CẨM NANG GIÁO TRÌNH TRUNG HỌC CẤP HAI (LỚP 7-10 VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC TRUNG HỌC QUỐC TẾ IGCSE)

38 87 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:53

AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future CẨM NANG GIÁO TRÌNH TRUNG HỌC CẤP HAI (LỚP 7-10 VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC TRUNG HỌC QUỐC TẾ IGCSE) Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future NỘI DUNG GIỚI THIỆU PHÂN BỔ MÔN HỌC LỚP 7, VÀ LỚP 10 LỚP 11 KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC LỊCH THI VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC BẠ CHÍNH THỨC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ .7 QUẢN CHẾ HỌC LỰC BÀI TẬP VỀ NHÀ HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ NIÊN CẤP .9 CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÊM TIẾNG ANH (EAL) MÔ TẢ MÔN HỌC LỚP 7-10 10 TIẾNG ANH 10 TOÁN HỌC 10 KHOA HỌC 12 NHÂN HỌC 13 NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ .13 ÂM NHẠC 13 THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT 14 NGÔN NGỮ .14 TIẾNG TRUNG MANDARIN .14 GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM 14 VĂN HỌC HÀN QUỐC .14 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG .16 GIÁO DỤC THỂ CHẤT .16 BƠI LỘI 16 IGCSE QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU .16 Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future HƯỚNG DẪN IGCSE & LỰA CHỌN MÔN HỌC 17 NHỮNG MÔN HỌC CƠ BẢN 17 CÁC SỰ LỰA CHỌN 17 SỰ LỰA CHỌN CÁC MÔN HỌC YÊU THÍCH 17 NHỮNG ĐIỀU CẦN CÂN NHẮC 18 LỚP 11 HƯỚNG DẪN MÔN HỌC 18 GCSE IGCSE TIẾNG ANH BẢN ĐỊA 18 IGCSE TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ 19 IGCSE VĂN HỌC ANH 20 IGCSE TOÁN HỌC 21 THỂ DỤC THỂ THAO CƠ BẢN 22 IGCSE QUAN ĐIỂM TOÀN CẦU .23 GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION) 24 TIẾNG HÀN (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION) 24 IGCSE NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION) 25 IGCSE NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ 26 IGCSE SINH HỌC 29 IGCSE HÓA HỌC .30 IGCSE THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT .31 IGCSE KINH TẾ 32 IGCSE ĐỊA LÝ 33 IGCSE ÂM NHẠC .34 IGCSE VẬT LÝ 35 Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Leading to a Bright Future Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future GIỚI THIỆU Chương trình lớp 7-10 Trường Quốc tế Úc (AIS) phản ánh cộng đồng học sinh đa văn hóa mở rộng phương pháp giáo dục khuyến khích tìm tòi mà Chương Trình Phổ Cập Tiểu Học sử dụng, đồng thời trang bị học sinh cho khắc khe, thách thức đòi hỏi giáo trình Trung Học Cấp Hai Quốc Tế Cambridge, thẩm định Kiểm Tra định kỳ Cambridge quan trọng kỳ thi sát hạch Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Quốc Tế Vì chương trình Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Quốc Tế dạy năm AIS, Chương Trình Trung Học Cấp Hai kéo dài từ Lớp tới Lớp 10 AIS hoạt động văn hóa kết hợp mơi trường học tập tích cực, quan tâm hỗ trợ với tinh thần mong đợi chất lượng cao tự chịu trách nhiệm Chúng tơi nhìn nhận phẩm chất nhu cầu đặc biệt cá nhân học sinh Hợp tác với cha mẹ học sinh, chúng tơi tìm cách cung cấp chương trình khắt khe để nâng cao mở rộng hiểu biết, kỹ thái độ Việc giáo dục “toàn diện học sinh” sứ mệnh trọng tâm, học sinh cho hội khám phá làm giàu kỹ nghệ thuật, thể chất xã giao môi trường Anh Ngữ Tầm nhìn Giá trị trường hình thành tảng cho giáo trình chúng tơi Điều đóng góp nhiều nguồn hỗ trợ khác để học sinh có hội lĩnh vực mơi trường tồn cầu thay đổi đầy thách thức Chúng đánh giá cao hội độc sống Việt Nam Hồ Chí Minh Chúng tơi trân trọng mối quan hệ tích cực đặc biệt thiết lập mái trường mà học sinh gia đình đến từ nhiều quốc gia khác Học sinh chúng tơi trải nghiệm quan hệ độc đáo cộng đồng đa quốc gia thực thụ hãnh diện văn hóa văn hóa người khác Chúng tơi khuyến khích hiểu biết nhận thức phong phú văn hóa truyền thống Việt Nam nhiều mơn PHÂN BỔ MƠN HỌC LỚP 7, VÀ Mơn Chính Anh Ngữ (Ngơn ngữ thứ 2) Nhân Văn Toán Học Khoa Học Ngoại Ngữ: —— Tiếng Việt Bản Địa cho học sinh người Việt —— Tiếng Hàn Bản Địa cho học sinh người Hàn —— Tiếng Hoa ngoại ngữ cho tất học sinh Lưu ý: Giáo Dục Công Dân môn bắt buộc cho học sinh người Việt dạy sau học trường Môn Phụ Nghệ Thuật Thiết Kế Kỹ Thuật Sân khấu Công Nghệ Thông Tin Âm Nhạc Thể Dục Thể Thao & Bơi Lội Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future LỚP 10 Mơn Chính Anh Ngữ (Bản Địa Ngoại ngữ) Quan điểm tồn cầu Tốn Học Khoa Học Ngoại Ngữ: —— Tiếng Việt Bản Địa cho học sinh người Việt —— Tiếng Hàn Bản Địa cho học sinh người Hàn —— Tiếng Hoa ngoại ngữ cho tất học sinh Lưu ý: Giáo Dục Công Dân môn bắt buộc cho học sinh người Việt dạy sau học trường Môn Phụ Nghệ Thuật Thiết kế kỹ thuật Âm Nhạc Thể Dục Thể Thao & Bơi lội Công nghệ thông tin LỚP 11 Các môn bắt buộc IGCSE Anh Ngữ/Văn Học Anh IGCSE Ngoại Ngữ Anh IGCSE Toán Học Chọn số sau: Hoặc: —— Dự bị Tú Tài Quốc Tế Tiếng Việt Thể Dục Thể Thao (khơng nằm chương trình IGCSE) —— IGCSE Quan Điểm Toàn Cầu —— Dự bị Tú Tài Quốc Tế Tiếng Hàn —— Dự bị Tú Tài Quốc Tế Ngoại Ngữ Tiếng Hoa Lưu ý: Học sinh người Việt không lựa chọn Dự bị Tú Tài Quốc Tế Tiếng Việt phải học môn Giáo Dục Công Dân Việt Nam sau học trường Các Lựa Chọn: Học sinh chọn ba môn IGCSE sau: Nghệ Thuật Thiết kế Kỹ Thuật Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông Sinh Học Kinh Tế Âm Nhạc Hóa Học Địa Lý Vật Lý Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC Kiểm tra qua trình liên tục có thành phần thức khơng thức để thúc đẩy học sinh cung cấp thông tin kiến ​​thức, điểm mạnh nhu cầu em cho giảng viên, học sinh gia đình thơng tin thành tích tiến —— Một loạt cách thức kiểm tra cung cấp thông tin để việc học tập đánh giá bước phát triển phù hợp —— Các kiểm tra có khơng có tiêu chuẩn sử dụng để xác định tiềm năng, tình trạng tiến học sinh —— Các tiêu chuẩn đánh giá dựa giáo trình trường tiêu chuẩn chương trình thẩm định sát hạch mà trường tn theo —— Phía gia đình nhận thơng tin văn tiến em theo chu kỳ báo cáo thức Kiểm tra trình liên tục suốt năm học Quá trình giúp làm rõ chu kỳ lập kế hoạch (kiểm tra, lên kế hoạch, giảng dạy, kiểm tra) Nó cung cấp cho tất bên liên quan thông tin điểm mạnh nhu cầu học sinh LỊCH THI VÀ BÁO CÁO HỌC LỰC Kiểm tra thường xuyên diễn suốt năm học AIS Việc có nhiều hình thức học sinh với phong cách học tập riêng có cách để trình bày em biết Như vậy, việc cho học sinh giáo viên thấy lĩnh vực mà em đạt thành tích lĩnh vực cần phát triển tiếp LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH Cha mẹ truyền đạt quan ngại cho giáo viên qua email, điện thoại thư từ Có thể hẹn sau học hữu ích cho việc thảo luận quan ngại BÁO CÁO TIẾN ĐỘ Báo Cáo Tiến Độ gửi nhà cho phụ huynh học sinh vào cuối Học kỳ Học Kỳ Điểm báo cáo phản ánh thành tích học tập học sinh học kỳ HỌC BẠ CHÍNH THỨC Các báo cáo thức văn bao gồm lời nhận xét giáo viên môn KIỂM TRA ĐỊNH KỲ Trong Học kỳ 3, học sinh Lớp thi Định Kỳ Checkpoint mơn Anh Ngữ, Tốn Học Khoa Học Kỳ thi Checkpoint khơng phải hình thức thẩm định cấp chứng chỉ, nhiên có giấy Chứng Nhận Thành Tích Kỳ thi Cambridge Checkpoint cách lý tưởng cho bắt đầu khóa học chuẩn bị thi Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Quốc Tế Cambridge IGCSE cho mơn Anh Ngữ, Tốn Học Khoa Học Những khóa cung cấp chuẩn mực cho học sinh giáo viên học lực tổng thể Kiểm tra Định Kỳ Cambridge Checkpoint: —— Được đánh giá cao chấp nhận toàn giới tiêu chuẩn thẩm định cao —— Được phân phối toàn giới nhờ mạng lưới trường học, trường cao đẳng sở đào tạo —— Cho biết dấu hiệu tốt tiềm đạt kết kỳ thi Cambridge IGCSE —— Được thiết kế cho người sử dụng tồn giới, phù hợp với học sinh từ bối Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future cảnh văn hố ngơn ngữ —— Cho giáo viên thơng tin chi tiết điểm mạnh điểm yếu học sinh để tập trung vào việc giảng dạy —— Có thể thực vào lúc thuận tiện để khơng làm gián đoạn học Có hai luận văn cho môn, dài khoảng tiếng đồng hồ Đây kiểm tra trang bị xuất sắc cho kỳ thi Cambridge IGCSE, học sinh trải nghiệm kỳ thi nội Tất câu hỏi Cambridge kiểm định để đảm bảo phù hợp với học sinh 14 tuổi cung cấp thơng tin phản hồi hữu ích Điểm phân tích cẩn thận có báo cáo thành tích học sinh Q trình tốn khoảng tuần Mỗi học sinh nhận Chứng Nhận Thành Tích báo cáo chi tiết thêm thành tích cá nhân Kết điểm Checkpoint 0.0 (thấp nhất) 6.0 (cao nhất) Điểm trung bình từ 3.0 đến 4.0 Bảng báo cáo ghi điểm cho tổng thể bô môn cho mơn Giáo viên sau xác định điểm mạnh điểm yếu quan trọng QUẢN CHẾ HỌC LỰC Nếu học sinh tiếp tục gặp khó khăn nghiêm trọng học tập với vấn đề động lực, em theo chương trình Quản Chế Học Lực Khi trường hợp xảy ra, phụ huynh học sinh nhà trường trí kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn quản chế Kế hoạch bao gồm việc kiểm tra chuyên ngành mà phụ huynh tự chi phí, buổi họp chương trình học kèm Vào cuối học kỳ, học sinh, phụ huynh, giáo viên, Hiệu Phó trường xem lại kế hoạch quản chế Quyết định dựa vào ích lợi tốt cho học sinh tiến hành cho học kỳ Trong số tình hoi, định trường yêu cầu phụ huynh tìm dịch vụ giáo dục khách, thích hợp cho Quyết định tiến hành cách có áp dụng nhu cầu học sinh đòi hỏi mơi trường giáo dục khác Thư giới thiệu đề nghị việc học sau dựa vào ích lợi tốt học sinh nói BÀI TẬP VỀ NHÀ Trường AIS tin tập nhà phần thiếu trải nghiệm giáo dục Bài tập nhà củng cố kiến thức kỹ đạt ngày học trường cách quan trọng để thơng tin cho gia đình tiến độ chương trình hướng dẫn nhà trường Bài tập nhà khích lệ việc phát huy thói quen học tập tốt, quản lý thời gian hiệu trang bị cho học sinh trước yêu cầu tập nhà cấp hai cấp ba HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ —— Bài tập nhà củng cố kỹ kiến thức học học sinh tự làm xong —— Giáo viên thay đổi yêu cầu tập nhà cho học sinh giáo viên dạy thêm Tiếng Anh EAL giúp —— Bài tập nhà giao từ thứ Hai tới thứ Sáu Bài nhà cuối tuần cho thêm tập ngày lớp chưa hoàn tất —— Thời gian làm tập nhà “ước lượng” học sinh học với tốc độ khác thấy tập có mức độ khó khác —— Tất câu hỏi thắc mắc tập nhà học sinh nên đặt trực tiếp cho Giáo viên chủ nhiệm khối giáo viên môn —— Giáo viên dùng phần mềm ManageBac để đề tập nhà yêu cầu hàng ngày —— Học sinh bắt buộc phải hoàn tất đầy đủ tập nhà Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future BÀI TẬP VỀ NHÀ NIÊN CẤP Bài tập nhà cho Trường Trung Học bao quát toàn lĩnh vực môn Bài tập nhà chiếm khoản thời gian đáng kể có vai trò củng cố kỹ tiếp thu lớp trang bị cho học CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÊM TIẾNG ANH (EAL) Tất học sinh kiểm tra trước nhập học để xác định xem em có cần hỗ trợ ngơn ngữ để tiếp cận giáo trình học thống hay không Mức thẩm định trường AIS phân định học sinh theo học khóa nào; —— Chương trình thống khơng cần hỗ trợ —— Chương trình thống với Chương Trình Học Thêm Tiếng Anh (EAL) —— Chương Trình Tiếng Anh Chuyên Sâu (IELP) Chương Trình Học Thêm Tiếng Anh EAL Chương trình EAL nhắm đến việc hỗ trợ học sinh gặp khó khăn việc tiếp cận giáo trình thống Trọng tâm phát triển kỹ ngôn ngữ Tiếng Anh em đọc, viết, nói nghe Các học EAL trọng hiểu biết ngữ vựng học sinh lĩnh vực Khoa Học Nhân Văn Các học rơi vào Tiết thứ ngày học, yêu cầu học sinh phải học tiết học tuần Chương Trình IELP Chương Trình IELP nhắm đến việc phát triển kỹ Tiếng Anh học sinh đến cấp độ đủ để em tiếp cận giáo trình thống Điều có nghĩa học sinh phải học từ hai mươi tiết Tiếng Anh trở lên tuần với giáo viên ngành EAL Các học hệ thống theo sát Chương Trình Ngoại Ngữ Cambridge Chương trình giúp học sinh có vững cho kỹ Tiếng Anh phổ cập Những học sinh không học môn Khoa Học Nhân Văn thời gian em học IELP Kiểm Tra Học Lực Các học sinh EAL kiểm tra cuối Học Kỳ Phụ huynh nhận báo cáo tiến độ học sinh thư thơng báo việc em học xong EAL hay cần tiếp tục hỗ trợ Các học sinh IELP kiểm tra cuối Học Kỳ 2, Phụ huynh nhận báo cáo tiến độ vào cuối Học Kỳ Nếu học sinh vượt qua mức thẩm định thành cơng, em vào lớp Khoa Học thống học kỳ vào lớp Nhân Văn Thang Điểm Đầu Vào Ra cho chương trình Hỗ trợ Anh Ngữ AIS TRÌNH ĐỘ LỚP BÀI KIỂM TRA Cambridge THỜI GIAN TIẾNG ANH CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LÀ NGOẠI NGỮ CHÍNH THỐNG 7/8 KET 1:30 45-50% 51-75% 76% + 9/10 PET 1:30 45-50% 51-75% 76% + 11 Chứng Chỉ Tiếng Anh FCE 1:30 45-50% Lớp 10 IELP 51-75% 76% + Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Thành Công Các Chương Trình Hỗ Trợ Ngơn Ngữ Học sinh vào Chương Trình Hỗ Trợ Ngơn Ngữ trải nghiệm thành công lớn em có động lực để sử dụng Tiếng Anh sau lớp học Học sinh cần phải đọc truyện tranh, sách, tạp chí báo chí Tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng hiểu biết Tiếng Anh bên lớp học Quan trọng em xem phim truyền hình Tiếng Anh để nghe hiểu người xứ nói Xã giao Tiếng Anh giúp kỹ nghe nói em Học sinh cần phải mạo hiểm học thêm Tiếng Anh từ lỗi sai tạo Khích lệ khen ngợi thành công nhỏ dẫn học sinh đến thái độ học tập tích cực Độ dài thời gian mà học sinh tham gia vào Chương Trình Hỗ Trợ Ngơn Ngữ có khác nhân tố động lực em MƠ TẢ MÔN HỌC LỚP 7-10 TIẾNG ANH “Ngữ pháp đàn dương cầm chơi tùy hứng Tất tơi biết ngữ pháp sức mạnh nó” — Joan Didion Chương Trình Ngơn Ngữ Tiếng Anh AIS dành cho học sinh lớp 7-9 Chương trình mang đến dẫn Tiếng Anh rõ ràng qua việc nghiên cứu chủ đề đề tài Quốc Tế Mục tiêu chương trình giúp trau dồi ngôn ngữ Tiếng Anh thông thạo cấp độ kỹ học tập em qua việc phát huy bốn mảng chính: đọc, viết, nói nghe Học sinh tiến xa vào Giáo án Tiếng Anh Lớp 10-11 Lúc em phát triển khả diễn đạt xác, phát biểu viết phù hợp hiệu Cùng với việc nhấn mạnh kỹ đọc viết, nói nghe trọng tâm để phát huy khả diễn đạt hiệu chương trình học tiến xa vào cộng đồng quốc tế Giáo án giúp học sinh hiểu trả lời cách thích hợp với điều em thấy, nghe trải nghiệm, thưởng thức đa dạng tổng thể Tiếng Anh Học sinh khích lệ sử dụng từ vựng thích hợp, vận dụng ngữ pháp, đánh vần dùng dấu chấm câu, thể phong cách khán giả Thêm vào đó, điều bổ sung cho phạm vi học tập khác em qua việc phát triển khả thông thường phân tích, kết luận, xếp liệu trình bày ý kiến Học sinh phát triển khả nhìn nhận văn ba thể loại (Văn Xi, Văn Thơ Kịch Bản) hiểu cách mà nhà văn uốn nắn ý nghĩa qua lựa chọn thể loại, cấu trúc ngôn ngữ Khả đưa ý kiến phân tích có nghiên cứu độc lập mẫu văn, cách diễn đạt kiến thức, hiểu biết khám phá cách rõ ràng văn chương phát huy Qua việc học văn chương, học sinh khích lệ việc đọc sách, diễn giải đánh giá tác phẩm văn học Các em tăng trưởng hiểu biết tác phẩm mặt ý nghĩa văn chương, ngữ cảnh có liên quan chủ đề quan điểm sâu sắc Việc học văn chương cho phép học sinh khám phá lĩnh vực quan ngại nhân loại nói chung, dẫn tới hiểu biết sâu rộng thân em người khác TOÁN HỌC Một nhà Tốn Học khơng học tốn hữu ích, học thỏa thích với nó, thỏa thích với đẹp” — J.H Poincare Việc nghiên cứu tốn học có bề dày lịch sử 4000 năm phong phú đa dạng Khơng có giáo dục hồn thiện mà khơng có mơn khổ luyện tư vượt thời gian này, chí thuật ngữ riêng Mặc dù có nhiều ứng dụng thực tế Tốn Học, có thành phần triết lý kỹ mà học sinh nắm sử dụng nhiều tình khác Những kỹ bao gồm kỹ Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 10 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future GIÁO DỤC CÔNG DÂN VIỆT NAM (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION) Tên đầy đủ môn học Giáo dục công dân Việt N am (không thuộc môn IGCSE) Số giáo án Không áp dụng % Tài liệu giáo khoa Không áp dụng % Kiểm tra miệng Khơng áp dụng % Thi cuối khóa Khơng áp dụng Một số chủ đề bao gồm: Truyện thần thoại, anh hùng, chiến thắng, truyện cổ tích Mơ tả khóa học: Đây mơn bắt buộc tất học sinh có hộ chiếu Việt Nam đăng ký với nhà trường Môn tổ chức sau học Khóa học khuyến khích học sinh tự tin phát biểu lớp, diễn đạt cách trôi chảy, sáng tạo nhạy cảm Điều học sinh cần biết trước chọn mơn cho IGCSE? Cách phân tích văn bản, suy luận văn mơ tả Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh ham thích học hỏi di sản q ngơn ngữ phần thân Ngoài học sinh sẵn sàng luyện tập chăm để học văn viết phức tạp Tiếng Việt Học sinh cảm thấy môn khó? Những học sinh khơng biết q ngơn ngữ ngơn ngữ quốc tế thường khó giữ động lực mơn Học sinh khơng hồn tất tập nhà với tiêu chuẩn cao thấy khó Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Thảo luận, viết luận, đọc tác phẩm Văn Học, làm việc theo nhóm, làm việc theo cặp, cá nhân tự học thuyết trình Các hoạt động đơi diễn lớp? Các dự án nghiên cứu thuyết trình, đóng vai, xem phim tham quan Học sinh thích khóa học này? Các hoạt động kiến thức văn hóa, anh hùng, lịch sử Học di sản văn hóa đất nước Học sinh thích khóa học này? Kỹ thuật ngôn ngữ học Học ngữ pháp Tiếng Việt chuẩn viết văn xác Những thơng tin khác Mơn học học ngày học trường Điều có nghĩa học sinh học mơn IGCSE so với học sinh người Việt Nam, học sau học trường TIẾNG HÀN (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION) Khóa học dựa chương trình học IGCSE Hàn Quốc Học sinh theo hướng dẫn giáo viên, chọn lựa tham gia vào kỳ thi IGCSE Tên đầy đủ môn học IGCSE Tiếng Hàn Số giáo án 0521 % Tài liệu giáo khoa 0% % Kiểm tra miệng 0% Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 24 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL % Thi cuối khóa Leading to a Bright Future Đọc 50% Viết 50% Một số chủ đề bao gồm: Các chủ đề thay đổi năm học sinh thảo luận vấn đề Đối với văn xuôi, học sinh đọc tác phẩm đa dạng đề thi có đoạn văn chưa học Mơ tả khóa học: Mơn dành cho học sinh nói tiếng Hàn địa Mơn huấn luyện học sinh viết luận thức phân tích văn xi, cấp chứng cho học sinh ngôn ngữ địa Điều học sinh cần biết trước chọn môn cho IGCSE? Học sinh cần đọc loạt tác phẩm đa dạng biết cách phân tích chúng Điều khơng giới hạn nội dung dạy lớp Mơn có nhiều tập viết văn, phần lớn thi thi viết Mơn khuyến khích mạnh mẽ học sinh nên tham gia có dự định chọn Ngơn Ngữ A Tiếng Hàn cho trình độ IBDP năm sau Học sinh học tốt môn này? Những học sinh cố gắng hết sức, hoàn thành tất tập làm theo nhận xét giáo viên thang điểm để trau dồi thêm Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh khơng dành đủ thời gian để chuẩn bị cho tập Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Phân tích văn bản, viết văn so sánh, tranh luận, mô tả kể chuyện Các hoạt động diễn lớp? Thảo luận tranh luận Học sinh thích khóa học này? Môi trường học, mối quan hệ với giáo viên, nói Tiếng Hàn Học sinh thích khóa học này? Viết luận thường xuyên Những thông tin khác Học sinh cần phải học môn để đảm bảo cho thành công môn Tiếng Hàn Chứng Chỉ Tú Tài Quốc Tế IBDP năm sau IGCSE NGOẠI NGỮ TIẾNG TRUNG (DỰ BỊ TÚ TÀI QUỐC TẾ - IB FOUNDATION) Môn dựa giáo án Tiếng Trung Phổ Thông IGCSE Theo đề nghị giáo viên, học sinh dự thi IGCSE mơn Tên đầy đủ môn học IGCSE Tiếng Trung Phổ Thông (môn ngoại ngữ) Số giáo án 0547 % Tài liệu giáo khoa 0% % Kiểm tra miệng 0% % Thi cuối khóa Bài kiểm tra giấy 1: Nghe 25% Bài kiểm tra giấy 2: Nói 25% Bài kiểm tra giấy 3: Đọc 25% Bài kiểm tra giấy 4: Viết 25% Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 25 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Một số chủ đề bao gồm: Bản thân, gia đình, nhà, khu phố khu vực, sống ngày, sở vật chất trường, định hướng nghề nghiệp tương lai, điều cần thiết ngày, mua sắm, thức ăn đồ uống, sức khỏe, thời tiết khí hậu Mơ tả khóa học: Học sinh trình bày ý nghĩa cá nhân qua việc học 30 chủ đề, Học sinh hiểu nhiều Trung Quốc, đồng thời phát triển kỹ giao tiếp Tiếng Trung Học sinh hoàn thành với hiểu biết ngơn ngữ, thói quen ngữ pháp Tiếng Trung Điều học sinh cần biết trước chọn môn cho IGCSE? Học sinh học tốt học Tiếng Trung vòng đến năm, có tảng tốt Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh chăm sẵn lòng nói đọc chủ đề khác văn hóa Trung Quốc Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh cảm thấy khó khăn với việc nói viết luận khơng có đủ vốn từ vựng Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Thẻ từ, thẻ câu, xem video, làm việc theo nhóm theo cặp, nhiều tập nghe, nói, đọc, viết Các hoạt động đơi diễn lớp? Học sinh thích khóa học này? Từ vựng mới, thực hành nói Học sinh thích khóa học này? Nói viết luận 150 từ cho tập kiểm tra Những thông tin khác Học sinh khun khơng nên học mơn khơng có kinh nghiệm trước Tiếng Trung IGCSE NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ Tên đầy đủ môn học IGCSE Nghệ thuật Thiết kế Số giáo án 0400 % Tài liệu giáo khoa 50% % Kiểm tra miệng không áp dụng % Thi cuối khóa 50% Một số chủ đề bao gồm: Các kỹ kỹ thuật truyền thông, sáng tạo, tạo ý nghĩa Nghệ Thuật, thể loại, phong cách, cách tiếp cận Nghệ Thuật, phân tích phê bình Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 26 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Mơ tả khóa học: Khóa học IGCSE Nghệ Thuật Thiết Kế Cambridge khuyến khích hàng loạt kỹ năng, kích thích nhận thức thẩm mỹ, kiến thức hiểu biết quan trọng nghệ thuật, mang đến nhiều hôi cho học sinh để phát triển nhiều kỹ khác Điều quan trọng quan điểm cá nhân tính độc lập ln khuyến khích Khóa học giúp trang bị học sinh với kỹ sống lâu dài bao gồm: tự tin, tinh thần trách nhiệm, khả suy gẫm, gắn kết lâu bền khả nhận biết giải vấn đề tận mắt tận tay Là tảng lý tưởng cho việc học nâng cao, IGCSE Thiết Kế Nghệ Thuật phát triển nhận thức lớn vai trò nghệ thuật trực quan xã hội lịch sử, mở rộng hiểu biết văn hóa trải nghiệm cá nhân Khóa học chứng nhận quốc tế chuẩn bị học sinh cho IBDP Nghệ Thuật Thiết Kế, cụ thể kỹ kỹ thuật Điều học sinh cần biết trước chọn mơn cho IGCSE? Đây khóa học đòi hỏi nhiều thời gian có u cầu cao Khóa học yêu cầu cam kết khả cống hiến thời gian lượng lớp học thông thường Trọng tâm đặt trình liên quan đến việc tạo nên nghệ thuật, phát triển khả dùng ý tưởng ban đầu để tạo tác phẩm Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh có đam mê Nghệ Thuật Cũng học sinh có kinh nghiệm trước phát triển nhiều kỹ thái độ nghệ thuật Những học sinh thường độc lập, nhiệt huyết chăm Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh có kinh nghiệm Nghệ Thuật người cảm thấy mơn học có nhiều thách thức mặt kỹ thuật Cũng học sinh xem nhẹ yêu cầu khóa học chọn với mục đích sai Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Phát triển kỹ kỹ thuật, bao gồm thu tập từ việc quan sát trực tiếp trải nghiệm phát triển khả thử nghiệm với nhiều tài liệu phương tiện truyền thông khác Điều tra nghiên cứu tác phẩm với nghệ sĩ khác phát triển hiểu biết tăng cường thực tập viên văn hóa khác Các hoạt động đơi diễn lớp? Phân tích tác phẩm nghệ thuật (theo lớp/ theo nhóm), phê bình theo nhóm Học sinh thích khóa học này? Học sinh có nhiều lựa chọn định hướng mà em muốn theo đuổi cho phần tài liệu giáo khoa Học sinh thích khóa học này? Không phải học sinh sẵn sàng dành lượng thời gian em cần studio Những thông tin khác Đặc biệt phần tập giáo khoa khóa học chuẩn bị học sinh tốt cho Chương Trình IBDP Nghệ Thuật Trực Quan Khóa học khơng có quy chuẩn đầu vào, nhiên học sinh nên cẩn thận khơng chon khóa học ‘sự lựa chọn dễ dàng’, yêu cầu tập giáo khoa nhiều Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 27 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Leading to a Bright Future Page 28 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future IGCSE SINH HỌC Tên đầy đủ môn học IGCSE Sinh học Số giáo án 0610 % Tài liệu giáo khoa Học sinh tham gia Thay Thế cho Bài Thực Hành Trên Giấy, tính 20% tổng số điểm tổng điểm tuyệt đối % Kiểm tra miệng % Thi cuối khóa Bài kiểm tra giấy số 1: 45 phút, câu hỏi trắc nghiệm chiếm đến 30% tổng số điểm Bài kiểm tra giấy số 3: 15 phút, kiểm tra lý thuyết mở rộng, chiếm đến 50% tổng số điểm Bài kiểm tra giấy số 6: giờ, thay cho thực hành, chiếm 20% tổng số điểm Một số chủ đề bao gồm: Tế bào trình tế bào, dinh dưỡng động vật, dinh dưỡng trao đổi chất thực vật, hô hấp trao đổi chất người, khả phối hợp cân nội môi, sinh sản trồng, sinh sản người, di truyền tiến hóa, thể môi trường, tác động người đến môi trường Mơ tả khóa học: Cùng với trọng tâm Sinh Học, nhấn mạnh chủ yếu đến Sinh Học Con Người, chương trình IGCSE Sinh Học giúp học sinh hiểu giới kỹ thuật mà em sống, có niềm đam mê thực thụ Khoa Học phát triển khoa học Học sinh học nguyên tắc Sinh Học thông qua nhiều nghiên cứu lý thuyết thực hành khác Học sinh phát triển hiểu biết kỹ khoa học quan trọng việc học nâng cao Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Theo tiến trình, học sinh học cách mà Khoa Học nghiên cứu thực hành, nhận thức kết nghiên cứu khoa học có tác dụng tích cực lẫn tiêu cực đến cá nhân, cộng đồng mơi trường Điều học sinh cần biết trước chọn môn cho IGCSE? Sự hiểu biết phương pháp khoa học, cách thí nghiệm thực mực, có khác biệt cách chúng tác động đến thí nghiệm Sự hiểu biết hệ thống chức thể người, q trình tuần hồn hơ hấp, hệ thống tiêu hóa sinh sản Cách cối tự sản xuất thức ăn cho chúng thông qua quang hợp cách vật sống khác kết nối với môi trường chúng Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh có trình độ Tiếng Anh tốt Sinh Học môn Khoa Học mô tả Học sinh cần phải biết cách giải thích q trình sinh học với nhiều chi tiết sử dụng thuật ngữ khoa học Học sinh cần có kỹ Tốn Học tốt: Tất môn Khoa Học đồi hỏi học sinh phải tường thuật, trình bày thao tác liệu số Học sinh với niềm đam mê cách thể em hoạt động cách vật thể sống tương tác Học sinh muốn theo đuổi việc học sinh học khoa học y tế theo Chương Trình Tú Tài Quốc Tế Trường Đại Học Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh có kỹ đọc viết Tiếng Anh gặp khó khăn với tất từ vựng việc mơ tả dài dòng yêu cầu trả lời câu hỏi kiểm tra cách hiệu Các học sinh chưa chuẩn bị tinh thần tốt để dành thời gian cho việc học định nghĩa lý thuyết Những học sinh gặp khó khăn việc áp dụng khiến thức vào tình Những học sinh nghĩ Sinh Học môn Khoa Học dễ dàng Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 29 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Chúng sử dụng videos hoạt hình để kết nối với học sinh cho thấy nguyên tắc sinh học hoạt động Chúng sử dụng thuyết trình để truyền tải lý thuyết mấu chốt hoạt động thí nghiệm thực tế để học kỹ cho kiểm tra giấy số Học sinh sử dụng Internet thường xuyên để nghiên cứu tạo nên thuyết trình tờ rơi/ băng-rơn để trưng bày Chúng tơi chơi trò chơi để củng cố việc học sử dụng kiểm tra trước để phát triển kỹ làm kiểm tra hiệu Các hoạt động diễn lớp? Đóng vai, thí nghiệm trực quan mô tả thực tế Vẽ Sinh Học Học sinh thích khóa học này? Sinh Học Con Người, đặc biệt tim, phổi, mắt em giải phẫu phận Học sinh thích khóa học này? Học từ vựng định nghĩa Những thông tin khác Đầu vào gợi ý cho khóa học này: trình độ C cao Khoa Học lớp 10 Khóa học chuẩn bị học sinh cho chương trình Sinh Học Tú Tài Quốc Tế Các ứng viên học chương trình học mở rộng, bao gồm chương trình chương trình bổ sung Những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện cho tất điểm số từ A* đến G IGCSE HÓA HỌC Tên đầy đủ mơn học IGCSE Hố Học Số giáo án 0620 % Tài Liệu Giáo Khoa 0% % Kiểm tra miệng 0% % Thi cuối khóa 100% Một số chủ đề bao gồm: Sự giới thiệu cấu trúc nguyên tử Bảng hệ thống tuần hoàn kết hợp, phép tính hóa học, Hóa Học Vật Lý, phản ứng hóa học, hóa học tự nhiên, Hóa Học ngun thủy Mơ tả khóa học: Hóa Học IGCSE Cambridge giúp học sinh nhận kiến thức hiểu biết môn học, học cách xử lý thông tin giải vấn đề, học kỹ thí nghiệm kỹ thuật nghiên cứu Thêm vào đó, điều giúp học sinh phát triển hiểu biết sâu rộng Hóa Học, giúp em trở nên công dân tự tin giới kỹ thuật ngày phát triển Điều học sinh cần biết trước chọn mơn cho IGCSE? Đây khóa học có yêu cầu cao tốc độ nhanh, đòi hỏi nhiều tự học Có lượng tập thực hành lớn Khóa học quan trọng học sinh quan tâm đến việc theo đuổi chương trình Hóa Học Tú Tài Quốc Tế Nghề nghiệp: việc nghiên cứu Hóa Học mang đến nghề nghiệp nhiều lĩnh vực rộng lớn khác nhau, bao gồm y dược, địa chất, nghiên cứu môi trường, kỹ thuật, khoa học thực phẩm, lâm nghiệp, dạy cấp hai bậc đại học, khoa học pháp y, nha khoa, khoa học nơng nghiệp hóa học phân tích Trong Hóa học mơn học mang tính Học Thuật, mơn học dựa việc thí nghiệm Lý thuyết bổ sung thơng qua thí nghiệm giúp em phát triển kỹ thực tế việc sử dụng thiết bị thí nghiệm đại, lực từ việc quan sát khả giao tiếp kết kết luận Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 30 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Học sinh học tốt môn này? Những học sinh có niềm đam mê thật mơn Khoa Học sẵn lòng học tập chăm chit thời gian em Thêm vào khả tốn học tính tốn, học sinh có hội thành cơng cao khóa học này, muốn phát triển thêm kỹ sau đây: kỹ phân tích giải vấn đề, suy nghĩ trừu tượng, kỹ quản lý thời gian biết cách tổ chức, giao tiếp miệng viết, theo dõi trì tường thuật liệu, làm việc theo nhóm, kỹ Công Nghệ Thông Tin Kỹ Thuật, kỹ thí nghiệm thực tế Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh cảm thấy khó khăn với việc tìm mẫu chung, khó khăn với suy nghĩ mang tính phân tích trừu tượng, yếu kỹ Toán Học tính tốn học sinh khơng biết cách tổ chức thấy khóa học thách thức lớn IGCSE THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT Tên đầy đủ môn học IGCSE Thiết kế Kỹ thuật Số giáo án 0445 % Tài Liệu Giáo Khoa Dự án Bài số 50% tổng số điểm Dự án thiết kế cá nhân Được đánh giá nội bộ, kiểm duyệt bên ngồi % Thi cuối khóa Bài kiểm tra giấy số 1- Thiết Kế: 25% tổng số điểm 15 phút Kiểm tra kiến thức khả thiết kế Bài kiểm tra giấy số 3- Các vật liệu chịu lực Chiếm đến 25% tổng số điểm Kiểm tra vật liệu kiến thức vận hành Một số chủ đề bao gồm: Quan sát nhận biết nhu cầu, nghiên cứu, đưa ý tưởng, sức khỏe an toàn, phát triển ý tưởng, giao tiếp với người khác, Thiết Kế Kỹ Thuật xã hội, thẩm mỹ, nhân trắc học sinh lý lao động, lượng, kiểm sốt, kiểm sốt khí (tĩnh động), gia cố thường xun Mơ tả khóa học: Thiết Kế Kỹ Thuật chuẩn bị học sinh cho tương lai em xã hội mà kỹ thuật thay đổi nhanh chóng Trong khóa học học sinh nhận biết, suy xét giải vấn đề Học sinh đạt nhận thức kỹ thuật thiết kế phát triển kỹ tự giác, tháo vát, biết đặt câu hỏi sáng tạo phát triển kỹ giao tiếp xoay quanh việc thiết kế, tạo thành đánh giá Điều học sinh cần biết trước chọn mơn cho IGCSE? Đây khóa học có yêu cầu cao yêu cầu kiểm tra thông qua kỳ kiểm tra dự án Tính sáng tạo, suy nghĩ độc lập kỹ tổ chức yếu tố chìa khóa đem đến thành công phần viết Sự tự tin, với khả làm việc cách an toàn xác chìa khóa cho thành cơng phần thực hành Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh có trình độ Tiếng Anh tốt học sinh có khả áp dụng thuật ngữ kỹ thuật cách xác phù hợp Những học sinh có khả suy nghĩ sáng tạo tự tin việc giao tiếp ý tưởng qua biểu đồ Các học sinh tự tin việc làm việc với nhiều vật liệu, công cụ thiết bị khác phần thực hành Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 31 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh có kỳ vọng khóa học chủ yếu liên quan đến việc ‘tạo thứ’ thấy khóa học khó khăn Mặc dù có phần thực tế khóa học này, lượng lớn kiến thức cần phải học, bao gồm hai kỳ thi Những học sinh xoay sở thời gian để hồn thành trước hạn gặp khó khăn việc hoàn thành phần Dự Án Thiết Kế Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Thảo luận nhóm, động não, giao tiếp thơng qua biểu đồ, phát triển tập hồ sơ, nghiên cứu, mô tả thực tế, hoạt động khóa học thực tế Các hoạt động diễn lớp? Thuyết trình, hoạt động nhóm Học sinh thích khóa học này? Học sinh thích sử dụng nhiều hình thức khác kỹ thuật việc phát triển cách giải cho nhiều tình thiết kế khác Học sinh thích khóa học này? Thiết Kế Kỹ Thuật khóa học dạy vòng năm Khóa học yêu cầu học sinh phải có khả xếp lên lịch cho tự học em, bao gồm tập hồ sơ dự án hoạt động thực tế Những thông tin khác Những học sinh không nhận điểm C cao năm lớp 10 cảm thấy khó khăn để đạt trình độ IGCSE Thêm vào đó, học sinh cần phải nhận thức rằng, giống môn Nghệ Thuật Thiết Kế, lựa chọn yêu cầu cống hiến mặt thời gian lớn IGCSE KINH TẾ Tên đầy đủ môn học IGCSE Kinh tế Số giáo án 0455 % Tài liệu giáo khoa 0% % Kiểm tra miệng 0% % Thi cuối khóa 100% Một số chủ đề bao gồm: Các thuật ngữ kinh tế bản, nguyên tắc lý thuyết, xử lý liệu đơn giản, bao gồm đồ thị biểu đồ, cách mà người tiêu thụ nhà sản xuất công dân vùng, quốc gia cộng đồng quốc tế tương tác, hiểu biết kinh tế quốc gia phát triển phát triển, mối quan hệ quốc gia Mơ tả khóa học: Chương trình IGCSE Kinh Tế phát triển hiểu biết thuật ngữ nguyên tắc kinh tế, lý thuyết kinh tế Học sinh học kinh tế quốc gia phát triển phát triển cách mà chúng tương quan Học sinh học cách xử lý liệu thực hành phân tích kinh tế, đánh giá thông tin phân biệt thật tơn trọng trích trước vấn đề kinh tế Là tảng cho việc học nâng cao Chương Trình Tú Tài Quốc Tế, chương trình khuyến khích hiểu biết sâu sắc giới học sinh sống, giúp em đóng vai trò động q trình đưa định, cho dù người tiêu dùng, nhà sản xuất hay công dân vùng, quốc gia cộng đồng quốc tế Điều học sinh cần biết trước chọn môn cho IGCSE? Không yêu cầu việc học trước Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 32 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Học sinh học tốt mơn này? Kỹ viết tính tốn kỹ quan trọng việc học Kinh Tế Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh có kỹ viết tính tốn thường gặp khó khăn việc hiểu số phần khóa học Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Nghiên cứu tình huống, thí nghiệm lớp, hệ thống cá nhân lớp trả lời, mô máy tính, vấn đề nhiều ngữ cảnh, học kết hợp, giải vấn đề ghi lại, giảng tương tác, giảng mô tả tương tác, cách tiếp cận liên quan đến việc dạy, viết, học sinh nghiên cứu, sử dụng phương tiện truyền thông để nâng cao việc dạy học Các hoạt động diễn lớp? Bài kiểm tra, luận kỳ thi Học sinh thích khóa học này? Khóa học mang đến cho học sinh hiểu biết tăng cường kiện thật giới Học sinh thích khóa học này? Có lúc tốc độ khóa học IGCSE tải IGCSE ĐỊA LÝ Tên đầy đủ môn học IGCSE ĐỊA LÝ Số giáo án 0460 % Tài liệu giáo khoa 0% % Bài Kiểm Tra Miệng 0% % Thi cuối khóa Bài kiểm tra giấy số 1- 45% tổng số điểm Bài kiểm tra giấy số 2- 27.5% tổng số điểm Bài kiểm tra giấy số 3- 27.5% tổng số điểm Một số chủ đề bao gồm: Dân số định cư, môi trường tự nhiên, phát triển kinh tế việc sử dụng nguồn tài ngun Mơ tả khóa học: IGCSE Địa Lý khóa học dạy giới mà sống Việc học Địa Lý độc có kết nối môn Khoa Học, Lịch Sử, Kinh Doanh, Kinh Tế, Sinh Học, Vật Lý Hóa Học Khóa học dạy kỹ sử dụng mơn Khoa học nội dung khóa học bổ sung cho khóa học khác, vâng Năng lượng tái tạo Vật Lý, bào mòn Hóa Học, hệ thống sinh thái Sinh Học, nhập cư Lịch Sử Công Nghiệp, du lịch nông nghiệp Kinh Doanh Kinh Tế Điều học sinh cần biết trước chọn mơn cho IGCSE? Học sinh cần phải biết niềm đam mê giới mà tất sống Học sinh xem xét việc học khóa học nên thật chọn học môn học em có niềm đam mê với thích thú với việc học Địa lý nhắm đến Địa Lý Con Người Địa Lý vật lý, tương tác hai bên, có điều mà người thích thú Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh có tò mò thật cách giới hoạt động Học sinh với đặc tính học tốt niềm đam mê tò mò khiến em học nhiều giới trách nhiệm việc bảo vệ Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 33 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Học sinh cảm thấy mơn khó? Vì chủ đề khóa học bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, học sinh gặp khó khăn với khóa học Nếu học sinh gặp khó khăn thường trình độ Tiếng Anh Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Các hoạt động bao gồm thuyết trình theo nhóm/ theo cặp, thuyết trình cá nhân, nghiên cứu cá nhân, điều tra Các hoạt động diễn lớp? Bài Luận Học sinh thích khóa học này? Học sinh thích có nhiều chủ đề nội dung khiến học sinh đam mê Có ý tưởng/ khái niệm lạ, khác với lớp học khác em phải học điều nơi xa Học sinh thích khóa học này? Khi đựa đưa đến nội dung mới, học sinh thường thích việc đọc nghiên cứu cá nhân u cầu khóa học Những thơng tin khác Khuyến khích học sinh tham gia khóa học IGSCE Địa Lý em mong muốn học môn sau trình độ IBDP IGCSE ÂM NHẠC Tên đầy đủ môn học IGCSE Âm Nhạc Số giáo án 0410 % Tài liệu giáo khoa 30% Trình bày 30% Sáng tác % Kiểm Tra miệng Không áp dụng % Thi cuối khóa 40% Bài Thi Nghe Một số chủ đề bao gồm: Nhạc cổ điển Phương Tây, Nhạc kỷ thứ hai mươi, Nhạc phổ biến theo tình huống, Nhạc Quốc Tế Mơ tả khóa học: Âm nhạc mang đến cho học sinh hội để tự bày tỏ thân sáng tạo Nó phát triển nhận biết nhận thức tính giác học sinh, nâng cấp kỹ giải vấn đề thơng qua việc trình bày sáng tác lắng nghe mang tính phê bình, suy gẫm âm nhạc em nghe, viết nhạc trình bày Điều học sinh cần biết trước chọn mơn cho IGCSE? Khơng cần có kinh nghiệm trước Âm Nhạc Tuy nhiên, học sinh có khơng có kinh nghiệm việc chơi nhạc cụ yêu cầu tham gia vào lớp riêng Học sinh học tốt môn này? Những người thích trải nghiệm- học sinh lắng nghe rộng rãi nhiều thể loại nhạc khác tò mò điểm giao phong cách Những người truyền thống- học sinh với mạnh thể loại, nhạc cổ điển Những nghệ sĩ- học sinh với xu hướng động lực mạnh mẽ để thể hiện, theo cá nhân theo nhóm hát Những người thích xếp- học sinh với thính giác tốt, người thích thú với mối quan hệ phần âm nhạc phối nhạc Những nhạc sĩ- học sinh có động lực sáng tác nhạc phục vụ nhiều mục đích khác phim, ban hát, dàn hợp xướng ca sĩ hát solo Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 34 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Học sinh cảm thấy môn khó? Mơn học Âm Nhạc xoay quanh sáng tạo truyền tải tác phẩm Học sinh không nỗlực việc sáng tạo tiết mục biểu diễn, viết nhạc, nghe nhiều loại nhạc khác nhau, gặp khó khăn để đạt thành cơng khóa học Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Luyện tập tính giác, tập lý thuyết âm nhạc, viết nhạc Các hoạt động diễn lớp? Trình bày theo nhóm cá nhân, lịch sử văn hóa âm nhạc Học sinh thích khóa học này? Học sinh có khuynh hướng thích thú thấy có liên kết việc học Âm Nhạc chủ đề khác trị, du lịch, lịch sử văn hóa, hiểu biết ý nghĩa ngầm tác phẩm Học sinh thích khóa học này? Học sinh xem lý thuyết âm nhạc thú chủ đề Âm Nhạc Những thông tin khác Khơng cần có u cầu đầu vào, nhiên việc học nhạc cụ âm nhạc có kiến thức trước âm nhạc lợi IGCSE VẬT LÝ Tên đầy đủ môn học IGCSE Vật Lý Số giáo án 0454 % Tài liệu giáo khoa 0% % Kiểm Tra miệng 0% % Thi cuối khóa 100% Học sinh cần phải hồn thành ba kiểm tra: kiểm tra trắc nghiệm, trả lời dài thay cho thực hành Một số chủ đề bao gồm: Lực qn tính, Sóng âm, Năng lượng, Hiệu Ứng Nhiệt, Sóng Bức Xạ, Điện, electrons điện tử, sức hút dòng điện, nguyên tử tượng phóng xạ Mơ tả khóa học: Khóa học IGCSE Vật Lý bao gồm việc xử lý động học, lượng học, Vật Lý Nhiệt, Điện lực hút, điện tử Vật Lý hạt nhân Những chủ đề đóng vai trò tảng cho mong muốn tiếp tục với môn Vật Lý lớp 11 Để thành cơng khóa học này, học sinh cần phải có trình độ cao mơn Phương Pháp Tốn Học Lớp 10 Điều học sinh cần biết trước chọn môn cho IGCSE? Môn học dựa vào việc hiểu biết, khơng phải ghi nhớ Trình độ cao phương pháp Toán Học điều kiện tiên Học sinh học tốt mơn này? Những học sinh học tốt mơn Tốn Học và/hoặc thật thích Vật Lý Học sinh cảm thấy mơn khó? Những học sinh khơng thể suy nghĩ lơ-gíc khơng có khả làm Tốn tốt Các hoạt động thường xuyên diễn lớp? Thực hành phòng thí nghiệm Các hoạt động diễn lớp? Các trang web tương tác Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 35 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Học sinh thích khóa học này? Bản chất lo-gíc, thứ tự Vật lý, thử nghiệm thực tiễn Học sinh thích khóa học này? Phải học thuộc lòng công thức Những thông tin khác KCần phải học môn Vật lý IGCSE muốn học môn Vật lý cho chương trình Tốt Nghiệp Trung Học IBDP năm sau Vật lý môn cần thiết cho học sinh muốn theo học ngành Kỹ Sư Để biết thêm thông tin chương trình Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Quốc Tế IGCSE, xin hòa mạng trang cơng cộng CIE http://www.cie org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridgeigcse/subjects/ Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 36 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Leading to a Bright Future Page 37 www.aisvietnam.com AUSTRALIAN INTERNATIONAL SCHOOL Leading to a Bright Future Thủ Thiêm (Mẫu Giáo, Tiểu Học, THCS & THPT) 264 Mai Chí Thọ (Đại lộ Đơng-Tây) | Phường An Phú | Quận | TPHCM | Việt Nam sđt: +84 28 3742 4040 | fax: +84 28 3740 7361 Thảo Điền (Mẫu Giáo Tiểu Học) Khu biệt thự APSC | 36 Đường Thảo Điền | Quận | TPHCM | Việt Nam sđt: +84 28 3744 6960 | fax: +84 28 3744 6961 Xi (Mẫu Giáo) 190 Đường Nguyễn Văn Hưởng | Phường Thảo Điền | Quận | TPHCM | Việt Nam sđt: +84 28 3519 2727 | fax: +84 28 3744 6961 www.aisvietnam.com enrolments@aisvietnam.com AustralianInternationalSchoolVietnam aisvietnam Cẩm nang giáo trình trung học cấp hai Page 38 www.aisvietnam.com
- Xem thêm -

Xem thêm: CẨM NANG GIÁO TRÌNH TRUNG HỌC CẤP HAI (LỚP 7-10 VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC TRUNG HỌC QUỐC TẾ IGCSE), CẨM NANG GIÁO TRÌNH TRUNG HỌC CẤP HAI (LỚP 7-10 VÀ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC TRUNG HỌC QUỐC TẾ IGCSE), MÔ TẢ MÔN HỌC LỚP 7-10, IGCSE TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ, IGCSE NGHỆ THUẬT VÀ THIẾT KẾ, IGCSE THIẾT KẾ VÀ KỸ THUẬT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay