Thuyết minh chung trục đường năm kéo dài

61 69 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 13:04

Hưng Yên được xác định nằm trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ, đặc biệt là khu vực Phố Nối thuộc địa phận hai huyện Yên Mỹ và Mỹ Hào; đây là lợi thế để Hưng Yên phát triển kinh tế xã hội. Để phát huy hết các thế mạnh của tỉnh, trước hết phải ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, trong đó hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng cần được ưu tiên phát triển trước.Trước tình hình đó, tỉnh Hưng Yên đã chủ trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tạo đà cho phát triển.Dự án xây dựng đường trục trung tâm khu đô thị phía nam QL5, đoạn Km0 – Km1+892,92 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016 với quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị (Bnền=69m, trong đó: bề rộng dải phân cách giữa Bgpc=11,5m; bề rộng dải an toàn Bat=2x0.5m=1,0m;bề rộng mặt đường gồm 10 làn xe cơ giới Bmặt=10x3,75m = 37,5m; vỉa hè Bvh=2x10m = 20m; mặt đường thảm BTNC hai lớp dày 7cm+5cm = 12cm trên móng CPĐD; hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng). Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi MỤC LỤC Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ Báo cáo nghiên cứu khả thi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng năm 2018 ĐƯỜNG TRỤC TRUNG TÂM KHU ĐƠ THỊ PHÍA NAM QL5 KÉO DÀI ĐOẠN TỪ KM1+892,92ĐẾN GIAOĐT.387 HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN BƯỚC: BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI THUYẾT MINH CHUNG CHƯƠNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Giới thiệu chung Hưng Yên xác định nằm vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ, đặc biệt khu vực Phố Nối thuộc địa phận hai huyện Yên Mỹ Mỹ Hào; lợi để Hưng Yên phát triển kinh tế xã hội Để phát huy hết mạnh tỉnh, trước hết phải ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thơng có vai trò quan trọng cần ưu tiên phát triển trước.Trước tình hình đó, tỉnh Hưng n chủ trương xây dựng, hồn thiện sở hạ tầng giao thơng tạo đà cho phát triển Dự án xây dựng đường trục trung tâm khu thị phía nam QL5, đoạn Km0 – Km1+892,92 hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016 với quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường thị (Bnền=69m, đó: bề rộng dải phân cách Bgpc=11,5m; bề rộng dải an toàn Bat=2x0.5m=1,0m;bề rộng mặt đường gồm 10 xe giới Bmặt=10x3,75m = 37,5m; vỉa hè Bvh=2x10m = 20m; mặt đường thảm BTNC hai lớp dày 7cm+5cm = 12cm móng CPĐD; hồn chỉnh hệ thống thoát nước, xanh, điện chiếu sáng) Đoạn tuyến nằm đường tỉnh quy hoạch từ QL.38 xã Minh Đức qua Ngọc Lâm, Xuân Dục, huyện Mỹ Hào đến Liêu Xá, huyện Yên Mỹ trùng với đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL.5 đến giao QL.39, giao ĐT.196 đến khoảng thôn Dịch Chi xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, sau xuống giao với ĐT.199 thơn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tổng chiều dài khoảng 14,5km, quy mô đường cấp III, đoạn qua đô thị theo quy hoạch thị Cơng trình đường trục trung tâm khu thị phía nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387, huyện Yên Mỹ Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên UBND tỉnh Hưng Yênphê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để phát triển Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi đô thị, công nghiệp thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào nói riêng tỉnh Hưng Yên nói chung.Dự án đầu tư nguồn vốn từ quỹ đất Dự án Khu đô thị phía Bắc đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 ngân sách Tỉnh 1.2 - Tên dự án: Đường trục trung tâm Khu thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387, huyện Yên Mỹ Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Bước: Báo cáo nghiên cứu khả thi - 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Điểm đầu (Km0) Điểm cuối (Km2+574,62) : Xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (tương ứng lý trình Km1+892,92 theo lý trình đường trục trung tâm) : Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên(tương ứng lý trình Km10+341.43 theo lý trình Dự án nâng cấp cải tạo ĐT.387chuẩn bị triển khai thi công) - Chiều dài tuyến : 2,57 km - Địa bàn : Hướng tuyến nghiên cứu qua địa bàn xã Dị Sử,xã Hưng Long xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 1.4 Mục tiêu nghiên cứu - Đầu tư dự án đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 nhằm mục tiêu sau: - Tạo trục đường trung tâm đại, đồng hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch; tạo điều kiện cho phát triển khu đô thị, công nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh khu vực; - Tuyến nối liền từ QL.39 đến ĐT.387, giúp cho phương tiện vận chuyển khu vực từ QL.39 ĐT.387 qua QL.5, giảm bớt lưu lượng tham gia giao thông cho QL.5 đoạn này; rút ngắn khoảng cách thời gian vận chuyển cho phương tiện giao thơng - Góp phần chung cho hình thành khu thị Phố Nối đơng thời thu hút nhà đầu tư đến với huyện, Mỹ Hào, Yên mỹ nói riêng tỉnh Hưng n nói chung Phát triển thị tạo quỹ nhà đáp ứng nhu cầu nhà người dân địa phương, đặc biệt công nhân khu công nghiệp Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi Hình1: Bản đồ tổng hướng tuyến 1.5 - Các pháp lý Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014); Văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 Bộ Xây dựng việc thực Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; - Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014) - Luật Giao thông đường (Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008); - Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013); - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi - Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/2/2010 Chính phủ quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP; - Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình địa tỉnh - Quyết định số 3000/QĐ-UB ngày 15/7/2005 UBND tỉnh Hưng Yên việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm Khu thị phía Nam QL5; - Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 UBND tỉnh Hưng Yên việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 – 2020 định hướng đến năm 2030; - Quyết định số 2086/QĐ – UBND ngày 29/11/2012 việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; - Quyết định số 1920/QĐ – UBND ngày 30/9/2010 việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên, - Quyết định số 1911/QĐ - UBND ngày 11/11/2011 UBND tỉnh Hưng Yên việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân khu B, khu thị phía Bắc QL5 - thị Phố Nối; - Quyết định số 1357/QĐ - UBND ngày 16/5/2017 UBND tỉnh Hưng Yên việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng cơng trình đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 1.6 - Nguồn tài liệu sử dụng Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Hưng Yên đến năm 2020; - Báo cáo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yênđến năm 2020, định hướng 2030 tầm nhìn đến năm 2050; - Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; - Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020 định hướng đến năm 2030; - Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn Cơng ty CP TVTK Đường thực năm 2017; - Và tài liệu khác có liên quan Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 1.7 Báo cáo nghiên cứu khả thi Tổ chức thực Cơ quan định đầu tư : UBND tỉnhHưng Yên Cơ quan Nhà nước có thẩm : Sở Giao thơng vận tải Hưng Yên quyền 1.8 Công ty CP Đầu tư bất động sản Thương mại Thăng Long Nhà đầu tư : Cơ quan tư vấn lập dự án : Công ty CP TVTK Đường Tiến độ thực : 2017 - 2018 Hình thức đầu tư: Dự án đường trục trung tâm Khu thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nằm danh mục dự án xây dựng sở hạ tầng sử dụng quỹ đất tạo vốn theo Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 Bộ Tài Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CHƯƠNG 2.1 Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI Điều kiện kinh tế - xã hội dự án 2.1.1 Phạm vi ảnh hưởng dự án Thị trấn Bần Yên Nhân trung tâm đô thị huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên với quan công sở nhà dân xây dựng dọc theo quốc lộ Trong năm qua, với phát triển chung tỉnh Hưng Yên, thị trấn Yên Mỹcũng có bước phát triển nhanh kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện Cùng với phát triển kinh tế, số lượng phương tiện giao thông quốc lộ tăng nhanh thời gian vừa qua, tiềm ẩn nguy an tồn giao thơng, ảnh hưởng đến đời sống dân cư phát triển chung đô thị Vì vậy, việc mơ tả điều kiện kinh tế - xã hội sau tập trung vào khu vực ảnh hưởng trực tiếp dự án 2.1.2 Hiện trạng kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu 2.1.2.1Huyện Mỹ Hào a Vị trí địa lý khí hậu Mỹ Hào huyện thuộc vùng đồng Bắc bộ, nằm phía Đơng Bắc tỉnh Hưng n, giới hạn địa lý có tọa độ từ 20 053’đến 20058’ vĩ độ Bắc, 106002’ đến 106010’ kinh độ Đông Mỹ Hào có địa giới hành chính: - Phía Bắc: giáp huyện Văn Lâm; - Phía Nam: giáp huyện Ân Thi; - Phía Tây: giáp huyện Yên Mỹ; - Phía Đơng: giáp huyện Cẩm Giàng, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) - Khí hậu: Khí hậu huyện Mỹ Hào mang tính chất nhiệt đới gió mùa, năm chia thành hai mùa nóng, lạnh rõ rệt Nhiệt độ trung bình năm 24 oC Mùa nóng từ tháng đến tháng 10 có mưa nhiều; mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng năm sau, mưa Độ ẩm khơng khí trung bình năm 87,5% Lượng mưa trung bình năm: 1.500 1.600mm Gió Đơng Bắc thổi vào mùa lạnh gió Đơng Nam thổi vào mùa nóng Vào tháng 6, tháng xuất đợt gió khơ nóng, mùa đơng từ tháng 12 đến tháng năm sau có đợt rét đậm kéo dài Khí hậu tương đối thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp, gieo trồng nhiều vụ năm - Đặc điểm thổ nhưỡng: Đất đai tỉnh hình thành phù sa sông Hồng bồi đắp Thành phần giới đất, từ đất thịt nhẹ đến đất thịt pha nhiễm chua b Diện - tích - dân số Huyện Mỹ Hào có diện tích 9710,96 ha, 13 đơn vị hành (12 xã 01 thị trấn) Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 - Báo cáo nghiên cứu khả thi Dân số: theo số liệu thống 31 tháng 12 năm 2014, dân số huyện Mỹ Hào có khoảng 152.605 người c Các tiêu tổng hợp kinh tế - xã hội tỉnh - Trong năm qua, huyện Mỹ Hào có chuyển biến mạnh mẽ, trở thành huyện hàng đầu tỉnh phát triển kinh tế Mức tăng trưởng hàng năm liên tục đạt mức cao 10%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng cơng nghiệp – xây dựng thương mại-dịch vụ không ngừng tăng lên; giảm tỷ trọng nơng nghiệp.Thu nhập bình qn đầu người đạt 45,7 triệu đồng/năm Sản xuất nông nghiệp đạt hiệu cao, tồn huyện có diện tích lúa chất lượng cao 3.180ha, diện tích lúa lai 182ha, 202 vụ đông loại …, hàng năm giá trị sản xuất nông nghiệp đạt vượt tiêu đề - Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều tiến Đến nay, tồn huyện có 34/46 Trường học đạt chuẩn quốc gia; có 13/13 xã, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia y tế; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều 3,7% theo chuẩn nghèo năm 2016 2.1.2.2Thị trấn Bần Yên Nhân a Vị trí địa lý – khí hậu - Thị trấn Bần Yên Nhân trung tâm huyện Mỹ Hào, cách thủ đô Hà Nội 25 km phía Đơng Bắc, cách thành phố Hải Dương 30 km phía Tây cách thành phố Hưng Yên 36 km phía Bắc, nằm vị trí giao lưu kinh tế khu vực Bắc Bộ thông qua QL5, tạo nên điểm gắn kết kinh tế thủ đô Hà Nội tỉnh lân cận Vì vậy, khẳng định Mỹ Hào đầu mối giao thông quan trọng, liên lạc, giao lưu kinh tế, văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cụm huyện phía Bắc với tỉnh Hưng Yên tỉnh lân cận, có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng - Sau 28 năm, thị trấn kể từ thành lập năm 1989, có bước phát triển mạnh kinh tế - xã hội, chất lượng sống người dân đô thị nâng lên nhiều mặt Tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 405 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 45 triệu đồng (bằng 0,93 lần so với bình quân đầu người nước), mức tăng trưởng kinh tế năm gần đạt 13%, 14%, tỷ lệ hộ nghèo khu dân cư tập trung 4% b Diện tích - dân số Thị trấn Bần n Nhân có diện tích 5,74 km², dân số năm 1999 8.228 người, mật độ dân số đạt 1.433 người/km Năm 2014 thị trấn công nhận đô thị loại IV 2.1.3 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu a Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi Những tiêu đề là: Tăng trưởng bình qn năm: GRDP tăng từ 7,5 - 8%; giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản tăng từ 2,5 - 3%, số sản xuất công nghiệp tăng từ - 10%, thương mại - dịch vụ tăng 8,5 - 9,5%; kim ngạch xuất tăng bình quân 16%; trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%.Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng 55% - dịch vụ 37% - nơng nghiệp 8%; giá trị thu bình quân 210 triệu đồng/ha; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách địa bàn đạt 13.000 tỷ đồng, thu nội địa 9.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất đạt 05 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người 75 triệu đồng; tỷ lệ thị hóa đạt 40,5%; tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo 2%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia y tế; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 90%; 90% số quan, đơn vị, gia đình 87% số làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III b Định  hướng phát triển ngành kinh tế chủ yếu Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Thực đưa vào sử dụng hiệu quỹ đất sở trạng quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp duyệt địa bàn huyện như: KCN Minh Quang, KCN Thăng Long II, KCN Dệt may Phố Nối, KCN Minh Đức Dự kiến phát triển bổ sung Khu dịch vụ công nghiệp Minh Quang (khoảng 22ha) thuộc địa phận quản lý xã Minh Đức nhằm phát triển loại hình dịch vụ phụ trợ KCN như: kho bãi, trưng bày sản phẩm, trung tâm phân phối thiết bị sản xuất công nghiệp ; Quy hoạch khu chế biến phân phối sản phẩm ngành chăn nuôi thuộc xã Hồ Phong có quy mơ khoảng l,5ha với mơ hình hoạt động liên hồn hỗ trợ đầu cho ngành chăn nuôi khu vực Mục tiêu xây dựng cụm công nghiệp để tạo môi trường thuận lợi thu hút dự án đầu tư, di dời sở chế biến ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp khu dân cư, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, giải việc làm cho nhân dân địa phương, tạo hướng phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương  Nông - lâm - thủy sản Các khu phát triển nông nghiệp gồm: Khu sản xuất nơng nghiệp tập trung Dương Quang, Hồ Phong (khoảng 283,7ha) với tính chất sản xuất nơng nghiệp chất lượng cao kết hợp du lịch, dịch vụ nông thôn đặc thù hoạt động sản xuất nông nghiệp khác theo hướng phục vụ đô thị kết hợp nghỉ duỡng, tham quan Các khu sản xuất nông nghiệp (khoảng 1490,6ha) thuộc xã Hưng Long, Ngọc Lâm, Dương Quang Hoà Phong Phan Đình Phùng với tính chất phát triển nông nghiệp canh tác công nghệ cao nuôi trồng thuỷ sản đa dạng, có gía trị kinh tế cao phục vụ tiêu dùng chỗ xuất Giữ nguyên chức đất nông nghiệp cho quỹ đất quy hoạch xây dựng sau năm 2020 (đất dự trữ phát triển giai đoạn 2012-2020) với diện tích 931,3ha; ngồi tỷ lệ đất sản xuất nơng nghiệp (khoảng 70 ha/25%) Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi Khu du lịch, dịch vụ Cẩm Xá, Khu dịch vụ giải trí Hưng Long Như tổng quỹ đất nơng nghiệp khoảng 2.770ha, đảm bảo yêu cầu quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến nãm 2020 Thương mại - dịch vụ - du lịch  Định hướng hình thành khu kinh tế, dịch vụ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho khu vực đô thị phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt đô thị sau: Khu trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính, ngân hàng Phố Nối; Khu trung tâm thương mại, dịch vụ Cẩm Xá (khoảng 27,6ha); Khu thương mại, dịch vụ tổng hợp Hòa Phong (khoảng 44,3ha); Khu dịch vụ, thương mại Phùng Chí Kiên (khoảng 15,3ha) Đồng thời, định hướng hình thành Khu du lịch, dịch vụ Cẩm Xá (khoảng 95,0ha); Khu du lịch bảo tồn phát huy giá trị cụm di tích Tướng cơng Nguyễn Thiện Thuật (khoảng 68,6ha) Khucơng viên dịch vụ giải trí Hưng Long (khoảng 126,7ha) với giải pháp tổ chức không gian phong phú tạo môi trường sinh thái tốt phục vụ nhu cầu nghỉngơi, giải trí cho nhân dân huyện khu vực lân cận 2.2 2.2.1 Hiện trạng giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên Hiện trạng giao thông vận tải Mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Hưng n có loại hình chính: đường bộ, đường sắt đường thủy, chưa có đường hàng khơng - Về giao thơng đường giữ vai trò chủ đạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh - Về giao thông đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng tiến hành nâng cấp, cải tạo thành đường sắt đơi, điện khí hóa; cải tạo, mở rộng ga Lạc Đạo, xây dựng thêm cơng trình phụ trợ ga, phát triển dịch vụ vận tải đường sắt theo hướng đa dạng, an toàn, chất lượng cao - Về giao thông đường thủy sông Hồng sông Luộc, có nhiều dự án đựơc triển khai để khai thác tiềm giao thông đường thủy 2.2.2 Các loại giao thơng khác đường hàng khơng chưa có Đường a Đường quốc lộ: - Quốc lộ trục giao thông quan trọng nối đô thị vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ: Hà Nội - Hải Phòng – Quảng Ninh, đoạn qua khu vực nghiên cứu dài khoảng 15Km nâng cấp cải tạo theo dự án Bộ Giao thông Vận tải Mặt cắt ngang gồm xe giới 8m x 2; xe thô sơ 2,5m x 2; giải phân cách 1,5m Tuyến đường trục giao thông quan trọng tỉnh Hưng n việc thúc đẩy cơng đại hố - cơng nghiệp hố địa phương - QL 39A từ ngã tư Phố Nối thị xã Hưng Yên nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng mặt đường bêtông nhựa rộng 9m, đường 12m Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 10 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 - Báo cáo nghiên cứu khả thi Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực bồi thường tái định cư Kinh phí cho cơng tác tổ chức thực lập dự toán chi tiết bước triển khai thực hiện, trước mắt giai đoạn lập phương án tổng thể tạm tính 2% tổng kinh phí bồi thường Nguồn kinh phí thực hiện, tiến độ thực Nguồn kinh phí thực Nguồn kinh phí thực công tác GPMB lấy từ ngân sách Tỉnh Tiến độ thực Trong q trình thực hiện, cơng tác GPMB triển khai đáp ứng tiến độ thi công Dự án Việc GPMB tập trung giải cho gói thầu xây lắp theo thứ tự ưu tiên cấp có thẩm quyền Dự kiến biện pháp hỗ trợ khác Theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ, sách hỗ trợ khác áp dụng dự án bao gồm: - - - - Việc hỗ trợ ổn định đời sống: Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nơng nghiệp sử dụng hỗ trợ thời gian tháng di chuyển chỗ thời gian 12 tháng phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng Đối với trường hợp thu hồi 70% diện tích đất nơng nghiệp sử dụng hỗ trợ thời gian 12 tháng di chuyển chỗ thời gian 24 tháng phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng; Mức hỗ trợ cho nhân quy định tính tiền tương đương 30 kg gạo 01 tháng theo thời giá trung bình thời điểm hỗ trợ địa phương Việc hỗ trợ ổn định sản xuất thực theo quy định sau: Hộ gia đình, cá nhân bồi thường đất nơng nghiệp hỗ trợ ổn định sản xuất, bao gồm: Hỗ trợ giống trồng, giống vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi kỹ thuật nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp; Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước thuộc đối tượng quy định Điểm đ Khoản Điều hỗ trợ ổn định sản xuất tiền với mức cao 30% năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân 03 năm liền kề trước Các hỗ trợ khác: ngồi hỗ trợ trên, vào thực tế địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh định biện pháp hỗ trợ khác để đảm bảo ổn định đời sống sản xuất cho người bị thu hồi đất Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 47 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi Kinh phí giải phóng mặt Chi phí giải phóng mặt tính dựa số liệu điều tra giải phóng mặt bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, định ban hành đơn giá, trình tự, thủ tục thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất định giá đất bảng giá loại đất địa bàn tỉnh mà dự án qua Khi thực vào tình hình kiểm kê, đo đạc thực tế đơn giá thời điểm thực để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Ước tính tổng kinh phí đền bù giải phóng mặt dự án 18.063triệu đồng Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 48 Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Mục tiêu sở pháp lý Mục tiêu Bảo vệ môi trường phát triển sở hạ tầng GTVT cần thiết, nằm yêu cầu tổng thể phát triển bền vững Đánh giá tác động môi trường tập trung vào nội dung sau: - Cơ sở pháp lý Báo cáo đánh giá tác động môi trường lập sở văn sau: - - Thực quy định đánh giá tác động môi trường theo luật môi trường Giúp nhà quản lý dự án hợp vấn đề môi trường với dự án để có định đắn thiết kế Đánh giá tác động môi trường Dự án vào thi công khai thác Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động xấu Dự án tới môi trường Kết đánh giá nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho quan hữu quan phương diện bảo vệ môi trường, công tác giám sát thi công thi cơng, đưa biện pháp phòng ngừa suốt q trình khai thác Luật Bảo vệ mơi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 Nghị định 80/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 09/8/2006 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Các tiêu chuẩn chất lượng môi trường Bộ Khoa học Công nghệ ban hành năm 1993, 1995 năm 2005 chất lượng mơi trường nước, khơng khí, tiếng ồn, chất thải rắn Căn vào quy trình đánh giá tác động môi trường lập Dự án nghiên cứu khả thi thiết kế 22TCN-242-98 Phương pháp, tiêu đánh giá biện pháp giảm thiểu đề xuất Phương pháp đánh giá Tiến hành đánh giá tác động môi trường dự án thành phần sở kết hợp phương pháp sau: Khảo sát thực địa xác định trạng môi trường khu vực môi trường nước, khơng khí, tiếng ồn, kinh tế, xã hội Phương pháp thống kê nhằm xử lý số liệu thuỷ văn, kinh tế, xã hội khu vực Phương pháp so sánh đánh giá tác động môi trường với tiêu chuẩn môi trường Việt Nam Các tiêu đánh giá Trong trình thực Dự án, hoạt động sau gây ảnh hưởng xấu đến môi trường: Q trình thi cơng đào, đắp đường, xây dựng hệ thống thu nước, ngăn dòng, nắn dòng chảy, chiếm dụng đất ở, đất canh tác, di dời nhà cửa vậy, đánh giá tác động mơi trường tiến hành xem xét, phân tích phương diện sau: Chất lượng khí hậu Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 49 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 - - - Báo cáo nghiên cứu khả thi Trong suốt trình thi cơng khai thác, phương tiện giao thông lại vận chuyển vật liệu làm tăng nồng độ bụi Đặc biệt khí thải nhựa đường thi cơng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng khơng khí Tiếng ồn Nguồn gây tiếng ồn chủ yếu loại máy thi cơng phương tiện lưu thơng Ngồi ra, tiếng ồn bị ảnh hưởng vùng khai thác vật liệu Ơ nhiễm mơi trường nước Khi xây dựng Dự án làm ô nhiễm môi trường nước đào phá, đất đá rơi xuống nguồn nước làm đục nguồn nước Các phương tiện lại làm ô nhiễm môi trường nước chất thải dầu, mỡ Ngồi ra, xây dựng cơng trình nước làm ảnh hưởng lớn đến dòng chảy chất lượng nước ngầm, nước mặt Môi trường đất xói lở Khối lượng đào, đắp Dự án lớn nên ảnh hưởng lớn đến mơi trường xói lở Yếu tố làm ảnh hưởng đến nhiễm mơi trường đất chất rắn trình thi công đất, đá, nhựa đường, dầu mỡ Đời sống cộng đồng hoạt động kinh tế Trong q trình thi cơng gây trở ngài cho đời sống hàng ngày cộng đồng bị ảnh hưởng tiếng ồn, khói, bụi Ngồi có nhiều nhân công tham gia xây dựng Dự án từ nơi khác nên nguồn lây lan dịch bệnh Trong trình khai thác: Lưu lượng xe tăng nhanh khu vực hấp dẫn Dự án lớn nên gây ảnh hưởng đến phận dân cư hai bên trục đường Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế văn hoá giao lưu ngày phát triển Đây lợi ích mà Dự án đem lại cho toàn dân cư Tác động đến quy hoạch Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm khu thị phía Nam, QL5 kéo dài nằm tổng thể phát triển huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên quy hoạch tuyến đường UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Như vậy, thực dự án bám sát quy hoạch tổng thể Các biện pháp giảm thiểu tác động đề xuất Giảm thiểu tác động khơng khí, tiếng ồn Giai đoạn thi cơng: Trong suốt q trình thi cơng bụi thải khống chế cách tưới nước thường xuyên Công tác thổi bụi, làm đường trước rải nhựa phải tiến hành ngày lặng gió Nấu tưới nhựa máy, khơng nấu phế thải cao su dễ gây ô nhiễm Trộn xi măng phải có che lọc bụi Trong q trình khai thác: Tiếp tục khống chế bụi tưới nước Trồng xanh biện pháp giảm bụi tiếng ồn Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước Đất đào phải đổ vào vị trí quy định theo thoả thuận địa phương, không tự tiện đổ xuống taluy âm, đặc biệt khu vực sông, suối Các lán trại thi công không xây dựng sát nguồn nước Không đổ rác thải sinh hoạt dầu mỡ xuống nguồn nước Các biện pháp giảm thiểu xói mòn đất Khai thác vật liệu nơi quy định, cần có biện pháp hồn trả mỏ vật liệu sau khai thác Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 50 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi Hiện trạng môi trường khu vực dự án Hiện trạng mơi trường chung Chất lượng khơng khí tiếng ồn Chất lượng khơng khí tiếng ồn nhìn chung tiêu chuẩn cho phép tuyến đường chủ yếu qua khu vực đất lâm nghiệp Thủy văn chất lượng nước Khu vực dự án vùng đồi thoải, có số sơng suối nhỏ tập trung nước có mưa Trong khu vực khơng có yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm Sử dụng đất Đất lâm nghiệp chiếm diện tích phần lớn, chủ yếu đất trồng cao su, cà phê hồ tiêu Một số đất thổ cư đất vườn, ao Các loại đất có hành lang ảnh hưởng tuyến đường Các yếu tố môi trường chủ yếu Tuyến đường qua khu vực chủ yếu đất lâm nghiệp trồng công nghiệp, xã khu dân cư nên ảnh hưởng việc xây dựng khai thác cơng trình khơng đáng kể Ngồi hai bên tuyến hai đường dây điện cao thế, trình thi công lưu ý không làm ảnh hưởng đến hệ thống điện cao Các tác động tiềm ẩn biện pháp giảm thiểu Trong tất giai đoạn dự án: trước thi công, thi công khai thác tiềm ẩn tác động đến môi trường mặt: vật lý, sinh vật kinh tế - xã hội Giai đoạn thi công Trong suốt giai đoạn thi công, tác động môi trường cần ngăn chặn giảm thiểu - - - Ơ nhiễm khơng khí Tác động: Trong q trình thi công thường bị ô nhiễm bụi Mặt khác, xe chuyên chở vật liệu gây bụi bẩn Giảm thiểu tác động: Nhà thầu cần làm tưới nước khu vực thi cơng theo lịch trình Xe chở vật liệu cần che đậy cách xa khu vực trường học nhà dân vòng bán kính 500m Ô nhiễm nước Tác động: Trên tuyến có nhiều kênh mương nhỏ chảy qua nên q trình thi cơng, nước kênh, mương nhiễm dầu, mỡ cặn lắng máy móc, vật liệu thi cơng làm tắc nghẽn dòng chảy Giảm thiểu tác động: Hạn chế tối đa việc sử dụng máy móc thi công cống tốt nên thi công cống vào mùa khô, nước cạn Cần làm cống tạm đảm bảo thoát nước tốt Nên xin ý kiến Sở Tài nguyên Môi trường thời điểm xây dựng cơng thích hợp nhất, thơng báo cho nhà thầu biết Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 51 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 - - - Báo cáo nghiên cứu khả thi Ô nhiễm chất thải rắn Tác động: Nếu không giữ vệ sinh tốt nơi công trường, lán trại, đường cơng vụ gây nhiễm nước thải rác lẫn nước mặt, bụi vụn vỡ vật liệu theo xe cộ lại hay gió, làm nhiễm thêm mơi trường Giảm thiểu tác động: Kỹ sư giám sát thi công phải thường xuyên nhắc nhở nhà thầu giữ vệ sinh sẽ, theo hướng dẫn chương trình quản lý môi trường đặc biệt phải quản lý cẩn thận vật liệu thải; phải dọn công trường sau thi công Giai đoạn vận hành Tác động: Gia tăng nhiễm khơng khí, tiếng ồn cục lưu lượng xe giới tăng Giảm thiểu tác động: Thực chủ trương Chính phủ sử dụng nhiên liệu kiểm sốt khí thải phương tiện Trồng ngăn bụi tiếng ồn khu vực nhạy cảm Tổ chức thực chi phí Một chương trình quản lý mơi trường quan trắc môi trường thực suốt q trình trước thi cơng, thi cơng giai đoạn vận hành dự án Để thực chương trình trên, cần tăng cường lực cho cán phụ trách môi trường Sở, ban ngành liên quan Chi phí dự tốn cho kế hoạch mơi trường dự án bao gồm chi phí giảm thiểu chi phí quan trắc mơi trường ước tính khoảng 50 triệu đồng Kết luận kiến nghị Trong trình thi cơng khai thác, mơi trường khơng khí bị ô nhiễm bụi lơ lửng Môi trường đất bị ảnh hưởng chất thải rắn Các thiết bị thi công phương tiện tham gia giao thông gây nhiễm tiếng ồn Ngồi ra, việc lại, sinh hoạt nhân dân bi xáo trộn q trình thi cơng Kiến nghị cần phải thực nghiêm ngặt biện pháp giảm thiểu tác động mơi trường nói suốt q trình thi cơng khai thác Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 52 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG 6.1 Kế hoạch thực Dự án đường trục trung tâm Khu thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên nằm danh mục dự án xây dựng sở hạ tầng sử dụng quỹ đất tạo vốn theo Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/02/2013 Bộ Tài Theo đó, kế hoạch dự kiến thực dự án sau: - 6.2 Phương án tổ chức xây dựng Đường công vụ ngoại tuyến Căn trạng mạng lưới giao thông khu vực dự án, phương án vận chuyển vật liệu chủ yếu thực theo tuyến đường sau: - - Lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Quý II năm 2018 Lập thiết kế BVTC: quý III năm 2018 Thi công xây dựng: quý IV năm 2018 hoàn thành năm 2019 Quốc lộ 39 tại: đảm bảo quy mô đường cấp III, xe (đoạn qua đô thị gồm xe giới) Đường trục trung tâm khu đô thị nam QL5: Quy mô đường đô thị với quy mơ Bnền=69,0m; Bmặt=37,5m mặt đường BTN: Từ vị trí đầu tuyến giao với đường trục trung tâm khu đô thị phía nam QL5 bố trí mũi thi cơng theo hướng cuối tuyến Đường tỉnh ĐT387 có quy mơ Bnền=9,0m; Bmặt=7,0m mặt đường BTN: Từ vị trí tuyến giao với đường tỉnh ĐT387 bố trí mũi thi cơng hướng đầu tuyến Phương án vận chuyển vật liệu chủ yếu thực dọc theo QL39 tuyến đường ngang nêu Trong đó, QL39, ĐT387 đáp ứng yêu cầu vận chuyển, tuyến tận dụng để xe máy di chuyển đến vị trí thi cơng Phương án chi tiết lập bước triển khai dự án Cơng tác điều phối vật liệu a Đất đắp Hạng mục đắp đất bao gồm đắp đường giao, đắp đất bao đường Giá đất đắp tạm tính theo thơng báo giá liên sở xây dựng tỉnh Hưng Yên b Cát, đá xây dựng Cát, đá xây dựng lấy mỏ khu vực dự án Theo kết điều tra mỏ vật liệu bước khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, mỏ khu vực dự án đáp ứng yêu cầu Trong bước triển khai điều tra, thí nghiệm chi tiết để định vị trí mỏ cát, đá cụ thể Giá đá, cát xây dựng tạm tính theo theo thơng báo giá liên Sở Tài Xây dựng xây dựng tỉnh Hưng Yên Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 53 Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi c Bãi đổ thải vật liệu Các vật liệu đào sau tận dụng để đắp, phần lại vận chuyển vào vị trí đổ thải theo quy định Cự ly vận chuyển đổ thải tạm tính từ trung tuyến đến bãi đổ thải khoảng 1km Vị trí bãi đổ thải thỏa thuận với quan quản lý địa phương biên kèm theo Tổ chức thi công chủ đạo a Công tác chuẩn bị - Chuẩn bị mặt bằng: bao gồm cơng tác di chuyển cơng trình dân dụng, bàn giao mặt công trường cho Nhà thầu xây dựng Công tác huy động nhân lực, trang thiết bị thi công; thỏa thuận, xin phép xây dựng Dọn dẹp mặt bằng: tháo dỡ loại chướng ngại vật, kết cấu cơng trình tồn phạm vi xây dựng b Thi công đường - - Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực đào xúc đất hữu cơ, bùn sét vận chuyển đến nơi quy định đổ Đắp đất lớp đầm lèn theo quy trình thi cơng hành đạt độ chặt theo yêu cầu Thi công mở rộng bên đường để đảm bảo giao thông Tận dụng phần vật liệu đào đất khơng thích hợp để đắp bao đường Lu lèn đạt độ chặt tối thiểu K90 Vận chuyển vật liệu thừa đến vị trí đổ thải theo quy định c - - - Thi cơng cống nước ngang Thi cơng cống ngang đồng thời với qúa trình thi cơng đường Chọn thời điểm thi cơng thích hợp để khơng ảnh hưởng đến dòng chảy Thi cơng đường đến cao độ đáy móng cống thi cơng cống Thi cơng móng cống lắp đặt cống ngang trước đắp đường Ống cống dùng ống đúc sẵn mua thị trường (đảm bảo tải trọng yêu cầu thiết kế) vận chuyển đến công trường Thi công cống hộp lớn BTCT đổ chỗ Trường hợp cống hộp dùng móng cọc thi công độc lập với đường Đắp hai bên mang cống cát đen gia cố xi măng 5% với chiều dày tối thiểu 50cm trước thi công đường máy để tránh nứt vỡ cống g Thi công mặt đường làm - * Mặt đường làm mới: Sửa sang hồn chỉnh khn đường, đầm nén để 50cm đường đáy áo đường đạt độ chặt K≥ 0,98 Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp loại II (Dmax=37,5) dày 30cm theo Quy trình thi công nghiệm thu TCVN 8859-2011 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 54 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 - Báo cáo nghiên cứu khả thi Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp loại I (Dmax=25) dày 15cm theo Quy trình thi cơng nghiệm thu TCVN 8859-2011 Thi cơng lớp nhựa thấm bám 1kg/m2 mặt lớp CPĐD Thi công lớp bê tông nhựa chặt hạt trung (BTNC 19) rải nóng dày 7cm Trình tự thi cơng lớp mặt đường bê tông nhựa phải tuân thủ theo yêu cầu thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN8819:2011 định 858/QĐ-BGVT Bộ GTVT j Công tác hồn thiện - Thi cơng hệ thống cọc tiêu, hộ lan tơn sóng Trồng cột biển báo, lắp đặt biển Trồng cỏ gia cố mái taluy Sơn kẻ đường Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 55 Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CHƯƠNG 7.1 Báo cáo nghiên cứu khả thi TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Căn lập tổng mức đầu tư: - Khối lượng tính theo hồ sơ thiết kế; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Văn số 284/SXD-KTXD&VLXD ngày 28/6/2016 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng quản lý chi phí đầu tư xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng địa bàn tỉnh Hưng Yên; - Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08 tháng 10 năm 2015 Bộ Xây dựng việc công bố định mức hao phí xác định giá ca máy thiết bị thi công xây dựng; - Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 UBND tỉnh Hưng Yên việc công bố Bảng giá ca máy thiết bị thi công xây dựng địa tỉnh Hưng Yên; - Văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 Bộ xây dựng việc Cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Xây dựng; - Định mức dự tốn xây dựng cơng trình kèm theo văn số 1777/BXD – VP ngày 16/8/2007 Bộ Xây dựng việc cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình – Phần lắp đặt; - Định mức dự toán xây dựng cơng trình kèm theo văn số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình Phần xây dựng (sửa đổi bổ sung); - Định mức dự toán xây dựng cơng trình kèm theo văn số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 Bộ Xây dựng cơng bố Định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây dựng (bổ sung); - Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 Bộ xây dựng việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần lắp đặt ( sửa đổi bổ sung); - Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 Bộ xây dựng việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần xây dựng ( sửa đổi bổ sung); - Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 Bộ xây dựng việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 329/2016/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 hướng dẫn thực số điều Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 Chính phủ quy đinh bảo hiểm bắt buộc hoạt động đầu tư xây dựng; - Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; - Thơng tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế sở; Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 56 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi - Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Bộ Tài quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự tốn xây dựng; - Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ Tài hướng dẫn số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013/NĐCP ngày 18/12/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; - Căn Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND tỉnh Hưng Yên việc ban hành Quy định giá loại đất địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2015; - Thông báo số 289/TB-BTC ngày 31/12/2017 Sở Tài tỉnh Hưng Yên việc ban hành quy định giá bồi thường trồng, hoa màu gắn liền với đất Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hưng Yên; - Thông báo số 275/TB-SXD ngày 30/12/2016 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thông báo đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc cơng trình xây dựng khác cơng tác giải phóng mặt địa bàn tỉnh Hưng Yên; - Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 UBND tỉnh Hưng Yên việc ban hành Quy định số trường hợp cụ thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hưng Yên; - Công bố số II/CBGVL-LS ngày 25/4/2018 Liên Sở Tài - Xây dựng Tỉnh Hưng Yên việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng quý năm 2018 địa bàn huyện, thành phố Hưng Yên Các văn liên quan khác 7.2 Giá trị Tổng mức đầu tư - Khoản mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí quản lý dự án, chi phí TVĐT CPK Giá trị 40.178.541.000 đồng 7.160.437.000 đồng Dự phòng 17.973.749.000 đồng 5.225.018.000 đồng Tổng cộng 70.537.745.000 đồng Chi phí bồi thường GPMB Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 57 Đường trục trung tâm khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CHƯƠNG Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KTXH 8.1 Giới thiệu chung Đánh giá mặt hiệu kinh tế thực chất phân tích xem xét cách hệ thống hiệu chi phí lợi ích cộng đồng dân cư nói chung khía cạnh kinh tế, trị, văn hố, xã hội với lợi ích dự án quan điểm kinh tế phát triển chung toàn xã hội Những yếu tố lợi ích kinh tế - văn hố - xã hội mà dự án xây dựng sở hạ tầng giao thông đem lại việc giảm chi phí vận tải, tiết kiệm thời gian hành trình, tăng mức an tồn giao thơng Thời gian tiết kiệm dành cho người sử dụng đường xây dựng, cải tạo người tham gia mạng lưới giao thơng có liên quan, việc san sẻ lưu lượng xe, tăng mức độ lưu thông, giảm mức độ kẹt xe vv 8.2 Đánh giá lợi ích tác động tuyến đường Các tác động Tuyến đường đến tình hình phát triển kinh tế xã hội cộng đồng dân cư gồm: - Tăng mức độ thuận tiện, an tồn giao thơng cho người lái xe tham gia giao thông - Tăng hội việc làm, cải thiện mức sống xã hội, đẩy mạnh công phân phối thu nhập tăng ngoại tệ - Tác động kinh tế xã hội - Tăng ô nhiễm môi trường tăng mật độ lưu lượng giao thông Tuy nhiên, số tác động gián tiếp đánh giá khơng có đủ sở liệu qui đổi tác động thành tiền Tư vấn đánh giá số lợi ích trực tiếp mà dự án đem lại, bao gồm: - Lợi ích người sử dụng (tiết kiệm chi phí thời gian lại) - Lợi ích chi phí vận hành xe (tiết kiệm chi phí vận tải loại xe - VOC) Đối với loại phương tiện chi phí kinh tế tổng hợp loại chi phí như: chi phí nhiên liệu, chi phí dầu nhớt, chi phí xăm lốp, chi phí tu bảo dưỡng, chi phí lạm phát, chi phí chung, chi phí nhân điều hành phương tiện 11 8.3 Xác định sơ hiệu đầu tư kinh tế - xã hội - Tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh: Giá trị sản phẩm gia tăng, mức đóng góp cho ngân sách mức thu ngoại tệ lĩnh vực lân cận dự án mang lại lớn, biểu chỗ tiền đề, điều kiện cho lĩnh vực sản xuất trực tiếp phát triển tạo hành lang đầu tư mặt đời sống xã hội; - Góp phần tác động tiết kiệm tiêu dùng xã hội: Dự án đầu tư, cải thiện điều kiện lưu thông, tăng khả lưu thơng hàng hóa, giúp cho thành phần kinh tế giảm chi phí thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện phân phối thị trường sản phẩn vùng hưởng lợi - Tạo đà phát triển kinh tế cho nơi đặt dự án, phát triển ngành kinh tế khác: Phát huy Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 58 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 Báo cáo nghiên cứu khả thi mặt mạnh sẵn có, khai thác tiềm hạn chế vùng miền - Sự phù hợp dự án với đường lối phát triển kinh tế Đảng Nhà nước: ưu tiên hàng đầu cấp lãnh đạo, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế thị trường ổn định, cân rút ngắn khoảng cách vùng miền, thành thị nông thôn, miền núi - Nâng cao chất lượng sản phẩm - Góp phần tăng cường vị kinh tế địa phương góp phần thành cơng cho hội nhập kinh tế - Các hiệu kinh tế hiệu xã hội đem lại - Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 – 2020; - Giá trị sản phẩm gia tăng, mức đóng góp cho ngân sách mức thu ngoại tệ lĩnh vực lân cận dự án mang lại - Nâng cao, đáp ứng lực lưu thơng - Góp phần thúc đẩy phát triển dự án khác: Khu cơng nghiệp, thị, nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất…dọc bên đường thúc đẩy hội nhập kinh tế với khu vực lân cận Tạo đà cho phát triển kinh tế khu vực - Khai thác nguồn lực: phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực, khai thác tài nguyên, mở rộng thương mại du lịch - Kích cầu tiêu dùng thi cơng xây dựng khai thác cơng trình - Góp phần phát triển đô thị, cải thiện nâng cao chất lượng sống người dân bên tuyến - Tạo việc làm từ nguồn lao động địa phương thi công xây dựng nhằm tăng thu nhập cho người lao động - Nâng cao hiệu công tác Quốc phòng an ninh khu vực vành đai chiến lược thủ đô Hà Nội - Cải thiện mơi trường khai thác cơng trình: Giảm hàm lượng bụi, tăng khả thoát nước mưa, thoát nước thải… - Tăng thu nhập, giải việc làm cho ngành lân cận - Góp phần thực phát triển cân đối, công theo địa phương vùng lãnh thổ - Gúp phần cải thiện phân phối thu nhập xã hội - Góp phần thực sách xã hội, ưu đãi - Các hiệu văn hoá, giáo dục, y tế, sức khoẻ Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 59 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CHƯƠNG Báo cáo nghiên cứu khả thi NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường trục trung tâm khu thị phía nam QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yêncơ phù hợp với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư duyệt.Về tim tuyến có điều chỉnh cục đoạn tuyến từ Km0+800 đến Km1+800 để phù hợp với điều kiện thực tế đường dây điện cao 110Kv, khoảng cách điều chỉnh từ 0-70m Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 60 Đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CHƯƠNG 10 10.1 Báo cáo nghiên cứu khả thi KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Kết luận - Việc đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm khu thị phía nam QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cần thiết, sau dự án hoàn thành sẽ: - Từng bước hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch phê duyệt Quyết định số 421//QĐ-UBND ngày 20/3/2012; - Tạo trục đường trung tâm đại, đồng hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với quy hoạch; tạo điều kiện cho phát triển khu đô thị, công nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh khu vực - Tuyến nối liền từ QL.39 đến ĐT.387, giúp cho phương tiện vận chuyển khu vực từ QL.39 ĐT.387 qua QL.5, giảm bớt lưu lượng tham gia giao thông cho QL.5 đoạn này; rút ngắn khoảng cách thời gian vận chuyển cho phương tiện giao thơng - Góp phần chung cho hình thành khu thị Phố Nối đông thời thu hút nhà đầu tư đến với huyện, Mỹ Hào, Yên mỹ nói riêng tỉnh Hưng n nói chung Phát triển thị tạo quỹ nhà đáp ứng nhu cầu nhà người dân địa phương, đặc biệt công nhân khu công nghiệp; 10.2 Kiến nghị - Tên dự án: Dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm khu thị phía nam QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - Chiều dài tuyến: 2,57km - Quy mô: Đường cấp III theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005, tốc độ thiết kế 80km/h, riêng yếu tố bình diện trắc dọc xem xét áp dụng theo quy mơ quy hoạch tương laiđể tận dụng tối đa hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch - Quy mô mặt cắt ngang: Bnền=12m, Bmặt=11m - Các cơng trình khác: Xây dựng hồn chỉnh cơng trình nước, an tồn giao thơng, gia cố taluy… Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục trung tâm khu thị phía nam QL5 kéo dài, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yênđã lập theo quy định hành Kính đề nghị Chủ đầu tư quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ dự án./ Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 61 ... bắc giáp tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp Hà Nội Hà Nam; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình Nằm trung tâm đồng Bắc Bộ ba thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, nằm vùng kinh tế trọng điểm phía bắc,... Dự án Khu thị phía Bắc đường trục trung tâm khu thị phía Nam QL5 ngân sách Tỉnh 1.2 - Tên dự án: Đường trục trung tâm Khu đô thị phía Nam QL5 kéo dài, đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387, huyện... trung tâm khu thị phía Nam QL5 kéo dài Đoạn từ Km1+892,92 đến giao ĐT.387 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ Báo cáo nghiên cứu khả thi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh chung trục đường năm kéo dài, Thuyết minh chung trục đường năm kéo dài, CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG, CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI, HIỆN TRẠNG VÀ CÁC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI, 1 Điều kiện kinh tế - xã hội của dự án, 2 Hiện trạng giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên, CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 1 Điều kiện tự nhiên khu vực, 2 Vật liệu xây dựng, CHƯƠNG 5. QUY MÔ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, 2 Quy trình, quy phạm áp dụng, CHƯƠNG 6. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ, Phần độ lún cố kết cho phép còn lại, 2 Phương án tổ chức xây dựng, 3 Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay