Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư cho Cơ sở hạ tầng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1995-2002

81 360 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 08:24

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, trong việc đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trong đó Hà Nội được xác định là một trong những trọng điểm kinh tế của cả nước. Xác định được tầm quan trọng của mình, trong những năm qua Thành phố Hà Nội cùng cả nước đã ra sức phát triển kinh tế Thủ đô bằng nhiều hoạt động đổi mới, cải cách trong nhiều lĩnh vực.Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội việc trước mắt phải có được một hệ thống Cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển đồng bộ. Trước thực trạng quá cũ nát và lạc hậu của hệ thống Cơ sở hạ tầng của mình, trong những năm qua Thành phố Hà Nội đã dành một phần vốn rất lớn từ Ngân sách cho việc Đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng Thủ đô. Đó được coi như là bước đi đầu tiên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô trong tương lai.Để có thể phục vụ tốt cho công tác quản lý về vốn đầu tư của thủ đô trong lĩnh vực này, đồng thời có căn cứ để đánh giá, phân tích kết quả của đồng vốn bỏ ra, giúp cho các nhà quản lý Thủ đô có kế hoạch trong việc đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng Thủ đô được tốt, thì việc nghiên cứu và đánh giá thực trạng vốn đầu tư cho lĩnh vực này là rất cần thiết.Xuất phát từ thực tiễn nói trên, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng trong thời kì đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH đất nước. Phấn đấu đưa Hà Nội đến năm 2010 trở thành Thủ đô “hiện đại-văn minh”, xứng đáng là trái tim của cả nước. Do vậy, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài:“Vận dụng một số phương pháp Thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư Cơ sở hạ tầng ở Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1995-2002.”Luận văn này ngoài phần mở đầu và phần kết luận còn bao gồm:Chương I: Lý luận chung về đầu tư và về hạ tầng cơ sở.Chương II: Thực trạng hệ thống Cơ sở hạ tầng của Thủ đô Hà Nội hiện nay.Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư cho Cơ sở hạ tầng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1995-2002 LỜI NÓI ĐẦU Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, trong việc đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trong đó Nội được xác định là một trong những trọng điểm kinh tế của cả nước. Xác định được tầm quan trọng của mình, trong những năm qua Thành phố Nội cùng cả nước đã ra sức phát triển kinh tế Thủ đô bằng nhiều hoạt động đổi mới, cải cách trong nhiều lĩnh vực. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội việc trước mắt phải được một hệ thống sở hạ tầng hiện đại và phát triển đồng bộ. Trước thực trạng quá cũ nát và lạc hậu của hệ thống sở hạ tầng của mình, trong những năm qua Thành phố Nội đã dành một phần vốn rất lớn từ Ngân sách cho việc Đầu phát triển sở hạ tầng Thủ đô. Đó được coi như là bước đi đầu tiên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô trong tương lai. Để thể phục vụ tốt cho công tác quản lý về vốn đầu của thủ đô trong lĩnh vực này, đồng thời căn cứ để đánh giá, phân tích kết quả của đồng vốn bỏ ra, giúp cho các nhà quản lý Thủ đô kế hoạch trong việc đầu phát triển sở hạ tầng Thủ đô được tốt, thì việc nghiên cứu và đánh giá thực trạng vốn đầu cho lĩnh vực này là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn nói trên, với mong muốn góp một phần công sức nhỏ nhoi của mình sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của cả nước nói chung và của Thủ đô Nội nói riêng trong thời kì đẩy mạnh quá trình CNH-HĐH đất nước. Phấn đấu đưa Nội đến năm 2010 trở thành Thủ đô “hiện đại-văn minh”, xứng đáng là trái tim của cả nước. Do vậy, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Vận dụng một số phương pháp Thống để nghiên cứu tình hình vốn đầu sở hạ tầngThủ đô Nội giai đoạn 1995-2002.” Luận văn này ngoài phần mở đầu và phần kết luận còn bao gồm: Chương I: Lý luận chung về đầu và về hạ tầng sở. 1 Chương II: Thực trạng hệ thống sở hạ tầng của Thủ đô Nội hiện nay. Chương III: Vận dụng một số phương pháp thống để nghiên cứu tình hình vốn đầu cho sở hạ tầng Thủ đô Nội giai đoạn 1995-2002. Với trình độ và năng lực còn hạn thêm nữa là kinh nghiệm thực tế còn ít, do vậy trong việc nghiên cứu đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý của các Thầy, và bạn đọc gần xa. 2 CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐẦU VÀ VỀ SỞ HẠ TẦNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ. Thuật ngữ “Đầu tư” đã xuất hiện từ rất lâu và rất gần gũi với chúng ta, nó xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng để hiểu rõ được nó thì lại rất phức tạp, với khối lượng kiến thức rất lớn. Liên quan đến Đầu tư, cần làm rõ khái niệm và vai trò của: Hoạt động đầu nói chung, hoạt động đầu phát triển và hoạt động đầu Xây dựng bản. 1. Khái niệm và vai trò của Đầu tư. 1.1 Khái niệm: Đầu nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Các nguồn lực đó thể là: tiền, là tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và trí tuệ mà thông thường chúng ta gọi đóVốn đầu tư. Hiểu theo cách chung nhất: Vốn đầu là tích tiền tích luỹ của xã hội, của các sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, là tiền tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác được sử dụng vào trong quá trình tái sản xuất xã hội, nhằm duy trì tiềm lực sẵn và tạo tiềm lực mới cho nền sản xuất xã hội. Nguồn gốc hình thành Vốn đầu chính là nguồn lực dùng để tái đầu sản xuất và nguồn tích luỹ (xuất phát từ tiết kiệm). Tuy nhiên, tất cả các nguồn đó chỉ được gọi là vốn đầu khi chúng được dùng để chuẩn bị cho quá trình tái sản xuất, tức là chúng đã đi ra khỏi lĩnh vực tiết kiệm. Vì vậy, để thúc đẩy đầu cần thiết phải chính sách, môi trường đầu hấp dẫn để thu hút vốn đầu trong nước và nước ngoài. 3 1.2 Sự cần thiết của Đầu tư. Không một quốc gia nào, không một tổ chức nào ra đời mà không quan tâm đến hoạt động đầu tư, sự khác nhau chỉ là mức độ đầu tư. Mục tiêu cuối cùng của Nhà nước là đem lại sự ấm no cho người dân, đem lại sự hoà bình cho đất nước. Mà muốn được mục tiêu đó thì trước tiên cần phải đầu để thể tạo ra một hệ thống hạ tầng sở vững mạnh, hiện đại để mở đường cho một nền sản xuất hiện đại, từ đó mọi người công ăn việc làm, thu nhập và từ đó nâng cao được mức sống. Hơn thế nữa, để giữ vững được an ninh – quốc phòng thì Nhà nước cần phải duy trì một hệ thống quân sự với những trang thiệt bị hiện đại, muốn vậy phải một nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ tổ quốc. Đối với các tổ chức, các đơn vị kinh tế khi ra đời và để duy trì sự hoạt động của mình, vì mục tiêu cuối cùng là thu được lợi nhuận thì cần phải đầu cho các trang thiết bị sản xuất cho đầu vào và để duy trì bộ máy điều khiển và quản lý các trang thiết bị đó. thể nói, đầu vấn đề sống còn và quyết định trực tiếp đến chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Vì vậy, cần phải sự nghiên cứu sâu, toàn diện để làm sao hoạt động đầu hiệu quả cao nhất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội nhanh nhất. 2. Đặc điểm và vai trò của Đầu phát triển. 2.1 Đặc điểm của hoạt động đầu phát triển và các hình thức đầu trong lĩnh vực Hạ tầng sở Thủ đô. Đầu phát triển khác với đầu nói chung ở chỗ, đã là đầu phát triển thì phải tạo ra nguồn lực cho xã hội lớn hơn lúc ban đầu. Xét đầu phát triển là xét trên lĩnh vực vĩ mô. Từ đây, hoạt động đầu phát triển các đặc điểm khác biệt với các loại hình đầu khác như sau: + Hoạt động đầu phát triển đòi hỏi một số vốn lớn và lằm khê đọng trong suốt quá trình đầu tư. Đây là cái giá phải trả khá lớn của Đầu phát triển. Điều này thể hiẹn rất rõ trong lĩnh vực đầu cho hạ tầng sở như hệ 4 thống đường xá cầu cống, hệ thống cấp thoát nước số vốn đầu một công trình này thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. + Thời gian để tiến hành một công cuộc đầu cho đến khi các thành quả của nó phát huy tác dụng thường đòi hỏi nhiều thời gian với nhiều biến động xảy ra. Thời gian thực hiện một công cuộc đầu thể là năm năm, mười năm hay lâu hơn nữa, trong khoảng thời gian này những yếu tố kinh tế – xã hội – chính trị trực tiếp hay gián tiếp tác động đến. Mà bản thân những yếu tố này lại chứa đựng trong nó những yếu tố khác thường xuyên biến động. + Thời gian cần hoạt động cho các dự án đầu đòi hỏi để thể thu hồi đủ vốn đã bỏ ra đối với các sở vật chất – kỹ thuật phục vụ sản xuất – kinh doanh thường là lớn và do đó không tránh khỏi sự tác động hai mặt (tích cực và tiêu cực) của các yếu tố không ổn định về tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế Bởi vì với số vốn đầu là lớn, thời gian thực hiện lâu dài thì rất khó thể thu hồi vốn nhanh được. Chẳng hạn như việc đầu xây dựng một đường quốc lộ thì việc thu hồi vốn thể thông qua thu lệ phí đường với nhiều năm liên tục mới thể hoàn đủ vốn ban đầu. + Các thành quả của hoạt động đầu phát triển giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm, khi hàng trăm năm, hàng nghìn năm thậm chí tồn tại vĩnh viễn. Hơn nữa các thành quả này là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó được tạo dựng. Do đó, các điều kiện về địa lý, địa hình nơi đầu sẽ ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến quá trình thực hiện đầu cũng như tác dụng sau này của các kết quả đầu tư. Việc xây dựng các công trình ở nơi địa chất không ổn định sẽ không đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sau này, thậm chí cả trong quá trình xây dựng công trình. Để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu đều đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao cần phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư. Cần sự xem xét kỹ lưỡng, sự phân tích sâu và đảm bảo tính khách quan các yếu tố về kinh tế – xã hội – chính trị, đưa ra được những dự đoán chính xác tình hình kinh tế – xã hội trong những năm tới và sự tác động của những yếu tố này sẽ như thế nào. Sự chuẩn bị này được thể hiện trong việc soạn thảo các dự án đầu (lập dự án đầu tư) nghĩa là phải thực hiện đầu theo dự án đã được soạn thảo với chất lượng tốt . 5 Từ những đặc điểm nghiên cứu ở trên của hoạt động đầu phát triển. Vậy làm thế nào để giảm bớt rủi ro và gánh nặng cho Nhà nước trong lĩnh vực đầu phát triển hạ tầng sở thủ đô (HTCS) là một câu hỏi lớn cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách ở Thủ đô hiện nay. Hoạt động đầu được tiến hành với nhiều hình thức khác nhau, song đầu trong lĩnh vực sở hạ tầng Thủ đô được thực hiện dưới hình thức đầu trực tiếp, chủ thể tham gia thể là sở tại hoặc nước ngoài và đầu gián tiếp. Trong điều kiện nước ta hiện nay, hệ thống hạ tầng sở của Thủ đô còn rất lạc hậu, manh mún, cần phải đầu xây dựng và hiện đại hoá, nhưng nguồn vốn chủ yếu từ xưa tới nay chủ yếu là vốn ngân sách, vì vậy rất khó thể đáp ứng được yêu cầu này. Do vậy hình thức BOT ra đời là giải pháp tốt nhất đặc biệt là trong lĩnh vực Giao thông đô thị, là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn đầu vô cùng lớn. Ngoài ra còn các hình thức khác như BT, BTO, tuỳ từng điều kiện cụ thể và trong từng lĩnh vực mà chúng ta thể lựa chọn hình thức đầu sao cho đạt hiệu quả cao mà vẫn đảm bảo tốt quốc phòng và an ninh. 2.2 Vai trò của Đầu phát triển đối với Hạ tầng sở của Thủ đô Nội. Đầu phát triển ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của nền kinh tế, mặc dù thể nó chưa phát huy ngay được tác dụng trực tiếp nhưng khi xem xét tiềm lực kinh tế của một nước không thể bỏ qua vốn đầu cho phát triển. Trong đó vốn đàu cho phát triển sở hạ tầng. Đầu phát triển ảnh hưởng lớn đến rất nhiều lĩnh vực, ở đây chủ yếu đề cập đến một số ảnh hưởng của Đầu phát triển đến Hạ tầng sở Thủ đô nội. Thứ nhất, Đầu phát triển ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế Thủ đô: Đầu phát triển CSHT là loại hình đầu tài sản vật chất và sức lao động để tạo những tài sản mới cho nền kinh tế. Vai trò của đầu phát triển sở hạ tầng được xem xét dưới góc độ vai trò của đầu phát triển nói chung. Tất nhiên sự tác động của đầu phát triển CSHT đô thị tới nền kinh tế còn phụ thuộc vào quy mô, tỷ trọng vốn đầu phát triển cho lĩnh vực này trong tổng vốn đầu xã hội nói chung. 6 Trước hết, đầu phát triển CSHT vừa tác động đến tổng cung, vừa tác động đến tổng cầu: Đối với tổng cầu: theo lý thuyết kinh tế vĩ mô, tổng cầu là toàn bộ số lượng hàng hoá và dịch vụ mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh và Chính phủ dự kiến chi tiêu, tương ứng với mức thu nhập của họ. Mà chi đầu phát triển (nằm trong chi tiêu của chính phủ). CSHT đô thị nằm trong tổng cầu về hàng hoá và dịch vụ của Chính phủ và các hãng kinh doanh nên nó trực tiếp tác động đến tổng cầu của nền kinh tế. Như vậy, đầu phát triển CSHT đô thị là biện pháp kích cầu hiệu quả, nó tạo ra nhu cầu lớn về hàng hóa nguyên, nhiên vật liệu xây dựng các công trình CSHT, kích thích sản xuất của các nhà máy, các hãng kinh doanh, làm tăng tích luỹ cho cả nền kinh tế và cho chính bản thân nền kinh tế Thủ đô. Đối với tổng cung: Tổng cung phụ thuộc vào các yếu tố lao động, tài nguyên, kỹ thuật và các chi phí đầu vào khác. Khi hệ thống CSHT Thủ đô hoàn thành, được đưa vào sử dụng, nó sẽ phát huy tác dụng làm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, trực tiếp tác động đến các chi phí đầu vào của quá trình sản xuất, làm tăng sản lượng của nền kinh tế, kích thích sản xuất phát triển hơn nữa. Một số vấn đề quan trọng khác mà đầu phát triển CSHT Thủ đô tác động đến là: tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế. Các chuyên gia của ngân hàng thế giới (WB) đã tính được rằng, tăng 1% tổng quỹ sở hạ tầng thì sẽ tăng được 1% GDP. Đối với các đô thị, điều này càng trở lên ý nghĩa hơn do các đô thị đều là những sở kinh tế sinh động, đặc biệt là với Thủ đô nội. Là một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, là nơi mà các nguồn tài nguyên hiếm hoi được tập trung và kết hợp lại với nhau, nơi sản xuất và tiêu thụ phần lớn các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của một quốc gia. Sự tăng trưởng kinh tế của Thủ đô lại là động lực lớn thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của cả nước. Ở nước ta hiện nay, khu vực đô thị nói chung chiếm 0,64% diện tích của cả nước, nhưng chiếm tới 24% Dân số và đóng góp hơn 40% GDP của cả nước, riêng nội chiếm 3,5% Dân số so với cả nước và đóng góp 7,5% GDP của cả nước. Do đó, đầu xây dựng hệ thống CSHT Thủ đô nói riêng và các đô thị nói chung là một 7 trong những động lực chủ yếu làm tăng hiệu quả kinh tế Thủ đô và của các đô thị, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó, đầu phát triển CSHT Thủ đô còn tác dụng chuyển dịch cấu kinh tế, tạo ra sự phát triển nhanh ở khu vực công nghiệp và dịch vụ, theo kinh nghiệm các nước trên thế giới, đó là con đường tất yếu để đạt được tốc độ tăng trưởng cao. Tất nhiên vai trò này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi hệ thống CSHT Thủ đô được xây dựng đồng bộ, phát triển cân đối và phù hợp với điều kiện phát triển của từng đô thị. Thứ hai, vai trò của đầu CSHT Thủ đô đối với quá trình đô thị hoá: Ngoài những vai trò chung tác động tới toàn bộ nền kinh tế quốc dân, còn đối với riêng nền kinh tế của Thủ đô thì đầu phát triển CSHT đô thị còn ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô. Đó là: Đầu phát triển CSHT góp phần tạo dựng sở vật chất cho quá trình đô thị hoá. Trong mấy năm gần đây ta thấy rằng tốc độ đô thị hoá ở Thủ đô diễn ra với tốc độ rất nhanh và vẫn còn tiếp tục trong những năm tiếp theo, đó cũng là một phần kết quả của việc đầu HTCS Thủ đô trong thời gian qua. Bản chất của đầu phát triển CSHT là đầu tài sản và sức lao động nhằm cải tạo hoặc xây dựng mới hệ thống HTCS của Thủ đô, quá trình này đã tạo ra những nền tảng sở vật chất cho chính Thủ đô. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách phát triển Thủ đô phải chiến lược lựa chọn đầu phát triển CSHT cho Thủ đô nhằm đảm bảo thích ứng được với qúa trình đô thị hoá và tăng trưởng kinh tế đô thị, tận dụng và khai thác được thế mạnh của Thủ đô. Ở Thủ đô nội hiện nay vốn đầu chỉ đáp ứng được khoảng 40% so với nhu cầu cần thiết, do vậy chiến lược đầu hạ tầng đô thị phải đảm bảo thứ tự ưu tiên cho từng lĩnh vực để khai thác tối đa vốn đầu cho HTCS Thủ đô và thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Đầu phát triển CSHT cho Thủ đô tạo điều kiện cho chính quyền thể sửa chữa những khuyết tật của quá trình đô thị hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô và đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế. Quá trình đô thị hoá đã tạo ra động lực phát triển kinh tế đối với những nước đang phát triển, sự yếu kém trong việc kiểm soát quá trình đô thị hoá đã để lại những hậu quả nặng nề. Đó là sự mất cân đối giữa CSHT xã hội và CSHT kỹ 8 thuật, CSHT Thủ đô vừa thiếu, vừa yếu và xuống cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực Giao thông đô thị, Cấp thoát nước, gây ra nạn ùn tắc giao thông, tình trạng khan hiếm nước sạch, tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng, sự thiếu hụt nhà ở, nạn thất nghiệp, dòng người di cư bất hợp pháp từ khu vực nông thôn, sự phân hoá giầu nghèo và các tệ nạn xã hội Do vậy, ngoài các biện pháp về quản lý, quy hoạch thì việc đầu phát triển CSHT đô thị là một biện pháp quan trọng, góp phần sửa chữa những khuyết tật của quá trình đô thị hoá. Hệ thống hạ tầng sở của Thủ đô được hình thành thiết kế theo quy hoạch hoặc được sửa chữa chống xuống cấp sẽ cung cấp một cách hiệu quả nhất là các hàng hoá dịch vụ công cộng tại Thủ đô. Từ đó, hạn chế, khắc phục được những mặt trái của quá trình đô thị hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, việc đầu phát triển CSHT Thủ đô đòi hỏi nguồn vốn đầu lớn và một chiến lược phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, đồng bộ để không làm hạn chế vai trò của đầu phát triển CSHT và để lại hậu quả hết sức nặng nề cho quá trình đô thị hoá. Đầu phát triển CSHT Thủ đô còn góp phần điều chỉnh được quy mô và nhịp độ phát triển của Thủ đô. Song tại nội hiện nay rất khó thể thực hiện được điều này do quá trình đô thị hoá diễn ra quá nhanh. Do vậy trong thời gian tới cần sự quan tâm và đầu thoả đáng cho việc phát triển hệ thống hạ tầng sở Thủ đô, phù hợp với yêu cầu chung của đất nước với những tiêu chuẩn ngày càng cao về mọi mặt: sản xuất, đời sống và sinh thái trong sự phát triển bền vững của xã hội hiện đại. 3. Vốn đầu xây dựng bản. 3.1 Khái niệm. Đó là toàn bộ chi phí để đạt được mục đích đầu bao gồm chi phí khảo sát quy hoạch, xây dựng, chi phí cho chuẩn bị đầu tư, chi phí cho thiết kế xây dựng, chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, chi phí khác trong dự toán. Vốn đầu xây dựng bản chủ yếu dùng để tái sản xuất giản đơn và mở rộng tài sản cố định. Nó ý nghĩa to lớn trong việc phát triển sở vật chất cho nền kinh tế đất nước. Đầu xây dựng bản sẽ tạo ra HTCS, đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật vào xây dựng và cải tiến quy trình công nghệ, từ đó thể nâng cao năng lực sản xuất và phục vụ. 9 Trong bất kỳ một hoạt động đầu nào đều bao gồm: đặc thù riêng, sự phức tạp về kỹ thuật, và sau đó là hiệu quả kinh tế – xã hội do công trình đầu mang lại. Do đó mọi hoạt động đầu đều đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc cẩn thận về mọi mặt, sự chuẩn bị đó thể hiện qua việc soạn thảo các “dự án đầu tư”. 3.2 Dự án đầu tư. Một dự án đầu cần xem xét trên nhiều góc độ: Thứ nhất, về mặt hình thức dự án đầu xây dựng bản là một tập hồ trình bày một cách chi tiết và hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch để đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu đã định trong tương lai. Thứ hai, trên góc độ quản lý dự án đầu xây dựng bản là một công cụ hoạch định việc sử dụng vốn đầu lao động để tạo ra những kết quả kinh tế tài chính trong một thời gian dài. Thứ ba, trên góc độ kế hoạch hoá dự án đầu một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho các quyết định đầu và tài trợ. Thứ tư, xét về nội dung, dự án đầu XDCB là một tập hợp các hoạt động liên quan với nhau được kế hoạch hoá, nhằm đạt được những mục tiêu đã định bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian dài thông qua việc sử dụng các nguồn lực. 3.3 Nội dung vốn đầu xây dựng bản. Tổng mức vốn đầu xây dựng bản bao gồm: 3.3.1 Vốn đầu xây dựng và lắp đặt: Vốn đầu xây lắp là các chi phí để xây dựng mới, mở rộng, lắp đặt máy móc thiết bị và khôi phục các loại nhà cửa, vật kiến trúc ghi trong dự toán công trình. * Chi phí chuẩn bị xây dựng mặt bằng gồm: 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư cho Cơ sở hạ tầng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1995-2002, Vận dụng một số phương pháp thống kê để nghiên cứu tình hình vốn đầu tư cho Cơ sở hạ tầng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 1995-2002

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay