MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA và hạn CHẾ rủi RO CHO VAY tại CHI NHÁNH NHN0 PTNT

64 26 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:28

Phần I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Khái niệm: Là quan hệ tín dụng Ngân Hàng chủ thể khác - xã hội Ngân Hàng đóng vai trò vừa người vay vừa người cho vay Chức tín dụng Ngân Hàng  Tập trung phân phối vốn cho kinh tế Tập trung phân phối vốn lại cho kinh tế hai trình thống vận hành hệ thống tín dụng ngân hàng Sự có mặt tín dụng ngân hàng xem cầu nối hai nguồn cung - cầu vốn kinh tế Thơng qua chức này, tín dụng ngân hàng trực tiếp tham gia điều tiết nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ tổ chức kinh tế để bổ sung kịp thời cho cá nhân, đơn vị tổ chức kinh tế gặp thiếu hụt vốn Nói tóm lại: + Ở khâu tập trung, tín dụng ngân hàng nơi tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho xã hội + Ở khâu phân phối lại vốn, tín dụng ngân hàng nơi đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp, cá nhân cho ngân sách  Chức sinh lợi: Ngân hàng tạo lợi nhuận cho đồng thời giải nhu cầu vốn cho khách hàng, làm cho đồng vốn có hiệu kinh tế  Chức tạo tiền:thông qua hoạt động tín dụng ngân hàng làm việc ngồi chủ đích tạo tiền cho hoạt động kinh tế Một lượng tiền ( bao hàm tiền mặt tiền gởi: M1, M2) đưa vào lưu thơng phóng lớn qua số nhân tiền tệ làm lượng tiền tăng lên khoản sau vòng tuần hồn Q trình tạo tiến xem xét sau: Giả sử lượng tiền gởi vào ngân hàng ( gọi hệ Ngân hàng 1) 1000 đơn vị, tỉ lệ dự trữ bắt buộc qui định r = 10% Như vậy, theo bảng tổng kết Ngân hàng lúc : Tài sản có Tài sản nợ Tiền gởi: 1000 Tiền mặt dự trữ: 1000 Rồi thơng qua hoạt động tín dụng, bảng tổng kết Ngân hàng trở thành: Tài sản có Tài sản nợ Tiền gởi: 1000 SVTH: Tráưn Vàn Tuáún Tiền mặt dự trữ: 1000*10%=100 Trang - - Cho vay đầu tư: 1000-100=900 Khoản tiền tín dụng 900 gởi hết vào ngân hàng ( gọi hệ Ngân hàng 2), lúc bảng tổng kết tài sản Ngân hàng thể sau: Tài sản có Tài sản nợ Tiền gởi: 900 Tiền mặt dự trữ: 900*10%=90 Cho vay đầu tư: 900-90= 810 Cứ trình tiếp tục xảy qua hệ Ngân hàng, dừng lại dự trữ kho quỹ 1000 đơn vị Ta có : Tổng dự trữ =100+90+81+ +  9  = 100x 1 +   +    10   n  9  1−    10  = 100x 1x 1−  10  10 n −1   3 9  +   10  + +  10        = 100x 10 = 1000    Tổng tiền gởi = 1000+900+810+  9  = 1000x 1 +   +    10   10 n −1   3 9  +   10  + +  10     n  9   1−     10   = 1000x 10 = 1000 = 1000x 1x  1−  10   Tổng cho vay = 900+810+729+    =   +   10   10 =1000x x 10      +   10   n −1   3 9  + + +      10   10    n  9  1−    10  =900x 1 + 1−  10  SVTH: Tráön Vàn Tuáún 10 n −1   3 9  +   10  + +  10        = 900x 10 = 900    Trang - - hoạt động tín dụng giúp cho Ngân hàng thực chức tạo tiền, ban đầu từ lượng tiền gởi 1000 đơn vị tiền tệ tạo lượng tiền 10.000 đơn vị dự trữ 1000 cho vay 9000  Phản ánh kiểm soát hoạt động kinh tế:Chức phát huy tác dụng phụ thuộc vào phát triển hai chức cụ thể : - Thông qua kế hoạch huy động vốn cho cho vay ngân hàng phản ánh mức độ phát triển kinh tế mặt + Khối lượng tiền tệ nhàn rỗi xã hội, nhu cầu vay vốn kinh tế Mặt khác, qua nghiệp vụ cho vay, ngân hàng có điều kiện nhìn tổng qt vào cấu trúc tài đơn vị vay vốn Từ phát kịp thời trường hợp vi phạm chế độ quản lý kinh tế nhà nước +Thông qua nghiệp vụ trung gian tốn nội bộ, ngân hàng có điề kiện tăng cường vai trò kiểm sốt đồng tiền đơn vị kinh tế trình hình thành sử dụng vốn chủ thể điều phản ánh qua số liệu tài khoản tiền gởi ngân hàng Vai trò tín dụng Ngân Hàng 3.1/ Đối với doanh nghiệp : - Tín dụng Ngân Hàng đáp ứng nhu cầu linh hoạt nguồn vốn để trì trình trình sản xuất kinh doanh liên tục, góp phần đầu tư phát triển kinh tế - Tín dụng Ngân Hàng định thời kinh doanh chủ động thị trường hoạt động kinh tế doanh nghiệp - Còn phủ tín dụng Ngân Hàng tạo điều kiện cho phủ vay để thực khoản đầu tư nhằm đẩy mạnh công công nghiệp hoá đại hoá đất nước 3.2/ Đối với kinh tế : - Tín dụng Ngân Hàng công cụ nhà nước nhằm điều tiết khối lượng tiền tệ lưu thơng kinh tế - Tín dụng Ngân Hàng thoả mãn nhu cầu tiết kiệm mở rộng đầu tư kinh tế Các nguyên tắc tín dụng Ngân Hàng Để đảm bảo hiệu kinh doanh, vốn cho vay Ngân Hàng hiệu sử dụng tiền vay khách hàng, trình cấp phát vốn vay Ngân Hàng người vay cần tuân thủ nguyên tắc sau: 4.1 Nguyên tắc vay phải hoàn trả nợ gốc lãi đầy đủ hạn: Nguyên tắc xuất phát từ chất tín dụng, nhờ nguyên tắc mà buộc người vay phải có trách nhiệm khoản nợ cân nhắc trước vay, sử dụng vốn có hiệu Do nguyên tắc quang trọng hoạt động ngân hàng 4.2 Nguyên tắc vay vốn phải sử dụng mục đích có hiệu kinh tế:Nguyên tắc xuát phát từ chất tín dụng Về mặt quản lý vĩ mơ khoản tín dụng cho kinh tế hợp pháp có đem lại hiệu cho kinh tế hay khơng; ngân hàng ngun tắc nhằm đảm bảo cho nguyên tắc đầu SVTH: Tráön Vàn Tuáún Trang - - 4.3 Nguyên tắc vay vốn phải đảm bảo khả trả nợ:Tức người vay phải chứng tỏ chắn việc trả nợ lãi theo thỏa thuận Nguyên tắc đảm bảo cho nguyên tắc một, đảm bảo an toàn cho vay Ngồi có ngun tắc phân tán rủi ro tức ngân hàng không nên dồn số lớn cho số doanh nghiệp vay mà phải cho nhiều doanh nghiệp vay với tỉ lệ vốn vay khác theo thứ tự ưu tiên Có tránh rủi ro cho ngân hàng cho kinh tế Phân loại tín dơng ng©n hµng Tín dụng Ngân Hàng có hình thức sau: 5.1) Căn vào thời hạn cho vay Theo cho vay chia làm loại sau: - Cho vay ngắn hạn:Loại cho vay có thời hạn 12 tháng sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lưu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân Đối với NHTM tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao - Cho vay trung hạn: Theo quy định Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cho vay trung dài hạn có thời hạn từ năm đến năm Tín dụng trung hạn sử dụng chủ yếu để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng dự án có qui mơ nhỏ thời gian thu hồi vốn nhanh - Cho vay dài hạn: Là loại tín dụng có thời hạn năm, sử dụng để cấp vốn cho xây dựng bản, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng qui mô sản xuất lớn 5.2) Căn vào mức độ tín nhiệm với khách hàng: Theo cho vay chia thành loại: - Cho vay bảo đảm: Là loẵi cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người thứ ba, mà việc cho vay dựa uy tín thân khách hàng Đối với khách hàng tốt, trung thực kinh doanh, có tài mạnh, quản trị có hiệu ngân hnàg cấp tín dụng dựa vào uy tín thân khách hàng mà không cần nguồn thu nợ thứ hai bổ sung - Cho vay có bảo đảm: loại cho vay ngân hàng cung cấp phải có tài sản chấp cầm cố, phải có bảo lãnh người thứ ba Đối với khách hàng khơng có uy tín cao với ngân hàng, cho vay vốn đòi hỏi phải có bảo đảm, đảm bảo pháp lý để ngân hàng có thêm nguồn thu thứ hai boỏ sung cho nguồn thu nợ thứ thiếu chắn 5.3) Căn theo phạm vi: - Tín dụng nước: hình thức tín dụng diễn chủ thể quốc gia với - Tín dụng ngồi nước: hình thức tín dụng thể quan hệ Nhà nước doanh nghiệp nước với quốc gia hay tổ chức tiền tệ tín dụng quốc tế 5.4) Căn theo tính chất ưu đãi - Tín dụng thơng thường - Tín dụng ưu đãi SVTH: Tráön Vàn Tuáún Trang - - II RỦI RO TÍN DỤNG Quan niệm rủi ro - Rủi ro biến cố khơng bình thường, xảy mong đợi để lại hậu xấu - Rủi ro kinh doanh biến cố, bất trắc xảy mong đợi làm cho lợi nhuận giá trị tài sản đầu tư bị giảm thấp Nếu góc độ đầu tư, rủi ro có hai loại: +Rủi ro tĩnh: xảy phạm vi hẹp, thường tạo huỷ hoại mặt vật chất biến quyền sở hữu xuất theo xu hướng chu kỳ Ví dụ: tai nạn, ăn cắp +Rủi ro động xảy phạm vi rộng tạo hao hụt giá trị tài sản sản phẩm, có tính chất bất thường Ví dụ: lạm phát, sách nhà nước ảnh hưởng Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân Hàng 2.1 Khái niệm : Là biến cố, bất trắc xảy mong đợi làm cho lợi nhuận, giá trị tài sản Ngân Hàng bị giảm sút 2.2 Các loaüi rủi ro kinh doanh Ngân Hàng  Rủi ro cho vay: Là loại rủi roNgân Hàng cho vay không thu hồi nợ gốc lãi đầy đủ, hạn Ví dụ nợ qua hạn rủi ro cho vayRủi ro đầu tư đặc biệt rủi ro đầu tư chứng khoán biểu mua chứng khoán mà giá trị lớn giá trị tương lai  Rủi ro nguồn vốn + Rủi ro đọng vốn huy động cho vay đầu tư không hết làm cho lợi nhuận giảm + Rủi ro thiếu vốn khả dụng  Rủi ro khả khoản biểu trầm trọng rủi ro khả chi trả tiền gởi, hậu rủi roRủi ro lãi suất biến động không chiều lãi suất huy động lãi suất cho vayRủi ro tỉ giá  Rủi ro lạm phát  Rủi ro tuý: Trộm cướp, hoả hoạn * Nguyên nhân gây rủi ro - Thông tin không cân xứng dẫn đến lựa chọn đối nghịch, rủi ro đạo đức thị trường tài - Do thân tính chất chế thị trường_sự điều khiển “bàn tay vơ hình” cạnh tranh gây gắt chi phí lớn làm cho lợi nhuận giảm - Do sách điều tết nhà nước, Ngân Hàng TƯ - Do ảnh hưởng biến động lớn kinh tế, trị giới SVTH: Tráön Vàn Tuáún Trang - - - Do nguyên ngân bất khả kháng Rủi ro cho vay 3.1 Khái niệm : Là rủi ro Ngân Hàng cho vay không thu nợ gốc lãi đầy đủ hạn Đây rủi ro thường trực Ngun nhân:  Nhóm rủi ro thuộc mơi trường: Chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên Ví dụ: suy thối kinh tế, mơi trường trị bất ổn, thiên tai  Nhóm nhân tố thuộc khách hàng + Do đạo đức khách hàng, lừa đảo + Do lực tài người vay suy yếu thay đổi môi trường kinh doanh sai lầm phương án kinh doanh, tổ chức kinh doanh, lựa chọn lãnh đạo  Nhóm nhân tố thuộc Ngân Hàng: + Đạo đức nhân viên Ngân Hàng + Trình độ chuyên môn, lực, kinh nghiệm + Chất lượng cơng tác phân tích tín dụng + Phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin Chỉ tiêu đo lường rủi ro Nợ hạn bình quân - Tỉ lệ nợ hạn = x 100% Dư nợ bình quân Tỉ lệ cho biết trăm đồng dư nợ có đồng nợ hạn Theo qui định tỉ lệ < 3% tốt Nợ khó đòi bình qn - Tỉ lệ nợ khó đòi = x 100% Nợ hạn bình quân Tỉ lệ phản ảnh 100 đồng nợ hạn có đồng nợ khó đòi Nếu tỉ lệ cao khả thu hồi nợ hạn thấp ngược lại Ngồi số tiêu kiểm soát hoạt động ngân hàng với mục đích ngăn ngừa rủi ro Mức dư nợ khách hàng lớn - Hệ số phân tán rủi ro= x 100% Tổng dư nợ Theo qui định dư nợ khách hàng lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA và hạn CHẾ rủi RO CHO VAY tại CHI NHÁNH NHN0 PTNT, MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN NGỪA và hạn CHẾ rủi RO CHO VAY tại CHI NHÁNH NHN0 PTNT, I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay