt/ VN Sử dụng tốt/ VN Sử dụng... fax Cái - Điện thoại Cái - Máy photocopy Cái - Máy tính, hệ thống mạng Cái Máy scan Cái - Máy in Cái - Máy điều hòa Cái - Sử dụng tốt/ VN Sử dụng tốt/ VN Sử dụng tốt/ Nhật Sử dụng tốt/ - Trung... TCVN 262 2-1 995 - Họng chữa cháy: Chiều cao tâm họng chữa cháy cách mặt sàn 1,25m trang bị hộp chữa cháy bao gồm: Van, lăng, vòi đạt theo quy định điều 10.9 10.20 tiêu chuẩn 262 2-1 995 - Trung tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cấp công suất hầm rượu quốc tế tỉnh Bình Dương 0903034381, Nâng cấp công suất hầm rượu quốc tế tỉnh Bình Dương 0903034381

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay