Phân tích tình hình rủi ro cho vay tại chi nhánh NHNoPTNT quận thanh khê

60 28 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:30

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc LỜI MỞ ĐẦU Trong đời sống kinh tế hàng ngày, rủi ro ln tiềm ẩn, coi bất trắc, biến cố khơng có lợi, nằm ngồi mong đợi người Rủi ro nhiều mang lại hậu không lường Hoạt động kinh doanh Ngân hàng gắn liền chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn, chế thi trường xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng khả rủi ro đặt ngân hàng thương mại trước nguy rủi ro cao hậu ngày nặng nề Trong rủi ro điển hình mà Ngân hàng phải đối mặt rủi ro cho vay- rủi ro khách hàng không trả nợ gốc lãi hạn Rủi ro gây tác động xấu tới Ngân hàng mà mức độ trầm trọng ảnh hưởng đến tồn xã hội Do quản lý rủi ro để đảm bảo cho hoạt động hệ thống an toàn, hiệu quả, làm tảng cho phát triển bền vững nhiệm vụ cấp thiết Ngân hàng.Chính giai đoạn nay, nghiên cứu đưa giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay mối quan tâm nhà quản trị Ngân hàng toàn xã hội Qua trình thực tập Chi nhánh Ngân hàng NNo&PTNT Quận Thanh Khê nhận thức tầm qua trọng vấn đề này, với đồng ý cô giáo Th.s Đinh Bảo Ngọc hướng dẫn, em tìm hiếu chọn đề tài “ Phân tích tình hình rủi ro cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nội dung chuyên đề bao gồm: Phần I: Một số lý luận tín dụng Ngân hàng rủi ro rín dụng hoạt động Ngân hàng Phần II: Phân tích tình hình rủi ro cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê Phần III: Một số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê Với hạn chế kiến thức, thời gian kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế định Do em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, anh chị bạn để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô giáo THs.Đinh Bảo Ngọc, cô anh chị phòng tín dung, phòng kế tốn Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề Đà Nẵng, ngày 08/5/2018 Sinh viên thực Lê Thị Thảo Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc PHẦN I: Một số vấn đề lý luận tín dụng Ngân hàng rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng 1.1.Tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1.Tín dụng: Về mặt hình thức: Tín dụng quan hệ vay mượn kinh tế lẫn giữu người vay với người cho vay Về mặt nội dung: Tín dụng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng vốn từ người cho vay sang người vay với điều kiện định để sau khoảng thời gian định theo thoả thuận vốn hoàn trả đầy đủ, hạn với lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Như quan hệ tín dụng quan hệ dựa sở tin tưởng, tín nhiệm người vay người cho vay Đây điều kiện tiên để thiết lập quan hệ tín dụng Người cho vay tin tưởng vốn hoàn trả đầy đủ đến hạn, ngưòi vay tin tưởng vào khả phát huy hiệu vốn vay Đối với ngân hàng điều quản trị tín dụng 1.1.1.2 Tín dụng ngân hàng:là quan hệ tín dụng Ngân hàng với chủ thể khác xã hội, ngân hàng giữ vai trò vừa người vay vừa người cho vay 1.1.2.Chức vai trò tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Chức năng: * Tập trung phân phối nguồn tài kinh tế: Đây chức chủ yếu tín dụng, phản ánh chất tín dụng Chức tín dụng thể thơng qua nghiệp vụ sau: - Huy động vốn tạm thời nhàn rỗi doanh nghiệp, tổ chức xã hội, dân cư thơng qua hình thức góp vốn , huy động tiết kiệm, phát hành trái phiếu… - Cho vay doanh nghiệp, cá nhân tạm thời thiếu vốn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh tiêu dùng Đó điểm mà nhiều loại hình khác khơng có Ví dụ: số doanh nghiệp vay cách phát hành trái phiếu cơng ty để nhằm thoả mãn nhu cầu vốn tạm thiếu khơng phải cho ngưòi khác vay *Phản ánh tổng hợp kiểm soát hoạt động kinh tế: Tín dụng quan hệ kinh tế đựoc hình thành sở nhiều quan hệ kinh tế khác Bản thân quan hệ tín dụng lại bao gồm nhiều mối quan hệ như: quan hệ vay , quan hệ tốn… Do quan hệ tín dụng bao hàm khả kiểm soát loại hoạt động kinh tế doanh nghiệp Để hình thành quan hệ tín dụng, người cho vay phải biết kiểm sốt hoạt động người vay tình hình vốn liếng, mặt hàng sản xuất kinh doanh(chất lượng, số lượng), khả trả Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc nợ nói riêng tình hình tài nói chung, quan hệ với chủ nợ khác… Các trục trặc quan hệ tín dụng vay không trả nợ trả không hạn phản ánh trục trặc trình sản xuất kinh doanh khơng tiêu thụ hàng hố, khơng có lãi, bị phá sản Vì với chức này, mối quan hệ bổ sung cho nhau, tạo điều kiện cho Ngân hàng kiểm soát doanh nghiệp dễ dàng quan hệ tín dụng Từ phát kịp thời trưòng hợp vi phạm chế độ quản lý kinh tế Nhà nước Mặt khác tạo điều kiện cho đơn vị kinh doanh có hiệu quả, hoạt động lâu dài 1.1.2.2 Vai trò tín dụng ngân hàng: Tín dụng có đóng góp đáng kể phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên vai trò tín dụng phụ thuộc vào nhận thức vận dụng tín dụng vào thực tế quản lý kinh tế người Trong kinh tế thị trường tín dụng có vai trò sau: *Tín dụng cơng cụ thực tích tụ tập trung vốn tài trợ vốn cho ngành kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển: Quan hệ tín dụng thực kết nối tín dụng đầu tư, giao lưu vốn nước nước Tín dụng khai thác nguồn vốn nhàn rỗi xã hội, quỹ tiền tệ tồn động lưu thông đưa nhanh vào phục vụ cho sản xuất tiêu dùng xã hội, góp phần điều tiết nguồn vốn, tạo điều kiện cho trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn Phát triển giải pháp để tồn điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp khơng ngừng mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn mối quan tâm hàng đầu Bởi lẽ thực tế q trình tích tụ vốn khơng tăng kịp so với tốc độ mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng dòng chảy vốn xã hội để thực trình tập trung vốn Tín dụng với tư cách tập trung phân phối lại vốn, trung tâm đáp ứng nhu cầu vốn cho xã hội, tạo nên động lực lơn thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển Phân phối qua kênh tín dụng phương thức phân phối vốn có hồn trả có lợi ích kinh tế tín dụng góp phần thực bình qn hoá lợi nhuận, giúp doanh nghiệp đầu tư vào ngành có tỷ suất lợi nhuận cao, kích thích khả cạnh tranh tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển hướng sản xuất kinh doanh Như vây tín dụng vừa giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian tích luỹ vốn, nhanh chóng mở rộng đầu tư sản xuất, vừa góp phần thúc đẩy nhanh tốc độ tập trung tích luỹ vốn cho kinh tế Tín dụng cơng cụ tài trợ cho ngành phát triển, ngành kinh tế mũi nhọn chiến lược phát triển kinh tế đất nước Sự phát triển đồng ngành kinh tế, cá ngành kinh tế mũi nhọn phát triển mạnh, tạo động lực lôi ngành kinh tế khác Từ tạo tác động lan truyền hướng đến việc hình thành cấu kinh tế hợp lý, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định bền vững *Tín dụng cơng cụ góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá kiềm chế kiểm sốt lạm phát: Thơng qua tín dụng biện pháp huy động vốn cho vay, thực nghiệp vụ điều hoà vốn tư nơi thừa sang nơi thiếu, tín dụng góp phần làm cho tốc độ luân chuyển hàng hoá tiền vốn tăng lên Lượng tiền tồn đọng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc lưu thông giảm xuống đáp ứng nhu cầu luân chuyển hàng hố bình thường, thiết lập mối quan hệ cân đối tiền - hàng làm cho hệ thống giá không bị biến động lớn Nhà nước thu hút lượng tiền mặt dư thừa lưu thông vừa khơng phải phát hành tiền thêm mà tình trạng thiếu tiền cục phải giải Tín dụng biện pháp quan trọng nhà nước sử dụng giai đoạn kinh tế rơi vào tình trạng suy thối, khủng hoảng, việc mở rộng quan hệ tín dụng nhà nước với nước cá tổ chức tài tiền tệ làm tăng nguồn thu tài chính, đảm bảo cho nhà nước can thiệp hữu hiệu vào thị trường để ổn định tình hình tài tiền tệ quốc gia Mặt khác việc mở rộng quan hệ tín dụng tạo điều kiện tăng khối lượng hàng hoá, dịch vụ cho kinh tế, sở vững cho ổn định giá hàng hoá, tiền tệ, bước củng cố tăng cường tiềm lực tài quốc gia Hoạt động tín dụng tạo điều kiện mở rộng cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Đây nhân tố tích cực làm giảm lượng tiền mặt lưu thông, giúp cho nhà nước quản lý điều hành hữu hiệu sách tiền tệ *Tín dụng góp phần ổn định đời sống, tạo cơng ăn việc làm ổn định trật tự xã hội: vai trò tín dụng coi hệ tất yếu hai vai trò Nền kinh tế phát triển môi trường ổn định giá cả, tiền tệ điều kiện nâng cao dần đời sống tầng lớp dân cư xã hội Hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống vật chất dân cư Trong tín dụng tiêu dùng, nhà sản xuất kinh doanh tổ chức tín dụng cấp tín dụng hình thức hàng hoá tiêu dùng mua sắm nhà cửa, tư liệu sinh hoạt… đáp ứng nhu cầu sống, sinh hoạt ngày cao người dân Nhà nước vận dụng quan hệ tín dụng nhà nước để thực chương trình sách xã hội cho vay xố đói giảm nghèo, cho vay giải việc làm…, bước cải thiện đời sống dân cư, giải có hiệu vấn đề xã hội phát sinh chế kinh tế thị truờng Như vậy, tín dụng góp phần quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ bước ổn định trật tự trị- xã hội * Tín dụng phương tiện kết nối kinh tế quốc gia với kinh tế cộng đồng giới, góp phần phát triển mối quan hệ đối ngoại: Trên thị trường tài chính- tiền tệ quốc tế, vận động vốn tín dụng quốc tế phản ánh di chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác Biểu mối quan hệ hoạt động tín dụng phủ nước, phủ với tổ chức tài tiền tệ giới tổ chức kinh tế với Trong bối cảnh toàn cầu hoá, quốc gia trở thành phận thị trường giới, nước thực sách kinh tế mở tín dụng ngày trở nên cần thiết Tín dụng quốc tế tạo điều kiện cho q trình chuyển giao cơng nghệ quốc gia thực nhanh hơn, góp phần làm cho nước chậm phát triển thời gian ngắn có sản xuất với kỹ nghệ cao mà nước phát triển trước phải hàng trăm năm có Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc 1.1.3.Nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.1.3.1.Ngun tắc hồn trả: Tiền vay phải hoàn trả đầy đủ hạn gốc lẫn lãi Đây nguyên tắc quan trọng hàng đầu đại phận vốn ngân hàng nguồn vốn huy động khách hàng Đó phận tài sản chủ sở hữu mà ngân hàng tạm thời quản lý sử dụng, ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu rút vốn khách hàng họ yêu cầu Nếu khoản tín dụng khơng hồn trả hạn định ảnh hưởng đến khả hoàn trả ngân hàng Để thực nguyên tắc này, lần cho vay ngân hàng phải định kỳ hạn nợ phù hợp Khi đến kỳ hạn nợ, người vay phải lập giấy trả nợ cho ngân hàng, không ngân hàng tự động trích tài khoản tiền gửi người vay để thu nợ Nếu tài khoản tiền gửi khơng đủ số dư chuyển nợ q hạn Sau thời gian khách hàng không trả nợ, ngân hàng phát mại tài sản đảm bảo 1.1.3.2.Nguyên tắc mục đích: Vốn vay phải sử dụng mục đích Tín dụng cung ứng cho kinh tế phải hướng đến mục tiêu yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn phát triển Đối với đơn vị kinh tế, tín dụng phải đáp ứng mục đích cụ thể trình hoạt động sản xuất kinh doanh để thúc đẩy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tín dụng mục đích khơng ngun tắc mà phương châm hoạt động tín dụng Hiệu trước hết đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế hàng hoá, tạo nhiều khối lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tạo nhiều tích luỹ để thực tái sản xuất mở rộng Để thực nguyên tắc ngân hàng yêu cầu khách hàng vay vốn phải sử dụng tiền vay mục đích ghi đơn xin vay, mục đích ngân hàng thẩm định Nếu phát khách hàng vi phạm nguyên tắc này, ngân hàng quyền thu hồi nợ trước hạn, khách hàng tiền chuyển nợ q hạn 1.1.3.3.Ngun tắc đảm bảo: Vốn vay phải có tài sản tương đương làm đảm bảo Trong q trình cung ứng vốn tín dụng ngân hàng kinh tế, không kể thực hình thức nào, làm tăng sức mua xã hội, làm tăng khối lượng tiền tệ kinh tế, làm tăng lượng hàng hoá thị trường Ngồi tính chất vận động vốn tín dụng gắn liền với vận động vật tư hàng hoá, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Do đó, cần thực nguyên tắc đảm bảo giá trị vật tư hàng hố cho khoản tín dụng thực Đảm bảo tín dụng tiêu chuẩn bổ sung mặt hạn chế nhà quản trị tín dụng phòng ngừa diễn biến khơng thuận lợi môi trường kinh doanh Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc 1.1.4.Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.4.1.Căn vào thời hạn tín dụng: Theo tiêu thức gồm có loại: - Tín dụng ngắn hạn loại tín dụng có thời hạn 12 tháng, thường sử dụng vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu sản xuất hợp tác xã, hộ gia đình, cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng cá nhân - Tín dụng trung hạn loại tín dụng có thời hạn từ đến năm loại tín dụng dùng vay phục vụ yêu cầu mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng xây dựng cơng trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh - Tín dụng dài hạn loại tín dung có thời hạn năm Loại tín dụng sử dụng để cung cấp vốn cho xây dựng bản, cải tiến mở rộng sản xuất có quy mơ lớn 1.1.4.2.Căn vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: - Tín dụng đầu tư kinh doanh loại tín dụng cung cấp cho nhà doanh nghiệp để tiến hành sản xuất kinh doanh - Tín dụng tiêu dùng hình thức tín dụng cấp cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Loại tín dụng thường cung cấp cho việc mua sắm, sửa chữa nhà cửa, xe cộ, thiết bị gia đình… 1.1.4.3.Căn vào mức độ tín nhiệm với khách hàng (hình thức đảm bảo) - Tín dụng có đảm bảo tài sản loại tín dụng ngân hàng cung ứng sở tài sản chấp, cầm cố phải có bảo lãnh tài sản nhiều người khác (bên thứ 3) - Tín dụng bảo đảm khơng tài sản loại tín dụng cấp khơng cần tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh tài sản bên thứ ba mà việc cho vay dựa vào uy tín, lực tài thân khách hàng, tính khả thi dự án 1.1.4.4.Căn theo phương pháp hồn trả: - Tín dụng trả góp: loại tín dụng mà khách hàng phải hồn trả vốn gốc lãi theo định kỳ - Tín dụng phi trả góp: loại tín dụng tốn lần theo kỳ hạn thoả thuận - Tín dụng hồn trả theo u cầu: loại tín dụng mà người cho vay hồn trả lúc có thu nhập 1.1.4.5.Căn vào phương pháp cho vay: - Tín dụng trực tiếp: loại tín dụng mà người vay trực tiếp nhận tiền vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng - Tín dụng gián tiếp loại tín dụng mà quan hệ tín dụng có thơng qua ( hay liên quan) đến người thứ Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc 1.1.4.6.Căn vào hình thái giá trị tín dụng: - Tín dụng tiền loại tín dụng hình thái giá trị tín dụng cung cấp tiền - Tín dụng tài sản hình thức tín dụng áp dụng phổ biến tài trợ thuê mua Theo phương thức tín dụng này, ngân hàng cơng ty cho th tài cung cấp trực tiếp tài sản cho người vay gọi người thuê theo định kỳ người thuê trả nợ vay bao gồm vốn gốc lãi Trong suốt thời gian thuê quyền sỡ hữu tài sản thuộc quyền ngân hàng, quyền sử dụng thụ hưởng lợi ích thuộc người thuê 1.2.Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.1.Khái niệm rủi ro *Trong sống sinh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày dù ln đề phòng ngăn ngừa người có nguy gặp phải rủi ro bất ngờ xảy Rủi ro không loại trừ ai, từ nước giàu mạnh đến nước chậm phát triển, từ tập đoàn đa quốc gia lừng lẫy danh tiếng đến công ty nhỏ thành lập từ người giàu có đến người nghèo khổ…Rủi ro xảy nhiều nguyên nhân ngun nhân xảy thường đem lại cho người khó khăn sống giảm thu nhập, phá hoại tài sản, làm ngưng trệ sản xuất kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội nói chung Như vậy, rủi ro biến cố bất trắc xảy mong đợi tạo tác động xấu *Trong kinh doanh mối nguy rủi ro lớn nhà kinh doanh khơng gánh chịu rủi ro chung thiên tai, hoả hoạn gánh chịu giá , rủi ro thua lỗ Ngày đề cập đến rủi ro kinh doanh người ta đề cập đến khái niệm rủi ro sau: - Rủi ro tuý rủi ro mang lại thiệt hại mát làm phát sinh khoản chi phí để bù đắp thiệt hại - Rủi ro suy tính loại rủi ro mà hội tạo thuận lợi gắn liền với nguy gây tổn thất rủi ro liên quan đến mục tiêu sinh lợi *Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết Rủi ro tín dụng dẫn đến tổn thất tài Nhẹ ngân hàng giảm lợi nhuận không thu hồi lãi cho vay,trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến thua lỗ vốn Nếu tình trang kéo dài không khắc phục được, ngân hàng bị phá sản, gây hậu nghiêm trọng cho kinh tế nói chung hệ thơng ngân hàng nói riêng Đối với nước phát triển, ngân hàng thiếu đa dạng kinh doanh dịch vụ tài chính, tín dụng coi dịch vụ sinh lời chủ yếu gần nhất, đặc biệt ngân hàng nhỏ Vì rủi ro tín dụng cao hay thấp định hiệu kinh doanh ngân hàng Trong điều kiện vậy, để Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc giữ ổn định hệ thống ngân hàng quan quản lý ngân hàng nước phát triển thường trọng vào tập trung nhiều việc xây dựng sách giám sát rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2.2.Các loại rủi ro kinh doanh ngân hàng - Rủi ro lãi suất loại rủi ro xảy biến động lãi suất trả cho nguồn vốn mà ngân hàng huy động so với lãi suất mà ngân hàng sử dụng vay theo hướng bất lợi cho ngân hàng làm giảm tiền lãi thu nhập ngân hàng - Rủi ro tỷ giá loại rủi ro ngân hàng nắm giữ vay nợ khoản vay ngoại tệ có thay đổi tỷ giá theo hướng bất lợi làm cho thu nhập ngân hàng từ ngoại tệ bị giảm - Rủi ro thừa- thiếu vốn nguồn vốn chủ yếu ngân hàng vốn vay vay, ngân hàng khơng cho vay hết lượng vốn huy động xảy tượng tồn quỹ, sử dụng vốn khơng hiệu Ngược với tình trạng tình trạng thiếu vốn, người gửi tiền niềm tin vào ngân hàng tính chấtt thời vụ họ có nhu cầu rút tiền ạt ngân hàng khơng có đủ dự trữ làm ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản gây sụp đổ hệ thống ngân hàng - Rủi ro tín dụng loại rủi ro hoạt động huy động, dự trữ, cho vay 1.2.3 Các loại rủi ro tín dụng: - Rủi ro cho vay tuý: xảy bên vay không thời hạn điều kiện thoả ước vay vốn, gây thua lỗ tài cho bên cho vay, mức độ rủi ro phụ thuộc vào cấu khoản vay Loại rủi ro hạn chế nhờ vào tài sản chấp , cầm cố, bảo lãnh, hợp đồng giấy tờ đầy đủ thủ tục cho vay cẩn trọng khác - Rủi ro bao tiêu: người tạo khoản cho vay chịu, trước bán lại cho bên khác, rủi ro xuất người cho vay chấp tạo khoản cho vay với ý định bán chúng Nếu khoản vay không đáp ứng yêu cầu bên thứ ba người tạo khoản cho vay khơng thể bán - Rủi ro toán: xảy đối tác khơng có khả kết thúc giao dịch Hay gặp khoản đầu tư thương mại lớn Các bên đối tác thường không thực cam kết mua bán, giá tài sản đảm bảo cho khoản vay lại dao động nhiều khơng tốn nhà mơi giới nhà giao dịch bị thua lỗ - Rủi ro tài liệu: xuất tài liệu, giấy tờ chuẩn bị không kỹ Sẽ trở thành vấn đề đặc biệt nhân viên không đào tạo đầy đủ để tránh yếu tố pháp lý khoản cho vay Để khắc phục rủi ro này, sử dụng tài liệu theo tiêu chuẩn thống - Rủi ro hoạt động: xuất công tác đào tạo nhân viên chưa tốt, làm cho khoản vay khơng hình thành cách đắn Loại rủi ro thường gặp thời kỳ có nhu cầu vay vốn lớn - Rủi ro trị có thê liên quan đến rủi ro cho vay nước đến chế độ kiểm tra định chế tài Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc - Rủi ro kiện đưa có thay đổi bất ngờ lĩnh vực tác động đến uy tín tín dụng Ngân hàng - Rủi ro quản lý chứng từ có giá Ngân hàng bảo quản quản lý chứng từ việc bảo quản gặp rủi ro nơi bảo quản bị hoả hoạn, ngập lụt, trộm cắp Trong rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng tuý , rủi ro tài liệu, rủi ro hoạt động kiểm sốt đựợc 1.2.4 Rủi ro cho vay Rủi ro cho vay loại rủi ro xảy ngân hàng cho vay không thu đầy đủ nợ gốc lãi khoản vay việc toán nợ gốc lãi không kỳ hạn Đây rủi ro rủi ro tín dụng Khi khách hàng khơng trả hạn tức xuất nợ hạn gây rủi ro cho ngân hàng làm cho ngân hàng khó cân đối vốn, tăng chi phí quản lý, xử lý nợ hạn cuối ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân hàng Còn khách hàng bị phá sản, khả hồn trả rủi ro toàn hay phần vốn lãi điều dễ thấy Rủi ro cho vay kết việc ngân hàng cho khách hàng vay ngân hàng nhận giấy nhận nợ khách hàng với cam kết toán gốc lãi đầy đủ hạn cho ngân hàng Do đó, thời điểm cho vay chấp nhận giấy nhận nợ nghĩa ngân hàng thừa nhận khả toán đầy đủ hạn khách hàng với xác suất cao, xác suất khả toán khách hàng thấp nhiều Khi khách hàng bị phá sản, ngân hàng phần hay toàn vốn gốc lãi phụ thuộc vào khả tiếp cận ngân hàng tài sản nợ giải phá sản giải thể 1.2.5.Các dấu hiệu nhận biết, tiêu đánh giá khoản rủi ro cho vay 1.2.5.1.Dấu hiệu nhận biết khoản rủi ro cho vay *Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng Đây nhóm dấu hiệu dễ nhận biết nhất, có tác động trực tiếp với tốc độ nhanh khoảng thời gian ngắn tới chất lượng tín dụng khoản cho vay, chuyển từ trạng thái bình thường lên cấp độ rủi ro cao Do vậy, đòi hỏi cần có phản ứng mau lẹ, tích cực hiệu quả, giải pháp chệch hướng đủ gây tổn thất khơng nhỏ cho ngân hàng Nhóm dấu hiệu gọi với tên khác nhóm dấu hiệu cảnh báo sớm, bao gồm dấu hiệu sau: - Trì hỗn gây khó khăn trở ngại ngân hàng trình kiểm tra theo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn vay, tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng mà khơng có giải thích minh bạch, thuyết phục - Chậm gửi trì hỗn việc gửi báo cáo tài theo u cầu ngân hàng mà khơng có giải thích minh bạch thuyết phục - Khơng có báo cáo hay dự đoán lưu chuyển tiền tệ Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc - Đề nghị gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn nợ nhiều lần không rõ lý thiếu thuyết phục mang tính khách quan việc gia hạn hay điều chỉnh kỳ hạn nợ - Sự sụt giảm bất thường số dư tài khoản tiền gửi mở ngân hàng, xuất thay đổi bất thường ngồi dự kiến khơng giải thích tốc độ tổng mức lưu chuyển tiền gửi toán khách hàng - Chậm toán khoản lãi đến hạn - Thanh toán khoản nợ gốc không đầy đủ hạn - Mức độ vay thường xuyên gia tăng, yêu cầu khoản vay vượt nhu cầu dự kiến - Tài sản đảm bảo không đủ tiêu chuẩn, giá trị tài sản bị giảm sút so với định giá cho vay - Có dấu hiệu cho thấy khách hàng trơng chờ nguồn thu nhập bất thường khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh từ hoạt động đề xuất phương án vay vốn để đáp ứng nghĩa vụ tốn - Có dấu hiệu cho thấy khách hàng tìm kiếm tài trợ nguồn vốn luu động từ nhiều nguồn khác, đặc biệt từ đối thủ cạnh tranh ngân hàng - Có dấu hiệu sử dụng nhiều khoản tài trợ ngắn hạn cho hoạt động phát triển dài hạn - Chấp nhận sử dụng nguồn tài trợ với giá cao với điều kiện * Nhóm dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý, tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Cũng nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng, nhóm dấu hiệu có tác động trực tiếp đến chất lượng tín dụng với tốc độ chậm hơn, dấu hiệu rút từ thân hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng không dễ nhận diện thiếu quản lý chặt chẽ cán tín dụng Nó đòi hỏi giải pháp chiến lược xử lý có tính dài hạn Biểu cụ thể: - Độ lệch doanh thu hay dòng tiền thực tế so với mức dự kiến khách hàng đề nghị cấp tín dụng - Những thay đổi bất lợi cấu vốn, tỷ lệ khoản hay mức độ hoạt động khách hàng, cụ thể gia tăng đột biến tỷ lệ nợ.Vốn chủ sỡ hữu, tỷ lệ khả toán nhanh tốn tức thời có dấu hiệu sụt giảm liên tục, giảm khoản phải trả tăng nhanh khoản phải thu, hàng tồn kho với cường độ lớn, gia tăng không cân đối tỷ lệ nợ thường xuyên, giảm quỹ tiền mặt, tăng doanh thu giảm lợi nhuận khơng có lợi nhuận, tài khoản hạch tốn vốn điều lệ khơng khớp, thay đổi theo chiều hướng xấu tỷ lệ lãi gộp lãi ròng doanh thu, lượng hàng hố tăng nhanh doanh thu, số lượng khách hàng nợ tăng nhanh thời hạn toán nợ nợ kéo dài, làm đẹp bảng cân đối cách tạo tài sản vơ hình, tăng giá trị cao thông qua đánh giá lại tài sản… Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc Tất nhằm mục đích đánh giá khách hàng nhận định trạng hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Qua q trình này, ngân hàng xếp loại khoản tín dụng xem xét xếp theo chất lượng tín dụng như: tốt, trung bình, xấu theo khả thu hồi nợ c) Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ: Đối với khoản vay lớn đặc biệt khoản vay dài hạn, rủi ro lớn, cần quan tâm đặc biệt ngân hàng Ngân hàng nên đưa thời hạn trả nợ theo tháng, quý, năm để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hồi nợ, đồng thời nâng cao trách nhiệm khách hàng khoản nợ họ Không nên đưa thời hạn trả nợ trùng với thời điểm kết thúc dự án gây khó khăn cho cơng tác thu hồi nợ dễ phát sinh NQH Kèm theo sách khen thưởng ưu đãi khoản nợ trả trước hạn Còn trường hợp hạn, tùy trường hợp cán tín dụng nghiên cứu, xem xét cho gia hạn đủ điều kiện Hàng tháng phải tiến hành phân loại nợ xấu theo nguyên nhân để kịp thời có biện pháp xử lý rút học kinh nghiệm cho trường hợp sau 3.2.2 Nâng cao tỷ trọng cho vay có đảm bảo tài sản để hạn chế rủi ro: Điều đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô tín dụng dư nợ phải lành mạnh Để thực tốt vấn đề đòi hỏi ngân hàng phải đề định hướng mục tiêu cụ thể: - Ưu tiên cho vay có tài sản đảm bảo - % dư nợ có đảm bảo tài sản năm sau cao năm trước - Tăng cường cho vay vốn dự án trọng điểm - Đẩy mạnh quan hệ với ngành mạnh Điện lực, Bưu Viễn thơng, Thủy điện,… Đây coi biện pháp hiệu để hạn chế rủi ro cho ngân hàng, thể chủ động ngân hàng quan hệ tín dụng với khách hàng Tuy nhiên hiệu cao đánh giá giá trị tài sản đảm bảo, trình thẩm định cần phải kiểm tra điều kiện: - Tài sản phải thuộc sở hữu khách hàng vay bên bảo lãnh – Tài sản phép giao dịch - Tài sản khơng có tranh chấp quyền nghĩa vụ hợp pháp quan hệ pháp luật thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm - Khả tài sản bị lạc hậu thời gian cho vay - Kiểm tra khả khoản tài sản đảm bảo 3.2.3 Các giải pháp nhân sự: Như biết, lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh ngân hàng nói riêng, người ln nhân tố định, ảnh hưởng trực tiếp đến thành bại đơn vị kinh tế Hơn nữa, hoạt động ngân hàng đứng trước nguy rủi ro cao mà hoạt động tín dụng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc lĩnh vực tiềm tàng nhiều rủi ro Chất lượng tín dụng thể báo cáo tài ngân hàng nằm khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng Hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng lành mạnh kéo theo chất lượng tín dụng tốt ngược lại Để tìm kiếm lựa chọn khách hàng có khoản đầu tư hiệu cán ngân hàng phải nắm thơng tin, dự đốn xu hướng thị trường biết xử lý thơng tin Vì vậy, đòi hỏi ngân hàng trước tiên phải có đội ngũ cán mạnh, có đủ lực, kiến thức, hiểu biết kinh tế, xã hội, có khiếu lĩnh vực ngân hàng tâm huyết với công việc giao Điều quan trọng lãnh đạo ngân hàng phải đánh giá sở trường cán bộ, cán có mặt mạnh, mặt yếu khác Mặt mạnh phát huy ta biết đặt họ chỗ Điều đòi hỏi người lãnh đạo ngân hàng phải người sáng suốt, chí cơng vơ tư để từ xếp, bố trí cán hợp lý Muốn biết khả sở trường người cần phải luân chuyển cán qua phần hành nghiệp vụ Thêm vào đó, định hướng cho cán ngân hàng công việc cần thiết quan trọng, ngân hàng thông qua tổ chức quán triệt triển khai kịp thời chủ trương, sách Đảng Nhà nước, quy định chế độ ngành để tất cán hiểu thực tốt Ngân hàng cần phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tập thể cán nhân viên, giáo dục ý thức cộng đồng trách nhiệm đặc biệt qua trình làm việc giúp thành viên thấy mối quan hệ hữu ổn định phát triển kinh tế ngân hàng với viêc tăng thu nhập, cải thiện nâng cao đời sống thành viên Tăng cường tuyển chọn thêm số nhân viên có lực nghiệp vụ cho phận, phòng ban thiếu Hoạt động tín dụng liên quan đến nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau, đối mặt với nhiều thủ đoạn, nhiều loại cám dỗ Vì CBTD phải tuyển chọn kỹ lưỡng, người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước việc làm CBTD khơng người cho vay vốn thu hồi nợ vay mà phải người tiếp thị, tư vấn cho khách hàng từ địa điểm sản xuất kinh doanh đến khả phát triển sản phẩm Do đòi hỏi CBTD phải đào tạo quy trường đại học có khoa mạnh kinh tế, tài chính, ngân hàng phải có hiểu biết nhiều lĩnh vực Không ngừng nâng cao chất lượng cán ngân hàng nói chung CBTD nói riêng thơng qua công tác đào tạo đào tạo lại Đối với nhân viên tuyển dụng cần phải đào tạo chuyên sâu công việc giao Đối với nhân viên làm phải thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, pháp luật, khả giao tiếp ứng xử với tình giao tiếp để từ nhận biết trung thực tiếp xúc với khách hàng Đặc biệt CBTD cần phải bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường, phương pháp thẩm định dự án đầu tư, giúp cho CBTD có đủ trình độ kiểm sốt khoản vốn đầu tư phụ trách, hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy Song song với việc nâng cao trình độ chuyên mơn, tổ chức Đảng, Đồn thể cần tổ chức lớp để bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận trị, giữ gìn tu dưỡng phẩm chất đạo đức công tác lựa chọn nhân đáp ứng cho nhu cầu tương lai phải đảm bảo mặt đạo đức mặt nghề nghiệp chuyên môn Công tác đào tạo bồi dưỡng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc cán ngân hàng phải coi trọng chất lượng đào tạo, tránh tình trạng đào tạo đại trà, đào tạo cho phù hợp lương bậc… dẫn đến chất lượng Bên cạnh đó, mức độ cụ thể cơng việc giao ảnh hưởng đến chất lượng hiệu cơng việc CBTD Cơng việc lượng hóa cụ thể dễ thực việc đánh giá đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ CBTD xác nhiêu Do ngân hàng cần phải giao trách nhiệm cách rõ ràng cụ thể khoa học thực chun mơn hóa đến CBTD Ngân hàng nên đưa tiêu chuẩn để đánh giá CBTD – tiêu chuẩn cần có CBTD giỏi: + Có kiến thức thực tiễn kinh doanh phong phú, có khả nâng cao uy tín quan hệ giao tiếp với khách hàng, làm khách hàng tôn trọng sẵn sàng tiếp nhận tư vấn + Biết thông cảm quan tâm chu đáo đến khó khăn thành cơng khách hàng Biết nhìn nhận khó khăn triển vọng khách hàng để tìm cách giải tốt + Phải có khả thương lượng với khách hàng – cần có linh hoạt, khả nhận biết yếu tố thay khéo léo Phải có khả làm cho khách hàng hài lòng mà khơng vi phạm sách tín dụng ngân hàng hay gây thiệt hại cho ngân hàng + Trong công việc thông qua đánh giá, ngân hàng cần phải có hình thức tuyên dương khen thưởng đồng thời phải nghiêm khắc xử lý cá nhân nguyên nhân chủ quan làm thất thoát vốn ngân hàng, phải đề bù thiệt hại vật chất, có nhân viên ngân hàng làm việc cẩn thận hơn, hạn chế rủi ro 3.2.4 Đa dạng hóa đầu tư tín dụng để phân tán rủi ro: Ngân hàng nên mở rộng cho vay trung dài hạn, khuyến khích đối tượng ngồi Quốc doanh Cho vay với thời hạn dài độ rủi ro lớn, ngân hàng cần phải thẩm định kỹ Để kích thích khách hàng đến vay vốn, việc thẩm định, ngân hàng cần phải tế nhị, khéo léo để nhận biết khách hàng, tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng vay, phải đưa lời tư vấn thơng tin cần thiết có liên quan đến lĩnh vực đầu tư họ Đối với khách hàng truyền thống thường xuyên đến giao dịch với ngân hàng cần tạo điều kiện đặc biệt thuận lợi so với khách hàng khác việc ưu đãi lãi suất, nhu cầu vốn, kỳ hạn gia hạn nợ Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cán nhân viên loại hình tín dụng rủi ro loại tín dụng khác Cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi mặt thủ tục, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng vay vốn Đối với ngành có thu nhập thường xuyên, ổn định như: bưu điện, công an, giáo dục, điện lực, ngân hàng… nên nghiên cứu nâng mức cho vay lên định kỳ dài hạn Hoặc có thể: + Về thời hạn cho vay: để dễ dàng công tác quản lý rủi ro cần phân nhỏ thời hạn cho vay thành nhiều mức thời hạn nhằm bảo đảm nguyên tắc tín Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc dụng hoàn trả, đảm bảo mục đích sử dụng vốn, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, theo dõi Tùy theo nhu cầu sử dụng vốn khách hàng mà ấn định thời hạn vay + Về phương thức tính lãi thu hồi nợ cần đơn giản, dễ hiểu có lẽ tốt theo kỳ trả nợ Điều khơng thích hợp với kỳ thu nhập người vay lĩnh lương mà cho khách hàng thoải mái tâm lý trả nợ cho ngân hàng Đồng thời với phương thức cho phép việc kiểm tra sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng thường xun hay khơng, qua phát sớm mầm mống rủi ro 3.3.5 Tiếp tục thực phân tích nợ xấu đề giải pháp tương xứng: Tiếp tục thực phân tích nợ theo đối tượng khách hàng, CBTD quản lý rút nguyên nhân, xác định khả hoàn trả để có kế hoạch bám sát khách hàng kể bám sát trình diễn biến sản xuất kinh doanh biến động tài sản khách hàng Thực phân loại khách hàng có nợ xấu nhiều loại để áp dụng biện pháp xử lý tương ứng: + Khách hàng có gia hạn nợ sản xuất kinh doanh, có tài sản chấp có trách nhiệm hồn trả nợ vay u cầu khách hàng làm cam kết trả nợ dần theo thời hạn cụ thể tự bán tài sản, ngân hàng bán tài sản, giao toàn tài sản cho ngân hàng xử lý để thu hồi nợ + Khách hàng khơng sản xuất kinh doanh tài sản chấp, khách hàng có ý thức trả nợ vay vận động khách hàng dùng nguồn thu khác để trả nợ dần xử lý bán tài sản để thu nợ + Khách hàng chây ỳ xét tính pháp lý hồ sơ chặt chẽ đưa khiếu kiện để nhờ quan pháp luật thu hồi nợ + Ngân hàng nên giao tiêu kế hoạch thu nợ, thu lãi đến cán tín dụng + Thường xuyên phân tích dư nợ, phân tích đảm bảo nợ vay làm sở để phân loại nợ, có kế hoạch đơn đốc hay xử lý để thu nợ kịp thời Tập trung phân tích đánh giá nợ xấu (kể nợ hạn) để làm sở trích đủ quỹ dự phòng rủi ro, tiến hành xử lý thời hạn theo quy định tiến hành biện pháp tích cực để thu hồi tối đa khoản nợ * Có thể áp dụng biện pháp xử lý sau: - Phát mại tài sản: Ngân hàng nên cố gắng thuyết phục khách hàng tự nguyện bán tài sản Nếu khách hàng khơng có thiện chí ngân hàng tiến hành bán tài sản cầm cố, chấp theo giám sát phán quan pháp luật - Yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ thay cho khách hàng vay vốn - Khởi kiện: trường hợp cần khởi kiện, ngân hàng phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện khách hàng - Bán nợ: bán toàn doanh nghiệp hay phần doanh nghiệp tùy vào trường hợp cụ thể Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc - Các biện pháp khuyến khích trả nợ: + Gia hạn cho khách hàng thuộc ngành xây dựng tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ thời gian thu hồi vốn dài + Điều chỉnh kỳ hạn nợ: áp dụng đối tượng sử dụng vốn vay cho mục đích trung dài hạn vay ngắn hạn Nếu xác định lại kỳ hạn nợ, khách hàng ổn định sản xuất, trả nợ + Có thể tính lại lãi, khơng tính lãi phạt… áp dụng cho khách hàng có thiện chí trả nợ gốc + Xử lý quỹ dự phòng rủi ro: áp dụng nợ xấu sau ngân hàng áp dụng biện pháp khắc phục, xử lý mà không thu hồi nợ khoản nợ phát mại tài sản chênh lệch âm (cả gốc lãi) khoản vay bị rủi ro nguyên nhân khách quan mà khắc phục Đối với khoản nợ xử lý quỹ dự phòng rủi ro chuyển ngoại bảng để theo dõi tận thu, ngân hàng phải dùng biện pháp khắc phục xử lý để thu nợ Cụ thể: Ngân hàng lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng từ việc dành phần thu nhập ngân hàng trước thuế (hạch tốn chi phí kinh doanh), mức trích lập thực cách: Với toàn dư nợ cho vay ngân hàng trích lập quỹ dự phòng rủi ro chung từ 2%- 3% tổng dư nợ Các khoản nợ hạn xác định có vấn đề phân loại: nợ vay chấp nợ vay khơng chấp Đối với nợ vay chấp biện pháp thu từ tài sản chấp, giá trị tài sản chấp không đủ nợ vay số chênh lệch NHNo&PTNT Quận Thanh Khê hạch tốn chi phí lập quỹ dự phòng.Đối với nợ vay khơng có tài sản chấp phải phân định theo dõi thời hạn hạn:quá hạn tháng trích 20%, tháng trích 50%, 12 tháng trích 100% giá trị khoản nợ để lập quỹ dự phòng Còn khoản nợ q hạn trích đủ 100% dư nợ để lập quỹ, cần xác minh làm rõ khả thu hồi, xác định khoản nợ khơng thể đòi lý khách quan, có nghĩa xuất tổn thất rủi ro cho vay.Ngân hàng xử lý cách dùng quỹ dự phòng bù đắp cho khoản tổn thất xảy Khoản nợ sau bù đắp quỹ dự phòng loại khỏi dư nợ cho vay quản lý theo dõi ngoại bảng từ 10-15 năm Trong khoảng thời gian theo dõi từ khoản nợ tổn thất tín dụng, ngân hàng bám sát người vay để có hội tốt thu nợ 3.3.Một số đề xuất kiến nghị: 3.3.1 Đối với NHNN Đề nghị NHNN mau chóng đưa tất ngân hàng thành viên địa bàn tham gia mạng thông tin liên ngân hàng, tạo điều chuyển thơng tin nhanh chóng xác ngân hàng NHNN cần rà soát lại văn chồng chéo, thiếu đồng khơng phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành mang tính pháp lý cao Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc Đề nghị NHNN kiến nghị vớ quan chức hỗ trợ tạo điều kiện cho Ngân hàng việc đánh giá tình trạng tài khách hàng đặc biệt doanh nghiệp Xây dựng tổ chức tra dọc từ TW xuống địa phương Khuyến khích ngân hàng thành lập phận chuyên môn việc nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Quy định đưa vào thực bảo hiểm phần lớn đối tượng cho vay, bảo hiểm tiền gửi thông qua cơng ty bảo hiểm ngồi ngân hàng NHNN cần có sách biện pháp tích cực sớm nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng cần bắt buộc ngân hàng tham gia vào hệ thống thơng tin tín dụng (gọi tắc CIC) coi quyền lợi nghĩa vụ 3.3.2 Đối với NHNNo& PTNT Thành Phố Đà Nẵng Cần có chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro phòng ngừa rủi ro Tăng cường cơng tác thơng tin phòng ngừa rủi ro Hiện đại hóa hóa hệ thống ngân hàng để cập nhật thông tin thường xuyên khách hàng Tăng cường kiểm tra, giám sát phận quản lý rủi ro Nâng cao trình độ luật pháp, nghiệp vụ cho cán bộ, phận kiểm sốt từ nâng cao lực quản trị rủi ro đội ngũ điều hành cấp Có sách, biện pháp cụ thể khuyến khích Chi nhánh việc ngăn ngừa rủi ro Trong trình tuyển dụng cán làm cơng tác tín dụng Ngân hàng cần trọng đến phẩm chất đạo đức, hiểu biết xã hội , trình độ chun mơn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ… NHNo&PTNT Thành phố nên ban hành tài liệu hướng dẫn cụ thể quy chế thơng tư Nghị định Chính phủ, quy định cho vay có đảm bảo tài sản, tổ chức lớp tập huấn ngắn ngày để cán tín dụng áp dụng tốt quy chế vào thực tiễn hoạt động cho vay Nên kết hợp thường xuyên với NHNN định kỳ kiểm tra chất lượng tín dụng chi nhánh 3.3.3 Đối với Nhà nước ngành có liên quan Nhà nước cần có biện pháp kinh tế hành tăng cường hiệu lực bắt buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê Thực chế độ kiểm toán bắt buộc năm doanh nghiệp Nhà nước cần sửa đổi bổ sung quy định kiểm toán độc lập Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước doanh nghiệp việc cấp giấy phép hoạt động đăng ký kinh doanh Nhà nước nên cho hướng xử lý khoản nợ xấu Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc Các ban ngành liên quan cần hổ trợ ngân hàng việc kiểm kê, niêm phong định giá thực tế tài sản chấp hộ vay, làm để ngân hàng phát tài sản Đề nghị phối hợp quan thi hành pháp luật tồ án việc kiểm sốt … nhằm giải nhanh tình trạng nợ tồn đọng kéo dài Đối với tư pháp: Cần ban hành văn hướng dẫn phòng cơng chứng địa phương Ủy ban nhân dân cấp thực công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán tài sản mà Ngân hàng giao từ vụ án Đối với tổng cục địa xây dựng: Cần xác định rõ việc xử lý nợ tồn đọng trách nhiệm riêng Ngân hàng mà trách nhiệm chung ngành cón liên quan để làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển Trên sở đó, hai quan phải coi tài sản đảm bảo nợ vay chưa có đủ giấy chứng nhận quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp hậu lịch sử để lại để ban hành văn hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cho phù hợp với điều kiện thực tế ngân hàng bán tài sản đảm bảo nợ vay bất động sản Ngoài ra, ngành có liên quan như: cơng an, tòa án, viện kiểm soát thành phố cần hỗ trợ tich cực cho Ngân hàng việc thu hồi khoản nợ dây dưa, trường hợp lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản XHCN, đồng thời phối hợp tạo điều kiện cho Ngân hàng việc bảo vệ tài sản Nhà nước Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc KẾT LUẬN Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo chế thị trường, để tồn doanh nghiệp kinh doanh phải không ngừng mở rộng phát triển Nhưng q trình mở rộng kinh doanh trình mở rộng rủi ro Hoạt động kinh doanh ngân hàng khơng khỏi quy luật Rủi ro cho vay vấn đề rộng lớn phức tạp hoạt động kinh doanh ngân hàng làm để hạn chế thấp rủi ro cho vay tốn nan giải NHTM nói chung NHNo&PTNT Quận Thanh Khê nói riêng Bởi cho vay xem nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng đến tồn phát triển ngân hàng Do vấn đề cần đặt giải mâu thuẫn phát triển với hạn chế rủi ro theo phương châm “ Phát triển- An toàn hiệu quả” Chi nhánh thời gian tới Qua thời gian tìm hiểu tình hình thực tế Chi nhánh em đưa số giải pháp nhằm ngừa hạn chế rủi ro cho vay, với hy vọng góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay Chi nhánh thời gian tới Do kiến thức thân hạn chế nên biện pháp đưa chưa thực xác, em kính mong thầy anh chi góp ý thêm Một lần em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Đinh Bảo Ngọc cô chú, anh chị Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc Danh mục chữ viết tắt NH:Ngân hàng NQH: Nợ hạn CBTD:Cán tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TPKTQD: Thành phần kinh tế quốc dân TPKTNQD: Thành phần kinh tế quốc dân DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước DNTN: Doanh nghiệp tư nhân CTCP: Công ty cổ phần CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn CN-XD: Công nghiệp- xây dựng NLN: Nông- lâm- ngư nghiệp TM-DV: thương mại- dịch vụ ST: Số tiền TT: Tỷ trọng Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc Tài liệu tham khảo 1.Giáo trình tín dụng ngân hàng – NXB Thống kê, Hà Nội, 2001 2.Tín dụng ngân hàng thương mại – NXB Thống kê, phó giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Đăng Dờn Nhập mơn tài chính-tiền tệ PGS-TS Sử Đình Thành, TS Vũ Thị Minh Hằng Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam, Hà Nội, 2004 Tạp chí ngân hàng Quản trị ngân hàng, TS Hồ Diệu, 2002, NXB Thống kê Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: Một số vấn đề lý luận tín dụng Ngân hàng rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng 1.1.Tín dụng ngân hàng .2 1.1.1 Khái niệm 1.1.2.Chức vai trò tín dụng ngân hàng .2 1.1.4.Phân loại tín dụng ngân hàng .6 1.2.Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.1.Khái niệm rủi ro 1.2.2.Các loại rủi ro kinh doanh ngân hàng 1.2.3 Các loại rủi ro tín dụng: .8 1.2.4 Rủi ro cho vay .9 1.2.5.Các dấu hiệu nhận biết, tiêu đánh giá khoản rủi ro cho vay 1.2.6.Các nguyên nhân xảy rủi ro cho vay 12 1.2.7.Hậu quả: 14 1.2.8 Biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay hoạt động ngân hàng 15 PHẦN II: Phân tích tình hình rủi ro cho vay .16 Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê .16 2.1.Giới thiệu chung Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê 16 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển NHNo&PTNTQuận Thanh Khê 16 2.1.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê 16 2.1.3 Đặc điểm Ngân hàng 17 2.1.4 Cơ cấu tổ chức NHNNo & PTNT Quận Thanh Khê: 17 2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNNo & PTNN Quận Thanh Khê 19 2.2.1 Khái quát môi trường kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê qua năm 2016- 2017 .19 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê qua năm 2016-2017 20 2.3 Phân tích tình hình rủi ro cho vay chi nhánh NHNN&PTNT Quận Thanh Khê .26 2.3.1 Phân tích tình hình rủi ro cho vay theo thời hạn cho vay 26 2.3.3 Phân tích tình hình rủi ro cho vay theo thành phần kinh tế: 33 2.3.4 Phân tích tình hình rủi ro cho vay theo ngành nghề kinh tế 36 2.3.5 Phân tích tình hình rủi ro cho vay theo nguyên nhân .38 Phần III: Các giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT .41 Quận Thanh Khê 41 3.1 Đánh giá chung tình hình rủi ro cho vay Chi nhánh 41 3.1.1 Đánh giá chung kết đạt công tác quản lý rủi ro Chi nhánh 41 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc 3.1.2 Những thuận lợi việc phòng ngừa hạn chế rủi ro cho hạn Chi nhánh NHNo & PTNN Quận Thanh Khê 42 3.1.3 Những khó khăn hạn chế việc phòng ngừa hạn chế rủi ro cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê 42 3.2 Một số giải pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động cho vay chi nhánh NHNo & PTNN quận Thanh Khê .43 3.2.1 Hồn thiện quy trình cho vay: 44 3.2.2 Nâng cao tỷ trọng cho vay có đảm bảo tài sản để hạn chế rủi ro: .46 3.2.3 Các giải pháp nhân sự: 46 3.2.4 Đa dạng hóa đầu tư tín dụng để phân tán rủi ro: 48 3.3.Một số đề xuất kiến nghị: .50 3.3.1 Đối với NHNN 50 3.3.2 Đối với NHNNo& PTNT Thành Phố Đà Nẵng 51 3.3.3 Đối với Nhà nước ngành có liên quan 51 KẾT LUẬN 53 Danh mục chữ viết tắt 54 Tài liệu tham khảo .55 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Bảo Ngọc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ... chuyển biến tích cực Tuy hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro 2.3 Phân tích tình hình rủi ro cho vay chi nhánh NHNN&PTNT Quận Thanh Khê 2.3.1 Phân tích tình hình rủi ro cho vay theo... đông cho vay Để thấy tình hình rủi ro cho vay theo hình thức đảm bảo Chi nhánh ta nghiên cứu bảng sau: Bảng 8: Tình hình rủi ro cho vay theo hình thức đảm bảo Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê. .. II: Phân tích tình hình rủi ro cho vay Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê 2.1.Giới thiệu chung Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Thanh Khê 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển NHNo&PTNTQuận Thanh Khê
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình rủi ro cho vay tại chi nhánh NHNoPTNT quận thanh khê, Phân tích tình hình rủi ro cho vay tại chi nhánh NHNoPTNT quận thanh khê

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay