Luận văn thạc sỹ: Đầu tư phát triển tại công ty TNHH Enplas (Việt Nam)

119 17 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 07:31

Đứng trước yêu cầu phải phát triển và phát triển ngày càng vững mạnh trong một môi trường kinh tế cạnh tranh khốc liệt, mọi doanh nghiệp buộc phải có chiến lược đầu tư phát triển một cách bài bản. Công ty TNHH Enplas (Việt Nam) có mục tiêu là cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến tay khách hàng đồng thời tăng cường hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Trong thời gian qua, công ty cũng đã phần nào thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Sản phẩm của công ty sản xuất ra luôn được khách hàng đánh giá cao và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng dần được mở rộng hơn. Có được kết quả đó là nhờ Ban Giám đốc đã quan tâm đúng mức đến hoạt động đầu tư phát triển của công ty. Công ty đã quan tâm đến việc huy động vốn để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng, đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung vào lĩnh vực sản xuất thấu kính là lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao để phân bổ vốn đầu tư một cách hợp lý. Bên cạnh những kết quả, hiệu quả mà công ty đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế mà công ty cần khắc phục để có thể phát triển thành công hơn nữa. Trước yêu cầu cấp thiết đó, đề tài “Đầu tư phát triển tại công ty TNHH Enplas (Việt Nam)” được ra đời nhằm đánh giá một cách tổng quát tình hình đầu tư phát triển tại công ty TNHH Enplas (Việt Nam) đồng thời đưa ra những giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại công ty để giúp công ty có những bước tiến mới vững chắc hơn. Do hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm và thời gian cũng như gặp một số khó khăn khách quan trong việc thu thập và tổng kết số liệu nên bài viết của em không khỏi tránh được những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ tất cả các thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn nữa đề tài của mình và áp dụng vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn PGS-TS Từ Quang Phương đã nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Em cũng xin cám ơn ban Giám đốc, các phòng ban trong công ty TNHH Enplas (Việt Nam) đã tận tình cung cấp thông tin về hoạt động của công ty để em có thể hoàn thành một cách tốt nhất luận văn này. LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hướng dẫn tận tình PGS.TS Từ Quang Phương dẫn, giúp đỡ thầy cô Khoa Đầu tư, đồng nghiệp công tác, thực sở kiến thức môn học học tập khoá học kinh nghiệm thực tiễn tác giả công ty TNHH Enplas (Việt Nam) Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn thầy cô giáo, đồng nghiệp công tác, đặc biệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Thầy giáo PGS.TS Từ Quang Phương, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực độc lập thân với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn Những thông tin, số liệu, liệu đưa luận văn trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc Quá trình thu thập xử lý liệu cá nhân đảm bảo khách quan trung thực Tác giả Trần Thị Thu Trang MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ: Tài sản cố định TSLĐ: Tài sản lưu động KHKT: Khoa học kỹ thuật KHKT-CN: Khoa học kỹ thuật công nghệ TSVH: Tài sản vơ hình DT: Doanh thu LN: Lợi nhuận TNHH: Trách nhiệm hữu hạn NVL: Nguyên vật liệu DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU i MỞ ĐẦU i CHƯƠNG iii CHƯƠNG iii LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP iii LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP iii 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp .iii 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp .iii 1.2 Nguồn vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp iii 1.2 Nguồn vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp iii 1.3.1 Đầu tư vào tài sản cố định iii 1.3.1 Đầu tư vào tài sản cố định iii 1.3.3 Đầu tư vào nghiên cứu đổi công nghệ phát triển khoa học kỹ thuật iv 1.3.3 Đầu tư vào nghiên cứu đổi công nghệ phát triển khoa học kỹ thuật iv 1.3.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực iv 1.3.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực iv 1.3.5 Đầu tư vào Marketing tài sản vô hình khác iv 1.3.5 Đầu tư vào Marketing tài sản vơ hình khác iv 1.4 Các tiêu đánh giá kết hiệu tư phát triển doanh nghiệp iv 1.4 Các tiêu đánh giá kết hiệu tư phát triển doanh nghiệp iv 1.4.1 Các tiêu đánh giá kết đầu tư phát triển doanh nghiệp iv 1.4.1 Các tiêu đánh giá kết đầu tư phát triển doanh nghiệp iv 1.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển doanh nghiệp v 1.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển doanh nghiệp v 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển doanh nghiệp v 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển doanh nghiệp v 1.5.1 Nhóm nhân tố nội v 1.5.1 Nhóm nhân tố nội v 1.5.2 Nhóm nhân tố bên v 1.5.2 Nhóm nhân tố bên v CHƯƠNG v CHƯƠNG v THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI v THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI v CÔNG TY TNHH ENPLAS (VIỆT NAM) v CÔNG TY TNHH ENPLAS (VIỆT NAM) v GIAI ĐOẠN 2006-2010 v GIAI ĐOẠN 2006-2010 v 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Enplas (Việt Nam) v 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Enplas (Việt Nam) v 2.1.2 Cơ cấu tổ chức vi 2.1.2 Cơ cấu tổ chức vi 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động phương châm hoạt động .vi 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động phương châm hoạt động .vi 2.1.4 Đặc điểm mục tiêu phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2006-2010 vi 2.1.4 Đặc điểm mục tiêu phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2006-2010 vi Trước hết cơng ty đầu tư vào sản xuất bánh nhựa, từ tạo tiềm lực để sản xuất thấu kính nhựa Khi dần ổn định xây dựng hệ thống sản xuất đào tạo nguồn nhân lực, công ty mở rộng hoạt động sản xuất thấu kính nhựa vi Trước hết cơng ty đầu tư vào sản xuất bánh nhựa, từ tạo tiềm lực để sản xuất thấu kính nhựa Khi dần ổn định xây dựng hệ thống sản xuất đào tạo nguồn nhân lực, công ty mở rộng hoạt động sản xuất thấu kính nhựa vi 2.2 Thực trạng đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) vi 2.2 Thực trạng đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) vi 2.2.1 Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 .vi 2.2.1 Tổng mức vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 .vi 2.2.2 Tình hình thực đầu tư theo nguồn vốn .vii 2.2.2 Tình hình thực đầu tư theo nguồn vốn .vii Nguồn vốn đầu tư cơng ty hình thành từ hai nguồn vốn vốn vay vốn tự tài trợ Tình hình thực đầu tư theo nguồn vốn cơng ty có đặc điểm sau: vii Nguồn vốn đầu tư cơng ty hình thành từ hai nguồn vốn vốn vay vốn tự tài trợ Tình hình thực đầu tư theo nguồn vốn cơng ty có đặc điểm sau: vii 2.2.3 Tình hình thực đầu tư phân theo nội dung đầu tư vii 2.2.3 Tình hình thực đầu tư phân theo nội dung đầu tư vii 2.3.1 Kết hoạt động đầu tư phát triển ix 2.3.1 Kết hoạt động đầu tư phát triển ix 2.3.2 Hiệu hoạt động đầu tư phát triển xi 2.3.2 Hiệu hoạt động đầu tư phát triển xi Trong giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng doanh thu đơn vị vốn đầu tư cao nhiều so với tốc độ tăng lợi nhuận đơn vị vốn đầu tư Tuy nhiên mức tăng doanh thu lợi nhuận đơn vị vốn đầu tư lại không đồng Công ty cần tính tốn để trì ổn định mức hiệu hoạt động đầu tư xii Trong giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng doanh thu đơn vị vốn đầu tư cao nhiều so với tốc độ tăng lợi nhuận đơn vị vốn đầu tư Tuy nhiên mức tăng doanh thu lợi nhuận đơn vị vốn đầu tư lại không đồng Công ty cần tính tốn để trì ổn định mức hiệu hoạt động đầu tư xii 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2006-2010 xii 2.3.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2006-2010 xii * Những hạn chế xii * Những hạn chế xii CHƯƠNG xiii CHƯƠNG xiii GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ xiii GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ xiii PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ENPLAS (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN 2011-2015 .xiii PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ENPLAS (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN 2011-2015 .xiii 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2011-2015 xiii 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2011-2015 xiii 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển xiii 3.1.1 Định hướng, mục tiêu phát triển xiii 3.1.2 Định hướng hoạt động đầu tư phát triển xiii 3.1.2 Định hướng hoạt động đầu tư phát triển xiii 3.1.3 Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển xiii 3.1.3 Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển xiii 3.2 Phân tích SWOT đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) xiii 3.2 Phân tích SWOT đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) xiii 3.2.1 Điểm mạnh (S) xiii 3.2.1 Điểm mạnh (S) xiii - Nguồn vốn huy động công ty ổn định với lãi suất thấp xiii - Nguồn vốn huy động công ty ổn định với lãi suất thấp xiii - Cơng ty có lợi người tiên phong lĩnh vực kinh doanh xiii - Cơng ty có lợi người tiên phong lĩnh vực kinh doanh xiii - Danh mục đầu tư mở rộng xiii - Danh mục đầu tư mở rộng xiii - Được hưởng ưu đãi đầu tư xiii - Được hưởng ưu đãi đầu tư xiii - Năng lực sản xuất ổn định tăng trưởng qua năm xiii - Năng lực sản xuất ổn định tăng trưởng qua năm xiii 3.2.2 Điểm yếu (W) xiii 3.2.2 Điểm yếu (W) xiii - Là doanh nghiệp nhỏ nguồn vốn hạn chế .xiii - Là doanh nghiệp nhỏ nguồn vốn hạn chế .xiii - Hoạt động đầu tư phát triển phụ thuộc nhiều vào công ty mẹ xiv - Hoạt động đầu tư phát triển phụ thuộc nhiều vào công ty mẹ xiv - Công ty chưa có kế hoạch chi tiết cơng tác đầu tư phát triển dài hạn xiv - Cơng ty chưa có kế hoạch chi tiết công tác đầu tư phát triển dài hạn xiv - Chưa có qui trình hướng dẫn cụ thể cho hoạt động đầu tư phát triển xiv - Chưa có qui trình hướng dẫn cụ thể cho hoạt động đầu tư phát triển xiv 3.2.3 Cơ hội (O) xiv 3.2.3 Cơ hội (O) xiv - Có đối tác chiến lược trung thành, tranh thủ nguồn vốn xiv - Có đối tác chiến lược trung thành, tranh thủ nguồn vốn xiv - Hệ thống tài tín dụng Việt Nam phát triển xiv - Hệ thống tài tín dụng Việt Nam phát triển xiv - Khơng có đối thủ cạnh tranh lĩnh vực sản xuất thấu kính nhựa xiv - Khơng có đối thủ cạnh tranh lĩnh vực sản xuất thấu kính nhựa xiv - Nhà nước cố gắng tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn xiv - Nhà nước cố gắng tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn xiv 3.2.4 Thách thức (T) xiv 3.2.4 Thách thức (T) xiv - Chính sách pháp luật thường không ổn định xiv - Chính sách pháp luật thường không ổn định xiv - Thị trường tài nhiều bất ổn xiv - Thị trường tài nhiều bất ổn xiv - Dần dần khơng hưởng sách ưu đãi đầu tư xiv - Dần dần không hưởng sách ưu đãi đầu tư xiv 3.2.5 Kết hợp Điểm mạnh Cơ hội xiv 3.2.5 Kết hợp Điểm mạnh Cơ hội xiv - Tranh thủ mở rộng qui mô sản xuất xiv - Tranh thủ mở rộng qui mô sản xuất xiv - Lập thực kế nghiên cứu phát triển sản phẩm .xiv - Lập thực kế nghiên cứu phát triển sản phẩm .xiv - Đầu tư phát triển hệ thống Marketing kênh phân phối sản phẩm phù hợp xiv - Đầu tư phát triển hệ thống Marketing kênh phân phối sản phẩm phù hợp xiv 3.2.6 Kết hợp Điểm mạnh Thách thức xiv 3.2.6 Kết hợp Điểm mạnh Thách thức xiv - Nghiên cứu kỹ vấn đề liên quan đến luật pháp xiv - Nghiên cứu kỹ vấn đề liên quan đến luật pháp xiv - Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho thời kỳ định xiv - Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho thời kỳ định xiv 3.2.7 Kết hợp Điểm yếu Cơ hội xiv 3.2.7 Kết hợp Điểm yếu Cơ hội xiv - Tranh thủ tín dụng thương mại đối tác .xiv - Tranh thủ tín dụng thương mại đối tác .xiv - Tranh thủ nguồn vốn đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn xiv - Tranh thủ nguồn vốn đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn xiv 3.2.8 Kết hợp Điểm yếu thách thức xiv 3.2.8 Kết hợp Điểm yếu thách thức xiv - Tranh thủ nhiều tốt nguồn vốn từ cơng ty tập đồn công ty mẹ xiv - Tranh thủ nhiều tốt nguồn vốn từ công ty tập đồn cơng ty mẹ xiv - Thiết lập qui trình đầu tư phát triển xv - Thiết lập qui trình đầu tư phát triển xv 3.3 Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) xv 3.3 Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) xv 3.3.1 Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển xv 3.3.1 Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển xv - Hợp tác đầu tư xv - Hợp tác đầu tư xv - Tín dụng thương mại xv - Tín dụng thương mại xv 3.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển xv 3.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển xv 3.3.3.Giải pháp nâng cao lực quản lý hoạt động đầu tư phát triển xv 3.3.3.Giải pháp nâng cao lực quản lý hoạt động đầu tư phát triển xv - Nâng cao lực vận hành kết đầu tư xv - Nâng cao lực vận hành kết đầu tư xv 3.4 Một số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) xv 3.4 Một số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) xv KẾT LUẬN xv KẾT LUẬN xv MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU CHƯƠNG CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp .3 1.1 Bản chất đầu tư phát triển doanh nghiệp .3 1.1.1 Khái niệm, phân loại đầu tư phát triển 1.1.1 Khái niệm, phân loại đầu tư phát triển 1.1.2 Đặc điểm đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.2 Nguồn vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.2 Nguồn vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp 1.3.1 Đầu tư vào tài sản cố định 11 1.3.1 Đầu tư vào tài sản cố định 11 Đầu tư sửa chữa lớn TSCĐ: Bao gồm hạng mục đầu tư sau: 12 Đầu tư sửa chữa lớn TSCĐ: Bao gồm hạng mục đầu tư sau: 12 1.3.2 Đầu tư vào TSLĐ 12 1.3.2 Đầu tư vào TSLĐ 12 TSLĐ bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền phải thu, đầu tư ngắn hạn, chi phí trả trước, hàng tồn kho 12 TSLĐ bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền phải thu, đầu tư ngắn hạn, chi phí trả trước, hàng tồn kho 12 Nội dung đầu tư TSLĐ chủ yếu việc đầu tư cho hàng tồn trữ Hàng tồn trữ doanh nghiệp toàn nguyên vật liệu, bán thành phẩm sản phẩm hoàn thành tồn trữ doanh nghiệp .12 Nội dung đầu tư TSLĐ chủ yếu việc đầu tư cho hàng tồn trữ Hàng tồn trữ doanh nghiệp toàn nguyên vật liệu, bán thành phẩm sản phẩm hoàn thành tồn trữ doanh nghiệp .12 1.3.3 Đầu tư vào nghiên cứu đổi công nghệ phát triển khoa học kỹ thuật .15 1.3.3 Đầu tư vào nghiên cứu đổi công nghệ phát triển khoa học kỹ thuật .15 1.3.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 17 1.3.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 17 1.3.5 Đầu tư vào Marketing tài sản vơ hình khác 19 1.3.5 Đầu tư vào Marketing tài sản vơ hình khác 19 1.4 Các tiêu đánh giá kết hiệu tư phát triển doanh nghiệp .21 1.4 Các tiêu đánh giá kết hiệu tư phát triển doanh nghiệp .21 1.4.1 Các tiêu đánh giá kết đầu tư phát triển doanh nghiệp 21 1.4.1 Các tiêu đánh giá kết đầu tư phát triển doanh nghiệp 21 1.4.1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực 21 1.4.1.1 Khối lượng vốn đầu tư thực 21 1.4.1.2 TSCĐ huy động lực sản xuất phục vụ tăng thêm .21 1.4.1.2 TSCĐ huy động lực sản xuất phục vụ tăng thêm .21 1.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển doanh nghiệp 24 1.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển doanh nghiệp 24 1.4.2.1 Hiệu tài 25 1.4.2.1 Hiệu tài 25 1.4.2.2 Hiệu kinh tế xã hội 25 1.4.2.2 Hiệu kinh tế xã hội 25 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển doanh nghiệp .26 1.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư phát triển doanh nghiệp .26 1.5.1 Nhóm nhân tố nội 26 1.5.1 Nhóm nhân tố nội 26 1.5.2 Nhóm nhân tố bên 29 1.5.2 Nhóm nhân tố bên 29 CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 30 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ENPLAS (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN 2006-2010 30 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ENPLAS (VIỆT NAM) GIAI ĐOẠN 2006-2010 30 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Enplas (Việt Nam) 30 2.1 Giới thiệu công ty TNHH Enplas (Việt Nam) 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 31 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động phương châm hoạt động 33 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động phương châm hoạt động 33 2.1.4 Đặc điểm mục tiêu phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2006-2010 34 2.1.4 Đặc điểm mục tiêu phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) giai đoạn 2006-2010 34 a) Đặc điểm 34 a) Đặc điểm 34 Có thể thấy số đặc điểm công ty TNHH Enplas (Việt Nam) sau: .34 Có thể thấy số đặc điểm công ty TNHH Enplas (Việt Nam) sau: .34 - Là doanh nghiệp đời, qui mô sản xuất nhỏ nên qui mô đầu tư phát triển không lớn 34 - Là doanh nghiệp đời, qui mô sản xuất nhỏ nên qui mô đầu tư phát triển không lớn 34 - Tiềm phát triển lớn Hiện công ty khai thác lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa xác thiết bị quang học, lĩnh vực sản xuất khác thiết bị ngoại vi bán dẫn, thiết bị khn hình… chưa khai thác cơng ty nắm đầy đủ công nghệ để kinh doanh lĩnh vực 34 - Tiềm phát triển lớn Hiện cơng ty khai thác lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa xác thiết bị quang học, lĩnh vực sản xuất khác thiết bị ngoại vi bán dẫn, thiết bị khn hình… chưa khai thác công ty nắm đầy đủ công nghệ để kinh doanh lĩnh vực 34 - Bên cạnh trình độ máy móc, trình độ vận hành máy móc người ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản xuất Chính đầu tư phát triển nguồn nhân lực mối quan tâm lớn cơng ty 34 - Bên cạnh trình độ máy móc, trình độ vận hành máy móc người ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản xuất Chính đầu tư phát triển nguồn nhân lực mối quan tâm lớn công ty 34 - Thời gian đầu tư, thi cơng cơng trình đầu tư ngắn, việc vận hành kết đầu tư phát triển gắn liền với đầu tư vào tài sản lưu động Các hoạt động đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, tuyển dụng đào tạo nhân lực khoảng hai đến ba tháng Sau đầu tư cho sở hạ tầng, máy móc thiết bị, cơng ty muốn khai thác kết đầu tư phải đầu tư vào tài sản lưu động, đầu tư mua nguyên vật liệu để sản xuất .35 - Thời gian đầu tư, thi công cơng trình đầu tư ngắn, việc vận hành kết đầu tư phát triển gắn liền với đầu tư vào tài sản lưu động Các hoạt động đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, tuyển dụng đào tạo nhân lực khoảng hai đến ba tháng Sau đầu tư cho sở hạ tầng, máy móc thiết bị, cơng ty muốn khai thác kết đầu tư phải đầu tư vào tài sản lưu động, đầu tư mua nguyên vật liệu để sản xuất .35 b) Mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2006-2010 35 b) Mục tiêu phát triển công ty giai đoạn 2006-2010 35 Bước đầu vào thị trường Việt Nam, công ty xác định hai lĩnh vực kinh doanh sản xuất bánh nhựa sản xuất thấu kính nhựa Cơng ty thấy rằng, bánh nhựa có thị trường ổn định lâu dài tỷ suất lợi nhuận không cao Công ty có thuận lợi xây dựng nhà máy, cơng ty có đối tác đặt hàng nhà máy Canon Thăng Long Đối với sản phẩm thấu kính, vòng đời sản phẩm ngắn, thị trường ổn định tỷ suất lợi nhuận lại cao Tuy nhiên, sản xuất thấu kính lại đòi hỏi u cầu cao máy móc trình độ kỹ thuật người lao động Thế nên muốn phát triển ổn định lâu dài, trước hết cơng ty đầu tư vào sản xuất bánh nhựa, từ tạo tiềm lực để sản xuất thấu kính nhựa Khi dần ổn định xây dựng hệ thống sản xuất đào tạo nguồn nhân lực, công ty mở rộng hoạt động sản xuất thấu kính nhựa 35 Bước đầu vào thị trường Việt Nam, công ty xác định hai lĩnh vực kinh doanh sản xuất bánh nhựa sản xuất thấu kính nhựa Cơng ty thấy rằng, bánh nhựa có thị trường ổn định lâu dài tỷ suất lợi nhuận không cao Công ty có thuận lợi xây dựng nhà máy, cơng ty có đối tác đặt hàng nhà máy Canon Thăng Long Đối với sản phẩm thấu kính, vòng đời sản phẩm ngắn, thị trường ổn định tỷ suất lợi nhuận lại cao Tuy nhiên, sản xuất thấu kính lại đòi hỏi u cầu cao máy móc trình độ kỹ thuật người lao động Thế nên muốn phát triển ổn định lâu dài, trước hết công ty đầu tư vào sản xuất bánh nhựa, từ tạo tiềm lực để sản xuất thấu kính nhựa Khi dần ổn định xây dựng hệ thống sản xuất đào tạo nguồn nhân lực, công ty mở rộng hoạt động sản xuất thấu kính nhựa 35 Ta thấy mục tiêu phát triển cơng ty giai đoạn 2006-2010 thông qua bảng số liệu sau: 35 Ta thấy mục tiêu phát triển cơng ty giai đoạn 2006-2010 thông qua bảng số liệu sau: 35 Bảng 2.1: Mục tiêu phát triển giai đoạn 2006-2010 35 Bảng 2.1: Mục tiêu phát triển giai đoạn 2006-2010 35 Đơn vị: Triệu đồng 35 74 vốn tăng chi phí đầu tư tăng, giá vốn giảm chi phí đầu tư giảm Thị trường tài tín dụng lại thị trường định giá đồng vốn đầu tư Nếu thị trường tài dụng khơng ổn định doanh nghiệp khó xác định chi phí đầu tư làm sai lệch tính tốn chi phí, sai lệch tính tốn doanh thu lợi nhuận dễ làm sai lệch định đầu tư Hơn nữa, công ty TNHH Enplas (Việt Nam) doanh nghiệp chế xuất, sách tỷ giá có ảnh hưởng cách trực tiếp sâu sắc tới hoạt động vận hành đầu tư Khi sách tỷ giá không tốt ảnh hưởng đến định đầu tư doanh nghiệp - Từ năm 2010, cơng ty bắt đầu làm ăn có lãi Theo qui định giấy phép đầu tư, điều có nghĩa kể từ năm 2014, cơng ty khơng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Các kế hoạch đầu tư phát triển cần tính đến yếu tố lợi nhuận dành cho tái sản xuất mở rộng bị thu hẹp đáng kể 3.2.5 Kết hợp Điểm mạnh Cơ hội - Tranh thủ mở rộng qui mô sản xuất Với ưu người tiên phong, sản phẩm chất lượng tốt, bền giá thành rẻ cộng thêm mơi trường trị ổn định, khơng có đối thủ cạnh tranh nhận nhiều phản ứng tích cực từ khách hàng mở rộng thị trường cơng ty cần tranh thủ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng doanh thu lợi nhuận Nguồn vốn thiếu tiếp tục huy động từ cơng ty thành viên, công ty mẹ, đàm phán với nhà cung cấp hưởng tín dụng thương mại, vay từ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng… - Công ty cần đầu tư cho việc lập thực kế nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo sản phẩm ưu việt để phục vụ khách hàng Từ tranh thủ hớt váng thị trường nhờ lợi người tiên phong - Công ty cần tập trung vào đầu tư phát triển hệ thống Marketing kênh phân phối sản phẩm phù hợp, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh đại hóa dây chuyền máy móc thiết bị, đầu tư đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động, giảm chi phí sản xuất sản phẩm có chất lượng cao Bên cạnh đó, công ty cần đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu 75 quảng bá thương hiệu Công ty cần tuyển dụng đào tạo phát triển đội ngũ marketing bán hàng Hệ thống phân phối cơng ty rườm rà phức tạp, nên cần thiết phải xây dựng kênh phân phối hiệu hơn, giảm bớt khâu phân phối trung gian để giảm chi phí vận chuyển chi phí quản lý 3.2.6 Kết hợp Điểm mạnh Thách thức - Cần nghiên cứu kỹ vấn đề liên quan đến luật pháp trước định đầu tư Chính sách luật pháp Việt Nam khơng ổn định, lập kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh, cơng ty cần tính tốn đến việc sách luật pháp thay đổi Điều vô quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cơng việc kinh doanh doanh nghiệp Các yếu tố luật pháp mà công ty cần xem xét đến luật lao động, qui định tiền lương, qui định đầu tư, sách thuế… - Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết cho thời kỳ định Vì có số mặt hàng cơng ty mang tính thời vụ nên công ty phải tranh thủ phát huy điểm mạnh Nếu khơng có kế hoạch chi tiết cụ thể, công ty phát huy tối đa nguồn lực - Nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi bước cần thiết tiến hành đầu tư Trong nghiên cứu này, cần phải có tính tốn chi tiết, cẩn thận chi phí sử dụng vốn để lựa chọn hình thức vay vốn hiệu 3.2.7 Kết hợp Điểm yếu Cơ hội - Tranh thủ tín dụng thương mại đối tác Hiện có số nhà cung cấp đồng ý cho công ty thời hạn toán chậm 60 ngày kể từ cuối tháng giao hàng, số cơng ty trì thời hạn tốn 30 ngày Nhiệm vụ công ty phải thuyết phục nhà cung cấp để tất nhà cung cấp ngun vật liệu cơng ty đồng ý điều kiện toán 60 ngày kể từ cuối tháng ngày giao hàng - Tranh thủ nguồn vốn đồng thời đa dạng hóa nguồn vốn Vì doanh nghiệp sản xuất với tuổi đời non trẻ, cơng ty nhận nhiều giúp đỡ từ công ty mẹ Nhưng khơng mà cơng ty khơng tự tìm hướng để 76 phát triển doanh nghiệp Cơ hội có nhiều, vấn đề qui mơ vốn khó khăn Chính thế, cơng ty cần phải đa dạng hóa nguồn vốn Thay dựa vào nguồn vốn công ty mẹ công ty thành viên tập đồn, cơng ty cần khai thác thêm nguồn vốn khách nguồn vốn từ ngân hàng thương mại, nguồn vốn từ quĩ tín dụng, nguồn vốn từ tài trợ thương mại… 3.2.8 Kết hợp Điểm yếu thách thức - Tranh thủ nhiều tốt nguồn vốn từ cơng ty tập đồn công ty mẹ Đây nguồn vốn hạn chế cần thiết cho việc trì phát triển cơng ty nguồn vốn có ưu điểm rõ ràng chi phí sử dụng vốn thấp ổn định Vì cơng ty Enplas (Việt Nam) cơng ty mẹ có mối liên hệ khăng khít nên trường hợp khó khăn, cơng ty dựa vào nguồn vốn - Công ty cần thiết lập qui trình đầu tư phát triển Qui trình cần phải lưu ý đến đặc điểm thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường vốn, đặc điểm kinh tế… để tiến hành hoạt động đầu tư phát triển theo qui trình tránh rủi ro đầu tư 3.3 Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) 3.3.1 Giải pháp huy động vốn cho đầu tư phát triển Hiện nay, kênh huy động vốn cơng ty kể đến hai kênh nguồn vốn tự có cơng ty nguồn vốn vay từ công ty thành viên tập đồn Nguồn vốn tự có cơng ty bao gồm: - Nguồn vốn quỹ: Là nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển quỹ dự phòng tài - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Trong giai đoạn 2006-2008, cơng ty khơng có lợi nhuận Chỉ từ năm 2009 công ty bắt đầu có lợi nhuận Theo dự báo, năm lợi nhuận cơng ty góp phần đáng kể cho hoạt động đầu tư phát triển cơng ty Vì để phục vụ mục tiêu đầu tư phát triển giai đoạn tới, công ty cần 77 phải trọng đến số giải pháp sau: a) Nguồn vốn tự có: Để tăng nguồn vốn tự có cơng ty, khơng cách khác cơng ty phải giảm chi phí, tăng lợi nhuận Muốn vậy, cơng ty cần phải có biện pháp cụ thể sau: - Cải tiến kỹ thuật Bên cạnh việc học hỏi nhờ trợ giúp công ty mẹ, cơng ty cần khuyến khích nhân viên có đề án cải tiến có hình thức thưởng cho cải tiến có hiệu - Quản lý sát chi phí, tiết kiệm nguyên nhiên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất Cơng ty cần phải kiểm sốt chặt chẽ chi phí, chi phí mua bán hàng hóa, chi phí quản lý… từ tăng lợi nhuận cho cơng ty Ví dụ cơng ty cần giảm chi phí kho bãi, giảm tỷ lệ ngun vật liệu tồn kho, cơng ty cần có sách nội địa hóa nhà cung cấp Với nhà cung cấp nước, họ dễ dàng cung ứng vật liệu cần công ty giảm đáng kể lượng hàng tồn kho Nhờ đó, cơng ty giảm chi phí cố định xây dựng, sửa chữa kho bãi, mở rộng hoạt động đầu tư phát triển với chi phí tiết kiệm - Nâng cao suất lao động, suất máy móc thiết bị Công ty cần đào tạo để nâng cao tay nghề cho người lao động nhằm nâng cao hiệu làm việc b) Hợp tác đầu tư: Hiện cơng ty hạn chế vốn, cơng nghệ Để giải vấn đề vốn công ty thực hợp tác đầu tư với cơng ty mẹ, cơng ty thành viên tập đồn nhà cung cấp khách hàng Nếu trước công ty vay tiền công ty thành viên tập đồn cơng ty thực dạng hợp tác đầu tư Một số hướng mà doanh nghiệp cần làm để hợp tác đầu tư là: - Hợp tác công nghệ, máy móc Khi có sản phẩm mới, cơng ty hợp tác với cơng ty mẹ cách nhờ trợ giúp chuyên gia công nghệ, kỹ thuật cơng ty mẹ, mượn máy móc cơng ty mẹ để sản xuất Bù lại, công ty bán lại hàng cho công ty mẹ với giá rẻ Đối với khách hàng, sản 78 phẩm công ty bán cho khách hàng phải dùng tới khuôn ép nhựa Giá thành sản phẩm bao gồm chi phí khấu hao khn Thế nguồn vốn công ty hạn chế, công ty muốn giảm chi phí đầu tư tài sản cố định ban đầu đàm phán với nhà khách hàng để bán khn thời gian đầu, sau làm hợp đồng mượn khuôn khách hàng để sản xuất Bên cạnh đó, cơng ty thay vay vốn cơng ty thành viên hợp tác góp vốn tăng qui mơ đầu tư, chuyển việc nghiên cứu sản phẩm nghiên cứu thị trường sang Việt Nam để giảm chi phí nhân cơng chi phí lại Với cách làm này, cơng ty đầu tư cho sản xuất kinh doanh bình thường mà lại giảm vốn đầu tư Có thể nói điều kiện hình thức hợp tác đầu tư hình thức huy động vốn khả thi công ty - Hợp tác marketing bán hàng: Cơng ty thuyết phục công ty mẹ để chuyển giao công tác Marketing thị trường nội địa, tìm kiếm đàm phán với khách hàng nội địa để giảm chi phí Bên cạnh đó, cơng ty tranh thủ giúp đỡ công ty thành viên tập đồn để tìm kiếm khách hàng nước ngồi Về phương pháp bán hàng, công ty cần đổi phương thức giao hàng Thay giao hàng cho cơng ty mẹ phân phối cho khách hàng khác cơng ty nên đàm phán để giao hàng trực tiếp cho khách hàng Nhờ cơng ty giảm chi phí vận chuyển hàng hóa c) Tín dụng thương mại Đây hình thức vay nợ ngắn hạn cần doanh nghiệp trọng Chi phí nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất cơng ty trung bình khoảng tỷ đồng tháng Đây khoản chi phí lớn so với qui mô công ty Khoảng nửa chi phí này, cơng ty đàm phán với nhà cung cấp để có điều kiện tốn chậm 60 ngày kể từ ngày cuối tháng giao hàng Nhưng khoảng nửa chi phí điều kiện toán 30 ngày kể từ ngày cuối tháng giao hàng Chính thế, cơng ty cần thúc đầy hoạt động tín dụng thương mại cách tích cực đàm phán với nhà cung cấp để có điều kiện tốn cho tồn nguyên vật liệu sản xuất 60 ngày d) Vay vốn dài hạn ngân hàng thương mại tổ chức tài 79 tín dụng Hiện chi phí vay vốn từ ngân hàng thương mại tổ chức tài tín dụng cao việc tiếp cận khoản vay khó khăn nên kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp Thế xét mặt dài hạn, biện pháp ổn định kinh tế vĩ mơ nhà nước có hiệu quả, kênh huy động mà doanh nghiệp không nên bỏ qua 3.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển a) Xây dựng danh mục đầu tư hợp lý có hiệu Với qui mơ vốn hạn hẹp, cơng ty cần tính tốn lập danh mục đầu tư cách hợp lý Cần xác định đầu hạng mục trọng tâm, trọng điểm cần phải đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí Cơng ty xây dựng danh mục đầu tư theo hướng ưu tiên sau: - Trong giai đoạn 2011-2012, ưu tiên cho đầu tư sản xuất thấu kính Trong đặc biệt trọng đến công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm đặc biệt sản phẩm thấu kính Phanton xây dựng hoạt động marketing bán hàng - Giai đoạn 2014-2015, công ty nên tập trung đầu tư nhiều cho phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm phòng marketing để tung nhiều sản phẩm phục vụ khách hàng xây dựng thương hiệu mạng lưới bán hàng hiệu b)Phân bổ sử dụng nguồn vốn hợp lý Với đặc điểm doanh nghiệp sản xuất có qui mơ vốn khơng lớn, tuổi đời non trẻ, vốn tích lũy chưa nhiều, cơng ty cần phải xây dựng phương án phân bổ sử dụng vốn cách hợp lý Cần xác định đâu hạng mục đầu tư mang lại hiệu cao thứ tự ưu tiên cho hạng mục đầu tư Hiện nay, đầu tư vào thấu kính mang lại hiệu đầu tư cao nên công ty nên đầu tư nhiều lĩnh vực Có cơng ty kiểm sốt hoạt động đầu tư đầu tư có hiệu Việc phân bổ vốn cần phải xét đến yếu tố thời gian Công ty cần tính tốn thời gian hồn thành cho hạng mục, xác định số vốn cần thiết cho giai đoạn đầu tư để từ có kế hoạch huy động sử dụng vốn hiệu 3.3.3.Giải pháp nâng cao lực quản lý hoạt động đầu tư phát triển 80 3.3.3.1 Nâng cao chất lượng công tác lập dự án đầu tư Đối với doanh nghiệp, hoạt động đầu tư phận quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm sở vật chất kỹ thuật mới, trì hoạt động sở vật chất kỹ thuật có nên hoạt động đầu tư phát triển điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ doanh nghiệp Để đảm bảo cho công đầu tư tiến hành thuận lợi, đạt mục đích mong muốn, đem lại hiệu kinh tế xã hội cao trước bỏ vốn phải làm tốt cơng tác chuẩn bị Có nghĩa phải xem xét, tính tốn toan diện khía cạnh thị trường, kinh tế kỹ thuật, kinh tế tài chính, điều kiện mơi trương pháp lý, xã hội… có liên quan đến q trình thực đầu tư, đến phát huy tác dụng hiệu đạt công đầu tư Điều có nghĩa doanh nghiệp muốn nâng cao hiệu quản lý hoạt động đầu tư phát triển trước hết phải nâng cao chất lượng lập dự án đầu tư Các giải pháp thực hiện: - Thiết lập phận nghiên cứu thị trường Trước hết mặt nghiên cứu thị trường, cơng ty khơng có phân chuyên nghiên cứu thị trường mà phụ thuộc vào việc nghiên cứu công ty mẹ Hiện nay, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá khái quát thị trường tổng thể, xác định thị trường mục tiêu, xác định sản phẩm dự án, công ty mẹ đảm nhiệm Bộ phận nghiên cứu thị trường cơng ty giúp cơng ty mẹ đánh giá xác thị trường sản phẩm khối lượng sản xuất, xuất nhập sản phẩm tương lai, biểu đồ giá sản phẩm, mức thuế đánh vào sản phẩm , khác biệt giá sản phẩm mặt hàng tương đương mặt hàng thay thế, biến động thị trường sản phẩm bổ sung cạnh tranh - Tuyển chọn đào tạo đội ngũ chuyên gia có khả lập dự án đầu tư hiệu Ngoài công tác hỗ trợ phận nghiên cứu thị trường, điều quan trọng công tác lập dự án đầu tư cán lập dự án phải phân tích, đánh giá lựa chọn dự án cách hiệu Khi lập dự án đầu tư, cán phải xem xét phân tích cẩn thận, tỷ mỉ khía cạnh kinh tế xã hội dự án mà phải phân tích khía cạnh tài dự án Khi có phân tích cụ thể, 81 cán lập dự án phải so sánh, đánh giá lựa chọn phương án đầu tư đạt hiệu tối ưu Để thực tất cơng việc này, đòi hỏi đội ngũ lập dự án phải có kỹ trình độ hiểu biết xã hội, thị trường, đặc tính kỹ thuật sản phẩm Vì thế, song song với việc tuyển chọn, công ty phải thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho cán lập dự án đầu tư - Xây dựng qui trình lập dự án đầu tư Mỗi ngành nghề có qui trình lập dự án đầu tư riêng đòi hỏi người lập dự án đầu tư phải tuân thủ để đảm bảo hiệu hoạt động đầu tư Nhờ có qui trình lập dự án đầu tư, người lập dự án thực đầy đủ bước lập dự án, ví dụ nghiên cứu hội đầu tư phải làm bước gì, nghiên cứu tiền khả thi phải làm gì, nghiên cứu khả thi phải làm - Xây dựng hệ thống sở liệu ngành sản xuất kinh doanh công ty đối thủ cạnh tranh khách hàng Sự hiểu biết sâu sắc doanh nghiệp, khách hàng đối thủ cạnh tranh sở liệu thu thập giúp cơng ty có ý tưởng đầu tư, nhờ đó, lập dự án đầu tư có hiệu Các dự án đầu tư lập sở liệu thực tế có tính khả thi cao, giúp doanh nghiệp đầu tư hiệu 3.3.3.2 Nâng cao lực quản lý thực đầu tư Nâng cao lực quản lý thực đầu tư việc làm để việc lập kế hoạch, điều phối nguồn lực giám sát q trình thực dự án hồn thành cách tốt nhất, nhờ đảm bảo cho dự án hoàn thành thời hạn, phạm vi ngân sách duyệt đạt yêu cầu định kỹ thuật chất lượng Trong tình hình thực tế cơng ty, áp dụng nhóm biện pháp sau: - Tuyển dụng đội ngũ cán có trình độ chun mơn có khả đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát có lực Bên cạnh đó, khơng ngừng đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý thực dự án - Xây dựng qui trình, qui chế liên quan đến hoạt động quản lý thực 82 đầu tư Các hoạt động đầu tư cần chọn lọc, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu Bên cạnh đó, phải có quĩ dự phòng để đối phó với biến cố biến động giá nguyên vật liệu, biến động bất lợi thời tiết… nhằm đảm bảo cho việc thực đầu tư thực tiến độ đạt yêu cầu chất lượng 3.3.3.3 Nâng cao lực vận hành kết đầu tư Để nâng cao lực vận hành kết đầu tư, cần đảm bảo yếu tố người thiết bị để vận hành hệ thống đầu tư mặt kỹ thuật phải đảm bảo tiêu thụ sản phẩm để dự án đầu tư hoạt động công suất thiết kế Đối với công ty, cần có giải pháp sau: • Giải pháp nguồn nhân lực - Đào tạo đội ngũ nhân lực có trình độ tay nghề giỏi kỹ thuật, vận hành trơn tru máy móc thiết bị có cơng ty, đảm bảo tỷ lệ lỗi sản xuất ngày giảm xuống tiến gần vể tỷ lệ lỗi khơng Bên cạnh đó, cần lập kế hoạch đào tạo đội ngũ kế cận giai đoạn 2011-2015 để đáp ứng nhu cầu nhân trong điều kiện tái sản xuất mở rộng tương lai Cần đào tạo có trọng tâm, trọng điểm vào nhu cầu định hướng phá triển công ty - Công tác tuyển dụng Hiện nay, việc tìm kiếm nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao đảm bảo yêu cầu sản xuất cơng ty khó, nên cơng ty cần lên kế hoạch cụ thể để thu hút nguồn nhân lực - Chính sách khuyến khích cán cơng nhân viên sau: + Đầu tư chăm sóc sức khỏe cho cán công nhân viên Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khơng nâng cao trình độ tay nghề mà phải nâng cao thể lực Có thế, nhân viên có đủ sức khỏe để phục vụ cho cơng ty Cơng ty thực số biện pháp chăm sóc sức khỏe khám sức khỏe định kỳ cho tồn cơng nhân viên, có chế độ nghỉ dưỡng hợp lý cho người lao động… + Đầu tư cho điều kiện làm việc Bên cạnh trang thiết bị cần thiết 83 phục vụ cho công việc, công ty cần ý tạo môi trường làm việc thoải mái, động để người lao động phát huy hết khả Cơng ty nên ý đến việc tạo lập văn hóa doanh nghiệp Bên cạnh đó, cơng ty phối hợp với quan mơi trường để thường xuyên kiểm tra môi trường làm việc xem có bị nhiễm nước, nhiễm khơng khí hay ô nhiễm tiếng ồn hay không + Đầu tư cho tiền lương: Đây vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ làm việc người lao động Với đồng lương ỏi khơng đủ chi trả cho sống người lao động khơng thể cống hiến cho công ty Mặc dù thời gian vừa qua lương người lao động công ty cải thiện đáng kể công ty cần phải đầu tư thêm cho quĩ lương để giữ chân lao động lành nghề • Giải pháp tổ chức sản xuất - Tổ chức điều phối phận phòng ban cơng ty để tồn máy hoạt động trơn tru hiệu Cần xây dựng qui trình nhằm kết nối phận liên quan đến sản xuất, đảm bảo cho dòng chảy sản phẩm tuân theo qui trình đồng tiết kiệm tối đa chi phí khơng cần thiết Các phận quản lý sản xuất, sản xuất, kiểm soát chất lượng, kiểm tra sản phẩm, đảm bảo chất lượng, đóng gói, xuất hàng… có quan hệ mật thiết ảnh hưởng qua lại với nhau, phải kết hợp thông tin cho nhằm tránh xảy trường hợp lỗi phần mà ảnh hưởng đến dây chuyền • Giải pháp marketing, bán hàng - Hoạt động Marketing bán hàng khâu yếu cơng ty TNHH Enplas (Việt Nam) Để phát triển hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh cơng ty cần phải thúc đẩy hoạt động Marketing bán hàng Và sau số giải pháp giúp công ty phát triển mảng Marketing bán hàng: + Bổ sung nhân cho phòng Marketing bán hàng Hiện tại, nhân phòng người, chủ yếu nhận thông tin từ công ty mẹ triển khai nhà máy không trực tiếp làm cơng việc Marketing tìm kiếm khách hàng Cơng ty cần có kế hoạch tuyển dụng đào tạo cho nhân + Lập sở liệu khách hàng, nghiên cứu nhu cầu khách hàng 84 tiếp xúc với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu Trên sở đó, công ty cần triển khai kế hoạch phát triển sản xuất sản phẩm thỏa mãn nhu cầu khách hàng + Tranh thủ giúp đỡ chuyên gia nước để đào tạo cho đội ngũ cán Marketing bán hàng Đồng thời công ty cần có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cách thường xuyên để nâng cao kỹ cho cán + Thiết lập lại hệ thống bán hàng cho hợp lý Hiện nay, công ty bán trực tiếp cho khách hàng phần nhỏ Đa số đơn hàng xuất cho công ty mẹ cơng ty chi nhánh tập đồn sau xuất đến tay khách hàng Với hệ thống chi phí cho bán hàng bị đội lên nhiều Ước tính chi phí quản lý chi phí vận chuyển tăng lên khoảng 10% Do công ty cần phải thiết lập triển khai kế hoạch bán trực tiếp cho khách hàng Trước hết, công ty cần đàm phán với khách hàng tới thỏa thuận có lợi cho đơi bên Nhờ việc xuất hàng trực tiếp, công ty vừa giảm chi phí mà khách hàng hưởng lợi nhờ việc giảm giá bán + Để hỗ trợ cho công tác Marketing bán hàng, công ty cần phải xây dựng sách phát triển thương hiệu thơng qua hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm sách hoạt động xúc tiến thương mại Đối với hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty cần đề mục cụ thể cho tháng Các cải tiến kỹ thuật sản xuất, sản xuất cho chất lượng sản phẩm ngày nâng cao Tất phận liên quan Mua hàng, sản xuất, kiểm sốt chất lượng, đảm bảo chất lượng, đóng gói, Logisctic phải cải tiến cơng đoạn khơng cần thiết nhằm để giảm tỷ lệ hàng lỗi, giảm chi phí Đối với sách đa dạng hóa sản phẩm, cơng ty cần tích cực khai thác khách hàng tiềm lĩnh vực công nghiệp ô tơ, xe máy Đối với sách giá, để thực cam kết với khách hàng lộ trình giảm giá, công ty cần phải quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào Yêu cầu nhà cung cấp xây dựng lộ trình giảm giá việc làm cần thiết Khơng dừng lại đó, cơng ty cần hợp tác với nhà cung cấp để phát công đoạn không cần thiết cắt giảm cơng đoạn để giảm 85 chi phí Ngồi ra, công ty cần hợp tác với công ty tập đồn có nhu cầu mua ngun liệu đầu vào để đàm phán với nhà cung cấp nguyên vật liệu Khi công ty hợp tác nhau, nhu cầu lớn đàm phán với nhà cung cấp giảm giá sở lượng hàng mua lớn Đây cách làm tốt để đàm phán mức giá có lợi, nhờ giảm chi phí giá thành Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, công ty cần tham gia nhiều hội trợ hàng công nghiệp công nghiệp phụ trợ cần tiếp xúc nhiều với khách hàng Nhờ đó, khách hàng biết nhiều doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp Không giống doanh nghiệp bán sản phẩm hàng hóa tiêu dùng cuối cùng, công ty không cần đầu tư nhiều cho hoạt động quảng cáo Nhưng việc tham gia hội chợ triển lãm công nghiệp nên làm Đồng thời, công ty cần cân nhắc tham gia hiệp hội sản xuất để mở rộng việc quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp nhận thông tin nhu cầu khách hàng • Giải pháp tăng cường đầu tư thiết bị công nghệ Ở phần trên, ta xét đến ba giải pháp giải pháp nhân lực, giải pháp tổ chức, giải pháp marketing bán hàng Trong chuỗi vận hành kết hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh giải pháp thứ tư giải pháp tăng cường đầu tư thiết bị công nghệ Để phát triển sản phẩm với hàm lượng công nghệ cao, tính ưu việt, ngồi yếu tố người máy móc yếu tố khơng thể thiếu Máy móc thiết bị cơng nghệ đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Đối với công ty TNHH Enplas (Việt Nam), hệ thống máy móc cơng ty đồng hầu hết máy sản xuất từ năm 90 hoạt động khoảng 20 năm Vì thế, cơng ty cần có kế hoạch để đầu tư thay thế, sửa chữa lớn, bảo dưỡng tồn hệ thống máy móc thiết bị, đảm bảo cho trình vận hành kết đầu tư đạt hiệu cao 3.4 Một số kiến nghị với nhà nước nhằm nâng cao hiệu đầu tư phát triển công ty TNHH Enplas (Việt Nam) 86 Thứ nhất, nhà nước cần phải tạo ổn định luật pháp để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp Các luật hải quan, đầu tư… cần chỉnh sửa cho phù hợp với yêu cầu Thứ hai, tăng cường đầu tư hệ thống sở hạ tầng giao thông vận tải, điện, nước Trong điều kiện diện tích đất thuê Khu công nghiệp Thăng Long hạn chế, việc công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn Một số khu cơng nghiệp mở diện tích trống chưa th hết tình trạng sở hạ tầng lại nên không thu hút đầu tư doanh nghiệp Hơn nữa, tình trạng khan cắt điện thường xuyên ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đây yếu tố khiến cho sức hút đầu tư bị giảm xuống Thứ ba, Nhà nước cần có sách điều chỉnh ổn định kinh tế vĩ mơ Tình hình kinh tế Việt Nam phức tạp, lạm phát tăng cao, sách tỷ giá thay đổi liên tục, sách lao động tiền lương thay đổi khiến cho doanh nghiệp chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh Trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2011, doanh nghiệp lao đao chi phí sản xuất đội lên lớn Lạm phát khiến cho giá nguyên phụ liệu tăng, chi phí vận chuyển tăng Không thế, ảnh hưởng lạm phát khiến doanh nghiệp phải xem xét tăng lương bất thường cho công nhân viên không muốn đối mặt với khả đình cơng 87 KẾT LUẬN Có thể nói năm vừa qua, cơng ty TNHH Enplas (Việt Nam) có bước tiến đáng kể nhờ vào sách đầu tư phát triển cách hợp lý Từ việc công ty bị thua lỗ sau bốn năm hoạt động, đến năm 2009 công ty bắt đầu có lợi nhuận lợi nhuận có xu hướng tăng Công ty dần xây dựng cho chỗ đứng vững thị trường bánh nhựa thấu kính nhựa Cơng ty dần xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa có hiệu Từ chỗ công ty phải phân phối hàng hóa cho cơng ty mẹ sau bán cho khách hàng nay, cơng ty phần phân phối trực tiếp sản phẩm cho khách hàng Việc chuyển đổi giúp cơng ty giảm chi phí vận chuyển, nhờ tăng lợi nhuận cho cơng ty Khơng thế, cơng ty xây dựng hình ảnh tốt tâm trí khách hàng Bên cạnh thành tựu đạt trình đầu tư, cơng ty có mặt hạn chế mà công ty cần khắc phục hạn chế công tác nghiên cứu phát triển, công tác marketing, công tác đầu tư nguồn nhân lực Với số giải pháp mà tác giả đưa đề tài mình, hy vọng giúp cơng ty phần khắc phục hạn chế có kết đầu tư tốt tương lai Một lần em xin chân thành cảm ơn PGS-TS Từ Quang Phương giúp đỡ em hoàn thành luận văn Do thời gian kiến thức có hạn, luận văn em chắn hạn chế Em mong nhận góp ý tất thầy cô bạn để luận văn em hoàn chỉnh 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Từ Quang Phương-PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt(), giáo trình kinh tế đầu tư, NXB thống kê, Hà Nội PGS.TS Từ Quang Phương-PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt(), giáo trình lập dự án đầu tư, NXB thống kê, Hà Nội PGS.TS Từ Quang Phương-(), giáo trình quản lý dự án, NXB thống kê, Hà Nội Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)-() báo cáo tài từ năm 2006 đến năm 2010 Công ty TNHH Enplas (Việt Nam)-() kế hoạch kinh doanh giai đoạn 20062010 giai đoạn 2011-2015 Website http://enplas.co.jp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ: Đầu tư phát triển tại công ty TNHH Enplas (Việt Nam), Luận văn thạc sỹ: Đầu tư phát triển tại công ty TNHH Enplas (Việt Nam)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay