Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tuyến tránh tung tâm Thị trấn Ea đrăng

40 209 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 12:03

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên đã triển khai và hoàn thành trong năm 2015, góp phần nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh theo nội dung của Nghị quyết 662013QH13 ngày 29112013. Tuyến đường chủ yếu bám theo quốc lộ 14 hiện tại, được đầu tư mở rộng theo quy mô đường cấp III, gồm 2 làn xe cơ giới, một số đoạn tuyến qua khu vực đô thị gồm 4 làn xe cơ giới. Tuy nhiên, do bám theo quốc lộ 14 hiện hữu, qua nhiều khu dân cư, khu đô thị hình thành dọc theo quốc lộ nên khả năng mở rộng rất hạn chế, trong đó có đoạn qua thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, theo quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 194QĐTTg ngày 1522012 đã xác định hướng tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực thị trấn Ea Drăng sẽ tránh về phía Đông thị trấn. Tuyến tránh này nằm trong đoạn tuyến Ngọc Hồi – Buôn Ma Thuột – Đồng Xoài – Chơn Thành với tổng chiều dài khoảng 494km, quy mô là đường cao tốc cấp 80100 km, gồm 46 làn xe. DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG .3 1.1 Giới thiệu chung .3 1.2 Các pháp lý 1.3 Tên dự án: 1.4 Phạm vi dự án 1.5 Phạm vi gói thầu .6 * Ghi chú: Gói thầu số khơng bao gồm hạng mục BTN ATGT 1.6 Tổ chức thực 1.7 Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng CHƯƠNG HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN .7 2.1 Các dự án xây dựng có liên quan 2.2 Hiện trạng giao thông khu vực .7 2.3 Quy hoạch liên quan .9 a Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 b Quy hoạch xây dựng vùng Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 c Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 10 d Quy hoạch chung xây dựng đô thị Pơng Drang 10 a Quy hoạch mạng đường ô tô cao tốc 10 b Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 định hướng đến năm 2030: 11 c Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: 12 CHƯƠNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC 14 3.1 Điều kiện tự nhiên khu vực 14 3.2 Vật liệu xây dựng 19 3.3 Bãi đổ vật liệu thừa .21 CHƯƠNG QUY MÔ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 23 4.1 Quy mô 23 4.2 Quy trình, quy phạm áp dụng .24 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 25 5.1 Hướng tuyến 25 5.2 Thiết kế bình đồ tuyến 25 5.3 Thiết kế trắc dọc tuyến 25 5.4 Thiết kế mặt cắt ngang 26 5.5 Thiết kế đường mái ta luy 26 5.6 Thiết kế mặt đường 27 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC * Ghi chú: phần khối lượng lớp BTN lớp tưới nhựa dính bám khơng tính vào hồ sơ thiết kế (thuộc gói thầu số 9) 28 5.7 Thiết kế nút giao 28 5.8 Thiết kế đường giao .29 5.9 Thiết kế hệ thống thoát nước .30 5.10 Thiết kế gia cố mái taluy 31 5.11 Thiết kế tổ chức an toàn giao thông 31 5.12 Giải pháp thiết kế cầu 31 CHƯƠNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG 32 6.1 Kế hoạch thực .32 6.2 Phương án tổ chức xây dựng 32 6.3 Biện pháp đảm bảo giao thơng q trình thi cơng .35 6.4 Biện pháp đảo bảo an toàn bảo vệ môi trường 36 CHƯƠNG NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ .39 8.1 Kết luận 39 Nút giao với đường ĐT695 nút giao với đường HCM nút giao mức tự điều khiển, bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo theo quy định; 39 Phạm vi gói thầu có cầu: Cầu Dliê Yang Km19+274,53 39 Cơng trình tuyến: bố trí đầy đủ hệ thống nước (cống, rãnh) 39 8.2 Kiến nghị 39 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2018 DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH TRUNG TÂM THỊ TRẤN EA DRĂNG, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH TỈNH ĐẮK LẮK GÓI THẦU SỐ 8: XÂY LẮP ĐOẠN KM12 – KM23+341.34 VÀ CẦU DLIÊ YANG BƯỚC: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu chung Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên triển khai hồn thành năm 2015, góp phần nối thơng tồn tuyến đường Hồ Chí Minh theo nội dung Nghị 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Tuyến đường chủ yếu bám theo quốc lộ 14 tại, đầu tư mở rộng theo quy mô đường cấp III, gồm xe giới, số đoạn tuyến qua khu vực đô thị gồm xe giới Tuy nhiên, bám theo quốc lộ 14 hữu, qua nhiều khu dân cư, khu thị hình thành dọc theo quốc lộ nên khả mở rộng hạn chế, có đoạn qua thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Vì vậy, theo quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định số 194/QĐ-TTg ngày 15/2/2012 xác định hướng tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực thị trấn Ea Drăng tránh phía Đơng thị trấn Tuyến tránh nằm đoạn tuyến Ngọc Hồi – Buôn Ma Thuột – Đồng Xoài – Chơn Thành với tổng chiều dài khoảng 494km, quy mô đường cao tốc cấp 80-100 km, gồm 4-6 xe Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định số 427/QĐ-BGTVT ngày 16/2/2017 nhằm giảm tải cho QL14 hữu Dự án nằm danh mục sử dụng vốn TPCP tiếp tục dư dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Quốc hội thông qua theo nội dung Nghị 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Bộ Giao thông vận tải phê duyệt định số 2064/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2016 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC Theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày / /2017 Bộ GTVT việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp số gói thầu khác dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk với nội dung sau: T T Tên gói thầu Gói thầu số 7: Xây lắp đoạn Km0 – Km12 cầu Ea Răl 1, Ea Răl Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12 – Km23+341,34 cầu Dliê Yang Gói thầu số 9: Thảm BTN xây dựng hệ thống ATGT gói thầu 7,8 từ Km0 – Km23+341,34 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi Theo đơn giá điều chỉnh Theo đơn giá điều chỉnh Đấu thầu rộng rãi Theo đơn giá điều chỉnh Hình thức hợp đồng Thời gian thực hợp đồng 18 tháng 18 tháng tháng 1.2 Các pháp lý - - - Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014); Văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 Bộ Xây dựng việc thực Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014) Luật Giao thông đường (Luật số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008); Luật Đất đai (Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013); Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/2/2010 Chính phủ quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 11/2010/NĐ-CP; Quyết định số 3936/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2013 việc phê duyệt phương hướng kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Tây Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Nghị số 38/2004/QH11 ngày 3/12/2004 Quốc hội chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - - - - - - - - - - - - - Nghị số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 Quốc hội điều chỉnh số nội dung giải pháp nhằm tiếp tục thực có hiệu chủ trương đầu tư, xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị số 38/2004/QH11; Nghị số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 Quốc hội dự toán ngân sách năm 2016, có việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dư dự án cải tạo, nâng cấp QL1 đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/2/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 14/10/2016 Thủ tướng phủ việc giao danh mục mức kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục dư giai đoạn 2014 2016 dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Quyết định số 4260/QĐ-ĐHCM ngày 10/12/2015 Ban QLDA đường HCM việc phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc tim tuyến theo quy hoạch chi tiết đường HCM đoạn Ngọc Hồi – Chơn Thành (địa phận tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk) Văn số 302/BTC-ĐT việc thẩm định nguồn vốn khả cân đối dự án đường HCM đoạn tuyến tránh qua Chư Sê, tỉnh Gia Lai tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng , tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 427/QĐ-BGTVT ngày 16/2/2017 Bộ GTVT, việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 893/QĐ-BGTVT ngày 14/4/2017 Bộ GTVT, việc phê duyệt nhiệm vụ dự tốn chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Văn số 1040/SGTVT-KCHT ngày 03/7/2017 Sở GTVT Đắk Lắk việc tham gia ý kiến BCNCKT dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Văn số 5260/UBND-CN ngày 7/7/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk việc tham gia ý kiến dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Thông báo số 255/TB-BGTVT ngày 6/7/2017 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tiến độ triển khai dự án qua Tây Nguyên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục dư dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Báo cáo số 790/KHĐT ngày 14/7/2017 Vụ kế hoạch đầu tư vệc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2017 Bộ trưởng Bộ GTVT, việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk Quyết định số 2442/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2017 Bộ GTVT, việc phê duyệt nhiệm vụ dự tốn chi phí khảo sát, thiết kế BVTC, lập hồ sơ mời thầu gói thầu Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC xây lắp, cắm cọc GPMB, cọc LGĐB chi phí thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán - Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk - Báo cáo thẩm tra số 3140/VKHCN-BCTTr ngày 20/11/2017 Viện khoa học công nghẹ Giao thơng vận tải - Các quy trình, quy phạm quy chuẩn xây dựng hành văn khác có liên quan 1.3 Tên dự án: - Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk - Bước: Thiết kế vẽ thi công 1.4 Phạm vi dự án - Điểm đầu (Km0) - Điểm cuối (Km23+341,34) - Chiều dài tuyến Địa bàn : Thuộc địa phận xã Ea Răl, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (tương ứng Km1687+139 đường Hồ Chí Minh tại) : Thuộc địa phận xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (tương ứng Km1709+436 đường Hồ Chí Minh tại) : 23,33 km (có xét đến lý trình đặc biệt) : Tuyến qua địa bànEa Răl, Dliê Yang, Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 1.5 Phạm vi gói thầu : Thuộc xã Dliê Yang, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (Giáp nối với Gói thầu số 7) - Điểm đầu (Km12) - Điểm cuối (Km23+341,34) - Chiều dài gói thầu : Địa bàn : : Thuộc xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (tương ứng Km1709+436 đường Hồ Chí Minh tại) 11,35 km (có xét đến lý trình đặc biệt) Tuyến qua địa bàn xã Dliê Yang, Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk * Ghi chú: Gói thầu số không bao gồm hạng mục BTN ATGT 1.6 Tổ chức thực Cơ quan phê : Bộ Giao thông vận tải duyệt Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo–Hoàn Kiếm–Hà Nội Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Địa chỉ: 106 Thái Thịnh, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 024.36249035 Đơn vị tư vấn : Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường khảo sát thiết kế Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Quận Đống Đa - Hà Nội BVTC Điện thoại: 024 35114714_ Fax: 024.35111249 Email: heco@heco.vn Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC 1.7 Hệ thống quy trình quy phạm áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng cho dự án theo danh mục tiêu chuẩn Bộ GTVT phê duyệt định 1776/QĐ-BGTVT ngày 21/6/2017 phê duyệt bổ sung Quyết định số 2403/QĐ-BGTVT ngày 15/8/2017 CHƯƠNG HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN 2.1 Các dự án xây dựng có liên quan - Gói thầu số 7: Xây lắp đoạn Km0 – Km12 cầu Ea Răl 1, Ea Răl - Gói thầu số 9: Thảm BTN xây dựng hệ thống ATGT gói thầu 7,8 từ Km0 – Km23+341,34 Cả gói thầu thuộc dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk 2.2 Hiện trạng giao thông khu vực Mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk có loại hình chính: đường bộ, đường hàng khơng đường thủy, chưa có đường sắt - Về giao thơng đường giữ vai trò chủ đạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh - Về giao thông hàng không chủ yếu vận tải hành khách qua sân bay Buôn Ma Thuột, ngày đầu tư phát triển mức - Về giao thơng đường thủy thượng nguồn sơng Sêrêpơk, có nhiều dự án đựơc triển khai để khai thác tiềm giao thông đường thủy - Các loại giao thông khác đường sắt chưa có a Đường quốc lộ: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm tuyến với tổng chiều dài 582,25 km (Nếu tính Đường Trường Sơn Đông xây dựng tuyến với 688,25 km) Tổng cầu đường quốc lộ 114 cầu với chiều dài 4.198,6 m Mô tả ngắn gọn quốc lộ trình bày Đường Hồ Chí Minh (QL 14 cũ): Chiều dài tuyến qua địa phận tỉnh Đắk Lắk 125 km, từ ranh giới tỉnh Gia Lai (Km607+600 Cầu 100 Đăk Uy) đến ranh giới tỉnh Đăk Nông (Km732+600 xã Tam Thắng, huyện Cư Jút) Đoạn có 06 cầu với tổng chiều dài 654,1 m; chủ yếu cầu thép liên hợp BTCT với tải trọng khai thác khoảng từ 25 - 30 T - Quốc lộ 26: dài 119 km (từ Km32+000 đến Km151+000), đạt cấp III miền núi, bề rộng đường ÷ 13 m, bề rộng mặt đường 5,0 ÷ 6,9 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; có 31 cầu với tổng chiều dài 685,95 m; chủ yếu cầu thép liên hợp BTCT với tải trọng khai thác khoảng từ 25 - 30 T - Quốc lộ 27: Đoạn qua tỉnh Đắk Lắk dài 88,5 km nâng cấp mặt đường đạt cấp IV miền núi; bề rộng đường 7,5 m, bề rộng mặt đường 5,5 m, kết cấu mặt đường bê tơng nhựa; có 26 cầu với tổng chiều dài 777,8 m; chủ yếu cầu thép liên hợp BTCT, cầu BTCT thường BTCT DƯL với tải trọng khai thác khoảng từ 18 - 30 T Đoạn qua thành phố Buôn Ma Thuột dài km nâng đường xe có giải phân cách, bề rộng 50m Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Quốc lộ 14C: Đoạn qua tỉnh Đắk Lắk dài 68,5 km; có 20 cầu, tràn ngầm với chiều dài 942 m Theo hồ sơ thiết kế QL 14C, đoạn qua vùng lõi Vườn quốc gia Yok Đôn nằm địa bàn huyện Buôn Đôn Ea Súp (Đắk Lắk), đến Km265 tiểu khu 253 - 408 phải tránh đèo cao nên thiết kế cắt ngang, tạo thành đoạn tuyến với chiều dài 13km, sau tiếp tục nhập vào tuyến cũ tiểu khu 452 - Quốc lộ 29: - Quốc lộ Trường Sơn Đông: b Hệ thống đường tỉnh: Mạng lưới đường tỉnh Đắk Lắk gồm 11 tuyến Tổng chiều dài 11 tuyến 351 km, mặt đường bê tơng nhựa BTXM 157 km (chiếm tỷ lệ 44,73%), mặt đường láng nhựa 184 km (chiếm tỷ lệ 52,42%), mặt đường cấp phối 10 km (chiếm tỷ lệ 2,85%) Quy mô tuyến đường tỉnh thuộc cấp IV miền núi, đường xe; chiều rộng từ 7,5 m; chiều rộng mặt từ 3,5 - 5,5m Một số đoạn qua thị xã, thị trấn mở rộng nâng cấp thành đường đô thị (mặt đường rộng từ 12 14m, vỉa hè rộng x 8m) Tổng số cầu đường tỉnh 71 cầu với tổng chiều dài vào khoảng 1046 m, cầu vĩnh cửu bán vĩnh cửu 67 cầu với chiều dài 1.003 m, lại cầu tạm Ngồi 10 tràn ngầm dài khoảng 418 m c Đường thị: Đường thị tồn tỉnh có 751,07 km đường thị; có 495,58 km trải bê tông nhựa, láng nhựa BTXM chiếm 65,98%, lại loại đường khác chiếm tỷ lệ 34,02% Các đường đô thị tập trung địa bàn TP Buôn Ma Thuột, TX Buôn Hồ thị trấn huyện d Mạng lưới đường huyện: Mạng lưới đường huyện toàn tỉnh Đắk Lắk 1403,82 km; có 954,36 km mặt đường láng nhựa BTXM chiếm tỷ lệ 67,98% lại mặt đường cấp phối đường đất chiếm tỷ lệ 32,02% Các đường huyện thường cấp V cấp VI miền núi Trên đường huyện có khoảng 67 cầu với tổng chiều dài khoảng 937,8 m Phần lớn cầu có tải trọng thấp, nhiều cầu tạm tràn Mạng lưới đường xã đường thôn buôn: mạng lưới đường xã huyện tồn tỉnh Đắk Lắk gồm 3.220,07 km; có 891,31 km mặt đường láng nhựa BTXM chiếm tỷ lệ 27,68%; lại mặt đường cấp phối đường đất chiếm tỷ lệ 72,32% Hiện 03 xã chưa có đường tới trung tâm xã Mạng lưới đường thôn buôn tương đối phát triển Tổng chiều dài tồn mạng lưới đường thơn bn 4.079,32 km; có 466,80 km mặt đường láng nhựa BTXM chiếm tỷ lệ 11,44%; lại mặt đường cấp phối đường đất chiếm tỷ lệ 88,56% e Đường thủy: Hệ thống giao thông đường thủy có khoảng 544 km đường sơng sơng Sêrêpôk, Krông Nô, Krông Ana… chảy qua huyện Krông Ana, Lăk, Buôn Đôn, Ea Sup, Krông Bông thành phố Bn Ma Thuột Do địa hình nhiều thác ghềnh nên không thuận lợi cho khai thác vận tải thủy, có số đoạn sơng ngắn khai thác vận tải thủy, chủ yếu phục vụ du lịch thuyền độc mộc số tàu khai thác cát, số đò ngang hoạt động tự phát để phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa đưa đón học sinh học xã Bình Hòa, Quỳnh Ngọc, thị trấn Buôn Trấp, Quảng Điền, thuộc huyện Krơng Ana bến đò xã Krơng Nơ, bến đò Bn Jul thuộc Huyện Lăk Bến đò Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC Buôn Trấp Krông Nô khách đơng, phức tạp địa hình, bến Tổng số phương tiện thủy nội địa hoạt động địa bàn số huyện, thành phố 834 phương tiện, có 204 phương tiện có động cơ, 630 phương tiện khơng có động loại với trọng tải khoảng 2.874 tấn, 197 phải đăng kiểm, 208 chưa đăng ký Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa có hệ thống cảng, vài bến thủy tự phát Tồn tỉnh có địa phương hoạt động vận tải thủy chủ yếu phục vụ cho khai thác cát đánh bắt cá số bến ngang sông tự để phục vụ sản xuất (chở phân bón, hàng nơng sản) sau thu hoạch Hệ thống bến thủy nội địa: bến cố định chở khách qua sơng chưa cấp phép hoạt động; có khoảng 30 thuyền tự đóng để chở học sinh học phục vụ nhân dân lại Trong có bến xếp cát, bán kính hoạt động khai thác cát từ đến km tập trung vào bến nói f Đường hàng khơng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng km phía Đơng Nam với vị trí địa lý mang tầm chiến lược đặc biệt, vốn mệnh danh thủ phủ Tây Nguyên nên Cảng hàng không Buôn Ma Thuột xây dựng với chức dùng chung cho hàng không dân dụng nhu cầu quân Thị trường hàng không Cảng hàng không Buôn Ma Thuột năm qua tăng trưởng cao, có năm mức 40%/ năm Trong năm 2012, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phục vụ gần 450.000 lượt hành khách 2.3 Quy hoạch liên quan 2.3.1 Quy hoạch chung a Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Quyết định số 87/2009/QĐ-TTg ngày 17/6/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 Hạ tầng giao thông đến năm 2020, cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ (quốc lộ 14, 14C, 26 27); quy hoạch xây dựng thêm tuyến mới: Đường Trường Sơn Đông đường Đắk Lắk – Phú Yên Cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ theo quy mô đường cấp III cấp IV miền núi, nhựa hóa, bê tơng hóa 100%; xây dựng tuyến đường huyện theo quy mô cấp IV cấp V miền núi, nhựa hóa bê tơng hóa 80%; nhựa hóa bê tơng hóa 100% đường nội thị 60% đường xã b Quy hoạch xây dựng vùng Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo nghị số 140/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát triển hạ tầng giao thông: cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ địa bàn: Quốc lộ 14, Quốc lộ 14C, Quốc lộ 26, Quốc lộ 27, Quốc lộ 29, đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đơng; nâng cấp sân bay Buôn Ma Thuột đạt cấp 4C (theo ICAO); xây dựng mạng đường sắt Tây Nguyên, gồm trục chính: Đà Nẵng - Kon Tum - Buôn Ma Thuột - Chơn Thành - thành phố Hồ Chí Minh tuyến nhánh: Bn Ma Thuột Tuy Hòa; xây dựng mạng lưới giao thông đường thủy nội địa Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC c Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 Quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22/7/2014 với phạm vi quy hoạch gồm tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng với tổng diện tích 54.641,069 km2 Quy hoạch định hướng phát triển hệ thống cửa khu kinh tế, đến năm 2030 vùng Tây Nguyên xây dựng 10 cửa khẩu, có cửa quốc tế là: Bờ Y (Kon Tum), Lệ Thanh (Gia Lai), Bu Prăng (Đắk Nông), Đắk Ruê (Đắk Lắk); 01 cửa quốc gia Đắk Per (Đắk Nông) cửa phụ Về y tế giáo dục xây dựng trung tâm y tế giáo dục lớn cấp vùng thành phố Buôn Ma Thuột thành phố Đà Lạt Đối với du lịch, quy hoạch xác định xây dựng trung tâm dịch vụ du lịch lớn vùng thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Pleiku gắn với khu du lịch Quốc gia, điểm du lịch Quốc gia đô thị du lịch Đà Lạt d Quy hoạch chung xây dựng đô thị Pơng Drang Quy hoạch chung xây dựng đô thị Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 Ủy ban Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Quyệt định số 238/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 Quy mô đô thị loại V trung tâm kinh tế phía Nam huyện KrơngBúk, đầu mối giao thương quan trọng kết nối huyện Krông Búk với thị xã Buôn Hồ thành phố Buôn Ma Thuột với quy hoạch giao thông đối ngoại Quốc lộ 14, Quốc lộ 29, tỉnh lộ 688 Đường D8 Tuyến tránh thị xã Bn Hồ thuộc dự án đường Hồ Chí Minh xác định điểm đầu giao với quốc lộ 14,hướng tuyến thiết kế tránh khu đô thị Pơng Drang, huyện Krơng Búk tỉnh Đắk Lắk phía Tây khoảng 500-800m 2.3.2 Quy hoạch chuyên ngành a Quy hoạch mạng đường ô tô cao tốc Quy hoạch mạng đường ô tô cao tốc Việt Nam gồm 22 tuyến với tổng chiều dài 5.873km Liên quan đến dự án trục cao tốc Bắc Nam phía Tây từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh (Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/12/2012) đoạn tránh thị trấn Ea Drăng có quy mơ đường cao tốc từ 4-6 xe với vận tốc thiết kế 80-100km/h Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Đắk Lắk: Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 10 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Phối hợp với bình đồ để tạo tuyến đường hài hòa, êm thuận - Phối hợp với không gian xung quanh, không phá vỡ cảnh quan môi trường - Phù hợp với địa hình, đảm bảo tần suất thiết thiết kế bố trí cơng trình cầu, cống Kết thiết kế trắc dọc tuyến đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ứng với quy mô đường cấp IV đồng hồn tồn đáp ứng quy mơ đường cao tốc tương lai 5.4 Thiết kế mặt cắt ngang Quy mô mặt cắt ngang thiết kế theo quy mô đường cấp IV gồm thành phần chi tiết sau:  Bề rộng xe chạy: x 3,50m = 7,00 m  Lề đất (châm trước không gia cố): x 1,0m = 2,00 m  Chiều rộng toàn bộ: B = 9,00 m  Độ dốc ngang mặt đường mái: Imặt = 2%, Ilề = 6%  Trong đường cong độ dốc mặt đường theo độ dốc siêu cao, siêu cao quay quanh tim (theo TCVN 4054:2005) 5.5 Thiết kế đường mái ta luy Đối với đắp, độ dốc mái taluy áp dụng 1:1.5; chiều cao đắp lớn, khoảng 6m cao phải tạo bậc thềm rộng 2m (giật cấp) dốc Đối với đào, vào điều kiện địa chất cụ thể khu vực để thiết kế độ dốc mái ta luy đào phù hợp (đất 1/1, đá 1/0,5) Nếu chiều cao mái dốc lớn 8m bố trí hộ đạo rộng 2m Đối với đoạn đào sâu, đắp cao: Trên tuyến có số đoạn đường đào sâu, đắp cao Tư vấn kiểm toán ổn định đường, đoạn có hệ số ổn định nhỏ 1,25 ngả mái taluy để đảm bảo ổn định đường TT Lý trình I II Nền đắp cao Km15+230 – Km15+310 Km17+152 – Km17+190 Km23+980 – Km23+120 Nền đào sâu Km16+660 – Km16+880 Km17+390 – Km17+750 Km18+160 – Km18+370 Chiều dài (m) Chiều sâu đào/ Chiều cao đắp tính tốn (m) Hệ số ổn định Độ dốc mái taluy 80 40 140 15,66 14,24 12,04 1,353 1,443 1,353 1/1,5 1/1,5 1/1,5 220 360 210 20 23 19 1,326 1,366 1,404 1/1 – 1/1,5 1/1 – 1/1,5 1/0,5 – 1/1 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 26 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - - - Kết cấu đường bao gồm thành phần sau: Lớp thượng: Trong phạm vi chiều dày 50cm (với đắp), 30cm (với đào) kể từ đáy kết cấu áo đường, đắp đất, đầm nén đảm bảo độ chặt K ≥ 0,98 Vật liệu dùng để đắp lớp thỏa mãn tiêu kỹ thuật quy định Quy định thi công nghiệm thu dự án phê duyệt Trường hợp đáy KCAĐ đá khơng bố trí lớp đắp K98 Nền đường đắp (K≥0,95): xác định phạm vi từ đáy lớp thượng tới đường đào (sau bóc đất khơng thích hợp), vật liệu đắp đất Trước thi công đường đắp, lớp đất bề mặt, có chiều dày trung bình 30cm, đào bỏ sau dọn dẹp mặt Khi tuyến qua khu vực khe trũng phải vét hết chiều dày lớp bùn trước thi công đắp Với vị trí cắt ngang có độ dốc >20% tiến hành đánh cấp với rộng tối thiểu 1,0m trước thi công đắp Đối với phạm vi đào có bố trí rãnh biên nước * Ghi chú: - Vật liệu đắp K95 Tư vấn dự kiến tận dụng từ đất đào đường (đất cấp 2, cấp để đắp Căn kết khảo sát địa chất lớp đất có hàm lượng bụi sét cao, giới hạn chảy số dẻo lớn Qua tham khảo dự án khu vực triển khai thi công (Dự án cải tạo nâng cấp đường HCM đoạn qua Tây Nguyên, Dự án tuyến tránh Pleiku…) đặc tính chung đất khu vực Tây Nguyên, dự án khu vực tận dụng đất đào để đắp đường K95 - Vật liệu K98 vị trí đào: Căn kết khảo sát địa chất vật liệu đào từ đường không đủ tiêu chuẩn làm lớp K98, TVTK đề xuất thay 30cm vật liệu khai thác mỏ cho lớp K98 Trong trình thi cơng, Nhà thầu cần làm thí nghiệm tiêu lý vật liệu chỗ đủ điều kiện làm lớp K98 tận dụng lu lèn đảm bảo độ chặt K98 5.6 Thiết kế mặt đường a Nguyên tắc thiết kế Kết cấu mặt đường phải đảm bảo cường độ, độ nhám, độ ổn định trình khai thác sử dụng; - Tuân thủ nguyên tắc sử dụng, phối hợp loại vật liệu mặt đường; - Loại kết cấu phải phù hợp với điều kiện thuỷ nhiệt khu vực tuyến; - Phù hợp với khả thi công thực tế, tăng nhanh tốc độ thi công dây chuyền để giảm giá thành xây dựng; - Sử dụng tối đa vật liệu sẵn có địa phương; b Phương án kết cấu mặt đường Kết cấu mặt đường lựa chọn phù hợp với kết cấu theo hồ sơ thiết kế sở duyệt đường bê tơng nhựa móng cấp phối đá dăm đảm bảo cường độ mặt đường Eyc ≥ 130Mpa (giá trị tối thiểu tương ứng với đường cấp IV) - Kết cấu tuyến cụ thể sau: + BTN chặt 12,5 mm (BTNC 12,5) cm - Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 27 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - - + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2 lớp + BTN chặt 19 mm (BTNC 19) cm + Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 lớp + CPĐD loại 16 cm + CPĐD loại 18 cm Kết cấu mặt đường nút giao: Đối với phần mặt đường mở rộng nhánh đường Hồ Chí Minh trạng, để đồng với tuyến đường khai thác, TVTK kiến nghị KCMĐ kết cấu hữu, bao gồm lớp sau: + BTN chặt 12,5 mm (BTNC 12,5) cm + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2 lớp + BTN chặt 19 mm (BTNC 19) cm + Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2 lớp + CPĐD loại 25 cm + CPĐD loại 25 cm Đối với phần mặt đường tăng cường mặt đường cũ, tùy thuộc cao độ vuốt nối mà bù vênh BTNC hay BTNR chi tiết thể vẽ cắt ngang Kết cấu mặt đường phạm vi vuốt nối đường dân sinh: + Láng nhựa lớp tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2 2,5 cm + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2 lớp + CPĐD loại 15 cm * Ghi chú: phần khối lượng lớp BTN lớp tưới nhựa dính bám khơng tính vào hồ sơ thiết kế (thuộc gói thầu số 9) 5.7 Thiết kế nút giao a Nguyên tắc thiết kế Phương án đề xuất cho nút giao tuyến thuộc dự án phải đảm bảo nguyên tắc thiết kế sau: - Phù hợp với quy mô tuyến đường giao; - Phù hợp yêu cầu quy hoạch phát triển giao thông vận tải địa phương; - Đảm bảo khả thông hành cho phương tiện tham gia giao thông, giảm thiểu tối đa điểm xung đột giao thông; - Đảm bảo vận tốc thiết kế nút giao phù hợp với yếu tố hình học nút giao; - Đảm bảo điều kiện làm việc bình thường cho cơng trình lân cận; b Kết thiết kế Trên tuyến có vị trí nút giao nút giao ngã tư với ĐT695 (TL15) Km15+740,4 nút giao ngã ba cuối tuyến – Km23+341,34 Giải pháp thiết kế nút sau: Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 28 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Nút giao ĐT695: + Đường tỉnh ĐT.695 khu vực nút giao có quy mơ đường B=7,5m, mặt đường rộng 5,5m, địa hình tương đối dốc, khơng có dân cư sinh sống, nước qua rãnh dọc hai bên đường Tuyến tránh giao với ĐT695 Km15+740,4 tạo thành ngã tư, góc giao khoảng 72o + Căn theo điều kiện trạng khu vực nút yếu tố liên quan, kiến nghị tốc độ thiết kế nút giao V=30km/h để hạn chế phạm vi chiếm dụng, đảm bảo an tồn khai thác Bố trí đầy đủ nhánh rẽ phải, rẽ trái vào đường ĐT695 + Toàn phạm vi nút giao thiết kế kết cấu mặt đường bê tông nhựa, bố trí đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an tồn giao thơng kết hợp với hệ thống vạch sơn, biển báo đảm bảo an tồn giao thơng q trình khai thác + Để tăng cường an tồn giao thông cho nhánh đường tỉnh vào nút, TVTK kiến nghị đào hạ cao độ đường cũ để giảm độ dốc dọc phạm vi nút giao sau vuốt nối đường trạng + Thoát nước nút giao qua rãnh dọc hai bên - Nút giao cuối tuyến Km23+341,34 – Giao với ĐHCM (QL14) tại: + Tuyến đường QL14 khu vực nút giao có quy mơ đường cấp III, đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, địa hình tương đối phẳng, khơng có dân cư sinh sống, nước tự nhiên sang hai bên Tuyến tránh kết thúc nút giao với đường QL14 tạo thành ngã ba, góc giao khoảng 73o + Trong giai đoạn trước mắt, tuyến tránh đường cấp IV đồng bằng, kiến nghị phương án nút giao ngã ba mức với đường Quốc lộ 14 + Căn theo điều kiện trạng khu vực nút yếu tố liên quan, kiến nghị tốc độ thiết kế nút giao V=30km/h để hạn chế phạm vi chiếm dụng, đảm bảo an toàn khai thác Tiến hành bố trí đầy đủ nhánh rẽ phải, rẽ trái vào đường QL14 + Toàn phạm vi nút giao thiết kế kết cấu mặt đường bê tơng nhựa, bố trí đầy đủ trang thiết bị đảm bảo an toàn giao thông để tạo đảo di động kết hợp với hệ thống vạch sơn, biển báo đảm bảo an toàn giao thơng q trình khai thác Trên nhánh tuyến tránh bố trí đảo giọt nước đảo tam giác đảo xếp di động để phân luồng phương tiện Trên nhánh QL14 bố trí dải phân cách đảo xếp di động để phân chiều xe chạy riêng biệt - Thoát nước khu vực nút giao thoát tự nhiên sang hai bên 5.8 Thiết kế đường giao Ngồi nút giao cắt trên, tuyến giao cắt với số đường dân sinh Các tuyến đường chủ yếu đường đất cấp phối, đường lâm nghiệp có số đường láng nhựa Giải pháp thiết kế: Các đường giao chủ yếu có quy mơ nhỏ, lưu lượng giao thơng khơng nhiều, đó, tư vấn thiết kế kiến nghị giải pháp vuốt nối trực tiếp đường ngang với tuyến đường Đối với đường có phương tiện lưu thơng sử dụng độ dốc vuốt nối Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 29 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC i≤8% để đảm bảo thuận tiện cho xe cộ lưu thơng an tồn khai thác, tuyến đường nhỏ phục vụ nông nghiệp, vào vườn vuối nối đảm bảo êm thuận, hạn chế phạm vi chiếm dụng cơng trình Đối với số đường giao nằm đoạn đào sâu, đắp cao cải nắn để đảm bảo vuốt nối êm thuận 5.9 Thiết kế hệ thống thoát nước a Thoát nước ngang đường Các cống đoạn tuyến cống cấu tạo cống thoát nước lưu vực Khẩu độ vị trí cống bố trí sở tính tốn thuỷ văn, thuỷ lực đảm bảo đủ độ nước, khơng làm ảnh hưởng đến điều kiện thuỷ văn khu vực tuyến qua Đối với đoạn tuyến trùng quy hoạch đường HCM có xét tận dụng cho đường cao tốc tương lai nên Tư vấn kiến nghị độ cống nhỏ D=1,2m: Tại vị trí cống địa hình có bố trí sân cống vị trí cửa vào cửa ra, đảm bảo thuận lợi cho hướng dòng chảy tránh xói Đối với cống nhỏ (2m) dùng BTCT đổ chỗ Kết thiết kế cống sau: TT Loại cống Cống tròn D1,0m Cống tròn D1,20m Cống tròn D1,50m Cống tròn 2D1,50m Cống tròn 2D2,0m Cống hộp B x H = (4,0x3,5)m Cống hộp B x H = (3,0x3,0)m Cống hộp 2xB x H = (2x4x3,5)m Cống hộp B x H = (3,5x3,5)m 10 Cống hộp B x H = (2,5x2,5)m 11 Cống hộp B x H = (3,5x3,0)m 12 Tổng Đơn vị cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m cái/m Khối lượng 3/31 5/98,10 7/142,5 2/100,5 2/70 1/32,74 1/57,14 1/24,20 1/28,40 1/34,50 1/30,90 25/649,98 b Thoát nước dọc Đối với đoạn đào, bố trí rãnh dọc nước mặt đường mái taluy Kích thước rãnh tùy thuộc đoạn theo tính tốn thủy văn thể vẽ cắt ngang chi tiết Khi độ dốc dọc lớn, đoạn có nguy xói lở gia cố lòng rãnh BTXM đúc sẵn, phần đáy rãnh BTXM đổ chỗ Nước rãnh dọc dẫn khe suối thượng hạ lưu cống ngang Các đoạn rãnh qua đường ngang dân sinh bố trí nắp đậy chịu lực BTCT dày 15cm Đối với đoạn đường đào sâu: bố trí rãnh bậc cơ, dốc nước để thu nước địa hình, nước mái taluy đào & nước mặt đường bố trí vị trí phù hợp Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 30 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC 5.10 Thiết kế gia cố mái taluy - Đối với ta luy đắp trồng cỏ chống xói - Đối với đoạn đắp ven theo khe suối gia cố bê tông đúc sẵn 5.11 Thiết kế tổ chức an tồn giao thơng Tuyến đường thiết kế tổ chức giao thông chiều theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ”, QCVN41-2016 tương ứng với đường cấp IV; Hồ sơ thiết kế ATGT lập Gói thầu riêng (Gói thầu số 9) 5.12 Giải pháp thiết kế cầu Phạm vi gói thầu có vị trí cầu: Cầu Dliê Yang Km19+274,53, giải pháp thiết kế sau: - Cầu xây dựng vĩnh cửu BTCTƯST BTCT; - Tải trọng thiết kế: HL93, người KN/m2; - Tần suất thiết kế: P1%; - Sông không thông thuyền, có trơi; - Động đất cấp VII, hệ số gia tốc động đất 0.0146 (theo TCVN 9386-2012) a Kết cấu phần trên: - Cầu giản đơn với sơ đồ cầu 2x24m, chiều dài toàn cầu dự kiến Ltc=61,27m; - Bề rộng cầu B=9m; - Mặt cắt ngang cầu gồm dầm chữ I, BTCT DƯL với chiều cao dầm h=1,45m, khoảng cách dầm 2,4m; - Bản mặt cầu BTCT, dày tối thiểu 20cm nối liên tục nhiệt; - Lớp phủ mặt cầu bê tông nhựa chặt D max=12,5 dày 7cm lớp tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2 lớp phòng nước dạng phun - Gối cao su cốt thép nhập ngoại - Khe co dãn lược thép - Lan can bê tông b Kết cấu phần dưới: - Kết cấu hai mố M1, M2: Dạng chữ U, BTCT thường, móng đặt đá; Giữa móng đá liên kết chốt neo; - Kết cấu trụ: Trụ cầu thân đặc BTCT thường, móng đặt đá Giữa móng đá liên kết chốt neo; Ghi chú: Cao độ đặt móng dự kiến, thi cơng vào kết địa chất thực tế định cao độ đặt móng thức c Kết cấu khác: - Đường đầu cầu theo tiêu chuẩn chung tuyến - Tứ nón chân khay đá hộc xây M100 Hai bên tứ nón có bố trí bậc lên xuống để kiểm tra, tu bảo dưỡng trình khai thác cầu (Chi tiết xem hồ sơ thiết kế phần cầu) Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 31 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC CHƯƠNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG Kế hoạch thực Dự án thực theo chủ trương dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục dư giai đoạn 2014 - 2016 dự án cải tạo, nâng cấp QL1A đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Theo đó, kế hoạch dự kiến thực dự án sau: - Lập thiết kế BVTC: Quý IV năm 2017 - Thi công xây dựng: Qúy I năm 2018 hồn thành năm 2019 (thời gian thi cơng dự kiến 18 tháng) 6.2 Phương án tổ chức xây dựng 6.2.1 Đường công vụ ngoại tuyến Căn trạng mạng lưới giao thông khu vực dự án, phương án vận chuyển vật liệu chủ yếu thực theo tuyến đường sau: - Quốc lộ 14 tại: đảm bảo quy mô đường cấp III, xe (đoạn qua đô thị gồm xe giới) Từ vị trí giao QL14 đầu cuối tuyến bố trí mũi thi cơng theo hướng tuyến - Đường tỉnh ĐT695 (Km15+740) có quy mơ Bn=7,5m; Bm=5,5m mặt đường BTN: Từ vị trí tuyến giao với đường tỉnh ĐT695 bố trí mũi thi cơng hai hướng dọc theo tuyến - Ngồi ra, sử dụng số đường ngang lâm nghiệp dẫn đến gần vị trí cầu, cống lớn để tổ chức thi công Phương án vận chuyển vật liệu chủ yếu thực dọc theo QL14 tuyến đường ngang nêu Trong đó, QL14, ĐT695 đáp ứng yêu cầu vận chuyển, tuyến tận dụng để xe máy di chuyển đến vị trí thi cơng 6.2.2 Cơng tác điều phối vật liệu a Đất đắp Theo trắc dọc thiết kế, hầu hết phạm vi tuyến tránh thị trấn Ea Drăng đào, phạm vi đắp chủ yếu qua khe Với đặc điểm địa chất khu vực dọc tuyến tồn đất đắp đường tận dụng từ đất đào đường Cự ly điều phối dọc từ đào sang đắp trung bình 300m Đối với lớp đất đắp thượng K98: Lấy đất từ mỏ đất khu vực đạt yêu cầu vật liệu đắp lớp thượng để đắp Giá đất đắp tạm tính theo đơn giá xây dựng tỉnh Đăk Lắk b Cát, đá xây dựng Cát, đá xây dựng lấy mỏ khu vực dự án Theo kết điều tra mỏ vật liệu bước khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, mỏ khu vực dự án đáp ứng yêu cầu Giá đá, cát xây dựng tạm tính theo đơn giá xây dựng tỉnh Đăk Lắk c Bãi đổ thải vật liệu 6.1 Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 32 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC Các vật liệu đào sau tận dụng để đắp, phần lại vận chuyển vào vị trí đổ thải theo quy định Cự ly vận chuyển đổ thải tính từ trung tuyến đến bãi đổ thải sau: + Đổ thải đá: 7km + Đổ thải đất: 8,5km Vị trí bãi đổ thải thỏa thuận với quan quản lý địa phương biên kèm theo d Bê tông nhựa Bê tông nhựa cho dự án dự kiến lấy trạm trộn BTN mỏ đá Sài Gòn thuộc xã Ea Sol, huyện Ea H' Leo, tỉnh Đắk Lắk, trạm Công ty TNHH xây dựng thương mại Sài Gòn quản lý Theo kết thí nghiệm vật liệu đá mỏ cho thấy đá mỏ có thành phần đá bazan xám xanh đen có cường độ kháng nén (ở trạng thái bão hòa) có giá trị từ (886,4 – 922 Kg/cm2) < 1000 Kg/cm2 theo TCVN 8819:2011 yêu cầu > 1000 Kg/cm2 Trong giai đoạn khảo sát Tư vấn thí nghiệm mẫu đá mỏ, số mẫu thí nghiệm hạn chế cục chưa phản ánh hết đặc trưng đá mỏ, trình thi công cần lựa chọn vỉa đá tốt bổ sung thí nghiệm để định lựa chọn đá dùng cho BTN Trong trường hợp khơng đạt lấy mỏ đá lân cận mỏ Tân Thành Đạt bổ sung phụ gia tang độ dính bám (do độ dính bám đá với nhựa đạt cấp 2) 6.2.3 Tổ chức thi công chủ đạo a Công tác chuẩn bị - Chuẩn bị mặt bằng: bao gồm công tác di chuyển cơng trình dân dụng, bàn giao mặt cơng trường cho Nhà thầu xây dựng - Công tác huy động nhân lực, trang thiết bị thi công; thỏa thuận, xin phép xây dựng - Dọn dẹp mặt bằng: tháo dỡ loại chướng ngại vật, kết cấu cơng trình tồn phạm vi xây dựng b Thi công đường - Dùng máy ủi, máy đào, ô tô, máy gạt kết hợp với nhân lực đào xúc đất hữu cơ, bùn sét vận chuyển đến nơi quy định đổ Đắp đất lớp đầm lèn theo quy trình thi cơng hành đạt độ chặt theo u cầu Thi công mở rộng bên đường để đảm bảo giao thông - Đối với số đoạn đắp qua ao, hồ: dùng máy đào đào lớp đất bùn, đất khơng thích hợp tiến hành đắp lớp đường - Tận dụng phần vật liệu đào nền, đào khuôn đường đất để đắp đường Lu lèn đạt độ chặt tối thiểu K95 - Đối với số đoạn đào đường đá, xin phép lập hộ chiếu nổ mìn thi cơng nổ phá - Vận chuyển vật liệu, đất đá thừa đến vị trí đổ thải theo quy định c Thi cơng cống nước ngang - Thi cơng cống ngang đồng thời với qúa trình thi cơng đường Chọn thời điểm thi cơng thích hợp để khơng ảnh hưởng đến dòng chảy Thi cơng đường đến cao độ đáy móng cống thi cơng cống Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 33 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Thi cơng móng cống lắp đặt cống ngang trước đắp đường Ống cống dùng ống đúc sẵn, mua vận chuyển đến công trường - Thi công cống hộp lớn BTCT đổ chỗ Trường hợp cống hộp dùng móng cọc thi cơng độc lập với đường - Đắp hai bên mang cống đất với chiều dày tối thiểu 50cm trước thi công đường máy để tránh nứt vỡ cống e Công tác xây dựng rãnh dọc, rãnh bậc, bậc nước Công tác xây dựng rãnh dọc, rãnh bậc, bậc nước thi cơng với q trình đào để đảm bảo nước, khơng gây xói lở đường mái taluy g Thi công cầu Để thi công cầu máy móc, vật tư thiết bị vận chuyển theo tuyến thi cơng đồng thời dự án tập kết phạm vi đường đầu cầu phía mố cầu, vị trí mố mặt cơng trường phụ phục vụ thi công mố * Thi công mố: San ủi mặt thi công; Đào đất hố móng; Lắp đặt ván khn đổ bê tơng bệ móng; Lắp đặt ván khuôn đổ bê tông thân mố, tường cánh, tường đỉnh; Hồn thiện mố * Thi cơng trụ: San ủi mặt thi cơng; Đào đất hố móng; Lắp đặt ván khn đổ bê tơng bệ móng; Lắp đặt ván khuôn đổ bê tông thân trụ, xà mũ; Hồn thiện trụ * Thi cơng kết cấu nhịp: Dầm chủ đúc bãi đúc phía đầu cuối cầu Vận chuyển dầm xe gng vị trí cầu Dùng cần cẩu sàng dầm vào vị trí Đổ bê tông mặt cầu, lớp bê tông liên kết lan can Hồn thiện cầu h Thi cơng mặt đường làm * Mặt đường làm mới: - Sửa sang hồn chỉnh khn đường, đầm nén để đường đáy áo đường đạt độ chặt K≥ 0,98 - Thi cơng lớp móng cấp phối đá dăm lớp loại II (Dmax=37,5) dày 18cm theo Quy trình thi công nghiệm thu TCVN 8859-2011 - Thi công lớp móng cấp phối đá dăm lớp loại I (Dmax=25) dày 16cm theo Quy trình thi cơng nghiệm thu TCVN 8859-2011 - Thi công lớp nhựa thấm bám 1kg/m2 mặt lớp CPĐD Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 34 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Thi công lớp bê tông nhựa chặt C19 rải nóng dày 5cm Trình tự thi cơng lớp mặt đường bê tông nhựa phải tuân thủ theo yêu cầu thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN8819:2011 định 858/QĐ-BGVT Bộ GTVT - Thi cơng lớp nhựa dính bám 0,5kg/m2 mặt lớp BTN C19 - Thi công lớp bê tông nhựa chặt C19 rải nóng dày 4cm Trình tự thi cơng lớp mặt đường bê tông nhựa phải tuân thủ theo yêu cầu thi công nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa TCVN8819:2011 định 858/QĐ-BGVT Bộ GTVT j Cơng tác hồn thiện Thi cơng hệ thống cọc tiêu, hộ lan tơn sóng Trồng cột biển báo, lắp đặt biển Trồng cỏ gia cố mái taluy Sơn kẻ đường 6.3 Biện pháp đảm bảo giao thông q trình thi cơng - Trong q trình thi cơng, đơn vị tham gia thi công phải tuân theo chặt chẽ quy định sau để đảm bảo giao thơng đường đảm bảo an tồn lao động - Thông báo phương tiện thông tin đại chúng đài báo, qua hệ thống thông tin thôn xã sở để hạn chế giao thông nội dung cơng việc, tiến độ cơng trình mức độ ảnh hưởng việc thi công cơng trình đến sinh hoạt bình thường nhân dân ngày - Vật liệu thi công tập kết gọn gàng, thi cơng tới đâu bố trí vật liệu tới đó, khơng đổ vật liệu bừa bãi gây ảnh hưởng giao thông - Các loại phương tiện, máy móc thi cơng, cơng nhân di chuyển phạm vi thi công theo hướng dẫn cán kỹ thuật tổ chun trách an tồn giao thơng Máy móc hết làm việc phải tập kết gọn gàng tránh ùn tắc giao thông - Đối với đoạn đào sâu, đắp cao phải luôn san gạt sau đào nổ mìn để tạo mặt bằng, dọn dẹp đất đá đường tại, đảm bảo có đường cho phương tiện - Nổ mìn phá đá vào số định ngày phải thơng báo rộng rãi trước vị trí nổ khu vực ảnh hưởng - Do địa bàn thi công chật hẹp, phương pháp nổ phá đào đường dùng phương pháp nổ om để phạm vi đất đá không bắn xa lấp sông suối Một số vị trí đặc biệt nguy hiểm, nổ phá cần có biện pháp che chắn - Nổ phá đất đá mặt để đảm bảo GT phải vận chuyển ngày Các đơn vị thi công phải liên tục dọn mặt xe qua lại - Bố trí cơng trình bảo đảm an tồn giao thông như: Biển báo công trường, hạn chế tốc độ, bố trí rào chắn Phân cơng đạo, bảo vệ, hướng dẫn người phương tiện qua lại - Bố trí lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, dẫn công trường thiết bị kiểm sốt giao thơng khác cần thiết, phù hợp với luật lệ hành Đặc biệt trọng tới việc bố trí đủ tầm nhìn đèn thắp sáng cho khu vực vào ban đêm, vị trí giao cắt đường cơng vụ đoạn tuyến thi cơng Nhà thầu bố trí biển báo hiệu nhằm hạn chế tới mức thấp tai nạn xảy Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 35 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông, lực lượng trang bị đủ dụng cụ như: băng đeo tay, cờ huy… tập huấn chức năng, nhiệm vụ, xử lý tình xảy - Tại vị trí cơng trình cắt ngang đường nhánh, đường rẽ phải tổ chức tập trung thi công dứt điểm với thời gian ngắn nhất, vào thời điểm thích hợp kể thời gian thi cơng ban đêm - Các vị trí giao cắt với đường điện cao thế: Trong phạm vi đoạn tuyến có mơt số vị trí vị trí giao cắt với đường điện cao (220Kv, 500Kv) Theo kết khảo sát Tư vấn vị trí giao điện đảm bảo tính khơng thiết kế theo Luật điện lực Nghị định số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 Bộ GTVT Tuy nhiên, q trình thi cơng để đảm bảo an toàn cho người thiết bị thi công đoạn tuyến trên, Nhà thầu cần lưu ý thực biện pháp an toàn cần thiết tránh tượng phoáng điện - Biện pháp đảm bảo giao thơng Nút giao: Phạm vi gói thầu có nút giao, (giao với ĐT695 Km15+740 đường HCM cuối tuyến tránh) q trình thi cơng nút giao cần đảm bảo giao thơng thơng suốt, bố trí người điều khiển giao thơng, bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo hiệu…Đặc biệt với nút giao với ĐT695 thi công đào hạ đường cũ cần thi công 1/2 đường, 1/2 đường lại để đảm bảo giao thông, tiến hành đào luân chuyển hai bên để hạ dần cao độ tránh để độ chênh nửa đường lớn 6.4 Biện pháp đảo bảo an toàn bảo vệ môi trường - Các phương án thi cơng chi tiết nhà thầu cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho lực lượng thi cơng, cho nhân dân địa phương cơng trình có gần nơi xây dựng - Lái xe, lái máy người lao động huấn luyện nhắc nhở nội dung cơng tác an tồn trước thi công, đặc biệt điều kiện thi công hỗn hợp xe máy nhân lực Mọi cán cơng nhân viên làm việc cơng trường có nghĩa vụ tuân thủ qui tắc an toàn đặc biệt phá đá nổ mìn - Khi bẩy, gỡ đá cao phải bố trí người canh gác phía Trước bẩy tảng đá lớn văng xa bình thường phải báo cho người canh gác biết để khỏi phạm vi đá lăn tới Khi nghe tín hiệu báo nổ mìn phải vào vị trí an tồn Người giao nhiệm vụ cậy gỡ khu vực phải bẩy, gỡ hết tảng đá treo leo không ổn định khu vực Nếu gặp trường hợp khó khăn khơng tự giải trình bẩy gỡ phải báo cho cán huy trực tiếp để có biện pháp xử lý Cấm bố trí người làm việc bên trên, người làm phía tầng người làm việc núi người làm việc chân núi thời gian đoạn tuyến - Nếu dùng phương tiện vận tải lớn cần có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ nhà cửa dân cư (có thể chọn đường tránh xa khu dân cư) - Ơ tơ vận chuyển đất phải có bạt che, qua khu dân cư phải tưới nước thường xuyên tránh bụi - Để đảm bảo an toàn cho phương tiện đường, đường vận chuyển thiết phải tu sửa chữa kịp thời Thời gian vận chuyển nên bố trí tránh cao điểm khu vực có mật độ giao thơng cao Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 36 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC - Cần chọn vị trí đổ đất thải để khơng gây hại đến cỏ, nguồn nước sinh họat canh tác dân quanh vùng - Vị trí đổ thải đồng ý địa phương - Cử công nhân dọn vật liệu rơi vãi làm cản trở giao thông gây bụi - Dùng xe tưới nước chống bụi khu vực dân cư Việc đảm bảo an tồn giao thơng thực từ bắt đầu thi công đến kết thúc xây dựng bàn giao cơng trình xong Cơng ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 37 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC CHƯƠNG NHỮNG THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ CƠ SỞ Hồ sơ thiết kế vẽ thi cơng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 -:Km23+341,34 cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk khơng có điều chỉnh lớn so với thiết kế sở phê duyệt Có số thay đổi nhỏ, chi tiết sau: - Kích thước rãnh biên số đoạn tuyến tăng kích thước phù hợp với kết tính tốn nước; - Một số vị trí cống điều chỉnh phù hợp với kết khảo sát địa hình bước thiết kế BVTC Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 38 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC CHƯƠNG KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 8.1 Kết luận Bản vẽ thi cơng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 -:- Km23+341,34 cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk lập phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi TKCS duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2016 Bộ GTVT, bao gồm nội dung chủ yếu sau: - Chiều dài đoạn tuyến: Ltuyến = 12,558 km; - Quy mô mặt cắt ngang đoạn tuyến tránh: Bnền = 9.0m gồm thành phần sau: Bề rộng xe giới: 2x3.5 = 7,0m Bmặt = Lề đất: = x 1,0m = 2,0m Blề đất Quy mô mặt cắt ngang cầu tuyến với quy mô cầu Bcầu = 9,0m tương đương với quy mô tuyến, gồm: Bề rộng xe giới: x 3,5 = 7,0m Bmặt = Lề an toàn x 0,5 = 1,0m Blề = Lan can: = x 0,5 = 1,0m Blc - Nút giao với đường ĐT695 nút giao với đường HCM nút giao mức tự điều khiển, bố trí đầy đủ vạch sơn, biển báo theo quy định; - Phạm vi gói thầu có cầu: Cầu Dliê Yang Km19+274,53 - Cơng trình tuyến: bố trí đầy đủ hệ thống thoát nước (cống, rãnh) 8.2 Kiến nghị Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12+000 - Km23+341,34 cầu Dliê Yang (không bao gồm thảm BTN hệ thống ATGT) Dự án xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk lập phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi TKCS duyệt theo Quyết định số 2064/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2016 Bộ GTVT quy định hành Kính trình quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Trong bước triển khai thi công, kiến nghị tuân thủ chặt chẽ theo Quy định kỹ thuật thi công nghiệm thu dự án Các thay đổi (nếu có) so với hồ sơ thiết kế duyệt phải thông báo kịp thời cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát Tư vấn thiết kế để Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 39 DAXD tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng Gói thầu số 8: Xây lắp đoạn Km12-Km23+341.34 huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk Bước: Thiết kế BVTC phối hợp giải o o - Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường (HECO) 40 ... (Luật số 50/ 2014 /QH13 ngày 18/6/ 2014 ); Văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/ 2014 Bộ Xây dựng việc thực Luật Xây dựng số 50/ 2014 /QH13; Luật Bảo vệ môi trường (Luật số 55/ 2014 /QH13 ngày 23/6/ 2014 ) Luật... Luật Đất đai (Luật số 45/ 2013 /QH13 ngày 29/11/ 2013 ); Nghị định 59/ 2015 /NĐ-CP ngày 18/6/ 2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 46/ 2015 /NĐ-CP ngày 12/5/ 2015 Chính phủ quản lý chất... định số 11/ 2010 /NĐ-CP, ngày 24/2/ 2010 Chính phủ quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Nghị định số 100/ 2013 /NĐ-CP ngày 03/9/ 2013 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 11/ 2010 /NĐ-CP;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tuyến tránh tung tâm Thị trấn Ea đrăng, Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tuyến tránh tung tâm Thị trấn Ea đrăng, CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG, CHƯƠNG 2. HIỆN TRẠNG KHU VỰC DỰ ÁN, CHƯƠNG 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC, 1 Điều kiện tự nhiên khu vực, 3 Bãi đổ vật liệu thừa, 2 Quy trình, quy phạm áp dụng, * Nguyên tắc thiết kế: Cắt dọc tuyến được thiết kế dựa trên những điểm khống chế cơ bản như sau:, * Ghi chú: phần khối lượng các lớp BTN và 1 lớp tưới nhựa dính bám không tính vào hồ sơ thiết kế này (thuộc gói thầu số 9), CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN & TỔ CHỨC XÂY DỰNG, 2 Phương án tổ chức xây dựng, 4 Biện pháp đảo bảo an toàn và bảo vệ môi trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay