Dự án Đầu tư Xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội 0903034381

34 64 3
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 15:18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK MẠNH HẢI ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG THẠCH BÀN, QUẬN LONG BIÊN, TP.HÀ NỘI Hà Nội – Tháng năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK MẠNH HẢI (Giám đốc) ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH (P Tổng Giám đốc) Ơ NGUYỄN BÁ HẢI B NGUYỄN BÌNH MINH Hà Nội – Tháng năm 2013 MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư I.2 Mô tả sơ thông tin dự án CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Môi trường vĩ mô II.2 Quy hoạch mạng lưới xăng dầu thành phố Hà Nội II.2.1 Mục tiêu chung II.2.2 Mục tiêu cụ thể II.2.3 Tổng hợp địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu II.3 Địa điểm thực dự án II.3.1 Vị trí địa lý khu vực thực dự án II.3.2 Hiện trạng khu dự án II.4 Căn pháp lý xây dựng dự án II.5 Kết luận cần thiết đầu tư CHƯƠNG V: QUY MÔ VÀ PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT V.1 Quy mô xây dựng V.1.1 Quy mô xây dựng hạng mục công trình V.1.2 Các sảnh phẩm dịch vụ kinh doanh V.2 Nhu cầu sử dụng lao động V.3 Tiến độ thời gian thực 10 CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CƠ SỞ 11 VI.1 Tiêu chuẩn áp dụng 11 VI.2 Giải pháp thiết kế 11 VI.2.1 Mái che cột bơm 11 VI.2.2 Nhà dịch vụ văn phòng 11 VI.2.3 Nhà nghỉ ca 11 VI.2.4 Khu bể ngầm 12 VI.2.5 Đường bãi 12 VI.2.6 Điện – nước – công nghệ 12 VI.2.7 Hệ thống phòng chống cháy, chữa cháy, chống sét 12 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 13 VII.1 Đánh giá tác động môi trường 13 VII.1.1 Giới thiệu chung 13 VII.1.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 13 VII.2 Tác động dự án tới môi trường 14 VII.2.1 Giai đoạn xây dựng dự án 14 VII.2.2 Giai đoạn vận hành trạm xăng dầu 14 VII.3 Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 15 VII.3.1 Giai đoạn xây dựng dự án 15 VII.3.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 15 VII.4 Kết luận 16 CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 17 VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư 17 i VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư 17 VIII.2.1 Nội dung 17 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư 21 CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN 22 IX.1 Kế hoạch sử dụng vốn dự án 22 IX.2 Tính tốn chi phí dự án 23 IX.2.1 Chi phí nhân cơng 23 IX.2.2 Chi phí hoạt động 24 CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 25 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 25 X.2 Doanh thu từ dự án 25 X.3 Các tiêu kinh tế dự án 27 X.3.1 Báo cáo thu nhập dự án 27 X.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án 27 CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30 ii DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại XNK Mạnh Hải  Mã số thuế : 0104607487  Ngày đăng ký : 10/5/2010  Nơi đăng ký : Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội  Ngành nghề : Bán buôn xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu  Vốn điều lệ : 9.000.000.000  Đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Bá Hải Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : Số Ngô Gia Tự- P.Đức Giang- Q.Long Biên- TP Hà Nội I.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn  Địa điểm xây dựng : Phường Thạch Bàn – Quận Long Biên- TP.Hà Nội  Diện tích : 2,400 m2  Mục tiêu dự án : Xây dựng cửa hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh mơi trường  Mục đích đầu tư : - Góp phần cung cấp đầy đủ an toàn nhu cầu tiêu dùng xăng dầu cho loại phương tiện giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hà Nội - Góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao hiệu kinh doanh, bảo đảm lợi ích người tiêu dùng  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành phát triển dự án;  Tổng mức đầu tư : 10,042,689,000 đồng (Mười tỷ không trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn đờng)  Vốn chủ sở hữu : 100% tổng mức đầu tư  Tiến độ thực : + Giai đoạn : Chuẩn bị đầu tư từ 1/6/2013 đến 30/12/2013 + Giai đoạn : Tiến hành xây dựng hoạt động - Xây dựng : Từ 1/2/2014 đến 30/5/2014 - Đi vào hoạt động : Từ tháng 6/2014  Vòng đời dự án : 15 năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1 Môi trường vĩ mô Quý I năm 2013, kinh tế- xã hội nước ta diễn bối cảnh kinh tế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế, khu vực đồng Euro hầu khu vực Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2013 tình hình kinh tế tháng cuối năm 2012 không mong đợi Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến trì trệ nhiều kinh tế lớn Ở nước, số cân đối vĩ mơ có cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Hàng tờn kho cao Tình trạng nợ xấu chưa giải Trước tình hình đó, ngày 07 tháng 01 năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị số 01/NQ-CP giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 Nghị số 02/NQ-CP số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải nợ xấu, đồng thời đạo liệt ngành, địa phương thực đồng nhằm thực tốt mục tiêu, tiêu kinh tế-xã hội năm Một số tiêu chủ yếu quý I năm 2013 (tăng/giảm) so với kỳ năm 2012 (%): - Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước: +4.89 - Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản: +2.6 - Chỉ số sản xuất công nghiệp: +4.9 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng: +11.7 - Tổng kim ngạch xuất khẩu: +19.7 - Tổng kim ngạch nhập khẩu: +17.0 - Khách quốc tế đến Việt Nam: -6.2 - Vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực so với kế hoạch năm: 18.0 - Chỉ số giá tiêu dùng quý I năm 2013 so với kỳ năm 2012: +6.91 Riêng thị trường xăng dầu tháng tháng đầu năm 2013 sau: lượng nhập xăng dầu tháng 720 nghìn tấn, trị giá 704 triệu USD, tăng 48% lượng tăng 47.2% trị giá so với tháng trước Tính đến hết tháng/2013, tổng lượng xăng dầu nhập nước gần 1.7 triệu tấn, giảm 19.4%, trị giá 1.66 tỷ USD, giảm 22.1% so với quý I/2012 Xăng dầu loại nhập vào Việt Nam tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore với 464 nghìn tấn, giảm 45.8%; Trung Quốc: 283 nghìn tấn, giảm 2.6%; Đài Loan: 263 nghìn tấn, giảm 4.7%; Cơ t: 196 nghìn tấn, tăng 93.7%; Hàn Quốc: 185 nghìn tấn, giảm 31.1%; Thái Lan: 134 nghìn tấn, giảm 23.4%;… so với quý I/2012 II.2 Quy hoạch mạng lưới xăng dầu thành phố Hà Nội II.2.1 Mục tiêu chung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 để xây dựng tổ chức quản lý kinh doanh xăng dầu phù hợp với trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, đáp ứng nhu cầu sử Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN dụng xăng dầu sản xuất tiêu dùng “Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” nhằm đạt mục tiêu sau: - Làm sở để quản lý lập kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu địa bàn thành phố Hà Nội - Sắp xếp lại hệ thống cửa hàng có, loại bỏ dần cửa hàng không phù hợp quy hoạch phát triển chung thành phố có vi phạm tiêu chuẩn an toàn Khai thác hiệu sở vật chất kỹ thuật hệ thống cửa hàng có, giảm thiểu nguy an tồn PCCC vệ sinh môi trường - Xây dựng mạng lưới cửa hàng khang trang, đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu thủ đô Hà Nội, đảm bảo an ninh nhiên liệu cho thành phố tình - Tiết kiệm quỹ đất, phối kết hợp dịch vụ cung cấp nhiên liệu với dịch vụ thương mại khác - Tăng hiệu đầu tư, tăng tính mỹ quan kiến trúc đô thị - Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiến tiến dịch vụ bán lẻ xăng dầu II.2.2 Mục tiêu cụ thể a Số lượng cửa hàng phải xóa bỏ, giải tỏa, di dời: 56 cửa hàng b Số lượng cửa hàng cần xây dựng đến năm 2020: 312 – 247 cửa hàng Trong đó: - Giai đoạn 2010 – 2015: Loại có cửa hàng; Loại có 60 cửa hàng; Loại 3: 136 cửa hàng - Giai đoạn 2016 – 2020: Loại 1: cửa hàng; Loại 2: 48 cửa hàng; Loại 3: 65 cửa hàng c Số lượng cửa hàng xây dựng từ 2020 – 2030: 31 – 50 cửa hàng II.2.3 Tổng hợp địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu TỔNG HỢP ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU MỚI THEO LOẠI CỬA HÀNG VÀ KỲ ĐẦU TƯ (Kèm theo Quyết định số 5059/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 UBND Thành phố Hà Nội) TT Tên quận, huyện Tổng số I Quận, Thị xã Ba Đình Cầu Giấy Đống Đa Hà Đông Hai Bà Trưng 54 11 Phân theo loại cửa hàng kỳ đầu tư Giai đoạn 2012 - 2015 Giai đoạn 2016 - 2020 Loại Loại Loại Loại Loại Loại 30 9 0 0 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 0 0 0 0 0 3 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN 10 11 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Hoàn Kiếm Hồng Mai Long Biên Tây Hờ Thanh Xn Sơn Tây Huyện Ba Vì Chương Mỹ Đan Phượng Đơng Anh Gia Lâm Hoài Đức Mê Linh Mỹ Đức Phú Xuyên Phúc Thọ Quốc Oai Sóc Sơn Thạch Thất Thanh Oai Thanh Trì Thường Tín Từ Liêm Ứng Hòa Tổng cộng 12 262 17 14 13 18 16 14 11 13 11 18 26 16 14 19 14 12 316 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55 1 3 60 3 106 11 10 6 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 39 1 0 4 2 48 1 0 56 3 3 5 3 3 65 II.3 Địa điểm thực dự án II.3.1 Vị trí địa lý khu vực thực dự án Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn xây dựng đường Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội Vị trí xây dựng cơng trình: theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số … UBND Quận Long Biên cấp ngày… kèm theo trích lục thửa… tờ đờ số … thuộc phường Thạch Bàn, quận Thạch Bàn, thành phố Hà Nội với diện tích 2,400m2 (Đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án) - Ranh giới đất xác định sau: + Phía Bắc giáp: + Phía Nam giáp: + Phía Tây giáp: + Phía Đơng giáp: Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN Hình: Vị trí xây dựng cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn II.3.2 Hiện trạng khu dự án  Hiện trạng dân cư  Hiện trạng sở hạ tầng - Giao thông: - Cấp nước: - Thoát nước mưa: - Cấp điện: Trong khu vực quy hoạch có hệ thống cấp điện hồn chỉnh - Ưu điểm: Khu đất vị trí trung tâm quận Long Biên, nằm cạnh Quốc lộ tỉnh lộ 195, thuận lợi cho việc dừng chân khách hàng giao dịch mua bán xuất nhập Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN xăng dầu II.4 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 Thủ tướng Chính phủ kinh doanh xăng dầu;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật phòng cháy chữa cháy;  Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ kinh doanh xăng dầu;  Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện;  Thông tư 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 Bộ Công Thương ban hành Quy Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải: Nước thải khu vực trạm dừng chân xử lý từ nước thải nhà vệ sinh sang bể tự hoại Nước thải sau đưa hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772 : 2000 – mức I, trước thải môi trường + Giảm thiểu ô nhiễm nước thải rắn: Để thuận tiện cho công tác quản lý xử lý chất thải rắn phát sinh đồng thời giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, Ban quản lý thực chu đáo chương trình thu gom phân loại rác ng̀n Bố trí đầy đủ phương tiện thu gom cho loại chất thải: tái chế chất thải rắn sinh hoạt Các loại chất thải tái sử dụng (bao bì, can đựng hóa chất…) tái sử dụng, loại chất thải tái chế (giấy, nylon…) tận dụng hợp đồng đơn vị khác để xử lý Chất thải tái chế, bùn xử lý nước thải rác thải sinh hoạt hợp đồng với Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị đến thu gom vận chuyển tới khu xử lý tập trung Các chất thải nguy hại (nếu có) đặc biệt ý phân riêng, quản lý xử lý theo quy định Nhà nước, đặc biệt Quy chế “Quản lý chất thải nguy hại” theo Quyết định số 155 Thủ tướng Chính phủ VII.4 Kết luận Việc hình thành dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đưa dự án vào sử dụng nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực Nhưng Công ty TNHH Thương mại XNK Mạnh Hải cho phân tích ng̀n gốc gây nhiễm đưa biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đảm bảo chất lượng môi trường xăng môi trường xung quanh vùng dự án lành mạnh, thơng thống khẳng định dự án mang tính khả thi mơi trường Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 16 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHƯƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIII.1 Cơ sở lập tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn lập dựa phương án hồ sơ thiết kế sở dự án sau : - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; - Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008; - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; - Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; - Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản Điều Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; - Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn việc lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình”; - Thơng tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; - Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007 Hướng dẫn số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình; giấy phép xây dựng tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; - Thông tư 33-2007-TT/BTC Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn tốn dự án hồn thành thuộc ng̀n vốn nhà nước; - Thơng tư 203/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định; - Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự tốn cơng trình VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tư VIII.2.1 Nội dung Mục đích tổng mức đầu tư tính tốn tồn chi phí đầu tư xây dựng Dự án “Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn”, làm sở để lập kế hoạch quản lý vốn đầu tư, xác Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 17 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN định hiệu đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án 10,042,689,000 đồng (Mười tỷ không trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn đờng) bao gờm: Chi phí xây dựng lắp đặt, Chi phí máy móc thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (chi phí lập dự án, chi phí thẩm tra dự tốn, chi phí giám sát thi cơng xây lắp), dự phòng phí khoản chi phí khác (chi phí bảo hiểm xây dựng, chi phí kiểm tốn, chi phí thẩm tra phê duyệt tốn, chi phí thỏa thuận PCCC, chi phí đăng ký đạt chuẩn mơi trường…)  Chi phí xây dựng thiết bị Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn xây dựng đáp ứng yêu cầu chung thiết kế phối hợp phận thành hệ thống hồn chỉnh Dự án xây dựng vòng tháng đầu năm 2014 Chi phí xây dựng máy móc thiết bị dự án khái tốn sau: ĐVT: 1000VNĐ T Số Thành Hạng mục Đơn vị Đơn giá T lượng tiền I ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3,910,000 Nhà dịch vụ + văn phòng m 100 5,000 500,000 Nhà nghỉ ca Mái che cột bơm Chống cụm bể Công nghệ khu bể Đường bê tông đá 2*4 M200#, dày 200 HT Điện, thu lơi tiếp địa Hệ thống cấp nước + PCCC Hàng rào gạch cao 2,2m 10 San II ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ m2 50 m2 HT HT 400 1 m2 1,500 HT HT md T 5,000 250,000 4,000 1,600,000 100,000 100,000 200,000 200,000 320 480,000 1 200 200,000 150,000 1,150 200,000 200,000 150,000 230,000 200,000 1,991,000 Bể thép 25 m3 Cột bơm Nhật đơn Cái Cột 54,000 250,000 Thiết bị PCCC Thiết bị Văn phòng + Nhà nghỉ thay ca Thiết bị rửa xe TỔNG ĐẦU TƯ HT 125,000 216,000 1,500,000 125,000 100,000 100,000 50,000 50,000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 5,901,000 18 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN  Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình Chi phí quản lý dự án bao gờm chi phí để tổ chức thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hồn thành nghiệm thu bàn giao cơng trình vào khai thác sử dụng, bao gờm: - Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư - Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn xây dựng cơng trình - Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; - Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ quản lý chi phí xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, tốn, tốn hợp đờng; tốn, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao cơng trình; - Chi phí khởi cơng, khánh thành; => Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*2.657% = 156,790,000 đờng GXL: Chi phí xây lắp GTB: Chi phí máy móc thiết bị  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bao gờm: - Chi phí lập dự án đầu tư; - Chi phí lập thiết kế cơng trình; - Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi cơng, tính hiệu tính khả thi dự án đầu tư, dự tốn xây dựng cơng trình; - Chi phí lập hờ sơ u cầu, hờ sơ mời sơ tuyển, hờ sơ mời thầu chi phí phân tích đánh giá hờ sơ đề xuất, hờ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; - Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng giám sát lắp đặt thiết bị; - Và khoản chi phí khác như: Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng cơng trình, hợp đờng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; Trong đó: - Chi phí lập dự án đầu tư = (GXL + GTB) x 3.410% = 201,224,000 đờng - Chi phí lập TKBVTC = GXL x 2.450 % = 48,780,000 đồng - Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.238 % = 9,306,000 đờng - Chi phí thẩm tra dự tốn = GXL x 0.231% = 9,032,000 đờng - Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.439 % = 17,165,000 đồng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 19 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN - Chi phí lập HSMT thiết bị = GTB x 0.439 % = 8,740,000 đờng - Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL x 2.806 % = 109,715,000 đờng - Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB x 0.918 % = 18,277,000 đồng - Chi phí kiểm định đờng hệ thống thiết bị= GTB x 0.300 % = 5,973,000 đồng => Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 428,212,000 đờng  Chi phí khác Chi phí khác bao gờm chi phí cần thiết khơng thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: - Chi phí bảo hiểm xây dựng - Chi phí kiểm tốn, thẩm tra, phê duyệt tốn vốn đầu tư; - Báo cáo đánh giá tác động môi trường - Chi phí đăng ký đạt tiêu chuẩn mơi trường - Chi phí thỏa thuận PCCC - Chi phí cấp phép xây dựng Trong đó: - Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL x 1.500% = 58,650,000 đồng - Chi phí kiểm tốn= (GXL +GTB) x 0.471% = 27,806,000 đờng - Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán vốn đầu tư = (GXL+GTB) x 0.300% = 17,715,000 VNĐ - Báo cáo đánh giá tác động môi trường = 165,000,000 VNĐ - Chi phí đăng ký đạt tiêu chuẩn mơi trường = 10,000,000 VNĐ - Chi phí thỏa thuận PCCC = 5,000,000 VNĐ - Chi phí cấp phép xây dựng = 5,000,000 VNĐ => Chi phí khác = 289,170,000 VNĐ  Chi phí mua chuyển nhượng đất = 2,590,000,000 VNĐ  Chi phí dự phòng Dự phòng phí 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 Bộ Xây dựng việc “Hướng dẫn lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình” => Chi phí dự phòng (GXl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10%= 677,517,000 đờng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 20 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tư Bảng Tổng mức đầu tư ĐVT: 1,000 VNĐ STT I II III IV V VI VI Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án Chi phí lập TKBVTC Chi phí thẩm tra TKBVTC Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập HSMT xây lắp Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây lắp Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí kiểm định đờng hệ thống thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm xây dựng Chi phí kiểm tốn Chi phí thẩm tra phê duyệt tốn Báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đăng ký đạt TC mơi trường Chi phí thỏa thuận PCCC Chi phí cấp phép xây dựng Chi phí mua chuyển nhượng đất Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh GT Trước thuế VAT GT sau thuế 3,554,545 1,810,000 142,536 389,284 182,931 44,345 8,460 8,211 15,604 7,946 99,741 16,616 355,455 181,000 14,254 38,928 18,293 4,435 846 821 1,560 795 9,974 1,662 3,910,000 1,991,000 156,790 428,212 201,224 48,780 9,306 9,032 17,165 8,740 109,715 18,277 5,430 543 5,973 262,882 53,318 25,278 16,104 150,000 9,091 4,545 4,545 2,354,545 615,925 6,775,172 26,288 289,170 5,332 58,650 2,528 27,806 1,610 17,715 15,000 165,000 909 10,000 455 5,000 455 5,000 235,455 2,590,000 61,592 677,517 677,517 10,042,689 21 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHƯƠNG IX: NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN IX.1 Kế hoạch sử dụng vốn dự án ĐVT : 1,000 VNĐ GT Trước thuế 3,554,545 1,810,000 142,536 389,284 262,882 2,354,545 615,925 9,129,717 Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí mua chuyển nhượng đất Chi phí dự phòng=ΣGcp*10% TỔNG MỨC ĐẦU TƯ GT sau thuế VAT 355,455 181,000 14,254 38,928 26,288 235,455 61,592 912,972 3,910,000 1,991,000 156,790 428,212 289,170 2,590,000 677,517 10,042,689 Dự kiến dự án triển khai theo tiến độ phân bổ nguồn vốn sau: ĐVT: 1,000 VNĐ Nội dung Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí mua chuyển nhượng đất Dự phòng phí Năm 2014 Tổng cộng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 100% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 0% 0% 40% 30% 30% 100% 60% 0% 40% 0% 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% Phân bổ ng̀n vốn theo dòng tiền Nội dung Tổng cộng Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí mua chuyển nhượng đất Dự phòng phí 3,910,000 1,991,000 156,790 428,212 289,170 Tháng 782,000 94,074 85,642 57,834 Năm 2014 Tháng Tháng Tháng Tháng 782,000 85,642 57,834 782,000 796,400 62,716 85,642 57,834 782,000 597,300 85,642 57,834 782,000 597,300 85,642 57,834 135,503 135,503 135,503 135,503 2,590,000 2,590,000 677,517 135,503 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 22 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN Tổng 10,042,689 3,745,054 1,060,980 1,920,096 1,658,280 1,658,280 Với tổng mức đầu tư 10,042,689,000 đồng (Mười tỷ không trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm tám mươi chín nghìn đờng) đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 100% tổng mức đầu tư IX.2 Tính tốn chi phí dự án IX.2.1 Chi phí nhân công Đội ngũ quản lý nhân dự kiến cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn 12 người Trong đó: - Cửa hàng trưởng: người; Chịu trách nhiệm quản lý toàn hoạt động kinh doanh cửa hàng xăng dầu - Cửa hàng phụ: người; Chịu trách nhiệm quản lý, liên hệ với nhà cung cấp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu khác, phân công công việc cho công nhân viên cửa hàng - Nhân viên nghiệp vụ thống kê: người; Chịu trách nhiệm thu – chi theo kế hoạch phương án kinh doanh chịu trách nhiệm tính tốn tiền lương cho nhân viên - Công nhân viên cửa hàng: người; Chịu trách nhiệm công việc cụ thể của hàng bán xăng dầu, rửa xe Nhân viên cửa hàng thay phiên làm việc theo ca Mỗi ngày ca ca tiếng Chi phí nhân công năm bao gồm lương cán cơng nhân viên khoản chi phí BHXH, BHYT Mỗi năm chi phí ước tính trung bình khoảng: 687,700,000 đồng Riêng năm hoạt động tháng nên tổng lương năm đầu 416,059,000 đồng Lương nhân viên tăng khoảng 5%/năm Bảng chi lương cụ thể sau: ĐVT:1,000 VNĐ Hạng mục Số lượng Cửa hàng trưởng Cửa hàng phó Nhân viên nghiệp vụ thống kê Cơng nhân viên TỔNG 12 Chi phí lương năm đầu dự án Mức lương/tháng 7,200 5,200 4,500 Mức BHXH,YT… lương/năm 93,600 18,144 67,600 13,104 58,500 11,340 4,000 20,900 468,000 687,700 90,720 133,308 ĐVT: 1000 đồng Năm Hạng mục Mức tăng lương Tổng lương 2014 1.00 343,850 2015 1.05 722,085 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 2016 1.10 758,189 2017 1.16 796,099 2018 1.22 835,904 23 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN BHYT,BHXH (21%) Tổng cộng 72,209 416,059 151,638 873,723 159,220 917,409 167,181 963,279 175,540 1,011,443 IX.2.2 Chi phí hoạt động Chi phí hoạt động bao gờm: Chi phí lương nhân cơng, chi phí bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên, chi phí xăng dầu đầu vào, chi phí hoạt động như: chi phí điện nước, chi phí quản lý bán hàng, chi phí thức ăn cơng nhân viên chi phí khác Bảng tổng hợp chi phí hoạt động dự án ĐVT: 1,000 VNĐ Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Hạng mục Chi phí công 343,850 722,085 758,189 796,099 835,904 nhân viên Chi BHXH-YT 72,209 151,638 159,220 167,181 175,540 Chi phí nhập 57,202,688 123,729,413 133,813,360 144,719,149 156,513,760 xăng dầu đầu vào Chi phí hoạt động 600,000 1,236,000 1,273,080 1,311,272 1,350,611 Tổng cộng 58,218,746 125,839,136 136,003,849 146,993,701 158,875,814 - Chi phí xăng đầu vào: Sản phẩm Xăng RON 95 Xăng RON 92 Dầu hỏa DO 0.05 S DO 0.25 S Dầu mỡ nhờn Gas Bảo hiểm ô tô xe máy Tổng cộng Đơn vị lít lít lít lít lít hộp bình thẻ/ năm Số lượng 1,600,000 2,200,000 300,000 350,000 350,000 1,750 2,100 1,000 ĐVT: 1,000 đờng Giá nhập Chi phí nhập 23.30 37,280,000 22.75 50,050,000 20.80 6,240,000 20.75 7,262,500 20.70 7,245,000 100 175,000 300 630,000 75 75,000 108,957,500 Mức tăng sản lượng nhập vào năm với mức tăng sản lượng bán 3%/ năm Mức tăng giá nhập 5%/ năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 24 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể sau: - Thời gian hoạt động dự án 15 năm dự tính từ tháng năm 2014 dự án vào hoạt động; - Vốn chủ sở hữu 100% tổng mức đầu tư - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Xăng Ron 95 + Xăng Ron 92 + Dầu hỏa + DO 0.05 S + DO 0.25 S + Dầu mỡ nhờn + Gas + Bảo hiểm ô tô xe máy + Dịch vụ rửa xe - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu 15 năm, trang thiết bị năm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 25% X.2 Doanh thu từ dự án Doanh thu dự án tính tốn dựa doanh thu sản phẩm sau: Sản phẩm Xăng RON 95 Xăng RON 92 Dầu hỏa DO 0.05 S DO 0.25 S Dầu mỡ nhờn Gas Bảo hiểm ô tô xe máy Rửa xe Tổng cộng doanh thu Đơn vị lít lít lít lít lít hộp bình thẻ/ năm lượt/ năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh Số lượng 1,600,000 2,200,000 300,000 350,000 350,000 1,750 2,100 1,000 43,200 Giá bán 23.83 23.33 21.30 21.25 21.20 130 395 100 18 Doanh Thu 38,128,000 51,326,000 6,390,000 7,437,500 7,420,000 227,500 829,500 100,000 777,600 112,636,100 25 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN Từ hạng mục ta có bảng doanh thu năm đầu hoạt động dự án: Năm Hạng mục Sản lượng Mức tăng sản lượng năm Sản lượng năm Xăng RON 95 Xăng RON 92 Dầu hỏa DO 0.05 S DO 0.25 S Dầu mỡ nhờn Gas Bảo hiểm ô tô xe máy Rửa xe Giá bán Mức tăng giá bán năm Xăng RON 95 Xăng RON 92 Dầu hỏa DO 0.05 S DO 0.25 S Dầu mỡ nhờn Gas Bảo hiểm ô tô xe máy Rửa xe Doanh thu năm Xăng RON 95 Xăng RON 92 Dầu hỏa DO 0.05 S DO 0.25 S Dầu mỡ nhờn Gas Bảo hiểm ô tô xe máy Rửa xe TỔNG DOANH THU 2014 2015 2016 1.00 1.03 1.06 ĐVT: 1,000 đồng 2017 2018 1.09 1.13 800,000 1,100,000 150,000 175,000 175,000 875 1,050 500 21,600 1,648,000 2,266,000 309,000 360,500 360,500 1,803 2,163 1,030 44,496 1,697,440 2,333,980 318,270 371,315 371,315 1,857 2,228 1,061 45,831 1,748,363 2,403,999 327,818 382,454 382,454 1,912 2,295 1,093 47,206 1,800,814 2,476,119 337,653 393,928 393,928 1,970 2,364 1,126 48,622 1.05 25.02 24.50 22.37 22.31 22.26 136.50 414.75 105.00 18.90 1.10 26.27 25.72 23.48 23.43 23.37 143.33 435.49 110.25 19.85 1.16 27.59 27.01 24.66 24.60 24.54 150.49 457.26 115.76 20.84 1.22 28.97 28.36 25.89 25.83 25.77 158.02 480.12 121.55 21.88 1.28 30.41 29.78 27.18 27.12 27.06 165.92 504.13 127.63 22.97 20,017,200 43,297,204 46,825,926 50,642,239 54,769,581 26,946,150 58,284,522 63,034,711 68,172,040 73,728,061 3,354,750 7,256,324 7,847,715 8,487,303 9,179,019 3,904,688 8,445,839 9,134,175 9,878,610 10,683,717 3,895,500 8,425,967 9,112,683 9,855,366 10,658,579 119,438 258,343 279,398 302,169 326,796 435,488 941,959 1,018,729 1,101,756 1,191,549 52,500 113,558 122,812 132,822 143,647 408,240 883,023 954,990 1,032,821 1,116,996 59,133,953 127,906,739 138,331,139 149,605,126 161,797,944 ( Doanh thu cụ thể qua năm trình bày rõ phụ lục đính kèm) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 26 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN X.3 Các tiêu kinh tế dự án X.3.1 Báo cáo thu nhập dự án Báo cáo thu nhập năm đầu dự án: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm Hạng mục Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Thu nhập trước thuế Thuế TNDN (25%) Thu nhập sau thuế 2014 2015 2016 2017 2018 59,133,953 127,906,739 138,331,139 149,605,126 161,797,944 58,787,129 127,058,219 137,222,932 148,212,784 160,094,897 58,218,746 125,839,136 136,003,849 146,993,701 158,875,814 568,383 1,219,083 1,219,083 1,219,083 1,219,083 346,824 848,521 1,108,206 1,392,343 1,703,048 86,706 212,130 277,052 348,086 425,762 260,118 636,390 831,155 1,044,257 1,277,286 Sau thời gian chủ đầu tư tiến hành đầu tư xây dựng (6 tháng đầu năm 2014) dự án có doanh thu từ tháng hoạt động vào cuối năm 2014 Tuy nhiên năm lợi nhuận dự án chưa cao dự án hồn thành hoạt động sáu tháng Những năm sau đó, kế hoạch kinh doanh khả thi, mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư dự án nâng cao công suất Lợi nhuận dự án tăng đồng qua năm Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư có khoản thu nhập khác tính vào chi phí chi phí khấu hao tài sản Doanh thu suốt vòng đời dự án 3,189,826,688,000 đờng Chi phí dự án 3,134,950,856,000 đồng Thu nhập trước thuế dự án (EBIT) 54,875,832,000 đồng Thu nhập sau thuế dự án (EAT) 41,156,874,000 đờng Doanh thu bình qn 212,655,113,000 đờng Lợi nhuận sau thuế bình qn 2,743,792,000 đờng X.3.2 Báo cáo ngân lưu dự án Bảng báo cáo ngân lưu: ĐVT: 1,000 VNĐ Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu NGÂN LƯU RA Đầu tư ban đầu Chi phí hoạt động 2014 59,133,953 59,133,953 68,261,435 10,042,689 58,218,746 2015 2016 2017 2018 127,906,739 138,331,139 149,605,126 161,797,944 127,906,739 138,331,139 149,605,126 161,797,944 125,839,136 136,003,849 146,993,701 158,875,814 125,839,136 136,003,849 146,993,701 158,875,814 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 27 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Ngân lưu tích lũy (9,127,482) 2,067,603 2,327,289 2,611,425 2,922,130 86,706 (9,214,188) (9,214,188) 212,130 1,855,473 (7,358,715) 277,052 2,050,238 (5,308,478) 348,086 2,263,340 (3,045,138) 425,762 2,496,368 (548,769) Vòng đời hoạt động dự án 15 năm tháng năm 2014 Dòng tiền thu vào bao gờm: tổng doanh thu năm dự án Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tư ban đầu xây dựng, mua sắm MMTB; chi phí hoạt động năm (khơng bao gờm chi phí khấu hao) Biểu đờ thể ngân lưu ròng sau thuế dự án: Bảng tiêu đánh giá dự án: TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư WACC Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) Thời gian hoàn vốn Đánh giá Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 10,042,689,000 đồng 16% 6,714,875,000 đồng 27.36% năm tháng Hiệu 28 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN Trên kết phân tích hiệu sử dụng vốn với giá thu nhập dự án là: NPV = 6,714,875,00 đồng > Suất sinh lợi nội là: IRR = 27.36%> WACC Thời gian hồn vốn tính năm tháng  Dự án có suất sinh lợi nội hiệu đầu tư cao Qua trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tư khả thu hồi vốn nhanh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 29 DỰ ÁN: CỬA HÀNG XĂNG DẦU THẠCH BÀN CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Dự án “Cửa hàng xăng dầu Thạch Bàn” dự án mang tính khả thi mặt kỹ thuật, kiến trúc, môi trường tài chính, đờng thời mang lại hiệu kinh tế xã hội lớn Những phân tích đánh giá thuyết minh cho thấy dự án đầu tư làm tăng hiệu kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nhân dân khu vực xung quanh dự án Ngồi ra, dự án đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước tạo tài sản cố định lớn Để phát huy hiệu dự án, Công ty TNHH Thương mại XNK Mạnh Hải cần hỗ trợ quan chức Vì kính mong quan chức tạo điều kiện giúp đỡ để dự án sớm phê duyệt vào hoạt động Hà Nội, ngày Nơi nhận: - Như - Lưu TCHC tháng năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK MẠNH HẢI (Giám đốc) NGUYỄN BÁ HẢI Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh 30 ... Tác động môi trường - Ơ nhiễm khơng khí xung quanh - Ơ nhiễm khơng khí xung quanh - Nước thải sinh họat; - Ơ nhiễm mơi trường - Mùi; cảnh quan; - Chất thải rắn sinh hoạt - Ơ nhiễm mơi trường... phương tiện - Ơ nhiễm khơng khí xung quanh; - Bụi, khí thải giới san ủi - Ơ nhiễm ng̀n nước mặt; - Dầu nhớt rơi, vãi mặt - Tác động đến đa dạng sinh học Các phương tiện - Bụi, khí thải - Ơ nhiễm... - Ơ nhiễm mơi trường cảnh quan hạ tầng - Tiếng ồn; - Chất thải rắn xây dựng Tập kết cơng - Ơ nhiễm mơi trường cảnh quan; - Chất thải rắn sinh họat; nhân cơng - Ơ nhiễm mơi trường đất, nước -
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án Đầu tư Xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội 0903034381, Dự án Đầu tư Xây dựng cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội 0903034381

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay