Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phương đông – chi nhánh trung việt đà nẵng

47 57 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:41

 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh LỜI MỞ ĐẦU Vấn đề đặt cho hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng TMCP Phương Đơng Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng nói riêng thời qua làm để mở rộng đầu cho nguồn vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng sức mua, tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa thị trường Hiện “cho vay tiêu dùng” hình thức tín dụngngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng thực để giải đầu cho Bên cạnh để thực chủ trương kích cầu sách tiền tệ mà phủ đề Hơn xu ngày đất nước đà hội nhập kinh tế giới, nhu cầu người ngày tăng xu hướng vay để tiêu dùng ngày nhiều Xuất phát từ vấn đề với trình thực tập ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng em chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng” làm chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề gồm có phần: Chương một: Những vấn đề chung ngân hàng thương mại hoạt động cho vay tiêu dùng Chương hai: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng hai năm 2016 - 2017 Chương ba: Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng Trong tập chuyên đề thời gian trình độ kiến thức hạn chế mong đóng góp ý kiến giúp đỡ thầy cô SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Trịnh Thị Trinh trực tiếp hướng dẫn cung cấp kiến thức cần thiết để em hoàn thành chuyên đề Em xin cảm ơn ban giám đốc anh chị phòng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Đơng Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng giúp đỡ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi thời gian thực tập Đà Nẵng, tháng năm 2018 Sinh viên thực Hà Thanh Bình SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại: 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại: Ngân hàng Thương mại tổ chức tín dụng phép thực toàn hoạt động Ngân hàng Hoạt động Ngân hàng hoạt động với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ tốn 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Chức tạo tiền: Người ta cho rằng: “ Một chức chủ yếu Ngân Hàng Thương Mại tạo tiền huỷ vốn” liên quan đến Ngân Hàng Thương Mại tìm kiếm lợi nhuận, Ngân Hàng Thương Mại không quan tâm yêu cầu cho tồn phát triển tạo tiền Tạo tiền chức khác Ngân Hàng Thương Mại họp thành hệ thống chức năng, khác ngân hàng thương mại họp thành hệ thống chức năng, phản ánh chất Ngân Hàng Thương Mại Chức thực thông qua hoạt động Tín dụng đầu tư mối liên hệ chặt chẽ với Ngân Hàng Trung ương Đến kỷ 19 hệ thống Ngân Hàng Thương Mại cấp hình thành, Ngân hàng khơng hoạt động riêng lẻ mà tạo nên hệ thống, Ngân hàng phát hành độc quyền đóng vai trò Ngân hàng Ngân hàng, Ngân Hàng Thương Mại chuyên doanh làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ mối quan hệ với doanh nghiệp cá nhân Nhờ vào hoạt động hệ thống mà Ngân hàng Thương mại tạo bút tệ thay cho tiền mặt sáng kiến quan trọng lịch sử hoạt động Ngân hàng Chính nhờ phương thức tạo tiền mà Ngân hàng trở thành trung tâm đời sống đại 1.1.2.2 Ngân Hàng Thương mại tổ chức trung gian tín dụng: Ngân hàng Thương mại quan hệ trực tiếp với người có tiền chưa sử dụng với người có nhu cầu gặp nhiều hạn chế, sống người có nhu cầu SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh lúc tìm gặp người cung cấp.Ngân hàng Thương mại với nghiệp vụ khắc phục hạn chế Trong thời điểm Ngân hàng Thương mại vừa người vay vừa người cho vay Ngân hàng Thương mại vay người có tiền chưa sử dụng cho người có nhu cầu vế tiền vay Trong kinh tế thị trường Ngân hàng Thương mại với chức trung gian tín dụng đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Hầu hết phần lớn quan hệ tín dụng tập trung qua Ngân hàng Còn doanh nghiệp nguồn vốn tín dụng Ngân hàng cấp phổ biến chiếm tỷ trọng ngày cao kết cấu tài sản nợ họ 1.1.2.3 Ngân hàng thương mại thủ quỹ doanh nghiệp: Sự đời ngân hàng thương mại đánh dấu bước phát triển xã hội, thơng qua nghiệp vụ tốn hộ, Ngân hàng thương mại gián tiếp thúc đẩy trình lưu thơng hàng hố, tiết kiệm chi phí lưu thơng, giảm cho phí giá Ngân hàng thương mại với chức người thủ quỹ nhận tiền gửi toán doanh nghiệp trả cho doanh nghiệp khác Qua việc mở rộng tài khoản ngân hàng thương mại, người mua đem tiền đến giao cho người bán, đến hạn họ báo cáo cho Ngân hàng biết gửi tiền vào tài khoản ngân hàng để ngân hàng thưch nghiệp vụ tốn cho người bán, người bán nhận (nếu cần tiền) báo cáo cho ngân hàng chuyển tiền người trả vào tài khoản 1.2.3 Các nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại: 1.2.3.1 Nghiệp vụ huy động Nghiệp vụ huy động nguồn vốn hoạt động tiền đề hoạt động kinh doanh NHTM, có ý nghĩa quan trọng thân NHTM NHTM sử dụng biện pháp công cụ cần thiết mà pháp luật cho phép để huy động nguồn tiền từ xã hội nhằm tạo lượng vốn cần thiết cho kinh tế cho giai đoạn Nghiệp vụ tạo vốn NHTM bao gồm : SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Vốn tự có ngân hàng: Vốn tự có nguồn vốn mà ngân hàng phải có để dự trữ riêng cho Nó có vai trò quan trọng tổng nguồn vốn Nó có khả phòng ngừa rủi ro, khả cạnh tranh toán cho khách hàng Đảm bảo cho khách hàng hoạt động vững điều kiện cạnh tranh ngân hàng nay.nguồn vốn bao gồm: Vốn điều lệ: Đây số vốn ban đầu thành lập ghi vào điều lệ ngân hàng số vốn pháp định ngân hàng nhà nước quy định Các quỹ ngân hàng: Trong trình hoạt động, vốn tự có ngân hàng bổ sung quỹ dự trữ quỹ khác Lợi nhuận lại chưa phân phối: Đây nguồn lợi nhuận mà ngân hàng thu từ hoạt động kinh doanh hàng năm Nghiệp vụ huy động tiền gửi: Đây hoạt động quan trọng nhằm tạo nguồn vốn cho ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn nghiệp vụ tài sản nợ ngân hàng, đối tượng chủ yếu , mục tiêu quản lý tài sản nợ NHTM Đồng thời thể quy mơ hoạt động ngân hàng.Các hình thưc huy động nghiệp vụ bao gồm: tiền gửi tốn (tiền gửi khơng kỳ hạn); tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Đây nguồn chủ yếu cho hoạt động kinh doanh NHTM Nghiệp vụ huy động vốn hình thức phát hành chứng chỉ: Để mở rộng nguồn vốn cho ngân hàng, bên cạnh nguồn vốn huy động tiền gửi, NHTM huy động vốn cách phát hành loại nợ có mệnh giá cao gọi chứng tiền gửi Hình thức huy động thể tính chủ động ngân hàng ngân hàng cần vốn công cụ mua bán thị trường tiền tệ Chứng tiền gửi trái phiếu kỳ phiếu, nguời sở hữu chúng chuyển nhượng, chấp, cầm cố chiết khấu cho ngân hàng để vay tiền Nó có vai trò việc mở rộng tín dụng ngân hàng Nghiệp vụ vay ngân hàng khác: Các NHTM vay vốn NHTW tình thiếu hụt dự trữ ,thiếu tiền mặt toán Vay ngân hàng khác thông qua thị trường SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh liên ngân hàng, vay từ tổ chức tín dụng nước ngồi, nhằm hỗ trợ cho khả tốn chi trả làm tăng quy mơ tính dụng ngân hàng Đối với khoản vay thời gian thường ngắn lãi suất cao 1.2.3.2 Nghiệp vụ cho vay: Nghiệp vụ tài sản nợ nghiệp vụ đầu vào nghiệp vụ tài sản có nghiệp vụ đầu ngân hàng Đây nghiệp vụ mà NHTM sử dụng nguồn vốn có từ nghiệp vụ tài sản nợ để tiến hành hoạt động kinh doanh Nghiệp vụ tài sản có bao gồm: Các khoản mục ngân quỹ: Tiền mặt quỹ: Bao gồm tiền giấy tiền kim loại giữ lại kho ngân hàng Nguồn tiền nhằm đảm bảo khả toán chi trả cho khách hàng Tiền gửi NHTW ngân hàng đại lí: Đây nguồn tiền dùng để thực khoản toán chuyển khoản khách hàng theo lệnh khách hàng Tiền mặt đường thu hồi :là khoản tiền mà đơn vị trả nợ kí cam kết tốn, thu Nghiệp vụ tín dụng: Nghiệp vụ tín dụng xem hoạt động sinh lợi chủ yếu NHTG nói chung NHTM nói riêng Đây khoản mục chiếm tỷ trọng lớn khoản mục thuộc tài sản có Nghiệp vụ bao gồm tín dụng trung dài hạn, ngắn hạn,cho thuê tài chính, bảo lãnh Nghiệp vụ mang tính rủi ro cao chịu nhiều yếu tố tác động như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, trị Tài sản cố định: Tài sản cố định nguồn vốn để tạo dựng ngân hàng.Những loại TSCĐ NHTM thường chiếm tỉ trọng nhỏ khoản mục tài sản có Nó tạo thành từ nguồn vốn điều lệ NHTM Cơ cấu tài sản cố định ngân hàng bao gồm: trụ sở làm việc, thiết bị máy móc,dụng cụ làm việc, phương tiện thông tin, phương tiện vận chuyển, loại trang thiết bị khác.ngồi có TSCĐ vơ hình khác uy tín ngân hàng SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Nghiệp vụ đầu tư: Đây nghiệp vụ mà NHTM thường sử dụng để tìm kiếm lợi nhuận Các NHTM sử dụng nguồn vốn ổn định để mua chứng khốn cơng trái, loại trái phiếu, cổ phiếu nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận, nâng cao khả khoản, đa dạng hoá nghiệp vụ kinh doanh để phân tán rủi ro, bảo tồn ngân quỹ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Tất loại chứng khoán mang lại thu nhập cho ngân hàng, nhiên tuỳ theo mục đích hoạt độngngân hàng mua loại hay loại khác 1.2.3.3 Nghiệp vụ trung gian Nghiệp vụ trung gian toán: Bao gồm bảo lãnh, uỷ thác tốn, tư vấn, làm mơi giới chứng khoán, phát hành chứng khoán, nhận vốn tài trợ Các nghiệp vụ khác NHTM: Ngoài nghiệp vụ nêu, NHTM thực số dịch vụ cho khách hàng như: chuyển tiền, cho thuê két sắt, nhận tiền điện nước, chuyển trả tiền học phí 1.2 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại: 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng hình thức tổ chức tín dụng cho cá nhân vay vốn để mua sắm tư liệu sinh hoạt đáp ứng nhu cầu khác phục vụ đời sống 1.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng hình thức cấp tín dụng để tài trợ cho mục đích tứng cá nhân, hộ gia đình nên qui mơ vốn vay thường nhỏ so với vay cho mục đích kinh doanh đầu tư tổ chức kinh tế Điều dẫn đến lượng khách hàng cho vay tiêu dùng lớn Chính thỗ mãn nhu cầu cá nhân xã hội mà người lại có mục đích tiêu dùng khác Nắm rõ đặc điểm này, tổ chức tín dụng cho vay phải xếp, bố trí lịch làm việc hợp lý để giải lượng khách hàng lớn đến để vay, trả nợ hàng tháng SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Cho vay tiêu dùng hình thức tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro đem lại thu nhập lớn cho Ngân hàng Như ta biết, Cho vay tiêu dùng phụ thuộc nhiều vào khả trả nợ cá nhân, khơng phải rủi ro chủ quan từ phía người vay mà chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp yếu tố chủ quan rủi ro việc làm, bệnh tật, tai nạn, chết, cố xảy gia đình… số lượng khách hàng nhiều nên rủi ro phân tán, không tập trung vào đầu mối nên giảm tổn thất lớn cho ngân hàng Bên cạnh lại đem cho Ngân hàng nguồn thu đáng kể từ lợi nhuận cho vay Vì lãi suất Ngân hàng sử dụng vay tiêu dùng mức lãi suất cố định, tính đến việc loại trừ yếu tố rủi ro nên lãi suất vay tiêu dùng có lãi suất cao so với loại hình cho vay khác Vì giảm nhẹ thiệt hại cho Ngân hàng trường hợp xảy rủi ro dẫn đến tổn thất tín dụng, trường hợp khơng xảy rủi ro Ngân hàng lại thu lợi từ chênh lệch Nhu cầu vay tiêu dùng phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế, vay nhạy cảm với tình trạng "sức khoẻ" kinh tế Khi kinh tế mở rộng, tăng trưởng tốt ổn định nhu cầu vay tiêu dùng tăng lên, người cảm thấy lạc quan tương lai nên sẵn sàng chi tiêu cho sống Và ngược lại, kinh tế lâm vào suy thoái, tâm lý chung cá nhân không tin tưởng sống tương lai, lo sợ tình trạng thất nghiệp xảy ra, nên họ tiết kiệm việc chi tiêu hạn chế việc cho vay mượn Ngân hàng Người vay tiêu dùng không quan tâm đến lãi suất cho vay vốn mà họ quan tâm đến số tiền phải bỏ cho vayvay tiêu dùng, khơng mục đích kinh doanh nên người vay thường quan tâm đến chi phí phải trả này, nữa, đối tượng vay lao động bình thường, họ am hiểu vấn đề ngân hàng lãi suất, điều quan tâm đơn giản vay họ có thoả mãn nhu cầu họ khơng số tiền họ phải trả kỳ SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh 1.2.3 Sự cần thiết phải cho vay tiêu dùng: Tín dụng tiêu dùng hoạt động kinh doanh NHTM Nó khơng đem lại nhiều lợi ích đích thực cho lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà đem lại nhiều lợi ích khác cho nhiều đối tượng Đối với Ngân hàng: cho vay tiêu dùng góp phần đa dạng hố hoạt động tín dụng, phân tán rủi ro tăng thêm thu nhập Ngồi ra, thơng qua cho vay tiêu dùng Ngân hàng có điều kiện thiết lập nhiều mối quan hệ mật thiết với cá nhân doanh nghiệp, tạo thuận lợi mở rộng thị phần phát triển dịch vụ Ngân hàng khả huy động vốn, tiền gửi từ dân cư Đồng thời Ngân hàng đáp ứng thị trưòng rộng lớn, mà hầu hết người tiêu dùng mua sắm trước sau dàn xếp nguồn trả nợ, Ngân hàng đạt lợi tức đáng kể xu gia tăng sản xuất tiêu dùng Đối với người tiêu dùng: nhờ vay tiêu dùng mà họ hưởng tiện ích trước tích luỹ đủ tiền, nhờ góp phần nâng cao mức sống, tạo niềm hưng phấn, tích cực lao động tương lai tốt đẹp đặc biệt quan trọng cần thiết cho trường hợp cá nhân có chi tiêutính cấp bách, nhu cầu chi tiêu cho giáo dục y tế Đối với kinh tế: cho vay tiêu dùng dùng để tài trợ cho chi tiêu hàng hố dịch vụ nước có tác dụng tốt cho việc kích cầu, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kích thích sản xuất phát triển Song, khoản cho vay tiêu dùng khơng dùng khơng kích thích cầu mà nhiều làm giảm khả tiết kiệm nước 1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng: 1.2.4.1 Căn vào thời hạn tín dụng: Tín dụng tiêu dùng ngắn hạn: khoản vay với thời hạn đến 12 tháng Loại cho vay áp dụng lãi suất ngắn hạn Tín dụng tiêu dùng trung hạn: thời kỳ vay từ đến năm Tín dụng tiêu dùng dài hạn: thời hạn vay từ đến 10 năm SVTH: Hà Thanh Bình Trang  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh 1.2.4.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn vay: Các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng cải tạo nhà cửa cá nhân hộ gia đình Các khoản cho vay tài trợ cho chi phí mua sắm chuyển động sản phẩm phục vụ đời sống tơ, xe máy, vật dụng gia đình Các khoản cho vay nhằm tài trợ cho mục đích khác chi phí học hành, giải trí du lịch 1.2.4.3 Căn vào phương thức cho vay: Cho vay trả góp: khoản cho vay mà người vay vốn phải trả nợ vay (cả tiền gốc lãi) cho tổ chức tín dụng làm nhiều kỳ liên tiếp thoã thuận (thường tháng hay quý) Cho vay trả lần: khoản cho vay mà người cho vay vốn toán lần với tổ chức tín dụng (cả tiền gốc lãi) vào lúc đáo hạn hợp đồng theo thoả thuận hai bên Thơng thường khoản vay có qui mô vốn nhỏ kèm với thời hạn ngắn sử dụng cho mục đích chi trả cho chuyến nghỉ, tiền viện phí, mua sắm dụng cụ gia đình, chi phí sửa chữa 1.2.4.4 Căn vào góc độ nghiệp vụ: Tín dụng tiêu dùng trực tiếp: việc ngân hàng thực phát vay trực tiếp cho người vay số tiền mặt định nhằm mục đích tiêu dùng Và định kỳ người vay phải trả số tiền theo qui định cho ngân hàng Tín dụng tiêu dùng gián tiếp: thực cách nhà sản xuất hay nhà cung ứng bán hàng hoá cho khách hàng ngân hàng toán thay người mua hàng Đây hình thức phối hơp ngân hàng tổ chức bán lẻ hàng hố.Sau đó, định kỳ ngân hàng thực việc thu nợ từ người vay 1.2.4.5 Căn vào hình thức đảm bảo: Tín dụng tiêu dùng có đảm bảo: loại tín dụng tiêu dùngNgân hàng cung cấp cho khách hàng sở tài sản chấp, cầm cố phải có bão lãnh tài sản bên thứ ba Tín dụng tiêu dùng khơng đảm bảo loại tín dụng tiêu dùngNgân hàng cung ứng không cần tài sản chấp, cầm cố bão lãnh tài sản SVTH: Hà Thanh Bình Trang 10  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI TMCP PHƯƠNG ĐƠNG 3.1.Thành cơng hạn chế công tác cho vay: 3.1.1 Kết đạt Thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT Hải Châu Đà Nẵng đạt kết sau: Đối với người vay: Từ hoạt động cho vay tiêu dùng áp dụng phổ phiến đến nay, đời sống người dân cải thiện mà nâng cao Từ chổ người dân khơng có phương tiện lại, nhà cửa đơn sơ, đồ dùng sinh hoạt gia đình thiếu….Đến chổ người dân có phương tiện lại, nhà cửa xây dựng sửa chữa, đồ dùng sinh hoạt đại Đó nhờ phần hoạt động cho vay tiêu dùng đem lại Đây tiền đề để người dân thành phố Đà Nẵng có sống tốt Đối với kinh tế: Hiện phủ có đưa nghị liên tịch 2308 cho vay hộ nông dân, công văn 34 cho vay cán công nhân viên chức Nhằm tạo điều kiện cho người dân có vốn hoạt động Nên hoạt động cho vay tiêu dùng đáp ứng phần chủ trương Đảng Nhà nước Đây yếu tố nhằm kích thích cầu làm cho hàng hố sản xuất nước ngày tiêu thụ Góp phần thúc đẩy kinh tế nước nói chung kinh tế Đà Nẵng nói riêng ngày phát triển Đối với ngân hàng: Thông qua hoạt động cho vay tiêu dùng giúp ngân hàng gia tăng nguồn vốn cho vay Đây biện pháp mà ngân hàng đa dạng hố loại hình kinh doanh, thu hút thêm nhiều khách hàng, đem lại lợi nhuận cho ngân hàng Từ nâng cao uy tín tạo lập thêm nhiều mối quan hệ ngân hàng với khách hàng Ngân hàng huy động nguồn vốn từ người vay Đặc biệt nguồn vốn người có thu nhập ổn định cơng nhân viên chức, người làm doanh nghiệp nhà nước SVTH: Hà Thanh Bình Trang 33  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh 3.2 Thuận lợi khó khăn 3.2.1.Những thuận lợi: Ngân hàng có đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ chun mơn cao động đảm nhận tốt lãnh vực hoạt động Ngân hàng Bên cạnh cán nhân viên Ngân hàng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Ngân hàng đáp ứng kịp thời phát triển công nghệ Ngân hàng giới Được đánh giá Ngân hàng áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào trình hoạt động, tất trình từ cấp phát tiền vay, quản lí thu nợ xử lí máy tính với phần mềm ln đổi cho phù hợp Từ tăng khả quản lí giảm thời gian chờ đợi khách hàng Ngoài OCB-ĐN nằm địa bàn thành phố Đà Nẵng trung tâm kinh tế miền Trung, mức sống người dân đạt mức cao miền Trung nhu cầu tiêu dùng nâng cao phù hợp với phát triển chung kinh tế thành phố; vừa động lực vừa nguyên nhân để người vay vốn phục vụ cho nhu cầu chi tiêu Do tạo điều kiện để hoạt động cho vay tiêu dùng mở rộng Tuy nhiên bên cạnh thuận lợi kết đạt tồn khó khăn hạn chế định 3.2.2 Những khó khăn: Việc cắt giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước vấn đề cạnh tranh lãi suất Ngân hàng địa bàn thành phố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Các Ngân hàng quốc doanh địa bàn có ưu chủ động áp dụng lãi suất chủ thể vay khác nhau, không ngừng điều chỉnh giảm dần OCB- ĐN khơng có điều Mọi việc điều chỉnh lãi suất Ngân hàng Thương mại Phương Đông Hội sở định Thời gian qua, có bước tiến vượt bậc OCB-ĐN tồn khó khăn đặc thù khối Ngân hàng Thương mại cổ phần như: mạng lưới chi nhánh chưa nhiều để phân bố rộng rãi địa bàn quận huyện, quan niệm tổ chức dân cư (chưa thật tin tưởng vào Ngân hàng Thương mại cổ phần), việc tham gia thị trường mở qua kênh tái chiết SVTH: Hà Thanh Bình Trang 34  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh khấu với Ngân hàng Nhà nước bị hạn chế (vì thiếu cơng cụ giấy tờ có giá) Điều ảnh hưởng tới việc huy động vốn OCB-ĐN Đối với hình thức vay vốn bảo lãnh quan, doanh nghiệp nơi người lao động làm việc hợp tác nhiệt tình thủ trưởng quan, doanh nghiệp với Ngân hàng điều quan trọng Người lãnh đạo lý khách quan hay chủ quan mà thường không mặn mà quan hệ với Ngân hàng để dẫn đến rủi ro Nhất trường hợp ban lãnh đạo khơng quản lí tốt nhân viên nên để xãy tình trạng kí nhận nhiều lần để họ có dư nợ tồn nhiều Ngân hàng lúc Hơn có thay đổi thu nhập, nơi làm việc nhân viên xác nhận vay vốn Ban lãnh đạo không thông báo kịp thời cho Ngân hàng biết để có biện pháp xử lý cho phù hợp Có nhiều trường hợp lãnh đạo kí xác nhận hợp đồng vay lại khơng có trách nhiệm xác nhận cả, rào cản với Ngân hàng trình thực cho vay tiêu dùng 3.3 Phương hướng nhiệm vụ OCB-ĐN thời gian tới: Với thành tựu đạt vướng mắc khó khăn tồn kết hợp dự báo xu hướng chiến lược phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng, OCB-ĐN đề phương hướng, nhiệm vụ cụ thể phấn đấu năm 2018 sau: Cải tiến toàn diện cung cách phục vụ khách hàng cách tốt nhất, thực sách khách hàng, coi thành đạt khách hàng thành đạt Ngân hàng, bảo đảm lợi ích hai phía giải pháp tốt để mở rộng kinh doanh Ứng dụng phát triển thêm số sản phẩm dịch vụ có OCB địa bàn thành phố Đà Nẵng Mở rộng mạng lưới chuyển tiền nhanh Western Union, đại lí tốn thẻ tín dụng quốc tế Visa Card Master Card Đẩy mạnh hoạt động cho vay nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh tín dụng nói chung mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng SVTH: Hà Thanh Bình Trang 35  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Xây dựng đào tạo đội ngũ cán ngân hàng trẻ trung, động, có trình độ phong cách kinh doanh đại, trang bị đầy đủ kỹ thuật công nghệ đại, tiên tiến nhằm tạo mạnh cạnh tranh uy tín thị trường 3.4 Một số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng OCB-ĐN: 3.4.1 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng: 3.4.1.1 Mở rộng thị phần tín dụng: Tình hình kinh tế-xã hội thành phố thời gian qua, ta thấy tình hình kinh tế xã hội thành phố có phát triển vượt bậc với sách quản lí kinh tế thành phố nhiều hội đầu tư mở đòi hỏi cần phải có nguồn tài trợ vốn mạnh Đây thuận lợi cho Ngân hàng hoạt động địa bàn thành phố Do Ngân hàng nắm thị phần tín dụng nhiều Ngân hàng có lợi nhuận cao Hiện thị phần tín dụng mà OCB-ĐN nắm giữ thấp so với Ngân hàng thương mại quốc doanh Vì để nâng cao hiệu cho vay nói chung kết cho vay tiêu dùng nói riêng, Ngân hàng phải chiếm lĩnh thị phần tín dụng đòi hỏi phải có kết hợp nhiều yếu tố biện pháp khác sách lãi suất, sách khách hàng…trong đặc biệt sách khách hàng khách hàng có nhiều chọn lựa mà họ quan tâm hài lòng tiêu dùng sản phẩm khơng phải giá sản phẩm giá sản phẩm tín dụng chênh lệch Tiếp tục mở rộng cho vay tiêu dùng doanh nghiệp mà Ngân hàng thiết lập quan hệ, lựa chọn doanh nghiệp hoạt động có hiệu Như đề cập phần thuận lợi, OCB-ĐN có khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh có hiệu cao hoạt động địa bàn, điều hỗ trợ nhiều cho việc xúc tiến hình thức vay tiêu dùng cán cơng nhân viên làm việc Do đặc điểm hình thức cho vay tiêu dùng nên việc đạt hiệu tốt loại hình hồn tồn phụ thuộc vào hợp tác lãnh đạo doanh nghiệp, sau có SVTH: Hà Thanh Bình Trang 36  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh đồng ý Ban lãnh đạo, ngân hàng xúc tiến cho vay CBCNV làm việc đơn vị Trong doanh nghiệp bận bịu với công việc sản xuất kinh doanh họ khơng nhiệt tình việc mối quan hệ tốt đẹp có từ trước với ngân hàng hợp tác diễn suôn Bên cạnh quan hệ kinh tế thiết lập từ trước, ngân hàng OCB-ĐN phải tiếp tục tạo dựng mối quan hệ với doanh nghiệp lớn khác địa bàn Trên sở cung cấp nghiệp vụ mạnh Ngân hàng dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ…, Ngân hàng thiết lập nên quan hệ kinh tế tốt đẹp, qua có hội hướng khách hàng sử dụng dịch vụ phong phú khác Ngân hàng có hoạt động cho vay tiêu dùng Tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng có thu nhập cao ổn định Những người có thu nhập ổn định làm việc doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu Họ thường rơi vào nhóm cơng nhân kĩ thuật, cán văn phòng, chủ hộ sản xuất kinh doanh…, trường hợp người lao động chân tay, cơng nhân khơng có chun mơn Những người có nhu cầu tiêu dùng cho sống tương đối cao Với lý nhóm khách hàng trở thành đối tượng chủ yếu ngân hàng nên hướng đến quĩ tài họ khơng hình thành lúc với nhu cầu mà thường hình thành dần sau mà họ cần đến Ngân hàng với vai trò người cung ứng trước quỹ tài mà họ có tương lai Đây nhóm khách hàng đầy tiềm năng, chỗ họ có thu nhập trung bình hàng tháng mức cao, điều thể phần phát triển kết kinh doanh đơn vị họ làm việc Một triển vọng tốt việc làm ổn định cộng thêm mức lương tương đối, làm người lao động không muốn thay đổi chỗ làm, gắn bó với cơng việc nơi công tác Đây yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho cán tín dụng Ngân hàng việc xét duyệt cho vay tiêu dùng Hơn nhóm khách hàng đạt trình độ định nên họ ý thức rõ trách nhiệm nợ vay Ngân hàng, từ dẫn đến khả thu hồi nợ vay Ngân hàng nói rộng chất lượng vay đạt mức cao Đứng phía Ngân hàng, giao dịch với khách SVTH: Hà Thanh Bình Trang 37  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh hàng cơng việc trơi chảy nhiều, vấn đề khách hàng thắc mắc giải tỏa cách nhanh chóng họ có khả nắm bắt vấn đề nhanh Trong người có trình độ hạn chế gặp nhiều vướng mắc tiếp xúc với công nghệ Ngân hàng, cán tín dụng phải dành nhiều thời gian để giải đáp với họ cách cặn kẽ, nhiều lần cho vấn đề dẫn đến hiệu giao dịch hoạt động cho vay tiêu dùng Ta có mối quan hệ thu nhập tiêu dùng người dân, thu nhập tăng tiêu dùng tăng với tỉ lệ tương ứng Khi thu nhập tăng, tiêu dùng tăng theo thu nhập tăng vượt qua ngưỡng định tỉ lệ có thay đổi Đặc điểm nhóm khách hàng thu nhập cao chưa vượt qua ngưỡng nói nên gia tăng thu nhập chi tiêu tỉ lệ thuận Chính mà với mức thu nhập cao nhóm khách hàng khác nhu cầu vốn vay họ cao Việc phát vay hợp đồng lớn giúp Ngân hàng tăng doanh số cho vay lên đáng kể Cho dù theo cách tốc độ tăng số lượng khách hàng thấp so với việc cho vay với mức vay thấp không tập trung vào đối tượng khách hàng cụ thể nào, có tốc độ tăng doanh số, dư nợ cho vay tiêu dùng cao Như tiết kiệm chi phí quản lí, chi phí nhân cơng, chi phí in ấn giấy tờ…từ việc giảm khách hàng tăng thu nhập việc tăng dư nợ Đây chứng chứng tỏ tính hiệu phương án mở rộng doanh số cho vay tập trung vào đối tượng định Như việc cho vay tập trung vào khách hàng có mức thu nhập khá, cụ thể việc tăng qui mơ vay khách hàng mở rộng số lượng khách hàng vay mang lại hiệu cao hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng Tăng doanh số cho vay nhóm khách hàng đồng thời làm tăng chất lượng vay với xác suất rủi ro đánh giá thấp tốn chi phí 3.4.1.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing: Trong xu hội nhập phát triển hoạt động Marketing lãnh vực Ngân hàng có vai trò đặc biệt quan trọng, đem lại kết gián tiếp cho nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàngchi nhánh nên có SVTH: Hà Thanh Bình Trang 38  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh sách Marketing thích hợp vận dụng rộng rãi lãnh vực hoạt động Ở nước ta dịch vụ chưa phổ biến rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng như; qua báo chí, đài truyền thanh, đài truyền hình,sự truyền miệng nhằm làm thay đổi nhận thức tạo thói quen sử dụng dịch vụ Ngân hàng để thu hút thêm khách hàng Bên cạnh sách Marketing để Ngân hàng tự giới thiệu khách hàng, tức cho Ngân hàng ẩn tầng lớp nhân dân có nhu cầu cho Ngân hàng trở thành chỗ dựa trung gian tài trung thành người dân Ngoài ra, Ngân hàng cần tiến hành đợt quảng bá tiếp thị nhằm thay đổi nhận thức thói quen sử dụng dịch vụ Ngân hàng: chiến dịch quảng cáo tiến hành quảng cáo ạt phương tiện thơng tin đại chúng chương trình khuyến lớn Để tiết kiệm giảm chi phí đồng thời tiếp thị quảng bá sản phẩm hiệu Ngân hàng cần phải thực việc tiếp cận trực tiếp với đối tượng vay vốn người thực có nhu cầu vay vốn có điều kiện, khả trả nợ tốt Cụ thể Ngân hàng liên hệ với cơng đồn doanh nghiệp, hội phụ nữ, hội nông dân…, tiến hành buổi hội nghị cho tất có nhu cầu vay vốn Ngân hàng cần cử đến hai nhân viên đến hướng dẫn qui trình, giải thích chi phí trả lãi vay, giải đáp thắc mắc khác…Hoặc Ngân hàng liên hệ với trường học, doanh nghiệp địa bàn thành phố để tổ chức buổi họp hội nghị cho khách hàng tương tự vậy, chi phí tổ chức không cao, quan chủ quản sẵn lòng trả số chi phí hoạt động xã hội đoàn thể cơng đồn, hội nơng dân, hội phụ nữ, đồn niên… Ngân hàng cần cung cấp thơng tin cho báo đài, tuyên truyền hoạt động cho vay tiêu dùng, giải thích cho người dân hiểu việc vay vốn Ngân hàng hoàn toàn bình thường Khi tìm kiếm khách hàng phải làm cho nhu cầu khách hàng thỏa mãn Trước tiên nhân viên Ngân hàng cần tạo vui vẻ, thoải mái, lịch với khách hàng trình vay vốn, không nên khách hàng chờ lâu mà phải giải dứt điểm công việc họ nhanh tốt SVTH: Hà Thanh Bình Trang 39  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Để đảm bảo khả cạnh tranh với Ngân hàng địa bàn thành phố Đà Nẵng hoạt động Ngân hàng diễn thơng suốt khơng bị trì trệ thiếu vốn cơng tác huy động đóng vai trò quan trọng, định qui mơ cho vay Ngân hàng Do Ngân hàng cần phải quan tâm công tác huy động vốn từ nhiều nguồn khác Tại Ngân hàng lúc chờ đợi để khách hàng khỏi phải sốt ruột nên có dịch vụ giải trí nhỏ, chẳng hạn như: có bàn để loại sách báo nói Ngân hàng, bên cạnh giới thiệu sơ qua hệ thống thơng tin đại, đội ngũ nhân viên trẻ trung, lịch sự; có tờ hướng dẫn khách hàng sử dụng séc, cách mở tài khoản tiền gởi, lãi suất, tuyên tryền cải tiến dịch vụ chuyển tiền 3.4.1.3 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng: Thu thập thơng tin: Cán tín dụng thu thập thơng tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, cụ thể là: Phỏng vấn trực tiếp người vay để xem xét tính trung thực người vay thu nhập họ Trong trình vấn, cán tín dụng yêu cầu người vay cung cấp thêm thơng tin cần thiết như: tình hình tài khách hàng, nơi làm việc, tình trạng gia đình, độ tuổi…Đối với cán cơng nhân viên làm việc khu vực kinh tế quốc doanh phải trình bảng hợp đồng lao động để ngăn chặn lừa đảo từ đầu Bên cạnh qua vấn cán tín dụng giúp cho người vay hiểu họ chưa hiểu như: lãi suất cách tính lãi suất… Thu thập thơng tin gián tiếp người vay như: vấn người thân người sống gần người vay để xem khai báo người vay có thật hay khơng thấy người vay có dấu hiệu khơng trung thực Nếu khách hàng có quan hệ trước với ngân hàng cán tín dụng thu thập thông tin từ hồ sơ lưu trữ Ngân hàng để xem xét việc vay trả nợ họ trước cho ngân hàng Do u cầu cơng tác thu thập thơng tin phải xác, đầy đủ kịp thời Nếu đạt yêu cầu có nguồn thơng tin xác, từ giúp cán tín dụng có định đắn Việc thu thập SVTH: Hà Thanh Bình Trang 40  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh thông tin để tránh tình trạng số đơn vị phát hành nhiều thư bảo lãnh vay vốn cho nhân viên nhiều Ngân hàng khác nhau; xem người vay có sử dụng vốn vay mục đích hay khơng cho mục đích khác như: cho bạn bè mượn, người thân mua sắm…Để đến định cho vay khơng cho vay, cho vay mức cho vay tối đa nhằm tránh lừa đảo khách hàng khơng gây khó khăn việc trả nợ khách hàng Thẩm định trước vay: Thẩm định khâu quan trọng với hoạt động cho vay Ngân hàng, giúp cho Ngân hàng biết tình hình tài chính, mục đích sử dụng vốn vay khả trả nợ người vay Đối với nghiệp vụ cho vay tiêu dùng khâu khơng phần quan trọng vì: cho vay tiêu dùng khách hàng vay hình thức bảo lãnh chủ yếu nguồn trả nợ cam kết từ thu nhập, vốn vay sử dụng vào mục đích tiêu dùng Hoạt động cho vay tiêu dùng trực tiếp Ngân hàng liên quan đến nhiều khách hàng Mỗi khách hàng thường vay với số tiền nhỏ nhiều so với cho vay lãnh vực sản xuất kinh doanh Muốn có thu nhập lớn hoạt động cho vay tiêu dùng, Ngân hàng phải thực số lượng lớn hợp đồng cho vay Khi mà số lượng khách hàng lớn yêu cầu chế quản lý an toàn hiệu việc định cho vay cần thiết nhằm tránh rủi ro tổn thất xãy Cho nên trước tiên cán tín dụng nên kiểm tra tính trung thực lời khai báo người vay nguồn thu nhập Cán tín dụng xem xét nguồn thu nhập có đủ khả trả nợ hay không sau trừ chi phí phát sinh từ thu nhập người vay Với nguồn thu nhập, sau trả nợ có làm ảnh hưởng đến sống hàng ngày người vay không Khi thực xong công tác thẩm định cán cho vay đến định mức cho vay hợp lý nhất, vừa làm cho khách hàng thỏa mãn vừa giảm thiểu rủi ro xãy Ngân hàng Ngoài cho vay có bảo đảm tài sản hay bảo lãnh người thứ ba cán tín dụng phải kiểm tra thẩm định tài sản tình hình tài người bảo lãnh Cơng tác theo dõi nợ, xử lý nợ ngăn ngừa khoản phí phát sinh: SVTH: Hà Thanh Bình Trang 41  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh Cho vay tiêu dùng vay nhỏ số lượng khách hàng nhiều, hồ sơ quản lý phức tạp nên cán tín dụng khơng đủ thời gian theo dõi, đơn đốc thu hồi nợ chặt chẽ loại cho vay khác Cũng lý mà nhiều khách hàng trì hỗn việc trả nợ Ngồi nguyên nhân bất khả kháng làm cho người vay khó khăn việc trả nợ thiên tai, hạn hán, bệnh tật…hay cán công nhân viên bị đình làm việc, đóng cửa tạm thời xí nghiệp, nhà máy cơng ty phá sản, giải thể Những nguyên nhân làm cho cán công nhân viên người lao động việc làm hay thất nghiệp tạm thời dẫn đến thu nhập họ bị giảm sút làm cho họ gặp khó khăn việc hồn trả nợ cho ngân hàng Đây lý xãy nợ q hạn, nợ khó đòi cho vay tiêu dùng Để ngăn chặn phát kịp thời khoản cho vay tiêu dùng có nguy xãy nợ q hạn hay khơng thu hồi nợ việc theo dõi việc trả nợ khách hàng sau vay cần thiết Cán tín dụng phải thường xun kiểm tra, xem xét họ có làm việc quan hay chuyển nơi khác bỏ việc để kịp thời thu hồi nợ tránh rủi ro xãy Với nghiệp vụ cho vay tiêu dùng đối tượng vay cán công nhân viên có thu nhập ổn định việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn khơng cần thiết Vì khách hàng vay vốn đảm bảo khả trả nợ từ tiền lương nên việc sử dụng vốn vay vào mục đích khác khơng làm ảnh hưởng đến khả trả nợ họ, nguồn trả nợ họ không phụ thuộc vào vốn vay Mặt khác hoạt động cho vay tiêu dùng số lượng khách hàng đông qui mô vốn vay nhỏ nên áp đặt khn kiểm tra mục đích sử dụng vốn hình thức cán tín dụng họ quản lý nhiều khách hàng nên họ kiểm tra hết Vì để nâng cao hiệu Ngân hàng nên bỏ qua khâu kiểm tra mục đích sử dụng vốn sau vay để giảm thời gian giao dịch cán tín dụng khách hàng, góp phần tăng suất hoạt động cán tín dụng từ dó giúp cho họ co thể quan hệ với nhiều khách hàng Cán tín dụng phải quan tâm cố gắng việc theo dõi trình trả nợ khách hàng, khoản cho vay phát lành mạnh việc thu hồi nợ dễ dàng thuận lợi Khi phát dấu hiệu không lành mạnh khách hàng SVTH: Hà Thanh Bình Trang 42  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh việc trả nợ, cán tín dụng áp dụng biện pháp để ngăn chặn như: giúp họ tìm kiếm việc làm, yêu cầu tài sản đảm bảo, rút bớt vốn cho vay yêu cầu bảo lãnh người thứ ba Ngân hàng nên tăng cường xử lý khoản cho vay tiêu dùng bị hạn để tránh thất thoát cho Ngân hàng Đối với công nhân viên chuyển địa điểm công tác đến chưa trả nợ cho Ngân hàng, cán tín dụng phải cố gắng liên hệ với quan họ làm việc trước để đôn đốc nhắc nhở họ trả nợ Đối với khách hàng vay vốn không may bị chết, bị mát tài sản hay gặp khó khăn sống…thì cán tín dụng cố gắng đàm phán với người vay, người thừa kế người bảo lãnh yêu cầu họ trả nợ gia hạn nợ Trường hợp cần thiết nhờ đến quan pháp luật như: cơng an, Tòa án giải thu hồi nợ, phát tài sản cầm cố…Bên cạnh chi nhánh nên lập quĩ dự phòng rủi ro loại hình tín dụng này, cho vay khơng thu hồi vốn lãi nguyên nhân khác như: khách hàng lừa đảo, qua đời, cắp… Đồng thời cán tín dụng phụ trách cho vay tiêu dùng có nghiệp vụ theo dõi, dự đốn chủ trương, sách Nhà nước, tình hình lưu thơng hàng hóa, đối tượng vay vốn…để định kì có báo cáo phòng tránh, hạn chế đến mức thấp rủi ro khách quan Một Ngân hàng chủ động dự đoán tất rủi ro xãy hạn chế tốt rủi ro Tăng cường phát triển nguồn nhân lực: Chất lượng đội ngũ nhân viên Ngân hàng định chất lượng dịch vụ Ngân hàng Do OCB- ĐN nên tiến hành biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tạo điều kiện cho cán nâng cao kiến thức chun mơn, ngoại ngữ, vi tính nhiều cấp độ khác Ln ln động viên khuyến khích nhân viên thông qua thưởng vật chất, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho họ làm tốt công việc Tăng cường đoàn kết nội bộ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỉ luật cao, gương mẫu lối sống Ngoài biện pháp trên, chi nhánh nên áp dụng đưa công nghệ thông tin tiên tiến đại vận dụng trình hoạt động góp phần khơng nhỏ vào việc mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng SVTH: Hà Thanh Bình Trang 43  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh KẾT LUẬN Với đặc thù kinh doanh ngành Ngân hàng người vay vay hoạt động cho vay giữ vai trò quan trọng, mở rộng lợi nhuận cho Ngân hàng tiềm ẩn rủi ro cao, hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động mang lại lợi nhuận hiệu cao cho Ngân hàngtính an tồn cao Khách hàng hoạt động đa dạng, thuộc nhiều thành phần kinh tế, thuộc nhiều lĩnh vực khác kinh tế Ngân hàng gặp khó khăn vấn đề nguồn thu nợ cho vay tiêu dùng đảm bảo, ổn đ ịnh trích từ tiền lương tháng khách hàng Tuy nhiên, Ngân hàng phải thẩm định thật kỹ thu nhập, uy tín khách hàng, khơng làm Ngân hàng gặp trở ngại lớn việc thu hồi nợ, dẫn đến kết hoạt động Ngân hàng không cao Một lần em xin cảm ơn giáo viên trực tiếp hướng dẫn Ths Trịnh Thị Trinh anh chị phòng tín dụng OCB- ĐN tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài SVTH: Hà Thanh Bình Trang 44  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại: .3 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại: .3 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại: 1.1.2.1 Chức tạo tiền: 1.1.2.2 Ngân Hàng Thương mại tổ chức trung gian tín dụng: 1.1.2.3 Ngân hàng thương mại thủ quỹ doanh nghiệp: 1.2.3 Các nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại: 1.2.3.1 Nghiệp vụ huy động 1.2.3.2 Nghiệp vụ cho vay: .6 1.2.3.3 Nghiệp vụ trung gian 1.2 Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại: 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng: .7 1.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng: .7 1.2.3 Sự cần thiết phải cho vay tiêu dùng: 1.2.4 Phân loại cho vay tiêu dùng: 1.2.4.1 Căn vào thời hạn tín dụng: 1.2.4.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn vay: 10 1.2.4.3 Căn vào phương thức cho vay: 10 1.2.4.4 Căn vào góc độ nghiệp vụ: 10 1.2.4.5 Căn vào hình thức đảm bảo: 10 1.2.5 Các quy định cho vay tiêu dùng NHTM: 11 1.2.5.1 Nguyên tắc vay vốn: .11 1.2.5.2 Điều kiện vay vốn: .11 1.2.5.3 Đối tượng cho vay : 11 1.2.5.4 Các loại cho vay thời hạn cho vay: 12 1.2.5.5 Mức cho vay 12 SVTH: Hà Thanh Bình Trang 45  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh 1.2.5.6 Lãi suất cho vay 12 1.2.5.7 Thủ tục quy trình cho vay tiêu dùng 12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH TRUNG VIỆT - ĐÀ NẴNG 15 2.1 Vài nét sơ lược ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Trung Việt Đà Nẵng 15 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 15 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban 17 2.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức: 17 2.2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .18 2.1.3 V trò ngân hàng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt 20 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 21 2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt qua năm 2016-2017 .23 2.2.1 Quy trình thực nghiệp vụ cho vay tiêu dùng chi nhánh 23 2.2.1.1 Đối tượng mục đích vay vốn: .23 2.2.1.2 Điều kiện vay vốn: 24 2.2.1.3 Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay 24 2.2.1.4 Hồ sơ vay vốn: 24 2.2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh 25 2.2.2.1 Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay 27 2.2.2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm 29 2.2.2.3 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn 30 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI TMCP PHƯƠNG ĐƠNG .33 3.1.Thành cơng hạn chế công tác cho vay: 33 SVTH: Hà Thanh Bình Trang 46  Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Ths Trịnh Thị Trinh 3.1.1 Kết đạt 33 3.2 Thuận lợi khó khăn 34 3.2.1.Những thuận lợi: .34 3.2.2 Những khó khăn: .34 3.3 Phương hướng nhiệm vụ OCB-ĐN thời gian tới: 35 3.4 Một số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng OCB-ĐN: 36 3.4.1 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng: 36 3.4.1.1 Mở rộng thị phần tín dụng: 36 3.4.1.2 Đẩy mạnh hoạt động Marketing: 38 3.4.1.3 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng: 40 KẾT LUẬN 44 SVTH: Hà Thanh Bình Trang 47 ... 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH TRUNG VIỆT - ĐÀ NẴNG 2.1 Vài nét sơ lược ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt – Đà. .. cố, chấp cho khách hàng 2.2.2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh Tình hình cho vay tiêu dùng hoạt động cho vay nói chung: Nhìn vào tình hình chung cho vay tiêu dùng OCB – ĐN ta thấy... Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt qua năm 2016-2017 2.2.1 Quy trình thực nghiệp vụ cho vay tiêu dùng chi nhánh 2.2.1.1 Đối tượng mục đích vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phương đông – chi nhánh trung việt đà nẵng, Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phương đông – chi nhánh trung việt đà nẵng, CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI., 1 Khái quát về Ngân hàng thương mại:, 2 Khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại:, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH TRUNG VIỆT - ĐÀ NẴNG, 1 Vài nét sơ lược về ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt – Đà Nẵng., 2 Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt qua 2 năm 2016-2017, ĐVT : triệu đồng, MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI TMCP PHƯƠNG ĐÔNG, 3 Phương hướng và nhiệm vụ của OCB-ĐN trong thời gian tới:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay