tong quan Nano oxyt sat tu

67 144 2
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2018, 00:13

Nano oxyt sắt từ magnetic iron oxide nanoparticle SVTH: Phạm Văn Hiển | GVHD: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hạnh NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ NANO OXYT SẮT TỪ II III ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP  Một số khái niệm Là moment từ trung bình cúa mẫu vật Độ từ hóa Nếu từ trường khơng thật lớn độ từ hóa M tỷ lệ với cường độ từ trường H M=χH Là tỷ số độ từ hóa từ trường, biêu hướng ứng vật liệu với từ trường Độ từ cảm Χ=M/H  Một số khái niệm Vật liệu từ Vật liệu từ loại vật liệu mà tác dụng từ trường ngồi bị từ hóa  Một số khái niệm Vật liệu từ  Vật liệu thuận từ χ>0 Là vật liệu mà khơng có từ trường ngồi tác dụng moment từ nguyên tử định hướng hỗn loạn Momen từ =0 Định hướng momen từ vật liệu thuận từ Khi có từ trường ngồi tác dụng moment từ nguyên tử định hướng theo từ trường xuất độ từ hóa chiều với từ trường ngồi  Một số khái niệm Vật liệu từ  Vật liệu nghịch từ χ
- Xem thêm -

Xem thêm: tong quan Nano oxyt sat tu, tong quan Nano oxyt sat tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay