Chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch não (Diagnosis and Management of Cerebral Venous Thrombosis)

27 17 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:53

... biệt tĩnh mạch nhỏ từ dẫn lưu bàng h , đảo ngược dòng chảy tĩnh mạch  Huyết khối xoang màng cứng huyết khối tĩnh mạch vỏ não cấp tính điển h nh gây chậm tuần hoàn tĩnh mạch, chụp mạch máu não. .. thường thực kỹ thuật điều trị nội mạch  Huyết khối thành thấy khiếm khuyết đổ đầy bên thành mạch huyết khối không gây tắc nghẽn không đổ đầy hoàn toàn huyết khối tắc nghẽn  Đo áp lực tĩnh mạch... định h nh ảnh muộn cấu trúc tĩnh mạch não Venous phase of cerebral angiogram: huyết khối lan rộng xoang TM dọc nhiều tĩnh mạch vỏ thùy trán - Chụp tĩnh mạch não trực tiếp :  Chụp tĩnh mạch não
- Xem thêm -

Xem thêm: Chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch não (Diagnosis and Management of Cerebral Venous Thrombosis), Chẩn đoán và điều trị huyết khối tĩnh mạch não (Diagnosis and Management of Cerebral Venous Thrombosis)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay